Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 6. toukokuuta 2010 - BrysselEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Kirgisia (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Euroopan investointipankki (EIP) - Vuosikertomus 2008 (keskustelu)
 4.Laajat julmuudet Nigerian Josissa (keskustelu)
 5.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 6.Euroopan unionin korruption vastaiset pyrkimykset (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja
 7.Äänestykset
  7.1.Päätös olla kutsumatta koolle valmistelukuntaa perussopimusten tarkistamiseksi Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevien siirtymämääräysten osalta (A7-0116/2010, Íñigo Méndez de Vigo)
  7.2.Perussopimusten tarkistaminen – Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet (A7-0116/2010, Íñigo Méndez de Vigo)
  7.3.Kirgisia (B7-0246/2010)
  7.4.Sähköajoneuvot (B7-0261/2010)
  7.5.Moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetus
  7.6.Syöväntorjunta: eurooppalainen kumppanuusohjelma (A7-0121/2010, Alojz Peterle)
  7.7.Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen (A7-0120/2010, Patrizia Toia)
  7.8.Komission valkoisesta kirjasta "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä" (A7-0057/2010, Vittorio Prodi)
  7.9.Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta – Vuosikertomus 2008 (A7-0100/2010, Andrea Cozzolino)
  7.10.Euroopan investointipankki (EIP) - Vuosikertomus 2008 (A7-0062/2010, Tamás Deutsch)
  7.11.Laajat julmuudet Nigerian Josissa (B7-0247/2010)
 8.Äänestysselitykset
 9.Tervetulotoivotukset
 10.Äänestysselitykset (jatkoa)
 11.Juhlaistunto
 12.Äänestysselitykset (jatkoa)
 13.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 18.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (405 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (908 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö