Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 5. maj 2010 - BruseljEdition JOIzdaja UL
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 3.Sporočilo predsedujočega: gl. zapisnik
 4.Sestava odborov: gl. zapisnik
 5.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 6.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev): gl. zapisnik
 7.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta: gl. zapisnik
 8.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta: gl. zapisnik
 9.Razpored dela
 10.SWIFT (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 11.Evidenca imen letalskih potnikov (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 12.Prepoved uporabe tehnologij na cianidni osnovi v rudarstvu (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 13.Čas glasovanja
  13.1.Upravno sodelovanje in boj proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (Prenovitev) (A7-0061/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil)
  13.2.Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi s pravili glede izdajanja računov (A7-0065/2010, David Casa)
  13.3.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Miloslavu Ransdorfu (A7-0107/2010, Francesco Enrico Speroni)
  13.4.Razrešnice 2008: splošni proračun Evropske unije, Sodišče Evropskih skupnosti
  13.5.Razrešnice 2008: splošni proračun Evropske unije, Računsko sodišče
  13.6.Razrešnice 2008: splošni proračun Evropske unije, Evropski varuh človekovih pravic
  13.7.Razrešnice 2008: splošni proračun Evropske unije, Evropski nadzornik za varstvo podatkov
  13.8.Razrešnice 2008: Prevajalski center za organe Evropske unije
  13.9.Razrešnice 2008: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
  13.10.Razrešnice 2008: Agencija Skupnosti za nadzor ribištva
  13.11.Razrešnice 2008: Evropska agencija za obnovo
  13.12.Razrešnice 2008: Evropska agencija za varnost v letalstvu
  13.13.Razrešnice 2008: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
  13.14.Razrešnice 2008: Evropska agencija za kemikalije
  13.15.Razrešnice 2008: Evropska agencija za okolje
  13.16.Razrešnice 2008: Evropska agencija za varnost hrane
  13.17.Razrešnice 2008: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
  13.18.Razrešnice 2008: Evropska agencija za zdravila
  13.19.Razrešnice 2008: Evropska agencija za varnost v pomorskem prometu.
  13.20.Razrešnice 2008: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij
  13.21.Razrešnice 2008: Evropska železniška agencija
  13.22.Razrešnice 2008: Evropska fundacija za usposabljanje
  13.23.Razrešnice 2008: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
  13.24.Razrešnice 2008: Agencija za oskrbo EURATOM
  13.25.Razrešnice 2008: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
  13.26.Razrešnice 2008: Eurojust
  13.27.Razrešnice 2008: Agencija Evropske unije za temeljne pravice
  13.28.Razrešnice 2008: FRONTEX
  13.29.Razrešnice 2008: Evropski nadzorni organ za GNSS
  13.30.Razrešnice 2008: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
  13.31.Razrešnice 2008: Skupno podjetje SESAR
  13.32.Premična tlačna oprema (A7-0101/2010, Brian Simpson)
  13.33.Pristojbine za varovanje v letalstvu (A7-0035/2010, Jörg Leichtfried)
  13.34.Smernice Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (prenovitev) (A7-0030/2010, Brian Simpson)
  13.35.Splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem (A7-0055/2010, Evgeni Kirilov)
  13.36.Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja (B7-0221/2010)
  13.37.Pristojnost zakonodajnega pooblastila (A7-0110/2010, József Szájer)
  13.38.Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 (A7-0114/2010, Peter van Dalen)
  13.39.Europeana – naslednji koraki (A7-0028/2010, Helga Trüpel)
  13.40.Vrednotenje in ocena akcijskega načrta za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010 (A7-0053/2010, Marit Paulsen)
  13.41.Kmetijstvo EU in podnebne spremembe (A7-0060/2010, Stéphane Le Foll)
  13.42.Kmetijstvo na območjih z naravnimi omejitvami: poseben pregled (A7-0056/2010, Herbert Dorfmann)
  13.43.Nova digitalna agenda za Evropo: 2015.eu (A7-0066/2010, Pilar del Castillo Vera)
  13.44.Razrešnice 2008: splošni proračun Evropske unije, oddelek III, Komisija
  13.45.Razrešnice 2008: 7., 8., 9. in 10. Evropski razvojni sklad (ERS)
  13.46.Razrešnice 2008: splošni proračun Evropske unije, Evropski parlament
  13.47.Razrešnice 2008: splošni proračun Evropske unije, Ekonomsko-socialni odbor
  13.48.Razrešnice 2008: splošni proračun Evropske unije, Odbor regij
  13.49.Razrešnice 2008: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij
  13.50.Razrešnice 2008: Evropska policijska akademija
  13.51.Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko (A7-0111/2010, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  13.52.Srečanje na vrhu med EU in Kanado (B7-0233/2010)
  13.53.SWIFT (B7-0243/2010)
  13.54.Evidenca podatkov o potnikih (B7-0244/2010)
  13.55.Prepoved uporabe tehnologij na cianidni osnovi v rudarstvu
 14.Obrazložitev glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 16.Izjave predsedstva
 17.Sprememba pogodb - prehodni ukrepi glede sestave Evropskega parlamenta - Sklep o nesklicu konvencije o spremembi pogodb zaradi prehodnih ukrepov glede sestave Evropskega parlamenta (razprava)
 18.Priprava vrhunskega srečanja voditeljev držav in vlad euroobmočja 7. maja 2010 (razprava)
 19.Evropa 2020 - nova evropska strategija za rast in delovna mesta (razprava)
 20.Pristopni sporazum Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (razprava)
 21.Električna vozila (razprava)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Uredba o skupinskih izjemah za motorna vozila (razprava)
 24.Sporočilo Komisije o boju proti raku: evropsko partnerstvo (razprava)
 25.Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika (razprava)
 26.Zaščita finančnih interesov Skupnosti - Boj proti goljufijam - Letno poročilo 2008 (razprava)
 27.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 28.Zaključek seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1022 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (2308 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov