Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0110(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0030/2010

Dezbateri :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.34
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0124

Stenograma dezbaterilor
Joi, 6 mai 2010 - Bruxelles Ediţie JO

8. Explicaţii privind votul
Înregistrare video a intervenţiilor
PV
MPphoto
 
 

  Preşedintele. Haideţi să trecem la explicarea voturilor.

 
  
  

Raport: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) În urma cererilor repetate din Parlament, Comisia a prezentat un regulament privind finanţarea taxelor de securitate. Personal am sprijinit adoptarea acestui act juridic, deoarece este important pentru toţi pasagerii să se urmeze principii ferme şi transparente pentru stabilirea taxelor de securitate. Consumatorul trebuie să se asigure că veniturile obţinute din taxele de securitate sunt utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de securitate.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) În opinia mea, este corect pentru Comisia Europeană şi Parlamentul European să se implice în reglementarea tarifelor pentru siguranţa pasagerilor şi protecţia în transportul aerian.

Cu toate acestea, trebuie să spun că eu consider că abordarea actuală de stabilire a organismelor care trebuie să efectueze astfel de controale este lipsită de sens şi incorectă. Într-un moment în care Europa are nevoie de bani pentru a ajuta la Grecia, într-un moment în care Europa are nevoie de bani pentru a dezvolta economia, înfiinţarea altor instituţii care nu vor reuşi să implementeze practic nimic altceva decât un fel de supraveghere nu reprezintă decât un joc periculos cu banii cetăţenilor europeni, iar eu cred că acest lucru nu va duce la niciun rezultat de succes.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Domnul preşedinte, aş dori să-mi exprim satisfacţia că am putut vota pentru consolidarea forţei regulamentului în ceea ce priveşte piesele de schimb pentru autoturisme,referitor la accesul utilizatorilor de automobile la piese atât certificate, cât şi necertificate. Am făcut acest lucru în ultimul moment, dar am răspuns astfel la nevoile cetăţenilor noştri. Garantăm astfel piese de înaltă calitate la un preţ rezonabil.

 
  
  

Raport: Brian Simpson (A7-0030/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE).(IT) Domnule preşedinte, ieri am procedat corect finalizând prima lectură a dosarului de reformare referitor la reţelele TEN-T. Cu toate acestea, înainte de această reformare, această codificare, există un aspect foarte important care priveşte întreaga restructurare a reţelelor TEN-T în următorii zece ani.

Această restructurare trebuie să fie complet regândită, simplificată şi raţionalizată în Europa, în aşa fel încât interoperabilitatea să fie cu adevărat pusă în aplicare. Apoi, având în vedere situaţia actuală economică nefavorabilă în care trăim, trebuie să ne gândim la dezvoltarea acestei reţele, sau a unei părţi a acesteia, şi nu numai cu resursele bugetare pe care le avem la dispoziţie. Trebuie sa venim cu o nouă cale şi să ne asigurăm că putem revigora economia prin intermediul acestor reţele.

Prin urmare, astăzi este mai urgent decât oricând, dincolo de pasul făcut ieri, să încercăm să acţionăm în această direcţie.

 
  
  

Raport: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Am votat în favoarea modificării acestui act juridic, deoarece ne va ajuta să ne atingem obiectivele convenite în cadrul Planului european de redresare economică adoptat în 2008. Cred că simplificarea finanţării va accelera cofinanţarea investiţiilor în statele membre şi regiuni şi va spori efectul pe care măsurile îl au asupra economiei în ansamblu, dar mai ales asupra antreprenorilor şi angajatorilor mici şi mijlocii. Simplificarea normelor pentru politica de coeziune, care decurg din nevoile practice, precum şi clarificarea acestora vor avea cu siguranţă un efect pozitiv asupra vitezei de punere în aplicare a planului şi asupra gestionării noastre a noilor probleme.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Multe ţări au fost puternic zguduite de această recesiune economică, iar declinul din economiile multora dintre statele Uniunii Europene a depăşit 10 %. Prin urmare, atenţia Uniunii Europene este foarte importantă nu doar pentru vechile state membre ale Uniunii Europene, ci şi pentru cele care au aderat recent la Uniunea Europeană şi care beneficiază de sprijin din fondurile structurale şi Fondul social european. Fondurile structurale reprezintă un instrument important care poate ajuta acele state membre care au trecut printr-o recesiune economică severă să îşi revină. Prin urmare, odată simplificate cerinţele pentru obţinerea de fonduri structurale, cred că va fi posibil ca acest lucru să se facă mai eficient.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune au demonstrat că sunt nişte instrumente valabile şi că sunt foarte utile în dezvoltarea teritorială şi pentru a răspunde la consecinţele crizei economice care devastează Europa şi mapamondul de ceva vreme.

În ceea ce priveşte acest lucru, salut propunerea de a simplifica procedurile de dezangajare a fondurilor şi de a facilita plăţile către beneficiarii diverselor programe implementate cu fondurile pe care le-am menţionat. Sunt, de asemenea, în favoarea prevederii unei tranşe suplimentară de prefinanţare pentru anul 2010 pentru acele state membre care au fost cel mai mult afectate de criza economică.

 
  
  

Raport: József Szájer (A7-0110/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Domnule preşedinte, am votat în favoarea raportului domnului Szájer şi aş dori să îi mulţumesc pentru excelenta sa analiză în lumina inovaţiilor introduse de Tratatul de la Lisabona.

Având în vedere implicaţiile ample şi diversificate pe care actele delegate le vor avea în procesul legislativ, sunt în mod special de acord cu dorinţa Parlamentului de a supune acele acte delegate unor condiţii bine precizate şi clare, pentru a putea asigura un control democratic eficient din partea acestui plen. Cred că, mai presus de toate, va fi necesară şi o verificare în practică a modului în care va funcţiona noul sistem, cu scopul de a face orice ajustări necesare.

 
  
  

Raport: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). Domnule preşedinte, aş dori doar să spun că sprijin în totalitate acest raport referitor la bunăstarea animalelor. Cu toate acestea, am unele rezerve cu privire la felul în care legiferează Parlamentul şi UE în acest domeniu.

Aş prefera să fi avut o abordare ştiinţifică cu privire la bunăstarea animalelor, decât una bazată pe emoţie. Noi am introdus o legislaţie care, în multe cazuri, nu are un fundament ştiinţific, spre marele dezavantaj al producătorilor şi agricultorilor europeni.

Daţi-mi voie să adaug tristeţea şi dezgustul meu faţă de faptul că, săptămâna aceasta, Comisia a decis să redeschidă negocierile cu ţările Mercosur. Prin această decizie, pun în pericol viitorul agricultorilor din Europa, în special al celor care produc carne de vită, carne de pasăre şi carne de porc. Aş întreba Comisia dacă are de gând să aplice aceleaşi standarde de bunăstare animală şi de producţie produselor importate din ţări terţe pe care le impune în cadrul Uniunii Europene. În caz contrar, ne facem de ruşine.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Domnule preşedinte, bunăstarea animalelor este o chestiune indivizibilă. Ea trebuie standardizată şi avem nevoie de o definiţie globală a acesteia.

În ceea ce priveşte standardizarea, ar trebui să luăm o pauza de la a mai introduce noi regulamente şi standarde şi, în primul rând, să ne asigurăm că aplicăm regulamentele existente într-un mod uniform în cadrul Uniunii Europene.

Cât despre globalizare, trebuie să depunem eforturi mai mari pentru a ne asigura că aceleaşi standarde şi orientări se aplică atât importurilor către Uniunea Europeană dinspre ţările terţe, cât şi în cadrul acesteia.

Consumatorii au dreptul de a cumpăra nu numai alimente sănătoase, dar şi alimente care au fost produse sănătos.

 
  
  

Raport: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Domnule preşedinte, ca să nu uit, avem un grup de vizitatori din circumscripţia Irlanda de Est în galerie şi aş dori să le urez bun venit. Cred că este foarte important ca vizitatorii noştri şi cetăţenii să vadă cum lucrează acest Parlament şi, după cum puteţi observa, aceştia sunt treji şi interesaţi în această dimineaţă!

Privitor la acest raport special, raportul Le Foll, această cameră a găzduit recent unul din membrii formaţiei Beatles care ne-a spus că ar trebui să mâncăm mai puţină carne. Ei bine, cred că ceea ce trebuie să facem în legătură cu agricultura şi schimbările climatice este să utilizăm cele mai bune tehnologii disponibile pentru a reduce emisiilor care provin din domeniul agriculturii, pentru că ştim cu toţii că, la nivel mondial, trebuie să producem mai degrabă mai multe alimente decât mai puţine. Va trebui să facem acest lucru cu mai puţine resurse, mai puţin sol, mai puţină apă şi sub presiunea schimbărilor climatice, iar pentru acest lucru avem nevoie de cele mai bune rezultatele posibile din domeniul cercetării; Personal, cred că aceasta trebuie să fie finanţată din fonduri publice şi cu parteneriate private, astfel încât agricultorii şi industria alimentară să poată produce alimente într-un mod ecologic.

 
  
MPphoto
 

  Preşedintele. − Doamnă McGuinness, mulţumesc, şi multe salutări grupului dumneavoastră de vizitatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Domnule preşedinte, aş dori să fac trei remarci scurte cu privire la raport.

În primul rând, agricultura nu reprezintă o problemă pentru schimbările climatice, ci este soluţia.

În al doilea rând, ne aflăm în stadiile incipiente ale cercetării noastre în domeniul schimbărilor climatice, în ciuda faptului că mass-media dă uneori o impresie opusă. În cursul cercetării climatice noastre ar trebui, de asemenea, să luăm în considerare şi să urmărim teorii şi rezultate care nu fac parte din gândirea iniţială.

În al treilea rând, trebuie să luăm toate măsurile necesare şi adecvate care nu implică aspecte birocratice suplimentare şi trebuie să ne asigurăm că aceste măsuri sunt eficiente din punct de vedere economic. De exemplu, în acest context, o directivă-cadru europeană privind protecţia solului este contraproductivă şi nu va aduce rezultatele dorite.

 
  
  

Report: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). Domnule preşedinte, sper că toată lumea din galeria vizitatorilor este impresionată! Trebuie să spun că este neobişnuit pentru noi să obţinem atât de mult timp de vorbire, dar aceste rapoarte mă interesează în mod special în domeniul agriculturii şi al producţiei de alimente.

Acest raport este despre cum să reuşim să păstrăm agricultorii în zonele în care terenurile şi condiţiile sunt extrem de dificile, pentru că ştim că agricultorii sunt cei mai buni manageri din peisaj, însă au nevoie de bani pentru a supravieţui în aceste zone. Preocupare mea ar fi faptul că cele opt criterii biofizice propuse de Comisie ar putea fi prea restrictive atunci când sunt adoptate. Trebuie să ţinem seama de condiţiile diferite de sol pe întreg teritoriul Uniunii Europene. În propriul meu stat membru, Irlanda, există temeri că, dacă vom aplica aceste criterii în regiunea Atlanticului, ar putea apărea probleme pentru agricultorii care trăiesc în această zonă.

Doresc să solicit Comisiei să ia în considerare aceste preocupări atunci când îşi pregătesc textul legislativ. Comisia a declarat că agricultorii gestionează peisajul mai bine şi mai ieftin decât orice altă opţiune pe care o avem, aşa că lăsaţi-ne să ne asigurăm că li se permite să supravieţuiască în aceste regiuni.

 
  
  

Raport: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Domnule preşedinte, am votat în favoarea rezoluţiei Parlamentului European referitoare la noua agendă digitală pentru Europa, deoarece cred că garantarea accesului facil şi ieftin la internet în bandă largă pentru întreaga populaţie reprezintă o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană.

Răspândirea utilizării internetului înseamnă extinderea şi dezvoltarea libertăţii de exprimare a cetăţenilor, favorizând participarea lor la viaţa democratică şi permiţând difuzarea de cunoştinţe şi inovaţii. Ceea ce aş vrea să subliniez este faptul că răspândirea accesului la internet în bandă largă în Europa ar garanta o libertate de informare mai mare. Nu trebuie să uităm că, aşa cum a menţionat şi Eurostat, Europa are, de asemenea, două sau chiar trei viteze în ceea ce priveşte răspândirea internetului. Italia, mai ales în unele zone, precum şi Grecia, România, Bulgaria şi Portugalia sunt cel mai puţin dezvoltate state în acest sens.

Nu este un accident faptul că, în raportul de referinţă pentru libertatea presei pentru 2009 elaborat de Freedom House, Italia se număra printre statele parţial libere, pe ultimul loc în Europa de vest împreună cu Turcia, şi a 72-a în lume împreună cu Benin şi India, fiind devansată de Tonga. De asemenea, am speranţa că, mulţumită acestor rezoluţii şi principiilor care au fost menţionate, guvernul italian va decide să dea drumul investiţiei a 800 de milioane de euro cât mai curând posibil, care a fost destinată să reducă din decalajului digital în Italia şi care, conform unei declaraţii a lui Gianni Letta, secretar adjunct în cadrul Consiliului de Miniştri italian, nu reprezintă o prioritate în acest moment.

Aş dori să subliniez că, în Italia, calitatea serviciului este inadecvată pentru nevoile curente şi că, de mulţi ani, asociaţiile consumatorilor se plâng de costurile de acces, care sunt printre cele mai puţin competitive din Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Preşedintele. − Vă informez, pentru data viitoare, că avem doar un minut pentru explicaţiile votului.

Dau cuvântul celui mai bun vorbitor al nostru de astăzi, şi anume doamnei McGuinness.

 
  
  

Raport: Jose Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra (A7-0111/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). Domnule preşedinte, vă mulţumesc pentru aprobare. Ar trebui să le spun vizitatorilor noştri că în mod normal solicităm linişte, dar cred că suntem indulgenţi astăzi, şi îi mulţumesc domnului Higgins pentru că mi-a oferit posibilitatea de a vorbi.

Am vorbit deja despre acest lucru şi cred că acest Parlament nu a înţeles ieri, în raportul Salafranca Sánchez-Neyra, implicaţiile susţinerii acestuia, lucru pe care eu nu l-am făcut. Sunt extrem de îngrijorată de decizia de a redeschide negocierile bilaterale cu ţările Mercosur pe două niveluri diferite.

Mai întâi de toate, este în avans faţă de redeschiderea potenţială a negocierilor privind comerţul internaţional, iar acordului bilateral poate fi mai rău decât cel de la nivelul OMC. Dar, în al doilea rând - şi acestea au legătură - există preocupări reale cu privire la lichidarea agriculturii în Uniunea Europeană. Acestea nu sunt doar preocupările mele care se bazează pe raţiuni emoţionale: Comisia însăşi a declarat că există implicaţii grave pentru agricultura europeană, dacă ajungem la o înţelegere în aceste discuţii cu Mercosur. Din nou, sectorul cărnii de vită, sectorul avicol şi cel al cărnii de porc vor fi cele mai afectate. Nu am putut sprijini acest raport din acest motiv şi avertizez colegii despre implicaţiile sale.

 
  
  

Propuneri de rezoluţie: Summitul UE-Canada (RC-B7-0233/2010)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Domnule comisar, apa este un bun comun şi nu poate fi un bun pentru doar câţiva aleşi. Aceasta este ceea ce noi, cei din delegaţia italiană IDV (Italia valorilor) din cadrul Grupului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, am avut de spus în ceea ce priveşte amendamentul 10, care s-a opus oricărei încercări de a privatiza sistemele de distribuţie a apei, deoarece aceasta este o parte integrantă a acordului global economic şi comercial, şi viceversa, ne-am declarat sprijinul pentru comunităţile din Canada care s-au angajat în lupta pentru oprirea procesului de privatizare a apei.

Delegaţia italiană IDV a simţit nevoia de a vota în favoarea textului, deoarece acesta reprezintă valorile noastre, valorile care ne conduc să afirmăm caracterul public indisolubil necesar al utilizării apei. De aceea aş dori să repet că, în ultimele zile, am propus o petiţie semnată pentru un referendum public împotriva privatizării apei, iar în ţara noastră avem parte de un mare sprijin în acest sens.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate