Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 6. maj 2010 - Bruxelles EUT-udgave

9. Velkomstord
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 

  Formanden. − Mine damer og herrer, det glæder mig at kunne meddele Dem, at Europa-Parlamentet inden for rammerne de interparlamentariske møder har besøg af en delegation fra det marokkanske parlament under ledelse af parlamentets formand, Abdel Wahid Al-Radi, og formanden for rådgivernes råd, Mohamed Sheikh Biadillah, med henblik på at deltage i åbningsmødet i Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Marokko. Jeg vil gerne byde alle delegationens medlemmer hjertelig velkommen. Medformændene for dette første fælles organ for vores Parlament og et fra Maghreblandene er Mbarka Bouaida, formand for det parlamentariske udvalg om udenrigsanliggender, det nationale forsvar og islamiske anliggender, og hr. Panzeri, som er medlem af Europa-Parlamentet.

Europa-Parlamentet kan med fornøjelse konstatere, at forholdet mellem EU og Marokko er fremragende, hvilket bevidnes af vedtagelsen af det fælles dokument om Marokkos fremskredne status. Denne nye ramme for dialog betyder en yderligere styrkelse af forbindelserne med Europa-Parlamentets delegationer for relationerne med Maghreblandene og gør det muligt at udvide samtalerne mellem EU og Marokko om spørgsmål af fælles interesse. Jeg håber og tror, at mødet, der fandt sted i Europa-Parlamentet var frugtbart, og at det vil yde et aktivt bidrag til en tilnærmelse mellem de to parlamenter.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik