Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2152(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0057/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/05/2010 - 7.8
CRE 06/05/2010 - 7.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0154

Puheenvuorot
Torstai 6. toukokuuta 2010 - Bryssel EUVL-painos

12. Äänestysselitykset (jatkoa)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (CS) Meillä on vielä kolme äänestysselitystä jäljellä.

 
  
  

Mietintö: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (EN) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen, että EU:n varojen käyttötapaa koskevat sääntöjenvastaisuudet ovat vähentyneet. Se, että maatalouden alan sääntöjenvastaisuudet vähenivät niin rajusti 34 prosentilla, on erityisen rohkaisevaa. OLAFin vahva ja kilpailuhenkinen rooli on yksi tilannetta parantaneista tekijöistä. Pidän myönteisenä päätöslauselmaehdotuksessamme vahvistettua EU:n jäsenvaltioiden välisen yhteistyön lisäämistä verotuksen alalla.

Haluan kuitenkin ilmasta syvän huoleni sääntöjenvastaisen toiminnan lisääntymisestä uusissa jäsenvaltioissa, erityisesti Romaniassa ja Bulgariassa. EU-10:n ilmoittamien sääntöjenvastaisuuksien määrä on kasvanut kahdeksan prosenttia ja EU-2:n 152 prosenttia. Haluan ilmaista vahvan tukeni vaatimukselle, että Romania ja Bulgaria luovat hallinnollisia valmiuksia EU:n rahoituksen hallinnolliseksi sekä parantavat julkisia hankintoja koskevien menettelyiden valvontaa ja avoimuutta kaikilla tasoilla.

 
  
  

Mietintö: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (EN) Arvoisa puhemies, ensiksi haluan kiittää esittelijää Tamás Deutschia erinomaisesta mietinnöstään. Tämänpäiväinen merkittävä keskustelu ja päätöslauselma, jolle annan tukeni, on erinomainen lähtökohta Euroopan investointipankin tulevalle toiminnalle, kun otetaan erityisesti huomioon EU 2020 -strategia.

Haluaisin lisäksi kehottaa vielä kerran Euroopan hallituksia antamaan EIP:lle paremmat valmiudet myöntää lainoja erityisesti itäisille naapureillemme, jotka tarvitsevat kipeästi lainoja ja sijoituksia ja jotka kärsivät myös kriisin vaikutuksista. Euroopan naapuruuspolitiikan ja EIP:n luotonannon yhteensopivuus olisi varmistettava tulevaisuudessa vielä paremmin kuin aikaisemmin.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: laajoista julmuuksista Nigerian Josissa (RC-B7-0247/2010)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (EN) Arvoisa puhemies, näimme tammikuussa ja maaliskuussa, että laajat julmuudet Nigeriassa aiheuttivat satojen ihmisten surmaamisen, ja joukossa oli naisia ja lapsia. Nigeriassa tarvitaan ensinnäkin pohjoisessa asuvien muslimien ja etelässä asuvien kristittyjen välistä sovitteluprosessia ja rauhanomaista rinnakkaiseloa.

Toiseksi on otettava huomioon, että suurin osa Nigerian väestöstä elää edelleen köyhyydessä, vaikka se on yksi suurimmista öljyntuottajista maailmassa. Väestö ei hyödy maan yleisestä kehityksestä, joten laajalle levinnyt korruptio on asettava kyseenalaiseksi ja sitä on torjuttava tehokkaasti ja vakuuttavasti.

Kolmanneksi Euroopan unionin Nigerialle tarjoamalla avulla pitäisi puuttua kaikkein tärkeimpiin ongelmiin ja kaikkein herkimpiin kysymyksiin, jotta tässä maassa saavutetaan edes jotain näkyvää edistystä.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD). (NL) Arvoisa puhemies, viimeisimmät uutiset, mitä sain tällä viikolla Josin kristityistä, vaikuttavat erittäin huolestuttaville. Viime viikkoina samaan uskontokuntaan, eli kristittyihin, kuuluvia henkilöitä on löydetty murhattuna eri puolilla tätä nigerialaista kaupunkia. Esimerkiksi lauantaina 24. huhtikuuta musliminuorten joukko puukotti kaksi kristilliselle kuukausijulkaisulle työskentelevää toimittajaa kuoliaaksi. Tekijät käyttivät uhriensa matkapuhelimia ja soittivat heidän pahaa aavistamattomille ystävilleen ja sukulaisilleen ja sanoivat: "me olemme tappaneet heidät kaikki, tulkaa katsomaan".

Arvoisa puhemies, tämä on tyypillistä ilmapiirille Nigeriassa, jossa väkivalta jää rankaisematta. Pääasialliset uhrit ovat kristittyjä, ja tämä on johtanut satoihin kuolemantapauksiin Josissa ja sen ympäristössä tämän vuoden alusta lähtien. On pantava merkille, että yksi tarkkailija puhui järjestelmällisestä uskonnollisesta vainosta. Sen vuoksi hän vetoaa kansainväliseen yhteisöön ja siten myös EU:n toimielimiin, että ne tunnustavat islamilaiset ääriliikkeet keskeiseksi syyksi Nigerian räjähdysalttiille tilanteelle. Tämä koskee erityisesti Josia, joka sijaitsee pohjoisessa olevien muslimien ja etelässä olevien kristittyjen risteyskohdassa.

Valitettavasti tätä ei nimenomaisesti tehdä yhteisessä päätöslauselmaesityksessä (katso 5 kohtaa), ja tämä on seikka, jota arvostelen tänään. Päätöslauselmaesityksessä ei suhtauduta tiukasti Nigeriassa vallitsevaan ääri-islamilaisuuteen. Vieläkin pahempaa on, että siinä vastustetaan "pelkästään uskontoon perustuvia yksinkertaistavia selityksiä". Minäkin vastustan yksinkertaistavia selityksiä, mutta tämä EU:n, Euroopan parlamentin, harjoittama liiallinen yksinkertaistaminen ei auta ollenkaan Nigerian kristittyjä, jotka ovat toivon ja pelon välillä näinä päivinä. Tämä on kritiikkini, ja siksi äänestän tyhjää.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (EN) Arvoisa puhemies, minusta on järkyttävää, että Nigerian kaltainen valtio, jolla on niin valtavat öljyvarat, joutuu tällaisen valtavan julmuuden kohteeksi. Samalla, on otettava mallia Yhdysvaltojen varapresidentiltä: ratkaisun on oltava vuoropuhelussa, vuoropuhelussa, vuoropuhelussa, johon liittyy koulutusta, koulutusta ja koulutusta, jotta maahan voidaan saada rauha.

Arvostin Joe Bidenin viittausta irlantilaisen runoilija William Butler Yeatsin säkeeseen: "kauhea kauneus on syntynyt". Toivomme, että tämä kauhea kauneus voidaan muuttaa ihanaksi kauneudeksi Nigeriassa, jossa vallitsee rauha ja hyvinvointi. Euroopan unionilla on tässä asiassa tärkeä tehtävä, ja tämänpäiväisessä keskustelussa ja äänestyksessä olemme asettaneet mittapuun. Arvostan tätä paljon.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (CS) Tämän istunnon pöytäkirja toimitetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istuntokauden alkaessa. Jos kenelläkään ei ole huomautettavaa, tämänpäiväisessä istunnossa hyväksytyt päätöslauselmat toimitetaan välittömästä henkilöille ja tahoille, joille ne on osoitettu.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

Mietintö: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116-2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. – (FR) Äänestin tämän suosituksen puolesta, koska siinä korostetaan, että perussopimusten tarkistamista varten koolle kutsutut valmistelukunnat (esimerkiksi vuosina 1999–2000 toiminut valmistelukunta, joka laati Euroopan unionin perusoikeuskirjan, ja vuosina 2002–2003 toiminut valmistelukunta, joka laati ehdotuksen sopimukseksi Euroopan perustuslaista) ovat luonteeltaan innovatiivisia, rakentavia ja demokraattisia. Siinä tunnustetaan täysin perussopimusten tarkistamisen poikkeuksellinen luonne. Tarkistamista tarvittiin Lissabonin sopimuksen voimaantuloa koskevien siirtymätoimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi.

Yhteenvetona haluan todeta, että valmistelukuntaa koskevaa järjestelyä on käytettävä, koska kyseessä ovat perussopimukseen tehtävät tarkistukset, jotka ulottuvat tavallisia väliaikaisia teknisiä muutoksia pidemmälle. Sen vuoksi esittelijä Méndez de Vigon esimerkin mukaisesti minusta on hyvä, että Euroopan parlamentti hyväksyi sen, että "Eurooppa-neuvosto muuttaa pöytäkirjaa N:o 36 hallitustenvälisen konferenssin yhteydessä kutsumatta koolle valmistelukuntaa".

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward ja Pat the Cope Gallagher (ALDE), kirjallinen. (GA) Parlamentin jäsenet Pat the Cope Gallagher ja Liam Aylward kiinnittävät huomiota siihen, että ainoastaan Irlannissa ja Maltassa käytetään suhteellisen vaalitavan järjestelmää Euroopan parlamentin jäsenten valitsemiseksi. Myös Pohjois-Irlanti käyttää suhteellista vaalitapaa koskevaa järjestelmää Euroopan parlamentin vaaleissa. Vastustamme tiukasti, että Euroopan parlamentin jäsenten vaaliin sovelletaan yhtenäistä tai samanlaista vaalijärjestelmää. Irlannin valtion perustamisesta saakka on osoitettu, että suhteellisen vaalitavan järjestelmä on oikeudenmukainen ja tasapuolinen järjestelmä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Tässä äänestyksessä on kyse mahdollisuudesta kutsua koolle valmistelukunta tarkistamaan sopimuksia Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevien siirtymämääräysten osalta. Kun otetaan huomioon useat seikat, kuten 22. helmikuuta 2002 ja 18. heinäkuuta 2003 välisenä aikana kokoontunut valmistelukunta ja Euroopan perusoikeuskirjan laatinut valmistelukunta, olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että on tuettava neuvoston ehdotusta tarkistaa pöytäkirjaa N:o 36 hallitustenvälisessä konferenssissa sen sijaan, että kutsutaan koolle valmistelukunta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Lissabonin sopimuksen voimaantulo on muuttanut Euroopan parlamentin kokonpanoa. Se saa 736 jäsenen sijasta 751 jäsentä. Uusia jäseniä tulee 18 kahdestatoista eri jäsenvaltiosta. Koska Lissabonin sopimuksessa vahvistetaan yläraja Euroopan parlamentin jäsenten määrästä jokaista jäsenvaltiota kohden, Saksalla on kolme paikkaa vähemmän. Koska Euroopan parlamentin jäsenen toimikautta ei ole mahdollista rajoittaa vaalikauden aikana, tämä merkitsee, että parlamentissa on tilapäisesti 754 jäsentä, joten perustamissopimusta on muutettava niin, että 751 jäsenen ylärajaa nostetaan tilapäisesti. Minusta olisi ollut parempi panna tämä uusi kokonpano täytäntöön vuoden 2014 vaaleissa tämän vaalikauden sijasta, mutta myönnän, että on olemassa laaja yhteisymmärrys näiden muutosten toteuttamisesta välittömästi. Tästä syystä olen samaa mieltä siitä, että valmistelukuntaa ei tarvita ennen hallitustenvälistä konferenssia, joka kutsutaan koolle ainoastaan hyväksymään siirtymäsäännös vaalikauden jäljellä olevalle osalle. Tämän ei kuitenkaan pitäisi muodostaa ennakkotapausta tulevaisuutta silmällä pitäen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) EU:n valmistelukuntaa koskevan järjestelmän, joka muistuttaa Ranskan ja Yhdysvaltojen kokemuksista, erehdys oli se virheellinen olettamus, että sillä oli legitimiteetti, jota sillä ei tosiasiassa kyseisellä hetkellä ollut. Sen vuoksi katson, että valmistelukunta, joka hyväksyi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen luonnoksen, laajensi valtuuksia, jotka sille oli myönnetty. Toivon vilpittömästi, että tulokset olisivat olleet toisenlaisia, mutta tuolloisten olosuhteiden vuoksi tämä ei ollut mahdollista. Sen vuoksi katson, että paluu hallitustenvälisten konferenssien kaavaan on kaikkein realistisin tapa varmistaa vuoropuhelu jäsenvaltioiden hallitusten välillä, ja tällä pitäisi keskittyä erityisiin ratkaistaviin ongelmiin, kuten siihen, mistä äänestimme.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Kannatin äänestyksessä päätöstä olla kutsumatta koolle valmistelukuntaa perussopimusten tarkistamiseksi Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevien siirtymämääräysten osalta. Äänestin näin, koska minusta vaikuttaa tarpeettomalta kutsua koolle valmistelukuntaa hyväksymään tarkistusta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen säännöksiin. Olen samaa mieltä siitä, että neuvoston pitäisi tarkistaa pöytäkirjaa N:o 36 hallitustenvälisessä konferenssissa ilman, että valmistelukunta kutsutaan koolle.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen. (PL) Olen täysin samaa mieltä mietinnön esittelijän kanssa, ja haluaisin vielä kerran muistuttaa, että valtaosassa jäsenvaltioita uudet parlamentin jäsenet on jo nimitetty nykyisten sääntöjen mukaisesti. Me odotamme sen vuoksi, että neuvoston ehdotus pöytäkirja N:o 36 muuttamisesta otetaan käyttöön. Tämän perusteella uudet jäsenet voivat tulla parlamenttiin tarkkailijoina välittömästi tämän pöytäkirjaan tehdyn muutoksen hyväksymisen jälkeen, ja sen voimaantultua uudet kollegamme voivat aloittaa työnsä Euroopan parlamentin jäseninä.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. (DE) Esittelijä vastustaa valmistelukuntaa, koska perussopimukseen tehtävät muutokset ovat vain siirtymäkauden toimia. En näe tilannetta samalla tavalla, koska kyseessä on myös demokraattinen ongelma. Ranskalla on erilainen vaalijärjestelmä ja sen vuoksi sillä ei ole mahdollisuutta "siirtää ylöspäin" demokraattisesti ja suoraan valittuja jäseniä luettelosta. Äänestin tästä syystä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjallinen. − (ET) Jos tarkastelemme tätä tarkkaan ja oikeudellisesta näkökulmasta, tekemämme päätös muuttaa Lissabonin sopimusta, koska sen perusteella valmistelukunta kutsutaan koolle. Koska toimi on kuitenkin soveltamisalaltaan rajallinen ja kyse on vain siirtymäkautta koskevasta tarkistamistoimesta, toimin suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja tuin 479 kollegan esittämää siirtymäkauden ratkaisua: päätösoikeus annetaan hallitustenväliselle konferenssille sen sijaan, että valmistelukunta kutsutaan koolle.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Äänestin tätä mietintöä vastaan, koska vastustan sitä, että valmistelukuntaa ei kutsuta koolle perussopimusten tarkistamista varten.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), kirjallinen. (PL) Päätös olla kutsumatta koolle valmistelukuntaa oli yksi vaikeimmista päätöksistä, joka liittyi 18 uuden parlamentin jäsenen tuloon. Teimme tämän päätöksen juuri kunnioituksesta tätä välinettä kohtaan. Sen tavoite on lisätä EU:n keskeistä lainsäädäntöä koskevien päätösten legitimiteettiä. Tämä ei ole ennakkotapaus tulevaisuutta varten. Kaikki tärkeät asiat, joiden vuoksi perussopimuksiin tehdään muutoksia, kuten vaalimenettely, edellyttävät yhä valmistelukunnan koolle kutsumista. Haluaisin kiittää esittelijä Méndez de Vigoa ja koordinaattoreita tämän päätöksen tekemisestä, koska tämä ei ollut helppoa. Meillä on ongelma 18 uuden jäsenen nimittämisestä, koska jotkut jäsenvaltiot eivät soveltaneet asianmukaista menettelyä. Päätimme kuitenkin, että kaikkein tärkein periaate on edustus. Euroopan parlamentilla pitäisi olla ennen kaikkea tasapuolinen edustus mahdollisimman pian. Kehotamme sen vuoksi jäsenvaltioita saattamaan tämän menettelyn loppuun mahdollisimman nopeasti. Oletamme samalla, että kaikki parlamentin jäsenet valitaan suorilla vaaleilla.

 
  
  

Mietintö: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115-2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin kollegani Méndez de Vigon erinomaisen mietinnön puolesta. On pyrittävä saamaan aikaan siirtymätoimenpide, jotta varmistetaan, että Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla vuonna 1976 annetun säädöksen 5 artiklaa noudatetaan. Sen vuoksi on Euroopan parlamentin jäsenten määrää on lisättävä 754:ään vaalikauden 2009–2014 loppuajaksi.

Olen lisäksi tyytyväinen tämän mietinnön 6 kohdan sanamuotoon, jossa pyydetään yhtenäistä vaalitapaa Euroopan parlamentin jäsenten valitsemiseksi: "ilmoittaa Eurooppa-neuvostolle laativansa lähiaikoina esityksiä tarvittavista säännöksistä jäsentensä yleisten ja välittömien vaalien toimittamiseksi yhdenmukaista menettelyä noudattaen kaikissa jäsenvaltioissa tai kaikille jäsenvaltioille yhteisten periaatteiden mukaisesti, ja että parlamentti käynnistää mainitun vaalitapauudistuksen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 2 kohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 223 artiklan mukaisesti; vaatii lisäksi, että Euroopan parlamentin uudistamista käsittelevä valtuuskunta on kutsuttava koolle valmistelemaan perussopimusten tarkistamista".

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), kirjallinen. (FR) Euroopan parlamentti on hyväksynyt, että 18 Euroopan parlamentin jäsentä liittyy tähän parlamenttiin vaalikauden aikana. Tämä sopimus merkitsee, että kesäkuussa 2009 Nizzan sopimuksen mukaisen menettelyn nojalla valittu parlamentti on 1. joulukuuta 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen mukainen.

Äänestin vastaan, ja tein sen syystä, joka on mielestäni ratkaisevan tärkeä: kesäkuun 2009 Euroopan parlamentin vaalien aikana suurin osa jäsenvaltioista piti hyvin todennäköisenä Lissabonin sopimuksen välitöntä ratifiointia. Tämän vuoksi ne mukauttivat tapaa, jolla vaalit järjestettiin. Näin ei toimittu Ranskassa, jossa ei tehty minkäänlaisia järjestelyitä, joilla olisi varmistettu jäsenten määrän lisääminen sujuvasti 72:sta 74:ään.

Lopuksi löydettyä ratkaisua – kansalliskokouksen nimittämää kahta jäsentä – ei voida hyväksyä. Vuodesta 1979 lähtien Euroopan kansalaiset ovat valinneet Euroopan parlamentin jäsenet yleisillä välittömillä vaaleilla, eivätkä kansalliset edustuslaitokset ole nimittäneet heitä. Yleisten välittömien vaalien ansiosta voimme oikeutetusti puhua kaikkien eurooppalaisten puolesta. Se, että parlamentti hyväksyi Ranskan kompromissin, on huolestuttava ennakkotapaus siitä, että se ei toimi perussopimuksien mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (ECR), kirjallinen. − (EN) Olemme tyytyväisiä toimenpiteisiin, joiden perusteella 18 uutta jäsentä voi ryhtyä edustajantoimeensa Euroopan parlamentissa. Heidän ei kuitenkaan pitäisi voida nauttia tarkkailijan asemasta ennen kuin siirtymäkauden toimet tulevat voimaan ja ennen kuin he voivat ryhtyä varsinaisesti Euroopan parlamentin jäsenen toimeen. Uusilla jäsenillä olisi tarkkailijoina oikeus palkkaan ja kulukorvauksiin ennen kuin heillä on oikeus äänestää. Tämä on väärin, ja siksi valtuuskuntamme äänesti tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), kirjallinen. (FR) Arvostelen voimakkaasti Ranskan päätöstä kahden uuden Euroopan parlamentin jäsenen nimittämisestä Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi.

Toisin kuin 11 muuta valtiota, joihin tämä uudistus vaikutti, jotka ennakoivat vaaleja ja jotka pystyivät tietenkin nojautumaan kesäkuun 2009 Euroopan parlamentin vaalien tulokseen, Ranskan hallitus päätti yksinkertaisesti nimittää jäsenet kansallisesta parlamentistaan: tämä on häpeäksi demokratialle.

Lisäksi me Ranskan sosialistit emme usko, että parlamentin 16 muun jäsenen pitäisi joutua maksamaan hinta tästä Ranskan valmistautumisen täydellisestä puutteesta. Sen vuoksi me lopulta kannatimme sellaisen hallitustenvälisen konferenssin koolle kutsumista, joka valtuuttaa nämä vaaleilla valitut Euroopan parlamentin jäsenet – ensin tarkkailijoina – harjoittamaan tehtäväänsä Euroopan kansalaisten edustajina. Kansalaiset valitsivat heidät pelkästään tämän tavoitteen vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan parlamentin edelliset vaalit (vuonna 2009) järjestettiin ennen kuin Lissabonin sopimus oli tullut voimaan, joten parlamentin kokoonpano oli sama kuin se, mikä vahvistettiin Nizzan sopimuksessa (736 jäsentä). Eurooppa-neuvosto oli samaa mieltä parlamentin vuonna 2007 ehdottamasta alustavasta kokoonpanosta, jolloin jäsenten määrää lisättiin 750:stä 751:een. Pidin parempana, että Euroopan parlamentin uusi kokoonpano olisi voimassa ainoastaan seuraaviin vuonna 2014 järjestettäviin Euroopan vaaleihin saakka. Siitä huolimatta on laaja yhteisymmärrys siitä, että tämä pitäisi saada aikaan nyt. Sen vuoksi on säänneltävä tapaa, millä 18 uutta parlamentin jäsentä (paikat on jaettu 12 jäsenvaltion kesken) valitaan. Uudessa sopimuksessa vahvistetaan yläraja Euroopan parlamentin jäsenten määrästä jokaista jäsenvaltiota kohden, mikä merkitsee, että Saksa menettää kolme paikkaa. Koska Euroopan parlamentin jäsenen toimikautta ei voida rajoittaa kesken vaalikauden, tämä merkitsee, että parlamentissa on tilapäisesti 754 jäsentä. Olen samaa mieltä esittelijä Mendez de Vigon suosituksesta, että uudet parlamentin jäsenet ryhtyvät virkaan samana päivänä, jolloin vältetään alueelliset vääristymät parlamentin edustuksessa. En ole samaa mieltä siitä mahdollisuudesta, että kansalliset viranomaiset voivat nimittää uudet jäsenet. Minusta parlamentin jäsenet saavat legitimiteetin ainoastaan vaaleilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen. (FR) Lissabonin sopimus lisää Euroopan parlamentin jäsenten määrän 736:sta 751:een. Koska vuoden 2009 vaalit järjestettiin ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, valittiin ainoastaan 736 Euroopan parlamentin jäsentä. Parlamenttimme piti sen vuoksi hyväksyä uusia kokoonpanoa koskevia säännöksiä vaalikauden jäljellä olevaa osaa varten. Demokraattisen liikkeen valtuuskunta ei äänestänyt tämän asiakirjan puolesta kahdesta syystä. Se ei voi hyväksyä neuvoston ehdotusta hallitustenvälisen konferenssin koolle kutsumisesta ilman valmistelukuntaa, joka koostuu kansallisten parlamenttien, valtioiden tai hallitusten päämiesten sekä Euroopan parlamentin ja komission edustajista. Tämä nopeutettu menettely rikkoo perussopimuksen hengen lisäksi sen kirjainta. Sillä vahvistetaan myös valitettava ennakkotapaus. Ranskan kansallisen parlamentin kahden jäsenen nimittäminen 18 uuden Euroopan parlamentin jäsenten keskuuteen merkitsee vakavaa hyökkäystä primaarioikeutta vastaan. Sen mukaan Euroopan parlamentin jäsenet on valittava yleisillä välittömillä vaaleilla, ja heitä eivät nimitä kansalliset parlamentit. Ainoa myönteinen lopputulos tästä on, että tällä on kiinnitetty huomio tarpeeseen uudistaa parlamentin valintamenettelyä pitkällä aikavälillä ja tarkemmin sanoen pyyntöön, jonka olemme jo kauan esittäneet siitä, että yksi osa Euroopan parlamentin jäsenistä valitaan Euroopan vaalipiiristä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska sen mukaan 18 uutta Euroopan parlamentin jäsentä, jotka ovat peräisin 12 jäsenvaltiosta, voivat ryhtyä virkaansa tultuaan valituiksi. On valitettavaa, että neuvosto ei hyväksynyt ajoissa tarvittavia toimia, jotta nämä jäsenet olisivat voineet ryhtyä hoitamaan edustajantointaan välittömästi Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Se, että Lissabonin sopimus ei tullut voimaan siten, että sitä olisi voinut soveltaa välittömästi Euroopan parlamentin vaalikautta 2009–2014 koskeviin vaaleihin, johti ongelmaan, joka on minusta ratkaistu järkevästi ja tavalla, jolla otetaan huomioon siirtymäajan väistämättömät vaikeudet. Sen vuoksi, vaikka ei ole järkevää tai oikeutettua evätä jäseniltä heidän toimikauttaan, ei olisi myöskään järkevää estää niitä jäsenvaltioita, jotka hyötyvät edustajiensa määrän lisäämisestä, nimittämästä heitä omaa vaalijärjestelmäänsä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Poikkeukselliset olosuhteet oikeuttavat täysin poikkeuksellisten ratkaisujen hyväksymisen.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan parlamentin jäsenten kokonaismäärän lisääminen 15 jäsenellä (Nizzan sopimuksen mukaisesta 736 paikasta 751 paikkaan), jolloin 18 uutta paikkaa jaetaan 12 jäsenvaltion kesken, on hyväksytty. Saksalle on varattu kolme paikkaa vähemmän, koska tässä EU:n perussopimuksessa vahvistetaan paikkojen enimmäismäärä. Lissabonin sopimus ei tullut voimaan ennen vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleja, joten vaalit järjestettiin Nizzan sopimusten mukaisten säännösten perusteella. Tämä merkitsee, että Euroopan parlamentissa on tällä hetkellä 736 jäsentä 751 jäsenen sijasta. Lissabonin sopimuksen voimaantulo merkitsee toisaalta, että 18 uutta Euroopan parlamentin jäsentä 12 jäsenvaltiosta voi oikeutetusti ryhtyä virkaan. Euroopan parlamentin jäsenen toimikautta ei ole mahdollista rajoittaa parlamentin vaalikauden aikana, joten Saksan valtuuskunnan nykyistä Euroopan parlamentin jäsenten määrää ei voida rajoittaa. Sen vuoksi katson, että neuvoston vaatima pöytäkirjaan N:o 36 tehtävä muutos johtuu suoraan Lissabonin sopimuksen uusista säännöksistä ja että tämä on perusteltu ratkaisu, jonka vuoksi kaikki lisäpaikkoihin oikeutetut jäsenvaltiot voivat nimittää nämä Euroopan parlamentin jäsenet. Näiden 18 Euroopan parlamentin jäsenen on voitava ryhtyä hoitamaan edustajantointaan samanaikaisesti, jotta kansallisuuksien välistä tasapainoa ei häiritä parlamentissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Kuten olemme esittäneet, ja kuten tästä mietinnöstä voidaan nähdä, Lissabonin sopimuksen perusteella toteutetaan uusliberalistista, militaristista ja federalistista politiikkaa, ja tämä väline on täynnä epäselvyyksiä ja ristiriitoja, kuten ne, joita esitettiin pöytäkirjassa (N:o 36) Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevista säännöistä. Perustamissopimusta kannattavien ylimielisyys oli niin suuri, että se esti heitä tekemästä näistä säännöksistä joustavia. He tekivät kaiken mahdollisen välttääkseen kansanäänestyksien järjestämisen, jotta EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset eivät voisi äänestää ja toistaa Ranskan ja Alankomaiden kansalaisten ei-ääntä niin sanottuun "sopimukseen perustuslaista". Myös Irlannin kansa vastasi kieltävästi tähän asiakirjan irvikuvaan, ja heidän äänensä saatiin vasta huomattavan painostuksen ja kiristyksen jälkeen, mutta jo Euroopan parlamentin vaalien jälkeen.

Tämä mietintö on osoittanut joidenkin Euroopan parlamentin jäsenten aikeet vakiinnuttaa EU:n federalistinen kehitys. He vetoavat demokraattiseen oikeutukseen, jota tällä perustamissopimuksella ei ole. Nämä parlamentin jäsenet yrittävät edelleen alistaa kansallisen lainsäädännön EU:n edulle ja tehdä ehdotuksia, joilla pyritään yhdenmukaiseen vaalimenettelyyn kaikissa jäsenvaltioissa, vaikka tämä on jokaisen jäsenvaltion oman toimivallan mukaista, ja he vaativat, että Euroopan parlamentin uudistamista käsittelevä valtuuskunta on kutsuttava koolle valmistelemaan perussopimusten tarkistamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Se, tarkistetaanko perussopimuksia hallitustenvälisen konferenssin tai valmistelukunnan ansiosta, ei muuta millään tavalla sitä, mikä on tämän ongelman ydin. Ranska kieltäytyi ainoana valtiona epäpätevyyden, huolimattomuuden tai poliittisen virhearvion vuoksi ennakoimasta Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksia edustukselleen Euroopan parlamentissa monen poliittisen ryhmän, kuten omani, toistuvista vaatimuksista huolimatta. Sen vuoksi Ranska on nyt ainoa 27 valtiosta, joka aikoo nimittää kaksi uutta Euroopan parlamentin jäsentä epäsuoralla tavalla: kansallisen parlamentin, jonka äänestysjärjestelmä on täysin epäoikeudenmukainen, päätöksellä. Kaikki tämä on myös vastoin perussopimuksia ja vuonna 1976 annettua säädöstä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla. Lisäksi Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä on osaksi syyllinen tähän asiaan. Vaikka se sai kovan kolauksen vuoden 2009 vaaleissa, se saa yhden kahdesta lisäpaikasta. Tämä merkitsee juonimista ystävien kesken, ja Euroopan parlamentti tukee tätä. Valitettavasti, jotta huomio johdetaan pois tästä poikkeuksesta, esittelijä piiloutuu menettelyn väliaikaisen luonteen taakse. Väliaikainen? Uudet ranskalaiset Euroopan parlamentin jäsenet ovat edustajantoimessaan neljän vuoden ajan, mikä on yli 80 prosenttia parlamentin vaalikaudesta. Olisin odottanut kollegoideni suhtautuvan tiukemmin sanojen arvoon ja demokraattisten periaatteiden puolustamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin useiden sellaisten tarkistusten puolesta, joilla pyrittiin korostamaan, että Ranskan valintaa ei voida hyväksyä. Se nimittää kansallisen parlamenttinsa jäseniä edustajantoimeen Euroopan parlamenttiin 16 muun jäsenen ohella, jotka olivat ehdokkaina 7. kesäkuuta 2009 järjestetyissä vaaleissa. Minun mielestäni tämä valinta, joka tehtiin ilman minkäänlaista valmistelua, on vastoin demokratian perusperiaatteita ja herättää tärkeitä kysymyksiä Euroopan parlamentin demokraattisesta legitiimiydestä. Emme voi toisaalta estää muiden Euroopan parlamentin jäsenten tuloa. Heidän nimittämisensä on täysin perussopimusten hengen mukaista. Tämä kysymys osoittaa, miten tarpeellista on, että meillä on tulevaisuudessa yhtenäinen menettely Euroopan parlamentin jäsenten nimittämiseksi yleisillä välittömillä vaaleilla, ja tämä uudistus on toteutettava valmistelukunnan avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Äänestin tätä mietintöä vastaan tärkeimmän tarkistuksemme vuoksi, koska vaadimme, että Euroopan parlamentin jäsenet olisi valittava yleisillä välittömillä vaaleilla.

 
  
  

Mietintö: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010 – A7-0116-2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE) , kirjallinen. − (IT) Annoin painavan ääneni kahden Íñigo Méndez de Vigon laatiman mietinnön puolesta. Olen tyytyväinen kahdesta syystä: johtamani valiokunta toimi nopeasti ja sai aikaan väliaikaisen sopimuksen, jonka ansiosta erittäin suuri enemmistö äänesti tänään tämän sopimuksen puolesta.

Tästä näkökulmasta olen tukenut ajatusta äänestää vastaan 5 kohtaa, joka otettiin mukaan minun valiokunnassa esittämäni tarkistuksen perusteella. Tällä korostetaan, että 18 uuden jäsenen nimittämisessä on noudatettava mahdollisimman pitkälle vuonna 1976 annetun vaaleja koskevan säädöksen säännöksiä, joiden mukaan Euroopan kansalaisten on valittava jäsenet suoraan. Sen vuoksi etusija on annettava automaattiselle menettelylle, jonka perusteella ne henkilöt, jotka saivat eniten ääniä niistä ehdokkaista, joita ei valittu edellisissä Euroopan parlamentin vaaleissa, voivat liittyä Euroopan parlamenttiin. Jos kansallinen vaalijärjestelmä ei salli tällaista laskutapaa, voimme turvautua kansallisten parlamenttien vahvistamaan nimitykseen.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: Kirgisia (RC-B7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), kirjallinen. (IT) Kirgisian poliittinen kriisi on jälleen kerran uusi osoitus Keski-Aasian alueen epävakaudesta. Tiedämme, että tämä alue on erittäin tärkeä Euroopalle energian ja raaka-aineiden saannin merkityksen vuoksi, ja Yhdysvalloille ja Venäjälle maan strategisen aseman vuoksi. Tämä on valitettavasti vuoden 2005 vallankumouksen pettymyksen aiheuttanut tulos. Vallankumous herätti toiveita todellisesta muutoksesta pienikokoisen entisen Neuvostoliiton tasavallan poliittisessa dynamiikassa. Tämä vaikutti olevan samana vuonna Ukrainassa ja Georgiassa sattuneiden tapausten kanssa merkki koko alueen rauhallisemmasta geopoliittisesta tulevaisuudesta. Valitettavasti tällä hetkellä Kirgisia joutuu korjaamaan katkerat hedelmät muutoksesta, jota ei ole tapahtunut. Päätöslauselmaan, josta äänestämme, sisältyvät tarvittavat ja asianmukaiset suuntaviivat, joita Euroopan parlamentin pitäisi antaa EU:n toimielimille, jotka ovat suoraan tekemisissä Kirgisiaa koskevan kysymyksen kanssa kansainvälisillä ja diplomaattisilla areenoilla. Toiveena on, että komissio ja neuvosto tekevät johdonmukaista yhteistyötä näistä suuntaviivoista ja että ne toimivat kiireellisesti. Näin ei ole toimittu muissa, jopa hiljattain sattuneissa tapauksissa, mikä on anteeksiantamatonta. Vilpitön toiveeni on, että EU:n toiminnalla on myönteinen vaikutus Kirgisian vakauttamiseen, joten äänestin yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Entisen Neuvostoliiton hajoamisesta syntynyt Kirgisia on joutunut suurvaltojen kiistojen kohteeksi, ja vaikuttaa siltä, että se on joutunut myös poliittisten levottomuuksien kohteeksi ja että sen poliittinen ja sosiaalinen rakenne on hajonnut. Euroopan toimielinten ja jäsenvaltioiden hallitusten on valvottava tätä paremmin. Euroopan suhteellista tiedon puutetta Keski-Aasian tasavalloista on korjattava. On pyrittävä löytämään keinot suhteille ja tiedotukselle, joiden ansiosta voidaan paremmin saada tietoja ja valvoa yksityiskohtaisemmin niiden tilannetta. Pidän myönteisenä Euroopan unionin päättäväisyyttä siitä, että vapauteen, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset pidetään keskeisessä asemassa sen Kirgisiaa koskevassa toiminnassa. Toivon myös, että väliaikainen hallitus osoittaa olevansa sanojensa vertainen ja toteuttaa uudistuksia, joissa näitä seikkoja ei unohdeta. Ilmoitus vaalien ja perustuslaillisen kansanäänestyksen pitämisestä on rohkaiseva merkki lähitulevaisuutta silmällä pitäen.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Riippumattomat tarkkailija luonnehtivat viime vuonna järjestettyjä Kirgisian presidentinvaaleja, joissa Kurmanbek Bakijev valittiin uudelleen presidentiksi, erittäin vilpillisiksi. Lisäksi alkuvaiheen demokraattisten pyrkimysten jälkeen Bakijevin valtakausi muuttui autoritaariseksi. Suurten mielenosoitusten jälkeen presidentti Bakijev joutui pakenemaan pääkaupungista, ja hänet syrjäyttänyt väliaikaishallitus, jota johti opposition johtaja Roza Otunbajeva, antoi säädöksen vallan siirtymisestä ja käskyn noudattaa Kirgisian perustuslakia. Samanaikaisesti Bakijev lähti maasta ja pyrki saamaan turvapaikan Kazakstanista. Kirgisia on Yhdysvaltojen ja Venäjän erityisen kiinnostuksen kohteena, mikä johtuu sen strategisesta sijainnista keskellä Keski-Aasiaa. EU:lla ja Keski-Aasialla on yhteisiä haasteita energian, ilmastonmuutoksen torjumisen, huumekaupan valvonnan sekä terrorismin torjunnan alalla. Tästä syystä EU:n on sitouduttava aktiivisesti väliaikaishallitukseen, jotta tutkittaisiin ja hyödynnettäisiin mahdollisuuksia hyvän hallintotavan, oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja muiden Keski-Aasian strategiassa vahvistettujen EU:n poliittisten tavoitteiden edistämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), kirjallinen. – (PL) Yhtenä Euroopan parlamentin Kirgisiaa koskevan päätöslauselmaesityksen laatijana haluaisin kiittää tämän asiakirjan puolesta tänään äänestäneitä kollegoitani. On erityisesti mainittava, että Kirgisian väliaikainen hallitus ilmoitti aloittavansa perustuslain uudistamisen ja luovansa nopeasti perustan demokraattisten parlamenttivaalien toteuttamiseksi. Tämän vuoksi väliaikaiselle hallitukselle esitetään kehotus täyttää Kirgisian kansainväliset velvoitteet ja varmistaa, että vaaliprosessi on vapaa ja oikeudenmukainen. Seuraamme Kirgisian tapahtumia tarkkaavaisesti, ja tähän sisältyy Naton ja muiden Afganistanin operaatioon osallistuvien kansainvälisten joukkojen ylläpitämä katkeamaton huoltoverkko. On välttämätöntä, että Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti valvovat Kirgisian tilannetta hyvin tarkasti, että annetaan välttämätöntä apua ja että Kirgisian yhteiskunnan kaikkien ryhmien välistä vuoropuhelua tuetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), kirjallinen. (PL) Äänestin Kirgisiaa koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta, koska minun on Keski-Aasian valtuuskunnan jäsenenä annettava ainakin tämä tuenosoitus kansakunnalle, joka on ollut viime viikkoina näin vaikeassa tilanteessa. Päätöslauselmassa kehotetaan lopettamaan väkivalta, saamaan aikaan vuoropuhelu konfliktin osapuolten välille sekä kunnioittamaan oikeutta vapauteen, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita. Lisäksi siinä korostetaan johdonmukaisen ja vakaan perustuslaillisen kehyksen merkitystä demokratian varmistamiselle. Mielestäni kansainvälisen avun ohjelma olisi otettava käyttöön mahdollisimman nopeasti, ja EU:n olisi otettava johtoasema tässä ohjelmassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Kirgisiassa tällä hetkellä vallitseva tilanne on huolestuttava, mikä johtuu etenkin siitä, että tämä valtio sijaitsee tärkeässä osassa Keski-Aasiaa, strategisesti tärkeässä asemassa lähellä Afganistania ja Ferganan laakson vieressä. Yhdistyneiden kansakuntien johtamaa kansainvälistä tutkimusta tapahtumista tarvitaan, jotta vastuu voidaan määritellä. On tärkeää, että Keski-Aasian erityisedustaja seuraa tilannetta hyvin tarkasti yhteistyössä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjallinen. (PL) Euroopan parlamentin 6. toukokuuta 2010 antama Kirgisian tilannetta koskeva päätöslauselmaesitys RC-B7-0246/2010 on Euroopan yhteinen ääni, joka on suunnattu Kirgisiaa ja sen viranomaisia kohtaan. Kirgisiaa koskeva päätöslauselma on tärkeä viesti Euroopan unionilta ja koko Euroopalta. Meidän olisi näytettävä Kirgisian kansalaisille ja viranomaisille – eikä pelkästään tällaisilla päätöslauselmilla – että tuemme demokratian vahvistamista, yhteiskunnallista kehitystä, väestön turvallisuutta ja kestävää kasvua.

Euroopan parlamentin on oltava toimielin, joka tukee kaikkia demokratian mahdollisuuksia ja joka ei hyväksy minkäänlaista poikkeamista tältä reitiltä. Kirgisian muutokset aiheutuvat viime vuosien tilanteesta ja siitä, että tulppaanivallankumoukseen liittyneet toiveet jäivät väliaikaisiksi. Vaalivilppi ja Kirgisiassa aloitettu lievästi autoritaarinen toimintatapa eivät voi olla eivätkä saa olla yhdentekeviä asioita. Me voimme ja aiomme tukea ainoastaan demokratiaa edistäviä toimenpiteitä, sillä ne ovat Euroopan unionin perusta. Me emme voi hyväksyä muunlaisia toimenpiteitä. Toivon, että Kirgisiaa koskeva päätöslauselma on yksi monista toimista, joita toteutamme. Koko Eurooppa edellyttää tätä meiltä.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän päätöslauselman ja kahden äänestyksessä esitetyn suullisen tarkistuksen puolesta yhdessä suuren enemmistön kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), kirjallinen. − (ET) Kirgisiassa huhtikuun alussa, jo kuukausi sitten, sattuneilla tapahtumilla on ollut vakavia seurauksia valtion sisäiseen hallinnolliseen tilanteeseen ja kansainvälisiin suhteisiin. Tämän vuoksi Venäjä on lisännyt sotilaallista ja taloudellista vaikutusvaltaansa Kirgisiassa, mikä oli odotettavissa näiden kahden valtion aikaisempien taloudellisten suhteiden vuoksi. Samaan aikaan Venäjä on luvannut antaa taloudellista tukea suorana rahoitustukena ja myös myymällä kaasua ja öljytuotteita edulliseen hintaan. Tämänpäiväisessä mietinnössä kiinnitetään pitkälti huomio siihen, että Euroopan unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien on pyrittävä varmistamaan demokraattisen hallituksen valinta ja ihmisoikeusloukkauksien päättyminen tässä valtiossa.

On varmasti totta, että korruptiota halutaan vähentää julkisella sektorilla ja oikeusjärjestelmässä, minkä vuoksi on ehkä tarpeellista uudistaa julkista sektoria ja varmistaa oikeusjärjestelmän riippumattomuus. Tämä kaikki on kuitenkin yhteydessä maan taloudelliseen tilanteeseen, ja sen vuoksi EU:n, YK:n ja Venäjän välinen yhteistyö on tärkeää, koska muussa tapauksessa Kirgisiaa ei aseteta etusijalle, vaan kaikki "suurvallat" yrittävät käyttää tilannetta hyväkseen. Sen vuoksi kannatan tätä päätöslauselmaa, jossa kaikkia osapuolia kehotetaan yhteistyöhön, varmistamaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja demokratian kehittäminen sekä julkisen sektorin uudistaminen ja oikeuslaitoksen riippumattomuus. Uskon kuitenkin, että kestää vielä jonkin aikaa ennen kuin tämä valtio saavuttaa toivotun demokraattisen tason, sillä jotta tämä voisi tapahtua, nimitykset olisi tehtävä avoimilla kilpailuilla sen sijaan, että ne jaetaan sukulaisille.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: Sähköajoneuvot (B7-0261/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen tuoreesta puhtaita ja energiatehokkaita ajonevoja koskevasta tiedonannosta. Sähköautojen tuominen markkinoille voisi olla kilpailuetu Euroopan teollisuudelle. Emme saa kuitenkaan unohtaa, että Eurooppa on tällä hetkellä autoalalla kansainvälisessä johtoasemassa, ja emme voi vaarantaa tätä kilpailuetua. Pyydän sen vuoksi komissiota ja jäsenvaltioita luomaan tarvittavat edellytykset sähköautojen sisämarkkinoiden luomiseksi. Haluaisin myös varoittaa tarpeesta yhdenmukaistaa akkuja koskevia standardeja ja yhteensopivia latauspisteitä eri jäsenvaltioissa. On myös tärkeää luoda verokannustimia, joihin sisältyvät sopivat sähkön kuluttajahinnat. Toinen tärkeä tekijä on sähköverkkojen nykyaikaistaminen. Pyydän lisäämään investointeja älykkäiden verkkojen ja akkuteknologian tutkimukseen ja kehitykseen, jotta perusmateriaaleja käytetään tehokkaammin. Pyydän sen vuoksi, että Euroopan kansainvälinen johtoasema autoteollisuuden alalla pyritään säilyttämään kaikin keinoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin päätöslauselmaesityksen puolesta, koska uskon, että sähköautot voivat edistää Eurooppa 2020 -strategian painopisteiden saavuttamista. Tämä strategia perustuu sellaisen talouden luomiseen, joka perustuu osaamiseen ja innovaatioon ja edistää voimavarojen käytön kannalta tehokkaampaa taloutta, toisin sanoen ympäristöystävällisempää ja kilpailukykyisempää taloutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Ajankohtana, jolloin hiilidioksidipäästöjä koskevasta keskustelusta on tullut välttämätöntä, koska se on keskeisessä asemassa keskusteluissa ilmastonmuutoksesta, ja jolloin polttoaineiden hinnan heilahtelu on tehnyt raakaöljyn ja sen johdannaistuotteiden nykyisen kaltaisesta riippuvuudesta kestämätöntä ainakin pitkällä aikavälillä, on tärkeää löytää vaihtoehtoja. Sen vuoksi taloudellisia ja yhteiskunnallisia tarpeita tukevalla innovaatiolla on etsittävä tieteellisesti ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja. Sähköajoneuvo on merkittävä innovaatio, jolla on paljon markkinapotentiaalia etenkin pitkällä aikavälillä, koska sen ansiosta voidaan vähentää hiilidioksidi- ja muita epäpuhtauspäästöjä sekä parantaa energiatehokkuutta ja edistää teknologiseen johtajuuteen perustuvaa innovaatiota. Kun edellä mainittu otetaan huomioon, on luotava sähköajoneuvoja koskeva yhteinen strategia, jolla tuetaan teollisuutta puhtaan ja kannattavan teknologian kehittämisessä ja sähköajoneuvojen yhtenäismarkkinoiden luomisessa. Minun on kuitenkin jälleen kerran varoitettava, että eurooppalaisen strategian käyttöönottaminen ei saa tarkoittaa, että luodaan teollisuutta haittaavia ja sen kehittymisen ja kannattavuuden vaarantavia monimutkaisia säännöksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Ilmastonmuutos, hiilidioksidi- ja muut epäpuhtauspäästöt sekä polttoaineiden hintojen heilahtelut ovat luoneet myönteisen ilmapiirin sähköajoneuvojen maailmanlaajuiselle kehittämiselle. Sähköajoneuvot edistävät Eurooppa 2020 -strategian painopisteiden saavuttamista. Niissä on kyse innovoinnin ja osaamisen edistämisestä (älykäs kasvu), resurssitehokkaamman ja vihreämmän talouden edistämisestä (kestävä kehitys) ja työpaikkojen luomiseen perustuvasta talouskasvusta (osallistuva kasvu). On tärkeää, että sähköajoneuvojen korkeat kustannukset, jotka aiheutuvat pääasiassa akkujen hinnasta, laskevat. Tähän tarvitaan tutkimusta ja innovaatiota. Pidän myönteisenä, että puheenjohtajavaltio Espanja piti sähköajoneuvojen kehittämistä painopistealueena ilmastonmuutoksen torjunnassa. Olen tyytyväinen myös komission 27. huhtikuuta 2010 annettuun tiedonantoon puhtaita ja energiatehokkaita ajoneuvoja koskevasta eurooppalaisesta strategiasta. Minusta on luotava sähköajoneuvojen yhtenäismarkkinoiden olemassaolon edellytykset ja samalla varmistettava toimintalinjojen tehokas koordinointi EU:n tasolla, jotta vältetään etenkin työllisyyteen aiheutuva kielteinen vaikutus. Tämä koordinointi edistää myös yhteensopivuutta ja yhteentoimivuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Meidän mielestämme sähköautojen kehittäminen on tarpeellista vaihtoehtona fossiilisia polttoaineita käyttäville ajoneuvoille. Tällaisten ajoneuvojen aiheuttama ilmansaaste sekä fossiilisten polttoaineiden, erityisesti öljyn, varantojen vääjäämätön loppuun kuluttaminen seuraavien vuosikymmenien aikana siinä todennäköisessä tapauksessa, että nykyinen energiamalli pysyy ennallaan, on syynä sille, että sähköajoneuvojen kehittäminen on tärkeä harkinnanarvoinen vaihtoehto. Näihin ajoneuvoihin toistaiseksi liittyviä rajoituksia ja ongelmia, jotka mainittiin keskustelun aikana, ei voida sivuuttaa. Näiden ongelmien ja rajoitusten vuoksi ei ole viisasta ottaa kaupallisia tai mainostusta koskevia riskejä. Sen sijaan ne varoittavat "tarpeesta edistää tutkimusta ja kehittämistä ominaisuuksien parantamiseksi ja alentaa sähköajoneuvojen kustannuksia". Mietinnössä mainittuun tavoitteeseen luopua suurelta osin hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista liikennepolttoaineista vuoteen 2050 mennessä, on liityttävä erilaisten joukkoliikenteen muotojen kehittämisen lisääminen sekä niiden käytön edistäminen, jotta ne ovat kaikkien ulottuvilla; sähköajoneuvojen on oltava vahvasti edustettuina tässä prosessissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, koska sen perusteella on muun muassa mahdollista yhtenäistää sähköajoneuvojen latureita ja Euroopan unioni ja kansalaisemme saavat pelkästään etua Euroopan sähköajoneuvomarkkinoiden kehittämisestä ja jopa maailmanlaajuisten markkinoiden luomisesta. Näillä toimenpiteillä vahvistetaan siten EU:n asemaa ilmansaasteiden torjunnan ja ympäristönsuojelun alalla, koska niillä helpotetaan puhtaiden ajoneuvojen käyttöä ajoneuvotyypistä riippumatta. Niillä helpotetaan myös tukea tutkimukselle ja innovoinnille, joten niillä on myönteisiä vaikutuksia Euroopan unionin kilpailukyvylle tekniikan alalla. Tämän päätöslauselmaesityksen hyväksyminen on todennäköisesti osoitus uudenlaisesta yhteiskuntamallista, jossa otetaan huomioon erilaiset haasteet (ympäristö, sosiaalinen ala, tekniikka, väestörakenne ja niin edelleen). Luotan, että EU:n muut toimielimet tukevat meitä näissä pyrkimyksissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), kirjallinen. – (RO) Kannatan sähköajoneuvojen edistämistä keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteena. Meidän on löydettävä tapoja, joilla kannustetaan jäsenvaltiota toteuttamaan yhteistä strategiaa sähköajoneuvojen standardoinnista. Tällaisen strategian menestyminen varmasti vähentää käyttäjille aiheutuvia kustannuksia, jolloin sähköautot ovat houkuttelevampia. Koordinoinnin puute EU:n tasolla merkitsee, että muutkin kuin käyttäjät joutuvat suorittamaan korkeita kustannuksia. Teollisuuden on yhdenmukaistettava erilaiset teolliset eritelmänsä, mikä vaikuttaa suoraan kustannuksiin. Tästä syystä, jos haluamme edetä toivottuun suuntaan, meidän on minun mielestäni keskityttävä yhdenmukaistamismenettelyihin. Meidän on löydettävä tavat kannustaa EU:n kuluttajia käyttämään sähköajoneuvoja. Uskon, että paikallisilla viranomaisilla on tässä tärkeä tehtävä. He voivat kannustaa Euroopan kuluttajia omalla esimerkillään sekä tarjoamalla infrastruktuuripalveluita ja etuja erilaisilla, esimerkiksi pysäköintiin tai ilmansaasteeseen liittyvillä maksuhelpotuksilla. Uskon, että sähköautojen käyttö EU:n toimielimissä näyttäisi esimerkkiä ja antaisi myönteisen viestin. Kokeiluna olisi luotava mahdollisimman pian pieni sähköajoneuvokanta vaihtoehtona nykyisille liikennemuodoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Hiilidioksidipäästöjä ja ilmastonmuutosta koskeva kasvava huolenaihe on luonut tarpeen kiireellisistä kehitystoimista, jotta sähköajoneuvot voivat olla varteenotettava vaihtoehto tällä hetkellä käytössä oleville ajoneuvoille. Tämän liikennemuodon lisääntynyt käyttö edistää merkittävästi Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. EU:n on sen vuoksi sijoitettava merkittävästi sellaisen jakeluverkon luomiseen, joka kattaa tosiasiallisesti koko EU:n alueen. On toteutettava myös ratkaisevia toimia sellaisten esteiden poistamiseksi, jotka tekevät tällä hetkellä tämän liikennemuodon käytöstä vähemmän houkuttelevaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Vähentyneiden resurssien vuoksi sähköautoista on mahdollisuus tulla todellinen ilmastoystävällinen vaihtoehto, jos jatkamme niiden kehittämistä. Tämä onnistuu kuitenkin ainoastaan, jos valmistusmenettelyt ja ajoneuvojen toiminta eivät kuluta todellisesti resursseja liikaa ja jos ne ovat ympäristöystävällisiä. Sähkö- ja hybridiajojärjestelmät ovat tällä hetkellä lapsenkengissään, ja meidän on otettava käyttöön yhdenmukaistettu kehys ilman, että tämä tekniikka asetetaan etusijalle muihin vaihtoehtoisiin ajojärjestelmiin nähden. Tässä ehdotuksessa kiinnitetään liian vähän huomiota muihin vaihtoehtoisiin ajojärjestelmiin, minkä vuoksi äänestin tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), kirjallinen. (EL) Sähköajoneuvojen kehittämisen tukemisella voi olla useita etuja. Sähköajoneuvojen edistämisellä tuetaan merkittävästi ilmastonmuutoksen torjuntaa, koska siirrytään puhtaampaan ja edistyneempään tekniikkaan, edistetään innovointia ja rajoitetaan energiariippuvuuttamme. Tämän tekniikan kehittämiseen sisältyy myös joitain näkökohtia, jotka on otettava asianmukaisesti huomioon, kuten hallinnollisten ja muiden esteiden poistaminen, koska sillä voi olla kielteinen vaikutus ympäristöystävällisten ajoneuvojen käyttöön, ja kannustimien käyttö ajoneuvoteollisuudessa työskentelevien henkilöiden uudelleenkouluttamiseksi, jotta he voivat hankkia tarvittavat taidot. Tämä päätöslauselmaesitys on mielestäni erittäin tasapainoinen, koska siinä käsitellään kaikkia edellä mainittuja kysymyksiä, minkä vuoksi äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Käsiteltävänämme olevien toimenpiteiden vaikutuksen arvioimiseksi meidän on tarkasteltava komission esittämiä tilastoja. Vuonna 2007 72 prosenttia Euroopan väestöstä asui kaupunkialueilla, jotka ovat kasvun ja työllisyyden avain. Kaupungit tarvitsevat tehokkaan liikennejärjestelmän talouden tukemiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Noin 85 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta tuotetaan kaupungeissa. Kaupunkialueilla on tällä hetkellä tehtävänään saattaa liikenteen ala kestäväksi ympäristön (hiilidioksidi, ilmansaasteet, melu), kilpailun (ruuhkaisuus) ja sosiaalisten näkökohtien (väestörakenteen muutokset, osallisuus, terveydenhuolto) kannalta. Tähän haasteeseen vastaaminen on erittäin tärkeää EU:n yleiselle strategialle ilmastonmuutoksen torjumiseksi, 20/20/20-tavoitteen saavuttamiseksi ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi.

Yhdeksän kymmenestä EU:n kansalaisesta katsoo, että liikennettä heidän alueellaan olisi parannettava. Olen varma, että EU:n tason koordinoiduilla toimilla voidaan vahvistaa puhtaiden ajoneuvojen uuden tekniikan ja vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoita. Voimme kannustaa tällä tavalla pitkällä aikavälillä käyttäjiä valitsemaan puhtaampia ajoneuvoja tai liikennemuotoja, käyttämään vähemmän ruuhkaista infrastruktuuria tai matkustamaan eri aikoina. Tuen täysin näitä aloitteita, joilla pyritään keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä parantamaan tottumuksiamme koko unionin taloudellisen ja teollisen kehityksen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Äänestin ryhmäni kannan mukaisesti tästä päätöslauselmasta, vaikka tarkistustamme tyyppihyväksyntälainsäädännön uudelleentarkastelun nopeuttamisesta ei hyväksytty.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: Moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetus (B7-0245/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Moottoriajoneuvojen jakeluun ja niitä koskeviin palveluihin osallistuu EU:ssa 380 000 yritystä. Lähes kaikki niistä ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka työllistävät 2,8 miljoonaa henkeä. Moottoriajoneuvoalaa on säännelty vuodesta 1985 lähtien Euroopan kilpailuoikeuden yhteydessä olevalla ryhmäpoikkeusasetuksella, jotta otetaan huomioon sen erityispiirteet: oligopolistinen tilanne, erittäin tekninen luonne ja tuotteiden pitkä elinkaari. Nyt komissio ehdottaa kuitenkin, että poistetaan olemassa oleva uusien ajoneuvojen myyntiä koskeva poikkeus. Ainoastaan jälkimarkkinoihin (korjaus- ja huoltopalvelut ja varaosien tarjonta) jäisivät erityisen poikkeusjärjestelmän piiriin. Tähän päätöslauselmaesitykseen, jota jo tuin talous- ja raha-asioiden valiokunnassa ja jonka puolesta äänestin jälleen tänään täysistunnossa, sisältyy selkeä viesti Euroopan parlamentilta. Siinä seurataan yksityiskohtaisia neuvotteluja moottoriajoneuvoalan kanssa. Siinä kehotetaan komissiota ottamaan huomioon useat seikat, jotka saattavat horjuttaa moottoriajoneuvojen valmistajien ja myyjien välistä tasapainoa ja jotka siten voivat aiheuttaa haittaa kuluttajille.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), kirjallinen. (RO) Päätin äänestää tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, koska siinä korostetaan komission moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetusta koskevaan ehdotukseen liittyviä ongelmia.

EU:n toimenpanovallan käyttäjän suositus tarkistaa tällä alalla voimassa olevan lainsäädännön tiettyjä lausekkeita siten, että ajoneuvojen välittäjille asetetaan velvoite saada jopa 80 prosenttia liikevaihdostaan tietyntyyppisestä ajoneuvosta, voisi lisätä välittäjän riippuvuutta tuottajasta. Tämä uhkaa rajoittaa kilpailua alalla, ja sillä voi olla haitallisia vaikutuksia kuluttajan käytössä oleville vaihtoehdoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Koska komissio on aloittanut moottoriajoneuvoihin sovellettavan lainsäädännön, erityisesti asetuksen (EY) N:o 1400/2002 (moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetus) ja asetuksen (EY) N:o 2790/1999 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) uudelleentarkastelun, on tärkeää panna merkille, että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat ennennäkemättömässä talous- ja rahoituskriisissä, jolla on ollut todellinen ja perinpohjainen vaikutus ajoneuvoteollisuuteen. Tämä ala on edelleen erittäin tärkeä Euroopan taloudelle, ja se edistää työllisyyttä, teknologista innovointia ja kilpailukykyä. Tämän vuoksi uusissa säännöksissä on otettava huomioon keskipitkän ja pitkän aikavälin tarve luoda edellytyksiä Euroopan autoteollisuuden kestävyydelle, jotta se voi pysyä tekniikan ja innovoinnin kärjessä ja olla taloudellisesti kestävä. Kun otetaan huomioon, mitä juuri äänestimme sähköajoneuvoista, uudella sääntelyjärjestelmällä on kannustettava tällaisten ajoneuvojen valmistamista ja käyttöä sekä ympäristöalan tutkimusta ja sellaisten ajoneuvojen kehittämistä, joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia ja joista aiheutuu vähemmän päästöjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Äänestimme tätä päätöslauselmaa vastaan. Siinä pidetään periaatteessa myönteisenä moottoriajoneuvoalan jakeluun ja korjaukseen sovellettavien kilpailusäännöksien nykyistä tarkistamista. Itse asiassa siinä pidetään myönteisenä poikkeuksen kumoamista ja yleisen kilpailulainsäädännön soveltamista. Kuten tavallista, alustavan kuulemisen varjolla ne eturyhmät, jotka ovat kaikkein vaikutusvaltaisimpia tai tehokkaimpia, mutta eivät välttämättä edustavimpia alan kannalta, voittavat, puhumattakaan kaikille hyödyllisen kilpailun opista. Toisaalta ammattiosaajien toteuttamat toimet voimassa olevan lainsäädännön muuttamiseksi tehdään tyhjiksi. Se, toteutetaanko jotain vai tehdäänkö jotain tyhjäksi, merkitsee kuitenkin, että toimia toteutetaan. Kyse on siitä, onko komission ja erityisesti kilpailun pääosaston tavoite perustella olemassaoloaan se, että se laatii lainsäädäntöä sen sijaan, että se panee täytäntöön säädöksiä, jotka täyttävät palveluiden ja tuotteiden laatua ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Nämä vaatimukset ovat tarpeellisia kaikkialla, mutta erityisesti moottoriajoneuvojen alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. (DE) Komission ehdottamat muutokset ovat erityisesti moottoriajoneuvoalan pienten ja keskisuurten yritysten edun vastaisia. Lisäksi tähän alaan sovelletaan useita monimutkaisia säännöksiä (jotka liittyvät esimerkiksi turvallisuuteen ja ympäristönäkökohtiin), ja sen vuoksi kilpailulainsäädännön on perustuttava näiden markkinoiden erityispiirteisiin. Näistä syistä äänestin komission ehdotusta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Komissio hyväksyi heinäkuussa 2002 ryhmäpoikkeusasetuksen moottoriajoneuvojen jakelua koskevista sopimuksista, jolla korvattiin asetus (EY) N:o 1475/95.

Komission kilpailupolitiikan päätavoitteena on se, että asianomaiset yritykset voivat hyötyä suojavyöhykkeestä, koska otetaan käyttöön ryhmäpoikkeusasetuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa asianmukainen valvonta markkinoilla. Ryhmäpoikkeuksilla edistetään sen vuoksi oikeusvarmuutta ja EU:n sääntöjen yhdenmukaista soveltamista. Minun on huomautettava, että tämä keskustelu on merkittävä itse asiassa sen vuoksi, että siinä hahmotellaan tulevaa oikeudellista kehystä tukevia suuntaviivoja. Niiden pitäisi asetuksen voimassaolon päätyttyä kattaa moottoriajoneuvojen jakelua koskevat sopimukset sekä niihin liittyvät kaupanteon jälkeiset palvelut.

Jotta päätetään autoteollisuuteen sovellettavan ryhmäpoikkeuksen asianmukaisesta soveltamisalasta, kehotan komissiota ottamaan huomioon suurimpien markkinoiden kilpailuolosuhteet sekä tarpeen tehdä perustavanlaatuinen ero uusien moottoriajoneuvojen myyntimarkkinoiden ja korjaus- ja huoltopalveluiden ja/tai varaosien jakelua koskevien markkinoiden välillä. Toistan, että tällaisten ehdotusten tukeminen on tärkeää. Niillä edistetään yksittäisiä aloitteita, joilla kannustetaan jälleenmyyjien ja korjaamoiden välistä kilpailua sekä alan kehitystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), kirjallinen. (FR) Niin sanotun ryhmäpoikkeusasetuksen voimassaoloaika on umpeutumassa. Se otettiin Euroopan tasolla käyttöön vuonna 2002 moottoriajoneuvoalan kilpailun lisäämiseksi ja kuluttajille aiheutuvien kouriintuntuvien etujen varmistamiseksi. Komissio esittää tarkistamista koskevassa ehdotuksessaan muutoksia, joilla on huolestuttavia vaikutuksia kuluttajiin tuotevalikoimaa, laatua ja hintaa koskevien näkökohtien vuoksi. Siksi tässä päätöslauselmaesityksessä, jota tuin, ilmoitetaan selkeästi varauksemme joistain ehdotuksista. Mielessäni on erityisesti yhden ajoneuvomallin edustamista koskeva vaatimus, jolla on haitallinen vaikutus kuluttajan valinnanvapaudelle ja myyjien riippumattomuudelle autojen valmistajien suhteen. Totean olevani huolissani siitä, että kaikille toimijoille ei tarjota asianmukaista pääsyä teknisiin tietoihin ja varaosiin. Tämä rajoittaa niiden jälleenmyyjien tai korjaamon omistajien valinnanvapautta, joiden puoleen kuluttaja voi kääntyä. Lopuksi on syytä muistuttaa, että komission on kiireellisesti torjuttava uudenlaisia kilpailua haittaavia kuluttajia sitovia toimia, kuten sitä, että kaupanteon jälkeiset palvelut ovat riippuvaisia tietyn ajoneuvomerkin oman verkoston suorittamasta ajoneuvon korjauksesta tai huollosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta yhdessä parlamentin suuren enemmistön kanssa.

 
  
  

Mietintö: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), kirjallinen. (PT) Syöpä on yksi suurimmista terveydenhuollon haasteista Euroopassa: se on toiseksi tärkein kuolinsyy EU:ssa ja siitä aiheutuu joka vuosi 3 miljoonaa uutta tapausta ja 1,7 miljoonaa kuolemantapausta. Maailman terveysjärjestön mukaan ainakin kolmasosa kaikista syöpätapauksista on ehkäistävissä. Sen vuoksi on tärkeää, että sidosryhmät eri puolilla Euroopan unionia pyrkivät yhteisiin ponnisteluihin syövän torjumiseksi. Komission ehdotuksen syöväntorjunnan eurooppalaisesta kumppanuusohjelmasta vuosiksi 2009–2013 yhtenä tarkoituksena on tukea jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä torjua syöpää tarjoamalla niille puitteet syövänehkäisyyn ja -torjuntaan liittyvälle tiedonhaulle sekä tietojen ja asiantuntemuksen vaihdolle ja aktivoimalla sidosryhmät eri puolilla Euroopan unionia toimimaan yhdessä. Pidän myönteisenä tavoitetta väestön sataprosenttisesta seulonnasta rintasyövän, kohdunkaulan syövän ja kolorektaalisen syövän osalta vuoteen 2013 mennessä, jolla jäsenvaltioita kehotetaan panemaan täytäntöön edellä mainitut suuntaviivat. Edellä esitetyistä syistä äänestin mietinnön "Syöväntorjunta: eurooppalainen kumppanuusohjelma" puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä komission ehdottama eurooppalainen kumppanuusohjelma syöväntorjunnasta ajanjaksolle 2009–2013 on erinomainen aloite tämän hirvittävän taudin torjumiseksi tehokkaammin. Syöpä on yksi keskeisimmistä yhteisön toiminnan aloista kansanterveyden alalla, sillä joka vuosi 3,2 miljoonalla eurooppalaisella todetaan syöpä. Se on toiseksi yleisin kuolinsyy sydäntautien jälkeen. Komission ehdottamalla kumppanuusohjelmalla pyritään tukemaan jäsenvaltiota tarjoamalla niille puitteet syövänehkäisyyn ja -torjuntaan liittyvälle tiedonhaulle sekä tietojen ja asiantuntemuksen vaihdolle. Haluaisin korostaa, että voimme vähentää syöpätapauksia Euroopassa ainoastaan saamalla kaikki asianmukaiset sidosryhmät eri puolilta Euroopan unionia yhteistyöhön syövän torjumiseksi. Tuen Euroopan parlamentin komissiolle ja jäsenvaltioille esittämää kehotusta kehittää ja vahvistaa aloitteita, joilla annetaan suoraa tai epäsuoraa tukea syövästä kärsiville. Olen myös samaa mieltä siitä, että komission ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikissa jäsenvaltioissa kaikilla syöpälääkkeitä tarvitsevilla potilailla on yhtäläiset mahdollisuudet saada niitä. Sen vuoksi tämä komission alulle panema syövän torjuntaa koskeva kumppanuusohjelma on erittäin tärkeä askel koko Euroopan yhteiselle sosiaaliselle ja poliittiselle kumppanuudelle, jolla pyritään vähentämään Euroopan syöpää koskevaa taakkaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Ennustukset todettujen syöpätapausten räjähdysmäisestä noususta on tarkoitettu hälytyskelloksi kansainväliselle yhteisölle. Yhdellä kolmesta eurooppalaisesta todetaan syöpä elinaikanaan. Tämä säälimätön tauti on toiseksi yleisin kuolinsyy Euroopassa. Euroopan parlamentti pyrkii hyväksymässään päätöslauselmaesityksessä kiinnittämään huomioon siihen, että Euroopassa on vielä syövän seulonnassa ja hoidossa sellaisia eroja, mitä ei voida hyväksyä. Yksi kolmesta diagnosoidusta syövästä johtaa potilaan kuolemaan, koska se todetaan liian myöhään. Tämä on tosiasia, jonka EU:n on saatava muuttumaan tiedotusohjelmilla, kansalaisten tietoisuutta lisäämällä ja helpottamalla pääsyä korkealaatuisiin terveyspalveluihin. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisempänä, EU tekee tällä hetkellä liian vähän tutkimusta tästä taudista, josta tiedetään edelleen liian vähän. Tutkimus ja ehkäiseminen ovat tärkeimmät keinot torjua tätä tautia. Tällä saadaan tuloksia keskipitkällä aikavälillä. Syöpätapauksien määrä on saatava laskemaan, jotta EU voi saavuttaa komission asettaman kunnianhimoisen tavoitteen. Tämä merkitsee uusien syöpätapausten määrän vähentämistä 15 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, kun otetaan huomioon väestönkasvusta ja väestön ikääntymisestä johtuva kehityssuunta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Suhtaudun myönteisesti komission ehdotukseen perustaa eurooppalainen kumppanuusohjelma syöväntorjunnasta, koska minusta syövän torjuminen on olennainen osa terveydenhoitostrategiaa. Vaadin eräänlaisena primaariprevention muotona sellaisten toimien toteuttamista, joilla edistetään terveellisiä elintapoja keskeisenä tekijänä terveyden parantamisessa. Myös ympäristötekijät vaikuttavat terveyteen, joten on tarpeen torjua ympäristöongelmia, jotka vaikuttavat tiettyjen syöpätyyppien kehittymiseen. Sen vuoksi on tärkeää, että koulutuksen, ympäristön ja sosiaalisten kysymysten kaltaisilla toiminta-aloilla on monialainen ja yhtenäinen lähestymistapa ja että EU:n eri syöväntutkimuskeskuksia koordinoidaan paremmin. Haluaisin kiinnittää huomioon tarpeeseen hyödyntää paremmin seitsemännen puiteohjelman syövän torjuntaan tarkoitettua rahoitusta sekä laajamittaisten tutkimusohjelmien tarpeeseen. Olisi myös tärkeää sisällyttää rahoitusnäkymiin varoja syövän ehkäisytoimien edistämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Uusi kattava syöpää koskeva lähestymistapa on välttämätön, koska tämä tauti lisääntyy edelleen voimakkaasti ja se on yksi merkittävimmistä kuolinsyistä maailmassa. Vuonna 2004 syöpäkuolemien osuus kaikista kuolemantapauksista oli 13 prosenttia (lähes 1,7 miljoonaa kuolemantapausta vuosittain). Syöpä on toiseksi merkittävin kuolinsyy vuonna 2006. Valtaosan syöpäkuolemista aiheutti keuhkosyöpä, kolorektaalinen syöpä tai rintasyöpä. Joka kolmannella eurooppalaisella diagnosoidaan elämänsä aikana syöpä, ja syöpä on joka neljännen eurooppalaisen kuolinsyy. Selkeä sitoutuminen ennaltaehkäisyyn ja kansallisiin seulontaa koskeviin suunnitelmiin on tarpeen, sillä tiedämme, että noin 30 prosenttia tapauksista voidaan välttää riittävällä ennaltaehkäisyllä ja varhaisella hoidolla. On myös välttämätöntä vähentää hoitoon liittyvää eriarvoisuutta. Haluaisin kiinnittää teidän huomionne Portugalin kestämättömään tilanteeseen, jossa innovatiivisia ja tehokkaita syöpälääkkeitä erityisesti keuhkosyövän ja rintasyövän hoitoon kieltäydytään antamasta potilaille pelkästään taloudellisista syistä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Syöpä on yksi suurimmista terveydenhuollon haasteista maailmassa. Se on tällä hetkellä toiseksi yleisin kuolinsyy Euroopassa, ja uusia syöpätapauksia on 3 miljoonaa ja kuolintapauksia 1,7 miljoonaa joka vuosi. Komissio ehdottaa syöväntorjunnan eurooppalaista kumppanuusohjelmaa vuosiksi 2009–2013. Syöpä on yhteiskunnallinen ja poliittinen ongelma, ja edellyttää siksi yhteisiä toimia sekä yhteisön tasolla että kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Lissabonin sopimuksessa määrätään nimenomaan, että unionilla on toimivalta toteuttaa toimia jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi, koordinoimiseksi tai täydentämiseksi. Yksi tällainen toimiala yhteisön tasolla on ihmisten terveyden suojelu ja parantaminen (2E artikla). Euroopan unioni on jo hyväksynyt kaksi merkittävää näyttöön perustuvaa välinettä ennaltaehkäisyyn: eurooppalaiset syöpäohjeet ja neuvoston suositus rintasyövän, kohdunkaulan syövän ja suolistosyövän seulonnoista. Olen siksi tyytyväinen tämän päätöslauselmaesityksen suositukseen saada julkinen sektori investoimaan vankkoihin ja johdonmukaisiin pyrkimyksiin syövän torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Syöpä on maailmanlaajuisesti yksi yleisimmistä kuolinsyistä, ja syöpätapaukset ovat lisääntyneet hälyttävästi. Katsomme näin ollen, että EU:n tuki jäsenvaltioille niiden pyrkimyksissä torjua syöpää, kuten mietinnössä mainitaan, ja yhteisten pyrkimysten edistäminen syövänehkäisyyn ja -torjuntaan liittyvälle tiedonhaulle sekä tietojen ja asiantuntemuksen vaihdolle, on tärkeää. Joissain valtioissa vähentynyt syöpätapausten määrä ennaltaehkäisyn ja hoidon parantamista koskevien toimintalinjojen hyväksymisen ansiosta osoittaa, että tämä on hyvä tapa edetä. Mietinnössä viitataan moniin merkittäviin kysymyksiin, joita ovat: tarve primaaripreventiolle ja sellaisten tautien valvonnalle joista voi kehittyä syöpä; seulonnan merkitys; syövän torjuntaan tällä hetkellä käytettävissä olevien varojen, erityisesti julkisten varojen, riittämättömyys EU:ssa; tarve vähentää altistumista työssä ja muussa ympäristössä karsinogeeneille; tarve saattaa ajantasalle karsinogeenisia aineita koskevaa luetteloa; syöpäpotilaiden ja kroonisesti sairaiden henkilöiden suojeleminen työpaikoilla. Olisin voinut mainita vielä muita seikkoja, kuten syöpähoitoihin ja muuhun hoitoon liittyvän eriarvoisuuden poistaminen pikemminkin kuin sen vähentäminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), kirjallinen. – (PL) Rintasyövän torjumista Euroopan unionissa koskevan kirjallisen kannanoton N:o 71/2009, jonka parlamentti on hyväksynyt, laatijana olen tavattoman iloinen komission tiedonannosta "Syöväntorjunta: eurooppalainen kumppanuusohjelma".

Tässä asiakirjassa EU on tarkastellut syöpäongelmaa ja asettanut tavoitteet syövän torjumiseksi. Huolimatta siitä, että terveydenhoito on tosiasiallisesti jäsenvaltioiden toimivallassa, EU voi kuitenkin toimia terveydenhuollon laajentamiseksi ja se voi olla esimerkiksi erinomainen foorumi hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi. Jäsenvaltioista riippuu, käyttävätkö ne tätä komission laatimaa täydentävää välinettä.

Ehdotukseen sisältyy hyvin erityinen tavoite, eli syöpätapausten vähentäminen 15 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tämän ohjelman täytäntöönpanemisen vuoksi on tärkeää yhdistää kaikkien jäsenvaltioiden syöväntorjuntaa koskevat ohjelmat vuoteen 2013 mennessä. Seuraava toimi on alentaa 70 prosentilla kuolleisuutta niiden eurooppalaisten keskuudessa, joita hoidetaan näiden oireiden vuoksi. Erot niiden jäsenvaltioiden välillä, joilla on parhaat ja huonommat tulokset EU:ssa, on edelleen liian suuri.

Tiedonannossa korostetaan ennalta ehkäiseviä toimia ja siihen sisältyy sataprosenttinen seulonta rintasyövän, kohdunkaulan syövän ja kolorektaalisen syövän osalta. Olen tyytyväinen, että kirjalliseen kannanottoon N:o 71/2009 sisältyvä pyyntömme tehtiin suotuisalla hetkellä komission työssä. Toivon, että tämä on hyvä merkki sen nopealle ja luotettavalle täytäntöönpanolle.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin tämän syöväntorjunnan eurooppalaista kumppanuusohjelmaa vuosiksi 2009–2013 koskevan mietinnön puolesta.

Tämän kumppanuusohjelman tavoitteena on luoda puitteet syövänehkäisyyn ja -torjuntaan liittyvälle tiedonhaulle sekä tietojen ja asiantuntemuksen vaihdolle. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä erityisesti seulonnan alalla. Yksi kolmesta sairastuu syöpään Euroopassa elinaikanaan. Kuitenkin yksi kolmasosa kaikista syöpätapauksista on ehkäistävissä, ja ennaltaehkäisy on kustannustehokkain pitkän aikavälin strategia syövän hallitsemiseksi.

Olen iloinen, että parlamentin enemmistö kannatti ehdotuksia, joita tein teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan esittelijänä, kuten tarvetta kannustaa enemmän julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia tutkimuksen ja seulonnan vauhdittamiseksi etenkin lääketieteellisen kuvantamisen alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Vaikka terveysasiat ovat jokaisen jäsenvaltion toimivallan piirissä, saamme pelkkää hyötyä syövän torjunnan ja hoidon kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, ja tuen tätä. Tällä tavalla EU voi tehdä tiiviimpää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa (kansalaisyhteiskunta, erilaiset järjestöt ja niin edelleen), jotta levitetään mahdollisimman tehokkaasti tämän alan parhaita käytäntöjä. Lisäksi on erityisesti tehostettava potilaiden hoitoa ottamalla huomioon potilaiden psykososiaalinen ja psyykkinen hyvinvointi. Tällä kumppanuudella voitaisiin myös varmistaa, että asiaan liittyvät ongelmat, kuten potilaiden eriarvoinen tilanne tämän sairauden suhteen, otetaan huomioon. Tämä on olennaista potilaiden päivittäisen elämän parantamiseksi. Olen myös tyytyväinen 19. huhtikuuta hyväksytystä kirjallisesta kannanotosta, jota itse tuin ja jossa kaikkia EU:n jäsenvaltioita kehotetaan ottamaan valtakunnallisesti käyttöön rintasyövän seulontatoimia ja komissiota laatimaan seurantakertomus kahden vuoden välein. Rintasyöpä on edelleen 35–59-vuotiaiden naisten yleisin kuolinsyy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen. (PL) Maailman terveysjärjestön mukaan syöpä on yleisin kuolinsyy maailmassa. Tällä hetkellä yhdellä kolmesta eurooppalaisesta todetaan syöpä ja yksi neljästä eurooppalaisesta kuolee tähän sairauteen. Valitettavasti väestön ikääntyminen lisää myös syöpätapausten määrää seuraavilla vuosikymmenillä. Mielestäni näiden lukujen kasvun vuoksi meidän on parannettava kansallisia syövän torjumista koskevia suunnitelmia sekä järjestettävä vieläkin tehokkaampi tiedotuskampanja EU:n kansalaisille. Lapsille pitäisi opettaa terveellinen elämäntapa aivan ensimmäisistä vuosista lähtien. Tämän ansiosta tapausten määrä vähenee tulevaisuudessa. Asiantuntijoiden mukaan yksi kolmesta tapauksista voidaan ehkäistä, mutta tämän aikaansaamiseksi EU:n on lisättävä rahoitusta syövän torjuntaan. Tämän ansiosta olisi mahdollista tehdä tieteellistä tutkimusta ja toteuttaa laaja-alainen ohjelma syövän ennaltaehkäisyä koskevista toimista unionin kaikissa valtioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Kansanterveys on yksi EU:n painopisteistä. Kaikkien syöpätyyppien torjuminen kuuluu niihin, koska tämän taudin vuoksi kuolee joka vuosi miljoonia eurooppalaisia. Tiedämme kaikki, että ennaltaehkäisy ja varhainen diagnoosi ovat välttämättömiä syövän tehokkaalle torjunnalle, joten valtaosan toimistamme olisi keskityttävä näille aloille. On erittäin tärkeää pyrkiä saamaan aikaan toimia, joilla torjutaan valtaosan syöpäkuolemista aiheuttavia syöpätyyppejä – keuhkosyöpää, kolorektaalista syöpää tai rintasyöpää – muita unohtamatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Kaikkialla Euroopassa syöpä on suurin uhka ihmisten terveydelle, ja syöpään kuolleiden määrä on korkea. Kolmesta miljoonasta uudesta syöpään sairastuneesta henkilöstä 1,7 miljoonaa ei jää henkiin. Varhainen diagnoosi ja hoito voisi pienentää tätä lukua huomattavasti. Meidän on investoitava hoitoon kaikkialla Euroopassa ja sen lisäksi annettava tukea ennaltaehkäiseville toimille. Meidän on tehtävä kansainvälisestä yhteistyöstä painopisteemme, jotta voimme pysäyttää lopullisesti syövän leviämisen. Tätä mietintöä on pidettävä myönteisenä askeleena oikeaan suuntaan, ja siksi äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin Euroopan parlamentin päätöslauselman "Syöväntorjunta: eurooppalainen kumppanuusohjelma" puolesta. Kaikkia toimia, joiden on tarkoituksena on torjua syöpää ja vähentää sen vaikutuksia, olisi tuettava. Lääketiede ei pysty edelleenkään pysäyttämään syöpää, josta on tulossa yksi ihmiskunnan suurimmista vitsauksista. Tieto siitä, että syöpä oli toiseksi yleisin kuolinsyy vuonna 2006, on kauhistuttava. Syövälle on monia syitä, tai syitä ei voida usein määritellä tai diagnosoida. On kuitenkin mahdollista ehkäistä syöpää ja rajoittaa sen vaikutuksia 30 prosentissa tapauksista. Tämän aikaansaamiseksi tarvitaan asianmukaisia valtakunnallisia testausohjelmia. Euroopan parlamentin, joka toimii kansalaistensa edun puolesta ja koska sen on varmistettava heidän turvallisuutensa, on kehitettävä asianmukaisia menettelyjä, jotka koskevat sairauden havaitsemista aikaisessa vaiheessa, ennaltaehkäiseviä toimia ja korkeatasoista terapiaa. Monissa jäsenvaltioissa syövän torjunnassa on ollut mahdollista saavuttaa edistystä eri tavoin, kuten tupakoinnin vastaisilla strategioilla ja erityisillä ehkäisevillä toimenpiteillä. Samanlaisia toimenpiteitä olisi otettava käyttöön kaikkialla unionissa, mutta ponnekkaammin ja tehokkaammin. Syöpätapausten määrää ja syöpäkuolemia koskevat ennusteet tuleville vuosille eivät ole optimistisia. Tietoisuus siitä, että erilaisista diagnoosi- ja hoitomenetelmistä huolimatta hyvin monet ihmiset kuolevat syöpään, on aina katkeraa ja surullista. Meidän olisi kuitenkin huolehdittava siitä, että kansalaiset tietävät saavan täyden tukemme tässä asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. – (FR) Syöpätapausten määrän vähentäminen Euroopan unionissa 15 prosentilla vuoteen 2020 mennessä: se on syövän torjuntaa koskevan eurooppalaisen kumppanuusohjelman kunnianhimoinen tavoite vuosille 2009–2013. Se on tavoite, jota tuetaan tänään parlamentin äänestyksessä Peterlen mietinnöstä. Se on haasteen tasolla oleva vastaus, vaikka maailman terveysjärjestön mukaan syövästä tulee vuonna 2010 yleisin kuolinsyy maailmassa ennen sydän- ja verisuonitauteja.

Pelkästään vuonna 2010 3 miljoonaa eurooppalaista sairastuu syöpään ja lähes 2 miljoonaa kuolee tähän sairauteen. Meidän on kiireellisesti tehtävä enemmän yleisimpien syöpätyyppien – keuhkosyövän, kolorektaalisen syövän ja rintasyövän – seulonnan alalla. Onkologian vallankumouksen edistäminen merkitsee myös tutkimusta tiettyjen ruoka-aineiden karsinostaattisista ominaisuuksista sekä kasvainten varhaisesta seulonnasta huippuluokan biomarkkeritekniikan avulla: monipuolisilla virtsa- tai verikokeilla. Nämä ovat kaikki toimenpiteitä, joilla pyritään monipuolistamaan potilaiden hoidon tarjontaa, jotta vuosi 2010 olisi vastauksien vuoksi ja jotta Euroopan unioni ei ainoastaan tue vaan myös innostaa kansallisia syövän torjuntatoimia koskevia ohjelmia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin luonnollisesti tämän tärkeän mietinnön puolesta, koska se on keskeinen syövän torjunnassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), kirjallinen.(PL) Kannatan voimakkaasti Euroopan parlamentin mietintöä komission tiedonannosta "Syöväntorjunta: eurooppalainen kumppanuusohjelma". Kansainvälisen syöpätutkimuskeskuksen (IARC) arvioiden mukaan joka kolmannella eurooppalaisella diagnosoidaan elämänsä aikana syöpä ja syöpä on joka neljännen eurooppalaisen kuolinsyy. Tänä vuonna kolme miljoonaa eurooppalaista sairastuu syöpään ja lähes kaksi miljoonaa kuolee siihen. Puolassa lähes 100 000 henkeä sairastuu syöpään joka vuosi ja 70 000 kuolee siihen. Syöväntorjunta on yksi EU:n toiminnan pysyvistä aloista kansanterveyden alalla. Lissabonin sopimuksessa korostetaan, että unionilla on toimivalta toteuttaa terveyden suojelemista ja parantamista koskevia toimia jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi, koordinoimiseksi tai täydentämiseksi. Näitä aikeita koskeva erityinen toimi on komission eurooppalainen kumppanuusohjelma syöväntorjunnasta ajanjaksolle 2009–2013. Kumppanuuden tavoitteet ja erityisesti sen ennaltaehkäisevät toimet ovat välttämättömiä syövän esiintyvyyden rajoittamiseksi. Näitä tavoitteita koskeville taloudellisille voimavaroille asetetut rajoitukset ovat huolestuttavia. Tiedonannossa on asetettu tavoitteet 10 vuoden ajanjaksolle, mutta yhteisön määrärahoilla taataan vain lyhyen aikavälin rahoitus. Sen vuoksi pyydän seuraavaa: lisää tukea erityisesti ennaltaehkäisyä koskeville ohjelmille aluepolitiikan ja Euroopan sosiaalirahaston alalla; seitsemännestä puiteohjelmasta peräisin olevien voimavarojen tehokkaampaa käyttöä, esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen parempaa koordinointia; ja täydentävää rahoitusta uusien rahoitusnäkymien puitteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen. − (LT) Syöpä on merkittävin terveysongelma Euroopassa ja jopa maailmanlaajuisesti. Valitettavasti syöpä lisääntyy edelleen voimakkaasti tällä hetkellä. Uusia syöpätapauksia on kolme miljoonaa ja kuolemantapauksia 1,7 miljoonaa vuosittain EU:ssa, joten syöpä on toiseksi yleisin kuolinsyy. Tällä hetkellä joka kolmannella EU:n kansalaisella diagnosoidaan elinaikanaan syöpä, ja asiantuntijat ennakoivat, että syöpätapausten määrä lisääntyy voimakkaasti väestön ikääntyessä. Tarvitaan kiireellisiä toimia syövän hallinnan ja ehkäisemisen parantamiseksi EU:ssa. Tilanne on erityisen vakava Liettuassa. Tilastoindikaattorit eri syöpätyypeille ovat huonoimpia koko EU:ssa. Sen vuoksi pidän erityisen myönteisenä Euroopan parlamentin päätöslauselmaa syövän torjunnasta laajentuneessa Euroopan unionissa ja komission eurooppalaista kumppanuusohjelmaa syöväntorjunnasta ajanjaksolle 2009–2013. Kyseessä on uusi yritys saada kaikki sidosryhmät yhteistyöhön tuloksekkaan kumppanuuden hengessä. Syöpä on sosiaalinen ja poliittinen ongelma, ei ainoastaan terveysongelma. Sen ratkaisemiseksi tarvitaan yhteisiä toimia EU:n, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Haluaisin korostaa, että Lissabonin sopimuksessa määrätään nimenomaan, että unionilla on toimivalta toteuttaa toimia jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi, koordinoimiseksi tai täydentämiseksi. Meidän kaikkien tavoitteena on auttaa jäsenvaltiota torjumaan syöpää sekä luomaan puitteet syövänehkäisyyn ja -torjuntaan liittyvälle tiedonhaulle sekä tietojen ja asiantuntemuksen vaihdolle.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), kirjallinen. (PL) Äänestimme tänään syöväntorjuntaa koskevasta päätöslauselmaesityksestä, jonka on laatinut slovenialainen kollegani Alojz Peterle Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmästä. Tuin luonnollisesti komission esitystä luoda eurooppalainen kumppanuus syöväntorjunnasta ajanjaksolle 2009–2013. Tällä uudella yhteistyön muodolla pyritään tukemaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä syövän torjunnassa. Lääketieteelliset tilastot osoittavat, että uusia tapauksia on kolme miljoonaa ja kuolemantapauksia 1,7 miljoonaa vuosittain Euroopassa. Tämä merkitsee, että syöpä on joka vuosi kaikkein vakavimpien sairauksien ja kuolinsyiden osalta toiseksi yleisin. Jäsenvaltioiden olisi laadittava eurooppalaisen kumppanuusohjelman puitteissa mahdollisimman nopeasti yhdennettyjä suunnitelmia tämän hirvittävän sairauden torjumiseksi, jotta esiintyvyyttä voitaisiin vähentää 15 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Olisi kuitenkin muistettava, että tässä epätasaisessa taistelussa kaikkein tärkein tekijä on ennaltaehkäisy. Tämä on kaikkein kustannustehokkain toimenpide, koska yksi kolmesta syöpätapauksesta voidaan välttää. Sen vuoksi ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä olisi tuettava osana lääketieteen käytäntöjä ja terveellisempien elämäntapojen yhteydessä.

 
  
  

Mietintö: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), kirjallinen. (IT) Uuden tieto- ja viestintätekniikan (TVT) merkitys voi perustua sen keskeiseen rooliin tieteen maailman todellisen vallankumouksen aloittamisessa. Sillä ei ainoastaan ilmaista tietoon perustuvan yhteiskunnan syntyä, vaan sen avulla on mahdollista soveltaa kestävää lähestymistapaa luonnonvarojen käyttöön.

Näiden näkökohtien perusteella energiatehokkuuteen tarkoitetun uuden tekniikan erityistapauksessa on mahdotonta sivuuttaa sitä tosiasiaa, että TVT on tärkeä voimavara, jolla varmistetaan, että edistys kulkee käsi kädessä maapalloa koskevien näkökohtien kunnioittamisen kanssa. Siten varmistetaan, että kotitaloudet ja teollisuus voivat hyötyä säästöistä taloudellisesti. Euroopan sosiaalisen mallin kestävyydelle on luonteenomaista energiansäästöpolitiikka, minkä vuoksi päätin äänestää mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Älykkääseen mittaukseen siirtymisellä voidaan vähentää jopa 10 prosenttia energiankulutuksesta Euroopan tasolla, koska sillä helpotetaan kahdensuuntaista tiedonsiirtoa verkonhaltijoiden, energiantuottajien ja kuluttajien välillä. Tutkimukset osoittavat, että tieto- ja viestintätekniikan älykkäällä käytöllä voidaan vähentää rakennusten energiankulutusta jopa 17 prosentilla. Sen osuus energian kokonaiskulutuksesta Euroopassa on 40 prosenttia. Kaikki nämä määrät merkitsevät, että pelkästään liikenteen alalla hiilidioksidipäästöjä vähennetään jopa 27 prosenttia.

Kaikilla näillä ennusteilla meitä ainoastaan kannustetaan käyttämään korkealaatuista tekniikkaa. Vaikka tätä tekniikkaa ei ole mahdollista käyttää lyhyellä aikavälillä yhtenäisellä tavalla kaikkialla Euroopan unionissa, on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot ovat tietoisia vaihtoehdosta käyttää huippuluokan tekniikkaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi on otettava huomioon Eurooppa 2020 -strategian erittäin kunnianhimoiset tavoitteet.

Rakentamisen ja liikenteen alat kuuluvat paljon energiaa käyttäviin aloihin, ja ne voivat vauhdittaa huippuluokan teknisten järjestelmien käyttöönottoa. Samoin uuden tekniikan käytön ansiosta luonnonvarojen hyödyntäminen voi olla vähemmän haitallista ympäristölle ja aiheuttaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Tieto- ja viestintätekniikalla on keskeinen tehtävä Euroopan talouskasvun edistämisessä. Sen vaikutus energia-alalle aiheuttaa perusteellisen muutoksen yhteiskunnassamme. Siitä kehittyy hajautuneempaa ja joustavampaa, ja sen levinneisyyttä voidaan pitää vertauskuvana suuremmasta vauraudesta. Tieto- ja viestintätekniikan käytön ansiosta voimme parantaa energiankulutuksemme tehokkuutta. Voimme esimerkiksi kehittää sähköjakeluverkkoja, älykkäitä rakennuksia, älykkäitä koteja ja älymittareita sekä ympäristötehokasta liikennettä. On kuitenkin tärkeää hyödyntää edelleen tieto- ja viestintätekniikan meille tarjoamia mahdollisuuksia. Innovatiivisen älykkään eurooppalaisen verkon kehittäminen on tärkeää. Siihen tarvitaan välineitä, joilla mitataan ja valvotaan energiankulutuksen tehokkuutta ja joilla toteutetaan älykkäitä mittaustekniikoita kolmannessa energiamarkkinapaketissa esitetyn aikataulun mukaisesti. Tällä tavoin kuluttajat voivat hallita energiankulutustaan ja tasoittaa kysyntäkäyrää. TVT voi olla merkittävässä asemassa ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisten vaikutusten mittaamisessa ja määrittämisessä sekä ilmastonsuojelutoimien arvioinnissa ja siten edistää ilmastopolitiikan hienosäätöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Kannatin äänestyksessä mietintöä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntämisestä siirryttäessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen. TVT:llä voi olla tärkeä tehtävä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisessä, koska sillä vähennetään energiankulutusta, lisätään energiatehokkuutta ja otetaan käyttöön uusiutuvat energiamuodot.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Tämä mietintö on erittäin ajankohtainen tällä hetkellä, kun hiilidioksidipäästöjen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sekä sijoittaminen uusiutuvaan energiaan ja vihreään tekniikkaan on painopiste. Sen vuoksi on tärkeää pohtia, miten esitetään toimenpiteitä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä tavalla, jolla siirrytään mahdollisimman energiatehokkaaseen talouteen siten, että kansalaisille ja yrityksille aiheutuu mahdollisimman vähän kustannuksia. On todella tärkeää edistää kestävää kasvua, joka näkyy nykyisen väestön hyvinvoinnissa ja taloudessa sekä solidaarisuudessa tulevia sukupolvia kohtaan.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Tieto- ja viestintätekniikalla voi olla merkittävä vaikutus EU:n talouden energiatehokkuuteen erityisesti rakennusten ja liikenteen aloilla. Pidän tässä yhteydessä myönteisenä komission pyrkimyksiä edistää älykästä mittaustekniikkaa ja älykästä sähkönjakelua energiantuotannossa, -jakelussa ja -kulutuksessa. Haluaisin erityisesti korostaa jäsenvaltioille esitettyä kehotusta edistää laajakaistainternetin tuomista kaikkien EU:n kansalaisten saataville, jotta varmistetaan verkkopalvelujen yhtäläinen saatavuus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Ei ole epäilystä, että tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen voi edistää siirtymistä energiatehokkaaseen talouteen, koska tämä on myös keino rajoittaa energiankulutusta, lisätä energian huoltovarmuutta ja edistää ympäristön pilaantumisen, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen, vähentämistä.

Olemme kaikki kuitenkin tietoisia, että on hidasta käyttää energiatehokkuuden ja energiasäästöjen mahdollisuutta, koska olemassa olevat taloudelliset eturyhmät huolehtivat omista eduistaan ja koska tarvittavaan muutokseen annetaan vähän tukea.

Sen vuoksi tuemme useita mietintöön sisältyviä ehdotuksia, erityisesti niitä, joilla kannustetaan käyttämään TVT:tä uuden liikennepolitiikan suunnitteluun ja eri liikennemuotojen välisen yhteentoimivuuden lisäämiseen. Niihin sisältyvät myös komissiolle esitetty pyyntö kehittää erilainen näkemys tuen painopisteistä, joissa on otettava huomioon TVT:n hyödyntäminen. Tällä edistetään lukuisilla aloilla, liikenteen ja liikkuvuuden lisäksi esimerkiksi teollisuudessa, terveydenhuollossa ja asumisessa, siirtymistä energiatehokkaaseen talouteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Euroopan unioni on jo usean vuoden ajan asettanut itselleen tärkeitä tavoitteita energiansäästöstä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on epäilemättä yksi keino parantaa eri jäsenvaltioiden energiatehokkuutta. TVT:n avulla voidaan valvoa ja hallita energiankulutusta eri aloilla ja tarjota uusia sovelluksia ja uusia tekniikoita, joiden avulla voidaan parantaa luonnonvarojen käyttöä ja edistää entistä puhtaampiin tuotanto- ja teollisuusprosesseihin siirtymistä. Komission aloittamassa laaja-alaisessa kuulemisessa selvennettiin, miten TVT voi osaltaan edistää energiatehokkuutta. Komissio on laskenut, että tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvilla järjestelmillä rakennusten energiankulutusta – jonka on arvioitu olevan noin 40 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta Euroopassa – voidaan vähentää jopa 17 prosentilla ja liikenteen hiilidioksidipäästöjä jopa 27 prosentilla. TVT:n käytön ansiosta aikaansaatu kaupunkirakenne voi vähentää kaupunkien energiavaikutusta merkittävästi. Sen vuoksi olisi edistettävä hyvien käytäntöjen levittämistä ja lisättävä paikallisten päättäjien tietoisuutta käytettävissä olevan TVT:n mahdollisuuksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Euroopan unioni on vahvistanut sitoumuksensa 20 prosentin energiansäästötavoitteen saavuttamiseen vuoteen 2020 mennessä. On vaikeaa pitää kiinni tästä sitoumuksesta, jos ei hyödynnetä täysin TVT:n tarjoamia mahdollisuuksia. TVT:n käytöllä voidaan itse asiassa vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä.

TVT:n osuus Euroopan palvelualan hiilidioksidipäästöistä on 1,75 prosenttia, ja se tuottaa 0,25 prosenttia päästöistä, jotka liittyvät tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien laitteiden tai kulutuselektroniikkatuotteiden tuotantoon. Jäljelle jäävät 98 prosenttia ovat peräisin muilta talouden ja yhteiskunnan aloilta. Sen vuoksi on hyvä ajatus yhdenmukaistaa menettelyjä energiatehokkuuden mittaamiseksi ja määrittelemiseksi. Tämän ansiosta meillä on tietoja, joiden perusteella voimme kehittää innovatiivisia energiatehokkaita strategioita sekä estää ympäristöä koskevien väärien tietojen ilmiötä.

Haluaisin tässä yhteydessä huomauttaa, että TVT:llä voi olla merkittävä tehtävä perustavoitteiden saavuttamisessa, koska niitä käytetään lähes jokaisella talouden alalla ja niillä voidaan lisätä tuottavuutta yli 40 prosenttia. Näistä syistä vahvistan antavani täyden tuen tälle strategialle. Siinä yhdistyy asianmukainen taloudellinen ja teollinen kehitys ympäristön kannalta kestävän strategian kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) tarjoaa jokaisessa jäsenvaltiossa keinot lisätä energiatehokkuutta ja tarjota uusia sovelluksia ja tekniikoita, joiden avulla voidaan parantaa luonnonvarojen käyttöä ja muuntaa tuotanto- ja teollisuusprosessit ympäristötehokkaaksi taloudeksi. Tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvilla järjestelmillä rakennusten energiankulutusta – jonka on arvioitu olevan noin 40 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta Euroopassa – voidaan vähentää jopa 17 prosentilla ja liikenteen hiilidioksidipäästöjä jopa 27 prosentilla. TVT:n alalla työskentelee 6,6 miljoonaa henkeä EU:n 27 jäsenvaltiossa, se tukee jokaisen alan innovaatiokykyä ja sen osuus on 40 prosenttia tuottavuuden kansainvälisistä kasvuluvuista. Komission ja alueiden komitean on pikaisesti tehtävä käytännön opas paikallisille ja alueellisille viranomaisille siitä, miten ne voisivat parantaa energiatehokkuutta TVT:n innovatiivisella käytöllä. Tällä esitetään tapa, jolla viranomaiset voivat käyttää TVT:tä osana ilmastonmuutosta koskevia suunnitelmiaan. Siinä esitetään myös, miten koheesiorahastoilla voidaan tukea liike-elämän kumppanuuksia innovatiivisten TVT-välineiden kehittämiseksi. Näin kannustetaan ja edistetään kaupunkeja ja kuntia käyttämään TVT:tä päästöjen vähentämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Me vihreät äänestimme tämän mietinnön puolesta. Kaikki alkuperäiset osat tekstistä, jotka eräät ryhmät halusivat poistaa, pysyivät ennallaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjallinen. Olin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan tähän mietintöön liittyvän lausunnon valmistelija, ja olen hyvin tietoinen TVT-alan mahdollisuuksista saada aikaan huomattavia energiasäästöjä Euroopan unionissa erityisesti rakennusten ja liikenteen alalla. Meidän on kuitenkin pidettävä mielessä niin sanotun digitaalisen kuilun vaikutukset. Tämä voidaan nähdä jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä. Tällä kuilulla pidetään yllä yhteiskunnallista ja taloudellista eriarvoisuutta, ja sillä heikennetään TVT:n mahdollisuutta tarjota monenlaisia energiatehokkuuteen liittyviä etuja. Jokaisen saatavilla oleva nopea internetyhteys on ensiarvoisen tärkeä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava komission tuella enemmän pyrkimyksiä tarvittavan infrastruktuurin käyttöönottamiseksi, jotta varmistetaan, että Euroopan unionin kaikki kansalaiset ja yritykset voivat saada hyötyä saatavilla olevasta tekniikasta. Tällä vastattaisiin suoraan digitaalisen kuilun luomaan eriarvoisuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen. Tämä on myös ainoa keino varmistaa, että TVT:n energiatehokkuutta koskevia mahdollisuuksia hyödynnetään täysin.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), kirjallinen. (PL) Kun otetaan huomioon, että käyttöön otetut toimenpiteet 20 prosentin energiansäästötavoitteen saavuttamisesta vuoteen 2020 mennessä toimivat liian hitaasti, tieto- ja viestintätekniikassa olisi lisättävä ja nopeutettava innovointia sekä saatava lisättyä huomattavasti uusiutuvien energialähteiden osuutta. Olisi pantava merkille, että liikenteen alan kasvaessa myös hiilidioksidipäästöt lisääntyvät nopeasti. Sen vuoksi olisi painotettava tieto- ja viestintätekniikan soveltamista tällä alalla, jotta päästöjä ei ainoastaan vähennetä vaan myös estetään niiden lisääntyminen. TVT:n sovellukset on sisällytettävä uuden eurooppalaisen liikennepolitiikan suunnitteluun. Tällä voidaan vähentää liikenteen ruuhkaisuutta, millä on myönteisiä vaikutuksia luonnonympäristöön. Kaikilla näillä toimilla hyödynnetään merkittävästi ilmastoa, niillä vähennetään energiankäytön kustannuksia ja niiden avulla luodaan ympäristöystävällisiä työpaikkoja. Olisi kuitenkin pidettävä mielessä, että uudet jäsenvaltiot eivät pysty mukautumaan kovin nopeasti Euroopan unionin käyttöönottamiin vaatimuksiin. Meidän olisi otettava huomioon myös näiden valtioiden etu, koska ne muodostavat merkittävän, vielä perinteisiä energialähteitä käyttävän ryhmän. Tämän seikan muuttamiseksi tarvitaan aikaa ja taloudellisia resursseja.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen. (LT) Tuen komission aloitetta käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa (TVT) energiatehokkuuden parantamiseksi ja Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn lisäämiseksi. Komission esittämien laskelmien mukaan tieto- ja viestintätekniikka on erinomainen toimi, jonka ansiosta voimme vähentää energiankulutusta ja samalla hiilidioksidipäästöjä jopa 27 prosentilla, mikä on hyvin tärkeää. Tällä vähennettäisiin myös ympäristövahinkoja. Olen täysin samaa mieltä esittelijän esittämästä kannasta, ja tuen sitä, että TVT:n soveltaminen piristää EU:n teollisuutta ja uusien tekniikoiden markkinoita sekä edistää markkinoiden elpymistä ja uusien työpaikkojen luomista. Uskon, että on tarpeen toteuttaa kaikki toimet TVT:n soveltamisesta sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa ei vielä toimita näin, sekä parannettava sitä jäsenvaltioissa, joissa niitä käytetään. Haluan korostaa TVT:n merkitystä uuden eurooppalaisen liikennepolitiikan suunnittelussa. Logistiikka on merkittävä tekijä liikenteen järjestämisessä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. On tärkeää tunnustaa tarve lisätä julkisia ja yksityisiä investointeja TVT-välineisiin, jotta voidaan kehittää liikenteen älykästä energiainfrastruktuuria. Älykkäiden liikennejärjestelmien soveltaminen maantieliikenteeseen ja niiden liittäminen muihin liikennemuotoihin voi vähentää ruuhkautumista ja vahingollisia ympäristövaikutuksia. Aluekehitysvaliokunnan jäsenenä haluaisin korostaa, että meidän on levitettävä hyviä käytäntöjä ja lisättävä paikallisten päättäjien tietoisuutta TVT:n mahdollisuuksista.

 
  
  

Mietintö: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), kirjallinen. − (IT) Komission valkoiseen kirjaan ilmastonmuutokseen sopeutumisesta sisältyy monia ajatuksia, joihin meidän on keskityttävä nyt ja tulevaisuudessa, jotta voimme hillitä tätä ilmaston lämpenemiseen liittyvää uhkaa.

Olen sen vuoksi erityisen tyytyväinen mietintöön sisältyvästä osasta, jossa korostetaan sopeutumisen ulottuvuuden saattamista osaksi kaikkea EU:n politiikkaa, erityisesti osaksi maatalouspolitiikkaa ja kalastuspolitiikkaa tai metsänhoitoa horisontaalisella ja monialaisella lähestymistavalla, jolla voidaan varmistaa johdonmukaiset toimenpiteet, jotka pannaan täytäntöön ajoittain.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Eurooppa on tällä hetkellä vaiheessa, jossa sen on tunnustettava tarve toteuttaa kiireellisesti toimenpiteitä, joilla vähennetään ihmisten toiminnasta ilmastolle aiheutuvia vaikutuksia. Ilmastonmuutosta koskeva valkoinen kirja on askel eteenpäin niiden toimien yhdenmukaistamisessa, joilla pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä EU:n tasolla.

Kun otetaan huomioon kunnianhimoinen tavoite hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, Euroopan unionin on siirryttävä eteenpäin paljon nopeammin kuin tällä hetkellä. Sekä uusien että vanhojen jäsenvaltioiden on toteutettava täydentäviä ja tasavertaisia toimia ja ymmärrettävä, että sairauden ehkäiseminen tai hoitaminen alkuvaiheessa takaa paljon paremman menestyksen kuin kroonisten oireiden hoito.

Olisi surullista, jos EU ymmärtää liian myöhään, että ilmastonmuutos voi vaikuttaa maatalouden mahdollisuuksiin pysyä kannattavana elintarvikkeiden tärkeimpänä lähteenä Euroopan ja koko maailman väestön eduksi. Kärsimme jo äärimmäisistä sääolosuhteista, kuivuudesta ja tulvista joka vuosi. On vaikeaa kuvitella tällä hetkellä, miten tämä tilanne voisi olla huonompi. Asiantuntijat eivät ole kuitenkaan optimistisia. Sen vuoksi toimet, joilla pyritään lieventämään ihmisen toiminnan vaikutusta ilmastoon, ovat avain tilanteen pysymiseksi ennallaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Pidän myönteisenä komission aloitetta esittää lavea viitekehys ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevasta EU:n toiminnasta. Lieventämistä ja sopeutumista koskevia toimia ei saa kuitenkaan erottaa toisistaan. Korostaisin päästökauppajärjestelmää koskevan direktiivin merkitystä. Sen mukaan jäsenvaltioiden olisi varattava vähintään 50 prosenttia päästökauppajärjestelmän tuloista käytettäväksi lieventämis- ja sopeutumistoimenpiteisiin. Uskon myös, että täydentäviä toimia on asetettava etusijalle, jotta edistetään EU:n strategiaa energiatehokkuuden lisäämisestä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tarkoitus on tehdä tästä tavoitteesta yhteisön tasolla oikeudellisesti sitova. Esitetyistä mukautustoimista korostan EU:n jäsenvaltioiden solidaarisuutta epäedullisessa asemassa olevia alueita ja niitä alueita kohtaan, jotka ovat eniten alttiita ilmastomuutokselle. Tämän solidaarisuuden aikaansaamiseksi on tärkeää, että komissio harkitsee kansainväliseen yhteistyöhön tarkoitettujen julkisten varojen lisäämistä tulevassa kahdeksannessa puiteohjelmassa sen ilmastonmuutoksen torjumista koskevien toimien tueksi. Haluaisin korostaa myös tutkimuksen ja tekniikan merkitystä vähähiilisen yhteiskunnan kehittämiseksi, kun otetaan huomioon komission hiljattain esittämä tiedonanto strategisesta energiateknologiasuunnitelmasta ja menettelytapa julkisen ja yksityisen sektorin välisestä toiminnasta sekä yhteisön, kansallisen ja alueellisen rahoituksen käytöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen. − (EN) Kannatin äänestyksessä tätä päätöslauselmaa, jossa pidetään myönteisenä komission valkoista kirjaa ilmastonmuutoksen sopeutumista koskevasta strategiasta ja jossa ehdotetaan erilaisia toimenpiteitä eri politiikanaloilla. Vaikka onnistuisimme pitämään maapallon lämpenemisen turvallisella tasolla, ilmastonmuutos aiheuttaa väistämättömiä seurauksia, mihin tarvitaan sopeutumistoimia. Ilmastokestävyys ja -mukautus on saatettava osaksi toimintalinjoja, jotka koskevat erityisesti vettä, maaperää, maataloutta, kalastusta ja rannikkoalueita. Luonnon monimuotoisuus on vaarassa, mutta on myös varmistettava, että kaupunki-, liikenne- ja infrastruktuurisuunnittelussa otetaan ilmastonmuutos huomioon. Väestönsuojelujärjestelmissä on pidettävä etusijalla tulviin ja kuivuuteen varautumista. On tärkeää pitää mielessä tämän haasteen yhteiskunnalliset ja kansanterveydelliset vaikutukset. Ilmastonmuutos voi vaikuttaa vakavasti hengitysteiden terveyteen ja lisätä vektorivälitteisten tautien esiintymistä. Heikoimmassa asemassa olevat yhteisöt, köyhät lapset ja vanhukset ovat haavoittuvimmassa asemassa ilmastonmuutoksen terveysriskien osalta. Päästökauppajärjestelmästä saatavien tulojen on edistettävä sopeutumistoimia, ja EU:n budjetissa on otettava huomioon kiire selviytyä näistä haasteista.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. − (PT) Kannatin äänestyksessä mietintöä komission valkoisesta kirjasta: "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä". Sopeutumistoimet ovat tarpeellisia, jotta vastataan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Minusta ilmastonmuutosta koskevat sopeutumistoimet ovat tarpeen, ja ne auttavat meitä parantamaan nykyisiä hätävalmiusjärjestelmiä. Tämä hallinnointi voisi olla tehokkaampaa yhdistämällä satelliitti- ja maahavainnot.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Kuten sanoin eilen Stéphane Le Follin EU:n maataloutta ja ilmastonmuutosta koskevan mietinnön äänestyksestä, että "vaikka maatalousalan ympäristökysymykset ovat perusteltuja ja tarpeellisia, niitä on verrattava asianmukaisesti ehdotuksiin, jotka koskevat maatalouden kestävyyttä ja tuottavuutta". Sama koskee kaikkia toiminnan aloja, joten on tärkeää, että EU luo strategian ilmastonmuutokseen vastaamiseksi, sitoutuu toden teolla kestävään kehitykseen ja pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjään ilman, että se vaarantaa tuotantotoimensa, erityisesti teollisuuden toiminnan. Kaikilla ilmastonmuutosta koskevilla toimintalinjoilla on erityisesti talous- ja rahakriisin vuoksi pyrittävä talouden tehokkuuteen ja kestävyyteen, saatava innovaatio ja tutkimus uuden tekniikan ja sellaisten ratkaisujen palvelukseen, jotka ovat ympäristöystävällisempiä ja yhtä tehokkaita ja kilpailukykyisiä. Painopisteen on oltava puhtaissa energialähteissä, luonnonvarojen tehokkaammassa käytössä ja vahvassa panostuksessa ympäristöystävällisempään tutkimukseen ja tekniikkaan; tämän ansiosta EU pysyy kilpailukykyisenä, jolloin tarjotaan mahdollisuus luoda enemmän työpaikkoja kestävän kehityksen puitteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) EU:n on ylläpidettävä ja vahvistettava johtavaa asemaansa ilmaston lämpenemisen kansainvälisessä torjunnassa. Tieteellinen tutkimus tällä alalla on välttämätöntä, jos haluamme pysyä oikealla ja turvallisella polulla, jos torjumme ilmastonmuutosta tai mukaudumme siihen. Sopeutumista koskeva kysymys on monialainen ja vaikuttaa moniin politiikanaloihin. Näillä aloilla tarvitaan enemmän jäsenvaltioiden poliittista koordinointia. Minä kannatan, että kansalliset mukautussuunnitelmat perustuvat välttämättömästi EU:n yhteiseen toimintakehykseen. Minusta meillä on oltava yhteiset EU:n toimintalinjat sellaisilla aloilla, kuin esimerkiksi vesi, energia ja metsät, ja haluaisin toistaa tarpeen rannikkoalueiden riskejä koskevasta eurooppalaisesta julistuksesta. Tutkimusta ilmastomuutoksen Euroopan herkimmille alueille aiheuttamista riskeistä tarvitaan kiireisesti. Olen myös sitä mieltä, että julkisen vesihuoltojärjestelmän tehokkuudesta on oltava yhteisön tason tavoitteita. Haluaisin vielä korostaa, että luonnolliset ekosysteemit ovat maapallon tärkeimpiä hiilinieluja, jotka sitovat 50 prosenttia maapallon vuosittaisista kasvihuonekaasupäästöistä ja jotka edistävät lieventämistä ja sopeutumista.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Tämä mietintö on sen käsityksen mukainen, että ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen, katastrofaalinen ja väistämättä ihmisistä lähtöisin. Mietintö on kohtuuton, aivan niin kuin tämä käsitys, joka on nyt melkein uskonnollinen eikä enää kiistanalainen. Kuten kaikki muutkin kohtuuttomat toimet, se on naurettava. Näin ollen ilman minkäänlaista tieteellistä arviota olisi sovellettava absoluuttista ennalta varautumisen periaatetta, jotta selvitään pahimmalta mahdolliselta skenaariolta, eli niin sanotun ilmaston lämpenemisen mahdollisilta vaikutuksilta ekosysteemeihin, mutta myös muun muassa asuttuihin alueisiin ja teollisuusalueisiin. Huomautan ohimennen, että näin varovaisesti suhtaudutaan vain harvoin muihin ympäristöön ja ihmisen terveyteen liittyviin toimiin, kuten esimerkiksi muuntogeenisiin organismeihin. Esitetään todellisia tai kuvitteellisia riskejä – jotka vaihtelevat ilmastonmuutoksiin liittyvistä sairauksista pelkästään tämän ilmiön vuoksi syntyviin metsäpaloihin ja tulvista ydinvoimaloiden ylikuumenemiseen – joiden perusteella meitä kehotetaan hyväksymään komission ja EU:n toimintalinjojen puuttuminen aivan kaikille aloille mukaan lukien pienimmänkin maapalstan käyttö. On sääli, että niin paljon puita, jotka ovat tunnustettuja hiilivarastoja, uhrataan tämän tekstin tulostamiseksi. Kuten runoilija sanoi: hei metsuri, lopeta hetkeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen. (PL) Väistämätön ilmastonmuutos pakottaa yhteiskunnan ja Euroopan unionin talouden sopeutumaan uuteen todellisuuteen. Mielestäni tarvitaan sopeutumispolitiikkaa, joka on asianmukainen parhaillaan tapahtuvien muutosten luonteen ja tyypin kannalta, ja siihen pitäisi sisältyä strategia kaikkein uhanalaisimpien alueiden suojelemisesta. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa, ja katson, että jotta näitä toimia koordinoidaan paremmin, on tärkeää soveltaa kansainvälisen tason, mutta myös alueellisen ja paikallisen tason tiedonvaihtoa ja valvontaa koskevaa järjestelmää. Olen ennen kaikkea tyytyväinen yhteisen maatalouspolitiikan merkittävää tehtävää koskevasta painotuksesta, ja kun sitä sopeutetaan ilmastonmuutokseen, sillä on tärkeä tehtävä ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden vartijana. Sen vuoksi katson, että hankkeet, joilla estetään tai lievennetään kuivuuden ja tulvien vaikutuksia ja siten tuetaan vaikeissa olosuhteissa työskenteleviä maanviljelijöitä, ovat erittäin tärkeitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Kannatin äänestyksessä koko päätöslauselmaesitystä, joka koskee komission valkoista kirjaa "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä", koska minusta se on erityisen tärkeä yleisesti EU:lle ja erityisesti Italialle sen maantieteellis-ilmastollisten olosuhteiden vuoksi. Italian vesivarojen hallinta on selvästi hankalaa, mikä käy ilmi usein sattuvasta kuivuudesta etelässä kesäkuukausina, mutta myös tulvista, kuten joulukuussa Serchio-joella Toscanassa. Meillä on Italiassa suuri ongelma kesällä sattuvien metsäpalojen vuoksi, ja siksi on tärkeää parantaa turvallisuusolosuhteita. Vaikka valkoinen kirja on tällä hetkellä ainoastaan alustava toimintakehys, se tarjoaa varmasti merkittävän panoksen erityisesti hätätilanteiden hallinnan osalta. Samalla siinä esitetään yleinen strateginen lähestymistapa siitä, miten EU:n sietokykyä ilmastonmuutoksen vaikutuksista lisätään.

 
  
MPphoto
 
 

  Andres Perello Rodriguez (S&D), kirjallinen. (ES) Suuri osa parlamenttia, kuten Espanjan valtuuskunta Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmässä, on virallisesti vastustanut tämän päätöslauselman 41 kohtaa, missä pyydetään, että toissijaisuusperiaatetta sovelletaan maankäytön suunnittelua koskevaan politiikkaan. Me kaikki tunnustamme monimuotoisuuden unionin eri alueiden välillä, mutta juuri tämän syyn vuoksi, kuten päätöslauselmassa todetaan, Etelä-Eurooppa kärsii paljon enemmän ilmastonmuutoksen paineesta ja tarvitsee Eurooppaa ja sen yhteisiä toimintalinjoja. Tässä on kysymys solidaarisuudesta, josta koko EU hyötyy. Sen vuoksi pahoittelemme syvästi, että ensimmäinen ehdotus poistettiin tekstistä. Vittorio Prodi pyysi siinä, että neuvosto ei enää estä maankäytön suunnittelua koskevan direktiivin voimaantuloa. On erittäin tärkeää, että otamme käyttöön tämän lainsäädäntövälineen, mikä on välttämätön mukautumiselle ja erityisesti maaperän tilan huonontumista ja aavikoitumista koskevan riskin torjunnalle. On totta, että riski esiintyy enemmän Etelä-Euroopassa, mutta emme saisi unohtaa, että ilmastonmuutos vaikuttaa Euroopan kaikkiin luonnonvaroihin. Niiden, joille tämä päätöslauselma osoitetaan, pitäisi tietää, että suuri osa parlamentista vaatii edelleen kannustavaa ja yhteistä politiikkaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Me vihreät äänestimme tämän mietinnön puolesta. Myönteistä on se, että tarkistus ydinturvallisuutta koskevan painopisteen poistamisesta hylättiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), kirjallinen. (PL) Tiedemiesten työn tulos osoittaa, että ilmastonmuutoksen seurauksilla on yhä suurempi vaikutus luonnonympäristöön ja talouteen sekä päivittäiseen elämäämme. Sen vuoksi niiden toimien toteuttaminen, joilla pyritään sopeutumaan ilmastonmuutoksen nykyisiin ja tuleviin seurauksiin, on vakava yhteiskunnallinen haaste kaikkialla maailmassa. Päätökset parhaista tavoista sopeutua ilmastonmuutokseen on tehtävä luotettavien tieteellisten ja taloudellisten tutkimusten perusteella, mutta tarpeeksi laadukkaita tietoja ei ole kaikkien alueiden saatavilla. Sen vuoksi ajatus luoda ilmastonmuutoksen seurantafoorumi vaikuttaa hyvältä. Seurantafoorumi olisi hyödyllinen tiedon, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihdossa EU:n, alueellisella ja paikallisella tasolla. En ole kuitenkaan varma, merkitseekö johtoaseman ylläpitäminen ilmaston lämpenemisen kansainvälisessä torjunnassa, kuten asiakirjassa suositellaan, että EU ottaa liian paljon vastuuta kansainvälisistä asioista. Minusta tuntuu, että emme saisi pitää määrärahoja ilmaston lämpenemisen kansainväliselle torjunnalle prioriteettina, kun meidän on vastattava talouskriisiin ja tarpeeseen luoda kasvua. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen vuoksi käyttöönotettavista toimista huolimatta olisi pidettävä mielessä, että jotkut valtiot joutuvat suorittamaan poikkeuksellisen korkeita kustannuksia mukautuspolitiikasta, ja näiden valtioiden jättäminen ilman mitään taloudellista tukea voi johtaa eri jäsenvaltioiden kehityserojen lisääntymiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), kirjallinen. (FR) Liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnössäni pidin valitettavana, että liikenneala jätetään vaille huomiota EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevassa strategiassa. Tämä ala on taloudellisesti merkittävä, ja se on yksi pääasiallisista hiilidioksidipäästöjen lähteistä. Olen tyytyväinen siihen, että tässä mietinnössä liikenne asetetaan jälleen ongelman ytimeen. Meidän on ponnisteltava huomattavasti, jotta autamme menestyksekkäästi yrityksiä ja käyttäjiä sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Politiikkamme menestyminen on riippuvainen riittävistä ja innovatiivisista rahoituskeinoista, joita käytetään, jotta rajoitetaan mahdollisimman paljon ihmisille, ekologiselle tasapainolle ja taloudelliselle toiminnalle aiheutuvia vaikutuksia. Lisäksi strategiassamme on otettava huomioon erityisen herkät maantieteelliset alueet, kuten rannikko-, meri- ja vuoristoalueet, jotka ovat erityisen alttiita ongelmille ja kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta, ellemme toteuta asianmukaisia suojatoimenpiteitä. Euroopan parlamentin on toteutettava kiireellisesti tehokkaita sopeutumismenettelyitä liikennealalla, joka ei ole enää pelkästään ongelman aiheuttaja vaan sillä on tarjottava ratkaisu ilmastonmuutoksen torjuntaan.

 
  
  

Mietintö: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (ECR), kirjallinen. (EN) ECR-ryhmän EU:n talousarviota koskevat tärkeimmät painopisteet ovat kustannus–hyöty-suhteen varmistaminen, tehokas hallinnointi ja petoksien poistaminen. Sen vuoksi kannatamme Andrea Cozzolinon mietinnön keskeistä sisältöä ja suurinta osaa sen päätelmistä.

ECR-ryhmä ei voi kuitenkaan kannattaa ajatusta Euroopan syyttäjäviranomaisesta. Tämä virasto on mahdollisesti vaarallinen ensimmäinen askel siinä, että EU saa toimivallan rikosoikeudellisista näkökohdista. Keskittyminen sen luomiseen vie huomion pois nykyisten järjestelmien ja virastojen työn tehokkuuden varmistamisesta.

Koska ECR-ryhmän tarkistus syyttäjäviraston luomista koskevan kohdan poistamiseksi hylättiin, ryhmä äänesti tyhjää lopullisessa äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Vaikka pidän esittelijän tavoin myönteisenä, että jäsenvaltioiden komissiolle ilmoittamien sääntöjenvastaisuuksien arvioitu taloudellinen vaikutus laski vuoden 2007 1 024 miljoonasta eurosta 783,2 miljoonaan euroon vuonna 2008, minusta tavoitteen on oltava 0 miljoonaa euroa taloudellisia väärinkäytöksiä vuodessa. Jotta tähän päästään, mielestäni on välttämätöntä ottaa käyttöön toimia, joilla varmistetaan laajempi avoimuus veropetosten – erityisesti arvonlisäveron tapauksessa – ja kaikkien talousrikosten torjunnassa; parempi hallitusten välinen yhteistyö rajatylittävien petoksien osalta; tietojen laatua koskevat parannukset ja kansallisten tietokantojen jatkuva päivittäminen; sekä hallitusten nopea reagointi tietopyyntöihin. Koheesiorahastoja on myös hallinnoitava ja valvottava paremmin, ja on oltava sääntöjä seuraamusten soveltamisesta niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät hyödynnä asianmukaisesti näitä rahastoja. Haluan myös korostaa, että Euroopan petostentorjuntavirasto on edistänyt olennaisesti näiden lukujen pienentymistä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaamista koskeva vuoden 2008 vuosikertomus osoittaa, että sääntöjenvastaisuuksien – sikäli kuin niitä havaittiin – rahallinen arvo laski vuoden 2007 1 024 miljoonasta eurosta 783,2 miljoonaan euroon vuonna 2008 ja että laskua tapahtui kaikilla aloilla lukuun ottamatta suoria menoja ja liittymistä valmistelevaa tukea. Haluaisin erityisesti korostaa tarvetta esittää tietoja sääntöjenvastauksista, joilla selvennetään, kuinka suurta osaa käytetyistä varoista virheet ja epäillyt petokset koskevat. Petosten ja korruption torjunta on yhteisön toimielinten ja kaikkien jäsenvaltioiden tärkeä velvollisuus ja niiden on tarjottava kaikki tarvittavat resurssit näiden ilmiöiden torjumiseksi tehokkaasti niin, että voidaan suojella unionin ja sen veronmaksajien taloudellisia etuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Koska tällä hetkellä vallitsee talous- ja rahoituskriisi, yhtään euroa ei saa tuhlata, ja tämä pitää entistäkin enemmän paikkansa silloin, kun tuhlaaminen aiheutuu petoksesta, jonka vuoksi unionin varoja maksetaan väärin perustein. Olemme nähneet vuosien varrella, että väärinkäytösten määrä on vähentynyt huomattavasti. Emme voi kuitenkaan pitää riittävänä, että sääntöjenvastaisuuksien määrää vähennetään minimiin tai lähes nollaan. EU:n on otettava käyttöön talousarvion valvontamekanismeja, jotka ovat tehokkaita petoksien varhaisessa ennaltaehkäisyssä ja havaitsemisessa, jotta julkisia varoja on saatavilla ainoastaan, kun niitä tosiasiassa käytetään oikein. Joka tapauksessa on rangaistava tehokkaasti niitä tahoja, jotka rikkovat sääntöjä, kun ne yrittävät lainvastaisesti anastaa tällaisia niukasti käytössä olevia julkisia varoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. (DE) Minusta petostentorjunta on hyvin tärkeä huolenaihe erityisesti, kun otetaan huomioon aluerahastot ja liittymistä valmistelevat tuet. Kuitenkin ehdotetut toimenpiteet petosten torjumiseksi ovat liian keskusjohtoisia. Siksi äänestin tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Olen tyytyväinen siihen, että sääntöjenvastaisuuksien – sikäli kuin niitä havaittiin – rahallinen arvo laski vuoden 2007 1 024 miljoonasta eurosta 783,2 miljoonaan euroon vuonna 2008 (laskua tapahtui kaikilla aloilla lukuun ottamatta suoria menoja ja liittymistä valmistelevaa tukea). Annan täyden tukeni komission tekemälle työlle ja huomautan, että petosten ja lahjonnan torjuminen on Euroopan toimielinten ja kaikkien jäsenvaltioiden selkeä velvollisuus.

Koko Eurooppaa koettelevan erityisen taloustilanteen vuoksi olen samaa mieltä siitä, että on välttämätöntä suojella unionin taloudellista etua ja torjua järjestäytynyttä rikollisuutta, joka on kansallisten indikaattoreiden mukaan lisäämässä vilpillisen toiminnan valmiuksiaan toimielimissä etenkin yhteisön talousarvioon kohdistuvien petosten avulla.

Siksi on mielestäni välttämätöntä antaa tehokkaita säädöksiä, joilla parannetaan hallinnollista yhteistyötä haitallisten verokäytäntöjen torjumiseksi ja varmistetaan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Tätä taustaa vasten kannatan ehdotusta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla, vaikka korostankin jäsenvaltioiden vastuun lisäämistä tietokantoihin tallennettujen tietojen laadusta alkaen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Lopullisessa äänestyksessä kannatin ehdotusta. ECR-ryhmän esittämä tarkistus, jota vastaan äänestin, hylättiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), kirjallinen. (PL) On pantava merkille, että sääntöjenvastaisuudet vähenivät huomattavasti vuonna 2008 edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin parannus saatiin aikaan maatalousmenojen alalla. Mietintö osoittaa, että sääntöjenvastaisuuksien arvioitu määrä väheni 34 prosentilla. Suurin kasvu oli kuitenkin liittymistä valmistelevan tuen alalla, jossa sääntöjenvastaisuuksien määrä nousi peräti 90,6 prosentilla, mutta on muistettava, että kyse ei ole jäsenvaltioista ja että niillä ei ole kokemusta tästä. Vuoden 2008 tilanteen paranemisesta huolimatta tietty osa EU:n budjettimäärärahoista käytetään yhä epäasianmukaisesti. Tämä aiheutuu tietyssä määrin tehokkaiden valvontamenettelyiden puutteesta. Vuodesta 1999 olemassa ollut Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on menestynyt usein kavalluksien torjunnassa. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että se toimii täysin riippumattomasti. Tuen esittelijän ehdotusta siitä, että OLAFin pitäisi tutkimuksissaan hyödyntää enemmän komission sisäisiä tilintarkastuksia eikä luottaa ensisijaisesti virkamiesten tai jäsenvaltioiden ilmoituksiin. Mikä tehtävä pitäisi olla jäsenvaltioilla ja niiden valvonta- ja tarkastusjärjestelmillä? Petostentorjunta EU:n hankkeissa pitäisi olla painopisteemme. Rehellisyys ja vastuu EU:n talousarvion rajallisten varojen käytössä auttavat meitä säästämään varoja, joita voidaan sen jälkeen käyttää laman seurauksien torjumiseksi. Emme saa unohtaa, että EU:n talousarvion resurssit kuuluvat meille kaikille, veronmaksajille. Sen vuoksi meidän on varmistettava, että niitä käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen. (LT) Haluaisin korostaa, että petoksien ja korruption torjunta on yhteisön toimielinten ja kaikkien jäsenvaltioiden tärkeä tehtävä. Haluaisin kuitenkin korostaa erityisesti sitä, että joissain valtioissa Euroopan unionien varojen jakamiseen liittyvä korruptio on suoraan sidoksissa näissä valtioissa toteutettuja toimintalinjoja koskevaan uskottavuuden puutteeseen. Näissä valtioissa muodostuu erillisiä poliittisia ja taloudellisia klaaneja, jotka pyrkivät hallitsemaan Euroopan unionin varojen jakelua. Sen vuoksi Euroopan parlamentin, komission ja muiden tärkeiden unionin toimielimien pitäisi kiinnittää huomiota toimintalinjojen syrjintään ja niiden horjuttamiseen, poliittisiin järjestöihin ja vastustajiin ja oppositiojohtajiin kansallisella tasolla. Demokratiaa edistävän Euroopan unionin on ensin varmistettava, että sen jäsenvaltioiden oppositiopuolueilla on mahdollisuus toimia ja ilmaista itseään vapaasti, ja sen on toteutettava korruption ehkäisemistä koskevia valvontatoimia. Haluaisin kiinnittää huomion myös siihen seikkaan, että Euroopan unionin varoja on käytettävä jäsenvaltioiden infrastruktuurin parantamiseen, kansalaisten kouluttamiseen ja niin edelleen. Yhteisön varojen sijoittaminen pelkästään infrastruktuuriin hyödyttäisi maata ja sen kaupankäyntiä. Enää ei olisi "köyhiä" liikemiehiä, jotka pyytävät, mutta jotka eivät saa tukea. Lisäksi tällä tavalla meidän ei tarvitsisi valvoa Euroopan unionin varojen jakamista tuhansille sidosryhmiin kuuluville, eli tuensaajille. Tämä merkitsisi, että myös tuhannet valvonnan alaiset tahot poistuisivat. Sen vuoksi kaikki huomio pitäisi suunnata näiden varojen julkiseen käyttöön.

 
  
  

Mietintö: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), kirjallinen. − (IT) Haluaisin käyttää tämän merkittävän tilaisuuden hyväkseni ja kommentoida äänestystä Luxemburgiin sijoittautuneen Euroopan investointipankin (EIP) vuosikertomuksesta korostaakseni, kuten olen jo tehnyt joissain kysymyksissä, merkitystä lisätä niiden EIP:n rahoitusvälineiden talousarviota, joilla tuetaan kaupunkikeskustojen kehitys- ja elvytyssuunnitelmia.

Tällä hetkellä olemassa olevat välineet, kuten Jessica-rahasto, ovat niitä harvoja rahoitusjärjestelyitä, joita alue tai kunta voi käyttää kaupunkien kehityshankkeiden rahoitukseen. Nämä toimet ulottuvat myös kunnalliseen asuntokantaan, mutta ainoastaan hanketta täydentävillä aloilla, ja energiaparannuksiin sekä kiinteistöjen parantamiseen. Sen vuoksi haluan tässä yhteydessä korostaa, että minun mielestäni Jessica-rahastoa olisi laajennettava myös uusien (luonnollisesti ympäristöystävällisten) kiinteistöjen rahoitukseen, koska tällä tavalla autettaisiin paikallisia viranomaisia puuttumaan myös kaupunkien asunto-ongelmiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen Euroopan investointipankin (EIP) vuoden 2008 vuosikertomukseen ja kannustan sitä jatkamaan toimintaansa Euroopan talouden kehittämiseksi, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi sekä alueiden välisen koheesion ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukemiseksi. Olen myös tyytyväinen, että EIP pitää tärkeänä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kestävää energiaa, ilmastonmuutoksen lieventämistä, investointeja lähentymistä vaativiin EU:n alueisiin, joihin tämänhetkinen talouden taantuma on vaikuttanut erityisen raskaasti. EIP reagoi nopeasti kansainväliseen talouskriisiin erityisesti talouden elvytyssuunnitelman avulla ja niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka kärsivät eniten kriisistä. Pyydän kuitenkin, että vastaisuudessa EIP:n kertomuksessa annetaan yksityiskohtaisia tietoja suurimmista lainoista, joilla täydennetään EAKR:n tukea alueille, jotka toteuttavat teknisesti edistyneitä ohjelmia tai ohjelmia, jotka liittyvät uusiutuvien tai puhtaiden energiamuotojen tarjontaan. Samoin investointikehystä koskeviin raportteihin pitäisi sisältyä tiedot rahoitettujen ohjelmien tuloksista. Tarjotessaan riittävää rahoitusta EIP:llä pitäisi olla merkittävämpi tehtävä infrastruktuuriin tehtävien investointien, vihreän tekniikan, innovaation ja pk-yritysten tukemisessa osana Eurooppa 2020 -strategiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan investointipankilla (EIP) on keskeinen tehtävä auttaa jäsenvaltioita vastaamaan vakaviin taloudellisiin, rahoituksellisiin ja sosiaalisiin kriiseihin. Tässä mielessä uskon, että lisävarojen myöntäminen erityisesti Euroopan unionin koheesiopolitiikkaan on ollut ratkaisevaa heikoimmassa asemassa oleviin ja eniten kärsiviin alueisiin kohdistuvien kielteisten vaikutusten vähentämisen kannalta. Lisärahoitus pienille ja keskisuurille yrityksille, joita eurooppalaisista yrityksistä on valtaosa, sekä ylimääräinen rahoitus tutkimukseen ja kehittämiseen voisi edelleen lieventää tämän kriisin vaikutuksia. Sen vuoksi, kun otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulo ja vaikeassa taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa olevasta Euroopan unionista peräisin olevat nykyiset ja tulevat haasteet, on tärkeää vahvistaa Euroopan investointipankin toimintaa, tehdä sen toiminnasta avoimempaa ja asettaa tällä oikeat painopisteet.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan investointipankki (EIP) perustettiin vuonna 1958 Rooman sopimuksella. Euroopan unionin pitkän aikavälin lainoja myöntävänä pankkina EIP lainaa julkiselle ja yksityiselle sektorille rahaa Euroopan etua palvelevia hankkeita varten rahoitusmarkkinoita ja omia varojaan hyödyntäen. Sen pääasiallinen tavoite on tukea EU:n jäsenvaltioiden yhdentymistä ja niiden tasapainoista ja kestävää kehitystä sekä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. EIP:n vuonna 2008 kohtaamat haasteet olivat ennennäkemättömät, kun maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutukset alkoivat tuntua myös Euroopan unionin kansantalouksissa. Kriisinhallinnan osalta korostan tyytyväisenä EIP:n nopeaa reagointia maailmantalouden kriisiin rahoittamalla itse oman pääomansa korottamisen ja nostamalla siten lainanantonsa määrää Euroopan talouden elvytyssuunnitelman tukemiseksi. Sen vuoksi pidän myönteisenä EIP:n vuosikertomusta vuodelle 2008 sekä tämän mietinnön hyväksymistä. Siinä kannustetaan EIP:a jatkamaan toimintaansa Euroopan talouskehityksen tukemiseksi sekä kasvun, työpaikkojen luomisen ja alueiden välisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan investointipankilla on erittäin merkittävä tehtävä EU:n taloudessa, koska se takaa seuraaviin toimiin liittyvien toimenpiteiden rahoituksen Euroopassa: taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistaminen; valmistautuminen tietoon perustuvaan talouteen; Euroopan laajuisten liikenne- ja tietoverkkojen kehittäminen; pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen; ympäristön tilan kohentaminen ja suojeleminen sekä kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaaminen. Eurooppa 2020 -strategiaa ei voida toteuttaa ilman EIP:n tukea. Sen on myönnettävä tarvittavat määrärahat hankkeiden toteuttamiseksi infrastruktuuria, vihreää tekniikkaa, innovaatiota ja pk-yrityksiä koskevilla aloilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) EIP:n tehtävä on laajentunut vuonna 2008 rahoituskriisin vuoksi. Maksuvalmiuskriisin vuoksi EIP on jatkanut lainanantoa julkiselle ja yksityiselle sektorille Euroopan etua palvelevia hankkeita varten rahoitusmarkkinoita ja omia varojaan hyödyntäen. Kansallisten talouksien elvytyksen ohella EU päätti toteuttaa Euroopan talouden elvytyssuunnitelman. EIP:lle on varattu tässä suunnitelmassa tärkeä tehtävä erityisesti, kun on kyse pk-yrityksille, uusiutuville energialähteille ja puhtaalle liikenteelle tarkoitetun rahoituksen lisäämisestä. EIP on korottanut huomattavasti tavoitteitaan vastauksena kriisiin: EIP lisäsi lainanantoaan ja käytti 10 miljardia euroa odotettua enemmän auttaakseen yrityksiä ja edistääkseen talouden elpymistä. Erityisesti pk-yrityksille myönnetyt lainat kasvoivat 42 prosentilla. Pankki on lisäksi kehittänyt uusia riskien jakamiseen perustuvia rahoitusvälineitä, selkiyttänyt lainamenettelyjä ja nopeuttanut hankkeiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa sekä aloilla, joilla kriisin vaikutukset tuntuvat ankarimmin. Mietinnössä korostetaan näiden toimenpiteiden myönteisiä vaikutuksia, samalla kun siinä kehotetaan seuraamaan kattavasti ja seikkaperäisesti pk-yrityksille suunnattujen tukiohjelmien todellisia vaikutuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Tämä oli helppoa. Äänestin mietinnön puolesta lopullisessa äänestyksessä.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: Laajat julmuudet Nigerian Josissa (RC-B7-0247/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), kirjallinen. (IT) Nigerian viimeaikaisia etnisten ryhmien välisiä julmuuksia koskeva yhteinen päätöslauselma, josta me äänestämme, vaikuttaa tyydyttävältä niiden periaatteiden ja suuntaviivojen osalta, joita parlamentti haluaa välittää EU:n ulkoisesta toiminnasta vastuussa oleville muille yhteisön toimielimille. Meidän on toteutettava toimia, joilla varmistetaan Nigerian poliittinen vakaus ja luodaan vankka perusta sen taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle: olemme täysin tietoisia yleisistä näkökohdista, ja niitä on monia, koska Nigerialla on runsaat luonnonvarat. Poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemisen perusteella seutu voi olla rauhallisempi ja kärsiä vähemmän etnisistä jännitteistä. Näin se voi torjua väkivaltaisuutta, joka on valitettavasti yleistynyt viime vuosikymmenien aikana. Sen lisäksi, että tunnustamme kristittyjen ja muslimien välisten väkivaltaisuuksien olevan kummankin etnisen ryhmän syytä, meidän olisi ehkä pitänyt selventää toista huolestuttavaa seikkaa, joka liittyy sattuneisiin väkivaltaisuuksiin. Kyseessä on radikaalin islaminuskon vähittäinen soluttautuminen Nigeriaan. Siitä on hyvin selvänä osoituksena se, että kaksitoista Nigerian 36 osavaltiosta tunnustaa šarian maan laiksi. Mainitsemieni yleisten syiden vuoksi äänestin kuitenkin päätöslauselmaesityksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen syvästi pahoillani hiljattain, tämän vuoden tammi- ja maaliskuussa, sattuneista tapauksista Josissa, jossa useat sadat ihmiset joutuivat uskonnollisten ja etnisten yhteenottojen uhreiksi. Nigerian konflikti johtuu uskonnollisista, taloudellisista, etnisistä, sosiaalisista, historiallisista ja poliittisista syistä. Vaikka Nigeria on maailman kahdeksanneksi suurin öljyntuottaja, on valitettavaa, että suurin osa sen väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset ovat myös osaltaan pahentaneet Nigerian tilannetta. Minusta öljyvarannoiltaan näin rikkaassa valtiossa kuin Nigeriassa yhtäläinen resurssien saatavuus ja tulojen uudelleenjako ovat tarpeen, jotta nämä konfliktit voidaan ratkaista rauhanomaisesti. Kehotan Nigerian liittovaltion hallitusta turvaamaan kaikkien kansalaisten yhtäläiset oikeudet ja puuttumaan ongelmiin, jotka liittyvät hedelmällisen viljelysmaan hallintaan, resurssien saatavuuteen, työttömyyteen, köyhyyteen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen. Kehotan komissiota jatkamaan poliittista vuoropuhelua Nigerian kanssa Cotonoun sopimuksen mukaisesti ja tarkastelemaan konfliktin perinpohjaisia syitä sekä kiinnittämään huomiota kysymyksiin, jotka ovat olennaisia kestävälle kehitykselle, kuten ilmastonmuutos, energiavarmuus, valmiuksien kehittäminen ja koulutus.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. − (PT) Äänestin laajoja julmuuksia Nigerian Josissa koskevan Euroopan parlamentin päätöslauselmaesityksen puolesta. Tuomitsen jyrkästi viimeaikaiset väkivaltaisuudet Josissa ja sen ympäristössä, jossa useita satoja ihmisiä kuoli uskonnollisissa ja etnisissä yhteenotoissa. EU:n on jatkettava poliittista vuoropuhelua Nigerian kanssa tarkistetun Cotonoun sopimuksen 8 artiklan mukaisesti ja kiireellisesti käsiteltävä kysymyksiä, jotka liittyvät ajatuksen-, omantunnon- ja uskonvapauteen, jotka on vahvistettu yleismaailmallisissa, alueellisissa ja kansallisissa ihmisoikeusasiakirjoissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Nigeria joutuu kärsimään konfliktista, joka uhkaa jakaa valtion. Tältä osin huomauttaisin sisällissodasta, joka runteli maata kolmen vuoden ajan, vuoden 1967 ja 1970 välillä ja johti melkein maan kaakkoisosan itsenäisyyteen. Vaikka igbojen kapina kukistettiin, koska keskushallituksen aseellinen valta esti Biafran itsenäistymisen, totuus on, että etniset, kulttuuriset ja uskonnolliset erot esiintyvät edelleen ja lisääntyvät. Tämän vuoksi Nigeria on klassinen tapaus valtiosta, jota hajoaminen uhkaa jatkuvasti. Siirtomaavallat määrittivät Nigerian rajat, eivätkä kiinnittäneet mitään huomiota edellä mainittuihin eroihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ensisijaisesti eurooppalaiset ovat vastuussa maan konflikteista. On aika, että afrikkalaiset johtajat luopuvat tästä vanhasta tekosyystä ja pyrkivät palvelemaan omia kansalaisiaan järkevästi ja taitavasti sekä hankkeiden että ehdotusten osalta. Afrikka voi olla sitä, mitä afrikkalaiset kaipaavat, kun heillä on haasteiden tasolla olevia johtajia. Joukkomurhat Josissa on jälleen surullinen, valitettava ja verinen sivu, joita kertyy liian nopeasti tämän maan historiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Mielestäni Euroopan parlamentin oli kiireisesti tuomittava Nigeriassa käynnissä oleva joukkomurha ja vaatia paluuta rauhaan. Kun otetaan huomioon, että Nigeria on asukasluvultaan Afrikan suurin maa ja suurin osa sen väestöstä kärsii köyhyydestä, tämä päätöslauselmaesitys voi toimia perustana Euroopan unionin ja Nigerian välisen poliittisen vuoropuhelun vahvistamiselle sekä yksityiskohtaisemmalle tutkimukselle, jolla pyritään löytämään toteuttamiskelpoisia lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisuja väkivallan lopettamiseksi ja pysyvän rauhan palauttamiseksi. Meidän Euroopan parlamentin jäsenten pitäisi mielestäni osallistua ihmisoikeuksien puolustamiseen ja edistämiseen, sillä niitä rikotaan päivittäin Nigeriassa. Sen vuoksi lauseke, jossa kehotetaan tuomitsemaan väkivaltaan syyllistyneet oikeudenmukaisesti, on mielestäni erittäin tärkeä. Kun otetaan huomioon kaikki nämä toimet, joista jokaista ei ole luonnollisesti helppo soveltaa, äänestin mielelläni tämän yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Nigeriassa on sattunut toistuvasti väkivaltaisuuksia kristittyjen ja muslimien välillä, ja kummankin näiden kahden ryhmän osuus on noin puolet väestöstä. Tällaista levottomuutta esiintyy nyt yhä useammin. Vähäpätöiset asiat aiheuttavat väkivaltaisia yhteenottoja. Edes tammikuun alusta voimassa ollut ulkonaliikkumiskielto ja joukkojen sijoittaminen alueelle ei estänyt uusien verilöylyjen syntyä. Se, että presidentti Yar'Aduan pitkä poissaolo johti poliittiseen kriisiin Länsi-Nigeriassa, kristittyjen ja muslimien välillä sattui vakavia yhteenottoja Keski-Nigerian Josin kaupungissa ja tulitauko öljyn vuoksi tärkeällä Niger-joen suistoalueella on päättynyt, ei ole hyvä enne presidentin kuoleman jälkeiselle tilanteelle. Kun muslimipaimentolaiset hyökkäsivät kristittyjen kyliin vuoden alkupuolella ja ainakin 500 henkeä kuoli, esitettiin, että armeija vastasi tähän vasta useiden tuntien kuluttua ensimmäisen tiedon saatuaan. Se, mikä puuttui, oli EU:n vastalause. Kun Sveitsin kansalaiset äänestivät minareettien rakentamista vastaan kansanäänestyksessä, muslimivaltiot uhkasivat Sveitsiä talouspakotteilla ja pyhällä sodalla. Kun kristittyjä surmataan uskontonsa vuoksi, kestää kuukausia ennen kuin EU reagoi asiaan. Euroopan unionin on toimittava tässä asiassa rehellisenä välittäjänä ja vastattava asiaan nopeammin. Tämä käy selkeästi ilmi päätöslauselmasta, joten äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin luonnollisesti näin tärkeän päätöslauselman puolesta ja tuin erittäin vahvasti kollegani Nicole Kiil-Nielsenin ehdottamaa suullista tarkistusta, jonka perusteella Nigerian viranomaisia kehotetaan lopettamaan joidenkin Nigerian osavaltioiden kuvernöörien vastikään aloittama kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa odottavien tuomittujen teloittaminen.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö