Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2103(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0121/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0121/2010

Συζήτηση :

PV 05/05/2010 - 24
CRE 05/05/2010 - 24

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2010 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0152

Συζητήσεις
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

24. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του κ. Peterle, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη (COM(2009)0291 - 2009/2103(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, εισηγητής. - (SL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, με αυτήν την έκθεση αντιμετωπίζουμε ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιδημική εξάπλωση του καρκίνου τον καθιστά την υπ’ αριθμόν ένα ασθένεια στην Ένωση και ένας στους τρεις πολίτες της Ένωσης θα τον αντιμετωπίσει.

Χαίρομαι για το γεγονός ότι, στην αρχή αυτής της θητείας, δεν είναι απαραίτητο να καλέσουμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να κάνουν βασικά βήματα για την καταπολέμηση του καρκίνου, διότι έχουμε τα σαφή συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου του 2008 και ένα φιλόδοξο σχέδιο, την ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη δράση κατά του καρκίνου, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2009 και η οποία αποτελεί το θέμα αυτής της έκθεσης. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι έχει αναληφθεί ήδη δράση. Με την παρούσα έκθεση υποστηρίζουμε έναν από τους πιο φιλόδοξους στόχους της Επιτροπής, τη μείωση των κρουσμάτων του καρκίνου κατά 15% σε μια περίοδο δέκα ετών.

Χαίρομαι επίσης που η σύμπραξη αναπτύχθηκε σύμφωνα με το ψήφισμα της στρατηγικής μας για την υγεία «Μαζί για την υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008-2013». Σε αυτό το ψήφισμα, υποστηρίζαμε τη σημασία της υγείας για όλους και της υγείας σε όλες τις πολιτικές και δίναμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη του καρκίνου.

Προκαλεί έκπληξη και ανησυχία το γεγονός ότι, κατά μέσο όρο, τα κράτη μέλη επενδύουν μόνο το 3% των προϋπολογισμών τους για την υγεία στην πρόληψη του καρκίνου. Ενώ μπορεί να φαίνεται ότι αυτό είναι ένα στατιστικό λάθος, αυτό το ποσοστό σημαίνει ότι οι πολιτικές υγείας των κρατών μελών δεν λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την πρόληψη. Αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά είναι ένα νέο πρότυπο προσανατολισμένο προς περισσότερη πρόληψη στις στρατηγικές, τεχνικές, οργανωτικές και οικονομικές προσεγγίσεις μας. Το γνωρίζουμε αυτό και γνωρίζουμε επίσης, και έχει αποδειχτεί, ότι η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου μπορεί να μειώσει σημαντικά τη θνησιμότητα από καρκίνο.

Η δεύτερη λέξη κλειδί στην έκθεση είναι η ανισότητα, και μάλιστα αρκετές μορφές ανισότητας. Η πιο σημαντική μορφή είναι γνωστή ως το «Σιδηρούν Παραπέτασμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης» από την άποψη σημαντικών διαφορών στις πιθανότητες επιβίωσης μεταξύ των ασθενών με καρκίνο, αλλά γνωρίζουμε επίσης σημαντικές διαφορές στο εσωτερικό των ίδιων των κρατών μελών. Εκτός από τις διαφορές στα ποσοστά επιτυχίας των θεραπειών, έχουμε επίσης σημαντικές διαφορές στη συχνότητα, ή στο πεδίο, της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, διαφορές στην παρηγορητική αγωγή και διαφορές στην αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης ασθενών με καρκίνο.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυσκολεύονται να δεχτούν ότι υπάρχουν τόσες διαφορές στο επίπεδο οργάνωσης της δράσης κατά του καρκίνου δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν εθνικά προγράμματα, ενώ άλλα όχι. Διαφορές υπάρχουν επίσης στην πρόσληψη στοιχείων για τον καρκίνο. Μολονότι ακόμη και η Συνθήκη της Λισαβόνας επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μόνο μέτρα στήριξης, μια συντονισμένη και καλά οργανωμένη προσέγγιση σε αυτό το επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντική αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τον καρκίνο. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών θα ήταν αδιανόητη χωρίς ενθάρρυνση από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα.

Η τρίτη λέξη κλειδί στην έκθεση είναι η σύμπραξη. Θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε πιο κοντά στον φιλόδοξο στόχο της Επιτροπής μόνο αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Η απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να διασφαλίσουμε ότι η δράση κατά του καρκίνου θα παραμείνει σταθερά στην πολιτική ατζέντα των ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμικών οργάνων. Μια στενή σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενούς δεν είναι αρκετή. Είναι καθήκον μας να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή πολιτική σύμπραξη, σε μια πολιτική βούληση, η οποία θα παράσχει ώθηση για γρηγορότερη πρόοδο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με αυτήν την ευκαιρία, θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της αποκατάστασης των ασθενών με καρκίνο. Οφείλουμε να δώσουμε πολύ περισσότερη προσοχή στους ανθρώπους που έχουν νικήσει τον καρκίνο. Δεν πρέπει να στιγματίζονται ή να ξεγράφονται, αλλά να τους δίνεται η ευκαιρία να επανενταχθούν πλήρως στην κοινωνική ζωή και να συνεχίσουν τις επαγγελματικές καριέρες τους. Ένα στοιχείο κλειδί στη δράση κατά του καρκίνου στην Ευρώπη σήμερα είναι προσέγγιση των πολιτών.

Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης για τη σημαντική βοήθειά τους.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που διαπιστώνω ότι το Κοινοβούλιο συνεχίζει να δείχνει ενθουσιασμό και να υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής στο πεδίο της πρόληψης και του ελέγχου του καρκίνου. Είμαι ευγνώμων για τις προσπάθειες που έγιναν για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης, ιδιαίτερα από τον εισηγητή, κ. Peterle.

Η σθεναρή δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό υπογραμμίζει τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής σύμπραξης για τη δράση κατά του καρκίνου. Η επιτυχία της σύμπραξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργή συμμετοχή των πολυάριθμων και διαφορετικών εταίρων. Μέχρι στιγμής, τα κράτη μέλη, οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, τα αντικαρκινικά ιδρύματα, οι ΜΚΟ, οι οργανώσεις ασθενών και αντιπρόσωποι της βιομηχανίας έχουν συμμετάσχει στην εκπόνηση συγκεκριμένων προτάσεων δράσης προς εκτέλεση ως το τέλος του 2013. Μένει να δούμε, ωστόσο, αν αυτό το νέο μέσο συνεργασίας θα έχει ως αποτέλεσμα πιο αειφόρο δράση για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Ελπίζω ειλικρινά ότι θα συμβεί αυτό.

Ο γενικός στόχος είναι να επιτευχθούν πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι και καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Αυτό εξαρτάται από τη δέσμευση όλων των εταίρων και, ασφαλώς, από επαρκείς οικονομικές συνεισφορές. Η υποστήριξη του Κοινοβουλίου για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων στον μελλοντικό κοινοτικό προϋπολογισμό για την υγεία θα είναι κρίσιμη. Η έκθεση αναφέρεται σε μια σειρά δράσεων για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πρόληψη και τον έλεγχο του καρκίνου, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στην ανάπτυξη της σύμπραξης, βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής.

Η σύμπραξη έχει πέντε βασικούς πυλώνες: την προώθηση και πρόληψη της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης του ευρωπαϊκού κώδικα κατά του καρκίνου· προσυμπτωματικό έλεγχο και έγκαιρη διάγνωση, που αποσκοπούν στη βελτιωμένη εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου· την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στη θεραπεία του καρκίνου· συνεργασία και συντονισμό στην έρευνα για τον καρκίνο και διάθεση συγκριτικών πληροφοριών και στοιχείων για τον καρκίνο. Ένα βασικό καθήκον της σύμπραξης θα είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ανάπτυξη και εφαρμογή των προγραμμάτων τους κατά του καρκίνου.

Μέχρι το τέλος της σύμπραξης, ο στόχος είναι να έχουν όλα τα κράτη μέλη ολοκληρωμένα σχέδια για τον καρκίνο. Ορισμένες δράσεις θα βασιστούν στο αποτέλεσμα του καλού έργου που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Άλλες δράσεις θα απαιτήσουν επιπλέον βοήθεια. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να παράσχει όλη την απαραίτητη στήριξη. Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία της με τη Διεθνή Οργάνωση Έρευνας για τον Καρκίνο όσον αφορά στη συνεισφορά της στη σύμπραξη. Πρέπει να αναφέρω επίσης τον καθολικό στόχο της προσπάθειας να διασφαλιστεί καλύτερη ενσωμάτωση των προβλημάτων υγείας σε όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες μας, την οποία θα προχωρήσω με αρμόδιους συναδέλφους στο πλαίσιο της Επιτροπής. Ασφαλώς, θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην πρόληψη μέσω των πολιτικών μας στους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία ως μέρος της δράσης κατά του καρκίνου. Θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό με τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους, και χαιρετίζω θερμά τη σθεναρή στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις προσπάθειες.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Dalli, αυτό το σχέδιο έκθεσης, το οποίο παρουσιάστηκε μόλις τώρα από τον κ. Peterle, αναδιατυπώνει κατηγορηματικά τις κατευθυντήριες γραμμές από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμπνέεται επίσης από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να υποστηρίξω τους στόχους της ευρωπαϊκής σύμπραξης που οραματίστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καταπολεμήσει πιο αποτελεσματικά τον καρκίνο, είτε από την άποψη της σημασίας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, της δημιουργίας ενός νέου προτύπου πρόληψης του καρκίνου είτε, πάνω απ’ όλα, της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών.

Συμμερίζομαι τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες που εκφράζονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο σχέδιο έκθεσης. Θέλω να εγκωμιάσω το έργο που επιτέλεσε ο εισηγητής, κ. Peterle, εκπονώντας αυτήν την έκθεση, και τις συμβιβαστικές προτάσεις που παρουσίασε προκειμένου να συμπεριλάβει τις διάφορες τροπολογίες.

Ως σκιώδης εισηγητής για την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμούσα, μεταξύ άλλων πραγμάτων να επισημάνω τα ακόλουθα θέματα: καταρχάς, την αύξηση των ετήσιων θανάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο που προκαλούνται από την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες στον χώρο εργασίας, αλλά επίσης τη σημασία της καλύτερης πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με φάρμακα για τους ασθενείς με καρκίνο· την εφαρμογή του κανονισμού REACH και την τακτική ενημέρωση του καταλόγου ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλες ανησυχίες, ο οποίος καλύπτει τις καρκινογόνες ουσίες· τη στήριξη πρωτοβουλιών οι οποίες θα επιδιώκουν να εμποδίσουν την εισαγωγή εμπορευμάτων που περιέχουν καρκινογόνες χημικές ουσίες και να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους για την ανίχνευση τέτοιων χημικών ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση· και, τέλος, τον σχεδιασμό κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τον κοινό ορισμό της αναπηρίας, ο οποίος καλύπτει τα άτομα που πάσχουν από χρόνιες νόσους ή από καρκίνο.

Αυτά είναι τα θέματα που επιθυμούσαμε να θέσουμε, δίνοντας ταυτόχρονα την υποστήριξή μας σε αυτό το σχέδιο έκθεσης.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον κ. Peterle για το εξαιρετικό έργο του σε αυτήν την έκθεση, η οποία διασφαλίζει ότι η καταπολέμηση του καρκίνου παραμένει μια ύψιστη προτεραιότητα στην ατζέντα της δημόσιας υγείας μας. Δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβουμε τους αριθμούς· γνωρίζουμε ποιο θα είναι το κόστος της δημόσιας υγείας, καθώς και το κοινωνικό και οικονομικό κόστος για την Ένωση αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα με συνέπεια και αν δεν διαθέσουμε τους κατάλληλους πόρους, ιδιαίτερα προκειμένου να ξεπεράσουμε τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών.

Το άχθος του καρκίνου είναι μια απειλή για τη βιωσιμότητα των συστημάτων μας δημόσιας υγείας, και η ΕΕ πρέπει ασφαλώς να δώσει το παράδειγμα αντιμετωπίζοντάς το επαρκώς. Είτε μιλάμε για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, έρευνα ή ενημέρωση, μιλάμε ασφαλώς για σύμπραξη, αλλά θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το άχθος του καρκίνου στην Ευρώπη μόνο αν εξασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων –και ιδιαίτερα των ομάδων των ασθενών– αν διασφαλίσουμε την αποτελεσματική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αν εγγυηθούμε τη στενή παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας μιας τέτοιας σύμπραξης.

Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα διαδραματίσει τον ρόλο της και θα διασφαλίσει ότι η σύμπραξη θα επιτύχει τους στόχους της. Θέλω να υπογραμμίσω ένα συγκεκριμένο σημείο: την έκκληση στην Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών (ΕΚΠΕΑ) προσθέτοντας στα καθήκοντά του τις μη μεταδιδόμενες ασθένειες. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει σίγουρα την εμπειρογνωμοσύνη και τις συστάσεις.

Τέλος, το θέμα της έγκαιρης και ίσης πρόσβασης στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία πρέπει να εξεταστεί προσεχτικά αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η δράση κατά του καρκίνου θα συμβάλλει επίσης στον στόχο που πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη, τη μείωση των ανισοτήτων υγείας στην Ευρώπη.

Κύριε Επίτροπε, ανυπομονώ να σας δω αύριο στην Ημέρα των Δικαιωμάτων των Ασθενών, επειδή είναι εξαιρετικά σημαντική για όλες τις ομάδες των ασθενών, και η δέσμευσή σας είναι σημαντική για όλους μας.

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (NL) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε και κύριε εισηγητή. Ο καρκίνος είναι μια τρομερή ασθένεια, μια ασθένεια για την οποία, στη χειρότερη μορφή της, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ευτυχώς, όμως, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ζούμε περισσότερο και, δυστυχώς, όσο περισσότερο ζούμε, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να εμφανίσουμε καρκίνο. Όσο μεγαλώνει ο πληθυσμός, τόσο περισσότερα κρούσματα καρκίνου πρέπει να αναμένονται. Γι’ αυτόν τον λόγο, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να επιδιώξουν μια αποτελεσματική και κοινωνικά εστιασμένη πολιτική υγείας. Στοχευμένη, προληπτική δράση μέσω προληπτικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου και οικονομικά προσιτά αντικαρκινικά φάρμακα – σε αυτό πρέπει να εστιαστεί η προσοχή μας.

Ένα άλλο θέμα για το οποίο μπορούμε να κάνουμε κάτι είναι ο μεγάλος αριθμός καρκινογόνων ουσιών στο περιβάλλον. Έχουμε τοξίνες παντού στα σπίτια μας: απλά σκεφτείτε τον αμίαντο, τα μαγειρικά σκεύη, ακόμη και τοξίνες στα τρόφιμά μας. Η ΕΕ πρέπει να προστατέψει τους πολίτες της από αυτές τις τοξίνες, είτε είναι σε βάρος των βιομηχανικών συμφερόντων είτε όχι. Τα συμφέροντα των πολιτών και η υγεία των πολιτών είναι ύψιστης σημασίας!

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (DA) Κύριε Πρόεδρε, ο καρκίνος είναι μια διαδεδομένη ασθένεια για την οποία, χάρη σε εντατικές έρευνες, αρχίσουμε να μαθαίνουμε πολλά. Γνωρίζουμε πλέον ότι ένα άτομο μπορεί να έχει τη γενετική προδιάθεση να εμφανίσει καρκίνο και ότι τουλάχιστον ένα ένζυμο ευθύνεται για την πρόκληση της ασθένειας. Το άγχος, ο τρόπος ζωής, χημικά και ιοί μπορούν επίσης να προκαλέσουν καρκίνο. Αυτόν τον χρόνο, σχεδόν δύο εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες αναμένεται να πεθάνουν από αυτήν την ασθένεια. Επομένως, ο καρκίνος δεν σταματά σε εθνικά σύνορα. Χαίρομαι, συνεπώς, που η Επιτροπή έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να εκπονήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω δύο ερωτήσεις. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής αναφορικά με την έρευνα; Μπορούν οι οικονομικοί πόροι που έχουν διατεθεί να διασφαλίσουν αποτελεσματική έρευνα και τι επίπεδο προτεραιότητας δίνεται; Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι χαμηλός σε σχέση με τη σύσταση του Συμβουλίου. Επομένως, το δεύτερο ερώτημά μου είναι πώς θα μεταφραστεί ο φιλόδοξος στόχος σε αληθινούς ασθενείς στις χώρες μας; Μπορούμε να διπλασιάσουμε ρεαλιστικά την αποτελεσματικότητα του προσυμπτωματικού ελέγχου μας σε όλη την Ευρώπη;

 
  
MPphoto
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI).(RO) Θέλω να αρχίσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στον κ. Peterle για τις προσπάθειες που κατέβαλε σε αυτήν την έκθεση.

Σύμφωνα με τα ιατρικά στοιχεία, ο καρκίνος είναι η δεύτερη σημαντικότερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη, επηρεάζοντας άντρες και γυναίκες εξίσου. Η ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σύμπραξη που δημιουργήθηκε για να προωθήσει τη δράση κατά του καρκίνου προσφέρει μια νέα ευκαιρία ζωής σε όσους πλήττονται από αυτήν την τρομερή ασθένεια και στις οικογένειές τους. Είναι ζωτικής σημασίας για εμάς να συνεχίσουμε να συνδυάζουμε όλες τις προσπάθειές μας προκειμένου να θεσπίσουμε μόνιμη συνεργασία τόσο για την αύξηση των γνώσεων των ειδικών μας όσο και για την εύρεση λύσεων στις νέες προκλήσεις που προκύπτουν σε ανάλογες περιπτώσεις.

Η ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη δράση κατά του καρκίνου πρέπει, επομένως, να διασφαλίσει τη σωστή χρήση των πόρων, των ικανοτήτων, και βέβαια των κεφαλαίων που έχουν στη διάθεσή τους όλα τα κράτη μέλη. Πρέπει να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα από την πρόοδο που επιτεύχθηκε στον αγώνα κατά του καρκίνου στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι διαθέσιμα σε όλη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η καταπολέμηση του καρκίνου πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Σχεδόν το 30% των καρκίνων μπορεί να αποφευχθεί και οι συνέπειές τους να μετριαστούν μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. Ορισμένα είδη καρκίνου επηρεάζουν διαφορετικά τις γυναίκες και τους άντρες. Κάθε χρόνο υπάρχουν πάνω από 275.000 γυναίκες με καρκίνο του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αποδειχτεί ότι τα κρούσματα αυξάνονται, ακόμη και μεταξύ των νεότερων γυναικών. Κάθε χρόνο, 50.000 ευρωπαίες γυναίκες προσβάλλονται από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και 25.000 πεθαίνουν από αυτήν την ασθένεια.

Ωστόσο, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί να εξαλειφθεί πρακτικά καθιστώντας τα προγράμματα εμβολιασμού και προσυμπτωματικού ελέγχου ευρέως διαθέσιμα. Για τον λόγο αυτόν, είναι επείγον να επεκτείνουν όλα τα κράτη μέλη τα προγράμματα εμβολιασμού και προσυμπτωματικού ελέγχου που διαθέτουν σε όλες τις γυναίκες που είναι στη σωστή ηλικιακή ομάδα ώστε να επωφεληθούν από αυτά. Είναι επίσης απαραίτητο να προωθήσουν εκπαιδευτικές εκστρατείες υγείας ευαισθητοποιώντας το κοινό για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και ενημερώνοντας τους ανθρώπους για τα διαθέσιμα προγράμματα και υπηρεσίες. Επομένως, χαιρετίζω αυτήν την πρωτοβουλία της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE).(RO) Και εγώ επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, ο αριθμός των διαγνωστικών εξετάσεων καρκίνου που διενεργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρότερος από το μισό του ελάχιστου ετήσιου αριθμού εξετάσεων που θα μπορούσε να διενεργείται. Πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο θα είναι προσιτός σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, ούτως ώστε να γίνει εφικτή η επίτευξη του αριθμού-στόχου.

Η έρευνα σε αυτό το πεδίο έχει επιτελέσει πρόοδο από την άποψη της μείωσης του κόστους των εξετάσεων και της αύξησης της ακρίβειας του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου μέσω της χρήσης βιοδεικτών. Μια πρόσφατη εφεύρεση, η οποία βραβεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Εφευρέσεων της Γενεύης, καθιστά δυνατό τον έλεγχο για ορισμένες μορφές καρκίνου σε λιγότερο από έξι λεπτά με κόστος λιγότερο από ένα ευρώ. Είναι ένας αισθητήρας ανίχνευσης που εφηύρε η Ρουμάνα ερευνήτρια Raluca-Ioana van Stade, ο οποίος μπορεί να ανιχνεύσει μορφές καρκίνου πριν εμφανιστούν τα αποτελέσματα, παρέχοντας την πιο ακριβή μέθοδο που είναι διαθέσιμη στην αγορά και διευκολύνοντας, επομένως, ένα υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας της θεραπείας.

Ελπίζω ότι η Επιτροπή, μέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών, θα δείξει ενδιαφέρον γι’ αυτήν την εφεύρεση και θα την επιλέξει συστήνοντας την εισαγωγή της σε διαγνωστικά προγράμματα.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Η σύμπραξη που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο χρόνο είναι ένα ζωτικά σημαντικό εργαλείο, δεδομένου ότι ο καρκίνος είναι η πιο συνήθης αιτία θανάτου μετά τις ασθένειες του κυκλοφοριακού. Δυστυχώς, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών από την άποψη της ποιότητας της ιατρικής περίθαλψης και την πρόσβασης σε θεραπεία. Ορισμένες πρόσφατες στατιστικές επεσήμαναν ότι άντρες που ζουν στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι δύο φορές πιο πιθανό να πεθάνουν από καρκίνο από τους άντρες στις σκανδιναβικές χώρες, για παράδειγμα.

Πιστεύω ότι απαιτείται παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης, προκειμένου να αποτραπούν μεγάλες διαφορές στη διάγνωση και θεραπεία στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διαθέσει κεφάλαια για έρευνα σε αυτόν τον τομέα. Επιτυχίες όπως η εφεύρεση της Ρουμάνας Raluca-Ioana van Stade, η οποία είναι ένας αισθητήρας που μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία καρκίνου στον ανθρώπινο οργανισμό σε μοριακό επίπεδο, απευθείας από το αίμα ενός ατόμου, χρησιμοποιώντας μια απλή διαδικασία που διαρκεί λιγότερο από έξι λεπτά, πρέπει να υποστηριχθούν και να αξιοποιηθούν στο έπακρο.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Όπως είπαν ήδη πολλοί προηγούμενοι ομιλητές, μια αποτελεσματική δράση κατά του καρκίνου πρέπει να περιλαμβάνει ένα πλήρες φάσμα μέτρων, από την πρόληψη ως τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων διαγνωστικών μεθόδων, ειδικών αγωγών και παρηγορητικής αγωγής. Ωστόσο, θα ήθελα να αναφέρω μια άλλη πολύ σημαντική πτυχή αυτής της ασθένειας: τις οικογένειες των ασθενών που χάνουν τη μάχη ενάντια στον καρκίνο. Η οικογένεια πρέπει να είναι ένα μέρος ανακούφισης, στήριξης και ενθάρρυνσης για τα μέλη της. Ωστόσο, είναι τρομερά δύσκολο να βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μια προοδευτική ασθένεια, και οι οικογένειες δεν πρέπει να είναι μόνες σε αυτήν τη δύσκολη θέση. Επομένως, όταν μιλάμε για τη μάχη ενάντια στον καρκίνο, πρέπει να σκεφτόμαστε επίσης τις συνθήκες για ένα αξιοπρεπές τέλος. Αυτό πρέπει να έχει τη μορφή τόσο της συστηματικής περίθαλψης όσο και της παροχής συμβουλών σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν επίπονη μακροχρόνια περίθαλψη στο σπίτι, καθώς και ένα σύστημα προσιτών ειδικευμένων εγκαταστάσεων που παρέχουν ειδικευμένη και κυρίως ανθρώπινη φροντίδα για ασθενείς στα τελικά στάδια αυτής της ασθένειας.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο γίνεται διάγνωση καρκίνου σε 3,2 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, και, καθώς ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνάει, οι τρέχουσες τάσεις δείχνουν ότι ο αριθμός των πολιτών στους οποίους γίνεται διάγνωση καρκίνου κάθε χρόνο είναι πιθανό να διπλασιαστεί –δυστυχώς– τα επόμενα 20 χρόνια.

Πρέπει, ασφαλώς, να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα του καρκίνου. Ο καρκίνος προκαλείται από πολλούς παράγοντες. Θέλω να σκιαγραφήσω αυτό που πιστεύω: ότι το κάπνισμα, το υπερβολικό βάρος, η χαμηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνιστούν παράγοντες κινδύνου. Είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι στρατηγικές προώθησης της υγείας σε ευρωπαϊκό καθώς και σε εθνικό επίπεδο και να έχουν τους κατάλληλους πόρους. Η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας, και έχουμε δει όταν έχουμε έγκαιρη διάγνωση ότι είναι τόσο σημαντική ώστε πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν, ενώ δεν θα ζούσαν αν δεν γινόταν έγκαιρη διάγνωση.

Μέσω της έρευνας για τον καρκίνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει έναν ηγετικό ρόλο: είναι σημαντικό το γεγονός ότι πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί στην έρευνα για τον καρκίνο στο πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος πλαισίου, και ελπίζω ότι θα μπορούσε να διατεθεί περισσότερη χρηματοδότηση τα επόμενα χρόνια. Εν κατακλείδι θέλω να αποτίσω φόρο τιμής σε όλους εκείνους, ιδιαίτερα στη χώρα μου, που παρέχουν τόσο εξαιρετική φροντίδα σε ασθενείς με καρκίνο.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η υγεία είναι ένα πολύτιμο πράγμα που είναι σημαντικό να διατηρούμε. Ο καρκίνος είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που συνεχίζει να επιμένει, παρά τις ιατρικές προόδους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, το 2004 το 13% των συνολικών θανάτων προκλήθηκαν από τον καρκίνο. Στην ΕΕ περίπου 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι εμφανίζουν καρκίνο κάθε χρόνο. Οι κυριότερες μορφές καρκίνου είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος του παχέος εντέρου και ο καρκίνος του μαστού. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος, ιδιαίτερα καθώς μεγαλώνουμε, διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας. Η αρχή ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία έχει αποδειχτεί ότι είναι αληθινή σε αυτήν την περίπτωση. Η πιο αποδοτική σε σχέση με το κόστος στρατηγική με τις καλύτερες προοπτικές επιτυχίας είναι ο προσυμπτωματικός έλεγχος.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (GA) Κύριε Πρόεδρε, δίχως αμφιβολία ο καρκίνος είναι μια τρομερή ασθένεια, και όπως λένε στη χώρα μου, σκοτώνει τη χώρα, καθώς τόσο νέοι όσο και μεγαλύτεροι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα από αυτήν τη νόσο. Η στατιστική που δείχνει ότι ένας στους τρεις ανθρώπους μπορεί να εμφανίσει καρκίνο θα τρομοκρατούσε τον καθένα. Ταυτόχρονα, καθηγητές, νοσηλεύτριες και γιατροί που αντιμετωπίζουν αυτήν την ασθένεια έχουν επιτελέσει μεγάλη πρόοδο. Στο μέλλον, ωστόσο, θα είναι σημαντικό να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα, ιδιαίτερα στην έρευνα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν σημαντικό ρόλο σε σχέση με αυτό: καταρχάς, παρέχοντας χρήματα για την έρευνα και, δεύτερον, οργανώνοντας αυτήν την έρευνα και, ιδιαίτερα, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων που διενεργούν αυτήν την έρευνα. Αν το κάνουμε αυτό, θα έχουμε κάνει καλύτερη πρόοδο στο μέλλον, και λιγότεροι άνθρωποι θα εμφανίσουν καρκίνο και θα πεθάνουν εξαιτίας του.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). (HU) Παρακαλώ συγχωρήστε με για τον ασυνήθιστα προσωπικό τόνο, αλλά ενώ συζητούσαμε το πρόγραμμα κατά του καρκίνου και πολλοί άνθρωποι τόνισαν τι τρομερή ασθένεια είναι πραγματικά και πόσο πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν από αυτήν, δεν μπόρεσα να μην θυμηθώ ότι τέσσερα χρόνια πριν και εγώ επίσης έπασχα από αυτήν την ασθένεια, και αυτήν ακριβώς την εποχή του χρόνου πιστεύω ότι κατάφερα να πετύχω κάποιου είδους ρεκόρ σύμφωνα με το ογκολογικό τμήμα. Είχα 14 σωληνάκια που κρέμονταν στο κορμί μου από το κεφάλι ως τα πόδια και πέρασα εβδομάδες στην εντατική· ωστόσο, είμαι εδώ τώρα, είμαι βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεγαλώνω τα τρία μου παιδιά και είμαι σε θέση να ζω μια γεμάτη ζωή. Θέλω να χρησιμοποιήσω την ιστορία μου σαν παράδειγμα για να ενθαρρύνω τις γυναίκες, ιδιαίτερα, καθώς και όλους τους ευρωπαίους πολίτες να πάνε για εξετάσεις. Βάση της εμπειρίας μου, θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους όσοι πάσχουν από την ασθένεια, στους φίλους και στις οικογένειές τους και στους γιατρούς τους να μην εγκαταλείψουν ποτέ την ελπίδα. Εύχομαι σε όλους τους το καλύτερο, και οι σκέψεις μου είναι μαζί τους.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, Μέλος της Επιτροπής. – (MT) Κύριε Πρόεδρε, είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον ενθουσιασμό που επιδείχθηκε στο Κοινοβούλιο σήμερα για τη σύμπραξη σε αυτόν τον συντονισμένο αγώνα κατά του καρκίνου. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Peterle για την έκθεση που εκπόνησε και θέλω να ευχαριστήσω επίσης την κ. Morvai, η οποία μίλησε μόλις τώρα, που μοιράστηκε μαζί μας την άποψη της ελπίδας και τις θετικές πτυχές· δεν είναι όλα χαμένα όταν προσβάλλεται κανείς από αυτήν την ασθένεια. Έχουν τεθεί πολλά θέματα· πολλές από τις σκέψεις που εκφράσατε στο Κοινοβούλιο εξετάστηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής, και σας διαβεβαιώ ότι οι προτάσεις που παρουσιάσατε σήμερα, και εκείνες που αναφέρατε στην έκθεση, θα ληφθούν πολύ προσεχτικά υπόψη στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων μας.

Αναφορικά με την περιβαλλοντική πτυχή, μπορώ να δηλώσω ότι το περιβάλλον είναι ένας πραγματικά σημαντικός παράγοντας –ένας καθοριστικός παράγοντας στην πραγματικότητα– στην καταπολέμηση του καρκίνου. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι τα υψηλά πρότυπα που απολαμβάνουμε επί του παρόντος στην Ευρώπη συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της εμφάνισης αυτής της ασθένειας. Επομένως, πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε τη διατήρηση αυτών των υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε διαρκώς τη σημασία της έρευνας. Τώρα που η φαρμακευτική βιομηχανία αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου μου και των ευθυνών μου ως Επιτρόπου, υπάρχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες για συνεργασία με τη βιομηχανία και πιθανώς καλύτερο συντονισμό της έρευνας, διασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητά της.

Ένας από τους πυλώνες στους οποίους θα ήθελα να αναπτύξω το έργο μου τα επόμενα πέντε χρόνια είναι η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στα φάρμακα που είναι διαθέσιμα στην αγορά· ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη –αναφέρθηκε εδώ σήμερα επίσης– είναι η ανισότητα στον τομέα της υγείας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διασφαλίσουμε ιδιαίτερα: πρόσβαση σε φάρμακα που διατίθενται στην αγορά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι πρέπει να εργαστούμε όλοι όσο το δυνατόν πιο σκληρά για να πείσουμε τους ανθρώπους για τη σημασία της πρόληψης, για παράδειγμα, για τη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού ο οποίος αναφέρθηκε επανειλημμένα σήμερα. Είναι σημαντικό, αφού αυτή η δυνατότητα υπάρχει σε πολλά, αν όχι σε όλα τα μέρη της Ευρώπης, να ενθαρρύνουμε σθεναρά όλες τις γυναίκες να υποβληθούν σε αυτήν την εξέταση.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, εισηγητής. - (SL) Πρέπει να πω ότι απόλαυσα πραγματικά τη συζήτηση σήμερα το βράδυ και σας ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξή σας και τα ευγενικά σας λόγια. Χαίρομαι που μιλάμε την ίδια γλώσσα σε τόσο μεγάλο βαθμό και μοιραζόμαστε τους ίδιους στόχους. Μοιραζόμαστε την επίγνωση του ευρύτερου πλαισίου και των αιτιών αυτής της ασθένειας, καθώς και την επίγνωση της ανάγκης για ενωμένη δράση κατά του καρκίνου με κοινή συνεργασία.

Λόγω του χρονικού περιορισμού, δεν είχα χρόνο νωρίτερα να πω μερικά πράγματα για έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Πιστεύω σθεναρά ότι εμείς οι πολιτικοί θα μπορούσαμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο εδώ δίνοντας το παράδειγμα και πρέπει να προωθήσουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Καθώς και εγώ επίσης έχω διαγνωστεί με μια παρόμοια περίπτωση με εκείνη της κ. Morvai, θέλω να την συγχαρώ ακόμη πιο θερμά για τη νίκη της. Πιστεύω ότι, με αυτόν τον τρόπο, δείχνουμε ότι ο καρκίνος δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα συνώνυμος με μια θανατική καταδίκη.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Επίτροπο Dalli, για την προσοχή του και για την ανακοίνωση πιο ταχείας δράσης, διότι ο καρκίνος έχει τη δική του δυναμική και πρέπει να δράσουμε και εμείς επίσης δυναμικά. Προσφέρω στον Επίτροπο τις υπηρεσίες μου για στενή συνεργασία στο μέλλον επίσης. Πιστεύω ότι η συνεργασία μας μέχρι στιγμής ήταν υποδειγματική και ότι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα.

Επιθυμώ επίσης να δηλώσω ότι σύντομα θα επανασυστήσουμε την ομάδα των βουλευτών για την καταπολέμηση του καρκίνου η οποία ήταν γνωστή με το ακρωνύμιο MAC (Βουλευτές Κατά του Καρκίνου) κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας. Πιστεύω ότι αυτήν τη φορά, ίσως με μια ακόμη πιο δυνατή ομάδα, θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και στον δυναμισμό της δράσης μας. Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους σας καλό βράδυ.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), γραπτώς. – (EN) Δεν μπορώ να μην χαιρετίσω την πρόταση της Επιτροπής για μια σύμπραξη στη δράση κατά του καρκίνου, η οποία είναι μια σοβαρή πρόκληση της δημόσιας υγείας στην ΕΕ. Στηρίζω απόλυτα την προσέγγιση του εισηγητή, ο οποίος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προληπτική δράση. Από αυτήν την άποψη, πιστεύω κατηγορηματικά ότι ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για τον καρκίνο είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτα. Είμαι επίσης υπέρ της συνεργασίας σε αυτό το θέμα στο πεδίο της έρευνας. Πρέπει να προσδιορίσουμε με σαφήνεια τις κύριες αιτίες που προκαλούν αυτήν την ασθένεια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε επίσης τα κύρια στοιχεία στα οποία πρέπει να εστιάσουμε στο πλαίσιο των προληπτικών προσπαθειών μας. Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για μια αποτελεσματική προληπτική δράση. Πιστεύω επίσης ότι θα ήταν λογικό να αναπτύξουμε τη μελλοντική μας δράση πάνω σε υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως ο ευρωπαϊκός κώδικας κατά του καρκίνου ή οι συστάσεις του Συμβουλίου για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, που αποτελεί ήδη μια καλή βάση για δράση. Φυσικά, η πρόληψη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ένα επαρκές επίπεδο οικονομικών πόρων. Επομένως, καλώ τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους για τα σχέδια πρόληψης, προκειμένου να παραμείνει ρεαλιστικός ο στόχος της μείωσης του αριθμού των νέων κρουσμάτων κατά 15%.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω θερμά αυτήν την πρωτοβουλία και τις δυνατότητες που προσφέρει στα πολλά εκατομμύρια των Ευρωπαίων που προβλέπεται ότι θα προσβληθούν από καρκίνο τα επόμενα χρόνια. Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους που περιέχεται στην έκθεση είναι η δραματική μείωση του άχθους του καρκίνου επιτυγχάνοντας 100% κάλυψη αναφορικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου μέχρι το 2015, παρέχοντας 125 εκατομμύρια εξετάσεις στους πολίτες της ΕΕ ετησίως. Η σκυτάλη πρέπει να περάσει επίσης σε εμάς, καθώς ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πρόσβασή μας στα μέσα ενημέρωσης και στους ψηφοφόρους μας για να ικετεύσουμε τους Ευρωπαίους να επωφεληθούν από αυτές τις κρίσιμες εξετάσεις. Εξακολουθεί να υπάρχει μια ανησυχητική άγνοια τόσο για τους κινδύνους του καρκίνου όσο και για τη δυνατότητα προσυμπτωματικών ελέγχων για καρκίνο, και μόνο μέσω της συνεχούς ενημέρωσης γι’ αυτά τα γεγονότα θα έχει αυτή η πρωτοβουλία την επιτυχία που χρειάζονται απελπισμένα οι ευρωπαίοι πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), γραπτώς.(IT) Η προσπάθεια είναι συνολική. Ωστόσο, παρά τη διαρκή βελτίωση στις γνώσεις και την πρόοδο από την άποψη της θεραπείας, η καταπολέμηση του καρκίνου εξακολουθεί να είναι, σήμερα, μια συνεχής πρόκληση. Είναι μια πρόκληση την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε επιστρατεύοντας τους καλύτερους πόρους μας, επειδή οι επιπτώσεις αυτής της ασθένειας είναι ολέθριες από την άποψη της θνησιμότητας, αλλά εξίσου ολέθριες είναι οι ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές που συνδέονται με αυτήν.

Είναι σαφές ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι συνολική όχι μόνο από την άποψη της έρευνας και της θεραπείας, αλλά επίσης από την άποψη της πρόληψης. Πρέπει να επιτύχουμε μια κρίσιμη συγκέντρωση, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για να διασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα ενός ατόμου γίνεται η κληρονομιά όλων μας. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη δράση κατά του καρκίνου που θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο των δικτύων δεν πρέπει να αφορά μόνο την έρευνα και την υγεία, αλλά επίσης την εκπαίδευση, τη διατροφή, την επικοινωνία και το περιβάλλον. Πρέπει να επιδιώκει τη συμμετοχή και τη συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των άλλων, σε μια προσπάθεια να μυήσει τους ανθρώπους σε υγιεινές συνήθειες και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Ο φιλόδοξος στόχος της Επιτροπής για τη μείωση του άχθους των νεοπλασματικών ασθενειών κατά 15% μέχρι το 2020 μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστικός μόνο αν αυτή η μεθοδολογία εφαρμοστεί και ενισχυθεί με επαρκή χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), γραπτώς. – (FI) Η έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη» είναι πολύ σημαντική και επίκαιρη. Επί του παρόντος, ο καρκίνος συνιστά τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία θανάτου και νοσηρότητας στην Ευρώπη. Περισσότερη συνεργασία και περισσότεροι πόροι για την έρευνα του καρκίνου και την προληπτική θεραπεία είναι πολύ σημαντικά. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποσύρουν τα καρκινογόνα χημικά από την αγορά και να τα αντικαταστήσουν με ακίνδυνα. Ο προληπτικός έλεγχος είναι απαραίτητος και αποτελεσματικός, και πρέπει να διατεθούν σημαντικά χρηματικά ποσά για τον σκοπό αυτόν. Οι ενημερωτικές εκστρατείες θα πρέπει να εστιάζουν επίσης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η καταπολέμηση του καρκίνου απαιτεί σαφείς στόχους, για την επίτευξη των οποίων πρέπει να συνεργαστούν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το κουράγιο να δεσμευτούν για επενδύσεις στο μέλλον, για έρευνα για τον καρκίνο και την πρόληψή του, επειδή μακροπρόθεσμα θα εξοικονομηθούν τόσο χρήματα όσο και ανθρώπινες ζωές.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), γραπτώς. – (ET) Ο καρκίνος είναι μια πολύ δαπανηρή ασθένεια για την κοινωνία, μια ασθένεια η διάγνωση και η θεραπεία της οποίας γίνονται όλο και πιο ακριβές, και η οποία συχνά προκαλεί μακροχρόνια αναπηρία, ανικανότητα και πρόωρο θάνατο. Παρά τα πολλά επιτεύγματα της ιατρικής, η διάδοση του καρκίνου στον κόσμο σήμερα αγγίζει επίπεδα επιδημίας. Σε έναν στους τρεις Ευρωπαίους θα γίνει διάγνωση καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής του, και ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους θα πεθάνει εξαιτίας αυτής της ασθένειας. Τα κράτη μέλη, και ιδιαίτερα οι εθνικές στρατηγικές τους για την πρόληψη του καρκίνου, έχουν έναν σημαντικό ρόλο στην αναχαίτιση της εξάπλωσης της ασθένειας. Εφόσον, στην καταπολέμηση του καρκίνου, θα είναι δυνατό να επιτευχθούν τα αποτελέσματα που θεσπίζονται στη στρατηγική μόνο μέσω μακροπρόθεσμης και συνεπούς δράσης, καλώ όλα τα κράτη μέλη στην παρούσα οικονομική κρίση να μην περικόψουν τους οικονομικούς πόρους για την καταπολέμηση του καρκίνου και για τις ανάγκες τόσο της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς πρόληψης. Η φειδωλότητα σήμερα μπορεί να οδηγήσει σε κάθε είδους δαπάνες αύριο. Οι προληπτικές μέθοδοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του καρκίνου, καθώς το ένα τρίτο των περιπτώσεων καρκίνου μπορούν να προληφθούν με τη βοήθεια προληπτικών δράσεων. Ένα άλλο σημαντικό θέμα σχετικά με την προληπτική δράση, κατά την άποψή μου, είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις μορφές καρκίνου που πλήττουν ένα συγκεκριμένο φύλο· πρέπει να αυξήσουμε τα πρότυπα πρόληψης, καθώς και να προωθήσουμε τον προσυμπτωματικό έλεγχο των νόσων αυτών. Τελειώνοντας την παρέμβασή μου, θέλω να χαιρετίσω τις προτάσεις της Επιτροπής για την επανεκκίνηση της πρωτοβουλίας μιας ευρωπαϊκής σύμπραξης για την έγκριση αντικαρκινικών μέτρων στην περίοδο 2009-2013, προκειμένου να υποστηριχθεί η αντικαρκινική δράση που αναλαμβάνεται από τα κράτη μέλη. Μόνο μέσω της συλλογικής προσπάθειας μπορούμε να σημειώσουμε επιτυχία στην καταπολέμηση ενός εχθρού σαν τον καρκίνο.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου