Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0107(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0055/2010

Συζήτηση :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.35
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0125

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 6 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ας προχωρήσουμε στις αιτιολογήσεις ψήφου.

 
  
  

Έκθεση: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Μετά από επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε κανονισμό σχετικά με τη χρηματοδότηση των τελών ασφάλειας. Στήριξα την έγκριση αυτής της νομικής πράξεως διότι είναι σημαντικό για όλους τους επιβάτες να τηρούνται αυστηρές, διαφανείς αρχές όσον αφορά τον καθορισμό των τελών ασφάλειας. Ο καταναλωτής πρέπει να είναι σίγουρος ότι τα έσοδα που αποκτώνται από τα τέλη ασφάλειας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Κατά τη γνώμη μου, είναι σωστό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχουν στη διαδικασία ρύθμισης των επιβαρύνσεων για την ασφάλεια και την προστασία των επιβατών στις αερομεταφορές.

Ωστόσο, πρέπει να πω ότι θεωρώ την τρέχουσα προσέγγιση της σύστασης φορέων για την εκτέλεση τέτοιων ελέγχων άτοπη και εσφαλμένη. Σε μια χρονική στιγμή που η Ευρώπη χρειάζεται χρήματα για να βοηθήσει την Ελλάδα, και σε μια χρονική στιγμή που η Ευρώπη χρειάζεται χρήματα για την οικονομική ανάπτυξη, η σύσταση νέων φορέων οι οποίοι δεν θα κάνουν πρακτικά τίποτε πέραν του να ασκούν κάποιου είδους εποπτεία αποτελεί κατασπατάληση των χρημάτων των πολιτών της ΕΕ, και πιστεύω ότι δεν πρόκειται να έχουμε επιτυχή αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη δυνατότητα που είχα να ψηφίσω υπέρ της επέκτασης της ισχύος του κανονισμού, δεδομένου ότι αφορά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, από την άποψη της πρόσβασης των χρηστών αυτοκινήτων σε πιστοποιημένα και σε μη πιστοποιημένα ανταλλακτικά. Είναι κάτι που κάναμε την τελευταία στιγμή, αλλά ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες των πολιτών μας. Εγγυόμαστε την ύπαρξη ανταλλακτικών καλής ποιότητας σε λογικές τιμές.

 
  
  

Έκθεση: Brian Simpson (A7-0030/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, καλώς πράξαμε χθες και ολοκληρώσαμε την πρώτη ανάγνωση του αναδιατυπωθέντος φακέλου για τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ. Εντούτοις, υφίσταται μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της εν λόγω αναδιατύπωσης, αυτής της κωδικοποίησης, η οποία σχετίζεται με το σύνολο της αναδιάρθρωσης των δικτύων ΔΕΔ-Μ κατά την επόμενη δεκαετία.

Η Ευρώπη πρέπει να ξανασκεφτεί, να απλοποιήσει και να εξορθολογίσει την εν λόγω αναδιάρθρωση κατά τρόπο ώστε να υπάρξει πραγματική εφαρμογή της διαλειτουργικότητας. Εν συνεχεία, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, πρέπει να σκεφτούμε τον τρόπο ανάπτυξης αυτού του δικτύου, ή μέρους αυτού, και όχι μόνο βάσει των δημοσιονομικών πόρων που έχουμε επί του παρόντος στη διάθεσή μας. Πρέπει να επινοήσουμε έναν νέο τρόπο ανάκαμψης της οικονομίας και να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση μέσω των εν λόγω δικτύων.

Ως εκ τούτου, είναι περισσότερο επείγον από ποτέ να καταβάλλουμε προσπάθειες, πέραν του βήματος στο οποίο προβήκαμε χθες, προς αυτή την κατεύθυνση.

 
  
  

Έκθεση: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Ψήφισα υπέρ της τροποποίησης αυτής της νομικής πράξης, διότι θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας που εγκρίθηκε το 2008. Πιστεύω ότι η απλοποίηση της χρηματοδότησης θα επιταχύνει τις επενδύσεις συγχρηματοδότησης στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες, και θα ενισχύσει τον αντίκτυπο των μέτρων στο σύνολο της οικονομίας, αν και θα επηρεάσει κυρίως τους μεσαίου μεγέθους επιχειρηματίες και εργοδότες. Η απλοποίηση των κανόνων της πολιτικής συνοχής, που είναι απαραίτητη λόγω των πρακτικών αναγκών, και η αποσαφήνισή τους, θα έχει οπωσδήποτε θετικές επιπτώσεις στην ταχύτητα υλοποίησης του σχεδίου καθώς και στον εκ μέρους μας χειρισμό των νέων προβλημάτων.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). (LT) Πολλές χώρες επλήγησαν σοβαρά από την παρούσα οικονομική ύφεση, ενώ οι οικονομίες πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσαν ύφεση που υπερέβη το 10%. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει την απαραίτητη προσοχή όχι μόνο στα παλαιά κράτη μέλη της, αλλά και σε όσα προσχώρησαν πρόσφατα σε αυτήν και ωφελούνται από τις ενισχύσεις των διαρθρωτικών ταμείων και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν σημαντικό μέσο που μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική ύφεση να ανακάμψουν. Ως εκ τούτου, εφόσον απλοποιηθούν οι απαιτήσεις για την πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχει αποδειχθεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής αποτελούν έγκυρα και ιδιαίτερα χρήσιμα μέσα στο πλαίσιο της εδαφικής ανάπτυξης καθώς και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη και τον κόσμο εδώ και αρκετό καιρό.

Σε σχέση με αυτά, χαιρετίζω την πρόταση για την απλοποίηση των διαδικασιών αποδέσμευσης της χρηματοδότησης και για τη διευκόλυνση των πληρωμών προς τους δικαιούχους των διαφόρων προγραμμάτων που υλοποιούνται με τα κονδύλια που ανέφερα. Τάσσομαι, επιπλέον, υπέρ της πρόβλεψης για πρόσθετη δόση προχρηματοδότησης για το 2010 για όσα κράτη μέλη έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση.

 
  
  

Έκθεση: József Szájer (A7-0110/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Szájer και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την εξαίρετη αναλυτική εργασία του υπό το φως των καινοτομιών που εισήχθησαν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Λαμβανομένων υπόψη των εκτεταμένων και πολλαπλών επιπτώσεων που θα έχουν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στη νομοθετική διαδικασία, συμφωνώ ιδιαίτερα με την επιθυμία του Κοινοβουλίου να καταστήσει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υποκείμενες σε σαφώς καθορισμένους όρους, προκειμένου να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό δημοκρατικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι, πάνω απ’ όλα, θα χρειαστεί επίσης να επαληθευθεί στην πράξη ο τρόπος λειτουργίας του νέου συστήματος προκειμένου να πραγματοποιηθούν τυχόν απαραίτητες προσαρμογές.

 
  
  

Έκθεση: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι στηρίζω πλήρως την εν λόγω έκθεση που αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων. Ωστόσο, διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο νομοθετούν επί του θέματος το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα προτιμούσα, όσον αφορά την προστασία των ζώων, να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση που βασίζεται στην επιστήμη και όχι στο συναίσθημα. Έχουμε θεσπίσει νομοθεσία η οποία, σε πολλές περιπτώσεις, δεν βασίζεται στα πορίσματα της επιστήμης, και θέτουμε τους ευρωπαίους παραγωγούς, τους ευρωπαίους αγρότες, σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.

Θα ήθελα να εκφράσω επιπροσθέτως την ανησυχία και την αποστροφή μου για το γεγονός ότι αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσει εκ νέου τις συνομιλίες με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur). Με αυτή την απόφαση θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον των ευρωπαίων αγροτών, ιδίως των παραγωγών βόειου κρέατος, κρέατος πουλερικών και χοιρινού κρέατος. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή εάν θα εφαρμόσει τα ίδια πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων και της παραγωγής στα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες με αυτά που εφαρμόζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν όχι, πρέπει να ντρεπόμαστε.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, η καλή μεταχείριση των ζώων δεν επιτρέπει διακρίσεις. Πρέπει να είναι τυποποιημένη και χρειαζόμαστε έναν παγκόσμιο ορισμό αυτής.

Όσον αφορά το θέμα της τυποποίησης, πρέπει να σταματήσουμε για λίγο να θεσπίζουμε νέους κανονισμούς και πρότυπα και, πρώτα απ’ όλα, να διασφαλίσουμε την εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών κατά ομοιογενή τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, πρέπει να καταβάλλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες ισχύουν τα ίδια πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές με αυτά που ισχύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν όχι μόνο υγιεινά τρόφιμα, αλλά και τρόφιμα που έχουν παραχθεί με υγιεινό τρόπο.

 
  
  

Έκθεση: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, για να μην το ξεχάσω, έχω μια ομάδα επισκεπτών από την εκλογική περιφέρεια της ανατολικής Ιρλανδίας στο θεωρείο και θα ήθελα να τους καλωσορίσω. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι επισκέπτες και οι πολίτες μας να βλέπουν πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο και, όπως βλέπετε, έχουν ξυπνήσει και παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη συνεδρίαση σήμερα το πρωί!

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη έκθεση, την έκθεση Le Foll, το Σώμα φιλοξένησε πρόσφατα ένα μέλος των Beatles, ο οποίος μας είπε ότι πρέπει να τρώμε λιγότερο κρέας. Λοιπόν, αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τη γεωργία και την κλιματική αλλαγή είναι να χρησιμοποιήσουμε τις καλύτερες τεχνολογίες που διαθέτουμε για να μειώσουμε τις εκπομπές που οφείλονται στη γεωργία, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να παράγουμε περισσότερα και όχι λιγότερα τρόφιμα παγκοσμίως. Αυτό θα πρέπει να το επιτύχουμε με λιγότερους πόρους, λιγότερο έδαφος, λιγότερο νερό και με τις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής, και αυτό που χρειαζόμαστε είναι η καλύτερη δυνατή έρευνα. Πιστεύω ότι η εν λόγω έρευνα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με δημόσιους πόρους και με συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε οι αγρότες μας και η βιομηχανία τροφίμων να μπορούν να παράγουν τρόφιμα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κυρία McGuinness, σας ευχαριστώ, και πολλούς χαιρετισμούς στην ομάδα των επισκεπτών σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω τρεις σύντομες παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση.

Πρώτον, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή η γεωργία δεν είναι το πρόβλημα αλλά η λύση.

Δεύτερον, βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της έρευνάς μας για την κλιματική αλλαγή, παρά το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης δίνουν ορισμένες φορές την αντίθετη εντύπωση. Στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας πρέπει επίσης να λαμβάνουμε υπόψη και να παρακολουθούμε την εξέλιξη θεωριών και αποτελεσμάτων που δεν ανήκουν στον κυρίαρχο τρόπο σκέψης.

Τρίτον, πρέπει να λάβουμε όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα που δεν συνεπάγονται πρόσθετη γραφειοκρατία και πρέπει να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων από οικονομικής άποψης. Για παράδειγμα, με αυτά τα δεδομένα μια ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για την προστασία του εδάφους είναι αντιπαραγωγική και δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

 
  
  

Έκθεση: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω όλοι οι επισκέπτες στο θεωρείο να έχουν εντυπωσιαστεί! Πρέπει να πω ότι δεν είναι σύνηθες να χρησιμοποιούμε τόσο μακρύ χρόνο ομιλίας, αλλά οι εν λόγω εκθέσεις είναι για μένα ιδιαίτερα σημαντικές όσον αφορά τον τομέα της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων.

Η έκθεση αυτή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα κατορθώσουμε να κρατήσουμε τους αγρότες σε περιοχές όπου η γη και οι συνθήκες που επικρατούν είναι εξαιρετικά δυσχερείς, διότι γνωρίζουμε ότι οι αγρότες είναι οι καλύτεροι διαχειριστές του τοπίου, αλλά χρειάζονται χρήματα για να επιβιώσουν σε αυτές τις περιοχές. Η ανησυχία μου είναι ότι τα οκτώ βιοφυσικά κριτήρια που πρότεινε η Επιτροπή μπορεί να αποδειχθούν πολύ περιοριστικά όταν εγκριθούν. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες του εδάφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο δικό μου κράτος μέλος, την Ιρλανδία, επικρατεί ανησυχία για το ότι, εάν εφαρμόσουμε αυτά τα κριτήρια στην περιοχή του Ατλαντικού, ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα για τους αγρότες που ζουν σε αυτή την περιοχή.

Θέλω να ζητήσω από την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις ανησυχίες όταν θα εκπονήσει το νομοθετικό της κείμενο. Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι οι αγρότες διαχειρίζονται το τοπίο καλύτερα και φθηνότερα από οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση διαθέτουμε, οπότε ας διασφαλίσουμε την επιβίωσή τους σε αυτές τις περιοχές.

 
  
  

Έκθεση: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου για το νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, διότι πιστεύω ότι η διασφάλιση εύκολης και φθηνής ευρυζωνικής πρόσβασης για το σύνολο του πληθυσμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επέκταση της χρήσης του Διαδικτύου σημαίνει διεύρυνση και ανάπτυξη της ελευθερίας έκφρασης των πολιτών, την προαγωγή της συμμετοχής τους στον δημοκρατικό βίο και τη δυνατότητα διάδοσης της γνώσης και των καινοτομιών. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η διάδοση της ευρυζωνικής σύνδεσης στην Ευρώπη θα διασφαλίσει την ευρύτερη ελευθερία της πληροφορίας. Όπως επισημάνθηκε από την Eurostat, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και η Ευρώπη έχει δύο ή πιθανώς τρεις ταχύτητες όσον αφορά τη διάδοση του Διαδικτύου. Η Ιταλία, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές, όπως και η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Πορτογαλία είναι τα λιγότερα ανεπτυγμένα κράτη από αυτή την άποψη.

Δεν είναι τυχαίο ότι στον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2009 που συντάχθηκε από τον οργανισμό Freedom House, η Ιταλία συγκαταλεγόταν μεταξύ των μερικώς ελεύθερων κρατών, δηλαδή στην τελευταία θέση στη Δυτική Ευρώπη μαζί με την Τουρκία, ενώ καταλάμβανε την 72η θέση στον κόσμο μαζί με το Μπενίν και την Ινδία αμέσως μετά την Τόνγκα. Ελπίζω επίσης ότι χάρη σε αυτά τα ψηφίσματα και τις αρχές που έχουν αναφερθεί, η ιταλική κυβέρνηση θα αποφασίσει να αποδεσμεύσει την επένδυση των 800 εκατομμυρίων ευρώ το συντομότερο δυνατόν. Η επένδυση αυτή αποσκοπούσε στην εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος στην Ιταλία, ενώ σύμφωνα με δήλωση του Gianni Letta, του Υφυπουργού Προεδρίας του ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου, δεν αποτελεί επί του παρόντος προτεραιότητα.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η ποιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας στην Ιταλία είναι ανεπαρκής για τις υφιστάμενες ανάγκες και ότι για χρόνια οι ενώσεις καταναλωτών παραπονιούνται ότι το κόστος πρόσβασης είναι από τα λιγότερο ανταγωνιστικά στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Προς ενημέρωσή σας για την επόμενη φορά, έχουμε μόνο ένα λεπτό για την αιτιολόγηση ψήφου.

Δίνω τον λόγο στην καλύτερη ομιλήτριά μας σήμερα, δηλαδή στην κ. McGuinness.

 
  
  

Έκθεση: Jose Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra (A7-0111/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Πρέπει να πω στους επισκέπτες μας ότι συνήθως ζητούμε να επικρατεί ησυχία, αλλά νομίζω ότι σήμερα είμαστε επιεικείς. Ευχαριστώ τον κ. Higgins που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω.

Έχω ήδη μιλήσει επ’ αυτού και αισθάνομαι ότι το Κοινοβούλιο δεν συνειδητοποίησε χθες, όσον αφορά την έκθεση Salafranca Sánchez-Neyra, τις επιπτώσεις του να παράσχει την στήριξή του, κάτι που εγώ δεν έπραξα. Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχη για την απόφαση επανέναρξης των διμερών συνομιλιών με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur) σε δύο διαφορετικά επίπεδα.

Πρώτα απ’ όλα, η επανέναρξη προηγείται της ενδεχόμενης επανέναρξης των συνομιλιών για το παγκόσμιο εμπόριο, και η διμερής συμφωνία μπορεί να είναι χειρότερη από αυτήν που θα επιτευχθεί στο επίπεδο του ΠΟΕ. Δευτερευόντως, ωστόσο, –και αυτά τα δύο συνδέονται– υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες σχετικά με το «ξεπούλημα» της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται μόνο για δικές μου συναισθηματικά φορτισμένες ανησυχίες: η ίδια η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι υφίστανται σοβαρές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία, εάν καταλήξουμε σε συμφωνία στο πλαίσιο των εν λόγω συνομιλιών με τη Mercosur. Λέω ξανά ότι οι τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι ο τομέας του βόειου κρέατος, του κρέατος των πουλερικών και του χοιρινού κρέατος. Δεν μπορώ να στηρίξω αυτή την έκθεση με βάση τα παραπάνω, και προειδοποιώ τους συναδέλφους για τις επιπτώσεις αυτής.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος: Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά (RC-B7-0233/2010)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). (IT) Κύριε Επίτροπε, το νερό αποτελεί περιουσιακό στοιχείο όλων και όχι μόνο ορισμένων εκλεκτών. Αυτό ακριβώς εμείς, η ιταλική αντιπροσωπεία IDV (Ιταλία των Αξιών) της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, θελήσαμε να βεβαιώσουμε σε σχέση με την τροπολογία 10, η οποία αντιτίθετο σε οποιαδήποτε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των συστημάτων διανομής νερού, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί τμήμα της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας, και δηλώσαμε, αντίθετα, τη στήριξή μας στις καναδικές κοινότητες που έχουν αποφασίσει να σταματήσουν την ιδιωτικοποίηση του νερού.

Η ιταλική αντιπροσωπεία IDV αισθάνθηκε την ανάγκη να ψηφίσει υπέρ του κειμένου διότι αντιπροσωπεύει τις αξίες μας, τις αξίες που μας οδηγούν στο να βεβαιώσουμε τον ακατάλυτο δημόσιο χαρακτήρα της χρήσης του νερού. Για αυτόν τον λόγο θα ήθελα να επαναλάβω ότι τις τελευταίες μέρες προτείναμε την κατάθεση υπογεγραμμένης αναφοράς για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού, και έχουμε μεγάλη στήριξη για τον συγκεκριμένο σκοπό στη χώρα μας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου