Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 6 maj 2010 - Bryssel EUT-utgåva

9. Välkomsthälsning
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Talmannen. Mina damer och herrar! Det gläder mig att kunna meddela att en delegation från Marockos parlament är på arbetsbesök i Europaparlamentet, inom ramen för parlamentssessionerna. Delegationen leds av parlamentets talman Abdel Wahid Al-Radi och ordförande för det marockanska överhuset, Mohamed Sheikh Biadillah. De är här med anledning av den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Marockos första sammanträde. Jag vill hälsa delegationen varmt välkommen. Detta är det första gemensamma organet för vårt parlament och ett av Maghrebländernas, och kommer att ledas av Mbarka Bouaida, ordförande för parlamentarikerkommittén för utrikesfrågor, nationellt försvar och muslimska frågor samt Pier Antonio Panzeri, ledamot i Europaparlamentet.

Europaparlamentet gläder sig åt att förbindelserna mellan EU och Marocko fungerar utmärkt, vilket bevisas av antagandet av det gemensamma dokumentet som gav Marocko en ny status. Denna nya ram för dialog stärker ytterligare förbindelserna med Europaparlamentets delegationer för förbindelser med Maghrebländerna, och gör det möjligt att fördjupa samtalen mellan EU och Marocko i frågor av gemensamt intresse. Jag hoppas och tror att sammanträdet som ägde rum i Europaparlamentet var givande och att det kommer att bidra till att föra de två parlamenten närmare varandra.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy