Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2167(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0100/2010

Predložena besedila :

A7-0100/2010

Razprave :

PV 05/05/2010 - 26
CRE 05/05/2010 - 26

Glasovanja :

PV 06/05/2010 - 7.9
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0155

Razprave
Sreda, 5. maj 2010 - Bruselj Edition JOIzdaja UL

26. Zaščita finančnih interesov Skupnosti - Boj proti goljufijam - Letno poročilo 2008 (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 

  Predsednik. Zadnja točka je poročilo (A7-0100/2010) gospoda Cozzolina v imenu Odbora za proračunski nadzor o zaščiti finančnih interesov Skupnosti in boju proti goljufijam – Letno poročilo 2008 (2009/2167(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino, poročevalec. (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, v času, ko Lizbonska pogodba daje Evropi prodornejšo vlogo v življenju milijonov Evropejcev, je ključen izziv preglednosti in zakonitosti. Zato je poročilo, ki ga predstavljamo, rezultat zelo usklajenega truda. Delo je bilo omejeno predvsem na scenarij, ki ga je pripravilo Računsko sodišče, s čimer se je finančni vpliv nepravilnosti zmanjšal z več kot 1 milijarde EUR leta 2007 na 783 milijonov EUR leta 2008.

Padec se nanaša na vsa področja porabe, razen na neposredne izdatke in predpristopna sredstva. Še vedno obstajajo področja, ki zbujajo precejšnjo skrb, tudi v povezavi s strukturnimi skladi. Toda zgolj absolutni zneski in vrednosti nam ne povedo, kje se skrivajo nujne težave in kje so razmere pod nadzorom. Naše analize in srečanja v zadnjih mesecih so privedli do tega, da smo dali prednost dvema zahtevama. Prvič, nujni potrebi, da morajo države članice postati odgovornejše za ugotavljanje goljufij in nepravilnosti ter za izmenjavo informacij, potrebnih za boj proti goljufijam, potrati in izkrivljanju izdatkov ter za pobiranje davkov.

Drugič, pomenu predstavitve predlogov in delovnih hipotez, da bi olajšali izvajanje ukrepov v državah članicah z upravnimi postopki in strategijami upravljanja, ki dajejo prednost kakovosti projektov in njihovemu vplivu na življenjske in delovne pogoje evropskih državljanov.

Da bi dosegli te cilje, predlagamo, da Parlament vztraja pri nekaterih prednostnih nalogah: prvič, predlagamo, da urad OLAF pripravi 27 profilov, pri čemer naj z vso skrbnostjo in pozornostjo analizira strategije, ki jih izvajajo posamezne države članice v boju proti goljufijam in nepravilnostim pri uporabi evropskih sredstev, z natančnim seznamom organov, odgovornih za izvajanje preverjanj v vsaki posamezni državi, ter podatki o številu in kakovosti izvedenih preverjanj in njihovih učinkov.

Drugič, zmanjšanje števila nepravilnosti in bistveno izboljšanje predpisov. Začenjamo s programom za poenostavitev zakonodaje in predpisov, namenjenim zlasti za strukturne sklade. Poleg tega je treba pospešiti boj proti korupciji, finančnemu kriminalu in kršitvam predpisov o javnih naročilih. V letošnjem poročilu smo dosegli napredek pri tej točki ob podpori celotnega odbora. Zahvaljujoč intenzivnim, usklajenim prizadevanjem so bili pripravljeni predlogi o glavnih težavah na tem področju. Od odnosa med EU in davčnimi oazami do podatkovnih zbirk o upravičencih evropskih sredstev poročilo predstavlja praktičen prispevek za večjo preglednost izdatkov in okrepitev strategij za boj proti goljufijam in korupciji.

Nazadnje, kar zadeva urad OLAF, je ključnega pomena zajamčiti, da deluje popolnoma neodvisno, v celoti sodeluje z državami članicami in ima ustrezno strategijo človeških virov, ki jo vsekakor potrebuje. Razpravo v Evropi moramo ohraniti živo in živahno, da vzpostavimo vlogo enotnega evropskega tožilstva.

Za konec naj povem, da je po mojem mnenju ključno, da se skupaj borimo za pregledno in učinkovito upravljanje evropskih virov. V zvezi s tem moramo zagotoviti, da se obstoječe težave nikakor ne izkoristijo za to, da se postavijo pod vprašaj instrumenti, ki so temeljnega pomena za evropski projekt, kot sta kohezijska politika in razvojna pomoč. Namesto tega moramo jasno proučiti težave, izkrivljanja, ki še vedno obstajajo na različnih evropskih področjih porabe, in uporabiti te podatke za nove, odločne korake naprej, da bo upravljanje naših financ učinkovitejše in preglednejše.

Prepričan sem, da bodo s temi prizadevanji evropske ustanove dejansko dosegle napredek pri gradnji Evrope, ki je močnejša, bolj vključena in lahko bolje zadovolji potrebe Evropejcev.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). – (RO) Mislim, da morajo biti evropska sredstva na voljo državljanom na pošten in pregleden način. Ena izvedljiva metoda za izkoreninjenje korupcije v javnih naročilih je uvedba preglednega sistema v obliki spletnega sistema javnih razpisov.

V poročilu Komisije je navedeno, da upadajoči finančni vpliv nepravilnosti v letu 2008 kaže, da so države članice uspešno izvedle nekatere institucionalne ukrepe, namenjene odvračanju od goljufij. Še vedno je potreben večji finančni nadzor kot tudi učinkovita zakonodaja za boj proti davčnim goljufijam, zlasti v zvezi z DDV.

Zaščita finančnih interesov Evropske unije je tudi prednostna naloga romunske vlade. V tem sklopu je bil ustanovljen oddelek za boj proti goljufijam. Predstavlja enotno kontaktno točko v Romuniji za stik z uradom OLAF glede evropskih sredstev.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Gospod predsednik, kot poročevalka EPP v senci bi se rada najprej zahvalila poročevalcu in drugim kolegom iz političnih skupin za njihovo odlično sodelovanje. Posebno pozornost smo namenili povečanju preglednosti in boljšim predpisom o javnih naročilih, saj je to področje, ki je najbolj občutljivo za goljufije in korupcijo, ki izkrivljata trg ter zvišujeta cene, ki jih plačajo potrošniki.

Poleg tega je treba upravičence sredstev EU iz vseh držav članic objaviti na eni spletni strani in na podlagi enakih meril. Pozvala sem tudi k vzajemnemu priznavanju izključitev, kot je na primer izključitev storilcev kaznivega dejanja goljufije iz opravljanja funkcije predsednika uprave; Treba je podpreti dejavnosti urada OLAF; za statistične podatke in razloge zaprosimo v primerih, ko nacionalne oblasti niso vložile obtožnic po poročilih urada OLAF, kar se zgodi v 73 % primerov, ki jih sproži urad OLAF.

Poročilo predlaga tudi, da se družbam, ki delujejo prek davčnih oaz, prepove sklepanje poslovnih sporazumov z družbami s sedežem v Uniji, če bo kraj, iz katerega delujejo, enostransko zavlačeval sklenitev sporazumov o sodelovanju z Unijo.

Naj za konec povem, da mora Unija obravnavati goljufije in korupcijo kot medsebojno povezane in prednostno.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Gospod predsednik, mislim, da ne pretiravam, če rečem, da je obstoječo gospodarsko krizo povzročila sprva zmerna kriza, zmerna kriza, med katero je pohlep slavil zmago nad velikodušnostjo in lastni interesi nad solidarnostjo; in dokler ne bodo velikodušnost, poštenost in solidarnost spet v srcu poslovnih in vladnih zadev, se ne bomo nikoli izkopali iz težav, v katerih so trenutno.

Povsem se strinjam z vsemi prizadevanji za boj proti goljufijam. Na Irskem sem videl programe, ki kažejo ljudi, ki so zaprosili za socialno pomoč v Republiki Irski, Severni Irski in Angliji vsak teden, ljudi, ki so prileteli na letališče Cork in odleteli nazaj zatem, ko so zahtevali socialno pomoč. Najhujše od vseh so bile banke – Allied Irish Bank in Irish Nationwide –, ki so igrale pingpong z računovodskimi praksami, da bi prikrile svoje dejansko stanje.

To nas je na Irskem pripeljalo v grozne težave in vsa prizadevanja morajo biti usmerjena v ustavitev goljufij. Posredovati je treba jasno in glasno sporočilo, da se bodo preganjale in obravnavale zelo odločno na evropski ravni in na vsaki ravni.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, član Komisije. Gospod predsednik, poslanci, v imenu kolega komisarja Šemete bi se rad najprej zahvalil poročevalcu za konstruktivno poročilo in predloge, ki so bili vloženi za izboljšanje zaščite finančnih interesov Unije.

Komisija ceni, da Parlament močno poudarja skupno odgovornost institucij EU in držav članic v tem pogledu. Dovolite mi, da izrazim nekaj pripomb.

Kar zadeva poročanje držav članic o nepravilnostih je urad OLAF vzpostavil nov spletni sistem poročanja, imenovan IMS: sistem za upravljanje nepravilnosti. S tem se je bistveno izboljšalo poročanje držav članic o nepravilnostih, tudi držav članic, ki jih kritizirate v vašem poročilu. Strukturni skladi so posebno pomembno področje tako za Parlament kot za Komisijo. Komisija je uvedla odločne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti na najbolj prizadetih območjih in programe v okviru akcijskega načrta za strukturne ukrepe v letu 2008, vključno s precejšnjo poenostavitvijo.

Skupaj s kolegi komisarji si bo moj kolega komisar Šemeta prizadeval za dodatno zmanjšanje stopnje napak v kohezijski politiki. Komisija bo državam članicam pomagala in jih opazovala pri zaključku programov za obdobje 2000–2006 ter bo zagotovila, da bodo sistemi za upravljanje in nadzor v novem programskem obdobju prinesli predvidene koristi. Poleg tega se bo Komisija povezala z oblastmi držav članic, da bi zagotovila, da v celoti prevzamejo svojo odgovornost pri deljenem upravljanju, kar dodatno poudarjajo nove določbe Lizbonske pogodbe.

Kar zadeva preglednost upravičencev sredstev EU, je bil dosežen znaten napredek. Na področju kmetijstva se je Svet strinjal, da je objava upravičencev sredstev odgovornost držav članic. Informacije morajo biti na voljo na eni sami spletni strani v vsaki državi članici, skladno z načelom deljenega upravljanja. Z namenom pregleda in lažjega dostopa do spletnih strani držav članic so povezave do teh spletnih strani povezane s spletno stranjo Europa.

Zdaj pa o uradu OLAF. Zahvaljujem se poročevalcu za močno podporo, ki jo je izrecno izrazil delu urada OLAF. Moj kolega komisar Šemeta se povsem strinja, da bi se moral urad osredotočiti na svojo osnovno nalogo izvajanja preiskav, čeprav ima OLAF tudi druge pomembne naloge, zlasti na področju preprečevanja goljufij. Strinja se tudi, da bi se moral urad OLAF osredotočiti na pomembnejše primere in da bi se morali z goljufijami manjšega obsega ukvarjati drugi organi.

Leta 2008 je urad OLAF revidiral postopke finančnega spremljanja, povezane s primeri OLAF, z določitvijo mejne vrednosti de minimis. Komisar Šemeta je temeljito upošteval vaše pripombe o tem, da mora urad OLAF sodelovati z notranjerevizijskimi službami, s čimer se povsem strinja. Urad OLAF in notranjerevizijska služba tesno sodelujeta od leta 2003. Izmenjujeta si informacije in drug drugemu zagotavljata posebno usposabljanje z namenom izboljšanja znanja njunega osebja o vprašanjih skupnega interesa. Urad OLAF je pripravljen še tesneje sodelovati z notranjerevizijsko službo.

Kar zadeva postopkovne pravice, novi priročnik urada OLAF, sprejet decembra 2009, ki je bil posredovan Parlamentu, že zagotavlja celovite smernice za preiskovalce urada OLAF. Podrobnejša pravila o postopkovnih pravicah bodo vključena v zakonodajni predlog za revizijo uredbe OLAF. V zvezi s tem želi Komisija opomniti, da bo raziskovalni dokument o zakonodajni reformi urada OLAF predložen Parlamentu in Svetu pred poletnimi počitnicami.

Komisar Šemeta se veseli predstavitve tega dokumenta Odboru za proračunski nadzor na njegovem srečanju v juliju. Končno pa se zelo veseli tudi tega, da bo sodeloval s Parlamentom kot zaveznikom pri nalogi izboljšanja učinkovitosti urada OLAF in zaščiti denarja davkoplačevalcev EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo jutri.

Pisne izjave (člen 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), v pisni obliki.(FR) Boj proti goljufijam je ključni izziv, ki ga morajo sprejeti Evropska unija in države članice. Javna sredstva, dodeljena postavki kohezijske politike, so pomembna, zato je potrebna skrajna opreznost glede na možnost, da se ta sredstva nezakonito prisvojijo. Na kocki je verodostojnost strukturnih skladov v očeh Evropejcev. V zvezi s tem pozdravljam prizadevanja Evropske komisije in Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) za učinkovitejši boj proti goljufijam. Kot je izpostavil poročevalec, se je finančni vpliv nepravilnosti na strukturne ukrepe bistveno zmanjšal. Poleg tega povečanje števila nepravilnosti, ki so poročane Komisiji, priča o napredku sistemov za preprečevanje goljufij. Pomembno je, da Komisija in države članice nadaljujejo s tem bojem čim ostreje. Nujno pa je tudi, da pretirano stroge omejitve ne odvrnejo morebitnih upravičencev strukturnih skladov. Mednarodna goljufija je eno; nenatančna organizacija projektov pa nekaj povsem drugega. Prvo je treba šteti za kaznivo dejavnost, vendar je pomembno poenostaviti postopke, da se omeji vpliv druge.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), v pisni obliki.(HU) Kriza, ki se odvija v nekaterih državah evroobmočja, predstavlja opozorilo brez primere za evropske nosilce odločitev, da brezpogojno zaščitijo javna sredstva in finance Skupnosti. Gospodarstvo in mednarodni trgi se izjemno tankočutno odzovejo na vsak ukrep Evropske unije, na primer na reševalne ukrepe, sprejete v zadnjih dneh. Ogrožena so lahko celotna nacionalna gospodarstva, če se obvladovanje krize ne izvaja ustrezno na evropski ravni. Zato ne pretiravam, ko rečem, da naše finančne ministre in evropske institucije opazuje celoten svet. Do danes so se vlade nekaterih držav zavzemale za osebne interese in delovale kot oligarhi ter s tem pripeljale lastna gospodarstva na rob bankrota in onemogočile obetavno prihodnost podjetnikom, družinam in kvalificiranim mladim. Zato lahko le pozdravimo namero poročevalca, da poveča odgovornost držav članic. Danes je to eden izmed ključnih vidikov uspešnega obvladovanja krize. Strogo spremljanje, da bi naredili konec obdobju skorumpiranih vlad, je v tem kritičnem obdobju pomembnejše kot kdaj koli.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), v pisni obliki. (DE) Poročilo o boju proti goljufijam navaja v osnovi pozitiven razvoj. Od leta 2007 do leta 2008 so se negativni finančni učinki nepravilnosti zmanjšali v vseh sektorjih. Pri predpristopni pomoči pa ni bilo tako. Tu so se negativni učinki povečali za 90,6 %. V zvezi s tem bi rad poudaril, da od leta 2002 EU zagotavlja finančno podporo turškim „prizadevanjem“ za pristop k EU, za kar vsako leto nameni večji znesek. Za obdobje med letoma 2007 in 2013 bo Turčija prejela 4,84 milijard EUR. In to kljub temu, da Komisija ve, da Turčija še zdaleč ne dosega zahtevanega napredka, kar se tiče pristopnih meril. Denar še vedno priteka in v vse večjih zneskih. Poleg tega je v zadnjem posebnem poročilu Računskega sodišča navedeno, da se zlasti kar zadeva pristopno pomoč Turčiji, denar nalaga brez dovolj dorečenih ciljev in meril. Brez jasne strategije se denar uporablja brez posebnega načrta in nekonstruktivno. Tej norosti moramo narediti konec.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov