Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2152(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0057/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/05/2010 - 7.8
CRE 06/05/2010 - 7.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0154

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 6 май 2010 г. - Брюксел Версия ОВ

12. Обяснение на вот (продължение)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. − Остават още три обяснения на вот.

 
  
  

Доклад: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Г-н председател, приветствам факта, че общият размер на нередностите при използването на европейските фондове намалява. Фактът, че размерът на нередностите в сектора на селското стопанство падна така рязко с 34% е особено окуражаващ. Силната и конкурентоспособна роля на ОЛАФ е сред факторите, които допринесоха за подобряване на положението. Приветствам предложението, заложено в нашата резолюция, за разширяване на сътрудничеството между държавите-членки на ЕС в областта на данъчното облагане.

Искам обаче да изразя сериозната си загриженост от факта, че измамните действия са се увеличили в новите държави-членки, особено в Румъния и България. За ЕС-10 те са нараснали с 8%, а за ЕС-2 са се увеличили със 152%. Искам да изкажа силната си подкрепа за призива България и Румъния да изградят собствен административен капацитет за управление на средствата на ЕС и да подобрят надзора и прозрачността на процедурите за обществени поръчки на всички равнища.

 
  
  

Доклад: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Г-н председател, преди всичко бих искала да благодаря на г-н Deutsch за отличния му доклад. Днешното важно обсъждане и нашата резолюция, която подкрепям, са отлична отправна точка за бъдещите дейности на Европейската инвестиционна банка, особено като се има предвид стратегията „ЕС 2020“.

Освен това бих искала още веднъж да призова настоятелно европейските правителства да предоставят на ЕИБ по-значителен капацитет за кредитиране на нашите съседи, особено тези на изток, които силно се нуждаят от заеми и инвестиции и които също са засегнати от последиците от кризата. Съвместимостта на целите на Европейската политика за съседство с насоките за кредитиране на ЕИБ следва да бъде гарантирана в бъдеще, дори повече от преди.

 
  
  

Предложение за резолюция: Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия през януари и март (RC-B7-0247/2010)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (EN) Г-н председател, през януари и март станахме свидетели на масови прояви на жестокост в Нигерия, които причиниха смъртта на няколкостотин души, включително жени и деца. На Нигерия преди всичко са необходими процес на помирение и мирно съжителство между мюсюлманите, живеещи на север, и християните, живеещи на юг.

Второ, да се отчете фактът, че макар Нигерия да е един от най-големите производители на петрол в света, по-голямата част от гражданите й все още живеят в бедност. Те не се облагодетелстват от цялостното развитие на държавата, така че е необходима ефективна и сериозна борба с корупцията, която е широкоразпространена.

Трето, подкрепата на Европейския съюз за Нигерия следва да е насочена към най-важните проблеми, най-чувствителните въпроси, за да постигне поне малък видим напредък в държавата.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD).(NL) Г-н председател, последните новини, които получих тази седмица за християните в Jos, звучат изключително тревожно. И през последните седмици наши събратя по религия –християни – са открити убити на различни места в нигерийския град. Например в събота, на 24 април, членове на банда от младежи мюсюлмани са намушкали до смърт двама журналисти, работещи за християнско месечно издание. Извършителите са използвали мобилните телефони на жертвите си, за да се обадят на нищо неподозиращите приятели и роднини на последните, казвайки им: „Убихме ги всичките, елате да видите.“

Г-н председател, това е типично за атмосферата на насилие и безнаказаност в Нигерия, чиито жертви са главно християните и която доведе до стотици смъртни случаи в и около Jos от началото на годината. Показателно е, че наблюдател говори за системно религиозно преследване. Оттук и призивът му към международната общност – а следователно и към европейските институции – да се признае ислямският екстремизъм за основен фактор за взривоопасното положение в Нигерия, по-конкретно в Jos, който се намира между мюсюлманския север и християнския юг.

За съжаление – и това е моята критика днес – точно това категорично не се съдържа в предложението за обща резолюция (вж. параграф 5). Предложението за резолюция не застава твърдо срещу ислямския екстремизъм, преобладаващ в Нигерия; още по-лошо, противопоставя се, цитирам, на „опростени обяснения, основани единствено на религията“. Аз също се противопоставям на опростените обяснения, свързани с една единствена причина, но прекаленото опростяване от страна на ЕС, на Парламента, ни най-малко не помага на нигерийските християни, чийто живот се колебае между надеждата и страха. Това е моята критика и затова гласувах с „въздържал се“.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – (EN) Г-н председател, считам за ужасяващо, че в държава с такива масивни запаси от петрол като Нигерия следва има подобни масови прояви на жестокост, но в същото време, следвайки примера на вицепрезидента на САЩ, решението трябва да бъде постигнато в диалог, диалог и пак диалог, съчетан с образование, образование и пак образование, за да има мир в държавата.

Оценявам, че Джо Байдън цитира ирландския поет Уилям Бътлър Йейтс, който казва, че се е родила „ужасна красота“. Надяваме се, че тя може да се превърне в чудесна красота в Нигерия, където мирът и благоденствието ще надделеят. Европейският съюз има важна роля – действително и в днешното разискване – и с гласуването ние се заехме с нея. В голяма степен оценявам това.

 
  
MPphoto
 

  Председател. Протоколът от днешното заседание ще бъде внесен за одобрение от Парламента в началото на следващата месечна сесия. Ако няма възражения, резолюциите, приети на днешното заседание, ще бъдат предадени веднага на лицата и структурите, посочени в тях.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

Доклад: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116-2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на тази препоръка, тъй като в нея се подчертава иновативния, градивен и демократичен характер на свикването на Конвенти за преразглеждане на Договорите (например Конвентът, състоял се в периода 1999-2000 г., за изготвяне на Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвентът, състоял се в периода 2002-2003 г., който доведе до изготвянето на проект на договор за създаване на Конституция за Европа), като същевременно се отчита като цяло изключиелният характер на преразглеждането на договорите, което понастоящем се налага от прилагането на преходни мерки, засягащи влизането в сила на Договора от Лисабон.

В обобщение, следва да се използва системата на Конвента, тъй като става дума за преразглеждане на Договорите, което излиза извън пределите на обикновените временни технически корекции. Ето защо, следвайки примера на докладчика, г-н Méndez de Vigo, считам за правилно това, че Европейският парламент „дава своето одобрение на Европейския съвет във връзка с изменението на Протокол № 36 в рамките на междуправителствена конференция, без да се свиква Конвент“.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward и Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. – (GA) Членовете на Европейския парламент Pat the Cope Gallagher и Liam Aylward обърнаха внимание на факта, че само Ирландия и Малта използват системата на пропорционалното представителство при избора на членове на Европейския парламент. Северна Ирландия също прилага системата на пропорционалното представителство по време на европейски избори. Ние сме изцяло против прилагането на единни или еднакви изборни системи за избор на членовете на Европейския парламент. От основаването на ирландската държава насам има доказателства за справедливия и равноправен характер на системата на пропорционалното представителство.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Предмет на вота беше възможността за свикване на Конвент за преразглеждане на Договорите във връзка с преходни мерки относно състава на Европейския парламент. Отчитайки различни фактори като Конвента, състоял се между 22 февруари 2002 г. и 18 юни 2003 г., както и този за изготвяне на Хартата на основните права на Европейския съюз, изразявам съгласието си с мнението на докладчика да се подкрепи предложението на Съвета за изменение на Протокол № 36 чрез провеждане на междуправителствена конференция, а не чрез свикване на Конвент.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) С влизането в сила на Договора от Лисабон се променя съставът на Европейския парламент като броят на членовете му се изменя от 736 на 751. Ще има 18 нови членове от 12 държави-членки. Тъй като в Договора от Лисабон се определя горна граница на броя на членовете на Европейския парламент от всяка държава-членка, Германия има три места по-малко. Тъй като не е възможно да се съкращава мандат на член на Европейския парламент по време на мандата на Парламента, това означава, че временно Парламентът ще има 754 членове, поради което се налага да се измени Договора, за да се премахне временно ограничението за 751 членове. Считам, че би било препоръчително този нов състав да се приложи по време на изборите през 2014 г., а не по време на настоящия парламентарен мандат, но отчитам факта, че има широк консенсус за незабавното въвеждане в сила на тези промени. Поради тази причина изразявам съгласието си междуправителствената конференция, която ще бъде свикана единствено за да приеме преходните разпоредби, отнасящи се до остатъка от настоящия парламентарен мандат, да не бъде предшествана от Конвент; това обаче не бива да съставлява прецедент в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Грехът на прилаганата от Европа система на свикване на Конвенти, ако си припомним опита на Франция и на САЩ, беше допускането за нейната легитимност, каквато, на практика, тя все още нямаше по онова време. Ето защо мисля, че Конвентът, който прие проект на договор за създаване на Конституция за Европа, в крайна сметка екстраполира правомощията, които му бяха възложени. Иска ми се, съвсем искрено, резултатите да бяха други, но обстоятелствата по онова време не го позволяваха. Затова считам, че връщането към формулата на междуправителствените конференции е най-реалистичният начин да се гарантира провеждането на диалог между правителствата на държавите-членки, който следва да се насочи към конкретните проблеми, които е призован да реши, като този, който гласувахме.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на решението да не се свиква Конвент за преразглеждане на Договорите във връзка с преходни мерки относно състава на Европейския парламент. Гласувах така, защото считам, че по-скоро не е необходимо да се свиква Конвент, за да се одобри изменение на разпоредбите на Договора за Европейския съюз. Изразявам съгласието си Съветът да внесе изменение в Протокол №36 в рамките на междуправителствена конференция, без да се свиква Конвент.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Напълно съм съгласен с автора на доклада и бих искал още веднъж да припомня, че в преобладаващото мнозинство от държавите-членки новите членове на Парламента вече са излъчени съгласно действащите разпоредби. Затова очакваме внасянето от страна на Съвета на проект за изменение на протокол №36. Това ще позволи на допълнителните членове да се присъединят към Парламента в качеството си на наблюдатели непосредствено след одобрението на изменението на протокола, а с влизането му в сила новите ни колеги ще могат да започнат работа като пълноправни членове на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Докладчикът е против свикването на Конвент, защото промените в Договора са само преходни мерки. Аз не гледам на ситуацията по същия начин, защото тя засяга проблеми с демокрацията. Франция има различна избирателна система и поради това няма възможност за „издигане“ на демократично и пряко избрани членове на ЕП от дадена листа. Поради тази причина гласувах против този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), в писмена форма. (ET) Строго погледнато, от правна гледна точка, решението, което взимаме, ще внесе изменение в Договора от Лисабон, в който се предвижда свикването на Конвент. Но тъй като действието е с ограничен обхват и засяга единствено преходното изменение, аз се осланях на принципа на пропорционалността и подкрепих преходното решение, посочено от 479 колеги: а именно, правото на вземане на решение да се предостави на междуправителствена конференция, а не да се свиква Конвент.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Гласувах против този доклад, защото съм против това, да не се свиква Конвент за преразглеждането на Договорите.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), в писмена форма.(PL) Решението да не се свиква Конвент беше едно от най-трудните решения във връзка с включването на 18-те нови членове в Парламента. Взехме това решение именно от уважение към този акт, чиято цел е да придаде по-голяма легитимност на решенията, засягащи основополагащото право на Европейския съюз. То не създава прецедент за в бъдеще. Остава изискването за свикване на Конвент по всички важни въпроси, свързани с промени в Договорите, като например изборната процедура. Бих искал да благодаря на докладчика, г-н Méndez de Vigo, както и на координаторите за вземането на това решение, защото то не беше лесно. Имаме проблем с определянето на 18-те нови членове, защото някои държави-членки не са използвали правилната процедура. Ние обаче решихме, че най-важният принцип е представителността. В Европейския парламент следва да се постигне преди всичко балансирано представителство във възможно най-кратък срок. Затова призоваваме държавите-членки да завършат този процес възможно най-бързо, като същевременно приемаме, че всички членове на Парламента ще бъдат избрани чрез преки избори.

 
  
  

Доклад: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115-2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на чудесния доклад на моя колега, г-н Méndez de Vigo. На практика трябва да се намери преходна мярка за преодоляване на проблема със спазването на Договора от Лисабон при прилагане на разпоредбите на член 5 от Акта относно избора на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 1976 г. Следователно е необходимо да се увеличи броят на членовете на Парламента на 754 за оставащата част от парламентарния мандат 2009-2014 г.

Нещо повече, удовлетворена съм от формулировката на параграф 6 от този доклад, в който се призовава за единна система за избор на членове на ЕП: „Уведомява Европейския съвет, че възнамерява в скоро време да изработи предложения за установяване на разпоредбите, необходими за избирането на членовете на ЕП на основа на всеобщо пряко избирателно право съгласно единна процедура във всички държави-членки и в съответствие с общи за всички държави-членки принципи, и че Парламентът ще стартира такава избирателна реформа съгласно член 48, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 223 от Договора за функционирането на Европейския съюз; освен това настоява да бъде свикан Конвент, посветен на реформата на Европейския парламент, който да подготви преразглеждането на Договорите“.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Европейският парламент постигна съгласие за присъединяването на 18 негови членове по време на парламентарния мандат. Това съгласие означава, че Парламентът, избран през юни 2009 г. по процедурата, предвидена в Договора от Ница, постига съответствие с Договора от Лисабон, който влезе в сила на 1 декември 2009 г.

Аз гласувах „против“ и го сторих поради една причина, която според мен е от решаващо значение: по време на европейските избори от юни 2009 г. повечето от държавите-членки прецениха, че има голяма вероятност Договорът от Лисабон да бъде ратифициран в близкото бъдеще. Затова те приспособиха към него начина на провеждане на изборите. Това не се случи във Франция, която не предприе никакви мерки, за да гарантира гладък преход от 72 към 74 членове на Парламента.

Решението, което в крайна сметка беше намерено – излъчването на двама депутата от Националното събрание – е неприемливо. От 1979 г. насам членовете на Европейския парламент се избират от европейските граждани чрез всеобщи преки избори, а не се излъчват от националните парламенти. Именно благодарение на всеобщите преки избори имаме правото да говорим от името на всички европейци. Фактът, че Парламентът прие компромиса с Франция, създава тревожен прецедент, свързан с неспособността му да съблюдава Договора.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (ECR), в писмена форма. (EN) Приветстваме мерките, чрез които да се създаде възможност за 18-те допълнителни членове да заседават в Европейския парламент. Те обаче не следва да се ползват със статут на наблюдатели до влизането в сила на преходните мерки, когато те ще могат да заемат местата си като пълноправни членове на Парламента. Като наблюдатели бъдещите членове биха имали право на заплати и на възстановяване на разходи, преди да са получили правото да гласуват. Това не е правилно и поради тази причина нашата делегация гласува против този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), в писмена форма. (FR) Чувствам се длъжна да изразя изключително критичното си отношение към решението на Франция относно определянето на двамата допълнителни члена на ЕП, които бяха поканени да заемат местата си в Европейския парламент поради влизането в сила на Договора от Лисабон.

За разлика от 11-те други европейски държави, засегнати от тази реформа, които предвидиха такъв избор и които, естествено, разчитаха на резултатите от европейските избори от юни 2009 г., френското правителство, от своя страна, реши просто да излъчи депутати от националния си парламент: това е позор за демокрацията.

Нещо повече, френските социалисти не се замислиха, че на останалите 16 членове на Парламента ще им се наложи да платят цената за тази пълна липса на подготовка от страна на Франция и затова, в крайна сметка, ние се застъпихме за провеждането на МПК (междуправителствена конференция), която ще даде възможност на избраните членове на ЕП – първоначално като наблюдатели – да дойдат и да изиграят своята роля като представители на европейските граждани, които са ги избрали единствено с тази цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Последните европейски избори (от 2009 г.) се състояха преди влизането в сила на Договора от Лисабон, поради което съставът на Парламента остана същият както този, предвиден в Договора от Ница (736 члена). Европейският съвет се съгласи с проектосъстава, предложен от Парламента през 2007 г., предвиждащ увеличение на броя на членовете от 750 на 751. Считах, че е за предпочитане новият състав на Европейския парламент да бъде въведен едва на следващите европейски избори през 2014 г. Въпреки това е налице широк консенсус, че това трябва да се направи сега. Следователно ще е необходимо да се регламентира начина, по който ще бъдат избрани новите 18 члена (разпределени между 12 държави-членки). В новия Договор се определя горна граница на броя на членовете на ЕП от всяка държава-членка, което означава, че Германия ще загуби три места. Тъй като не е възможно да се съкрати мандата на член на Парламента по време на парламентарния мандат, Парламентът временно ще се състои от 754 члена. Изразявам съгласието си с препоръката на докладчика, г-н Mendez de Vigo, новите членове да встъпят в длъжност на една и съща дата, за да се избегнат регионални нарушения на представителството в Парламента. Изразявам несъгласие относно възможността новите членове да се определят от собствените им национални органи. Считам, че членовете на Европейския парламент придобиват легитимност единствено чрез избори.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) По силата на Договора от Лисабон броят на членовете на Парламента се увеличава от 736 на 751. Но тъй като изборите от 2009 г. се състояха преди влизането в сила на Договора от Лисабон, бяха избрани само 736 члена на ЕП. Ето защо нашият Парламент трябваше да приеме нови разпоредби относно своя състав за оставащата част от парламентарния мандат. Делегацията на партията Демократично движение не гласува в подкрепа на този текст поради две причини. Тя не може да се съгласи с предложението на Съвета за свикване на междуправителствена конференция (МПК), без да се проведе Конвент, съставен от представители на националните парламенти, държавните и правителствените ръководители, Парламента и Комисията. Тази ускорена процедура „нарушава“ не само духа, но и буквата на Договорите. Тя също така създава злощастен прецедент. Включването на двама депутати от френския национален парламент в групата на 18-те допълнителни членове на Парламента e сериозна атака срещу първичното законодателство, в което се постановява, че членовете на Европейския парламент се избират въз основа на всеобщо пряко избирателно право, а не да се назначават от националните им парламенти. Единственият положителен резултат от този случай е, че насочи вниманието към необходимостта от реформиране на процедурата за избор на Парламента в дългосрочен план, и по-конкретно към искането, което от дълго време отправяме, за избиране на част от членовете на Европейския парламент от общоевропейски избирателен район.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на този доклад, защото в него се защитава тезата, че 18-те допълнителни членове на Парламента от 12 държави-членки могат да заемат местата си след тяхното избиране. За съжаление, Съветът не прие необходимите мерки навреме, така че тези членове да могат да заседават веднага след влизането в сила на Договора от Лисабон.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Фактът, че Договорът от Лисабон не влезе в сила навреме, за да бъде незабавно приложен при изборите за Европейски парламент за мандата 2009-2014 г., доведе до проблем, който в крайна сметка според мен беше решен разумно и по начин, който отразява неизбежните трудности на преходния период. Затова, макар да не е логично и легитимно избраните членове да бъдат лишени от мандат, не е и разумно да се възпрепятстват държавите-членки, които имат полза от увеличаването на броя на техните представители, да ги излъчват в съответствие със законодателството, регламентиращо съответните им избирателни системи. Изключителните обстоятелства напълно оправдават приетите изключителни решения.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Одобрено беше увеличаването на общия брой на членовете на Европейския парламент с 15 (от предвидените в Договора от Ница 736 на 751), като 18 допълнителни места се разпределят между 12 държави-членки. Германия, в съответствие с определения от Договора за ЕС максимален праг, получава 3 места по-малко. Договорът от Лисабон не беше влязъл в сила преди европейските избори от 2009 г., поради което последните се проведоха в съответствие с разпоредбите на Договора от Ница, което означава, че понастоящем Европейският парламент има 736 членове, а не 751. От друга страна, влизането в сила на Договора от Лисабон означава, че е законосъобразно допълнителните 18 членове на ЕП от съответните 12 държави-членки да заседават. Не може да се допусне прекъсването на мандата на даден член на ЕП, нито съответно намаляването на настоящия брой на членовете на германската делегация с трима души. Ето защо считам, че изменението на протокол №36, изискано от Европейския съвет, произтича пряко от новите разпоредби на Договора от Лисабон и представлява правилно решение, което ще позволи на държавите-членки, ползващи се от допълнителните места, да излъчат съответните членове на ЕП. Тези 18 членове на ЕП трябва да заемат своето място в Парламента по едно и също време, за да не се нарушава равновесието между държавите в него.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Както многократно сме заявявали и както се вижда от този доклад, Договорът от Лисабон не само обезпечава изпълнението на неолиберални, милитаристични и федералистки политики, но е и акт, изпълнен с двусмислици и противоречия, като например тези, изложени в протокол №36 относно разпоредбите засягащи състава на Европейския парламент. Арогантността на създателите на Договора беше толкова голяма, че не им позволи да внесат гъвкавост в тези разпоредби, защото бяха направили всичко възможно, за да се избегне провеждането на референдуми с цел да не се допусне гласуване на народите от държавите на ЕС и повторение на онова „не“, което народите на Франция и Холандия казаха на така наречения „Конституционен договор“. Ирландците също казаха „не“ на тази пародия на текст и вотът им беше получен едва след голям натиск и изнудване, но вече след европейските избори.

Този доклад извади на показ опитите на някои членове на ЕП да заложат федералистка посока на движение, като се позовават на демократична легитимност, каквато Договорът няма. Тези членове на Парламента също така се опитват да подчинят още повече националните законодателства на интересите на ЕС чрез предложения, целящи въвеждането на единна процедура за провеждане на избори във всички държави-членки, което е суверенна компетентност на всяка държава-членка, и настояват за свикването на Конвент със задачата да проведе реформа в Европейския парламент като подготовка за преразглеждане на Договорите.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Това, дали Договорите ще бъдат преразгледани посредством междуправителствена конференция или посредством Конвент, не променя абсолютно нищо по отношение на основния проблем. Дали поради некомпетентност, небрежност или погрешна политическа преценка, една единствена страна, Франция, не успя да предвиди последиците от влизането в сила на Договора от Лисабон за представителството й в Европейския парламент, въпреки многократните настоявания на няколко политически групи, включително тази, към която принадлежа. В резултат на това днес Франция е единствената от 27-те държави, която възнамерява да излъчи двама нови членове на Парламента непряко чрез решение на националния парламент, чиято система за гласуване е напълно несправедлива. Всичко това представлява нарушение на самите Договори и на Акта от 1976 г., който регламентира избирането на членове на ЕП въз основа на всеобщо пряко избирателно право. Нещо повече, тук е замесена и групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, която, въпреки че понесе тежък удар по време на изборите от 2009 г., ще наследи едно от двете допълнителни места. Това е заговор между приятели, подкрепен от Европейския парламент. За съжаление, за да отвлече вниманието от тази аномалия, докладчикът се прикрива зад временния характер на мярката. Временен ли? Та новите френски членове на Парламента ще заседават в продължение на четири години, което е над 80% от парламентарния мандат. Очаквах колегата ни да е по-твърд по отношение както на стойността на думите, така и на защитата на демократичните принципи.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на няколко изменения, с които се цели да се подчертае неприемливия характер на избора, направен от Франция, а именно, да излъчи депутати от националния си парламент, които да заседават в Европейския парламент заедно 16 други, които, от своя страна, са се кандидатирали в изборите на 7 юни 2009 г. По мое мнение, този избор, който очевидно е направен вследствие на пълна липса на подготовка, е в разрез с основните демократични принципи и повдига важни въпроси за демократичната легитимност на Европейския парламент. От друга страна, не бива да възпрепятстваме пристигането на другите членове на ЕП, чието излъчване е в пълно съответствие с духа на Договорите. Този проблем е показателен за това колко голяма е необходимостта в бъдеще да си осигурим единен метод за назначаване на членове на ЕП въз основа на всеобщо пряко избирателно право, като тази реформа следва да се осъществи посредством Конвент.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Гласувах против този доклад поради главното ни изменение, в което твърдим, че членовете на Европейския парламент следва да се избират въз основа на всеобщо пряко избирателно право.

 
  
  

Доклад: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010 – A7-0116-2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE), в писмена форма. (IT) Дадох своя глас, с който категорично подкрепям двата доклада, изготвени от г-н Méndez de Vigo. Удовлетворен съм поради две причини: комисията, на която съм председател, реагира бързо и постигна временно споразумение, което проправи пътя за това, което постигнахме днес, на пленарното заседание с много голямо мнозинство.

От тази гледна точка изразих подкрепата си за идеята да се гласува против параграф 5, изложена в едно изменение, внесено от мен в комисията, за да се акцентира, че определянето на 18-те нови члена ще трябва да съответства във възможно най-голяма степен на разпоредбите на избирателния Акт от 1976 г., който съдържа изискването членовете да се избират пряко от европейските граждани. Следователно би трябвало да се отдаде предпочитание на автоматичен метод, който позволява на кандидатите, получили най-много гласове сред тези, които не са избрани по време на последните европейски избори, да се присъединят към Парламента. Ако обаче националната избирателна система не позволява такова изчисление, можем да прибегнем до излъчване на членове на Парламента от националните парламенти.

 
  
  

Предложение за резолюция: Киргизстан (RC-B7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Политическата криза в Киргизстан е поредният случай на дестабилизиране на централноазиатския регион, който, както знаем, е изключително важен за Европа предвид значението на въпроса откъде черпим енергия и суровини, а също и за Съединените щати и Русия поради стратегическото разположение на страната. Такъв е, за съжаление, печалният изход от Революцията от 2005 г., която събуди надежди за действителна промяна в политическата динамика на малката бивша съветска република и която, изглежда предизвестяваще, заедно със събитията в Украйна и Грузия по това време, по-спокойното геополитическо бъдеще на региона като цяло. За съжаление, днес Киргизстан бере горчивите плодове на несъстоялата се промяна, а резолюцията, която сега гласуваме, съдържа необходимите и подходящите насоки, които Европейският парламент следва да даде на европейските структури, които ще бъдат пряко ангажирани с проблема в Киргизстан на дипломатическите и международните форуми. Надяваме се Комисията и Съвета да работят последователно и заедно върху тези насоки и преди всичко да направят това с чувство за неотложност, каквото, за съжаление, беше пренебрегнато при други, дори скорошни, поводи, което е непростимо. Гласувах в подкрепа на съвместното предложение за резолюция с искрената надежда, че действията от страна на Европа ще окажат положително въздействие върху стабилизирането на Киргизстан.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Като продукт от разпадането на бившия Съветски съюз Киргизстан е оспорван от Великите сили и изглежда, че страната е изпаднала в процес на политическа превъзбуда и разединяване на политическата и социалната структура, която трябва по-добре да се проследява от европейските институции и правителствата на държавите-членки. Относителното непознаване на централноазиатските републики от страна на Европа трябва да се поправи и трябва да се търсят начини за установяване на отношения и комуникация, които да направят възможен достъпа до повече информация и по-внимателното наблюдение над положението в съответните страни. Приветствам твърдото намерение на Европейския съюз да превърне проблемите за свободата, демокрацията и правата на човека в център на дневния ред за Киргизстан. Надявам се и временното правителство да се прояви също толкова добре, колкото на думи, и да предприеме реформи, които успяват да вземат предвид тези проблеми. Съобщението за насрочване на избори и на референдум относно конституцията на страната представлява окуражителен знак за близкото бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Независими наблюдатели твърдят, че проведените миналата година в Киргизстан президентски избори, на които Курманбек Бакиев беше преизбран, са били опетнени от масови фалшификации на резултатите. Освен това след първоначалните стъпки в посока към демократизиране управлението на г-н Бакиев стана авторитарно. След масовите протести президентът Бакиев беше принуден да избяга от столицата, а неговото място беше заето от временно правителство под ръководството на опозиционния лидер Роза Отунбаева, което излезе с декларация относно наследяването на властта и призова за спазване на Конституцията на Киргизстан. Междувременно г-н Бакиев избяга от Киргизстан, за да потърси убежище в Казахстан. Киргизстан привлича специалния интерес на Съединените щати и Русия поради стратегическото си разположение в сърцето на Централна Азия. ЕС и Централна Азия са изправени пред общи предизвикателства по отношение на енергетиката, борбата срещу изменението на климата, контрола над трафика на наркотици и борбата с тероризма. Поради тази причина ЕС трябва да се ангажира активно с временното правителство с оглед на проучването и експлоатирането на възможностите за насърчаване на доброто управление, независимостта на съдебната власт и други цели на политиката на ЕС, залегнали в Стратегията за Централна Азия.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), в писмена форма.(PL) В качеството ми на съавтор на предложението за резолюция относно Киргизстан искам да изразя благодарност на колегите членове на Парламента, които днес гласуваха в подкрепа на документа. Специално трябва да отбележа обявеното от преходното правителство намерение да започне работа по конституционалните реформи и бързото създаване на основите за провеждане на демократични парламентарни избори. Това обяснява призива към временното правителство да спази международните ангажименти на Киргизстан и да гарантира, че избирателният процес ще бъде свободен и справедлив. Следим с тревога събитията в Киргизстан, включително поддържането също така на непрекъснат коридор за доставки за НАТО и други международни сили, които са част от мисията в Афганистан. От съществено значение е Европейският съюз и Европейският парламент да наблюдават положението в Киргизстан особено внимателно, да бъдат предоставени необходимите помощи и да бъде подкрепен диалогът между всички групи на киргизкото общество.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), в писмена форма.(PL) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно Киргизстан, защото смятам, че като член на делегацията в Централна Азия съм длъжен най-малкото да дам подкрепата си за един народ, който в последните седмици, се озова в толкова затруднено положение. Резолюцията призовава към прекратяване на насилието, диалог между страните в конфликта и зачитане на правото на свобода, правата на човека и принципите на правовата държава и подчертава необходимостта от съгласувана и стабилна конституционална рамка за гарантиране на демократичността. Затова смятам, че възможно най-бързо следва да превърнем в реалност международната програма за подпомагане и ЕС следва да застане начело на тази програма.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящото положение в Киргизстан е повод за загриженост, особено предвид факта, че страната заема много важна част от Централна Азия и е с геостратегическо разположение близо до Афганистан и в съседство с Ферганската долина. Необходимо е да се извърши международно разследване на събитията, ръководено от Организацията на обединените нации, с оглед на установяване на отговорностите. Важно е специалният представител за Централна Азия да продължи да следи ситуацията много внимателно, като работи в тясно сътрудничество с върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма.(PL) Предложението на Европейския парламент за резолюция № RC-B7-0246/2010 от 6 май 2010 г. относно положението в Киргизстан е гласът на цяла Европа, отправен към Киргизстан и киргизките органи. Предложението за резолюция относно Киргизстан е важен сигнал от Европейския съюз и цяла Европа. Следва да покажем както на гражданите, така и на властите в Киргизстан, при това не само с помощта на резолюции като настоящата, че подкрепяме укрепването на демокрацията и развитието на обществото, сигурността на населението и устойчивия растеж.

Европейският парламент трябва да бъде институция, която подкрепя всички перспективи за демокрация и не приема отклонения от тази посока. Промените в Киргизстан са последица от случващото се през последните няколко години и мимолетните надежди, свързани с Революцията на лалетата. Фалшифицирането на изборните резултати и леката форма на авторитаризъм, която започна да действа в Киргизстан, не могат и не трябва да бъдат посрещани с безразличие. Единствените мерки, които можем да подкрепим и ще подкрепим, са демократичните, защото те са основата на Европейския съюз. Не може да има съгласие от наша страна с друг вид мерки. Надявам се резолюцията относно Киргизстан да бъде една от много стъпки, които ще предприемем. Цяла Европа очаква това от нас.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на тази резолюция, заедно с голямото мнозинство, включително и за двете устни предложения за изменения, направени по време на гласуването.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), в писмена форма. (ET) Събитията, случили се в Киргизстан от началото на месец април, т.е. вече преди месец, оказаха сериозно влияние върху положението с вътрешното управление на страната и международните й връзки. Благодарение на това Русия засили влиянието си в Киргизстан както във военно, така и в икономическо отношение, което трябваше да се очаква предвид предишните икономически връзки между двете страни. В същото време Русия обеща да предостави икономическа помощ чрез пряка финансова подкрепа и също чрез продажби на газ и нефтени продукти на преференциални цени. Днешният доклад привлича в значителна степен вниманието върху факта, че Европейският съюз и ООН трябва да помогнат да се гарантира избора на демократично правителство и прекратяването на нарушенията на правата на човека в тази държава.

Със сигурност е налице желание за намаляване на корупцията както в обществения сектор, така и в съдебната система, което вероятно ще наложи провеждането на реформи в обществения сектор и гарантирането на независимостта на съдебната система. И все пак, всичко това е в пряка връзка с икономическото положение в страната и следователно е необходимо сътрудничество между ЕС, ООН и Русия, защото в противен случай Киргизстан няма да получи приоритетно значение; вместо това „великите сили“ ще се опитат да използват ситуацията за собствените си цели. Ето защо подкрепям настоящата резолюция, която призовава страните към сътрудничество за гарантиране на зачитането на човешките права и развитието на демокрацията, както и реформата в обществения сектор и независимостта на съдебната система. Считам обаче, че ще мине известно време, преди тази страна да достигне желаното равнище на демократичност, тъй като за да се случи това, трябва да се извършват назначения посредством открити конкурси, а не чрез назначаването на роднини.

 
  
  

Предложение за резолюция: Електрически превозни средства (B7-0261/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам неотдавнашното съобщение относно чисти и ефективни превозни средства. Пускането на електрическите превозни средства на пазара би могло да представлява конкурентно предимство за европейската промишленост. Не трябва обаче да забравяме, че Европа понастоящем е световният лидер в автомобилния отрасъл и не бива да излагаме това конкурентно предимство на риск. Поради това призовавам Комисията и държавите-членки да развият условията, необходими за създаване на вътрешен пазар на електрически превозни средства. Бих предупредила също за необходимостта да бъдат уеднаквени стандартите за акумулаторите и съвместимите станции за зареждане в различните държави-членки. Важно е също да бъдат въведени данъчни стимули с подходящи цени на електричеството за потребителите. Друг съществен фактор ще бъде модернизацията на електропреносните мрежи. Призовавам за по-големи инвестиции в научноизследователска и развойна дейност във връзка с интелигентни мрежи и технологии за акумулаторите, за да се използват по-ефективно изходните материали. Затова призовавам да бъдат положени всички усилия, за да се запази водещата роля на Европа в световен мащаб в автомобилната промишленост.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах „за“ предложението за резолюция защото считам, че електрическите превозни средства могат да допринесат за постигането на приоритетите на стратегията „Европа 2020“, която предвижда развитие на икономика, основана на знанията и иновациите, и насърчаване на икономика, която е по-ефективна по отношение на използването на ресурсите; с други думи, такава, която да е по-екологосъобразна и конкурентоспособна.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) В момент, когато дебатът относно емисиите на въглероден диоксид стана неизбежен, тъй като е от централно значение за обсъждането относно изменението на климата, и когато колебанията в цените на горивата направиха сегашната зависимост от петрола и неговите производни неустойчива, поне в дългосрочен план, е важно да бъдат намерени алтернативи. Поради тази причина в областта на иновациите, които се използват в интерес на икономическите и социалните потребности, трябва да се търсят решения, които са научно и икономически жизнеспособни. Електрическите превозни средства са значителна иновация с висок пазарен потенциал, особено в дългосрочен план, тъй като те водят до намаляване на емисиите на въглероден диоксид и другите замърсители и до по-добра енергийна ефективност, както и насърчаване на иновациите, опиращи се на технологично водачество. Предвид горното, трябва да има европейска стратегия за електрическите превозни средства, която да подкрепи промишлеността при развитието на чисти и жизнеспособни технологии и да подкрепи създаването на единен пазар на електрическите превозни средства. При все това, трябва отново да предупредя, че определянето на европейска стратегия не трябва да означава създаване на сложна плетеница от регламенти, които сериозно да обременяват промишлеността и да излагат на риск развитието и жизнеспособността й.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предизвикателствата, пред които ни поставиха изменението на климата, емисиите на въглероден диоксид и другите замърсители, както и колебанията в цените на горивата, създадоха подходяща среда за разработка по цял свят на електрически превозни средства. Електрическите превозни средства допринасят за постигането на приоритетите на „Европа 2020“ за насърчаване на иновациите и растежа (интелигентен растеж), насърчаване на икономика, която по-ефективно използва ресурсите и е по-екологосъобразна (устойчив растеж) и даване възможност на икономиката да расте, като се създават работни места (приобщаващ растеж). Важно е високата цена на електрическите превозни средства – дължаща се най-вече на цената на акумулаторите – да спадне, което изисква научни изследвания и иновации. Следователно аз приветствам приоритета, отделян от испанското председателство на разработването на електрически превозни средства в контекста на борбата с изменението на климата, и съобщението на Комисията относно европейската стратегия за чисти и енергийно ефективни превозни средства от 27 април 2010 г. Считам, че трябва да бъдат създадени необходимите условия за съществуването на единен пазар на електрическите превозни средства, като в същото време се гарантира ефективна координация на политиките на равнище ЕС, за да се избегнат отрицателните въздействия, по-конкретно върху заетостта. Координацията също ще благоприятства съчетаемостта и оперативната съвместимост.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Считаме, че развитието на електрическите превозни средства е необходимо като алтернатива на превозните средства, използващи изкопаеми горива. Изправени пред замърсяването на атмосферата, свързвано с тези превозни средства, и неумолимото изчерпване на запасите от изкопаеми горива, по-конкретно на петрола, в рамките на няколко десетилетия при, за съжаление, вероятния сценарий досегашният енергиен модел да се запази, развитието на електрическите превозни средства се очертава като важна възможност, която следва да бъде разгледана. Въпреки това ограниченията и проблемите, които все още са свързани с тези превозни средства и които споменахме по време на разискването, не трябва да се пренебрегват. Тези проблеми и ограничения, както казахме, правят нежелателно поемането на търговски или рекламни рискове. Вместо това те предупреждават за „необходимостта от допълнителна научноизследователска и развойна дейност за подобряване на характеристиките и намаляване на цената на електрическите превозни средства“. Преди всичко „целта за транспортна система, която е в голяма степен свободна от въглероден диоксид до 2050 г.“, упомената в доклада, трябва да включва значително по-голямо развитие на различните видове масов и обществен транспорт и насърчаване на ползването им, така че да станат общодостъпни; електрическите превозни средства трябва да бъдат добре застъпени в процеса.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, което прави възможно, наред с другите неща, да бъдат стандартизирани зарядните устройства за електрическите превозни средства, тъй като Европейският съюз и нашите съграждани могат да спечелят много от развитието на европейски пазар на електрически превозни средства и дори от създаването на световен пазар. Следователно тези мерки укрепват позицията на ЕС в рамките на борбата срещу замърсяването и за опазване на околната среда, като се улеснява използването на чисти превозни средства, независимо от типа превозно средство. Те улесняват и подкрепата за научните изследвания и иновациите и с това имат положителни последици за конкурентоспособността на Европейския съюз в областта на технологията. Приемането на предложението за резолюция вероятно ще възвести началото на нов модел на общество, който взема под внимание различните предизвикателства (екологични, обществени, технологични, демографски и така нататък). Разчитам на другите европейски институции да ни подкрепят в това начинание.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), в писмена форма. – (RO) Подкрепям утвърждаването на електрическите превозни средства като средносрочен и дългосрочен приоритет. Трябва да намерим начини да насърчим държавите-членки да прилагат обща стратегия за стандартизирането на електрическите превозни средства. Успехът на стратегията определено ще намали разходите на потребителите, като по този начин ще направи електрическите превозни средства по-привлекателни. Липсата на координация на европейско равнище означава, че не само потребителите трябва да плащат високи разходи. Промишлените производители ще трябва да стандартизират различните си промишлени спецификации, което ще има пряко отражение върху разходите. Ето защо, ако искаме да се придвижим в желаната посока, считам, че трябва да се насочим към процедурите по стандартизация. Трябва да намерим начини да насърчим европейските потребители да използват електрически превозни средства. Мисля, че местните органи играят важна роля в това отношение. Те ще могат да насърчат европейските потребители със своя пример, както и чрез предоставяне на инфраструктурни съоръжения и ползи, свързани с различните такси, като например за паркиране или замърсяване. Считам, че ако европейските институции използват електрически превозни средства, това ще даде пример и ще изпрати един много положителен сигнал. Чрез този експеримент възможно най-скоро следва да бъде създаден един малък парк от електрически превозни средства като алтернатива на досегашните видове транспорт.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Нарастващата загриженост относно емисиите на въглероден диоксид и изменението на климата породи спешна необходимост от бързо развитие, вследствие на което да стане възможно превръщането на електрическите превозни средства в реална алтернатива на тези, които се използват понастоящем. Увеличеното използване на този вид транспорт дава доста положителен принос за постигане на целите, заложени в стратегията „Европа 2020“. Следователно ЕС трябва да инвестира сериозно в създаването на мрежа за доставки, която реално да покрива територията на Европа. Трябва също да бъдат предприети решителни стъпки за отстраняване на редица пречки, които понастоящем правят този начин на транспорт непривлекателен.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) В контекста на намаляващите ни ресурси, електрическите превозни средства определено имат потенциала да станат една истински благоприятна за климата алтернатива, при условие че продължим да ги развиваме. Това обаче ще стане само ако и производственият процес, и експлоатацията на автомобилите са наистина с нисък относителен дял на използване на ресурси и са екологосъобразни. Системите с електрическо и хибридно задвижване понастоящем са в своята най-ранна възраст и трябва да въведем стандартизирана рамка, без да даваме на тази технология предимство пред другите алтернативни системи за задвижване. В настоящото предложение се отделя твърде малко внимание на другите алтернативни системи за задвижване и това е причината, поради която аз се въздържах.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (EL) От подкрепата за развитието на електрическите превозни средства може да има многобройни ползи. Популяризирането на електрическите превозни средства ще спомогне значително за борбата с изменението на климата чрез преминаване към по-чисти и по-напреднали технологии, за насърчаването на иновациите и за ограничаването на енергийната ни зависимост. Развитието на тази технология включва също някои аспекти, на които ще трябва да се отдели необходимото внимание, като отстраняване на административните и други пречки, които биха могли да имат отрицателно въздействие върху движението на „зелени“ автомобили и предоставянето на стимули за преквалификация на хората, работещи в автомобилната промишленост, за да могат те да добият необходимите умения. Мисля, че предложението за резолюция е един много балансиран текст, тъй като в него са разгледани всички посочени по-горе въпроси, и затова аз гласувах за него.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) За да бъде оценено въздействието на обсъжданите мерки, трябва да анализираме статистистическите данни, цитирани от Комисията. Всъщност през 2007 г. 72% от европейското население е живеело в градски райони, които са от основно значение за растежа и заетостта. Градовете се нуждаят от ефективни транспортни системи, за да могат да поддържат икономиката и да се гарантира благоденствието на жителите им.

Около 85% от БВП на ЕС се генерира в градовете. Днес градските райони имат задачата да направят транспорта устойчив в екологично (въглероден диоксид, замърсяване на въздуха, шум), конкурентно (натоварване) и социално (демографски промени, приобщаване, здраве) отношение. Справянето от наша страна с това предизвикателство е също така от решаващо значение за успеха на общата стратегия на ЕС за борба с изменението на климата, за постигане на целта „20/20/20“ и насърчаване на сближаването.

Девет от 10 граждани на ЕС считат, че състоянието на движението по пътищата в техния район следва да бъде подобрено. Убеден съм, че координирани действия на равнище на ЕС могат да помогнат за укрепване на пазарите на нови технологии за чисти превозни средства и на алтернативни горива. По този начин можем да насърчим потребителите да изберат, в дългосрочен план, по-чисти превозни средства или начини на транспорт, да използват по-малко натоварена инфраструктура или да пътуват в различни часове. Аз изцяло подкрепям тези инициативи, които имат за цел, в средносрочен до дългосрочен план, да подобрят навиците ни в съответствие с икономическото и промишленото развитие на Съюза като цяло.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) Аз последвах моята група, като гласувах в подкрепа на резолюцията, макар че нашето изменение относно ускоряването на прегледа на законодателството във връзка с типовото одобрение, не беше прието.

 
  
  

Предложения за резолюции: Регламент за групово освобождаване на моторните превозни средства (B7-0245/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) В Европа 380 000 предприятия се занимават с разпространение и обслужване на МПС. Почти всички от тях са малки и средни предприятия, в които работят 2,8 милиона души. От 1985 г. насам секторът на моторните превозни средства се управлява от регламент за групово освобождаване в контекста на конкурентното право, за да се вземат предвид неговите специфични характеристики: олигополното положение, високотехнологичния характер и продължителния експлоатационен живот на продуктите. Днес обаче Комисията предлага да премахне съществуващото освобождаване за продажбата на нови автомобили. Само вторичният пазар (услуги по ремонтни дейности и поддръжка и доставки на резервни части) биха останали предмет на конкретен режим на освобождаване. Това предложение за резолюция, което вече подкрепих в комисията по икономически и парични въпроси, и за което отново гласувах днес в пленарната зала, носи ясно послание от страна на Европейския парламент. То следва подробни консултации със сектора на моторните превозни средства. Призовава Комисията да вземе предвид няколко елемента, които има вероятност да дестабилизират равновесието на силите между производителите на моторни превозни средства и дистрибуторите, за сметка на потребителите.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма. (RO) Реших да гласувам „за“ това предложение за резолюция, тъй като то откроява проблемите заложени в предложението на Европейската комисия за регламент относно груповото освобождаване за моторни превозни средства.

Препоръката на европейската изпълнителна власт да бъдат изменени определени клаузи в действащия регламент в тази област, като конкретно бъде наложено задължението на посредниците в автомобилния сектор да реализират до 80% от продажбите си от една марка, може да увеличи зависимостта на последните от производителите, като съществува риск от ограничаване на конкуренцията в сектора и оказване на вредно въздействие върху възможностите, предлагани на потребителите.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Тъй като Европейската комисия започна процедура за преразглеждане на законодателството приложимо спрямо моторните превозни средства, по-конкретно Регламент (ЕО) № 1400/2002 (РГОМПС) и Регламент (ЕО) № 2790/1999 (ОРГО), важно е да се отбележи, че Съюзът и неговите държави-членки понастоящем са изправени пред безпрецедентна икономическа и финансова криза, която оказа реално и дълбоко въздействие върху автомобилната промишленост. Тази промишленост продължава да бъде основна за европейската икономика, като допринася за заетостта, технологичното обновление и конкурентоспособността. Като се има предвид това, новите регламенти трябва да отчетат потребността да се създадат, в средносрочна и дългосрочна перспектива, условия за устойчивост на европейската автомобилна промишленост, които да й позволяват да остане в предните редици на технологиите и иновациите и да бъде икономически устойчива. С оглед на това, което току-що гласувахме относно електрическите превозни средства, новата регулаторна рамка трябва да стимулира производството и използването на такъв тип превозни средства, както и екологични проучвания и разработване на автомобили с по-малко въздействие върху околната среда и по-малко емисии.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Ние гласувахме против това предложение за резолюция, което приветства, по принцип, настоящото преразглеждане на правилата за конкуренцията, приложими спрямо разпространението и ремонтните дейности в сектора на моторните превозни средства. Фактически то приветства премахването на освобождаването и прилагането на общите закони за конкуренцията. Както обикновено, под прикритието на предварителни консултации, ще наложат волята си онези лобита, които са най-влиятелни или ефективни, но не и непременно представителни за отрасъла, да не говорим за догмата за конкуренция, полезна за всички. От друга страна, усилията положени от професионалисти, за адаптиране на действащото днес законодателство, ще се провалят. Трябва да се признае, че независимо дали се действа, или противодейства, все пак се предприемат действия. Въпросът е дали целта на Комисията, и по-конкретно на Генералната дирекция „Конкуренция“, е да оправдае съществуването си чрез създаване на закони, вместо да прилага регламенти, които задоволяват изискванията за качество и безопасност на услугите и продуктите, изисквания, които са необходими навсякъде, но по-конкретно в сектора за моторни превозни средства.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. − (DE) Предложените от Комисията промени са в разрез с интересите, по-конкретно, на малките и средните предприятия в сектора за моторни превозни средства. Освен това този сектор се управлява от голям брой сложни регламенти (свързани с безопасността и околната среда например) и затова конкурентното право трябва да се базира на специфичните характеристики на този пазар. По тази причина аз гласувах против предложението на Комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) През юли 2002 г. Комисията прие регламент за групово освобождаване за моторните превозни средства по отношение на споразуменията за разпространение, който замени Регламент (ЕО) № 1475/95.

Главната цел на политиката на Комисията в областта на конкуренцията е да позволи на засегнатите дружества да се възползват от зона за безопасност чрез приемане на регламенти за групово освобождаване, предназначени да гарантират правилен надзор на пазара. Следователно груповите освобождавания допринасят за правната сигурност и последователното прилагане на европейските правила. Трябва да изтъкна, че значението на това разискване се състои, фактически, в очертаване на насоките, определящи бъдещата правна рамка, която след изтичане на срока на регламента следва да урежда споразуменията за разпространение на моторни превозни средства и свързаните с тях следпродажбени услуги.

Следователно, за да се вземе решение за подходящ обхват на груповото освобождаване, приложимо спрямо автомобилната промишленост, настоятелно призовавам Комисията да вземе предвид условията за конкуренция на големите пазари и необходимостта да се направи основно разграничение между пазарите за продажба на нови моторни превозни средства и тези за услуги, свързани с ремонтни дейности и поддръжка, и/или за разпространение на резервни части. Бих искал да подчертая отново значението на подкрепата за такива предложения. Те обезсърчават индивидуалната инициатива в полза на конкуренцията между дилърите и извършващите ремонтни дейности и насърчават развитието на сектора.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), в писмена форма. (FR) Скоро изтича срокът на така наречения регламент за „групово освобождаване“, въведен на европейско равнище през 2002 г. за засилване на конкуренцията в сектора на моторните превозни средства и за предоставяне на реални ползи за потребителите. В своето предложение за преработка Комисията въвежда промени, които ще имат тревожни последици за потребителите по отношение на възможностите за избор, качеството и цената. Ето защо ние използваме това предложение за резолюция, което аз подкрепих, за да изразим ясно нашите резерви по отношение на някои от внесените предложения. По-конкретно, имам предвид задължението за „предлагане на една марка“, което ще има отрицателен ефект върху избора на потребителите и независимостта на дилърите по отношение на производителите. Бих искал също така да изразя загрижеността си по отношение липсата на гаранции за подходящ достъп на всички заинтересовани страни до техническа информация и резервни части, което всъщност ще ограничи свободата на избора на дилъра или собственика на гараж, към когото биха се обърнали потребителите. Накрая, нека си припомним, че Комисията трябва спешно да се заеме с новите форми на антиконкурентно обвързване на потребителите, като условието следпродажбеното обслужване да зависи от ремонта или поддръжката на МПС изключително в мрежата на конкретната марка.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) Аз гласувах „за“ тази резолюция, заедно с голямото мнозинство в Парламента.

 
  
  

Доклад Alojz Peterle (A7-0121/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), в писмена форма. (PT) Ракът е сред най-големите предизвикателства за здравеопазването в Европа: това е втората най-важна причина за смъртност в ЕС, като 3 милиона души заболяват всяка година, а 1,7 милиона умират. Според Световната здравна организация най-малко една-трета от всички случаи на рак се предотвратими. Следователно изключително важно е съответните заинтересовани страни в рамките на Европейския съюз да се ангажират с колективни усилия срещу рака. Една от целите на предложението, представено от Комисията, за „Европейско партньорство за действия за борба с рака за периода 2009-2013 г.“ е да бъдат подкрепени държавите-членки в усилията им да се справят с рака чрез предоставяне на рамка за набелязване и съвместно ползване на информация, капацитет и експертни познания в сферата на профилактиката и контрола на раковите заболявания и посредством включване на съответните заинтересовани страни на в целия Европейски съюз в съвместни действия. Приветствам целта за намаляване на тежестта, свързана с раковите заболявания, чрез въвеждане на 100% скрининг сред населението за рак на гърдата, шийката на матката и колоректалния рак до 2013 г. и настоятелно призовавам държавите-членки да изпълнят гореспоменатите насоки. Поради изтъкнатите причини гласувах в подкрепа на доклада „Действия срещу рака: европейско партньорство“.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото Европейското партньорство за действия срещу рака за периода 2009-2013 г., предложено от Европейската комисия, е отлична инициатива за по-ефективна борба с това ужасно заболяване. Ракът е една от главните сфери на действие от страна на Комисията в областта на общественото здраве, тъй като всяка година 3,2 милиона европейци получават диагнозата рак, което го прави втората най-честа причина за смърт след сърдечно-съдовите заболявания. Предложеното от Комисията партньорство има за цел подкрепа за държавите-членки в усилията им да се справят с рака чрез предоставяне на рамка за набелязване и съвместно ползване на информация, капацитет и експертни познания в сферата на профилактиката и контрола на раковите заболявания. Бих искала да подчертая, че само чрез ангажиране на всички съответни заинтересовани страни в Европейския съюз с колективни усилия можем значително да намалим броя на случаите на това заболяване в Европа. Съгласна съм с призива на Европейския парламент към Комисията и държавите-членки за понататъшно разработване и утвърждаване на инициативи, които предоставят на раково болните подкрепа както пряко, така и непряко. Съгласна съм също, че Комисията и държавите-членки трябва да гарантират, че във всички държави-членки е налице равен достъп до лекарства за лечение на рака за всички, нуждаещи се от тях пациенти. Следователно настоящото партньорство за борба срещу рака по инициатива на Комисията е много важна крачка към постигането на общото социално и политическо партньорство за цяла Европа, което има за цел намаляването на тежестта, свързана с раковите заболявания в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма-. (RO) Предвижданията за експоненциално нарастване на случаите на заболяване от рак имат за цел силно да алармират международната общественост. Всеки трети европеец ще бъде диагностициран с рак по време на своя живот. Всъщност това коварно заболяване е втората най-честа причина за смъртност в Европа. Европейският парламент използва приетото от него предложение за резолюция, за да привлече вниманието към факта, че все още съществуват неприемливи различия в Европа по отношение на скрининга и лечението. За една-трета от диагностицираните с рак пациенти, болестта има фатален изход, защото диагнозата е поставена твърде късно. Това е реалност, която Европа трябва да промени чрез информационни програми, обучение на населението и улесняване на достъпа до висококачествени медицински услуги. Не на последно място, ЕС прави твърде малко в момента по отношение на научните изследвания в тази област, за която все още се знае твърде малко. Научните изследвания и профилактиката са основните направления в борбата срещу това заболяване. Това ще доведе до резултати в средносрочен план. Честотата на случаите на рак трябва да започне да намалява, така че Европа да успее да постигне амбициозните си цели, определени от Европейската комисия. А именно, да намали с 15% новооткритите случаи на рак до 2020 г., като отчита тенденцията за увеличаване на заболеваемостта, породена от увеличаването на населението и неговото застаряване.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам предложението на Комисията за създаване на Европейско партньорство за действия за борба с рака за периода 2009-2013 г., защото считам, че борбата срещу рака е съществена част от здравната стратегия. Независимо от това, като форма на първична профилактика, призовавам за прилагането на мерки за насърчаване на здравословния начин на живот като изключително важен фактор за подобряването на здравето. Факторите на околната среда също засягат здравето, затова е необходимо да се справим с екологичните проблеми, които са отговорни за развитието на конкретни видове рак. Ето защо е важно да съществува междусекторен и интегриран подход в сферите на дейност като образование, околна среда, научни изследвания и социални въпроси, както и по-добро координиране между отделните научноизследователски центрове, занимаващи се с рака, в ЕС. Обръщам внимание на необходимостта от по-добро използване на финансовите средства, насочени към борбата срещу рака, в рамките на Седмата рамкова програма, както и необходимостта от създаването на мащабни изследователски програми. Важно е също да се включи финансиране за насърчаване на профилактиката на рака във финансов аспект.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Създаването на нов цялостен подход срещу рака е от съществено значение, защото заболяването се разраства приблизително със скоростта на епидемия в световен мащаб и e една от основните причини за смъртност в света, довела до приблизително 13% от общия брой смъртни случаи през 2004 г. (близо 1,7 милиона смъртни случаи годишно); защото е била втората по важност причина за смъртност през 2006 г., като по-голямата част от смъртните случаи са се дължали на рак на белите дробове, колоректален рак и рак на гърдата; и защото всеки трети европеец в живота си се изправя пред тази диагноза, а всеки четвърти умира от рак. Ясната ангажираност с профилактика и национални планове за онкологичен скрининг е от изключително значение, тъй като знаем, че правилната профилактика и ранното лечение ще позволят заболяването да бъде избегнато в почти 30% от случаите. Изключително важно е също да се намали неравнопоставеността при лечението. Привличам вниманието към недопустимата ситуация в Португалия, където иновативни и ефективни лекарства за лечение на рака, особено за рака на белите дробове и рака на гърдата, биват отказвани на пациенти поради чисто финансови причини.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Ракът е едно от най-големите предизвикателства за здравеопазването, с които се сблъскваме в световен мащаб. Понастоящем болестта е на второ място сред причините за смъртност в Европа, като всяка година се появяват 3 милиона нови случаи, а 1,7 милиона души умират. Европейската комисия предлага Европейско партньорство за действия за борба с рака за периода 2009-2013 г. Като социален и политически проблем ракът изисква съвместни действия на европейско, национално, регионално и местно равнище. Договорът от Лисабон определя именно, че Съюза има компетентност за извършване на действия за подкрепа, съгласуване или допълване на действията на държавите-членки. Една от сферите на такива дейности на европейско равнище е защитата и подобряването на човешкото здраве (член 2E). Европейският съюз вече съгласува два важни инструмента за профилактика, основани на доказани факти: Европейският Кодекс срещу рака и Препоръките на Съвета относно скрининга за рака на гърдата, рака на маточната шийка и колоректалния рак. Следователно приветствам препоръката в предложението резолюция за мобилизиране на обществения сектор по принцип да инвестира в дисциплинирани и последователни усилия за профилактика на рака.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Ракът е една от главните причини за смърт в света, като броят на случаите нараства с тревожни темпове. Следователно считаме, че е важна подкрепата на ЕС за усилията на държавите-членки за борба срещу рака, както беше отбелязано в доклада, както и за утвърждаването на колективните усилия за набелязване и съвместно ползване на информация, капацитет и експертни познания в сферата на профилактиката и контрола на раковите заболявания. Намаленият брой на заболяванията от рак в някои държави вследствие на приемането на политики за подобряване на профилактиката и лечението показва, че е добре да се следва този път. Докладът повдига различни важни въпроси, включително и необходимостта от първична профилактика и контрол на заболяванията, които могат да се развият в рак; значението на онкологичния скрининг; недостатъчните средства, налични в момента за борба срещу рака в ЕС, и по-конкретно общественото финансиране; необходимостта от намаляване на излагането на канцерогени в трудовата и в околната среда; потребността от актуализиране на списъците с канцерогенни вещества; и защитата на раково болните и хронично болните на работното място. В доклада можеха да бъдат разгледани и други проблеми като премахването – вместо намаляването – на неравнопоставеността по отношение на достъпа до лечение и свързаните с него грижи за раково болните.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), в писмена форма.(PL) В качеството си на автор на писмената декларация № 71/2009 относно борбата с рака на гърдата в Европейския съюз, приета от Парламента, съм повече от доволна от съобщението на Комисията за „Действия срещу рака: европейско партньорство“.

В този документ се поставя проблемът за рака в ЕС и се определят цели на борбата срещу него. Независимо от факта, че здравните услуги де факто се управляват от държавите-членки, ЕС може, все пак, да предприеме действия за разширяване на спектъра от здравни грижи и да се превърне например в отлична платформа за размяна на добри практики. Държавите-членки сами трябва да решат дали ще се възползват от този допълнителен инструмент, изготвен от Комисията.

Предложението съдържа много конкретна цел, а именно, намаляване на тежестта, свързана с раковите заболявания в ЕС, с 15% до 2020 г. За да въведем на практика тази програма, трябва да постигнем интегриране на плановете на всички държави-членки за борба срещу рака до 2013 г. Следващата стъпка е намаляване със 70% на диспропорционалността в смъртността от рак сред европейските граждани, които се лекуват за това заболяване. Различията между държавите-членки с най-добрите и най-лошите резултати в това отношение са все още твърде големи.

Съобщението поставя също така акцент върху профилактиката и включва въвеждането на 100% скрининг на населението за рак на гърдата, рак на маточната шийка и колоректалния рак. Изразявам задоволство от факта, че отправеният неотдавна от нас призив, който се съдържа в писмената декларация № 71/2009, дойде в подходящ момент от работата на Комисията, която – надявам се – ще съдейства за бързото и надеждното прилагане.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на доклада за създаване на Европейско партньорство за действия за борба с рака за периода 2009-2013 г.

Целта на това партньорство е изграждането на рамка за набелязване и съвместно ползване на информация, капацитет и експертни познания в сферата на профилактиката и контрола на раковите заболявания. Държавите-членки трябва да действат заедно, особено в областта на онкологичния скрининг. В Европа един от всеки трима европейци ще заболее от рак по време на своя живот. Една-трета от случаите на рак обаче са предотвратими, а профилактиката предлага най-изгодната в икономическо отношение дългосрочна стратегия за намаляването тежестта, свързана с раковите заболявания.

Доволна съм, че мнозинството в залата гласува в подкрепа на предложенията, които направих като докладчик по становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, като например необходимостта от по-голямо насърчаване на публично-частните партньорства за стимулиране на научните изследвания и скрининга, особено в областта на медицинската образна диагностика.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Въпреки че здравето е отговорност на всяка държава-членка, можем само да спечелим от приемането на глобален подход за профилактика и лечение на раковите заболявания и именно тази теза подкрепям сега. По този начин Европа ще спомогне за по-тясното сътрудничество между заинтересованите страни (гражданското общество, различните организации и други) с оглед на възможно най-ефективно разпространение на най-добрите практики в тази област, и по-конкретно за подобряване на ефективността на грижите за пациентите, като се вземат предвид психосоциалното и психическо благополучие на болните. Това партньорство ще спомогне и да се гарантира, че свързаните проблеми като неравнопоставеността, с която пациентите с това заболяване се сблъсква, също не се пренебрегва. Това е от основно значение за подобряването на ежедневието на болните от рак. Приветствам също и приемането на 19 април на писмената декларация, която подкрепих, призоваваща всички държави-членки да въведат национален скрининг за рак на гърдата и Комисията да изготвя доклад относно последващите действия на всеки две години. Ракът на гърдата остава главната причина за смъртност на жените във възрастта от 35 до 59 години.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Според Световната здравна организация ракът е основната причина за смъртност в света. Понастоящем всеки трети европеец е с диагноза рак, а всеки четвърти умира от това заболяване. За съжаление, застаряването на населението също ще допринесе за увеличаване на заболеваемостта от рак през следващите няколко десетилетия. Смятам, че за да се справим с този ръст, трябва да подобрим националните планове за борба срещу рака и да проведем много по-ефективна информационна кампания, насочена към хората в ЕС. Децата следва да бъдат научени на здравословен начин на живот от най-ранна възраст, което в бъдеще ще доведе до по-малък брой случаи на раково болни. Експертите смятат, че една-трета от всички случаи могат да бъдат предотвратени, но за да се случи това, ЕС трябва да увеличи финансирането за борбата срещу рака. Така ще стане възможно извършването на научни изследвания и създаването на широкообхватна програма за профилактични мерки срещу рака във всички държави на Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Общественото здраве е един от приоритетите на ЕС. Борбата срещу всички форми на рак е част от него, тъй като заболяването е отговорно за смъртта на милиони европейски граждани всяка година. Всички знаем, че профилактиката и ранната диагностика са от съществено значение за ефективната борба с рака, така че преобладаващата част от усилията трябва да бъдат съсредоточени в тази област. Много е важно да се развиват усилия за борба с трите вида рак, които причиняват най-много смъртни случаи – рака на белите дробове, на дебелото черво и на гърдата – без да пренебрегваме останалите видове.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) В цяла Европа ракът е най-сериозната заплаха за здравето, а смъртността от това заболяване е висока. От три милиона нови заболели, 1,7 милиона няма да оцелеят. Ранната диагностика и лечение могат да подобрят значително тази статистика. Не само трябва да инвестираме в лечение на територията на цяла Европа, но и да осигурим подкрепа за профилактичните мерки. Трябва да превърнем транснационалното сътрудничество в приоритет, за да можем трайно да спрем разпространението на рака. Този доклад трябва да се разглежда като положителна стъпка в правилната посока, затова гласувах в негова полза.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма.(PL) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент за „Действия срещу рака: европейско партньорство“. Следва да подкрепим всички мерки, предназначени за борба с рака и за свеждането до минимум на последиците от него. Все още медицинската наука не е в състояние да спре рака, който се превръща в един от най-големите бичове на човечеството. Фактът, че през 2006 г. ракът е бил втората най-честа причина за смъртност, е ужасяващ. Има много причини за рака, но често пъти те не могат да бъдат определени и диагностицирани. Възможно е обаче да се предотврати развитието на рак и да се ограничат последиците от него в близо 30% от случаите. За да постигнем това, се нуждаем от подходящи национални програми за извършване на тестове. Европейският съюз, действайки в интерес на своите граждани и поради необходимостта от гарантиране на тяхната безопасност, трябва да осигури разработването на подходящи методи за ранна диагностика на заболяването, профилактични мерки и модерна терапия. Много държави-членки са успели да постигнат напредък в борбата срещу рака по различни начини, включително и чрез прилагането на стратегии за забрана на тютюнопушенето и конкретни методи на профилактика. Подобни мерки следва да се приложат навсякъде в Съюза, но с много по-голяма интензивност и ефективност. Прогнозите за следващите години по отношение на заболеваемостта и смъртността от рак не са оптимистични. Знанието, че независимо от различните методи за диагностика и лечение, много хора ще умрат от рак, винаги ще носи горчивина и тъга. Нека обаче да се погрижим гражданите ни да разберат, че по този въпрос могат да разчитат на пълната ни подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), в писмена форма. (FR) Намаляването на случаите на заболяване от рак в Европейския съюз с 15% от настоящия момент до 2020 г.; това е амбициозната цел на Европейското партньорство за действия за борба с рака за периода 2009-2013 г. Тази цел бива подкрепена днес от вота на Европейския парламент за доклада Peterle. Това гласуване е отговор, който е на висотата на предизвикателството, въпреки че според Световната здравна организация през 2010 г. ракът ще бъде основната причина за смъртност в света и ще изпревари сърдечно-съдовите заболявания.

Само през 2010 г. 3 милиона европейци ще развият рак, а почти 2 милиона ще умрат от това заболяване. Спешно трябва да направим повече в областта на системния скрининг за най-често срещаните видове рак: рака на белите дробове, колоректалния рак и рака на гърдата. Насърчаването на революционен пробив в онкологията означава също подкрепа за научноизследователската дейност в областта на канцеростатичните свойства на някои храни, както и насърчаването на ранния скрининг за тумори с помощта на последната дума на науката в биомаркерните техники: комплексни тестове на урина или кръв. Всички тези мерки имат твърдото намерение да разнообразят предоставянето на грижи за пациентите, така че 2010 г. да стане година на реагирането и Европейският съюз не само да подкрепя, но и да вдъхновява националните програми за действия срещу рака.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Разбира се, гласувах в подкрепа на този важен доклад, който е от съществено значение за профилактиката на раковите заболявания.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), в писмена форма.(PL) Категорично подкрепям доклада на Европейския парламент относно съобщението на Комисията за „Действия срещу рака: европейско партньорство“. Според данни на Международната агенция за изследване на рака всеки трети европеец получава диагноза рак, а всеки четвърти умира от него. Тази година 3 милиона европейци ще развият рак и почти 2 милиона се очаква да починат от него. В Полша около 100 000 души годишно стават жертви на рака, а 70 000 умират. Борбата срещу рака е една от постоянните области на действия на ЕС в областта на общественото здраве. Договорът от Лисабон подчертава компетентностите на Съюза по отношение на подкрепата, координирането или допълването на действията на държавите-членки за защита и подобряване на здравето. Конкретни действия във връзка с тези намерения можем да открием в инициативата на Комисията, наречена „Европейско партньорство за действия за борба с рака за периода 2009-2013 г.“. Целите на това партньорство, и по-конкретно на профилактичните мерки, са изключително важни за ограничаването на заболеваемостта от рак. Ограниченията, поставени върху финансовите средства за постигането на тези цели са обезпокоителни. В съобщението целите са определени за 10-годишен период, докато бюджетът на Комисията осигурява само краткосрочна финансова подкрепа. Следователно призовавам за: увеличаване на субсидиите, особено за профилактични програми в областта на регионалната политика и Европейския социален фонд; по-ефективно прилагане на наличните средства в рамките на Седмата рамкова програма например за по-добро координиране на научните изследвания; и увеличаване на средствата, планирани в новата Финансова перспектива.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. − (LT) Ракът е най-големият здравословен проблем в Европа и в целия свят. За съжаление, днес ракът все още нараства със скоростта на епидемия. С повече от 3 милиона нови случаи и 1,7 милиона смъртни случаи в ЕС всяка година, ракът представлява втората най-важна причина за смъртност и заболеваемост. В момента всеки трети гражданин на ЕС ще получи диагнозата рак, а експертите предвиждат, че тежестта, свързана с раковите заболявания, ще се увеличи рязко поради застаряването на населението. Трябва да се вземат спешни мерки за подобряване на контрола и профилактиката на раковите заболявания в ЕС. Положението е особено сериозно в Литва. Статистическите показатели за различните видове рак са сред най-лошите в целия ЕС. Затова специално приветствам резолюцията на Европейския парламент за борба срещу рака в разширения ЕС и Европейското партньорство за действия за борба рака за периода 2009-2013 г. на Европейската комисия, което е нов опит да се съберат заедно заинтересованите страни, за да работят съвместно в духа на полезното партньорство. Ракът е социален и политически проблем, не само здравословен. За неговото решаване са необходими съвместни усилия на европейско, национално, регионално и местно равнище. Бих искал да подчертая, че Договорът от Лисабон ясно определя компетентността на Съюза за подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите-членки. Споделяната от нас цел е да помогнем на държавите-членки да се борят с рака и да предоставят рамка за набелязване и съвместно ползване на информация, капацитет и експертни познания в сферата на профилактиката и контрола на раковите заболявания.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), в писмена форма.(PL) Днес гласувахме върху предложението за резолюция, изготвено от словенския колега г-н Peterle от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), относно борбата срещу рака. Разбира се, аз подкрепих приемането на предложението на Европейската комисия за създаване на Европейско партньорство за действия за борба с рака за периода 2009-2013 г. Тази нова форма на сътрудничество има за цел да подкрепи усилията на държавите-членки в борбата срещу рака. Медицинските статистики показват, че над 3 милиона нови случаи и 1,7 милиона смъртни случи се регистрират годишно в Европа. Това означава, че всяка година ракът заема второто място сред най-сериозните заболявания и причини за смъртност. Като част от европейското партньорство държавите-членки трябва да изготвят възможно най-бързо интегрирани планове за борба с това жестоко заболяване, така че да бъде възможно намаляването на заболеваемостта от него с 15% до 2020 г. Не трябва да забравяме обаче, че в тази неравна борба най-важният фактор е профилактиката. Това е икономически най-изгодната мярка, защото една-трета от случаите на ракови заболявания са предотвратими. Следователно следва да подкрепяме профилактичните мерки като част от медицинските практики, а същевременно и в контекста на все по-здравословен начин на живот.

 
  
  

Доклад: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Важността на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) се дължи на ключовата им роля за стартиране на истинска революция в света на науката не само защото възвестяват появата на обществото на знанието, но и защото превръщат в реалност устойчивия подход към използването на природните ресурси.

Предвид тези съображения не е възможно, в конкретния случай на новите технологии, насочени към енергийна ефективност, да пренебрегнем факта, че ИКТ са важен източник, чрез който да гарантираме, че напредъкът върви ръка за ръка със зачитането на планетата, като по този начин те гарантират, че както домакинствата, така и промишлеността могат извлекат икономически ползи от спестяваните ресурси. Политиката на спестяване на енергия ще характеризира устойчивостта на европейския социален модел, което е причината да гласувам в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Преминаването към интелигентно отчитане може да намали енергопотреблението с до 10% на европейско равнище, защото ще улесни двупосочния пренос на информация между мрежовите оператори, доставчиците на енергия и потребителите. Анализите показват, че интелигентното използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) може да намали енергопотреблението в сградите, които понастоящем имат дял от 40% от общото европейско потребление на енергия, до 17%. Тези цифри водят до общо намаление на въглеродните емисии до 27% само в транспортния сектор.

Тези прогнози могат да служат само като насърчение в стремежа към пълноценно използване на съвременните технологии. Макар да не е възможно тези технологии да бъдат приложени хармонично и в краткосрочен план в целия Европейски съюз, важно е, че всички държави-членки са наясно с възможността за използване на съвременни технологии за намаляване на въглеродните емисии, имайки предвид амбициозните цели от програмата „Европа 2020“.

Секторите на строителството и транспорта са сред най-големите потребители на енергия и могат да ускорят прилагането на съвременни технологични системи. По сходен начин използването на природните ресурси може да вреди в по-малка степен на околната среда и да отделя по-малко въглерод, когато се използват новите технологии.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) имат съществено значение за насърчаването на европейския икономически растеж. Тяхното влияние върху енергийния сектор е свързано и с дълбоки промени в обществото ни, правейки го по-децентрализирано и по-гъвкаво, превръщайки разпределението в синоним на по-големи блага. Използването на ИКТ и технологиите за мрежи ни дава възможност да подобрим ефективността на нашето енергопотребление например посредством развитието на мрежи за пренос на електроенергия, интелигентни сгради, интелигентни домове и интелигентно отчитане, както и екологично ефективен транспорт. Важно е обаче да продължим да използваме възможностите за нововъведения, които ни предлагат ИКТ. Развитието на иновативна интелигентна мрежа в Европа е от съществено значение, като тя ще предвижда инструменти за отчитане и наблюдение на ефективността на енергопотреблението, въвеждането на интелигентното отчитане в съответствие с графика, предвиден в третия пакет за енергийния пазар. По този начин потребителите ще могат да управляват своето потребление на енергия и така да бъде изравнена кривата на търсенето. ИКТ могат също така да играят важна роля за измерването и отчитането на общите последици от изменението на климата и за оценяването на мерките за опазването на климата, като с това допринасят за усъвършенстване на политиката в областта на климата.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах „за“ доклада относно прилагане на възможностите на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика. ИКТ могат да придобият важна роля при намаляване на въздействието на изменението на климата, като намалят енергопотреблението, повишат енергийната ефективност и интегрират възобновяемите енергийни източници.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) В момент, когато приоритети са намаляването на емисиите на въглероден диоксид и на парникови газове, както и инвестициите във възобновяеми енергийни източници и „зелени“ технологии, този доклад идва тъкмо навреме. Ето защо е от съществено значение да обсъдим такова представяне на мерки за прилагане на възможностите на информационните и комуникационните технологии, насочени към осъществяване на прехода към по-енергийно ефективна икономика, което е възможно най-евтино за обществеността и за предприятията. Действително е от ключово значение да насърчаваме устойчив растеж, който намира отражение в благосъстоянието на населението и икономиката в момента, а също и в солидарността към бъдещите поколения.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Информационните и комуникационните технологии могат да дадат съществен принос за енергийната ефективност на икономиката на Европейския съюз, по-специално в строителния и транспортния сектор. В този контекст приветствам усилията на Комисията да насърчава интелигентното отчитане и интелигентните мрежи в производството, разпределението и използването на енергия. По-специално, бих подчертал призива към държавите-членки да улеснят достъпа до широколентов интернет за всички граждани на Европейския съюз с цел гарантиране на равен достъп до онлайн услуги.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Несъмнено прилагането на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) може да улесни прехода към енергийно ефективна икономика, тъй като това е и начин за намаляване на енергопотреблението, повишаване на енергийната сигурност и спомага за намаляване на щетите върху околната среда, по-конкретно на емисиите на парникови газове.

Въпреки това ни е известно, че има бавен напредък по отношение на използването на потенциала за енергийна ефективност и пестене на енергия не само поради това, че съществуващите групи с икономически интереси преследват своя собствена изгода, а и поради малката подкрепа за необходимите промени.

Ето защо подкрепяме различните предложения, включени в доклада, по-конкретно тези, които предвиждат стимулиране на използването на ИКТ при планирането на нова транспортна политика и увеличаване на интермодалността на транспортния сектор, както и предложенията, които призовават Комисията да разработи различна визия за приоритетна помощ, отчитайки тези въпроси за използването на ИКТ за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика в различни области освен транспорт и мобилност, като например промишленост, здравеопазване и жилищно строителство.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) В продължение на няколко години Европейският съюз си поставя важни цели, свързани със спестяването на енергия и намаляване на въглеродните емисии. Секторът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) несъмнено е един от начините за подобряване на енергийната ефективност на отделните държави-членки. Всъщност ИКТ може да помогне за наблюдението и управлението на потреблението на енергия и да осигури нови приложения и технологии, които да подобрят използването на природни ресурси и да насърчат използването на по-чисти производствени и промишлени процеси. Обширните допитвания, организирани от Европейската комисия, изясниха начина, по който ИКТ може да допринесат за енергийната ефективност. Европейската комисия е изчислила, че основаните на ИКТ системи са в състояние да намалят потреблението на енергия в сградите, изчислявано на около 40% от общото европейско потребление на енергия, до 17%, а на въглеродните емисии в транспорта – до 27%. Организацията на градовете, постигната благодарение на ИКТ, може в значителна степен да намали енергийното въздействие на градските зони. Следователно трябва да се насърчи разпространението на добри практики и да се повиши осведомеността на органите, вземащи решения на местно равнище, относно възможностите за използване на потенциала на ИКТ.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Европейският съюз потвърди отново ангажимента си до 2020 г. да намали с 20% въглеродните емисии. Изпълнението на този ангажимент би било трудно без цялостното използване на потенциала на ИКТ. ИКТ могат на практика да намалят значително емисиите на въглероден диоксид.

ИКТ имат дял от 1,75% от въглеродните емисии в сектора на услугите и генерират 0,25% от емисиите, които се дължат на производството на оборудване, основано на ИКТ, и електронни потребителски стоки. Останалите 98% от емисиите се дължат на други икономически и обществени сектори. Следователно е добра идея да се хармонизират методите за измерване и количествено изразяване на енергийните показатели, така че да разполагаме с данни, които да ни дадат възможност да разработим иновативни стратегии за енергоспестяване и да предотвратим явлението „зелени заблуди“.

В този контекст бих искал да подчертая, че ИКТ могат да играят съществена роля за постигането на основните цели, дотолкова, доколкото те присъстват във почти всички сектори на икономиката и могат да помогнат за повишаване на производителността с над 40%. Поради тези причини потвърждавам пълната си подкрепа за тази стратегия, която съчетава подходящо икономическо и промишлено развитие с екологично устойчива стратегия.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. – (RO) Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) предлагат във всяка държава-членка начин за повишаване на енергийната ефективност и предоставят нови приложения и технологии за подобряване на използването на природните ресурси и за трансформиране на промишленото производство и процеси в екологично ефективна икономика. Основаните на ИКТ системи са в състояние да намалят потреблението на енергия на сградите, изчислявано на 40% от общото европейско потребление на енергия, до 17%, а също и да намалят въглеродните емисии в транспортния сектор до 27%. В сектора на ИКТ са заети 6,6 млн. души в 27-те държави-членки на Европейския съюз, той стимулира капацитета за иновации на всеки сектор и допринася за 40% за глобалния ръст на производителността. Европейската комисия и Комитетът на регионите трябва спешно да изготвят „практическо ръководство за областни и местни органи“ относно начините за подобряване на енергийните показатели чрез новаторско използване на ИКТ. То ще изясни начина, по който органите могат използват ИКТ в своите планове във връзка изменението на климата. Също така в ръководството ще бъде описано и как Кохезионните фондове могат да се използват за подпомагане на бизнес партньорства при създаването на новаторски приложения на ИКТ, за да се насърчат и подкрепят градовете и общините да използват ИКТ за намаляване на емисиите.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Ние, Зелените, гласувахме в подкрепа на доклада. Всички първоначални части на текста, които някои групи искаха да бъдат заличени, бяха запазени.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), в писмена форма. (EN) Бях докладчик по становището на комисията по околна среда за този доклад и съм напълно наясно с потенциала на сектора на ИКТ да допринесе за значително спестяване на енергия в Европейския съюз, по-конкретно в секторите на строителството и транспорта. Трябва обаче да имаме предвид и т.нар. „цифрово разделение“, което съществува както в самите държави-членки, така и между тях. То води до социално и икономическо неравенство и намалява капацитета на ИКТ да допринесе за широкомащабни ползи по отношение на енергийната ефективност. От първостепенно значение е всеки да има достъп до високоскоростен интернет. Държавите-членки, с помощта на Комисията, следва да положат повече усилия за изграждане на необходимата инфраструктура, която да гарантира, че всички европейски граждани и предприятия могат да се възползват от наличните технологии. Това ще окаже пряко въздействие на неравенството и несправедливостта, създадена от цифровото разделение, и е единственият начин да се гарантира, че потенциалът на ИКТ по отношение на енергийната ефективност е използван в максимална степен.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма.(PL) Предвид факта, че мерките, предприети за постигане на целта за 20% спестяване на енергия до 2020 г., действат твърде бавно възниква необходимостта от повишаване и ускоряване на нововъведенията в информационните и комуникационните технологии и от постигане на значително увеличение на дяла на енергията, получавана от възобновяеми енергийни източници. Следва да се отбележи, че с ръста в транспортния сектор, емисиите на въглероден диоксид също се увеличават с бързи темпове. Затова следва да бъде поставен акцент на прилагането на информационните и комуникационните технологии именно в този сектор с цел не само да бъдат намалени емисиите, но и да не се допуска увеличаването им. ИКТ решенията трябва да бъдат включени при планирането на новата европейска транспортна политика. Това може да доведе до намаляване на интензивността на транспортния трафик, което от своя страна ще окаже благоприятно въздействие върху околната среда. Всички тези мерки ще доведат не само до измерими ползи за климата, но също така ще намалят разходите, свързани с енергопотреблението, и до създаването на екологични работни места. Следва обаче да се има предвид, че новите държави-членки нямат възможност да се адаптират така бързо към изискванията, въведени от Европейския съюз. Следва да отчетем и интересите на тези държави, тъй като те представляват значителна група, която все още използва традиционните енергийни източници. За да променим това, са необходими финансови средства и време.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Подкрепям инициативата на Европейската комисия да използва информационните и комуникационните технологии (ИКТ), за да подобри енергийната ефективност на Съюза и да повиши конкурентоспособността на европейската промишленост. Според изчисленията, представени от Европейската комисия, използването на ИКТ е отлична мярка, която дава възможност да намалим енергопотреблението и същевременно да намалим емисиите на въглероден диоксид до 27%, което е изключително важно. Това също така ще намали вредите за околната среда. Напълно съм съгласен и подкрепям становището, изразено от докладчика, че приложението на ИКТ ще стимулира европейската промишленост и пазара на нови технологии и това ще допринесе за съживяване на пазара и създаването на нови работни места. Считам, че е необходимо да бъдат предприети всички мерки както за това ИКТ да започнат да се прилагат в държавите-членки, в които те все още не се прилагат, така и прилагането им да бъде подобрено на местата, където вече се прилагат. Искам, по-конкретно, да подчертая важността на ИКТ за планирането на новата европейска транспортна политика. Логистиката е важен фактор за рационализирането на транспорта и намаляването на въглеродните емисии. Важно е да бъде призната необходимостта от увеличаване на публичните и частните инвестиции в ИКТ инструменти, за да се разработи интелигентна енергийна инфраструктура за транспорта. Използването на интелигентни транспортни системи (ИТС), приложени в пътния транспорт и съчетани с други видове транспорт, може да спомогне за намаляване на задръстванията и вредното им въздействие върху околната среда. Като член на комисията по регионално развитие (REGI), искам да подчертая, че трябва да насърчаваме държавите-членки да разпространяват добрите практики и да повишим осведомеността на органите, вземащи решения на местно равнище, относно възможностите за използване на потенциала на ИКТ.

 
  
  

Доклад: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), в писмена форма. (IT) Бялата книга на Европейската комисия „Адаптиране спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действие“ съдържа много идеи, върху които трябва да се съсредоточим, понастоящем и в бъдеще, за да ограничим заплахата, свързана с глобалното затопляне.

Затова приветствам, по-конкретно, пасажа от доклада, в който се набляга на важността на включването на измерението на адаптацията в политиките на ЕС, независимо дали се отнася за селското стопанство, рибарството или управлението на горите, чрез хоризонтален и междусекторен подход, който може да гарантира последователността на мерките, които ще бъдат прилагани понякога.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма.(RO) Европа преминава през период, в който тя трябва да отчете неотложната необходимост да вземе мерки за намаляване въздействието на дейността на човека върху климата. Бялата книга относно изменението на климата е крачка напред към стандартизиране на действията, целящи намаляване емисиите на въглерод на европейско равнище.

Предвид амбициозната цел за намаляване с 20% на емисиите на парникови газове към 2020 г., Европейският съюз трябва да действа много по-бързо, отколкото в момента. Държавите-членки, нови и стари, са задължени да полагат по-големи, равностойни усилия и да разберат, че предотвратяването или лечението на една болест на първоначалния й стадий има по-голяма вероятност да доведе до успех, отколкото лечението на хронично състояние.

Би било тъжно, ако Европа разбере прекалено късно, че изменението на климата може да се отрази на шанса на селското стопанство да бъде жизнеспособно като основен източник на храна за населението както на Европа, така и на света. Вече ежегодно се сблъскваме с екстремни метеорологични условия, суши и наводнения. Сега е трудно да си представим, че би могло да бъде и по-зле. Експертите обаче не са настроени много оптимистично. Ето защо мерките, целящи смекчаване въздействието на дейността на човека върху климата, са от решаващо значение за запазване на нормалното положение.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам инициативата на Европейската комисия да представи широка политическа рамка за европейските действия по политиката за адаптиране към климата. Мерките за смекчаване и адаптиране обаче не трябва да бъдат изолирани. Бих наблегнала на значението на Директивата за Схемата за търговия с емисии (СТЕ), съгласно която държавите-членки следва да отделят поне 50% от приходите от СТЕ за мерките за смекчаване и адаптиране. Също така считам, че допълнителните мерки трябва да бъдат с приоритет, за да се подкрепи стратегията на ЕС, която цели да постигне 20% нарастване на енергийната ефективност към 2020 г., с идеята тази цел да стане правнообвързваща на равнище на ЕС. От представените мерки за адаптиране бих наблегнала на солидарността между държавите-членки спрямо необлагодетелстваните и най-засегнатите от изменението на климата региони. За постигане на тази солидарност е важно Комисията да разгледа подкрепата за публичните средства, предвидени за международно сътрудничество в предстоящата Осма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, за да се подпомогне борбата й с изменението на климата. Искам също да подчертая важността на ролята на научните изследвания и технологиите за развитието на общество с ниски емисии на въглерод в светлината на неотдавнашното съобщение на Комисията относно Стратегическия план за енергийни технологии и логиката на взаимодействие между публичния и частния сектор, както и между финансирането на равнище на Съюза, а също и на национално и регионално равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), в писмена форма. (EN) Аз гласувах в подкрепа на резолюцията, която приветства Бялата книга на Комисията за стратегията на ЕС „Адаптиране спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действие“ и предлага набор от мерки в няколко области на политиката. Дори и да успеем да задържим глобалното затопляне на безопасни равнища, изменението на климата води до неизбежни последици, които изискват усилия за адаптиране. Устойчивостта на климата и адаптирането трябва да бъдат включени във всички области на политиката и особено в тези, които имат отношение към водите, почвите, селското стопанство и рибарството и крайбрежните райони. Биоразнообразието е изложено на риск, но е необходимо също да се гарантира, че изменението на климата ще бъде взето предвид при градоустройственото, транспортното и инфраструктурното планиране. Структурите за гражданска защита следва да наблегнат върху подготовката си за наводнения и суши. Важно е да не се забравят социалните и здравните последици на това предизвикателство. То може да се отрази сериозно на респираторното здраве и да увеличи честотата на трансмисивните заболявания. Лишените от добри условия за живот общности, бедните деца и възрастните хора са сред най-уязвимите на рисковете за здравето, породени от изменението на климата. Приходите, получени от Схемата за търговия с емисии, трябва да подпомогнат усилията за адаптиране, а бюджетът на ЕС трябва да отразява неотложността на справянето с тези предизвикателства.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах „за“ доклада относно Бялата книга на Комисията: „Адаптиране спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действие“. Мерките за адаптиране са необходими, за да посрещнем предизвикателствата на изменението на климата. Считам, че адаптирането към изменението на климата е необходимо и ще ни помогне да подобрим съществуващите системи за управление в извънредни ситуации – управление, което би могло да стане по-ефективно чрез съчетаване на спътниково и наземно наблюдение.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Както казах вчера във връзка с гласуването на доклада Le Foll относно селското стопанство в ЕС и изменението на климата, екологичните съображения, макар и да са обосновани и необходими, трябва да бъдат внимателно претеглени спрямо въздействието на предложенията , свързани с устойчивостта и производителността на селското стопанство. Същото важи за всички отрасли на дейността, така че от съществено значение ЕС да създаде стратегия за справяне с изменението на климата, като сериозно се ангажира с устойчивото развитие и опита да намали въглеродните си емисиите, без по този начин да изложи производствените си дейности – особено промишлеността – на риск. Всяка политика в областта на изменението на климата трябва – особено на фона на икономическа и финансова криза – да се стреми към икономическа ефективност и устойчивост, поставяйки иновациите и научните изследвания в услуга на новите техники и решения, които са по-екологосъобразни и са също толкова ефективни и конкурентоспособни. Ударението трябва да се постави върху чистите източници на енергия, по-ефективното използване на природните ресурси и солидни инвестиции в научни изследвания и технологии, които са по-екологосъобразни; това ще даде възможност да се запази европейската конкурентоспособност и ще позволи създаването на повече работни места при едно устойчиво развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) ЕС трябва да запази и заздрави водещата си роля в международната борба с изменението на климата. Научните изследвания в тази област са от съществено значение, ако искаме да тръгнем по път, който е правилен и безопасен, било то за борба с изменението на климата или за адаптиране към него. Въпросът за адаптирането е междусекторен и засяга няколко секторни политики. Трябва да има по-голяма политическа координация на държавите-членки в тези области. Всъщност аз подкрепям идеята да бъде задължително националните планове за адаптиране да се основават върху една обща европейска рамка. Считам, че трябва да имаме общи европейски политики в области, като например води, енергетика и гори; например отново бих посочил необходимостта от европейска харта за рисковете за бреговите граници. Спешно е необходим анализ на рисковете, които изменението на климата носи за най-уязвимите региони на Европа. Считам също, че трябва да има европейски показатели за ефективността на обществените системи за водоснабдяване. Бих подчертал също, че природните екосистеми са най-важните въглеродни поглътители на Земята, като улавят 50% от световните годишни емисии на парникови газове и допринасят както за смекчаването, така и за адаптирането.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Докладът е в съзвучие с убеждението, че изменението на климата е глобално, бедствено и неминуемо човешко по произхода си. Също както това убеждение, което е станало почти религиозно и вече не се подлага на обсъждане, то е прекалено. Както всичко прекалено, то е смешно. По този начин, без дори да се изчака научна оценка, следва да се приложи един съвсем превантивен принцип за справяне с най-лошите възможни сценарии по отношение евентуалното въздействие на така нареченото глобално затопляне върху екосистемите, но също и върху жилищни райони, промишлени съоръжения и така нататък. Отбелязвам мимоходом, че такова благоразумие рядко се проявява при други мерки, свързани с околната среда и човешкото здраве, например при генетично модифицираните организми (ГМО). Въз основа на реални или въображаеми рискове, като се започне от болести, може би свързани с глобалното затопляне, и се стигне до горски пожари, за които се твърди че се дължат единствено на същото това явление, преминавайки също през наводнения и прегряване на основни електроцентрали, ни призовават да приемем намесата на Комисията и на европейските политики в абсолютно всички области, включително и ползването и на най-малките парчета земя. Жалко, че толкова много дървета, колкото и да са признати за въглеродни поглътители, са били пожертвани за отпечатване на този текст. Както е казал поетът: хей, дървосекачо, спри се за момент.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Неизбежното изменение на климата принуждава обществото и икономиката на Европейския съюз да се приспособят към нова действителност. Мисля, че е необходима политика за адаптиране, която да е подходяща за естеството и вида на промените, които стават, и също така да включва стратегия за защита на районите, изложени на най-голям риск. Напълно съм съгласен с докладчика и мисля, че за да съгласуваме тези мерки по-добре, е особено важно да внедрим система за обмен на информация и наблюдение на международно равнище, но също и на регионално и местно равнище. Доволен съм преди всичко от акцента върху значимата роля на общата селскостопанска политика, която в процеса на адаптиране към изменението на климата играе решаваща роля като пазител на екосистемите и биологичното разнообразие. Следователно според мен проектите, които предотвратяват или облекчават последиците от сушите и наводненията, подпомагащи стопаните, които работят в трудни условия, са много важни.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Аз гласувах в подкрепа на цялото предложение за резолюция относно Бялата книга на Комисията, озаглавена „Адаптиране спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действие“, защото, считам, че това е от особен интерес за Европа като цяло, както и за Италия, по-конкретно, вследствие на нейните геоклиматични характеристики. В действителност има безспорни трудности в управлението на водните ресурси на Италия, както е ясно не само от честите суши на юг през летните месеци, но също и от някои случаи на наводнения като това, което стана през месец декември с река Серкио в Тоскана. В Италия имаме и ужасния проблем с летните пожари, поради което наистина е от решаващо значение да подобрим условията по безопасността. Макар и проектът на Бялата книга понастоящем да е само първоначална отправна рамка, според мен той със сигурност се явява значим принос, особено по отношение на управлението на извънредните ситуации. В същото време той очертава общ стратегически подход за повишаване на издръжливостта на ЕС към въздействията от изменението на климата.

 
  
MPphoto
 
 

  Andres Perello Rodriguez (S&D), в писмена форма. (ES) Голяма част от Парламента, като испанската делегация от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, официално се противопостави на параграф 41 на резолюцията, който изисква принципът на субсидиарността да бъде приложен в политиката в областта на почвите. Ние всички отчитаме различията, съществуващи между отделните региони на Съюза, но именно това е причината, както посочва резолюцията, Южна Европа е особено чувствителна към изменението на климата и се нуждае от Европа и нейните общи политики. Това е въпрос на солидарност, от която целият ЕС би спечелил. Поради това изразяваме дълбоко съжаление за изчезването на първото предложение от текста, с което г-н Prodi поиска Директивата за земята да бъде деблокирана в Съвета. От решаващо значение е да въведем този законодателен инструмент, който е съществен за адаптирането, и по-конкретно за справяне с риска от влошаване и опустиняване на земята. Вярно е, че рискът е по-изразен в Южна Европа, но нека не забравяме, че изменението на климата засяга всички дадености на околната среда в Европа. Тези, към които резолюцията е адресирана, следва да знаят, че голяма част от Парламента продължава да призовава за една подпомагаща и обща политика.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Ние, като Зелени, гласувахмe в подкрепа на доклада. Добрите новини са, че изменението, целящо акцента по отношение на ядрената безопасност да отпадне, претърпя неуспех.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма.(PL) Резултатите от работата, проведена от учени, показват, че последиците от изменението на климата ще имат все по-голямо влияние върху природната среда и икономиката, както и върху ежедневието ни. Следователно предприемането на мерки, целящи адаптиране към сегашните и бъдещите последици от изменението на климата, е сериозно предизвикателство за обществото в целия свят. Решенията относно най-добрите начини за адаптиране към изменението на климата трябва да се вземат въз основа на надеждни научни и икономически анализи, но не всички региони имат достъп до информация с необходимото качество. Затова идеята да се създаде платформа за наблюдение на изменението на климата изглежда добра. Платформата би била полезна за обмена на информация, опит и най-добри практики на европейско, регионално и местно равнище. Не съм сигурен обаче дали поемайки ролята на лидер в международната борба срещу глобалното затопляне на климата, както се препоръчва в документа, ЕС не се опитва да поеме прекалено голяма отговорност за глобалните въпроси. Струва ми се, че когато трябва да се справяме с предизвикателства като икономическа криза и необходимост да се осигури растеж, не следва да гледаме на разходите за борбата с глобалното затопляне на климата като приоритет. Независимо от мерките, които ще бъдат въведени за адаптиране към изменението на климата, трябва да се има предвид, че някои държави ще се сблъскат с изключително високи разходи по прилагане на политиките за адаптиране и ако тези държави бъдат оставени без финансова подкрепа, може да се стигне до увеличаване на различията в развитието на отделните държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), в писмена форма. (FR) В доклада ми в Комисията по транспорт и туризъм изразих съжаление относно липсата на внимание към транспортния сектор в европейската стратегия за адаптиране към изменението на климата, въпреки че той е от значително икономическо значение и е един от основните източници на емисии на въглероден диоксид. Затова аз приветствам факта, че докладът отново поставя транспорта в сърцевината на проблема. Трябва да положим съществени усилия, за да помогнем успешно на предприятията и потребителите да се адаптират към изменението на климата. Успехът на политиката ни зависи от това да бъдат задействани адекватни и новаторски методи за финансиране, за да се ограничи възможно най-много въздействието върху хората, екологичния баланс и икономическите дейности. Освен това стратегията ни трябва да взема под внимание чувствителните географски райони например крайбрежните, морските и планинските райони, които са особено уязвими и ще понесат основния удар на изменението на климата, ако не вземем подходящи предпазни мерки. Нашият Парламент трябва спешно да приеме ефективни механизми за адаптиране за транспортния сектор, който не трябва повече да бъде просто причина за проблема, а трябва да стане и решение в борбата с изменението на климата.

 
  
  

Доклад: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (ECR), в писмена форма. (EN) При гарантирането на съотношението разходи/ползи, ефективното управление и предотвратяването на измамите са основните приоритети на групата на Европейските консерватори и реформисти (ECR) във връзка с бюджета на Европейския съюз. Ето защо ние подкрепяме целите на доклада Cozzolino и повечето от заключенията в него.

Групата на Европейските консерватори и реформисти обаче не може да подкрепи идеята за Европейска прокуратура. Има риск тази служба да бъде опасната първа стъпка към европейска компетентност в областта на наказателното право и акцентът върху създаването й е отвличане на вниманието от усилията да бъдат накарани съществуващите системи и органи да работят ефективно.

Тъй като предложеното от групата на Европейските консерватори и реформисти изменение относно премахването на параграфа, подкрепящ Европейската прокуратура, беше отхвърлено, групата се въздържа при последното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Въпреки че аз, подобно на докладчика, оценявам положително факта, че броят на финансовите нередности, докладвани на Комисията от държавите-членки, намалява от 1 024 млн. евро през 2007 г. до 783,2 млн. евро през 2008 г., считам, че целта ще бъде да се постигне равнище на финансови нередности от 0 млн. евро годишно. За да се постигне това, считам, че е необходимо да се приемат мерки, които установяват по-голяма прозрачност в борбата срещу данъчните измами, особено с ДДС, както и при всички финансови престъпления; по-голямо сътрудничество между правителствата в случай на трансгранични измами; подобряване на качеството на данните и постоянно актуализиране на националните бази данни, както и бързи реакции от страна на правителствата при искане на информация. Трябва също така да има по-добро администриране и контрол на заявленията при кандидатстване за кохезионните фондове, необходимо е да се предвиди и прилагането на санкции на държавите-членки, които не използват правилно тези средства. Бих искал също така да подчертая съществения принос на Европейската служба за борба с измамите към отчетеното намаляване на нередностите.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) В годишния доклад относно защитата на финансовите интереси на Общността за 2008 г. се казва, че финансовото въздействие на нередностите, доколкото те са установени, е намаляло от 1 024 млн. евро през 2007 г. на 783,2 млн. евро през 2008 г., като това намаление засяга всички сектори, с изключение на преките разходи и предприсъединителните фондове. Аз бих акцентирал, по-конкретно, върху необходимостта от интегриране на данните за нередностите, като се изяснят допуснатите грешки и съмненията за измами за всички засегнати ресурси. Борбата с измамите и корупцията е важно задължение на европейските институции и държавите-членки, които трябва да предоставят всички необходими средства за провеждането на ефективна борба с този бич за обществото, така че да се защитят финансовите интереси на Съюза и неговите данъкоплатци.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) В настоящото време на икономическа и финансова криза нито едно евро от бюджета на Европейския съюз не може да се прахосва и това е още по-вярно, когато прахосването е резултат на измами, водещи до неправомерно изплащане на европейски средства. През годините наблюдавахме значително намаляване на нередностите. Въпреки това не можем да бъдем доволни от намаляването на нередностите до незначителни суми или почти до нула. Европейският съюз трябва да приеме механизми за контрол на бюджета, които са ефективни на етап ранно предотвратяване и разкриване на измами, така че публичните средства да се предоставят само когато действително ще се използват правилно, независимо от ефективното наказание за онези, които нарушават правилата, опитвайки се незаконно да си присвоят тези средства, които поначало са недостатъчни.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. − (DE) За мен борбата с измамите е изключително важен въпрос, особено що се отнася до регионалните и предприсъединителните фондове. Предложените мерки за борба с измамите обаче са прекалено централистки. Поради това аз се въздържах от гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Радвам се, че финансовото въздействие на нередностите, доколкото те са установени, е намаляло от 1 024 млн. евро през 2007 г. до 783,2 млн. евро през 2008 г. (това намаление засяга всички сектори, с изключение на преките разходи и предприсъединителните фондове). Напълно подкрепям работата на Комисията и бих искал да припомня, че борбата срещу измамите и корупцията е несъмнено задължение на европейските институции и на всички държави-членки.

Като се има предвид особената икономическа ситуация, в която е изпаднала цяла Европа, съгласен съм, че е необходимо гарантиране на финансовите интереси на Европейския съюз и борба с организираната престъпност, която според националните показатели засилва капацитета си за договаряне на тайни споразумения в рамките на институциите именно чрез измами, насочени срещу бюджета на Европейския съюз.

Ето защо мисля, че е от решаващо значение да се приеме ефективно законодателство за подобряване на административното сътрудничество за борба срещу вредните данъчни практики и гарантиране на добро функциониране на вътрешния пазар. Във връзка с това аз подкрепям предложението за директива на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, подчертавайки значението на по-голямата отговорност на държавите-членки, като се започне от качеството на информацията, въвеждана в базите данни.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) При окончателния вот аз гласувах „за“. Предложеното от групата на Европейските консерватори и реформисти изменение, което аз не подкрепих, беше отхвърлено.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма.(PL) Заслужава си да се отбележи, че през 2008 г. имаше значително намаляване на нередностите в сравнение с предходната година. Най-голямото подобрение се наблюдава в областта на разходите за селско стопанство. Докладът показва, че съответната прогнозна сума на нередностите е намаляла с 34%. Най-голям прираст обаче беше регистриран в областта на предприсъединителните фондове, при които неправилното изразходване на средства се е увеличило с цели 90,6%, но не трябва да забравяме, че става въпрос за държави, които не са членки на Съюза и им липсва опит. Въпреки подобрението на ситуацията през 2008 г., известна част от бюджетните средства на Европейския съюз все още са зле изразходвани. До известна степен това е резултат от липсата на ефективни механизми за контрол и надзор. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), която съществува от 1999 г., е отчитала много успехи в борбата срещу злоупотребите. Въпреки това важно е да се гарантира нейната пълна оперативна независимост. Подкрепям предложението на докладчика да се даде възможност на ОЛАФ да извлича повече ползи от вътрешните одити, извършени от Комисията, вместо да се разчита само на информация, предоставена от длъжностни лица или държави-членки. Каква роля следва да имат държавите-членки и техните системи за надзор и извършване на одит? Борбата с измамите в европейските проекти следва да бъде приоритет за нас. Честността и отговорността при изразходване на ограничените средства от бюджета на Европейския съюз ще ни позволи да съхраним фондове, които могат да бъдат използвани в борбата с последиците от рецесията. Не бива да забравяме, че средствата в бюджета на Европейския съюз принадлежат на всички нас – на данъкоплатците. Ето защо трябва да гарантираме, че те се изразходват по най-ефективния начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Бих искал да подчертая, че борбата с измамите и корупцията е важно задължение на европейските институции и всички държави-членки. Аз обаче бих искал да обърна специално внимание на факта, че в някои държави корупцията в разпределението на средствата на Европейския съюз е пряко свързана с дискредитиране на политиките, провеждани в тези държави. В тях се формират отделни политически и финансови кланове с цел контролиране на разпределението на средствата на Европейския съюз. Следователно Европейският парламент, Европейската комисия и другите важни институции на Европейския съюз следва да обърнат внимание на дискриминацията и дискредитирането на политики, политически организации, политически опоненти и опозиционни лидери на национално равнище. Европейският съюз, който стимулира демокрацията, трябва, на първо място, да гарантира, че опозиционните партии на държавите-членки имат възможност да работят, да се изразяват свободно и да контролират дейностите за предотвратяване на корупцията. Също така бих искал да подчертая, че парите на Европейския съюз следва да бъдат използвани за подобряване на инфраструктурата на държавите-членки, за образование на хората и други подобни дейности. Инвестирането на европейски пари в инфраструктура ще бъде от полза както за държавата, така и за нейната търговия. Вече няма да има „бедни“ предприемачи, които искат, но не получават подкрепа. Освен това по този начин няма да се наложи да контролираме разпределението на средствата на Европейския съюз между хиляди заинтересовани страни, а именно, получатели на помощи, което би означавало, че хиляди измамници също ще изчезнат. Затова цялото внимание трябва да бъдe насочено към публичното използване на тези пари.

 
  
  

Доклад: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), в писмена форма. (IT) Искам да се възползвам от добрата възможност да изкажа мнение във връзка с гласуването на годишния доклад на Европейската инвестиционна банка, чието седалище е в Люксембург, за да изтъкна, както вече съм подчертавал по време на други обсъждани въпроси, колко е важно да се увеличи бюджетът за финансовите инструменти на Европейската инвестиционна банка в подкрепа на центровете за градско развитие и плановете за възстановяване.

Инструментите, които съществуват в момента, като фондът по програмата „Джесика“ (JESSICA), са едни от малкото инструменти за финансов инженеринг, които регионите или общините могат да използват за финансиране на проектите за градско развитие. Те засягат също така общинските жилища, но само по отношение на областите, които допълват проектите, както и реновирането с цел спестяване на енергия и подобряването на сградите. Ето защо аз използвам възможността, за да подчертая, че възможностите на фонда по програмата „Джесика“ следва да бъдат разширени с цел финансиране строителството и на нови сгради (които очевидно са екологосъобразни), тъй като по този начин ще се помогне на местните органи да решат също така жилищния проблем в нашите градове.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2008 г., като бих искала да я окуража да продължи дейността си за насърчаване на развитието на европейската икономика и подпомагане на растежа, стимулиране на заетостта и популяризиране на междурегионалното и социалното сближаване. Приветствам също факта, че Европейската инвестиционна банка отдава голямо значение на малките и средните предприятия (МСП), устойчивата енергия и смекчаването на последиците от изменението на климата, както и на инвестициите в райони, обхванати от цел „Сближаване“, на Европейския съюз, които са особено силно засегнати от наблюдавания напоследък икономически спад. Европейската инвестиционна банка реагира бързо на световната икономическа криза, по-конкретно чрез Плана за икономическо възстановяване, както и по отношение на онези държави-членки, които са най-сериозно засегнати от кризата. Аз обаче призовавам в бъдещите доклади да се изброяват подробно големите заеми, даващи възможност на Европейския фонд за регионално развитие да подпомага региони, прилагащи модерни в технологично отношение програми или такива, които са свързани с възобновяеми или екологично чисти енергийни доставки. Също така докладите за инвестиционния механизъм следва да включват информация относно резултатите на финансираните програми. Чрез осигуряване на подходящо финансиране Европейската инвестиционна банка трябва да играе по-голяма роля за подпомагането на инвестициите в инфраструктурата, екологосъобразните технологии, иновациите и малките и средните предприятия като част от стратегията „Европа 2020“.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) играе съществена роля в подпомагането на държавите-членки да се справят със сериозната икономическа, финансова и социална криза. С оглед на това аз считам, че увеличените средства, които се отпускат, по-конкретно за политиката на сближаване на Европейския съюз, са от решаващо значение за намаляване на въздействието на кризата върху най-необлагодетелстваните региони и най-силно засегнатите от кризата региони. Увеличеното финансиране за малките и средните предприятия, които представляват по-голямата част от предприятията в Европа, както и допълнителното финансиране за научноизследователска и развойна дейност ще способстват за по-нататъшното смекчаване на последиците от настоящата криза. Ето защо имайки предвид, че Договорът от Лисабон е влязъл в сила, както и настоящите и бъдещите предизвикателства, свързани с тежкото икономическо и социално положение, в което се намира Европейският съюз, от съществено значение е да се активизира дейността на Европейската инвестиционна банка, да стане тя по-прозрачна и да се поставят правилните приоритети.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е създадена през 1958 г. с Договора от Рим. ЕИБ, като дългосрочен кредитор на Европейския съюз, отпуска кредити на публичния и частния сектор за проекти от европейски интерес, като използва финансовите пазари и собствени средства. Нейната основна цел е да допринесе за интеграцията, балансираното и устойчиво развитие, както и икономическото и социалното сближаване на държавите-членки на Европейския съюз. През 2008 г. ЕИБ беше изправена пред безпрецедентни предизвикателства, тъй като световната икономическа криза обхвана и икономиките на Европейския съюз. Що се отнася до управлението на кризи, аз се радвам да изтъкна бързата реакция на ЕИБ спрямо световната икономическа криза чрез самостоятелно финансиране на увеличението на капитала, като по този начин повиши обема на кредитирането в подкрепа на Европейския план за икономическо възстановяване. Затова приветствам годишния доклад на ЕИБ за 2008 г. и неговото приемане, което окуражава банката да продължи дейността си за насърчаване на развитието на европейската икономика и подпомагането на растежа, стимулирането на заетостта и популяризирането на междурегионалното и социалното сближаване.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) играе изключително важна роля за икономиката на Европейския съюз, тъй като се явява гарант за финансирането на операциите в рамките на Европа, които са свързани с осигуряването на икономическо и социално сближаване, подготовката за основаната на знанието икономика; развитието на трансевропейските транспортни мрежи и достъпът до тях; подпомагането на малките и средните предприятия (МСП); опазването и подобряването на околната среда; и гарантирането на устойчива, конкурентна и безопасна енергия. Не би било възможно изпълнението на стратегията „Европа 2020“ без подкрепата на ЕИБ, която трябва да предостави средствата, необходими за осъществяването на проекти в областта на инфраструктурата, екологосъобразните технологии, иновациите и малките и средните предприятия.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Ролята на Европейската инвестиционна банка се разрастна през 2008 г. в резултат на финансовата криза. В условията на кризата на ликвидността ЕИБ продължи да предоставя кредити на публичния и частния сектор за проекти от европейски интерес, като използва финансовите пазари и собствените си ресурси. В допълнение към стимулирането на националните икономики Европейският съюз прие също така решение относно Европейския план за икономическо възстановяване, възлагайки важна роля на ЕИБ, особено по отношение на засиленото финансиране за малките и средните предприятия, енергията от възобновяеми източници и екологично чистия транспорт. В отговор на кризата ЕИБ ревизира в значителна степен целите си в посока нагоре, за да подпомогне предприятията и да насърчи икономическото възстановяване; ЕИБ увеличи значително обема на кредитите си, отпускайки 10 млрд. евро повече от очакваното. По-конкретно, кредитите за малките и средните предприятия се увеличиха с 42%. Освен това банката разработва нови финансови инструменти за разпределяне на риска, опростени процедури за отпускане на кредити и ускорява изпълнението на проектите в държавите-членки и в секторите, които са най-силно засегнати от кризата. В доклада се подчертава положителните последици от тези мерки, като в същото време се призовава за цялостни последващи проверки относно реалните последици от програмите за подпомагане на малките и средните предприятия.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Това беше лесно решение. Гласувах „за“ при окончателното гласуване.

 
  
  

Предложения за резолюции: Масови прояви на насилие в Jos, Нигерия (RC-B7-0247/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Предложението за обща резолюция относно неотдавнашните междуетнически прояви на жестокост в Нигерия, което гласуваме, изглежда задоволително от гледна точка на принципите и насоките, които Парламентът желае да предаде на другите европейски институции, отговорни за външната дейност на ЕС. Трябва да предприемем действия, за да гарантираме политическата стабилизация на Нигерия и да положим здрави основи за икономическото и социалното й развитие: напълно наясно сме с общите съображения; те са достатъчни предвид богатството на природни ресурси в Нигерия. Решаването на политическите, икономическите и социалните проблеми може да доведе до мир, да смекчи междуетническото напрежение и да отхвърли проявите на насилие, които, за жалост, зачестиха през последното десетилетие. Освен да признаем факта, че отговорността за масовите прояви на насилие между християни и мюсюлмани трябва да се припише и на двете етнически групи, може би трябваше да покажем ясно, че друг тревожен фактор, също свързан с проявите на насилие, е постепенното навлизане на радикалния ислям в Нигерия, много ясен израз на което е приемането на шериата в 12 от 36-те щата. Все пак, заради изброените причини, гласувах в полза на предложението за обща резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Изразявам дълбоко съжаление за събитията от януари и март в Jos, където стотици хора станаха жертва на религиозни и етнически сблъсъци. Конфликтът в Нигерия е породен от религиозни, икономически, етнически, социални, исторически и политически причини. Предвид факта, че Нигерия е осмият по големина производител на петрол в света е жалко, че по-голямата част от гражданите на държавата живеят под прага на бедността. Неблагоприятните последици от изменението на климата също допринасят за влошаване на положението в Нигерия. Считам, че в богата на петрол държава като Нигерия за мирното решаване на конфликтите са необходими равен достъп до ресурсите и преразпределение на доходите. Призовавам федералното правителство на Нигерия да гарантира равни права за всички граждани, да се бори с проблемите, свързани с контрола върху плодородната земя, достъпа до ресурси, безработицата, бедността и смекчаването на последиците от изменението на климата. Призовавам Комисията да продължи диалога с Нигерия съгласно Споразумението от Котону, да проучи по-дълбоките причини за конфликта, като същевременно обърне внимание на въпроси, които са от основно значение за устойчивото развитие, като изменението на климата, енергийната сигурност, изграждането на капацитет и образованието.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в полза на предложението за резолюция на Европейския парламент относно масовите прояви на насилие в Jos, Нигерия. Категорично осъждам неотдавнашното насилие в и около Jos, когато стотици хора бяха убити в етнически и религиозни сблъсъци. ЕС трябва да продължи политическия диалог с Нигерия съгласно член 8 от преразгледаното Споразумение от Котону и спешно да се справи с проблемите, свързани със свободата на мисълта, съвестта, религията или вярата, залегнали в световни, регионални и национални инструменти за правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Не за първи път конфликт в Нигерия заплашва да раздели държавата. Ще припомня гражданската война, която опустоши държавата за три години, между 1967 и 1970 г., и почти доведе до отделянето на югоизточната част на страната. Въпреки че въстанието на етническата група игбо беше потушено, тъй като военната мощ на централното правителство предотврати независимостта на Биафра, истината е, че там етническите, културните и религиозните различия продължават да съществуват и да се задълбочават, което превръща страната в класически случай на държава, която е под постоянна заплаха от разпадане. Границите на Нигерия бяха начертани от колониалните сили, които не обърнаха внимание на посочените различия. Това обаче не означава, че отговорност за конфликтите в страната по същество носят европейците. Време е африканските лидери да се откажат от изтърканото извинение и да се опитат да служат на гражданите си прозрачно и умело с проекти и предложения. Африка ще може да се превърне в това, за което африканците копнеят, веднага щом разполагат с лидери, които приемат предизвикателството. Кланетата в Jos са поредната тъжна, прискърбна и кървава страница в историята на държавата, която ги трупа прекалено бързо.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Считам, че беше спешно необходимо Европейският парламент да осъди продължаващите кланета в Нигерия и да призове за възстановяване на мира. Като се има предвид нестабилността и крехкостта на най-гъсто населената държава в Африка, където мнозинството от населението живее в бедност, предложението за резолюция може да послужи като основа за активизиране на политическия диалог между Европейския съюз и Нигерия и за по-подробно проучване, което има за цел намиране на жизнеспособни краткосрочни и дългосрочни решения за прекратяване на насилието и за възстановяване на траен мир. Като членове на ЕП, считам, че имаме роля в защитата и насърчаването на правата на човека, които са нарушавани ежедневно в Нигерия. Затова според мен точката, изискваща виновните за насилието да бъдат съдени по справедлив начин, е от основно значение. С оглед на всички мерки, някои от които, разбира се, няма да бъдат лесни за прилагане, с готовност гласувах в полза на предложението за обща резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) В Нигерия имаше неколкократни прояви на насилие между християни и мюсюлмани и всяка от двете групи представлява около половината от населението. Проявите дори зачестяват понастоящем. Тривиални въпроси предизвикват ожесточени сблъсъци. Дори и вечерният час, в сила от януари, и разполагането на военни части в района не попречиха на извършването на нови кланета. Фактът, че дългото отсъствие на президента Ярадуа тласна западна Нигерия в политическа криза, че имаше сериозни сблъсъци между християни и мюсюлмани в централния нигерийски град Jos и че прекратяването на огъня в богатата на петрол делта на Нигер беше отменено, не вещае добро за бъдещето след смъртта на президента. Когато мюсюлмани номади нападнаха християнски села в началото на годината и най-малко 500 души бяха убити, казват, че армията е отговорила едва часове след получаването на първия доклад. Това, което липсваше, беше протест от страна на ЕС. Когато швейцарците гласуваха против минаретата в референдум, мюсюлмански държави заплашиха Швейцария с икономически санкции и джихад. Но когато християните са убивани заради вярата си, на ЕС му трябват месеци, за да реагира. Европейският съюз трябва да действа като честен посредник и да реагира по-бързо. Това се посочва в предложението за резолюция, поради което гласувах в негова полза.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Гласувах, разбира се, в полза на важната резолюция и подкрепих устното предложение за изменение на колегата Kiil-Nielsen да се призоват нигерийските органи да отменят решението на някои нигерийски губернатори да екзекутират затворниците със смъртни присъди.

 
Правна информация - Политика за поверителност