Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2154(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0130/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0130/2010

Viták :

PV 17/05/2010 - 20
CRE 17/05/2010 - 20

Szavazatok :

PV 18/05/2010 - 8.19
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0175

Viták
2010. május 17., Hétfő - Strasbourg HL kiadás

20. A tagállamok jogszabályaiban a közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok súlyos megsértése tekintetében megállapított szankciók (rövid ismertetés)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Elnök. – A következő napirendi pont a Hella Ranner által a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében benyújtott, a közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok súlyos megsértése tekintetében megállapított szankciókról szóló jelentés rövid ismertetése [2009/2154(INI)] (A7-0130/2010).

 
  
MPphoto
 

  Hella Ranner , előadó. – (DE) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék valamennyi képviselőtársamnak köszönetet mondani a bizottságban folytatott konstruktív együttműködésért. Ez a jelentés egy fontos témával foglalkozik: mindenkit érint, aki Európa útjain utazik. A közúti áruszállításban a vezetési és pihenőidők betartásáról van szó, amelynek jelentősen javulnia kell.

A bizottságban folytatott vitákból, valamint a minden oldalról érkező különböző érdekképviseletekkel és a tagállamok képviselőivel folytatott számos megbeszélésből az derült ki, hogy a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó szabályok végrehajtását feltétlenül és sürgősen javítani kell.

A digitális menetíró készülékekre vonatkozó szabályokon is javítani kell. A Bizottság 2009 májusában benyújtott egy jelentést, amelyben a közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok tagállami végrehajtását elemzi. Azt kell mondanunk, hogy az eredmény kijózanító volt. Hiszen ugyanazért a jogsértésért a bírság 500 és 5000 euró között mozoghat az egyes európai tagállamokban. Következésképpen a gépjárművezetők természetesen azokba az államokba menekülnek – már amennyire ez lehetséges, főként a határ menti területeken –, ahol a bírságok alacsonyabbak. Ez a helyzet tarthatatlan! Az ellenőrzések eltérő gyakorisága úgyszintén nagyfokú bizonytalansághoz vezet a gépjárművezetők és a vállalatok körében.

De nem csak a pénzbírságok mértéke mutat különbséget, hanem a megállapított szankciók típusai és az egyes jogsértések kategorizálása is nagyon eltérő. Ez a helyzet tarthatatlan, hiszen az ilyen jellegű előírásoknak nem csak a közúti közlekedés biztonságát és a munkavállalók védelmét kell biztosítaniuk, hanem – és erről se feledkezzünk meg – a tisztességes versenyt is. Válság idején a vállalkozók egyre nagyobb nyomásnak vannak kitéve, főleg az árak oldaláról. Ezért mindenképpen biztosítani kell a közúti közlekedésben részt vevők – nem utolsó sorban természetesen a közvetlenül érintett gépjárművezetők – biztonságát.

Amint azt mindannyian tudjuk, ez csak egy hatékony büntetési rendszerrel érhető el. Ehhez világos, átlátható, ugyanakkor – és mindenekelőtt – összehasonlítható szankciókra van szükség. Ha azt akarjuk, hogy a vezetési és pihenőidőkről szóló rendelet sikeres legyen, akkor – és a jelentés legfontosabb témája – a tagállamokban megfelelően át is kell ültetni ezeket a rendeleteket. Ezenfelül mindenképpen gyakoribb és jobb ellenőrzésekre, valamint a szabályokról szóló tájékoztatásra van szükségünk, méghozzá nem csak a tagállamok gépjárművezetői számára, hanem a harmadik államokból származók számára is. Ők természetesen nem mindig ismerik a mi rendszereinket.

Ezért rendkívül fontos az információcsere elindítása, amelyet a Bizottság keretein belül kellene megvalósítani. Ezért egy olyan ügynökség felelhetne, amely általánosságban foglalkozna a közúti közlekedéssel. E tekintetben számomra nincs jelentősége annak, hogy mely hivatal foglalkozik azzal, hogy az ellenőrzések eredményesek legyenek. Egy azonban világos: létre kell hozni egy ilyen hivatalt! A Lisszaboni Szerződés 83. cikkének (2) bekezdése értelmében lehetőségünk nyílik arra is, hogy beavatkozzunk az egyes tagállamok szabályozásába, valamint hogy ellenőrizzük a jogszabályok megfelelő közelítését. A szakbizottságban egyáltalán nem volt kérdéses és nem is volt vitás, hogy ezt a lehetőséget – mindannyiunk érdekében és biztonságáért – maximálisan ki kell használni.

Természetesen van még egy jelentős tényező, és ezzel felszólalásom végéhez is érek: ha azt akarjuk, hogy a gépjárművezetők betartsák a pihenőidőket, akkor ahhoz a szükséges infrastruktúrát is meg kell teremtenünk számukra. Sok tagállamban még nincs ténylegesen elegendő számú biztonságos parkolóhely. A tagállamok feladata lesz, hogy erről gondoskodjanak, hiszen a szabályok csak így tudják majd valóban a kívánt hatást elérni.

Nagyon remélem, hogy a Bizottság továbbra is érdemben fog foglalkozni ezzel a problémával, és meggyőződésem, hogy a Parlament ki fog tartani és ki is kell, hogy tartson a kérdés mellett. A munka nem érhet véget ezzel a jelentéssel. A munka talán csak most kezdődik. Valódi összefogásra, jobb ellenőrzésre és harmonizációra van szükség, és a következő év során egy olyan jelentés benyújtását várom a Bizottságtól, amelyben a lehetséges, többek között a Lisszaboni Szerződés által bevezetett új szabályozásnak is megfelelő, harmonizációs intézkedések kerülnek bemutatásra.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE) . – (EL) Elnök úr, valóban gratulálnom kell az előadónak ehhez a kiváló jelentéshez. Tény, hogy a szankciók, a szankciók típusai, a pénzbírságok és ezek kategorizálása – és ezt hangsúlyozni szeretném – óriási különbségeket mutatnak az egyes tagállamokban. Pontosan ezért helyez a jelentés nagy hangsúlyt arra, illetve az előadó joggal állapítja meg a jelentés végén, hogy a Bizottság részéről konkrét harmonizációs intézkedésekre van szükség.

Görögországban számosak és gyakoriak a balesetek, sok a jogsértés, és nyilvánvaló, hogy ha nem sikerül a jogszabályokat európai szinten koordinálnunk, a gyakorlatokat harmonizálnunk és végső soron azt elérnünk, hogy európai szinten célzottabban és összehangoltabban kerüljön sor az ellenőrzésekre, akkor sajnos nem leszünk képesek ezt a súlyos problémát visszaszorítani.

Görögország számára ez különösen kényes kérdés, ezért is véljük úgy, hogy ez a jelentés kiváló kiindulópontként fog szolgálni a további lépésekhez.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani , a Bizottság alelnöke. – (FR) Elnök úr, hölgyeim és uraim, először is szeretnék – mind saját, mind kollégám, Kallas úr nevében, akit ma helyettesítek – köszönetet mondani Ranner asszonynak a jelentéséért, amely a közúti közlekedésre vonatkozó szociális szabályoknak egy különösen fontos szempontjával foglalkozik.

A Bizottság kezdeti jelentése kiemelte az egyes tagállamokban a közúti közlekedésre vonatkozó szociális szabályok súlyos megsértése tekintetében megállapított szankciók közötti igen jelentős eltéréseket. A szankciók mind típusukat és súlyossági kategóriájukat, mind a pénzbírság mértékét tekintve különböznek egymástól. Például egy gépjárművezető, aki átlépi a napi maximális vezetési időt, Spanyolországban tízszer magasabb pénzbírságot kockáztat, mint Görögországban.

A Bizottság üdvözli a Parlament arra vonatkozó döntését, hogy nyomon kívánja követni a Bizottság által készített jelentést. A Parlament éppen azt hangsúlyozza, hogy mennyire nem kielégítő a jelenlegi helyzet abban a tekintetben, hogy a gépjárművezetők és a fuvarozási vállalkozók tévesen azt hihetik, hogy egy jogsértés elkövetése kevésbé súlyos az egyik tagállamban, mint egy másikban. Ez nyilvánvalóan káros hatással lehet a közúti biztonságra és a versenyre. Ezért a Parlament jelentése értékes hozzájárulást jelent a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseihez, hogy összehangolja a hatályos jogszabályok harmonizált végrehajtását.

A parlamenti jelentés többek között arra tesz javaslatot, hogy a szociális szabályok megsértésének egyes esetei tekintetében határozzák meg a szankciók alsó és felső határát, valamint hangsúlyozza – miként azt az előadó is elmondta –, hogy a Lisszaboni Szerződés 83. cikke a szankciók vonatkozásában szabályozási minimumok megállapítását teszi lehetővé. A Bizottság hamarosan megvizsgálja, hogy a Szerződés ezen új rendelkezései milyen mértékben és milyen formában alkalmazhatók annak érdekében, hogy javuljon a közúti közlekedésre vonatkozó szociális szabályok végrehajtása.

Hálás vagyok ezért a különösen konstruktív jelentésért, és biztosíthatom Önöket arról, hogy a felmerült kérdéseket és az Európai Parlament által tett javaslatokat a Bizottság a legnagyobb figyelemmel fogja megvizsgálni.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap, 2010. május 18-án, kedden kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE) , írásban. – (PL) A mai vita világossá tette számunkra, hogy a 27 európai uniós tagállam jogszabályaiban a közúti közlekedésre vonatkozó szociális szabályok súlyos megsértése tekintetében megállapított szankciók milyen jelentős mértékben különböznek egymástól. Ezért különösen hasznos elképzelésnek tartom egy többnyelvű brosúra elkészítését, amely világos információkkal szolgálna a gépjárművezetők és a vállalatok számára az egyes tagállamokban hatályos szociális szabályokról. A brosúrának tartalmaznia kellene egy listát az egyes szabályok megsértése esetén a gépjárművezetőre kiróható várható szankciókról. Egy másik érdekes pont az RDS-TMC technológia alkalmazása a GPS eszközök helyett annak érdekében, hogy a gépjárművezetők valós időben értesüljenek az abban az országban hatályos szankciókról, amelyben éppen tartózkodnak.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat