Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2636(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

O-0044/2010 (B7-0209/2010)

Razprave :

PV 05/05/2010 - 23
CRE 05/05/2010 - 23

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Razprave
Sreda, 5. maj 2010 - Bruselj Edition JOIzdaja UL

23. Uredba o skupinskih izjemah za motorna vozila (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 

  Predsednik. – Naslednja točka je razprava o:

- vprašanju za ustni odgovor Komisiji o zaščiti interesov potrošnikov v pravilih konkurence za sektor motornih vozil na notranjem trgu, ki so ga predložili Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle in Kyriacos Triantaphyllides v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (O-0044/201 – B7-0209/2010); in

- vprašanju za ustni odgovor Komisiji o uredbi o skupinskih izjemah za motorna vozila, ki ga je predložila Sharon Bowles v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (O-0047/2010 – B7-0210/2010).

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan, namestnik vlagateljice. Gospod predsednik, Odbor za ekonomske in monetarne zadeve je predložil to vprašanje, ker je z zanimanjem spremljal revizijski postopek uredbe o skupinskih izjemah za motorna vozila, in potreben je skrben razmislek.

Kot veste, so uredbe o skupinskih izjemah zelo pomembni instrumenti za poslovno skupnost. Ta uredba je bila sprejeta leta 2002. Takrat je Komisija menila, da na evropskem avtomobilskem trgu vlada oligopolistično stanje, saj je šest največjih proizvajalcev v Evropi imelo skupaj 75-odstotni tržni delež. Glede na to Komisija meni, da sektor motornih vozil ne bi smel biti zajet v splošni uredbi o vertikalnih skupinskih izjemah, zato je sprejela posebno uredbo.

Ta uredba bo prenehala veljati 31. maja 2010. Komisija zdaj meni, da so trgi za prodajo novih vozil izjemno konkurenčni in da koncentracija pada. Zaradi te ocene je Komisija mnenja, da posebna uredba o skupinskih izjemah ni več potrebna za prodajo novih avtomobilov in gospodarskih vozil. Predlaga sprejetje posebne uredbe o skupinskih izjemah samo za popravila in servisne storitve kot tudi za distribucijo rezervnih delov.

Parlament je zaskrbljen zaradi te reforme. Kot veste, se EU trenutno sooča z izjemno finančno in gospodarsko krizo, stopnje brezposelnosti pa so visoke. Evropska avtomobilska industrija je ključni sektor evropskega gospodarstva, ki prispeva k zaposlovanju, inovacijam in konkurenčnosti celotnega gospodarstva. Menimo, da je treba oblikovati splošne pogoje, da ta sektor postane trajnosten, in mu omogočiti, da ostane gospodarsko učinkovit in zelen.

Zagotoviti je treba tudi, da imajo mali in srednje veliki akterji na tem trgu ugodne pogoje. Ne smemo pozabiti, da so mala in srednje velika podjetja pomembna, saj zagotavljajo delovna mesta in bližino. Toda več trgovcev z motornimi vozili in servisnih podjetij je izrazilo resne pomisleke glede novega regulativnega okvira, ki bo po njihovih trditvah privedel do dodatnega poslabšanja razmerja moči med proizvajalci in preostankom avtomobilske vrednostne verige.

Zato bi vas, komisar Almunia, Odbor za monetarne in ekonomske zadeve rad vprašal prvič: na podlagi katerih izsledkov tržne analize je Komisija sklenila, da je primarni trg zdaj konkurenčen in da so na trgu servisnih storitev še vedno težave?

Drugič, kako Komisija ocenjuje razmerje moči med proizvajalci avtomobilov in trgovci z avtomobili pod sedanjo uredbo o skupinskih izjemah za motorna vozila in pod predlaganim pravnim okvirom? Ali ima kateri akter posamični ali skupni prevladujoč položaj?

Tretjič, kako namerava Komisija spremljati razvoj tržnih sil na primarnem trgu in trgu servisnih storitev? Katere ukrepe predvideva Komisija, če bi se izkazalo, da se je konkurenčnost, zlasti na primarnem trgu, občutno poslabšala?

Četrtič, kakšna so pričakovanja glede posledic novega zakonodajnega okvira za potrošnike, zlasti kar zadeva cene in ugodnosti?

Petič, katere pripombe zainteresiranih strani, pridobljene zlasti med posvetovanjem, namerava Komisija vključiti v končni zakonodajni okvir?

In končno, ali je Komisija pripravljena preučiti možnost, da bi predlagala uskladitev zakonodaje na področju distribucije, na primer s spremembo direktive o trgovskih zastopnikih, z namenom zagotoviti, da bodo vsi trgovci deležni enako visoke stopnje pogodbenega varstva v vseh državah članicah EU?

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, vlagatelj. Gospod predsednik, v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov sem zelo zadovoljen, da lahko nocoj tu predstavim en vidik vprašanja, zlasti pa bi se rad zahvalil našim kolegom iz Odbora za monetarne in ekonomske zadeve, ki imajo seveda vodstvo nad konkurenčnimi vprašanji, za njihovo tesno sodelovanje z nami, saj je to seveda element konkurenčne politike, ki ima temeljni interes za potrošnike, in mi smo na naši strani zagotovili, da so nekateri izmed teh potrošniških elementov zelo dobro zastopani.

Najprej naj povem, da so po mojem mnenju elementi predloga Komisije v zvezi s prodajnim trgom ter trgom servisnih storitev in popravil zelo usklajeni z interesi potrošnikov, ki smo jih omenili v našem odboru – ne ravno v zvezi z vprašanji, povezanimi z GD za konkurenco, temveč predvsem, na primer, na področjih, povezanih z informacijami o servisnih storitvah in popravilih, kjer smo v tem primeru sodelovali z Odborom za okolje pri določbah glede tehničnih informacij, povezanih z okoljskimi standardi za motorna vozila. Mislim, da so ti elementi, ki so bili podkrepljeni v novem predlogu, izjemno dobrodošli, kar zadeva ohranjanje konkurence med neodvisnimi serviserji in tržni dostop do rezervnih delov z enakovrednimi oznakami kakovosti: odpiranje tega trga je zelo dobrodošlo.

Mislim, da bi radi vašo pozornost usmerili v en zadržek, ki je zajet v resoluciji, o kateri bomo glasovali jutri, in se nanaša na vprašanja dostopnosti informacij. Nismo prepričani – morda nas želite prepričati, vendar nismo prepričani –, da so smernice, ki ste jih objavili, neizogibno dovolj trdne ali izvršljive, da bi zagotovile dostopnost teh tehničnih informacij, zlasti ker bodo proizvajalci vozil lahko te informacije posredovali v elektronskem formatu, ki brez ustrezne programske opreme in zmogljivosti iskanja morda ne bo tako koristen serviserjem, kot bi to pričakovali.

Zdaj, ko sem to povedal, bi rad prešel na vprašanje prodaje, ki ga je ravnokar zgovorno obravnavala podpredsednica Odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Kar zadeva prodajo, smo precej manj prepričani, da je Komisija res upoštevala pomisleke potrošnikov. Odbor za ekonomske in monetarne zadeve je imel zelo pomembno obravnavo, na kateri smo od trgovcev in zastopnikov potrošnikov slišali, kakšni so njihovi dejanski pomisleki, namreč da so bili zaščitni ukrepi, uvedeni za zagotovitev konkurence na prodajnem trgu, ki so bili nedvoumno vzpostavljeni leta 2002, – moram reči, da so bili mnogi posledica pomislekov, ki jih je izrazil ta parlament –, preprosto odpravljeni s po našem mnenju pretiranim zanosom z vaše strani, z namenom, da bi poenostavili vprašanja in sebi kot upravi olajšali življenje in njihovo obravnavo.

Pri tem morda obstajajo težave, toda menim – in želim, da pogledate dokaze, ki so nam bili predloženi na obravnavi –, da imajo trgovci in potrošniki resne pomisleke o takojšnji uveljavitvi splošne skupinske izjeme za avtomobilsko distribucijo. Leta 2002 so bili vgrajeni očitni zaščitni ukrepi – ne tako dolgo nazaj v ciklu avtomobilske distribucije – za vzpostavitev razmerja moči med samostojnimi trgovci in proizvajalci. Mislim, da bi trgovci rekli, da se je to pravzaprav razmeroma dobro obneslo v tistem času. Če dejansko pogledate, kaj se je zgodilo na trgu, bi bili oni takšnega mnenja.

Dovolite mi, da vas opomnim, komisar, kajti mislim, da vas takrat ni bilo, da so proizvajalci vozil precej lobirali, ker naj bi bile te določbe pretirane, toda trgovci so bili za te določbe. Kaj imamo zdaj? Trgovci nam pravijo: te določbe so prešibke in proizvajalci pravijo: zelo so nam všeč.

Mislim, da morate to preučiti. Ne pravim, da bi morali ta proces ustaviti, – mislim, da je to zdaj prava stvar, glede na to, da nas od izvedbe loči le še nekaj dni –, toda v jutrišnji resoluciji vam pravimo: prosimo, poglejte najnovejše podatke, poglejte informacije. Dejal bi še, da bo v okviru Komisije komisar Barnier izdelal poročilo o konkurenci v maloprodajni dobavni verigi. Avtomobilski sektor bi moral biti del tega in to morate preučiti, kajti od Komisije potrebujemo dosledno politiko.

Drugič, dokumenti vaših služb, ki sem jih videl, pravijo: ali mislite, da je to priprava na novo generacijo zelenih vozil, električnih vozil in vozil z nizkimi emisijami? Nič v vaši analizi ne kaže na kar koli od tega.

Zdaj imamo poročilo gospoda Tajanija. Ali vas lahko prosim, da v naslednjem letu pregledate poročilo gospoda Tajanija, poročilo gospoda Barnierja in nam zagotovite, da je to prava stvar? Če to storite, boste po mojem mnenju sem povrnili nekaj verodostojnosti, kajti mislim, da ostajamo glede tega neprepričani o vaših načrtih.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, podpredsednik Komisije. Gospod predsednik, obstoječa uredba o skupinskih izjemah za motorna vozila se izteče 1. junija letos in do tega datuma moramo sprejeti novo uredbo. Kolegij komisarjev je uvrstil to zadevo na dnevni red našega zasedanja 26. maja.

Predlog, o katerem razpravljajo naše službe in o katerem bodo v nekaj dneh razpravljali naši kabineti – ob pripravi kolegijskih razprav –, je posledica poglobljene analize sektorja. Postopek javnega posvetovanja se je začel junija 2006. Tri leta in pol kasneje, lani decembra, je Komisija objavila osnutek skupinskih izjem in smernice. Zainteresirane strani, Evropski parlament in države članice so tesno sodelovali skozi celoten proces in upoštevanih je bilo veliko navedb. Odvijalo se je tudi veliko razprav, delavnic in pobud, tudi tukaj v Parlamentu. Zadnja je bila 12. aprila letos na odboru ECON. Kaj so glavni zaključki tega dolgega posvetovalnega procesa?

Prvič, naučili smo se nečesa pozitivnega: potrošnikom v Evropi je na voljo zagrizena konkurenca na trgu prodaje vozil. V naših letnih poročilih o cenah vozil smo poročali o 80 modelih vozil okoli 25 proizvajalcev – in cene niso edini dejavnik, ki nam govori, da je konkurenca zdrava. Tudi izbira je večja kot pred 10 leti, na voljo je več znamk za vsako vrsto avtomobila. V teh okoliščinah bi bilo težko reči, da bi lahko kateri koli proizvajalec vozil imel prevladujoč položaj, bodisi posamično ali skupinsko.

Obstoječi režimi vsebujejo pravila, specifična za sektor, kar je bilo takrat smiselno (leta 2002), ko se je v sektorju vozil pričakoval val konsolidacije. Toda do konsolidacijskega obdobja ni prišlo in namesto tega imamo zdaj zelo konkurenčen trg. Z omogočanjem večje prožnosti pri distribuciji vozil bodo predlagane spremembe obnovile pobude proizvajalcev za zmanjšanje stroškov prodaje vozil. Dovolite mi, da vas spomnim, da stroški distribucije povprečno predstavljajo 30 % cene novega vozila. Z zmanjšanjem teh stroškov bodo proizvajalci izboljšali svoj konkurenčen položaj, kar bo potrošnikom prineslo koristi.

Dobro se zavedam, da obstajajo neki pomisleki glede predlaganih sprememb, povezani s prodajo številnih blagovnih znamk in pogodbeno zaščito trgovcev, oba sta to že omenila. Dovolite mi, da poudarim, da prodaja številnih blagovnih znamk obstaja – in bo še naprej obstajala –, kjer je potrebna zaradi resnične narave trga. Tako je v državah, kjer so zelo veliki trgovci, ki lahko distribuirajo več znamk – na primer v Združenem kraljestvu –, in tako je v redko poseljenih območjih, kjer je gospodarsko smiselno, da trgovci prodajajo različne znamke na isti lokaciji.

Tako je bilo, preden je bila leta 2002 sprejeta obstoječa uredba o skupinskih izjemah in taka je realnost osem let kasneje, toda takrat kot tudi zdaj je bil najpogostejši model distribucije združevanje pod eno blagovno http://mymemory.translated.net/t/Slovenian/English/znamko" o. Opazili smo, da so se proizvajalci vozil vse bolj zatekali k drugim oblikam distribucije, vključno s prodajalnami v lasti njih samih.

Na primer, razvoj distribucije v Nemčiji je značilen za ta trend, saj se prek trgovskih omrežij proda 67 % vozil v nasprotju z 90 % pred začetkom veljavnosti uredbe leta 2002. Kljub temu smo se odzvali na pomisleke, ki so bili izraženi med posvetovanji, vključno s posvetovanji, ki so potekala tu v Parlamentu, in uvedeni so bili mnogi zaščitni ukrepi glede zastopnikov številnih blagovnih znamk.

Dovolite mi, da poudarim, da nameravamo predlagati prehodno fazo, v kateri bo veljala obstoječa uredba do konca leta 2013 za trg distribucije vozil, kar bo trgovcem, ki so vložili v prodajo številnih blagovnih znamk, dalo dovolj časa, da amortizirajo svoje naložbe.

Kar zadeva razlog, zakaj nameravamo odpraviti klavzule, ki dodeljujejo pogodbeno zaščito trgovcem, je to preprosto zato, ker konkurenčno pravo ni ustrezen instrument za reševanje morebitnih neravnovesij med pogodbenimi strankami. Ta vprašanja, kot se je o njih razpravljalo, ko smo pripravljali Uredbo (ES) št. 1/2003, sodijo na področje gospodarskega prava.

Na konkurenčnem trgu, kot je trg vozil, gospodarsko pravo ne bi smelo posegati v razmerje moči med različnimi pogodbenimi strankami. To bi bilo vsiljivo. V način delovanja trgov moramo posegati sorazmerno.

V procesu posvetovanja smo se naučili tudi nekaterih drugih, morda manj pozitivnih reči: v nasprotju s cenami vozil so se stroški povprečnega popravila v zadnjih letih dejansko povečali. Popravila in vzdrževanje so zelo pomembni za potrošnike: ne samo zaradi varnosti in zanesljivosti, temveč tudi zato, ker računi za popravilo znašajo 40 % skupnih stroškov lastništva vozila. Na žalost je sposobnost samostojnih mehaničnih delavnic, da bi tekmovale s pooblaščenimi servisi, še vedno okrnjena zaradi številnih omejitev, vključno z omejenim dostopom do rezervnih delov in tehničnih informacij. Zato je namen naše reforme zagotoviti samostojnim mehaničnim delavnicam boljši dostop do rezervnih delov in tehničnih informacij ter preprečiti, da bi bile izrinjene s trga zaradi drugih, novejših praks. To bo privedlo do kakovostnejših storitev popravil in nižjih cen.

Za konec naj povem, da trdno verjamem, da bo nov okvir ugodnejši za potrošnike. Naša glavna prednostna naloga je povečati konkurenco na trgu poprodajnih storitev – pri popravilih in servisiranju –, kjer je najbolj pomanjkljiva. Čeprav imajo proizvajalci vozil trden komercialni položaj glede na trgovce, med seboj ostro tekmujejo in danes ni potrebe po odstopanju, da bi ohranili konkurenčnost pri takšnih dogovorih, od uredbe o skupinskih izjemah za vertikalne sporazume, ki jo je pred kratkim sprejela Komisija in bo tudi stopila v veljavo konec tega meseca. Dejansko bodo Komisija in zlasti moje službe, GD za konkurenco, zelo pozorno spremljale sektor in ne sme biti nobenega dvoma o odločnosti Komisije, da uveljavi pravila konkurence in izvede potrebne ukrepe, če ugotovi kakšne resne kršitve ali pomanjkljivosti.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, v imenu skupine PPE.(DE) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, zdaj smo slišali veliko. S tem vprašanjem za ustni odgovor in resolucijo smo želeli dati glas trgovcem z avtomobili ter malim in srednje velikim podjetjem, ker Komisija še ni posvetila dovolj pozornosti temu glasu v zadnjih letih. Med obravnavo so bili izraženi pomisleki in skrbi predvsem trgovcev z avtomobili zaradi neenake obravnave glede na proizvajalce. Omenjena je bila pravna negotovost kot tudi zmanjšanje konkurence zaradi težav, ki jih imajo majhni trgovci z avtomobili. Vendar še nismo prejeli odgovora.

Pozivam vas – minuto do 12. ure –, da 21 dni do 26. maja uporabite za to, da resolucijo, ki jo bo jutri sprejel Parlament, vključite v svojo uredbo, da bi prišli na pol poti trgovcem z avtomobili, ne da bi pri tem ogrozili smer, ki jo želi ubrati Komisija. Prosim, vzemite Parlament in pomisleke trgovcev z avtomobili resno ter jih poleg pomislekov malih in srednje velikih podjetij vključite v uredbo.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson, v imenu skupine S&D.(NL) Gospod predsednik, rad bi izpostavil štiri vprašanja iz te razprave. Prvič, prisoten je nesrečen trend, da se mala in velika podjetja v avtomobilski industriji postavijo ena proti drugim. Njihovi interesi so v določeni meri različni, toda predvsem se moramo osredotočiti na sistem predpisov, ki jim omogoča učinkovito sodelovanje.

Drugič, zelo pozitiven znak je, da se je konkurenca na trgu novih vozil v zadnjem letu izboljšala. To je dober primer dejstva, da ni noben trg nemogoč in da je dolgoročno mogoče veliko doseči z ukrepi za okrepitev konkurence. Upam, da bomo v prihodnosti videli enak pozitiven razvoj na trgu poprodajnih storitev.

Tretjič, za Komisijo je pomembno, da zelo aktivno spremlja dogodke, povezane s konkurenco na trgu novih vozil. To je treba neprekinjeno spremljati. Vse zainteresirane stranke morajo čim prej prejeti dokončne informacije o pravilih, ki bodo veljala od junija 2013.

Četrtič, pospešiti moramo naše razprave o tem, kako se bomo lotili prehoda na zelena, okolju prijaznejša vozila. To je povsem nujen proces. Po eni strani bodo morala biti pravila konkurence prožna, kar zadeva subvencije, potrebne za omogočanje uveljavitve električnih vozil in drugih okolju prijaznih alternativ na trgu, po drugi strani pa morajo pravila zagotoviti, da okolju prijazna vozila ne bodo prikrajšana v maloprodajnem sektorju ali na trgu poprodajnih storitev.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, v imenu skupine ALDE. – Gospod predsednik, nakup in vzdrževanje vozila šteje med najpomembnejše izdatke gospodinjstva. Politika konkurence je namenjena prav zagotavljanju svobodne izbire potrošnikov in dostopa do proizvodov po nižjih in bolj sprejemljivih cenah.

Kot poslanec tega parlamenta in s tem zastopnik državljanov EU, ki so tudi potrošniki na trgu vozil, sem zelo zaskrbljen zaradi revizije uredbe o skupinskih izjemah za motorna vozila in njenega vpliva na potrošnike. Komisija – in trditvam komisarja sem prisluhnil zelo pozorno in pazljivo – trdi, da posebna uredba za ta sektor ni več potrebna za prodajni trg, saj obstajajo dokazi, da so bili doseženi cilji, povezani s konkurenco, in ustrezna raven konkurence.

Načeloma ne bi bil proti odpravi skupinskih izjem za določen sektor, če ne bi to predstavljalo nevarnosti za potrošnike. V triletnem prehodnem obdobju moramo oceniti vpliv odločitve o izključitvi prodaje iz uredbe o skupinskih izjemah za motorna vozila. Prevlada velikih proizvajalcev vozil je pojav, ki ga ni moč zanikati. Rad bi slišal mnenja Komisije o tem, kako zagotoviti, da ti proizvajalci ne bodo izkoristili svojega tržnega deleža in omejili izbire, ki bi jo potrošniki morali imeti na svojem trgu.

Rad bi tudi izrazil podporo predlogu o ohranitvi posebne skupinske izjeme za storitve popravil in vzdrževanja, ki so se izkazale za manj konkurenčne kot prodajni trg. Moj pomislek v zvezi s trgom poprodajnih storitev je povezan predvsem s tistimi primeri, ko so potrošniki po nepotrebnem vezani na določenega izvajalca za popravilo njihovega vozila. Vzrok za to je lahko bodisi dejstvo, da samostojni serviserji nimajo ustreznega dostopa do potrebnih tehničnih informacij bodisi dejstvo, da proizvajalci vozil neprimerno tolmačijo garancijske pogoje.

To je nesprejemljiva omejitev izbire, ki bi jo potrošniki morali imeti, in pričakujem, da bo Komisija uvedla rešitve, da se spremeni takšna situacija. Zato Komisijo pozivam, da posreduje kakšno pojasnilo glede ukrepov, ki jih namerava uvesti, da bi se izognila tej situaciji, ki škodi potrošnikom.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, v imenu skupine ECR. – (PL) Gospod predsednik, gospod Almunia, 80 % sestavnih delov vsakega novega vozila proizvedejo neodvisni proizvajalci. Po drugi strani pa imajo sami proizvajalci vozil ogromno komercialno prednost pred proizvajalci sestavnih delov in neodvisnimi servisi.

Danes moramo storiti vse, da ne bo evropski trg motornih vozil spet postal podoben oligopolu. Našim državljanom moramo zagotoviti pravico do izbire tako avtomobilskih delov kot neodvisnih servisov. Potrebna so jamstva dostopa do tehničnih informacij. Ukrepati moramo proti zlorabi garancij s strani proizvajalcev. Tudi pooblaščeni servisi morajo imeti pravico kupiti dele od neodvisnih proizvajalcev kot tudi orodja in opremo, ki se uporablja v njihovih delavnicah. Če nova uredba ne bo jasno opredeljevala garancije, bo pravica izbire evropskih kupcev, ki je temeljna za trg, še vedno le fikcija.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange (S&D).(DE) Gospod predsednik, Odbor za industrijo, raziskave in energetiko seveda meni, da je pomembno zaščititi mala in srednje velika podjetja. Komisar, konkurenca ni sama sebi namen.

Če pogledamo situacijo majhnih trgovcev in servisov, moramo povečati njihovo gospodarsko sposobnost delovanja, sicer bomo imeli nekega dne samo velike trgovce in velike servisne verige. To v prvi vrsti zajema pravo odobritev prodaje številnih blagovnih znamk. Zajema tudi neoviran dostop do informacij o vozilih in možnostih popravil za servise in trgovce. Tretjič, zajema zagotavljanje potrebnih možnosti za pridobitev kvalifikacij. Prej smo govorili o elektromobilnosti. Morajo biti tudi v položaju, da lahko vzdržujejo električna vozila. Četrtič, potrebujejo varnost naložb, z drugimi besedami, pogodbeno zaščito in nič več revizij. Mora jim biti omogočeno varno vlaganje prek daljšega obdobja.

 
  
MPphoto
 

  Frank Engel (PPE) . – (FR) Gospod predsednik, komisar, pogovorimo se o realnosti trgovcev z avtomobili. V moji državi kot tudi v drugih so trgovci z avtomobili zaskrbljeni zaradi vse večjega razhajanja med obsegom njihovega prostora za ukrepanje in prostora za ukrepanje proizvajalcev. Uredba (ES) št. 1400/2002 je zmanjšala to razhajanje. Brez nje bi se sektor distribucije vozil, ki ga je že prizadela kriza, soočal z vse večjo negotovostjo, kar zadeva njegove naložbe in komercialne cilje.

Zahteve proizvajalcev, naslovljene na trgovce, bodo za mnoge lastnike skromnih mehaničnih delavnic postale preprosto nevzdržne in neobvladljive. V vsakem primeru, komisar, tukaj ni na kocki konkurenca. Konkurenca bi se povečala med proizvajalci vozil in ne med trgovci ali med trgovci in proizvajalci. Lokalni lastniki mehaničnih delavnic ne morejo predstavljati grožnje za svobodno konkurenco v Evropi.

Govorite o prevladi na trgu, morebitni prevladi. Pa govorimo o njej! Ta prevlada ne obstaja v primeru konkurenčnih proizvajalcev. Ne obstaja v odnosu do drugih proizvajalcev. Obstaja med proizvajalci vozil in distributerji, in to je resničnost, ki velja za celotno Evropsko unijo.

Komisija je sprejela znanstveno stališče na podlagi velikih podjetij za obravnavo številnih majhnih akterjev, ki si želijo le eno: malce svobode in malce varnosti v svojih poslih s proizvajalci vozil, katerih prakse v zvezi z lastnimi trgovci v nekaterih primerih postajajo prav grozne. Gre za boj Davida proti Goljatu, le da očitno tokrat Komisija želi zagotoviti, da zagotovo zmaga Goljat.

Stališče in obrazložitev glede ukinitve uredbe o izjemah sta zgrešena. Napačna sta; usmerjena sta k napačnim ljudem. Če zmanjšamo prostor za ukrepanje, pravno gotovost in pripravljenost lastnikov mehaničnih delavnic za vlaganja, s tem ne bomo spodbujali notranjega trga in zagotovo ne interesov potrošnikov.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Avtomobilska industrija v Evropski uniji, tako proizvajalci vozil kot proizvajalci avtomobilskih delov, mora ostati gospodarsko učinkovita in inovativna.

Glede na to, da na varnost na cesti vplivajo konkurenčni pogoji na trgu rezervnih delov avtomobilskega sektorja, pozivamo Komisijo, da spodbuja učinkovito konkurenco na trgu rezervnih delov, tako da so cene vseh vrst rezervnih delov dostopne. Potrošnikom bi moralo biti omogočeno, da kupijo vozilo po konkurenčnih cenah in izberejo ponudnika, ki ga želijo, za storitve popravil in vzdrževanja, ne glede na to, kateri distribucijski sistem izbere ponudnik.

Prihodnji zakonodajni okvir bi moral malim in srednje velikim podjetjem zajamčiti ugodne pogoje v dobavni verigi avtomobilskega sektorja in preprečiti vsako naraščajočo odvisnost od velikih proizvajalcev. Poleg tega bi bilo treba nove določbe uredb o režimu splošnih skupinskih izjem v avtomobilskem sektorju razširiti, da bi zajemale opredelitev končnih uporabnikov, tako da bi bil upoštevan tudi lizing.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - (FI) Gospod predsednik, komisar, iz prejšnjih govorov je zelo jasno, da je Parlament zelo zaskrbljen prav zaradi ravnovesja med trgovci z avtomobili in proizvajalci vozil, kar se neizogibno odraža tudi v storitvah, ki jih prejmejo potrošniki.

To ravnovesje mora biti očitno zlasti na majhnih trgih in redko poseljenih območjih, na primer na Finskem in drugje v Skandinaviji. Za nas so dovoljena prodaja in nakupi zastopnikov številnih blagovnih znamk prednostnega pomena in temeljni pogoj, da se zajamči ustrezen dostop potrošnikov do storitev avtomobilskega sektorja.

Finska ima pet milijonov prebivalcev in to leto bo prodanih okoli 100 000 vozil. To se verjetno sliši smešno malo, zato je izjemno pomembno, da te spremembe na noben način ne ogrozijo prodaje številnih blagovnih znamk.

Prejšnja uredba, ki je jamčila prodajo številnih blagovnih znamk v trgovini z vozili, je bila odlična, zato moramo vprašati, zakaj se spreminja na tej stopnji. Drug pomemben učinek bo tak, da bo morda ugasnilo upanje trgovcev, da bodo lahko poskrbeli za potrošnike v redko poseljenih območjih, zato bodo potrošniki stežka dobili vozila v lokalnem okolju. To lahko pomeni tudi, da manjše znamke sploh ne bodo zastopane drugje kot le v gosto naseljenih središčih, posledično pa bodo imeli potrošniki bistveno manjšo izbiro med znamkami vozil.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE).(DE) Gospod predsednik, komisar, zdaj ste prisluhnili nam in skoraj si lahko to predstavljate kot razliko med teorijo in prakso. Lahko le ponovim prošnjo, ki sem jo naslovil na predsednika Komisije spomladi leta 2009.

Imamo nerešena vprašanja glede trgovcev z motornimi vozili, malih in srednje velikih podjetij, finančno in gospodarsko krizo ter negotovo rast in trg dela. Najbolje bi bilo razširiti obstoječo uredbo in ne ustvariti nove, ki bo samo združila vse te težave. Imamo težavo zaradi različnih nacionalnih predpisov, če se ohrani le združevanje pod eno blagovno http://mymemory.translated.net/t/Slovenian/English/znamko" o. Nasprotujemo neobveznemu kodeksu ravnanja in smo za učinkovit mehanizem uveljavitve. Želimo, da 30-odstotna omejitev za nakup nadomestnih delov ostane nespremenjena, ker pooblaščenim trgovcem z avtomobili omogoča večjo svobodo izbire.

Smernice niso dovolj jasne, da bi zagotovile dostop do tehničnih informacij, kot je bil na voljo prej. Obstajajo pomembne pogodbene klavzule, ki ste jih preprosto izpustili, namreč klavzule o določbah glede odpovedi, odpovednih rokih, prodaji številnih blagovnih znamk, prenosu poslovanja in reševanju sporov. Prosimo, da se zavzamete tudi za mala in srednje velika podjetja. Prodaja številnih blagovnih znamk je del konkurence in pomaga zaščititi potrošnike. Želimo več konkurence. Omejitev možnosti malih in srednje velikih podjetij ter trgovcev z avtomobili bo zmanjšala konkurenco. Prosim, da skrbno premislite o trgu, podjetjih in resoluciji Parlamenta ter uporabite 21 dni, ki so vam na voljo.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Gospod predsednik, komisar, vsi govorniki v Parlamentu so zdaj dejansko spregovorili v prid uredbi, prijazni do malih in srednje velikih podjetij. Potrebujemo močan distribucijski sistem. Majhni distributerji zaposlujejo veliko ljudi. Zanje je pomembno, da se ohrani konkurenca v sistemu, kot je to pomembno za trgovce – ne glede na to, ali so veliki ali majhni. Konkurenca mora učinkovati. Mislim, da imajo zlasti v avtomobilskemu sektorju potrošniki pravico tudi do učinkovite konkurence, tako da jim niso na voljo zelo enostranski sistemi, kjer ni več svobode izbire. Ravno ta svoboda izbire bo pomembna v prihodnosti, predvsem za podeželje, in zagotoviti moramo, da so podeželska območja celovito upoštevana. Zato mislim, da je imel gospod Karas povsem prav, ko je dejal, da imamo zelo malo časa in ga moramo torej učinkovito izkoristiti.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Gospod predsednik, najprej bi rad povedal, da bi se na tej stopnji vsi strinjali, da avto ni več razkošje: avto je nuja. To mi je postalo zelo jasno pred dvema tednoma, ko se je pojavil vulkanski pepel. Moral sem preko Evrope, preko Anglije, z avtomobilom, vlakom in trajektom in nikoli se nisem počutil bolj neodvisno in zadovoljno, kot ko sem se usedel v svoj avto.

Zelo pomembno je, da storite vse, kar lahko, da bi potrošniki imeli izbiro itd., toda ne na račun malega ali srednje velikega trgovca z avtomobili. Večinoma gre za družinska podjetja v manjših krajih in vaseh. Veliko dobrega storijo za vse, saj poskušajo zadovoljiti trg in seveda biti konkurenčni v zelo težkih okoliščinah, zato se povsem strinjam z gospodom Karasom in drugimi govorniki, da je treba te ljudi upoštevati, da se zagotovi njihovo preživetje, ko bomo s tem nadaljevali.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Prvič, rad bi povedal, da razumem prizadevanja za zagotovitev svobode izbire potrošnikov pri izbiri mehanične delavnice, ki jo želijo uporabiti.

Po drugi strani pa vidim objektivne omejitve absolutne svobode na tem področju. Kot vam ne bi padlo na pamet, da pošljete evropski airbus na servis v delavnico Tupolev, tako je lastnik določene znamke vozila odvisen od tehnologije in delovnih postopkov proizvajalca vozila, kar zadeva servisne storitve.

Če proizvajalec vozila kupcu izda garancijo za vozilo, ima pravico od kupca zahtevati, da se servisne storitve opravijo v skladu z njegovimi natančnimi navodili. Če kupec odpelje vozilo na vzdrževanje v mehanično delavnico, kjer zaposleni nimajo potrebnega strokovnega znanja in veščin, obstaja nevarnost, da dela ne bodo opravili dobro ali celo, da se bo vozilo poškodovalo. Če želimo zaščititi potrošnika, torej ne moremo pričakovati, da bodo vse mehanične delavnice enako sposobne zagotoviti storitve za vse znamke vozil. Kot potrošnik bi raje videl dobro opremljene mehanične delavnice z dobro usposobljenimi zaposlenimi za določeno znamko vozila. Specializacija in uravnotežen odnos s proizvajalcem sta tudi najboljši korak naprej za potrošnika.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, podpredsednik Komisije. – (ES) Gospod predsednik, najprej bi se vam rad zahvalil za vaše odlično predsedovanje tej seji in tudi poslancem, ki so govorili v tej razpravi.

Rad bi se iskreno zahvalil vsem vam ne le za vaše govore danes tukaj, temveč za vse vaše izjemno zanimive in koristne prispevke v celotnem, kot sem dejal v svojem govoru, dolgem posvetovalnem procesu v vseh smereh, če lahko tako rečem. Posvetovanje ni potekalo samo s Parlamentom, njegovimi poslanci in odbori, odgovornimi za vprašanja, povezana z vozili, konkurenco med trgovci in potrošniki, temveč tudi z državami članicami in z vsemi zainteresiranimi stranmi ter vsemi drugimi, ki so želeli izraziti svoje mnenje.

Cilj vsake uredbe ali sklepa glede konkurence je korist potrošnika. To je cilj, naša glavna skrb in poglavitni namen naše uredbe.

Ko se potrošniki pripravljajo na pomembno odločitev, da bodo šli k trgovcu – ker je to, kot je dejal eden izmed vas, velik strošek za vse potrošnike in gospodinjstva – želijo poizvedeti o cenah in kakovosti, da bodo lahko primerjali, in to lahko storijo. To lahko verjetno zdaj storijo lažje kot kdaj koli v preteklosti. Želijo, da jim je na voljo izbira brez ovire in brez vsakih zaprek, ki so posledica pomanjkanja konkurence. Verjamemo, da se bo z novo uredbo ta možnost izbire povečala; ne bo manjša, temveč večja. Lahko in morajo imeti možnost izbire – kot ste mnogi dejali – poprodajnih storitev, mehanične delavnice za svoje vozilo in servisa za svoje vozilo; želijo, da imajo te delavnice, najsi pripadajo ali so povezane s proizvajalcem vozila ali ne, točne tehnične informacije ter rezervne dele in specifikacije, ki jih potrebujejo.

Obstoječi predlog Komisije vse to izboljšuje. Vse to je izboljšano. Prosim, poglejte, kaj pravi besedilo, ki ste ga videli, osnutek in smernice, ki so mu priložene. V vseh teh vidikih bo prihodnja uredba potrošnikom zagotovila več koristi kot obstoječa.

Mala in srednje velika podjetja: kaj se je zgodilo tam? Pomembno je prisluhniti mnenjem ljudi in prisluhnemo jim z veliko pozornosti in zanimanja. V mislih imam mnenja vsakogar, tudi vašega, seveda.

Kaj se je zgodilo z majhnimi trgovci v zadnjih letih? Jih je več ali manj? Ali so bili deležni koristi in jim je lažje vstopiti v distribucijski krog, na distribucijski trg ali so utrpeli negativen vpliv ali naleteli na ovire? Večinoma to zadnje. To je resnica. To seveda ni bil namen tistih, ki so sestavili in se odločili za uredbo iz leta 2002, toda to so nas naučile izkušnje v zadnjih letih. To želimo popraviti.

Kaj se je dogajalo do zdaj ali se še vedno dogaja z nekaterimi mehaničnimi delavnicami in določenimi proizvajalci rezervnih delov? Imajo težave, ki bodo izginile z novo uredbo in novimi smernicami.

Zato predlagamo uredbo in smernice, ki bodo povečale izbiro in možnosti malih podjetij v celotni verigi, od proizvodnje rezervnih delov do popravila vozil.

Trgovci, ki ste jih mnogi omenili in ki sem jim prisluhnil neposredno, ne le prek besedil pisnih posvetovanj ali sestankov, na katerih nisem sodeloval; preživel sem nekaj časa z njimi, govoril sem z njimi na izjemno konstruktivnem sestanku. Nimajo vsi trgovci enakih interesov. Obstajajo veliki trgovci, ki so močno prisotni na trgu v nekaterih državah članicah, in obstajajo tudi številni majhni trgovci, ki so bolj zadovoljni s tem, kar trenutno predlagamo, kot s tistim, kar je veljalo od leta 2002, ker so videli, da določeni vidiki, ki niso bili namen zakonodajalca leta 2002, niso bili v njihovem interesu, temveč so jim otežkočili zoperstavljanje konkurenci, ki jo predstavljajo veliki trgovci.

Na koncu še o odpovednih rokih. Uvajamo zaščito; celo določamo izjeme za vsak primer, ko se nam zdi, da konkurenca trpi pri obstoječih uredbah, tako uredbi o vozilih kot uredbi o vertikalnih skupinskih izjemah, kljub nameram, ki jih imamo kot zakonodajalci; in lahko se odrečemo uporabi uredbe, če vidimo, da ne ščiti konkurence. To lahko storimo s splošno uredbo o vertikalnih skupinskih izjemah in to bomo lahko storili s posebno uredbo o vozilih.

Zato imam enake pomisleke kot vi. Dejstvo je, da verjamem, da jih predlagana uredba obravnava bolje, kot so bili do zdaj, ne zato, ker smo pametnejši kot pred osmimi leti, temveč preprosto zato, ker se vsi učimo iz izkušenj. Pomembno je prisluhniti stališčem ljudi, toda pomembno se je tudi učiti iz izkušenj.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. Naj zaključim razpravo in povem, da sem na podlagi člena 115(5) Poslovnika dobil en predlog za resolucijo(1) .

Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo jutri.

Pisne izjave (člen 149)

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), v pisni obliki.(RO) Nakup avtomobila je pogosto največji strošek gospodinjstva v Evropski uniji, za nakupom hiše. Evropska komisija prek uredbe o skupinskih izjemah za motorna vozila predlaga, da se odpravi obstoječa izjema v avtomobilskem sektorju in uvedejo splošna pravila konkurence.

Verjamem, da se bo, ko bodo odpravljene določene klavzule v obstoječi uredbi za sektor, zlasti tiste, ki dovoljujejo do 70 % prodaje prek posrednikov, ki prodajajo več znamk vozil, pojavilo tveganje povečanja odvisnosti posrednikov proizvajalcev, omejevanja konkurence in možnosti, ki so potrošnikom na voljo na evropskem trgu vozil.

Nahajamo se v položaju, ko bi lahko veliko posrednikov v avtomobilskem sektorju, predvsem malih in srednje velikih podjetij v sektorju, ki so ranljivejša, izginilo z evropskega trga, kar bi spodkopalo celoten evropski avtomobilski trg.

Zato pozivam Komisijo, da oceni posledice svojih predlogov, upoštevajoč sestavo evropskega avtomobilskega sektorja, v katerem mala in srednje velika podjetja igrajo osnovno vlogo, kot tudi da predloži, če to postane potrebno, novo uredbo ob koncu triletnega podaljšanja obstoječe uredbe.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), v pisni obliki. – (PL) K današnji razpravi o uredbi o skupinskih izjemah za motorna vozila bi rad prispeval tako, da bi opomnil na to, da je leta 2009 Evropska komisija objavila svoje sporočilo o prihodnjem okviru zakona o konkurenci, ki velja za sektor motornih vozil, v katerem opredeljuje pravno strategijo za distribucijo motornih vozil in poprodajne storitve po izteku veljavnosti Uredbe (ES) št. 1400/2002. Zato se zdaj pojavi težava, namreč ustrezen odziv agencij za varstvo konkurence, kar zadeva dostop do tehničnih informacij, rezervnih delov in pooblaščenih servisov ter tudi zlorabo garancij. Zato sprašujem, ali je Komisija prepričana, da bo rešitev, ki jo je uveljavila, zagotovila celovito zaščito konkurence v sektorju?

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE), v pisni obliki.(PL) Uredba o skupinskih izjemah za motorna vozila je izjemno pomemben dokument za Evropsko unijo, saj neposredno vpliva na več kot 3,5 milijonov ljudi, zaposlenih v avtomobilskem sektorju v Evropi, tako na primarnem kot sekundarnem trgu. Ta uredba je prinesla koristne pogoje poslovanja, ki so okrepili konkurenco na avtomobilskem trgu. Povzročila je ustvarjanje novih delovnih mest ter omogočila učinkovit in stabilen razvoj trga, ki je v interesu potrošnikov, velikih avtomobilskih koncernov in samostojnih podjetij. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da evropskim potrošnikom zagotavlja velik dostop do storitev in blaga na avtomobilskem trgu. Dokument je pomemben predvsem za neodvisne avtomobilske servise, ki potrebujejo dostop do tehničnih informacij, da lahko učinkovito konkurirajo pooblaščenim servisom kot tudi neodvisnim proizvajalcem avtomobilskih delov. Še toliko bolj sem bila zadovoljna, ko sem slišala, da se je Evropska komisija odločila podaljšati to uredbo. V resoluciji B7 0245/2010 Evropski parlament poziva Komisijo, da pojasni zadeve, ki sem jih izpostavila v pisnem vprašanju Komisiji 16. aprila letos, na primer dostop do tehničnih informacij za neodvisne proizvajalce, in da podrobno pojasni pojme „deli primerljive kakovosti“, „originalni deli“ in „tehnične informacije“. Tisti, na katere se nanaša uredba o skupinskih izjemah za motorna vozila, potrebujejo zaradi svoje pomembne vloge v gospodarstvu jasno in natančno ubesedeno zakonodajo.

 
  

(1)Glej zapisnik.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov