Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2152(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0057/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/05/2010 - 7.8
CRE 06/05/2010 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0154

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 6. mája 2010 - Brusel Verzia Úradného vestníka

10. Vysvetlenia hlasovania (pokračovanie)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

Návrhy uznesení: Zákaz používania kyanidových technológií pri ťažbe v EÚ (RC-B7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). (HU) Chcel by som, aby sa zákaz používania kyanidu pri ťažbe uplatňoval v celej Európskej únii. Chcel by som, aby sme sa dokázali v budúcnosti celkom zbaviť týchto technológií, aby sme zabránili ďalším vážnym prírodným katastrofám, v ktorých sa do našich vodných zdrojov dostávajú rôzne toxické materiály. Taký prípad sa stal v Maďarsku, kde v rieke Tisza pred desiatimi rokmi vymrelo takmer všetko živé. Tento problém sa týka aj Slovenska, keďže nehoda sa stala neďaleko hranice a krajina sa chystá v blízkej budúcnosti ťažiť zlato s použitím tej istej technológie. Táto záležitosť a jej podobné nie sú spormi dvoch krajín EÚ – je v našom spoločnom záujme, aby sme mali udržateľnejšiu environmentálnu politiku. Z tohto dôvodu som hlasoval za a chcem sa pridať k zástancom tohto opatrenia.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, chystáme sa schváliť zákaz používania kyanidových technológií pri ťažbe, pretože, ako pred chvíľou spomenuli moji kolegovia, spôsobili a naďalej spôsobujú vážne environmentálne následky a predstavujú vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a zvierat.

Naše hlasovanie malo vyjadriť jasnú túžbu delegácie talianskej strany IdV (Taliansko hodnôt) zo Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu nezahrávať sa so základnými právami, akými sú zdravie občanov a zdravý stav životného prostredia, ich vystavením ekonomickým záujmom niekoľkých výrobcov systému. Dovoľte, aby som v tomto bode povedal, že keďže ide o systémy na ťažbu zlata a nie zemiakov, firmy, ktoré ich vlastnia, by pokojne mohli prideliť dostatok ekonomických a finančných prostriedkov na výskum technológií, ktoré sú zlučiteľné s bezpečnosťou životného prostredia a ochranou zdravia.

 
  
MPphoto
 

  Corneliu Vadim Tudor (NI).(RO) Chcel by som poďakovať takmer 500 kolegom, ktorí včera v nesmiernom počte hlasovali proti používaniu kyanidových technológií v ťažbe. Slovo kyanid je synonymom smrti. Toto jednoznačné hlasovanie urobí hlavne nám Rumunom veľkú službu. V Transylvánii sa nachádza jedno z najväčších prírodných ložísk na svete. Experti odhadujú, že sa tu nachádza 300 ton uránu s vysokým stupňom čistoty, 800 ton zlata a 2 000 ton striebra, a to nehovorím o obrovských množstvách ďalších vzácnych kovov a prvkov. Chamtivé domáce aj cezhraničné mafiánske gangy číhajú na tieto poklady a neustále stupňujú agresívny tón svojej propagandy plnej tých najabsurdnejších klamstiev.

Používanie kyanidových technológií by spôsobilo obrovskú katastrofu znečistením životného prostredia toxickými látkami, čo by malo za následok vyhodenie do vzduchu štyroch kopcov, zničenie deviatich cintorínov a zbúranie ôsmich kresťanských kostolov. Pritom nehovorím o zmiznutí 1 700 kilometrov rímskych chodieb vrátane archeologického pokladu, ktorý patrí podľa UNESCO medzi lokality jedinečného kultúrneho dedičstva – ruín citadely Alburnus Maior, ktoré by zmizli z povrchu zemského. Európe stačil jeden Černobyľ, druhý nepotrebuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Včera som hlasoval proti tomuto návrhu uznesenia, pretože ma o to požiadali miestne spoločenstvá, podľa ktorých je tento zákaz hrozbou pre rozvoj tohto územia.

Skutočne verím, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som predložil spolu s viac než 40 kolegami poslancami a ktorý žiadal, aby bola vypracovaná štúdia na vyjasnenie dôsledkov, by bol čestným a rozumným gestom. V opačnom prípade vášne, ktoré tu boli vyjadrené, poslúžili iba na zničenie možností rozvoja určitých spoločenstiev.

 
  
  

Návrh uznesenia: Kirgizsko (RC-B7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). – Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi otázku, ako je možné, že toľkým poslancom je umožnené nahlas a neslušne hovoriť o súkromných veciach, keď sa iní poslanci snažia vyjadriť?

(potlesk)

Zdržal som sa hlasovania o uznesení o Kirgizsku. Pred piatimi rokmi sa kirgizský národ mobilizoval na tzv. tulipánovú revolúciu proti skorumpovanému režimu a za lepší život pre ľudí. Bakijevova vláda, ktorá prišla k moci, sa, bohužiaľ, nešťastne spreneverila nádeji na lepší život pre masy zavedením skorumpovaného a autoritárskeho režimu. Nová vláda je, bohužiaľ, zložená z Bakijevových kamarátov a blízkych a je úplne nedôveryhodná, pokiaľ ide o nový život pre ľudí v tomto regióne.

Podporujem kolegov socialistov z Výboru za robotnícku internacionálu v regióne, ktorí žiadajú nové parlamentné voľby, ale zdôrazňujú, že sa nič nezmení, kým robotníci a vidiecke masy nebudú mať vlastných kandidátov a nezávislú stranu pracujúcej triedy, aby zrušili katastrofálne privatizácie posledných 20 rokov, bojovali s neoliberálnym kapitalizmom a začali skutočnú demokratickú zmenu a zriadili nové inštitúcie kontrolované pracujúcimi so skutočným plánovaným hospodárstvom a socialistickou federáciou strednej Ázie.

 
  
  

Správa: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Veľmi ma teší, že bol tento dokument prijatý veľkou väčšinou, a teda takmer nikto nebol proti nemu. To je samo osebe dosť pochopiteľné, keďže zdravie sa týka nás všetkých aj našich najbližších. Blahoželám tiež Európskemu parlamentu a všetkým občanom Európskej únie, ako aj pánovi spravodajcovi k tomu, že dnes urobili také rozhodnutia, ktoré by mali urýchliť konkrétnejšie a cielené opatrenia nielen na liečbu ľudí s rakovinou, ale aj na zabezpečenie prevencie rakoviny. Prognóza, pokiaľ ide o rakovinu, je, bohužiaľ, skutočne hrozivá a musíme sústrediť svoje sily na to, aby sme ju prekonali.

Hlasovala som za prijatie tohto dokumentu, pretože si myslím, že ucelený pohľad na prípady rakoviny a boj proti nim by mal byť považovaný za mimoriadne dôležitý ako súčasť stratégie pre zdravie Európskeho spoločenstva aj členských štátov. Kolektívna a koordinovaná práca členských štátov je nevyhnutná na zníženie rizika v oblasti prípadov rakoviny.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) V správe o opatreniach na boj proti rakovine sa hovorí o význame prevencie v boji proti tejto chorobe.

Vieme, že v prípade včasného zistenia tejto choroby je väčšia nádej na úspešnú liečbu. Výskyt niektorých druhov rakoviny možno predvídať podľa genetických predpokladov, spôsobu života a podobne. Preto si myslím, že rozsiahlejší skríning môže byť prvým účinným a rýchlym krokom k predchádzaniu početným úmrtiam. Ďalším významným krokom by mohlo byť postúpenie a rozšírenie úspešných metód liečby do všetkých krajín Európskej únie, aj na pracoviská s menšími skúsenosťami pri liečbe rakoviny, aby sa dokázalo lepšie zabezpečiť účinnú liečbu.

V každom prípade však treba oceniť prácu pána Peterleho v nádeji, že Európska únia urobí rozsiahlejšie opatrenia na boj proti tejto chorobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE). - (IT) Vážený pán predsedajúci, chcel by som oceniť prácu, ktorú urobil Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a hlavne pán spravodajca Peterle. Tento rozvoj partnerstva v boji proti rakovine pri takej citlivej téme, akej sme sa venovali, robí dobré meno celému Parlamentu.

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie každý rok asi 2 milióny európskych občanov zomierajú na nádorové ochorenie a približne v 10 percentách týchto prípadov to bolo spôsobené vystavením karcinogénnym látkam v práci. Som presvedčený, že o cieľ zníženia počtu nových prípadov o 15 % do roku 2020 by sme sa mali usilovať spoločne s členskými štátmi. Európa musí ukázať, že je zjednotená aj v tejto oblasti. Článok 66, ktorý zaručuje dostupnosť liekov pre všetkých vo všetkých krajinách, podľa môjho názoru zodpovedá tomuto základnému princípu.

Pán predsedajúci, z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
  

Správa: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Dámy a páni, v posledných rokoch sme boli svedkami prudkého rozvoja informačných a komunikačných technológií. Významný rozvoj a výsledky odvetvia IKT prispeli k rozvoju ďalších, predtým stagnujúcich odvetví, akými sú mechatronika, nanotechnológia či technológia kontroly a merania. Z toho dôvodu je iniciatíva Komisie použiť IKT na dosiahnutie cieľov stratégie EÚ 2020 chvályhodná. Vítam skutočnosť, že sme prijali tento program, a som rád, že som zaň mohol hlasovať aj ja. Je nevyhnutné, aby sme dosiahli naplánované ciele do roku 2020, a teda znížili emisie oxidu uhličitého a zvýšili energetickú účinnosť. Odvetvie informačných a komunikačných technológií môže mať strategický význam v programe úspory energie Európskej únie a v zvyšovaní konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Na dosiahnutie tohto cieľa však potrebujeme čo najskôr podporu pre normalizáciu meracích zariadení, aby sa mohli začať výskumné projekty a prijať balík opatrení s cieľom znížiť spotrebu a zvýšiť produkciu a riadenie poskytovania služieb.

 
  
  

Správa: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za a podporujem túto hodnotnú prácu, ktorú predstavil pán Prodi na záver významnej práce, ktorú spravila Európska komisia.

Som poslankyňou za južné Taliansko, ktoré sa nachádza na juhu Európy v stredomorskej panve. Naši ľudia nám dali dôveru a zaslúžia si, aby ich dôsledky zmeny klímy nezastihli nepripravených v regiónoch a na vidieku, kde sa spoliehajú hlavne na poľnohospodárstvo, rybolov a cestovný ruch a kde žijú prevažne zraniteľnejšie spoločenstvá a sociálne skupiny.

Preto si myslím, že je nevyhnutná solidarita medzi rôznymi štátmi a oblasťami, v neposlednom rade pri reakcii na túto novú stratégiu, ktorú zavádzame. Je, samozrejme, veľmi ťažké hovoriť pri takejto vrave, no aj tak už končím. Ako spravodajkyňa Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) oceňujem vykonávanie nástroja Fond solidarity ako dodatočnú podporu pre rýchlu a účinnú reakciu na dôsledky zmeny klímy. Naozaj sa tu nedá hovoriť.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Vážený pán predsedajúci, podporujem bielu knihu Komisie a správu pána Prodiho. Myslím si, že takáto biela kniha je zvlášť potrebná po skončení rokovaní o zmene klímy v Kodani. Výsledky z Kodane rozhodne nie sú dostačujúce. Nezáväzný dokument prijatý v Kodani na obmedzenie globálneho otepľovania na +2°C by stále znamenal pre Európu otepľovanie, ktoré by sa vyznačovalo extrémnou zmenou klímy v regiónoch.

Musíme venovať mimoriadnu pozornosť spôsobu, akým vyrábame energiu. Musíme vyvinúť väčšie úsilie, aby sme vytvorili konkrétnu spoločnú energetickú politiku. Musíme podporovať výskum technológií šetrných voči životnému prostrediu, ale aj vytvoriť jasné politické rámce, ako zaviesť a presadzovať v našich hospodárstvach technológie využívajúce obnoviteľnú energiu.

Dúfam, že táto biela kniha posunie EÚ správnym smerom a docieli konkrétne politické opatrenia.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). (DE) Vážený pán predsedajúci, podporujem návrh, ktorý dnes pán Prodi predložil. Napriek tomu pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tejto správe, ktorý predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a predovšetkým pán Seeber a ktorý, bohužiaľ, Parlament prijal, sa mi zdá problematickejší. Obávam sa, že konzervatívci využívajú tento spôsob, aby umožnili návrat jadrovej energie zadnými vrátkami. Propagácia nízkouhlíkových zdrojov energie je známym argumentom jadrovej loby. Chcela by som zdôrazniť skutočnosť, že správa pána Prodiho rozhodne ide iným smerom. Ako Rakúšanka nepovažujem jadrovú energiu za obnoviteľnú energiu. Je pre mňa veľmi dôležité vysvetliť, že za tento odsek som dnes nehlasovala.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN BUZEK
predseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia