Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2152(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0057/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/05/2010 - 7.8
CRE 06/05/2010 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0154

Istungi stenogramm
Neljapäev, 6. mai 2010 - Brüssel EÜT väljaanne

10. Selgitused hääletuse kohta (jätkamine)
Sõnavõttude video
Protokoll
  

Resolutsiooni ettepanekud: kaevandamisel tsüaniidi kasutamise keelustamine Euroopa Liidus (RC-B7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Mulle meeldiks, kui keeld kasutada kaevandamisel tsüaniidi laieneks üle kogu Euroopa Liidu. Soovin, et suudaksime selle tehnoloogia tulevikus üldse kõrvaldada, et vältida järgmisi tõsiseid loodusõnnetusi, kus mitmesugused mürgised ained satuvad meie veevarudesse. Selline juhtum oli kümme aastat tagasi Ungaris, kus peaaegu kogu elu Tisza jões suri välja. See puudutab ka Slovakkiat, sest õnnetus juhtus piiri lähedal, ja Slovakkia kavatseb lähiajal avada kaevandusi, kus kulla kaevandamiseks kasutataks sama tehnoloogiat. Ei see ega teised sarnased teemad põhjusta kahe ELi riigi vahel vaidlusi, vaid meie ühine huvi on säästvam keskkonnapoliitika. Seetõttu hääletasin ma ettepaneku poolt ja soovin ühineda selle meetme toetajatega.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). (IT) Lugupeetud juhataja! Me asume keelustama tsüaniidi kasutamist kaevandamisel, sest nagu kolleegid veidi aega tagasi mainisid, on see põhjustanud ja põhjustab jätkuvalt tõsist keskkonnamõju ning tekitab suurt ohtu inimeste ja loomade tervisele.

Me soovisime hääletusega väljendada Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni kuuluva Itaalia IDV (Väärtuste Itaalia) delegatsiooni selget tahet mitte teha järeleandmisi sellistes põhiõigustes nagu kodanike tervis või looduskeskkond ega allutada neid väheste süsteemi kuuluvate ettevõtjate majanduslikele huvidele. Lubage mul öelda, et kuna see siin puudutab kullakaevandamise ja kindlasti mitte kartulikasvatamise süsteeme, siis saavad omanikfirmad hõlpsasti eraldada vastavaid majanduslikke ja rahalisi vahendeid keskkonna ja tervise ohutusega sobiva tehnoloogia uurimiseks.

 
  
MPphoto
 

  Corneliu Vadim Tudor (NI).(RO) Ma soovin tänada pea 500 kolleegi, kes hääletasid eile ülekaalukalt selle vastu, et kaevandamisel kasutataks tsüaniidi. Sõna „tsüaniid” võrdub sõnaga „surm”. See otsustav hääletus on suur teene eriti meile, rumeenlastele. Maailma üks suuremaid looduslikke maardlaid asub Transilvaanias. Asjatundjate hinnangul leidub seal 300 tonni kõrge puhtusastmega uraani, 800 tonni kulda, 2000 tonni hõbedat, rääkimata suurest hulgast teistest väärismetallidest ja -elementidest. Nii kohalikud kui ka piiriülesed ahned maffiajõugud luusivad nende aarete ümber, tehes järjest agressiivsema tooniga propagandat, mis on tulvil kõige naeruväärsemaid valesid.

Tsüaniiditehnoloogia kasutamine oleks keskkonda mürgitades põhjustanud ülisuure katastroofi, mille tulemusel oleks õhku lennanud neli mäge, hävitatud üheksa surnuaeda ja maatasa tehtud kaheksa kristlikku kirikut. Rääkimata sellest, et kadunud oleks 1700 kilomeetrit Rooma-aegseid galeriisid ning maa pealt oleks pühitud Rooma tsitadelli Alburnus Maiori varemed, arheoloogiline pärl, mille UNESCO on nimetanud maailma ainulaadseks kultuuripärandiks. Euroopale piisab ühest Tšernobõlist, teist ei ole enam vaja.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Mina hääletasin eile resolutsiooni ettepaneku vastu, sest seda palusid mul teha kohalikud kogukonnad, kelle arvates on see keeld ohuks piirkonna arengule.

Õigupoolest usun, et minu ja enam kui 40 kolleegi muudatusettepanek, milles nõuti selle suure mõjuga küsimuse kohta uuringut, oleks olnud aus ja mõistlik. Siin väljendatud kired on aga ainult rikkunud mõne kogukonna arengu võimaluse.

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek: Kõrgõzstan (RC-B7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). Lugupeetud juhataja, ma soovin küsida, miks nii paljudel kolleegidel on lubatud pidada valjult ja ebaviisakalt eravestlusi, samal ajal kui teised püüavad oma mõtteid väljendada.

(Aplaus)

Mina jäin Kõrgõzstani resolutsiooni hääletamisel erapooletuks. Viis aastat tagasi võttis Kõrgõzstani rahvas end kokku tulpide revolutsioonil, et seista vastu korruptiivsele riigikorrale ja püüelda parema elu poole. Kahjuks pettis võimule tulnud Bakijevi valitsus haledalt rahva parema elu lootusi, kui lõi korruptiivse ja autoritaarse režiimi. Õnnetuseks koosneb uus valitsus Bakijevi semudest ja temast ei loodeta selle piirkonna rahvale uut elu.

Ma toetan piirkonna Töölisinternatsionaali Komitee kaassotsialiste, kes nõuavad uue parlamendi valimisi, aga ütlevad selgelt, et midagi ei muutu, kui töölistel ja maainimestel pole oma kandidaate ja iseseisvat töölisklassi parteid, mis aitaks ümber pöörata 20 aasta tagust hävitavat erastamist, hakata vastu neoliberaalsele kapitalismile ning luua tõeline demokraatlik muutus ja uued institutsioonid, mida kontrolliks töörahvas majanduse tõelise planeerimise ja Kesk-Aasia sotsialistliku liidu abiga.

 
  
  

Raport: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Mul on väga hea meel, et see dokument võeti suure häälteenamusega vastu ja et sellele polnud peaaegu üldse vastuseisu. See on üsna mõistetav, sest tervis mõjutab meid kõiki ja meie lähedasi. Ma õnnitlen Euroopa Parlamenti ja kõiki Euroopa Liidu kodanikke ning samuti raportööri selle puhul, et täna võeti vastu otsused, mis peaksid edendama konkreetsemat ja eesmärgipärasemat tegevust nii vähihaigete ravimisel kui ka vähktõve ennetamisel. Kahjuks on vähktõve prognoosid tõepoolest hirmutekitavad ja me peame koondama oma jõupingutused probleemi ületamiseks.

Mina hääletasin selle dokumendi vastuvõtmise poolt, sest usun, et vähktõvejuhtumite terviklikku käsitlust ja nendevastast võitlust tuleb pidada nii Euroopa Ühenduses kui ka liikmesriikides eriti oluliseks tervishoiustrateegia osaks. Vähijuhtumitega seotud ohu vähendamiseks on vaja liikmesriikide ühist ja kooskõlastatud tegevust.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Vähktõve vastu võitlemise meetmeid käsitlev raport räägib ennetustegevuse tähtsusest selle haiguse vastu astumisel.

Me teame, et vähktõve varane diagnoosimine suurendab eduka ravi võimalusi. Mõnda liiki vähktõve esinemist on võimalik ette näha geneetilise eelsoodumuse, elustiili ja muu järgi. Seetõttu oleksid minu arvates laiaulatuslikumad sõeluuringud esimene tõhus ja kiire samm paljude surmade ärahoidmiseks. Järgmine oluline samm oleks edukate ravimeetodite edastamine ja levitamine kõikides Euroopa Liidu riikides, kaasa arvatud väiksema kogemusega vähiravikeskustes, et parandada tulemusliku ravi kättesaadavust.

Igal juhul peame tunnustama Alojz Peterle tööd, lootes, et Euroopa Liit võtab selle haigusega võitlemiseks laiaulatuslikumad meetmed.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE). (IT) Austatud juhataja! Soovin avaldada tunnustust keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ning eriti raportöör Peterle töö eest. Selline koostöö edenemine vähktõvevastases võitluses, mis on nii tundlik teema, teeb au kogu Euroopa Parlamendile.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel sureb igal aastal umbes kaks miljonit Euroopa kodanikku kasvajate tõttu ja umbes 10% juhtumitel on see põhjustatud kantserogeensetest ainetest, millega on kokku puututud töökohal. Ma olen veendunud, et eesmärki vähendada 2020. aastaks uute haigusjuhtumite arvu 15% võrra tuleb täita liikmesriikide ühismeetmetega. Euroopa peab näitama, et ta on ühinenud ka selles valdkonnas. Minu arvates vastab lõige 66, mis võib tagada ravimite kättesaadavuse igaühele igas riigis, sellele aluspõhimõttele.

Lugupeetud juhataja, seetõttu hääletasin ma selle raporti poolt.

 
  
  

Raport: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Lugupeetud kolleegid! Viimaste aastate jooksul oleme näinud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia plahvatuslikku arengut. IKT sektori märkimisväärne areng ja selle tulemused on kaasa aidanud arengule teistes, varem seisakusse jäänud valdkondades, näiteks mehhatroonikas, nanotehnoloogias, kontrolli- ja mõõtetehnoloogias. Seetõttu väärib kiitust komisjoni ettepanek kasutada IKTd ELi 2020. aasta eesmärkide saavutamiseks. Mul on hea meel, et me võtsime kõnealuse programmi vastu ja ka mina sain selle poolt hääletada. On tähtis, et täidaksime 2020. aastaks seatud eesmärgid, s.t vähendaksime süsinikdioksiidi heitkogust ja suurendaksime energiatõhusust. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoril võib olla strateegiline tähtsus ELi energiasäästuprogrammi jaoks ja Euroopa tööstuse konkurentsivõime suurendamiseks. Selle saavutamiseks on aga vaja toetada mõõtmisvahendite standardimist niipea kui võimalik, uurimisprojektide alustamist ning meetmepaketi vastuvõtmist, mille mõte on vähendada tarbimist ning parandada tootmise ja teenusepakkumise juhtimist.

 
  
  

Raport: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). (IT) Lugupeetud juhataja! Mina hääletasin selle raporti poolt ja ma toetan Vittorio Prodi esitatud väärtuslikku tööd, milles võetakse kokku Euroopa Komisjoni märkimisväärne tegevus.

Ma esindan Lõuna-Itaaliat, mis asub Euroopa lõunaosas Vahemere piirkonnas. Sealsed inimesed loodavad meie peale. Nad väärivad seda, et nad ei leiaks ennast ootamatult kliimamuutuse mõju käes, sest meie piirkonnad ja maakohad sõltuvad põhiliselt põllumajandusest, kalandusest ja turismist ning koosnevad peamiselt haavatavamatest kogukondadest ja sotsiaalsetest rühmadest.

Seetõttu usun, et olulisim on eri riikide ja piirkondade solidaarsus, seda ka reageerimisel uuele strateegiale, mida me hakkame ellu viima. Ilmselgelt on siinse segaduse keskel väga raske rääkida ja ma lõpetan. Mul on hea meel, et võetakse kasutusele Solidaarsusfond, mida ma Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni nimel raportöörina käsitlen, sest see on lisatoetus kiireks ja tõhusaks reageerimiseks kliimamuutuse mõjule. Siin on tõepoolest võimatu kõnelda.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). Austatud juhataja! Ma toetan komisjoni valget raamatut ja Prodi raportit. Ma arvan, et see valge raamat on eriti vajalik pärast Kopenhaageni kliimakõnelusi. Tulemused, mida nägime Kopenhaagenis, ei ole sugugi piisavad. Mittesiduv dokument, milles Kopenhaagenis kokku lepiti ja milles sätestati eesmärk piirata globaalne soojenemine kahe kraadiga, tähendaks Euroopa piirkondade jaoks siiski äärmuslikku kliimamuutust.

Me peame pöörama erilist tähelepanu sellele, kuidas me energiat toodame. Peame konkreetse ühise energiapoliitika loomiseks rohkem pingutama. Peame toetama keskkonnasäästliku tehnoloogia uurimist, aga ka looma selge poliitikaraamistiku taastuvenergia tehnoloogia juurutamiseks ja laialdasemaks kasutamiseks oma riikides.

Ma loodan, et see valge raamat juhib ELi õigesse suunda ja päädib mõne reaalse meetmega.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). (DE) Lugupeetud juhataja! Ma toetan Vittorio Prodi täna esitatud ettepanekut. Kuid selle raporti muudatusettepanek, mille esitas Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon, konkreetsemalt Richard Seeber, ja mille täiskogu kahjuks vastu võttis, näib mulle rohkem kui küsitav. Ma olen mures, et konservatiivid kasutavad seda meetodit tuumaenergia tagasitoomiseks tagaukse kaudu. CO2-väheste energiaallikate propageerimine on tuumalobistide hästituntud argument. Ma soovin rõhutada tõsiasja, et Prodi raporti suund on kindlasti teine. Mina kui austerlane ei pea tuumaenergiat taastuvenergiaks. Minu jaoks on väga oluline öelda selgelt, et ma ei hääletanud täna selle lõike poolt.

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: JERZY BUZEK
president

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika