Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 6. května 2010 - BruselVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Kyrgyzstán (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 3.Evropská investiční banka (EIB) – Výroční zpráva za rok 2008 (rozprava)
 4.Masová zvěrstva, k nimž došlo v lednu a v březnu v nigerijském městě Džos (rozprava)
 5.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 6.Úsilí Evropské unie v boji proti korupci (písemné prohlášení): viz zápis
 7.Hlasování
  7.1.Rozhodnutí nesvolávat Konvent pro revizi Smluv, pokud jde o přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu (A7-0116/2010, Íñigo Méndez de Vigo)
  7.2.Revize Smluv – Přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu (A7-0115/2010, Íñigo Méndez de Vigo)
  7.3.Kyrgyzstán (RC-B7-0246/2010)
  7.4.Vozidla na elektrický pohon (B7-0261/2010)
  7.5.Nařízení o blokových výjimkách v odvětví motorových vozidel
  7.6.Sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině (A7-0121/2010, Alojz Peterle)
  7.7.Mobilizace informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství (A7-0120/2010, Patrizia Toia)
  7.8.Bílá kniha Komise nazvaná „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (A7-0057/2010, Vittorio Prodi)
  7.9.Ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2008 (A7-0100/2010, Andrea Cozzolino)
  7.10.Evropská investiční banka (EIB) – Výroční zpráva za rok 2008 (A7-0062/2010, Tamás Deutsch)
  7.11.Masová zvěrstva, k nimž došlo v lednu a v březnu v nigerijském městě Džos (B7-0247/2010)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Přivítání
 10.Vysvětlení hlasování (pokračování)
 11.Slavnostní zasedání
 12.Vysvětlení hlasování (pokračování)
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 14.Předložení dokumentů: viz zápis
 15.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 17.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 18.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu): viz zápis
 19.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 20.Přerušení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (391 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (873 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí