Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2167(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0100/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0100/2010

Συζήτηση :

PV 05/05/2010 - 26
CRE 05/05/2010 - 26

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2010 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0155

Συζητήσεις
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

26. Προστασία των χρηματοοικομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2008 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του κ. Cozzolino, εξ ονόματος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, σχετικά με την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων και την καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση 2008 (2009/2167(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino, εισηγητής. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σε μια περίοδο που η Συνθήκη της Λισαβόνας αναθέτει στην Ευρώπη έναν πιο παρεμβατικό ρόλο στις ζωές εκατομμυρίων Ευρωπαίων, η πρόκληση της διαφάνειας και της νομιμότητας είναι καίριας σημασίας. Ως εκ τούτου, η έκθεση που παρουσιάζουμε είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ συντονισμένης προσπάθειας. Το έργο μας περιορίστηκε, πρωτίστως, στην κατάσταση που περιέγραψε το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με την οποία οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των παρατυπιών μειώθηκαν από 1 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ το 2007 σε 783 εκατομμύρια ευρώ το 2008.

Η δε μείωση αφορά όλους τους τομείς δαπανών, εξαιρουμένων των άμεσων δαπανών και των προενταξιακών ταμείων. Τα διαρθρωτικά ταμεία επίσης αποτελούν έναν τομέα που συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία. Ωστόσο, μόνο οι απόλυτοι αριθμοί και οι τιμές δεν μπορούν να μας αποκαλύψουν πού κρύβονται τα επείγοντα προβλήματα και πού η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Ύστερα από τις αναλύσεις και τις συνεδριάσεις μας των τελευταίων μηνών, θέσαμε σε προτεραιότητα δύο απαιτήσεις: πρώτον, την επείγουσα ανάγκη να γίνουν τα κράτη μέλη πιο υπεύθυνα προκειμένου να εντοπίζουν τα κρούσματα της απάτης και των παρατυπιών και να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση της απάτης, της σπατάλης και των στρεβλώσεων στον τομέα των δαπανών και της είσπραξης των φόρων.

Δεύτερον, τη σημασία της υποβολής προτάσεων και υποθέσεων εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή μέτρων στα κράτη μέλη, με διοικητικές διαδικασίες και στρατηγικές διαχείρισης που θα δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα των έργων και στον αντίκτυπό τους στις συνθήκες ζωής και εργασίας των ευρωπαίων πολιτών.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι, θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει σε ορισμένες προτεραιότητες: πρώτον, καλούμε την OLAF να καταρτίσει 27 φακέλους αναλύοντας με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή τις στρατηγικές που ακολουθεί κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος για την καταπολέμηση της απάτης και των παρατυπιών στο πλαίσιο της χρησιμοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, με έναν αναλυτικό χάρτη ο οποίος θα περιλαμβάνει τις αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων σε κάθε μεμονωμένη χώρα με στοιχεία σχετικά με την ποσότητα και ποιότητα των διενεργούμενων ελέγχων και σχετικά με τις επιπτώσεις τους.

Δεύτερον, στη μείωση του αριθμού των παρατυπιών και στη σημαντική βελτίωση των κανονισμών. Δρομολογούμε ένα νομοθετικό και κανονιστικό πρόγραμμα απλοποίησης, εστιάζοντας κυρίως στα διαρθρωτικά ταμεία. Επιπλέον, πρέπει να ενταθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς, του οικονομικού εγκλήματος και των παραβιάσεων των κανόνων των δημόσιων συμβάσεων. Στη φετινή έκθεση σημειώσαμε πρόοδο στο σημείο αυτό με τη στήριξη ολόκληρης της επιτροπής. Χάρη σε μια έντονη, συντονισμένη προσπάθεια, σχεδιάστηκαν προτάσεις για τα σημαντικότερα προβλήματα στον τομέα αυτόν. Από τη σχέση μεταξύ της ΕΕ και των φορολογικών παραδείσων, μέχρι τις βάσεις δεδομένων σχετικά με τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών κονδυλίων, η έκθεση αποτελεί μια πρακτική συνεισφορά για την αύξηση της διαφάνειας των δαπανών και για την ενίσχυση των στρατηγικών κατά της απάτης και κατά της διαφθοράς.

Τέλος, σε σχέση με την OLAF, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσουμε την πλήρη λειτουργική της ανεξαρτησία, την πλήρη συνεργασία των κρατών μελών και τη χάραξη μιας κατάλληλης στρατηγικής για τους ανθρώπινους πόρους, η οποία είναι άκρως απαραίτητη. Πρέπει να διατηρήσουμε ζωηρό τον διάλογο στην Ευρώπη, προκειμένου να καθιερωθεί η λειτουργία μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής.

Ολοκληρώνοντας, πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας η συστράτευση όλων για μια διαφανή και αποδοτική διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα προβλήματα που όντως υπάρχουν δεν θα χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση προκειμένου να τεθούν υπό αμφισβήτηση μέσα θεμελιώδους σημασίας για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, όπως π.χ. η πολιτική συνοχής και η αναπτυξιακή βοήθεια. Αντίθετα, πρέπει να εξετάσουμε πιο καλά τα προβλήματα, τις στρεβλώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται σε πολλούς ευρωπαϊκούς τομείς δαπανών και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία προκειμένου να προχωρήσουμε αποφασιστικά, καθιστώντας τη διαχείριση των οικονομικών μας πιο αποδοτική και πιο διαφανή.

Πιστεύω ότι, ύστερα από αυτήν την προσπάθεια είναι βέβαιο ότι τα διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα έχουν σημειώσει πρόοδο σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση μιας Ευρώπης που θα είναι πιο ισχυρή, περισσότερο ενωμένη και ικανή να ικανοποιεί πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες των Ευρωπαίων.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). – (RO) Πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια πρέπει να είναι προσβάσιμα στους πολίτες με δίκαιο, διαφανή τρόπο. Μια εφικτή μέθοδος για την πιθανή εξάλειψη της διαφθοράς στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων είναι να καθιερωθεί ένα διαφανές σύστημα με τη μορφή ενός online συστήματος υποβολής προσφορών.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, η μείωση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των παρατυπιών το 2008 αποκαλύπτει ότι κάποια από τα νομοθετικά και θεσμικά μέτρα που είχαν στόχο να αποθαρρύνουν την απάτη εφαρμόστηκαν με επιτυχία από τα κράτη μέλη. Εξακολουθεί να χρειάζεται μεγαλύτερος δημοσιονομικός ελέγχος και, παράλληλα, αποτελεσματική νομοθεσία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, σε ό,τι αφορά κυρίως τον ΦΠΑ.

Η προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί προτεραιότητα και για τη ρουμανική κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, συστάθηκε το τμήμα για την καταπολέμηση της απάτης. Το τελευταίο αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής στη Ρουμανία με την OLAF για τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως και ο σκιώδης εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου προς τον εισηγητή και τους συναδέλφους των άλλων πολιτικών Ομάδων για την άψογη συνεργασία τους. Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην αύξηση της διαφάνειας και στη βελτίωση των κανόνων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, καθώς αυτός είναι ο πιο ευαίσθητος τομέας για την απάτη και τη διαφθορά, οι οποίες στρεβλώνουν την αγορά και αυξάνουν τις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Επιπλέον, η κατάσταση των δικαιούχων των κονδυλίων της ΕΕ από όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ιστοσελίδα βάσει των ίδιων κριτηρίων. Ζήτησα επίσης την αμοιβαία αναγνώριση απαγορεύσεων, όπως π.χ. ο αποκλεισμός των εκ προθέσεως παραβατών από την άσκηση καθηκόντων ανωτάτου εκτελεστικού στελέχους. Οι δραστηριότητες της OLAF θα πρέπει να υποστηρίζονται· ζητούμε στατιστικά στοιχεία και τους λόγους για τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι εθνικές αρχές δεν απαγγέλλουν κατηγορίες ύστερα από αναφορές της OLAF, κάτι το οποίο συμβαίνει στο 73% των υποθέσεων που έχει κινήσει η OLAF.

Η έκθεση προτείνει επίσης τον αποκλεισμό των εταιρειών που δρουν μέσω των υπεράκτιων φορολογικών παραδείσων από τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με εταιρίες εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον η παράκτια τοποθεσία τους καθυστερεί μονομερώς την έγκριση συμφωνιών συνεργασίας με την Ένωση.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει την απάτη και τη διαφθορά ως αλληλοσυνδεόμενα ζητήματα και ως ζητήματα προτεραιότητας.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση προκλήθηκε από μια μέτρια κρίση αρχικά, όπου είδαμε την απληστία να θριαμβεύει επί της γενναιοδωρίας, τη διαφθορά να θριαμβεύει επί της ακεραιότητας και το ατομικό συμφέρον να θριαμβεύει επί της αλληλεγγύης· και μέχρι να δούμε τη γενναιοδωρία, την ακεραιότητα και την αλληλεγγύη να επιστρέφουν στο επίκεντρο των εταιρικών και διακυβερνητικών υποθέσεων, δεν θα εξέλθουμε ποτέ από το αδιέξοδο στο οποίο είμαστε τώρα εγκλωβισμένοι.

Συμφωνώ απολύτως με κάθε προσπάθεια που γίνεται για την καταπολέμηση της απάτης. Έχω δει προγράμματα στην Ιρλανδία τα οποία δείχνουν ανθρώπους να προσφεύγουν στην κοινωνική πρόνοια της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Αγγλίας κάθε εβδομάδα, ανθρώπους που φθάνουν στο αεροδρόμιο του Cork και αναχωρούν πάλι αφού έχουν προσφύγει στην κοινωνική πρόνοια. Το χειρότερο από όλα ήταν οι τράπεζες –η Irish Bank και η Irish Nationwide– που έπαιζαν με τις λογιστικές πρακτικές για να αποκρύψουν την πραγματική τους κατάσταση.

Η τακτική αυτή μας δημιούργησε πολλά προβλήματα στην Ιρλανδία και πρέπει να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι η διαφθορά θα σταματήσει. Πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι θα επιδιώξουμε και θα αντιμετωπίσουμε με πολύ δυναμισμό το εγχείρημα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε κάθε επίπεδο.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, εξ ονόματος του συναδέλφου μου Επιτρόπου Šemeta, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εποικοδομητική του έκθεση και τις προτάσεις που υπέβαλε για την καλύτερη προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Η Επιτροπή εκτιμά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δίνει μεγάλη έμφαση στην κοινή ευθύνη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών στο ζήτημα αυτό. Θα ήθελα μόνο να κάνω μερικές παρατηρήσεις.

Όσον αφορά την κοινοποίηση των παρατυπιών από τα κράτη μέλη, η OLAF έχει δημιουργήσει ένα νέο διαδικτυακό σύστημα αναφοράς που ονομάζεται IMS: Σύστημα Διαχείρισης Παρατυπιών. Το σύστημα αυτό έχει επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην κοινοποίηση των παρατυπιών από τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων αυτών που επικρίνετε στην αναφορά σας. Τα διαρθρωτικά ταμεία είναι ένας τομέας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει αναλάβει δυναμικές ενέργειες για να διορθωθούν οι αδυναμίες στους τομείς και στα προγράμματα που πλήττονται περισσότερο στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τα διαρθρωτικά μέτρα το 2008, δρομολογώντας μεταξύ άλλων μια διαδικασία απλοποίησης.

Με τους συναδέλφους του, ο συνάδελφος Επίτροπος Šemeta θα συνεχίσει τις προσπάθειές του προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό σφάλματος στην πολιτική συνοχής. Η Επιτροπή θα βοηθήσει και θα παρακολουθεί τα κράτη μέλη για το κλείσιμο των προγραμμάτων 2000-2006 και θα διασφαλίσει ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου στο πλαίσιο της νέας περιόδου προγραμματισμού θα αποδώσουν καρπούς. Επιπλέον, η Επιτροπή θα βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτά αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για τη συνδιαχείριση η οποία ενισχύεται από τις νέες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στον τομέα της διαφάνειας σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ. Στον τομέα της γεωργίας, το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει ότι η δημοσίευση των καταστάσεων των δικαιούχων των κονδυλίων είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα στοιχεία πρέπει να διατίθενται σε έναν και μόνο ιστότοπο σε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με την αρχή της συνδιαχείρισης. Προκειμένου να παρέχεται μια γενική εικόνα και να διευκολύνεται η πρόσβαση στους ιστοτόπους των κρατών μελών, οι σύνδεσμοι σε αυτούς τους ιστότοπους θα συνδέονται με την ιστοσελίδα Europa.

Έρχομαι τώρα στην OLAF. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη μεγάλη και αναφανδόν στήριξη που παρέχει στο έργο της OLAF. Ο συνάδελφός μου Επίτροπος Šemeta συμφωνεί πλήρως ότι η υπηρεσία θα πρέπει να επικεντρωθεί στο κύριο καθήκον της, που δεν είναι άλλο από τη διενέργεια ερευνών, αν και η OLAF πρέπει να εκτελεί και άλλα σημαντικά καθήκοντα, ιδίως στον τομέα της πρόληψης της απάτης. Συμφωνεί επίσης ότι η OLAF πρέπει να εστιάζει στις πιο σημαντικές υποθέσεις και ότι τα μικρής κλίμακας κρούσματα απάτης θα πρέπει να διερευνούνται από άλλους φορείς.

Το 2008 η OLAF επανεξέτασε τις διαδικασίες δημοσιονομικής παρακολούθησης που αφορούν τις υποθέσεις της OLAF καθιερώνοντας ελάχιστα όρια. Ο Επίτροπος Šemeta έλαβε δεόντως υπόψη τα σχόλιά σας σχετικά με την ανάγκη συνεργασίας της OLAF με τις άλλες εσωτερικές ελεγκτικές υπηρεσίες, με τα οποία και συμφωνεί απολύτως. Η OLAF και η IAS έχουν στενή συνεργασία από το 2003. Ανταλλάσσουν πληροφορίες και προγράμματα ειδικής κατάρτισης για να βελτιώσουν τις γνώσεις του προσωπικού τους σχετικά με ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η OLAF επιθυμεί να συνεργαστεί ακόμα πιο στενά με την IAS.

Σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά δικαιώματα, το νέο εγχειρίδιο της OLAF που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο παρέχει ήδη πλήρη καθοδήγηση για τους ερευνητές της OLAF. Πιο αναλυτικούς κανόνες σχετικά με τα διαδικαστικά δικαιώματα θα περιλαμβάνει η νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού της OLAF. Για το θέμα αυτό, η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να υπενθυμίσει ότι το έγγραφο προβληματισμού σχετικά με τη νομοθετική μεταρρύθμιση της OLAF θα κατατεθεί στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από τις θερινές διακοπές.

Ο Επίτροπος Šemeta αναμένει να υποβάλει το έγγραφο αυτό στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της τον προσεχή Ιούλιο. Τέλος, προσβλέπει πολύ στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο, ως σύμμαχο στην προσπάθεια βελτίωσης της αποδοτικότητας της OLAF και της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς.(FR) Η καταπολέμηση της απάτης είναι καίρια πρόκληση την οποία οφείλουν να αντιμετωπίσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη. Η σημασία των δημόσιων κονδυλίων που διατίθενται στο πλαίσιο του τομέα της πολιτικής συνοχής απαιτεί τη μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση, δεδομένης της δυνατότητας κατάχρησης των εν λόγω κονδυλίων. Η αξιοπιστία των διαρθρωτικών ταμείων στις τάξεις των ευρωπαίων πολιτών τίθεται υπό αμφισβήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, επικροτώ τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης. Όπως επισημαίνει και ο εισηγητής, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των παρατυπιών στα διαρθρωτικά μέτρα έχουν μειωθεί σημαντικά. Επιπλέον, η αύξηση του αριθμού των παρατυπιών που κοινοποιούνται στην Επιτροπή μαρτυρά την πρόοδο των συστημάτων πρόληψης της απάτης. Είναι σημαντικό για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν αυτήν τη μάχη όσο το δυνατόν πιο δυναμικά. Μεγάλη σημασία έχει όμως και η αποθάρρυνση των εν δυνάμει δικαιούχων των διαρθρωτικών ταμείων με ιδιαίτερα αυστηρούς περιορισμούς. Η εξαπάτηση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την έλλειψη ακρίβειας κατά την οργάνωση ενός προγράμματος. Ενώ η πρώτη πρέπει να θεωρείται εγκληματική δραστηριότητα, είναι σημαντικό να απλοποιηθούν οι διαδικασίες προκειμένου να περιορίζονται οι επιπτώσεις της δεύτερης.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), γραπτώς. – (HU) Η κρίση που μαίνεται σε ορισμένα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ συνιστά μια πρωτοφανή προειδοποίηση για τους ευρωπαίους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων προκειμένου για την άνευ όρων προστασία των δημόσιων κονδυλίων και των δημοσιονομικών της Κοινότητας. Η οικονομία και οι διεθνείς αγορές αντιδρούν με εξαιρετική ευαισθησία σε κάθε μέτρο που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως, για παράδειγμα, τα πακέτα διάσωσης που εγκρίθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Ολόκληρες εθνικές οικονομίες θα μπορούσαν να απειληθούν αν δεν διαχειριστούμε την κρίση με τον κατάλληλο τρόπο και σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, δεν θα υπερέβαλα αν έλεγα ότι τα μάτια ολόκληρου του κόσμου είναι στραμμένα στους υπουργούς Οικονομικών μας και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μέχρι σήμερα, οι κυβερνήσεις ορισμένων κρατών μελών, εξυπηρετώντας τα προσωπικά τους συμφέροντα και λειτουργώντας σαν ολιγαρχίες, οδήγησαν τις οικονομίες τους στο χείλος της χρεοκοπίας καθιστώντας αδύνατη για τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες και τους νέους που διαθέτουν κάποια ειδίκευση την υλοποίηση οποιασδήποτε μελλοντικής τους προσδοκίας. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, δεν μπορούμε παρά να χαιρετίσουμε την πρόθεση του εισηγητή για την αύξηση της λογοδοσίας των κρατών μελών. Σήμερα αυτό είναι ένα από τα καίρια ζητήματα για την επιτυχή διαχείριση της κρίσης. Η αυστηρή εποπτεία, προκειμένου να παρέλθει η εποχή των διεφθαρμένων κυβερνήσεων, είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ την κρίσιμη αυτή περίοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης αποκαλύπτει μια θεμελιώδη θετική εξέλιξη. Από το 2007 μέχρι το 2008 σημειώθηκε μείωση των αρνητικών δημοσιονομικών επιπτώσεων των παρατυπιών σε όλους τους τομείς. Δεν συνέβη, όμως, το ίδιο και στην περίπτωση της προενταξιακής βοήθειας. Εδώ οι αρνητικές επιπτώσεις αυξήθηκαν κατά 90,6%. Θα ήθελα εν προκειμένω να σημειώσω ότι από το 2002, η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για τις «προσπάθειες» της Τουρκίας με στόχο την ένταξη στην ΕΕ, εκταμιεύοντας ολοένα και περισσότερα ποσά κάθε χρόνο. Για την περίοδο από το 2007 μέχρι το 2013, η Τουρκία θα λάβει το ποσό των 4,84 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή γνωρίζει πως η Τουρκία δεν σημειώνει σε κανέναν τομέα την απαιτούμενη πρόοδο με βάση τα κριτήρια ένταξης. Το χρήμα, ωστόσο, συνεχίζει να ρέει και τα ποσά που διατίθενται αυξάνονται. Η τελευταία ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει, επίσης, ότι όσον αφορά ειδικότερα την ενταξιακή βοήθεια προς την Τουρκία τα χρήματα επενδύονται χωρίς να υπάρχουν αρκετά σαφείς στόχοι και κριτήρια αξιολόγησης. Χωρίς μια σαφή στρατηγική, τα χρήματα χρησιμοποιούνται χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο και με μη εποικοδομητικό τρόπο. Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε αυτόν τον παραλογισμό.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου