Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 5 mai 2010 - BruxellesEdiţie JO
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 3.Comunicarea Preşedinţiei : consultaţi procesul-verbal
 4.Componenţa comisiilor: consultaţi procesul-verbal
 5.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 6.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal
 7.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal
 8.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 9.Ordinea lucrărilor
 10.SWIFT (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 11.Registrul cu numele pasagerilor (PNR) (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 12.Interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 13.Votare
  13.1.Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) (A7-0061/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil)
  13.2.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea (A7-0065/2010, David Casa)
  13.3.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Miloslav Ransdorf (A7-0107/2010, Francesco Enrico Speroni)
  13.4.Descărcarea de gestiune 2008: bugetul general al UE, Curtea de Justiţie
  13.5.Descărcarea de gestiune 2008: bugetul general al UE, Curtea de Conturi
  13.6.Descărcarea de gestiune 2008: bugetul general al UE, Ombudsmanul European
  13.7.Descărcarea de gestiune 2008: bugetul general al UE, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor
  13.8.Descărcarea de gestiune 2008: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
  13.9.Descărcarea de gestiune 2008: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale - CEDEFOP
  13.10.Descărcarea de gestiune 2008: Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului
  13.11.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie
  13.12.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei
  13.13.Descărcarea de gestiune 2008: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor
  13.14.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Produse Chimice
  13.15.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană de Mediu
  13.16.Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară
  13.17.Descărcarea de gestiune 2008: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie
  13.18.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Medicamente
  13.19.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă
  13.20.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor
  13.21.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană a Căilor Ferate
  13.22.Descărcarea de gestiune 2008: Fundaţia Europeană de Formare
  13.23.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă
  13.24.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia de Aprovizionare a Euratom
  13.25.Descărcarea de gestiune 2008: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă
  13.26.Descărcarea de gestiune 2008: EUROJUST
  13.27.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
  13.28.Descărcarea de gestiune 2008: FRONTEX
  13.29.Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS
  13.30.Descărcarea de gestiune 2008: Întreprinderea comună pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune
  13.31.Descărcarea de gestiune 2008: Întreprinderea comună SESAR
  13.32.Echipamentele sub presiune transportabile (A7-0101/2010, Brian Simpson)
  13.33.Tarifele de securitate aviatică (A7-0035/2010, Jörg Leichtfried)
  13.34.Orientări comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (reformare) (A7-0030/2010, Brian Simpson)
  13.35.Dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune în ceea ce priveşte simplificarea anumitor cerinţe şi anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară (A7-0055/2010, Evgeni Kirilov)
  13.36.Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare (B7-0221/2010)
  13.37.Competenţa de delegare legislativă (A7-0110/2010, József Szájer)
  13.38.Obiective strategice și recomandări pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018 (A7-0114/2010, Peter van Dalen)
  13.39.Europeana – etapele următoare (A7-0028/2010, Helga Trüpel)
  13.40.Evaluarea şi analizarea planului de acţiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010 (A7-0053/2010, Marit Paulsen)
  13.41.Agricultura în UE şi schimbările climatice (A7-0060/2010, Stéphane Le Foll)
  13.42.Agricultura din zonele cu handicapuri naturale: un bilanţ de sănătate special (A7-0056/2010, Herbert Dorfmann)
  13.43.O nouă agendă digitală pentru Europa: 2015.eu (A7-0066/2010, Pilar del Castillo Vera)
  13.44.Descărcarea de gestiune 2008: bugetul general al UE, secţiunea III, Comisia
  13.45.Descărcarea de gestiune 2008: al şaptelea, al optulea, al nouălea şi al zecelea Fond european de dezvoltare (FED)
  13.46.Descărcarea de gestiune 2008: bugetul general al UE, Parlamentul European
  13.47.Descărcarea de gestiune 2008: bugetul general al UE, Comitetul Economic şi Social European
  13.48.Descărcarea de gestiune 2008: bugetul general al UE, Comitetul Regiunilor
  13.49.Descărcarea de gestiune 2008: performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor UE
  13.50.Descărcarea de gestiune 2008: Colegiul European de Poliţie (CEPOL)
  13.51.Strategia UE în relaţiile cu America Latină (A7-0111/2010, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  13.52.Reuniunea la nivel înalt UE - Canada (B7-0233/2010)
  13.53.SWIFT (B7-0243/2010)
  13.54.Registrul cu numele pasagerilor (PNR) (B7-0244/2010)
  13.55.Interdicţie privind utilizarea tehnologiilor de minerit folosind cianură
 14.Explicaţii privind votul
 15.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 16.Declaraţiile Preşedinţiei
 17.Revizuirea tratatelor - Măsuri tranzitorii privind componenţa Parlamentului European - Decizia de a nu convoca o Convenţie pentru revizuirea tratatelor referitor la măsurile tranzitorii privind componenţa Parlamentului European (dezbatere)
 18.Pregătirea summitului şefilor de stat şi de guvern din zona euro din 7 mai 2010 (dezbatere)
 19.Europa 2020 - noua strategie europeană pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică (dezbatere)
 20.Acord de aderare al Uniunii Europene la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (dezbatere)
 21.Autovehiculele electrice (dezbatere)
 22.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Regulamentul privind exceptarea pe categorii a autovehiculelor (dezbatere)
 24.Comunicarea Comisiei privind lupta împotriva cancerului: un parteneriat european (dezbatere)
 25.Mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea facilitării tranziției spre o economie eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon (dezbatere)
 26.Protecţia intereselor financiare ale Comunităților – Lupta împotriva fraudei – Raportul anual 2008 (dezbatere)
 27.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 28.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (1171 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (2528 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate