Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2103(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0121/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0121/2010

Viták :

PV 05/05/2010 - 24
CRE 05/05/2010 - 24

Szavazatok :

PV 06/05/2010 - 7.6
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0152

Viták
2010. május 5., Szerda - Brüsszel HL kiadás

24. Bizottsági közlemény: „Fellépés a rák ellen: európai partnerség” (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Elnök. A következő napirendi pont Peterle úr jelentése a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében a „Fellépés a rák ellen: európai partnerség” című bizottsági közleményről (COM(2009)0291 - 2009/2103(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, előadó. – (SL) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, ebben a jelentésben az Európai Unió egyik legbonyolultabb problémájával kapcsolatban foglalunk állást. Járványszerű terjedése következtében a rák az Unió első számú betegségévé vált, és az Unió három polgárából egynél állapítanak meg rákbetegséget élete során.

Örülök, hogy ezen hivatali ciklus elején nem szükséges felhívni a Bizottságot és a Tanácsot a rák elleni küzdelem alapvető lépéseinek megtételére, mivel rendelkezésünkre állnak a Tanács 2008. júniusi, világos következtetései, valamint egy ambiciózus projekt, a rák elleni fellépés érdekében létrehozott európai partnerség, melyet a Bizottság 2009 szeptemberében mutatott be, és amely ezen jelentés témáját képezi. Fontos megjegyezni, hogy a fellépés már meg is kezdődött. Ezzel a jelentéssel a Bizottság egyik legambiciózusabb célját támogatjuk, miszerint a rák jelentette terhet tíz év alatt 15%-kal csökkentik.

Az is örömmel tölt el, hogy a partnerséget az „Együtt az egészségért: stratégiai megközelítés az EU számára 2008–2013” című egészségpolitikai stratégiáról szóló állásfoglalásunkkal összhangban alakították ki. Ebben az állásfoglalásban hangsúlyoztuk az egészség fontosságát mindenki számára, valamint az egészség fontosságát minden politikában, ezenkívül külön hangsúlyoztuk a rákmegelőzés fontosságát.

Megdöbbentő és aggodalomra okot adó tény, hogy a tagállamok egészségügyi költségvetésüknek átlagosan mindössze 3%-át fordítják rákmegelőzésre. Ez talán pusztán statisztikai hibának tűnhet, de ez a számadat azt jelenti, hogy a tagállamok egészségügyi politikái nem veszik túl komolyan a megelőzést. Amire igazán szükség van, az a több megelőzés irányába történő paradigmaváltás stratégiai, technikai, szervezeti és pénzügyi megközelítéseinkben. Ezt tudjuk, és azt is tudjuk, és ez bizonyított, hogy a rák korai felismerése jelentősen csökkentheti a rákhalálozási arányt.

A jelentés másik kulcsszava az egyenlőtlenség, értve ez alatt az egyenlőtlenség számos formáját. A legjelentősebb formája az, amit a "Kelet és Nyugat közötti vasfüggönyként" ismerünk a rákbetegek túlélési esélyeinek jelentős különbségei tekintetében, de tudatában vagyunk, hogy az egyes tagállamokon belül is jelentős különbségek vannak. A kezelések sikerarányának különbségei mellett jelentős különbségek vannak a rák korai felismerésének gyakoriságában vagy arányában, ezenkívül a palliatív ellátás, valamint a rákbetegek rehabilitációjának hatékonysága terén is.

Az Európai Unió polgárai számára nehéz elfogadni, hogy a rák elleni küzdelem szervezettsége terén ilyen különbségek vannak azáltal is, hogy bizonyos tagállamoknak van nemzeti programjuk, másoknak pedig nincs. A rákra vonatkozó adatgyűjtésben is vannak különbségek. Habár a Lisszaboni Szerződés csak támogató intézkedéseket tesz lehetővé az Európai Unió számára, kiemelkedő fontosságú a rák elleni hatékony küzdelemhez az uniós szintű, koordinált és jól szervezett megközelítés. A bevált gyakorlatok cseréje elképzelhetetlen lenne a közösségi intézmények támogatása nélkül.

A jelentés harmadik kulcsszava a partnerség. Csak akkor leszünk képesek közelebb kerülni a Bizottság ambiciózus céljához, ha mind vertikálisan, mind horizontálisan egyesítjük erőinket. Ennek előfeltétele az, hogy a rák elleni küzdelem továbbra is fontos helyet kapjon az európai és nemzeti intézmények politikai napirendjében. Nem elég az orvos és a beteg közötti jó kapcsolat. A mi feladatunk, hogy elősegítsük az erős politikai partnerséget és azt a politikai akaratot, amely az egész Európai Unióban ösztönözni fogja a gyorsabb cselekvést.

Megragadom az alkalmat, hogy külön hangsúlyozzam a rákbetegek rehabilitációjának témáját. Mindent meg kell tennünk, hogy több figyelmet kapjanak azok az emberek, akik legyőzték a rákot. Nem szabad őket stigmatizálni vagy leírni, hanem meg kell adni nekik a lehetőséget a társadalmi életbe való újbóli teljes integrációra és szakmai pályafutásuk folytatására. Ma Európában a rák elleni küzdelem egyik kulcsmozzanata, hogy a kérdést közel kell hozni a polgárokhoz.

Szeretnék köszönetet mondani jelentős segítségükért az árnyékelőadóknak, akik közreműködtek a jelentés létrehozásában.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli , a Bizottság tagja. – Elnök úr, nagyon örülök, hogy a Parlament továbbra is lelkesen támogatja a Bizottság munkáját a rák megelőzése és a rákellenes küzdelem területén. Hálás vagyok a jelentés elkészítéshez különösen az előadó, Peterle úr által nyújtott erőfeszítésekért.

Az európai szintű, határozott fellépésnek fontos ösztönző szerepe lehet nemzeti, regionális és lokális szinten. Ez is mutatja a rák elleni európai partnerségben rejlő lehetőségeket. A partnerség sikere nagyban függ a számos különböző partner aktív részvételétől. Eddig a tagállamok, az egészségügyi dolgozók, a rákkal foglalkozó intézetek, a nem kormányzati szervezetek, a betegek szervezetei és az ipar képviselői vettek részt a 2013 végéig megvalósítandó, konkrét intézkedési javaslatok előkészítésében. Majd meglátjuk, hogy az együttműködés ezen új eszközei meghozzák-e a rák elleni fenntarthatóbb fellépést. Őszintén remélem, hogy igen.

Az általános cél az, hogy több hosszú távú célt tűzzünk ki, és jobban felhasználjuk a rendelkezésre álló forrásokat. Ez az összes partner elkötelezettségén és természetesen a megfelelő pénzügyi támogatáson múlik. Döntő fontosságú lesz a Parlament támogatása ahhoz, hogy a jövőbeli közösségi egészségügyi költségvetés biztosítsa a szükséges forrásokat. A jelentés a rák megelőzése és a rákellenes küzdelem terén számos, az átfogó megközelítést képviselő intézkedést felsorol, melyek közül a Bizottság közleménye alapján sokat már számításba is vettek a partnerség kidolgozása során.

A partnerségnek öt fő pillére van: az egészség elősegítése és a megelőzés, beleértve az Európai Rákellenes Kódex támogatását; szűrés és korai diagnózis a rákszűrésről szóló tanácsi ajánlás jobb végrehajtása érdekében; a bevált gyakorlatok cseréje a rákbeteg-ellátás terén; együttműködés és koordinálás a rákkutatás terén; összehasonlító információk és rákkal kapcsolatos adatok elérhetővé tétele. A partnerség egyik kulcsfeladata lesz a tagállamok támogatása rákellenes terveik létrehozásának és végrehajtásának javításában.

A célkitűzés szerint a partnerség végére minden tagállam rendelkezni fog integrált rákellenes tervvel. Bizonyos intézkedéseket a már elvégzett munka eredményeire fogunk alapozni. Más intézkedésekhez szükség lesz kiegészítő segítségre. A Bizottság készen áll minden szükséges támogatás biztosítására. Ezenkívül a Bizottság továbbra is szorosan együtt fog működni a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökséggel a partnerség megvalósításában. Megemlíteném azt az átfogó célkitűzésünket is, hogy szeretnénk az egészségügyi kérdéseket minden politikai kezdeményezésünkbe jobban integrálni, amit a Bizottság megfelelő tagjaival szándékozom előmozdítani. A rák elleni küzdelem részeként a meghatározó egészségügyi tényezőkre irányuló politikák révén természetesen továbbra is erőteljesen oda fogunk figyelni a megelőzésre. A rendelkezésre álló, korlátozott forrásokból megpróbáljuk majd a lehető legtöbbet kihozni, és nagyon üdvözlöm az Európai Parlament erőteljes támogatását ezen erőfeszítésekben.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux , az S&D képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, Dalli úr, a Peterle úr által bemutatott jelentéstervezet nagyon határozottan ismétli meg az Európai Bizottság közleményének alapvonalait, és érezhető rajta az Európai Parlament 2008. április 10-i, az Európai Unióban a rák elleni küzdelemről szóló állásfoglalásának hatása is.

Szeretném megragadni az alkalmat annak kifejezésére, hogy támogatom az európai partnerség Európai Bizottság által, a rák elleni hatékonyabb küzdelem érdekében kitűzött céljait, mind a megelőzés és a korai felismerés fontossága, mind az új rákmegelőzési modell kidolgozása és mindenekelőtt a tagállamok közötti egyenlőtlenségek csökkentése tekintetében.

Osztom az Európai Bizottság közleményében és a jelentéstervezetben kifejezett aggodalmakat és aggályokat. Szeretném elismerésemet kifejezni az előadónak, Peterle úrnak a jelentéstervezet elkészítéséért, valamint a kompromisszumos megoldásra irányuló javaslatok előterjesztéséért, melyek célja a különböző módosításoknak a jelentésbe való beolvasztása volt.

A Szocialisták és Demokraták Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának árnyékelőadójaként többek között a következő témákat szeretném kiemelni: először is, a rákkeltő anyagoknak való munkahelyi kitettség által okozott rákos halálesetek éves számának növekedése, valamint a rákbetegeknek biztosított, a gyógyszerekkel kapcsolatos információkhoz való jobb hozzáférés fontossága; a REACH rendelet alkalmazása és a különös aggodalomra okot adó - rákkeltő anyagokat is tartalmazó - anyagok listájának rendszeres frissítése; a rákkeltő vegyi anyagokat tartalmazó áruk behozatalának megakadályozására és a rákkeltő vegyianyag-tartalom ellenőrzésének fokozására irányuló kezdeményezések támogatása az Európai Unióban; végül pedig az alapelvek megfogalmazása a rokkantság olyan fogalmának közös meghatározásához, amely magában foglalja a krónikus betegséggel vagy rákkal élő embereket is.

Ezeket a témákat akartuk felvetni, ugyanakkor pedig hangot adni annak, hogy támogatjuk a jelentéstervezetet.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova , az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, először is hadd gratuláljak Peterle úrnak a jelentésen végzett remek munkájához, ami biztosítja, hogy a rák elleni küzdelem elsőrendű fontosságú marad közegészségügyi programunkban. Nem szükséges elismételni a számadatokat; mindannyian tudjuk, milyen közegészségügyi, szociális és gazdasági költségeket fog jelenteni az Uniónak, ha nem foglalkozunk következetesen ezzel a témával, és nem biztosítjuk a szükséges forrásokat, különösen a tagállamok közötti különbségek leküzdésére.

A rák jelentette teher fenyegetést jelent közegészségügyi rendszereink fenntarthatóságára, és kétségtelenül az EU-nak kell az erre adott megfelelő válaszadást irányítania. A partnerség természetesen vonatkozik a megelőzésre, a diagnózisra, a kezelésre, a kutatásra vagy a tájékoztatásra, de Európa csak akkor lehet hatékony a rák elleni küzdelemben, ha minden érintett – és különösképpen a betegek – hosszú távú bevonását és a tagállamok bevált gyakorlatainak hatékony cseréjét is biztosítjuk, és ha garantáljuk a partnerség működésének figyelemmel követését és támogatását.

Remélem, hogy a Bizottság végezni fogja a munkáját, és biztosítja a partnerség célkitűzéseinek elérését. Szeretnék egy dolgot aláhúzni: a Bizottsághoz intézett azon felkérést, hogy aknázza ki a már létező Európai Betegség-megelőzési és Járványvédelmi Központban rejlő lehetőségeket, felvéve ennek megbízatásába a nem fertőző betegségeket. Véleményem szerint ez határozottan erősíthetné a szakértelmet és az ajánlásokat.

Végül pedig, a megelőzéshez, diagnózishoz és ellátáshoz való, idejében történő és egyenlő hozzáférést szorosan figyelemmel kell kísérni, ha biztosítani akarjuk, hogy a rák elleni küzdelem ahhoz a célkitűzéshez is hozzájáruljon, amiről nem szabad elfeledkeznünk: az európai egészségügyben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

Biztos úr, örülök, hogy holnap részt vesz a betegjogi napon, mivel ez a betegek minden csoportja számára nagyon fontos, és az ön elkötelezettsége mindannyiunk számára fontos.

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard , a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (NL) Köszönöm, elnök úr, biztos úr, és köszönöm az előadónak is. A rák rettenetes betegség, amely ellen a legrosszabb esetben semmit nem lehet tenni. Azonban szerencsére mi tehetünk valamit. Tovább élünk, de sajnos minél tovább élünk, annál nagyobb a rák kockázata. Minél idősebb a népesség, annál több rákos megbetegedésre számíthatunk. Ezért minden tagállamnak minden tőle telhetőt meg kell tennie egy hatékony és szociálisan érzékeny egészségügyi politika érdekében. Megelőző rákszűrő programok általi célzott, megelőző fellépés és megfizethető rákellenes gyógyszerek – ezeknek kell figyelmünk középpontjában állnia.

A másik terület, ahol tehetünk valamit: a rákkeltő anyagok magas aránya a környezetünkben. Otthonaink tele vannak toxinokkal: gondoljunk csak az azbesztre, az edényekre, sőt, még az ételeinkben is toxinok vannak. Az EU-nak meg kell védenie polgárait ezektől a toxinoktól, még akkor is, ha ez az ipar érdekeivel ellentétes. A polgárok érdekei és a polgárok egészsége az elsődleges!

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach , az EFD képviselőcsoport nevében. – (DA) Elnök úr, a rák nagyon gyakori betegség, amelyről az intenzív kutatásoknak köszönhetően egyre többet tudunk. Most már tudjuk, hogy genetikai tényezők is hajlamossá tehetnek a rákra, és hogy van legalább egy olyan enzim, amely szerepet játszik a betegség kialakulásában. A stressz és az életstílus, de vegyi anyagok vagy vírusok is okozhatnak rákot. Az idei évben várhatóan csaknem két millió európai polgár fog rákban meghalni. A rákot nem tartóztatják fel az országhatárok. Ezért örülök, hogy a Bizottság magához ragadta a kezdeményezést, és ambiciózus tervet dolgozott ki a rák elleni, európai szintű fellépésre. Két kérdésem lenne. Mi a Bizottság álláspontja a kutatásról? A kutatásra szánt pénzügyi források tudják-e biztosítani a hatékony kutatást, és milyen prioritást kap a kutatás? A Bizottság hangsúlyozza, hogy a Tanács ajánlásaihoz képest alacsony a szűrővizsgálatok száma. Ezért második kérdésem az lenne, hogy az ambiciózus célkitűzést hogyan fogják valóra váltani a tagállamokban? Reális az, hogy a szűrések hatékonyságát Európa-szerte megkétszerezzük?

 
  
MPphoto
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI) . – (RO) Először is szeretnék köszönetet mondani Peterle úrnak a jelentés érdekében végzett munkájáért.

Egészségügyi statisztikák szerint Európában a második legjelentősebb halálozási ok a rák, amely egyaránt érinti a férfiakat és a nőket. Az Európai Bizottság részvétele a rák elleni fellépést előmozdító partnerségben az élet új esélyét kínálja az ebben a szörnyű betegségben szenvedőknek, valamint a családjaiknak. Alapvetően fontos, hogy továbbra is egyesítsük erőfeszítéseinket az állandó együttműködés létrehozása érdekében, legyen szó akár a szaktudás növeléséről, akár az ilyen esetekben felmerülő új kihívások megoldásáról.

A rák elleni európai partnerségnek ezért biztosítania kell a források és a szakértelem megfelelő felhasználását, nem is szólva a minden tagállam számára elérhető alapokról. Biztosítania kell azt is, hogy az Európai Unió különböző országaiban folytatott rák elleni küzdelemnek köszönhető fejlődés eredményei egész Európában hozzáférhetőek legyenek.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D) . – (PT) Elnök úr, biztos úr, a rák elleni küzdelem prioritás kell, hogy legyen. A korai felismeréssel és kezeléssel a daganattípusok csaknem 30%-a megelőzhető, és a következmények mérsékelhetők. A rák bizonyos típusai különbözőképpen érintik a nőket és a férfiakat. Az Európai Unióban évente több mint 275 000  nőnél diagnosztizálnak mellrákot, és ez a szám egyre emelkedik, még a fiatal nők körében is. Évente 50 000 európai nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot, és 25 000 nő hal meg ebben a betegségben.

Pedig a méhnyakrákot tulajdonképpen meg lehetne előzni, ha széles körben elérhetővé tennék a megfelelő oltásokat és szűréseket. Ezért minden tagállamnak sürgősen ki kellene terjesztenie oltási és szűrési programjait a megfelelő korcsoporthoz tartozó valamennyi nőre. Szükség van az egészségügyi nevelési kampányokra is, melyek felhívják a lakosság figyelmét a korai diagnózis fontosságára, és tájékoztatást nyújtanak a rendelkezésre álló programokról és szolgáltatásokról. Ezért üdvözlöm a Bizottság kezdeményezését.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE) . – (RO) Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak remek munkájáért. A bizottsági közlemény szerint az Európai Unióban elvégzett rákszűrések száma a felénél is kevesebb annak, mint amit évente minimálisan el lehetne végezni. Véleményem szerint biztosítanunk kell, hogy a rákszűrés minél több ember számára elérhetővé váljon, és így a célszám elérése reális legyen.

Az e területen végzett kutatások a biomarkerek használata révén sok előrelépést hoztak egyrészt a tesztek költségének csökkentése, másrészt a rákszűrés pontossága terén. A Genfi Nemzetközi Találmányi Kiállítás egyik díjnyertes találmánya lehetővé teszi bizonyos típusú rákszűrések kevesebb mint hat perc alatt és kevesebb mint egy eurós költséggel történő elvégzését. Ez a találmány a Raluca-Ioana van Stade román kutató által létrehozott szenzor, amellyel bizonyos ráktípusokat még a tünetek megjelenése előtt lehet szűrni, ez a piacon jelenleg elérhető legpontosabb módszer, amely megkönnyíti a sikeres kezelések arányának növelését.

Remélem, hogy a Közös Kutatóközpont révén a Bizottság érdeklődést fog mutatni ez iránt a találmány iránt, és megfelelőnek tartja majd arra, hogy bevezetésre ajánlja a diagnosztikai programokba.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE) . – (RO) Az Európai Bizottság által tavaly létrehozott partnerség létfontosságú eszköz, hiszen a szív- és érrendszeri megbetegedések után a rák a második leggyakoribb halálozási ok. Az egyes tagállamok között sajnálatos módon nagy eltérések vannak az egészségügyi ellátás minősége és az ellátáshoz való hozzáférés terén. Legújabb statisztikák szerint például a délkelet-európai országokban élő férfiak esetében kétszer valószínűbb, hogy rákban fognak elhalálozni, mint az északi országokban élő férfiak esetében.

Véleményem szerint az európai polgárok érdekében szükség van európai szintű beavatkozásra, hogy megszüntessük a tagállamok között a diagnosztika és az ellátás terén fennálló nagy különbségeket. Az Európai Bizottságnak pénzeszközöket kell biztosítania az e téren végzett kutatásokra. Teljes mértékben támogatni kell az olyan eredményeket, mint pl. a román Raluca-Ioana van Stade találmánya, amely egy szenzor, ami közvetlenül a vér alapján meg tudja állapítani a rák jelenlétét az emberi szervezetben molekuláris szinten. Az egész eljárás nagyon egyszerű, és kevesebb mint hat percig tart.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D) . – (CS) Ahogy már több felszólaló elmondta, a rák elleni hatékony küzdelemnek az intézkedések teljes spektrumát tartalmaznia kell - a megelőzéstől a szűrésig, beleértve a diagnosztizálást, a speciális kezeléseket és a palliatív ellátást. Én azonban szeretném a betegség egy további, nagyon fontos aspektusát megemlíteni: a rák elleni küzdelemben vesztésre álló betegek családjait. A családnak megnyugvást, támogatást és bátorítást kellene nyújtania. Azonban nagyon-nagyon nehéz szembenézni egy egyre súlyosbodó betegséggel, és a családokat nem szabad magukra hagyni ebben a nehéz helyzetben. Ezért amikor a rák elleni küzdelemről beszélünk, a méltóságteljes halál feltételeiről is el kell gondolkodnunk. Ez történhet szisztematikus ellátás formájában, valamint a beteget hosszasan otthon ápoló családoknak nyújtott tanácsadás formájában, vagy lehetnek rendszerszerűen nyújtott speciális szakértő szolgáltatások, de mindenekelőtt a végstádiumú rákos betegek emberséges ellátására gondolok itt.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE) . – Elnök úr, becslések szerint évente 3,2 millió európai polgárnál diagnosztizálnak rákot, és az európai népesség elöregedésének jelenlegi trendje következtében ez a szám a következő 20 év során sajnálatos módon akár meg is duplázódhat.

Természetesen foglalkoznunk kell a rákkal. Számos tényező okozhat rákot. Szeretném hangsúlyozni, hogy szerintem a dohányzás, a túlsúlyosság, az elégtelen gyümölcs- és zöldségfogyasztás, a mozgáshiány és a túlzott alkoholfogyasztás jelentős tényezők. Alapvető fontosságú, hogy az egészség elősegítésére irányuló stratégiákat európai és nemzeti szinten is megerősítsék, és megfelelő forrásokkal támogassák. Életbevágó a korai felismerés, és tudjuk, hogy a korai felismerésnek köszönhetően sok ember életben marad, akik különben nem maradtak volna életben.

A rákkutatás révén az Európai Unió vezető szerepet játszhat: a hetedik keretprogramban több mint  750 millió EUR-t szenteltek a rákkutatásra, és reményeim szerint a következő években még több forrás lesz elérhető. Végezetül pedig elismeréssel szeretnék adózni mindazoknak, de különösen honfitársaimnak, akik különleges ellátást biztosítanak a rákbetegeknek.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI) . – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, az egészség nagyon értékes dolog, és fontos, hogy óvjuk. A rák az orvostudomány fejlődése ellenére még mindig fennálló, globális probléma. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a 2004-ben történt halálesetek mintegy 13%-ának a rák volt az oka. Az EU-ban évente 3,2 millió embernél diagnosztizálnak rákot. A fő daganattípusok a tüdőrák, a végbélrák és a mellrák. A szűrővizsgálatok, főképp az idősebbeknél, is fontos szerepet játszanak az egészség megőrzésében. Ebben az esetben is igaznak bizonyult az az alapelv, hogy a megelőzés jobb, mint a gyógyítás. A szűrés a legköltséghatékonyabb stratégia, ugyanakkor ez garantálja leginkább a sikert.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE) . – (GA) Elnök úr, a rák kétségkívül szörnyű betegség, és ahogy az én hazámban mondják, megöli az országot, mivel nap mint nap öregek és fiatalok halnak meg rákban. Mindenkit sokkol az a statisztika, mely szerint minden harmadik embernél állapítanak meg rákot élete során. Ugyanakkor a rák ellen küzdő professzorok, nővérek és orvosok nagy előrelépéseket tettek. Azonban fontos, hogy a jövőben több pénzt adjanak, főleg a kutatásra.

Az Európai Uniónak ezzel kapcsolatban fontos szerepe van: mindenekelőtt a kutatáshoz szükséges pénz rendelkezésre bocsátásában, másodszor pedig a kutatás megszervezésében, valamint különösképpen a kutatóintézetek közötti együttműködés ösztönzésében. Ha mindezt megtesszük, a jövőben még több előrelépés történhet, kevesebben betegszenek meg és kevesebben halnak meg rákban

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI) . – (HU) Elnézést kérek, hogy ha egy kicsit a szokásosnál személyesebb hangot ütök meg, de miközben itt a rák elleni programról beszéltünk, és sokan hangsúlyozták, hogy milyen szörnyű betegségről van szó, milyen sokan halnak bele, kénytelen voltam visszagondolni arra, amikor négy évvel ezelőtt magam is rákbetegségben szenvedve az évnek ugyanezen napjaiban, azt hiszem, valamiféle rekordot döntöttem, ahogy ott az onkológiai osztályon mondták. Tetőtől talpig 14 darab cső lógott ki belőlem, hetekig voltam azt intenzív osztályon, és lám most itt vagyok, európai parlamenti képviselő vagyok, nevelem a három gyerekemet, teljes életet tudok élni. A saját történetemmel szeretném bíztatni különösen nőtársaimat, de minden európai polgárt, hogy igenis menjenek el szűrővizsgálatokra, és a saját történetemmel szeretném üzenni sorstársaimnak, akik most betegek, illetőleg a hozzátartozóiknak és gyógyítóiknak, hogy soha ne adják föl a reményt, és sok erőt kívánok nekik, szeretettel és együttérzéssel gondolok rájuk.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, a Bizottság tagja – (MT) Elnök úr, nagyon elégedett vagyok azzal, hogy a rák elleni összehangolt küzdelem témája iránt a Parlament ilyen érdeklődést mutatott a mai napon. Szeretnék köszönetet mondani  Peterle úrnak a jelentésért, és szeretnék köszönetet mondani Morvai asszonynak, aki éppen az előbb szólalt fel, hogy megosztotta velünk a remény aspektusát, a pozitív aspektusokat; hogy nincs minden veszve, ha valakinél rákot diagnosztizálnak. Számos témát felvetettek; a parlamenti képviselők által kifejezett számos gondolat a bizottsági közleményben is tükröződik, és biztosíthatom önöket, hogy tevékenységi programunkban alaposan meg fogjuk fontolni a ma előterjesztett és a jelentésben szereplő javaslatokat.

A környezeti aspektussal kapcsolatban kijelenthetem, hogy a környezet valóban fontos tényező – sőt, meghatározó – a rák elleni küzdelemben. Azonban azt is el kell mondani, hogy az Európában jelenleg érvényes, szigorú előírások nagy segítséget nyújtanak a rákos megbetegedések számának csökkentésében. Ezért növelnünk kell erőfeszítéseinket annak biztosítására, hogy ezek a szigorú környezetvédelmi előírások továbbra is megmaradjanak. Ezenkívül továbbra is hangsúlyoznunk kell a kutatás fontosságát. Most, hogy a gyógyszeripar is azok közé a területek közé tartozik, amelyekért biztosként felelős vagyok, sokkal nagyobb lehetőség van az iparral való együttműködésre és esetlegesen a kutatás jobb koordinálására, ami biztosíthatja a hatékonyságot.

Az egyik pillér, melyre az elkövetkező öt évben a munkámat alapozni akarom, a piacon kapható gyógyszerekhez való lehető legszélesebb hozzáférés; az egyik legnagyobb probléma Európában az egészségügyi szektorban tapasztalható egyenlőtlenség, ahogy azt ma is említették. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk a piacra kerülő gyógyszerekhez való hozzáférést. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani önöknek. Végezetül hadd ismételjem el, hogy a lehető legkeményebben kell dolgoznunk azon, hogy meggyőzzük az embereket a megelőzés fontosságáról, például a mellrákszűrés fontosságáról, amit ma többször is említettek. Mivel ez a lehetőség Európa sok vagy talán minden részén adott, határozottan ösztönöznünk kell a nőket, hogy menjenek el mellrákszűrésre.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, előadó. – (SL) Szeretném elmondani, hogy nagyon tetszett a ma esti vita, és őszintén köszönöm támogatásukat és okos szavaikat. Örülök, hogy ilyen mértékben egy nyelvet beszélünk, és osztjuk ezeket a célkitűzéseket. Mindannyian ismerjük ezen betegség tágabb összefüggéseit és okait, valamint tudjuk, hogy partnerségben kell egyesítenünk erőinket a rák elleni küzdelemben.

Az időkorlát miatt eddig nem volt időm arra, hogy néhány szót szóljak az egészséges életmódról. Szilárdan hiszem, hogy mi, politikusok jó példával járhatunk elöl, és népszerűsítenünk kell az egészséges életmódot. Mivel nálam is hasonló betegséget diagnosztizáltak, mint Morvai asszonynál, szeretnék még melegebben gratulálni a győzelméhez. Szerintem ezzel azt mutatjuk, hogy a rák nem jelent egyet a halálos ítélettel.

Szeretnék köszönetet mondani Dalli biztos úrnak különösen azért, hogy még gyorsabb fellépést hirdetett meg, hiszen a rák gyorsan pusztíthat, és így nekünk is gyorsnak kell lennünk. A jövőben is együtt fogok működni a biztos úrral. Úgy gondolom, hogy eddigi együttműködésünk példaértékű volt, és hogy együtt még többet érhetünk el.

Szeretném azt is elmondani, hogy rövidesen újra létrehozzuk azt a pártközi érdekcsoportot, amely az előző hivatali ciklusban a Képviselők a Rák Ellen (MAC) nevet viselte. Úgy gondolom, hogy most talán egy még erősebb csoportot fogunk létrehozni, és különös hangsúlyt fogunk fektetni a megelőzésre és a lendületes küzdelemre. Köszönöm, és mindenkinek jó éjszakát kívánok.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. - A vitát lezárom.

A szavazásra holnap kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) , írásban. – Csak üdvözölni tudom a rák elleni partnerségre irányuló bizottsági javaslatot, hiszen a rák komoly közegészségügyi probléma az EU-ban. Teljes mértékben egyetértek az előadóval, aki nagy hangsúlyt helyez a megelőző intézkedésekre. Szilárdan hiszem, hogy nagyon is üdvözlendőek az átfogó, nemzeti rákellenes tervek. Az együttműködést a kutatás területén is támogatom. Egyértelműen azonosítani kell a betegség fő kiváltó okait, hogy azonosítani tudjuk azokat a fő elemeket is, melyekre a megelőző intézkedések során fókuszálnunk kell. Ez mindenképpen szükséges a hatékony megelőző intézkedésekhez. Hiszem, hogy ésszerű lenne jövőbeli intézkedéseinket már meglévő kezdeményezésekre alapozni, mint pl. az Európai Rákellenes Kódexre vagy a mell-, méhnyak- és vastagbélrák szűréséről szóló tanácsi ajánlásra, melyek jó alapot nyújtanak az intézkedésekhez. Természetesen a megelőzés nem lehetséges megfelelő mértékű pénzügyi forrás nélkül. Ezért felszólítom a tagállamokat, hogy bocsássák rendelkezésre a megelőzési tervekhez szükséges pénzeszközöket, hogy az új rákos esetek 15%-kal történő csökkentése reális célkitűzés maradhasson.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D) , írásban. – Melegen üdvözlöm ezt a kezdeményezést és azokat a lehetőségeket, amelyeket megnyit azon európaiak milliói előtt, akiknél a becslések szerint rákot fognak diagnosztizálni az elkövetkező években. A jelentés egyik legfontosabb célkitűzése a rák jelentette terhek jelentős csökkentése annak megvalósítása révén, hogy 2015-re a mell-, méhnyak-és vastagbélrák szűrését a teljes lakosság körében végrehajtják, ez évi 125 millió vizsgálatot jelent az uniós polgárok körében. Nekünk, európai parlamenti képviselőknek kötelességünk élni a médiával és választópolgárainkkal való kapcsolatainkkal, és megpróbálni meggyőzni az európaiakat, hogy menjenek el ezekre az életbevágóan fontos vizsgálatokra. Sok polgár még mindig ijesztően keveset tud a rák jelentette veszélyekről és a rákszűrés lehetőségéről, és csak ezen tények folyamatos propagálása révén lehet ez a kezdeményezés sikeres, amire az európai polgároknak szüksége van.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE) , írásban. – (IT) Az erőfeszítés globális. Azonban a rákról való tudásunk és a kezelés folyamatos fejlődése ellenére a rák elleni küzdelem még ma is létező kihívás. Ehhez a kihíváshoz folyamatosan fel kell nőnünk, meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, mivel a rák hatásai kétségbeejtőek a halálozás szempontjából, és ehhez ráadásul még pszichológiai, szociális és gazdasági aspektusok is társulnak.

Egyértelmű, hogy globális megközelítésre van szükség, nemcsak a kutatásban és a kezelésben, hanem a megelőzésben is. Meg kell teremtenünk annak feltételeit, hogy az egy ember által elért eredmény mindannyiunk közös kincse lehessen. Ezért fontos a rák elleni európai partnerség létrehozása, amely meg fogja könnyíteni az egyes tagállamok közötti információcserét és koordinálást. A hálózatokban végrehajtott munkának nemcsak a kutatást és az egészségügyet kell érintenie, hanem a nevelést, a táplálkozást, a kommunikációt és a környezetet is. Bele kell vonni a civil társadalmat is, ideértve azt is, hogy az emberekkel megismertetik az egészségtudatosságot és az egészséges életmódot. A Bizottság ambiciózus célkitűzése, mely szerint 2020-ra 15%-kal csökkennie kellene a daganatos megbetegedések jelentette terheknek, csak akkor lehet reális, ha ezt a módszertant alkalmazzák, és a megfelelő alapokat is rendelkezésre bocsátják hozzá.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , írásban. – (FI) A „Fellépés a rák ellen: európai partnerség” című bizottsági közleményről szóló jelentés nagyon fontos és időszerű. Jelenleg Európában a rák a második legjelentősebb halálozási ok és betegség. Nagyon fontos, hogy a rákkutatás és a megelőző kezelések terén nagyobb együttműködés valósuljon meg, és több forrást szánjanak ezekre a területekre. A tagállamoknak ki kell vonniuk a piacról a rákkeltő vegyi anyagokat, és ártalmatlan anyagokkal kell helyettesíteniük azokat. A megelőző szűrés szükséges és hatékony, és erre megfelelő összeget kell elkülöníteni. A tájékoztató kampányoknak az oktatási intézményekre kell fókuszálniuk. A rák elleni küzdelemben világos célokra van szükség, amelyek elérésért a Bizottságnak és a tagállamoknak közösen kell dolgozniuk. A Bizottságnak és a tagállamoknak be kell fektetniük a jövőbe, a rákkutatásba és a megelőzésbe, mivel ez hosszú távon emberi életeket ment majd meg, és hosszú távon pénzt is spórolunk vele.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) , írásban. – (ET) A rák a társadalom számára nagyon költséges betegség, amelyet egyre drágább diagnosztizálni és kezelni, és amely gyakran hosszú távú fogyatékosságot, rokkantságot és idő előtti elhalálozást okoz. Az orvostudomány jelentős eredményei ellenére ma a rák elterjedtsége a világon járványszerűnek mondható. Minden harmadik európainál fognak élete során rákot diagnosztizálni, és minden negyedik európai rákban fog meghalni. A tagállamoknak és a tagállamok rákmegelőzési nemzeti stratégiáinak fontos szerepük van a betegség feltartóztatásában. Mivel a rák elleni küzdelemben csak hosszú távú és következetes fellépéssel lehet elérni a stratégiában lefektetett célokat, felhívom a tagállamokat, hogy a jelenlegi gazdasági válságban ne csökkentsék a rák elleni küzdelemre és az elsődleges, ill. másodlagos megelőzésre szánt forrásokat. A mai takarékosság holnap sokféle költséget idézhet elő. A rák elleni küzdelemben fontos szerepet játszik a megelőzés, mivel a megelőző intézkedések segítségével a rákos megbetegedések egyharmada elkerülhető lenne. Véleményem szerint a megelőző intézkedések terén fontos a kifejezetten a férfiakat vagy a nőket érintő ráktípusokkal kapcsolatos tudatosság növelése; ki kell alakítanunk a megelőzésre vonatkozó normákat, valamint elő kell mozdítani a rákszűrést. Végezetül szeretném üdvözölni a Bizottságnak az európai partnerségi kezdeményezés újraindítására és ennek keretében rákellenes intézkedéseknek a 2009-2013-as időszakban történő elfogadására tett javaslatát, amelynek célja a tagállamok rákellenes intézkedéseinek támogatása. Egy olyan ellenség ellen, mint a rák csak a közös erőfeszítés lehet sikeres.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat