Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 6 Μαΐου 2010 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κιργιζία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) - Ετήσια έκθεση 2008 (συζήτηση)
 4.Μαζικές θηριωδίες στο Jos της Νιγηρίας τον Ιανουάριο και το Μάρτιο (συζήτηση)
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Οι προσπάθειες της Ένωσης για πάταξη της διαφθοράς (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Απόφαση για τη μη σύγκληση συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A7-0116/2010, Íñigo Méndez de Vigo)
  7.2.Αναθεώρηση των Συνθηκών - Μεταβατικά μέτρα που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A7-0115/2010, Íñigo Méndez de Vigo)
  7.3.Κιργιζία (B7-0246/2010)
  7.4.Ηλεκτρικά αυτοκίνητα (B7-0261/2010)
  7.5.Κανονισμός για την κατά κατηγορία απαλλαγή των αυτοκινήτων οχημάτων
  7.6.Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη (A7-0121/2010, Alojz Peterle)
  7.7.Κινητοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα (A7-0120/2010, Patrizia Toia)
  7.8.Λευκή Βίβλος της Επιτροπής: «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (A7-0057/2010, Vittorio Prodi)
  7.9.Προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2008 (A7-0100/2010, Andrea Cozzolino)
  7.10.Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) - Ετήσια έκθεση 2008 (A7-0062/2010, Tamás Deutsch)
  7.11.Μαζικές θηριωδίες στο Jos της Νιγηρίας τον Ιανουάριο και το Μάρτιο (B7-0247/2010)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Υποδοχή
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου (συνέχεια)
 11.Πανηγυρική συνεδρίαση
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου (συνέχεια)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (670 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (763 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου