Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 6 mei 2010 - Brussel Uitgave PB

9. Welkomstwoord
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  Voorzitter. − Geachte collega's, het is mij een genoegen u te kunnen mededelen dat een delegatie van het Marokkaanse parlement onder leiding van Abdelwahed Radi, voorzitter van de kamer van volksvertegenwoordigers, en Mohamed Cheikh Biadillah, voorzitter van de kamer van adviseurs van het Marokkaans parlement, momenteel in het kader van de interparlementaire sessies een werkbezoek aflegt aan het Europees Parlement, dit alles met het oog op de inaugurele vergadering van de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Marokko. Daarom nu een buitengemeen hartelijk welkom aan alle leden van deze delegatie. De voorzittershamer van het eerste gemengde orgaan van het Europees Parlement en een Maghreb-land, wordt gedeeld door mevrouw Mbarka Bouaida, voorzitter van de parlementaire commissie voor buitenlandse zaken, nationale defensie en islamitische zaken en de heer Panzeri, lid van het Europees Parlement.

Het Europees Parlement stelt met groot genoegen vast dat de betrekkingen tussen de EU en Marokko ronduit uitstekend zijn en dat als uiting daarvan het gemeenschappelijk document dat Marokko een gevorderde status toekent, is goedgekeurd. Dit nieuwe kader voor een dialoog leidt tot verdere versterking van de contacten met de delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met de Maghreb-landen en maakt het mogelijk de onderhandelingen tussen de EU en Marokko over kwesties van gemeenschappelijk belang verder uit te diepen. Ik hoop en heb er het volste vertrouwen in dat de ontmoeting in het Europees Parlement vruchtbaar was en actief zal bijdragen tot een verdere toenadering tussen beide parlementen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid