Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2152(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0057/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/05/2010 - 7.8
CRE 06/05/2010 - 7.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0154

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 6 maj 2010 - Bryssel EUT-utgåva

10. Röstförklaringar (fortsättning)
Anföranden på video
Protokoll
  

Resolutionsförslag: Ett allmänt förbud mot användning av cyanid i gruvdriften inom EU (RC-B7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Jag skulle vilja se ett förbud mot användning av cyanid i gruvdriften gällande i hela EU. Jag skulle vilja att vi avskaffade dessa metoder helt i framtiden, för att förhindra ytterligare naturkatastrofer där giftiga ämnen hamnar i våra vatten. För 10 år sedan hade vi ett liknande fall i Ungern, då nästan allt liv i floden Tisza dog. Detta drabbade även Slovakien eftersom olyckan inträffade nära gränsen, och landet har för avsikt att öppna gruvor inom en snar framtid där man kommer att använda samma teknik för guldbrytning. Denna fråga och liknande är inte tvistefrågor mellan två EU-länder. Det ligger i vårt gemensamma intresse att skapa en mer hållbar miljöpolitik. Därför röstade jag för förslaget och jag vill ansluta mig till de som stöder åtgärden.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). (IT) Herr talman! Vi är på väg att införa ett förbud mot användning av cyanid i gruvdriften eftersom – som mina kolleger nämnde för inte längesedan – den har skadat och fortsätter att skada miljön, och utgör en stor risk för människors och djurs hälsa.

Med vår röst ville vi ge uttryck för dem tydliga önskan som italienska IdV:s (Italia dei Valori) delegation i Gruppen alliansen liberaler och demokrater för Europa har att inte förhandla om grundläggande rättigheter som medborgares hälsa och naturliga miljöer genom att låta några systemtillverkares ekonomiska intressen styra. Det handlar om system för guldbrytning och inte potatis, så företagen skulle enkelt kunna bistå med ekonomiska resurser till miljö- och hälsovänlig forskning.

 
  
MPphoto
 

  Corneliu Vadim Tudor (NI).(RO) Jag vill tacka de nära 500 kolleger som i går röstade emot användningen av cyanid i gruvdrift med klar majoritet. Ordet cyanid är synonymt med död. Det tydliga röstresultatet kommer att gynna oss rumäner i synnerhet. Ett av världens största naturfält finns i Transsylvanien. Experter uppskattar att det innehåller 300 ton ren uran, 800 ton guld och 2 000 ton silver samt stora kvantiteter andra värdefulla metaller och grundämnen. Giriga maffiagäng, både inhemska och utländska, är ute efter dessa rikedomar och blir allt aggressivare i sin propaganda, som är fullproppad med löjliga lögner.

Användning av cyanid ska ha orsakat en stor katastrof genom att förgifta miljön och lett till att fyra berg sprängdes, nio kyrkogårdar förstördes och åtta kyrkor demolerades. Dessutom försvann 170 mil romerska gångar och ruinerna av det romerska citadellet Alburnus Major, som var en arkeologisk skatt som enligt Unesco var ett av världens unika kulturarv. Europa har redan haft Tjernobyl och behöver inte en till sådan katastrof.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Jag röstade emot resolutionsförslaget i går eftersom lokala grupper ombad mig att göra att det då de ser förbudet som ett hot mot områdets utveckling.

Den ändring som jag och över 40 av mina kolleger föreslog, där vi efterfrågade en undersökning av konsekvenserna, skulle verkligen ha varit en värdig och rimlig gest. Annars har de kraftiga känslor som uttryckts här bara omintetgjort vissa gruppers möjligheter att utvecklas.

 
  
  

Resolutionsförslag: Kirgizistan (RC-B7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). – (EN) Herr talman! Får jag fråga varför så många ledamöter får föra högljudda och otrevliga privata samtal medan andra ledamöter försöker uttrycka sig?

(Applåder)

Jag avstod från att rösta om resolutionen om Kirgizistan. För fem år sedan mobiliserade sig Kirgizistans medborgare i tulpanrevolutionen mot den korrupta regimen och för ett bättre liv. Bakijev-regeringen kom till makten och svek tyvärr folkets förhoppningar om ett bättre liv och införde en korrupt och totalitär regim. Tyvärr består den nya regeringen av Bakijevs kumpaner och har ingen trovärdighet när det gäller att skapa ett nytt liv för människorna i området.

Jag stöder mina socialistkolleger från kommittén för en arbetarinternational i regionen som efterlyser val av ett nytt parlament, men kom ihåg att ingenting kommer att förändras om inte arbetare och landsortsborna har sina egna kandidater och ett beroende arbetarparti som kan sätta stopp för de förödande privatiseringar som ägt rum de senaste 20 åren, bromsa den neoliberala kapitalismen och införa verklig demokrati och nya institutioner som styrs av arbetare. Det krävs även en långsiktig planering av ekonomin och ett socialistiskt förbund i Centralasien.

 
  
  

Betänkande: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Jag är glad att betänkandet antogs av en stor majoritet, vilket innebär att det knappt fanns något motstånd. Det är förståeligt eftersom hälsa angår oss alla och våra närmaste. Jag är även glad att Europaparlamentet, EU-medborgarna och föredragande har fattat beslut som borde resultera i fler särskilda och målinriktade åtgärder både för att bota cancer och förebygga cancer. Cancerprognoserna ser tyvärr mycket dystra ut, och vi måste koncentrera vårt arbete för att få bukt med den utvecklingen.

Jag röstade för ett antagande av betänkandet eftersom jag anser att en integrerad syn på cancer och cancerbekämpning bör betraktas som en särskilt viktig del av hälsostrategin för både EU och medlemsstaterna. Det krävs att medlemsstaterna arbetar kollektivt och samordnat för att minska cancerriskerna.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) I betänkandet om åtgärder för att bekämpa cancer tar man upp vikten av förebyggande verksamhet i kampen mot denna sjukdom.

Vi vet att en tidig diagnos av denna sjukdom ökar chanserna att bota den. Förekomsten av vissa cancertyper kan förutses genom genetiska anlag, livsstil och så vidare. Därför anser jag att mer screening skulle kunna vara det första effektiva och snabba steget mot att förhindra många dödsfall. Ett annat viktigt steg skulle vara att sprida framgångsrika behandlingsmetoder till alla EU-länder, och även till behandlingsenheter som endast har en begränsad erfarenhet av cancerbehandling, så att det blir lättare att få effektiv behandling.

Hursomhelst måste jag berömma Alojz Peterles arbete med förhoppningen att EU kommer att vidta mer omfattande åtgärder i kampen mot denna sjukdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE). (IT) Herr talman! Jag uppskattar verkligen det arbete som utskottet for miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet gjort, och i synnerhet fördragande Alojz Peterles insats. Inrättandet av ett partnerskap i kampen mot cancer, som är ett känsligt ämne, är en stolthet för hela parlamentet.

Enligt uppgifter från Världshälsorganisationen dör ungefär två miljoner EU-medborgare av cancer varje år och i ungefär 10 procent av fallen har cancern orsakats av cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen. Jag är övertygad om att man bör arbeta för att nå målet att minska uppkomsten av nya fall med 15 procent till 2020 genom gemensamma åtgärder med medlemsstaterna. EU måste visa sig enat även inom detta område. Jag anser att artikel 66, som innebär att alla medborgare i alla länder ska ha tillgång till läkemedel, motsvarar en grundläggande princip.

Det var därför jag röstade för betänkandet.

 
  
  

Betänkande: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Mina damer och herrar! De senaste åren har vi sett en explosionsartad utveckling inom informations- och kommunikationstekniken. Utvecklingen och de framsteg som gjorts inom informations- och kommunikationstekniken har bidragit till utvecklingen inom andra sektorer som tidigare hade stagnerat, som mekatronik, nano-, kontroll- och mätningsteknik. Så kommissionens initiativ att använda sig av informations- och kommunikationstekniken för att nå Europa 2020-målet borde vara välkommet. Jag är glad att vi godkände programmet och att även jag kunde rösta för det. Det är avgörande att vi uppnår de mål som vi har satt upp till 2020, det vill säga att vi minskar koldioxidutsläppen och ökar energieffektiviteten. Informations- och kommunikationstekniken kan ha strategisk betydelse för EU:s program för energisparande och göra EU:s industri mer konkurrenskraftig. Men för att uppnå det krävs att man stöder standardiseringen av mätinstrument så snart som möjligt, för att inleda forskningsprojekt och införa en rad åtgärder för att minska konsumtionen och förbättra förvaltningen av produktion och tjänster.

 
  
  

Betänkande: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). (IT) Herr talman! Jag röstade för och stöder det värdefulla arbete som Vittorio Prodi presenterade i anslutning till det omfattande arbete som Europeiska kommissionen utfört.

Jag företräder södra Italien, som ligger i södra Europa vid Medelhavet. Våra väljare har satt sitt förtroende till oss och förtjänar att slippa stå handfallna inför klimatförändringarnas konsekvenser i vår region och på vår landsbygd, där man främst försörjer sig på jordbruk, fiske och tursim, och där majoriteten av befolkningen består av utsatta grupper.

Så jag anser att solidaritet mellan de olika staterna och områdena är grundläggande, inte minst i samband med den nya strategin som vi ska genomföra. Det är givetvis mycket svårt att tala när det är såhär stökigt, men jag är i alla fall strax klar. Jag välkomnar användningen av solidaritetsfonden, som jag är föredragande för i Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater), som ytterligare ett stöd för att snabbt och effektivt kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna. Det är verkligen omöjligt att tala.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Herr talman! Jag stöder kommissionens vitbok och Vittorio Prodis betänkande. Det finns ett särskilt behov av vitboken nu efter klimatsamtalen i Köpenhamn. Det som uppnåddes i Köpenhamn är definitivt inte tillräckligt. Det icke-bindande avtal som slöts i Köpenhamn om att begränsa den globala uppvärmningen till 2 °C innebär trots allt att Europa blir varmare, vilket leder till extrema regionala klimatförändringar.

Vi måste verkligen vara noga med hur vi producerar vår energi. Vi måste anstränga oss mer för att ta fram en konkret gemensam energipolitik. Vi måste stödja forskning inom miljövänlig teknik, och skapa tydliga politiska ramar för hur förnybar energi kan införas och integreras i våra ekonomier.

Jag hoppas att vitboken för EU i rätt riktning och resultera i konkreta politiska åtgärder.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). (DE) Herr talman! Jag stöder förslaget som Vittorio Prodi har lagt fram i dag. Fast det ändringsförslag som Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) och Richard Seeber lagt fram och som olyckligtvis har antagits i plenum verkar mer tvivelaktigt. Jag är rädd att de konservativa använder detta för att smyginföra kärnkraft. Att förespråka energikällor med låg koldioxidhalt är en av kärnkraftslobbyisternas välkända strategier. Jag vill understryka att Vittorio Prodis betänkande innebär något helt annat. Som österrikare ser jag inte kärnkraft som förnybar energi. Det är viktigt för mig att tydliggöra att jag inte röstade för den punkten i dag.

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: BUZEK
Ordförande

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy