Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 6 maj 2010 - BrysselEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kirgizistan (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrapport 2008 (debatt)
 4.Omfattande grymheter i Jos, Nigeria i januari och mars (debatt)
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 6.Unionens insatser när det gäller att bekämpa korruption (skriftlig förklaring): se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Beslut att inte sammankalla något konvent för en översyn av fördragen beträffande övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning (A7-0116/2010, Íñigo Méndez de Vigo)
  7.2.Översyn av fördragen – Övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning (A7-0115/2010, Íñigo Méndez de Vigo)
  7.3.Kirgizistan (B7-0246/2010)
  7.4.Eldrivna bilar (B7-0261/2010)
  7.5.Gruppundantagsförordning för motorfordon
  7.6.Kommissionens meddelande om åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap (A7-0121/2010, Alojz Peterle)
  7.7.Utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp (A7-0120/2010, Patrizia Toia)
  7.8.Betänkande om kommissionens vitbok: Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram (A7-0057/2010, Vittorio Prodi)
  7.9.Skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2008 (A7-0100/2010, Andrea Cozzolino)
  7.10.Europeiska investeringsbanken (EIB) – Årsrapport 2008 (A7-0062/2010, Tamás Deutsch)
  7.11.Omfattande grymheter i Jos, Nigeria i januari och mars (B7-0247/2010)
 8.Röstförklaringar
 9.Välkomsthälsning
 10.Röstförklaringar (fortsättning)
 11.Högtidligt möte
 12.Röstförklaringar (fortsättning)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 16.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 18.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 20.Avbrytande av sessionen
Debatter
EUT-utgåva (392 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (956 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy