Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2152(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0057/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0057/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2010 - 7.8
CRE 06/05/2010 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0154

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 6 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

7.8. Λευκή Βίβλος της Επιτροπής: «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (A7-0057/2010, Vittorio Prodi)
PV
 

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Vittorio Prodi, εισηγητής. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κλιματική αλλαγή αποτελεί πραγματική απειλή την οποία πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, παρά τις διαφορές όσον αφορά τις επιπτώσεις για τις χώρες μας. Η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων θα προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στις οικονομίες των χωρών μας και των ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε ήδη κάνει έκκληση κατά το παρελθόν για μια διπλωματία και δικαιοσύνη που θα λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή: τώρα πρέπει να τις οικοδομήσουμε, ενώνοντας τις φωνές μας.

Είμαι πεπεισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εφαρμογή αυτής της δράσης θα αυξήσει το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος εκτός ελέγχου. Πρέπει πρώτα απ’ όλα να αναγνωρίσουμε τον κεντρικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών καθώς και την ανάγκη να συνεργαστούμε μαζί τους για να συντονίσουμε τις εξελίξεις όσον αφορά την περιβαλλοντική και οικονομική καινοτομία που διευκολύνει η τεχνολογική πρόοδος.

Υιοθετώντας την Λευκή Βίβλο, καλούμε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για να βοηθήσουν στην χρηματοδότηση όλων των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τις πολιτικές για την προσαρμογή. Πρέπει να φροντίσουμε κάθε τετραγωνικό μέτρο της επικράτειάς μας ώστε να προστατεύσουμε το έδαφος και να συγκρατήσουμε το νερό προκειμένου να αποφύγουμε τη διάβρωση και να εξασφαλίσουμε την τροφοδοσία των υδροφόρων οριζόντων, συμπεριλαμβανομένης της απευθείας επανέγχυσης επιφανειακών υδάτων. Για να καταστεί εφικτή η προσαρμογή, θα χρειαστεί η διαμόρφωση μιας συστηματικής προσέγγισης στην οποία περιλαμβάνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους μου που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της έκθεσης.

(Χειροκροτήματα)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου