Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 6. maj 2010 - BruxellesEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Kirgisistan (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – årsberetning 2008 (forhandling)
 4.Massegrusomheder i Jos, Nigeria, i januar og marts (forhandling)
 5.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 6.Unionens bestræbelser for at bekæmpe korruption (skriftlig erklæring): se protokollen
 7.Afstemningstid
  7.1.Beslutning om ikke at indkalde et konvent om revision af traktaterne for så vidt angår overgangsforanstaltninger vedrørende sammensætningen af Europa-Parlamentet (A7-0116/2010, Íñigo Méndez de Vigo)
  7.2. Revision af traktaterne - Overgangsforanstaltninger vedrørende sammensætningen af Europa-Parlamentet (A7-0115/2010, Íñigo Méndez de Vigo)
  7.3.Kirgisistan (B7-0246/2010)
  7.4.Standardisering af elektriske køretøjer (B7-0261/2010)
  7.5.Gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjer
  7.6.Meddelelse fra Kommissionen: Europæisk partnerskab om en indsats mod kræft (A7-0121/2010, Alojz Peterle)
  7.7. Udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologien til at lette overgangen til en energieffektiv, kulstoffattig økonomi (A7-0120/2010, Patrizia Toia)
  7.8.Kommissionens hvidbog Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag (A7-0057/2010, Vittorio Prodi)
  7.9.Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsberetning 2008 (A7-0100/2010, Andrea Cozzolino)
  7.10. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2008 (A7-0062/2010, Tamás Deutsch)
  7.11.Massegrusomheder i Jos, Nigeria, i januar og marts (B7-0247/2010)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Velkomstord
 10.Stemmeforklaringer (fortsat)
 11.Højtideligt møde
 12.Stemmeforklaringer (fortsat)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Modtagne dokumenter: se protokollen
 15.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 18.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123): se protokollen
 19.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 20.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
EUT-udgave (385 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (933 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik