Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 5 ta' Mejju 2010 - BrussellEdizzjoni riveduta
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 3.Avviż mill-President: ara l-Minuti
 4.Kompożizzjoni tal-kumitati: ara l-Minuti
 5.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 6.Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq): ara l-Minuti
 7.Testi ta' ftehim imressqa mill-Kunsill: ara l-Minuti
 8.Azzjonijiet meħuda skond il-petizzjonjiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament: Ara l-Minuti
 9.L-ordni tas-seduta
 10.SWIFT (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 11.Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 12.Projbizzjoni fuq it-teknoloġiji ta' estrazzjoni mill-minjieri bl-użu taċ-ċjanur (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  13.1.Koperazzjoni amministrattiva u ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tal-VAT (Tfassil mill-ġdid) (A7-0061/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil)
  13.2.Is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tar-regoli dwar il-fatturazzjoni (A7-0065/2010, David Casa)
  13.3.Talba ta' tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Miloslav Ransdorf (A7-0107/2010, Francesco Enrico Speroni)
  13.4.Kwittanza 2008: Baġit ġenerali tal-UE, Qorti tal-Ġustizzja
  13.5.Kwittanza 2008: Baġit ġenerali tal-UE, Qorti tal-Awdituri
  13.6.Kwittanza 2008: Baġit ġenerali tal-UE, Ombudsman Ewropew
  13.7.Kwittanza 2008: Baġit ġenerali tal-UE, Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
  13.8.Kwittanza 2008: Ċentru tat-Traduzzjoni għall-entitajiet tal-Unjoni Ewropea
  13.9.Kwittanza 2008: Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Professjonali
  13.10.Kwittanza 2008: Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd
  13.11.Kwittanza 2008: Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni
  13.12.Kwittanza 2008: Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni
  13.13.Kwittanza 2008: Ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard
  13.14.Kwittanza 2008: Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
  13.15.Kwittanza 2008: Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
  13.16.Kwittanza 2008: Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel
  13.17.Kwittanza 2008: Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga
  13.18.Kwittanza 2008: Aġenzija Ewropea għall-Mediċini
  13.19.Kwittanza 2008: Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima
  13.20.Kwittanza 2008: Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni
  13.21.Kwittanza 2008: Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji
  13.22.Kwittanza 2008: Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ
  13.23.Kwittanza 2008: Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
  13.24.Kwittanza 2008: Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom
  13.25.Kwittanza 2008: Fondazzjoni Ewropea għal titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol
  13.26.Kwittanza 2008: Eurojust
  13.27.Kwittanza 2008: Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali
  13.28.Kwittanza 2008: FRONTEX
  13.29.Kwittanza 2008: Awtorità Ewropea ta' Sorveljanza tal-GNSS
  13.30.Kwittanza 2008: Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
  13.31.Kwittanza 2008: Impriża Konġunta SESAR
  13.32.Tagħmir taħt pressjoni li jista' jinġarr (A7-0101/2010, Brian Simpson)
  13.33.Ħlas għas-sigurtà tal-avjazzjoni (A7-0035/2010, Jörg Leichtfried)
  13.34.Linjigwida tal-Komunità għall-iżvilupp tan-network tat-trasport trans-Ewropew (riformulazzjoni) (A7-0030/2010, Brian Simpson)
  13.35.Dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni għal dak li għandu x'jaqsam ma' simplifikazzjoni ta' ċerti rekwiżiti u ma' ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-amministrazzjoni finanzjarja (A7-0055/2010, Evgeni Kirilov)
  13.36.Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona dwar il-proċeduri interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għadejjin bħalissa (B7-0221/2010)
  13.37.Setgħa ta' delegazzjoni leġiżlattiva (A7-0110/2010, József Szájer)
  13.38.Għanijiet strateġiċi u rakkomandazzjonijiet għall-politika tat-trasport marittimu tal-UE sal-2018 (A7-0114/2010, Peter van Dalen)
  13.39.Europeana - il-passi li jmiss (A7-0028/2010, Helga Trüpel)
  13.40.Evalwazzjoni u bilanċ tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Benesseri tal-Annimali 2006-2010 (A7-0053/2010, Marit Paulsen)
  13.41.L-agrikoltura tal-UE u t-tibdil fil-klima (A7-0060/2010, Stéphane Le Foll)
  13.42.L-agrikoltura f'żoni bi żvantaġġi naturali: evalwazzjoni speċifika (A7-0056/2010, Herbert Dorfmann)
  13.43.Aġenda Diġitali ġdida għall-Ewropa: 2015.eu (A7-0066/2010, Pilar del Castillo Vera)
  13.44.Kwittanza 2008: Baġit ġenerali tal-UE, Taqsima III, Kummissjoni
  13.45.Kwittanza 2008: is-Seba’, it-Tmien, id-Disa’ u l-Għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp
  13.46.Kwittanza 2008: Baġit ġenerali tal-UE, Parlament Ewropew
  13.47.Kwittanza 2008: Baġit ġenerali tal-UE, Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
  13.48.Kwittanza 2008: Baġit ġenerali tal-UE, Kumitat tar-Reġjuni
  13.49.Kwittanza 2008: rendiment, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji
  13.50.Kwittanza 2008: Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija
  13.51.L-istrateġija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina (A7-0111/2010, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  13.52.Samit UE-Kanada (B7-0233/2010)
  13.53.SWIFT (B7-0243/2010)
  13.54.Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) (B7-0244/2010)
  13.55.Projbizzjoni fuq it-teknoloġiji ta' estrazzjoni mill-minjieri bl-użu taċ-ċjanur
 14.Spjegazzjonijiet tal-vot
 15.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 16.Dikjarazzjonijiet mill-Presidenza
 17.Reviżjoni tat-Trattati - Miżuri transitorji dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew - Deċiżjoni biex ma tissejjaħx Konvenzjoni għar-reviżjoni tat-Trattati - Miżuri transitorji dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew (dibattitu)
 18.Tħejjija tas-Samit tal-Kapijiiet ta' Stat jew ta' Gvern taż-Żona tal-Euro tas-7 ta' Mejju 2010 (dibattitu)
 19.Ewropa 2020 - Strateġija Ewropea ġdida għat-Tkabbir u l-Impjieg (dibattitu)
 20.Ftehim ta' adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali (dibattitu)
 21.Karozzi elettriċi (dibattitu)
 22.Interventi ta' minuta dwar affarijiet ta' importanza politika
 23.Ir-Regolament dwar l-Eżenzjoni ta' Kategorija fil-qasam tal-Vetturi bil-Mutur (dibattitu)
 24.Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Azzjoni kontra l-kanċer: Sħubija Ewropea (dibattitu)
 25.Il-mobilizzazzjoni tat-Teknoloġiji tal-Informatika u l-Komunikazzjoni biex tiġi ffaċilitata t-transizzjoni għal ekonomija b'użu effiċjenti tal-enerġija u b'livell baxx ta' karbonju (dibattitu)
 26.Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet - Ġlieda kontra l-frodi - Rapport Annwali 2008 (dibattitu)
 27.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 28.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1468 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1566 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza