Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2010 m. gegužės 6 d. - BriuselisTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Kirgizija (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Europos investicijų bankas (EIB). 2008 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 4.Masiniai žiaurumai Džoso mieste (Nigerija) sausio ir kovo mėnesiais (diskusijos)
 5.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 6.Sąjungos pastangos kovoti su korupcija (rašytinis pareiškimas) (žr. protokolą)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Sprendimas nešaukti konvento Sutarčių nuostatoms, susijusioms su pereinamojo laikotarpio priemonėmis dėl Europos Parlamento sudėties, patikslinimo (A7-0116/2010, Íñigo Méndez de Vigo)
  7.2.Sutarčių patikslinimas. Pereinamojo laikotarpio priemonės dėl Europos Parlamento sudėties (A7-0115/2010, Íñigo Méndez de Vigo)
  7.3.Kirgizija (B7-0246/2010)
  7.4.Elektriniai automobiliai (B7-0261/2010)
  7.5.Motorinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamentas
  7.6.Komisijos komunikatas „Kova su vėžiu: Europos partnerystė“ (A7-0121/2010, Alojz Peterle)
  7.7.Informacinių ir ryšių technologijų sutelkimas siekiant lengviau pereiti prie efektyvaus energijos vartojimo ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos (A7-0120/2010, Patrizia Toia)
  7.8.Komisijos baltoji knyga „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“ (A7-0057/2010, Vittorio Prodi)
  7.9.Bendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu. 2008 m. metinė ataskaita (A7-0100/2010, Andrea Cozzolino)
  7.10.Europos investicijų bankas (EIB). 2008 m. metinė ataskaita (A7-0062/2010, Tamás Deutsch)
  7.11.Masiniai žiaurumai Džoso mieste (Nigerija) sausio ir kovo mėn. (B7-0247/2010)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Oficialus pasveikinimas
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo (tęsinys)
 11.Iškilmingas posėdis
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo (tęsinys)
 13.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 14.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 15.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokolą)
 16.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 17.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)
 18.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)
 19.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokolą)
 20.Sesijos pertrauka
Diskusijos
Tekstas OL (388 kb)
 
Diskusijos
Tekstas OL (842 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika