Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2156(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0056/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.42
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0132

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 6. května 2010 - Brusel Vydání Úř. věst.

8. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. Přistoupíme k vysvětlení hlasování.

 
  
  

Zpráva: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Na základě opakovaných žádostí z Parlamentu předložila Komise nařízení o financování bezpečnostních poplatků. Přijetí tohoto právního aktu jsem podpořila, protože pro všechny cestující je důležité, aby při určování bezpečnostních poplatků platily stálé transparentní zásady. Spotřebitel si musí být jist, že příjem z bezpečnostních poplatků je využíván výhradně k pokrytí bezpečnostních výdajů.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Dle mého názoru je správné, že se Evropská komise a Evropský parlament zabývají objektivizací nákladů na bezpečnost a ochranu cestujících v letecké dopravě.

Musím však říci, že současné zřizování úřadů pro vykonávání takové kontroly považuji za nesmyslné a nesprávné. V době, kdy Evropa potřebuje peníze na to, aby pomáhala Řecku, v době, kdy Evropa potřebuje peníze na to, aby rozvíjela ekonomiku, je zřizování dalších úřadů, které nevykonávají prakticky nic kromě jakéhosi dohledu, hazardem s penězi občanů Evropské unie a mám za to, že tato cesta nevede k úspěchu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Pane předsedající, rád bych vyjádřil spokojenost s tím, že jsem mohl hlasovat ve prospěch rozšíření platnosti nařízení, které se týká náhradních dílů aut, konkrétně přístupu uživatelů aut jak k certifikovaným, tak necertifikovaným dílům. Provedli jsme to na poslední chvíli, ale reagovali jsme na potřeby našich občanů. Zaručujeme dobrou kvalitu za rozumné ceny.

 
  
  

Zpráva: Brian Simpson (A7-0030/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE). (IT) Pane předsedající, včera se nám podařilo dokončit první čtení přepracovaného dokumentu pro sítě TEN-T. Tento přepracovaný dokument má však jeden velmi důležitý aspekt, který se vztahuje k celé restrukturalizaci sítí TEN-T v příštím desetiletí.

Tato restrukturalizace musí být v Evropě zcela přehodnocena, zjednodušena a zhospodárněna tak, aby byla skutečně uplatněna interoperabilita. Pak se s  ohledem na současnou nepříznivou hospodářskou situaci budeme muset zamyslet nad vývojem této sítě, nebo její části, a to nejen  co se týče rozpočtových prostředků, které máme k dispozici. Musíme přijít s novou cestou a snažit se prostřednictvím těchto sítí postavit hospodářství na nohy.

Proto je naléhavější než kdy jindy, abychom se kromě včera přijatého kroku snažili pracovat v tomto směru.

 
  
  

Zpráva: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Hlasovala jsem ve prospěch pozměňovacího návrhu k tomuto právnímu aktu, protože nám pomůže splnit cíle, na nichž jsme se shodli v rámci Evropského plánu hospodářské obnovy přijatého v roce 2008. Domnívám se, že zjednodušení financování urychlí spolufinancování investic v členských státech a regionech a posílí účinek opatření na hospodářství jako celek, a zejména na středně velké podniky a zaměstnavatele. Zjednodušení a objasnění pravidel pro politiku soudržnosti, které vyvstávají z praktických potřeb, bude mít nepochybně pozitivní účinek na rychlost provádění plánu a na to, jak budeme zvládat nové problémy.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). (LT) Mnohé země byly současným hospodářským propadem těžce otřeseny a pokles ekonomik mnoha členských států Evropské unie přesáhl 10 %. Proto je pozornost Evropské unie velmi důležitá nejen pro staré členské státy EU, ale také pro ty, které se k ní připojily nedávno a těží z podpory strukturálních fondů a Evropského sociálního fondu. Strukturální fondy jsou důležitým nástrojem a mohou pomoci členským státům, které zažily vážný hospodářský propad, v obnově. Proto věřím, že, jakmile budou požadavky pro obdržení příspěvku ze strukturálních fondů zjednodušeny, bude možné tak činit účinněji.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti prokázaly, že jsou platnými nástroji a že jsou velmi užitečné pro územní rozvoj a při reakci na důsledky hospodářské krize, která v Evropě a ve světě již nějakou dobu zuří.

V této souvislosti vítám návrh na zjednodušení postupů pro zrušení financování a na usnadnění plateb příjemcům různých programů prováděných z fondů, které jsem zmínil. Kromě toho souhlasím s ustanovením dodatečné zálohy na předběžné platby na rok 2010 pro státy, které byly nejhůře zasaženy hospodářskou krizí.

 
  
  

Zpráva: József Szájer (A7-0110/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). (IT) Pane předsedající, hlasoval jsem ve prospěch zprávy pana Szájera a rád bych mu poděkoval za skvělou analytickou práci, kterou odvedl na základě změn zavedených Lisabonskou smlouvou.

Vzhledem k rozsáhlým a mnohačetným důsledkům, které budou mít akty v přenesené pravomoci pro legislativní postup zejména souhlasím s přáním Parlamentu, aby akty v přenesené pravomoci podléhaly dobře specifikovaným a jasným podmínkám a aby byla zaručena účinná demokratická kontrola touto sněmovnou. Jsem přesvědčen, že bude především nezbytné ověřit v praxi, jak tento nový systém bude fungovat, aby bylo možné jej v případě potřeby doladit.

 
  
  

Zpráva: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). Pane předsedající, ráda bych řekla, že tuto zprávu, která se týká dobrých životních podmínek zvířat, plně podporuji. Mám však několik výhrad k tomu, jak tento Parlament a EU vydávají zákony v téhle záležitosti.

Upřednostňovala bych vědecký přístup k otázce životních podmínek zvířat před přístupem vedeným emocemi. Vydali jsme právní předpis, který v mnoha případech není vědecky podložen a ve velké míře znevýhodňuje evropské producenty a zemědělce.

Ráda bych ještě vyjádřila své rozčílení a znechucení nad skutečností, že Komise tento týden rozhodla znovu zahájit hovory se zeměmi Mercosuru. Tímto rozhodnutím ohrožují budoucnost evropských zemědělců, zejména producentů hovězího, drůbežího a vepřového masa. Ráda bych se zeptala Komise, zda hodlá uplatňovat stejné normy pro dobré životní podmínky zvířat a výrobní normy na produkty dovážené ze třetích zemí, jako vymáhá v rámci Evropské unie. Pokud ne, je to hanba.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Pane předsedající, dobré životní podmínky zvířat jsou nutností. Musí podléhat normám a potřebujeme jejich globální definici.

Pokud jde o standardizaci, měli bychom přestat zavádět nová nařízení a normy a nejprve se ujistit, zda uplatňujeme existující nařízení jednotně v rámci EU.

Pokud jde o globalizaci, musíme se více snažit zajistit, aby byly uplatňovány stejné normy a směrnice na dovážené produkty ze třetích zemí, jako jsou uplatňovány v rámci Evropské unie.

Spotřebitelé mají právo kupovat nejen zdravé potraviny, ale také potraviny, které byly vyrobeny zdravě.

 
  
  

Zpráva: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Pane předsedající, abych nezapomněla, mám zde na galerii skupinu návštěvníků a ráda bych je přivítala z východoirského volebního obvodu. Domnívám se, že je velmi důležité, aby naši návštěvníci a občané viděli, jak tento Parlament funguje, a jak vidíte, jsou vzhůru a zajímají se!

Pokud jde o zprávu pana Le Folla, sněmovna nedávno hostila jednoho ze členů Beatles, který nám říkal, že bychom měli jíst méně masa. Já myslím, že ve vztahu k zemědělství a změně klimatu bychom měli používat nejlepší dostupné technologie, abychom snížili emise pocházející ze zemědělství, protože všichni víme, že globálně potřebujeme produkovat spíše více potravin než méně. Bude třeba, abychom tak činili s menším množstvím zdrojů, půdy, vody a s vlivy změn klimatu, takže potřebujeme nejlepší možný výzkum; jsem přesvědčena, že je třeba jej financovat veřejně a v partnerství se soukromými subjekty, aby naši zemědělci a potravinářský průmysl mohli produkovat potraviny způsobem, který je šetrný ke klimatu.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Děkuji vám, paní McGuinnessová a posílám pozdravy vaší skupině návštěvníků.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Pane předsedající, rád bych pronesl tři stručné poznámky ohledně zprávy.

Zaprvé, v případě změny klimatu není zemědělství problémem, ale řešením.

Zadruhé, jsme teprve v počátečních fázích výzkumu změny klimatu, přestože média někdy vytvářejí opačný dojem. Během výzkumu klimatu bychom také měli vzít v úvahu teorie a výsledky, které nejsou součástí hlavního myšlenkového proudu, a sledovat je.

Zatřetí, měli bychom přijmout všechna nezbytná a vhodná opatření, která nezahrnují další byrokracii, a měli bychom se ujistit, zda jsou tato opatření efektivní po ekonomické stránce. Například v těchto souvislostech je evropská rámcová směrnice o ochraně půdy kontraproduktivní a nepřinese žádané výsledky.

 
  
  

Zpráva: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). Pane předsedající, já doufám, že všichni na galerii pro návštěvníky jsou ohromeni! Musím říci, že je neobvyklé, abychom měli k dispozici tolik času na projevy, ale tyto zprávy jsou pro mě v oblasti zemědělství a produkce potravin velmi důležité.

Tato zpráva se zabývá tím, jak zvládáme udržet zemědělce v oblastech, kde je obtížné prostředí i podmínky, protože víme, že zemědělci jsou nejlepší správci krajiny, ale oni též potřebují peníze, aby v těchto oblastech přežili. Má potencionální obava spočívá v tom, že osm biofyzikálních kritérií, která navrhuje Komise, mohou být příliš omezující. Je třeba přihlédnout k různým stavům půdy v celé Evropské unii. V mém členském státě, Irsku, jsou obavy, že pokud budeme tato kritéria uplatňovat v atlantském regionu, zemědělci žijící v této oblasti by mohli mít problémy.

Chci požádat Komisi, aby tyto obavy vzala v úvahu, až bude připravovat svůj legislativní text. Komise prohlásila, že zemědělci spravují krajinu lépe a levněji než jakákoli jiná možnost, kterou máme, tak jim umožněme v těchto regionech přežít.

 
  
  

Zpráva: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). (IT) Pane předsedající, hlasovala jsem ve prospěch usnesení Parlamentu o nové digitální agendě pro Evropu, protože jsem přesvědčena, že zaručení snadného a dostupného přístupu k širokopásmovému internetu pro všechny obyvatele je pro EU strategickou prioritou.

Rozšíření používání internetu znamená rozšíření a rozvoj svobody projevu občanů, podporu jejich účasti v demokratickém životě a umožnění šíření znalostí a inovací. Ráda bych zdůraznila, že rozšíření širokopásmového internetu v Evropě by zajistilo větší svobodu informací. Jak konstatoval Eurostat, nesmíme zapomínat, že Evropa má také dva, možná tři rychlostní stupně, pokud jde o šíření internetu. Itálie, zejména některé regiony, stejně jako Řecko, Rumunsko, Bulharsko a Portugalsko jsou v tomto smyslu nejméně rozvinuté.

Není náhodou, že na indexu svobody tisku pro rok 2009, který vypracovala organizace Freedom House, byla Itálie umístěna mezi částečně svobodné státy, na posledním místě v západní Evropě spolu s Tureckem a na 72. místě na světě spolu s Beninem, Indií a za Tongou. Také doufám, že díky těmto usnesením a zásadám, které byly zmíněny, italská vláda rozhodne co nejdříve uvolnit investice ve výši 800 milionů EUR, které se měly použít na překonání digitální propasti v Itálii a které, podle prohlášení Gianni Letta, zástupce tajemníka italské rady ministrů, nejsou momentálně prioritou.

Ráda bych také zdůraznila, že kvalita služby v Itálii je pro současné potřeby nedostatečná a že spotřebitelská sdružení si již léta stěžují, že náklady na přístup patří k nejméně konkurenčním v Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Pro vaši informaci, pro příště – na vysvětlení hlasování máme jen jednu minutu.

Dávám slovo našemu dnešnímu nejlepšímu řečníkovi, paní McGunnessové.

 
  
  

Zpráva: Jose Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra (A7-0111/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). Pane předsedající, děkuji vám za podporu. Měla bych našim návštěvníkům říci, že normálně žádáme o ticho, ale myslím, že dnes jsme shovívaví, a já děkuji panu Higginsovi, že mi dal příležitost zde hovořit.

Již jsem o tom hovořila a myslím, že si Parlament včera neuvědomil důsledky podpory zprávy pana Salafranca Sánchez-Neyry, kterou jsem nevyjádřila. Největší obavy jsem měla z opětovného zahájení dvoustranných hovorů se zeměmi Mercosuru na dvou různých úrovních.

Zaprvé je to před potenciálním znovuzahájením rozhovorů o světovém obchodu a dvoustranná dohoda může být horší než dohoda na úrovni Světové obchodní organizace. Ale zadruhé – a to spolu souvisí – existují reálné obavy o zaprodání zemědělství v Evropské unii. Tyto obavy nevycházejí jen z mých pocitů: Komise sama prohlásila, že pokud v těchto rozhovorech se zeměmi Mercosuru dojdeme k dohodě, bude to mít pro evropské zemědělství vážné následky. Znovu tak budou nejvíce postižena odvětví produkce hovězího, drůbežího a vepřového masa. Proto jsem nemohla tuto zprávu podpořit a varuji kolegy ohledně jejích dopadů.

 
  
  

Návrhy usnesení: Summit EU-Kanada (RC-B7-0233/2010)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). (IT) Pane komisaři, voda patří všem a nemůže být vyhrazena jen pro několik vyvolených. Tuto skutečnost jsme my, italská delegace IDV (Itálie hodnot) skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, chtěli potvrdit v pozměňovacím návrhu č. 10, který protestoval proti pokusům zprivatizovat systémy rozvodů vody, protože to je součást souhrnné hospodářské a obchodní dohody, a naopak jsme oznámili svou podporu kanadským společenstvím, která jsou odhodlána zastavit privatizaci vody.

Italská delegace IDV cítila potřebu hlasovat ve prospěch textu, protože představuje naše hodnoty, které nás vedly k potvrzení neoddiskutovatelně veřejné povahy používání vody. Proto bych rád zopakoval, že v nedávných dnech jsme předložili podepsanou petici za veřejné referendum proti privatizaci vody a v naší zemi se nám dostává významné podpory.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí