Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2152(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0057/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/05/2010 - 7.8
CRE 06/05/2010 - 7.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0154

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 6. toukokuuta 2010 - Bryssel EUVL-painos

10. Äänestysselitykset (jatkoa)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
  

Päätöslauselmaesitys: syanidia käyttävän kaivostekniikan yleisestä kieltämisestä Euroopan unionissa (RC-B7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). (HU) Haluaisin nähdä, että syanidin käytön kieltäminen kaivostoiminnassa ulotetaan koko Euroopan unioniin. Haluaisin, että tällainen tekniikka poistetaan kokonaan tulevaisuudessa, jotta vältetään uudet vakavat luonnononnettomuudet, joiden vuoksi useat myrkylliset aineet kulkeutuvat vesivaroihimme. Tällainen tapaus sattui Unkarissa, jossa Tisza-joen melkein koko eliöstö tuhoutui kymmenen vuotta sitten. Tämä ongelma vaikutti myös Slovakiaan, koska onnettomuus sattui lähellä rajaa, ja se aikoo avata lähitulevaisuudessa kaivoksia, joissa käytetään samaa tekniikkaa kullankaivamiseen. Tällaiset ja samankaltaiset ongelmat eivät ole kiistakysymyksiä EU:n kahden jäsenvaltion välillä. On yhteinen etumme, että meillä on kestävämpi ympäristöpolitiikka. Sen vuoksi äänestin ehdotuksen puolesta ja sen vuoksi haluaisin liittyä tämän toimenpiteen kannattajiin

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - (IT) Arvoisa puhemies, aiomme kieltää syanidia käyttävän kaivostekniikan, koska – kuten kollegani mainitsivat vähän aikaa sitten – se on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen vakavia ympäristövaikutuksia sekä kriittistä vaaraa ihmisten ja eläinten terveydelle.

Pyrimme äänellämme ilmaisemaan Euroopan liberaalidemokraattien ryhmän Italian IDV:n (Arvojen Italia) valtuuskunnan selkeän toiveen EU:lle, että se ei käy neuvotteluita perusoikeuksien, kuten kansalaisten terveyden ja luonnonympäristön kustannuksella siten, että ne joutuvat muutaman tuottajan taloudellisten intressien kohteeksi. Haluaisin tältä osin todeta, että koska kysymyksessä on kullan kaivaminen eikä perunat, omistajayritykset voisivat helposti myöntää riittävät taloudelliset ja rahoitusvarat ympäristön ja terveyden turvallisuuden kanssa sopusoinnussa olevan tekniikan tutkimukselle.

 
  
MPphoto
 

  Corneliu Vadim Tudor (NI). (RO) Haluaisin kiittää lähes 500:aa kollegaamme, jotka äänestivät suurella enemmistöllä eilen syanidia käyttävän kaivostekniikan kieltämisestä. Sana "syanidi" on synonyymi sanalle "kuolema". Tämä selvä äänestystulos tarjoaa erityisesti meille romanialaisille suuren palveluksen. Yksi suurimmista luonnontilassa olevista pelloista maailmassa sijaitsee Transilvaniassa. Asiantuntijat arvioivat, että siihen sisältyy 300 tonnia erittäin puhdasta uraania, 800 tonnia kultaa ja 2 000 tonnia hopeaa, sekä valtavia määriä muita jalometalleja ja aineita. Sekä paikalliset että kansainväliset ahnaat mafiajoukot vaanivat näitä aarteita, ja niiden mitä naurettavimpia valheita täynnä olevan propagandan aggressiivinen sävy pahentuu jatkuvasti.

Syanidia käyttävä tekniikka olisi aiheuttanut valtavan katastrofin, koska se olisi myrkyttänyt ympäristön. Neljä vuorta olisi räjäytetty, yhdeksän hautausmaata tuhottu ja kahdeksan kristillistä kirkkoa olisi purettu. Tämä siis mainitsematta sitä, että 1 700 kilometriä roomalaisia käytäviä hävitettäisiin, ja roomalaisen linnoituksen Alburnus Maiorin rauniot pyyhittäisin pois maailmankartalta. Kyseessä on arkeologinen aarre, jota Unesco pitää ainutlaatuisena kulttuuriperintökohteena maailmassa. Eurooppa on saanut tarpeekseen yhdestä Tšernobylistä, ja se ei tarvitse toista.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE). (RO) Äänestin eilen päätöslauselmaesitystä vastaan, koska paikalliset yhteisöt pyysivät sitä minulta. Ne pitävät tätä kieltoa uhkana alueen kehittämiselle.

Itse uskon, että minun ja yli 40 kollegani esittämä tarkistus, jossa pyydettiin tutkimuksen tekemistä vaikutusten selvittämiseksi, olisi ollut kunniakas ja järkevä ele. Muussa tapauksessa täällä esitetyt tunteelliset puheet ovat ainoastaan tuhonneet tiettyjen yhteisöjen kehitysmahdollisuuden.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: Kirgisia (RC-B7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). (EN) Arvoisa puhemies, saanko kysyä, miksi niin monet jäsenet saavat käydä kovaan ääneen ja epäkohteliaasti yksityisiä keskusteluja, kun muut jäsenet yrittävät puhua?

(Suosionosoituksia)

Äänestin tyhjää Kirgisiaa koskevasta päätöslauselmasta. Viisi vuotta sitten Kirgisian kansa ryhtyi tulppaanivallankumouksessa vastustamaan korruptoitunutta hallintoa ja pyrki saamaan itselleen paremman elämän. Valtaan tullut Bakijevin hallinto valitettavasti petti surkeasti toiveet kansalaisten paremmasta elämästä, ja hän perusti korruptoituneen ja autoritaarisen hallinnon. Valitettavasti uusi hallitus koostuu Bakijevin vanhoista kumppaneista, ja sillä ei ole minkäänlaista uskottavuutta tarjota parempaa elämää alueen ihmisille.

Tuen niitä Committee for Workers Internationalin (CWI:n) sosialistisia kollegoitani alueella, jotka vaativat uusia parlamenttivaaleja, mutta jotka tekevät selväksi, että mitään ei muutu, ellei työtekijöillä ja maaseudun väestöllä ole omia ehdokkaitaan ja riippumatonta työväenluokan puoluetta, joka kumoaa edellisen 20 vuoden tuhoisat yksityistämistoimet, torjuu uusliberaalin kapitalismin ja toteuttaa todellisen demokraattisen muutoksen, työväestön valvonnassa olevat uudet instituutiot, talouden todellisen suunnittelun ja Keski-Aasian sosialistisen liiton.

 
  
  

Mietintö: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). (LT) Olen hyvin iloinen, että tämä asiakirja hyväksyttiin suurella enemmistöllä, eli että sitä ei tuskin vastustettu. Tämä on sinänsä varsin ymmärrettävää, sillä terveysasiat koskevat meitä kaikkia ja muita läheisiämme. Kiitän myös Euroopan parlamenttia ja kaikkia Euroopan unionin kansalaisia sekä esittelijää tämänpäiväisestä päätöksestä, jonka pitäisi edistää tarkempia ja kohdennetumpia toimia syövästä kärsivien parantamiseksi ja syövän ehkäisemiseksi. Valitettavasti syöpää koskevat ennusteet ovat todella pelottavia, ja meidän on keskitettävä toimemme, jotta asia ratkaistaan.

Äänestin tämän asiakirjan hyväksymisen puolesta, koska minusta syöpää koskevan kattavan lähestymistavan ja syövän torjumisen olisi oltava erityisen keskeisiä Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden terveydenhuollon strategiassa. Tarvitaan jäsenvaltioiden yhteistä ja koordinoitua työtä, jotta syöpätapauksien vaaraa vähennetään.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Syöväntorjunnan toimia koskevassa mietinnössä käsitellään ennaltaehkäisyn merkitystä tämän taudin torjunnassa.

Tiedämme kaikki, että taudin varhainen diagnoosi lisää hoidon onnistumismahdollisuuksia. Tiettyjen syöpätyyppien esiintymistä voidaan ennustaa muun muassa geneettisten taipumusten ja elämäntapojen perustella. Minun mielestäni laajempi seulonta voisi olla ensimmäinen tehokas ja nopea toimi lukuisten kuolemantapausten välttämiseksi. Toinen tärkeä toimi olisi onnistuneiden hoitomallien välittäminen ja levittäminen kaikkiin Euroopan unionin valtioihin, mukaan lukien keskuksiin, joilla on vähemmän kokemusta syövän hoidosta, jotta tehokkaan hoidon tarjontaa parannetaan.

Meidän on joka tapauksessa kiitettävä Alojz Peterlen työtä, ja toivomme, että EU toteuttaa laajempia toimia tämän taudin torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE). (IT) Arvoisa puhemies, kiitän ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ja erityisesti esittelijä Peterletä työstään tässä asiassa. Kumppanuuden kehittäminen syövän vastaisessa taistelussa, näin herkässä käsiteltävässämme asiassa, on kunniaksi koko parlamentille.

Maailman terveysjärjestön tietojen mukaan noin 2 miljoonaa EU:n kansalaista kuolee joka vuosi kasvaimen vuoksi ja noin 10 prosentissa tapauksista tämän aiheutti altistuminen karsinogeenisille aineille työpaikalla. Olen vakuuttunut, että tavoitteeseen uusien tapausten määrän vähentämisestä 15 prosentilla vuoteen 2020 mennessä olisi myös pyrittävä jäsenvaltioiden yhteisillä toimilla. Euroopan unionin on osoitettava, että se toimii yhtenäisesti myös tällä alalla. Mielestäni 66 artikla, jonka mukaan lääkkeiden saatavuus taataan kaikille jokaisessa valtiossa, on tämän perusperiaatteen mukainen.

Arvoisa puhemies, äänestin tästä syystä mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Arvoisa puhemies, olemme voineet viime vuosina panna merkille tieto- ja viestintätekniikan (TVT) huimaavaan kehityksen. TVT:n alan merkittävä kehitys ja tulokset edistävät muiden aiemmin paikalleen juuttuneiden alojen, kuten mekatroniikan, nanoteknologian sekä mittaus- ja valvontatekniikan kehitystä. Sen vuoksi komission aloitetta TVT:n soveltamisesta EU:n vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi on pidettävä kiitettävänä. Olen tyytyväinen, että hyväksyimme tämän ohjelman, ja olen iloinen, että pystyin itse äänestämään sen puolesta. On erittäin tärkeää, että saavutamme asetetut tavoitteet vuoteen 2020 mennessä, eli vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja parannamme energiatehokkuutta. TVT:n ala voi olla strategisesti tärkeä Euroopan unionin energiansäästöohjelmalle, ja se voi lisätä Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Sen saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin tukea mittauslaitteiden standardoimiseksi mahdollisimman pikaisesti sekä sellaisen toimenpidepaketin hyväksymistä, jolla pyritään vähentämään kulutusta ja parantamaan tuotantoa sekä palvelujen tarjonnan hallintaa.

 
  
  

Mietintö: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). - (IT) Arvoisa puhemies, äänestin tämän Vittorio Prodin esittelemän, komission aikaansaamaa merkittävää työtä koskevan mietinnön puolesta ja tuen sitä.

Edustan Etelä-Italiaa, joka sijaitsee Etelä-Euroopassa Välimeren alueella. Kansalaisemme luottavat meihin ja he eivät ansaitse sitä, että emme valmistaudu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin alueillamme ja maaseudullamme, jotka ovat riippuvaisia ensisijaisesti maataloudesta, kalastuksesta ja matkailusta. Väestömme koostuu suurelta osin herkässä asemassa olevista yhteisöistä ja yhteiskunnallisista ryhmistä.

Sen vuoksi katson, että solidaarisuus eri valtioiden ja alueiden välillä on olennaista erityisesti vastauksessa tähän uuteen toteuttamaamme strategiaan. On vaikea puhua kaiken tämän häirinnän vuoksi. Joka tapauksessa päätän puheenvuoroni. Kannatan solidaarisuusrahaston välineen täytäntöönpanoa, ja olen sen Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) esittelijä, sekä täydentävää tukea nopealle ja tehokkaalle toiminnalle ilmastonmuutoksen vaikutukseen vastaamiseksi. On todella mahdotonta puhua.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (EN) Arvoisa puhemies, kannatan komission valkoista kirjaa ja Vittorio Prodin mietintöä. Mielestäni tällainen valkoinen kirja on erityisen tarpeellinen Kööpenhaminan ilmastonmuutosneuvotteluiden jälkeen. Kööpenhaminan tulokset eivät missään nimessä riitä. Kööpenhaminassa sovittu ei-sitova asiakirja ilmaston lämpenemisen pysäyttämisestä kahden celsiusasteen tasolle merkitsee silti ilmaston lämpenemistä Euroopassa. Tälle olisi ominaista äärimmäinen alueellinen ilmastonmuutos.

Meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota tapaan, millä tuotamme energiaa. Meidän on pyrittävä ponnekkaammin luomaan todellinen yhteinen energiapolitiikka. Meidän on tuettava tutkimusta ympäristöystävällisestä tekniikasta ja myös asetettava selkeä poliittinen kehys sille, miten uusiutuvaa energiaa voidaan ottaa käyttöön taloudessamme ja miten sitä voidaan valtavirtaistaa talouteemme.

Toivon, että tämä valkoinen kirja vie EU:ta oikeaan suuntaan ja että tämä johtaa konkreettiseen toimintalinjojen toteutukseen.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). (DE) Arvoisa puhemies, tuen Vittorio Prodin tänään esittelemää ehdotusta. Kuitenkin Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja erityisesti Richard Seeberin esittämä tarkistus valitettavasti hyväksyttiin täysistunnossa. Tämä on mielestäni kyseenalaisempaa. Olen huolestunut siitä, että konservatiivit käyttävät tätä menettelyä saadakseen ydinvoiman mukaan uudelleen takaoven kautta. Vähähiilisten energialähteiden edistäminen on ydinenergian kannattajien hyvin tunnettu perustelu. Haluaisin korostaa sitä, että Vittorio Prodin mietintö on aivan toisensuuntainen. En voi itävaltalaisena pitää ydinvoimaa uusiutuvana energiana. Minulle on erittäin tärkeää tehdä selväksi, että en äänestänyt tämän kohdan puolesta tänään.

 
  
  

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö