Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2152(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0057/2010

Внесени текстове :

A7-0057/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/05/2010 - 7.8
CRE 06/05/2010 - 7.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0154

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 6 май 2010 г. - Брюксел Версия ОВ

7.8. Доклад относно Бялата книга на Комисията: „Адаптиране спрямо изменението на климата – към европейска рамка за действие“ (A7-0057/2010, Vittorio Prodi)
Протокол
 

– Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Vittorio Prodi, докладчик. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, изменението на климата е реална заплаха, срещу която трябва сме готови да се изправим, въпреки различните последици, които тя ще има за нашите страни. Влошаването на екосистемите ще доведе до негативно въздействие върху състоянието на нашите икономки и здравето на европейските граждани. В миналото вече сме отправяли призив за дипломация и справедливост по въпросите на климата: сега трябва да ги създадем, говорейки с един глас.

Убеден съм, че Европейският съюз трябва да запази водещата си роля в борбата с изменението на климата и всяко забавяне в прилагането на тези действия ще увеличи неимоверно екологичните, социалните и икономическите разходи. На първо място, трябва да признаем централната роля на местните и регионалните органи и необходимостта да работим съвместно с тях, за да координираме екологичните и икономическите нововъведения, създадени благодарение на технологичния напредък.

С приемането на Бялата книга, призоваваме Комисията и държавите-членки да насърчават публично-частните партньорства, чрез които да се подпомогне финансирането на всички инициативи, свързани с политиките на адаптация. За всеки квадратен метър от нашата територия трябва да бъдат положени грижи, за да бъде опазена почвата и водата с цел да се предотврати ерозията и да се осигури пълненето на водните слоеве, включително посредством пряко реинжектиране на повърхностни води. За да бъде осъществена адаптацията, е необходим систематичен подход, който предвижда възобновяеми енергийни източници.

Бих искал искрено да благодаря на всички колеги, които дадоха своя принос за успеха на доклада.

(Ръкопляскания)

 
Правна информация - Политика за поверителност