Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2154(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0130/2010

Texte depuse :

A7-0130/2010

Dezbateri :

PV 17/05/2010 - 20
CRE 17/05/2010 - 20

Voturi :

PV 18/05/2010 - 8.19
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0175

Dezbateri
Luni, 17 mai 2010 - Strasbourg Ediţie JO

20. Sancțiunile pentru încălcările grave ale normelor sociale în transportul rutier (prezentare succintă)
Înregistrare video a intervenţiilor
PV
MPphoto
 

  Preşedinte. – Următorul punct de pe ordinea de zi este o prezentare succintă a raportului elaborat de doamna Hella Ranner, în numele Comisiei pentru transport şi turism, referitor la sancţiunile pentru încălcările grave ale normelor sociale în domeniul transportului rutier [2009/2154(INI)] (A7-0130/2010).

 
  
MPphoto
 

  Hella Ranner, raportoare.(DE) Domnule preşedinte, domnule comisar, doamnelor şi domnilor, mai întâi aş dori să mulţumesc tuturor membrilor comisiei pentru cooperarea lor constructivă. Acest raport tratează o temă importantă. Îi afectează pe toţi cei care călătoresc pe drumurile Europei. Se referă la respectarea duratei de conducere şi a perioadelor de repaus în transportul de bunuri, care ar trebui îmbunătăţite în mod considerabil.

Discuţiile noastre în comisie – alături de numeroasele discuţii cu participarea unei selecţii largi de părţi interesate din toate sferele, precum şi discuţii cu reprezentanţii statelor membre – au demonstrat că este imperativă îmbunătăţirea aplicării normelor privind orele de conducere şi perioadele de repaus.

De asemenea, normele privind tahografele trebuie să fie îmbunătăţite. În mai 2009, Comisia a prezentat un raport de analiză a punerii în aplicare a normelor sociale privind transportul rutier în statele membre. Trebuie spus că rezultatele au îndemnat la reflecţie. Amenda pentru aceeaşi încălcare variază în diferitele state membre între 500 şi 5 000 de euro. Ca urmare, în măsura în care este posibil – mai ales în zonele de frontieră – şoferii aleg în mod logic statele care aplică amenzi mai reduse. Această situaţie nu poate continua. Diferenţele de frecvenţă ale controalelor provoacă, de asemenea, nesiguranţă printre şoferi şi întreprinderile de transport.

Există diferenţe nu doar în ceea ce priveşte nivelul amenzilor, ci şi o mare varietate de tipuri de sancţiuni aplicabile şi în modul de clasificare a infracţiunilor individuale. Această situaţie nu poate continua, deoarece scopul unor astfel de norme nu este doar siguranţa rutieră şi protecţia lucrătorilor, ci şi concurenţa loială, iar acest lucru nu ar trebui uitat. În perioade de criză, întreprinderile sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari. Se exercită presiuni asupra preţurilor. Siguranţa tuturor celor care călătoresc pe drumurile rutiere şi, desigur, cea a şoferilor direct implicaţi trebuie să fie absolut garantate.

După cum ştim cu toţii, acest lucru poate fi realizat doar dacă există un sistem penal eficient. Sancţiunile trebuie să fie clare, transparente şi, mai presus de toate, comparabile. Dacă dorim ca regulamentul privind orele de conducere şi perioadele de repaus să fie aplicat cu succes, atunci normele trebuie să fie, de asemenea, transpuse în legislaţiile statelor membre în mod corespunzător, iar acesta este cel mai important punct din raport. În orice caz, sunt necesare controale mai frecvente şi mai eficiente, precum şi informaţii privind normele, nu doar pentru şoferii din statele membre, ci şi pentru cei din ţările terţe. În mod firesc, aceştia nu sunt familiarizaţi întotdeauna cu sistemele noastre.

Prin urmare, este esenţial să se realizeze un schimb de informaţii, a cărui bază să fie în Comisie. O agenţie cu competenţe generale în transportul rutier ar putea fi responsabilă de acesta. În acest context, consider că nu este relevant ce birou se ocupă de armonizarea controalelor şi a rezultatelor. Totuşi, un lucru este clar: trebuie să existe un astfel de birou. Articolul 83 alineatul (2) din Tratatul de la Lisabona ne permite să ne pronunţăm asupra normelor din statele membre individuale şi să verificăm dacă dispoziţiile legale sunt armonizate în mod adecvat. Nu au existat întrebări în comisie – nu au existat obiecţii în această privinţă – folosirea acestei posibilităţi este în interesul nostru, în interesul siguranţei noastre.

Există un alt factor important de menţionat înainte de a încheia discursul. Dacă dorim ca şoferii să respecte perioadele de repaus, trebuie să le oferim infrastructura necesară. În multe state membre, nu există în realitate suficiente zone de parcare sigure. Este răspunderea statelor membre să remedieze acest neajuns, deoarece numai atunci normele vor avea cu adevărat efectul scontat.

Sper foarte mult că această problemă va fi în continuare abordată cu seriozitate de Comisie şi sunt convinsă că Parlamentul trebuie şi într-adevăr poate să o susţină. Raportul nu trebuie să presupună încetarea activităţii în acest sens. Poate că este doar începutul. Problema ţine de unirea reală a forţelor în vederea îmbunătăţirii controalelor şi a armonizării, şi mă aştept la un raport prezentat de Comisie anul viitor referitor la posibilele măsuri de armonizare, inclusiv cele prevăzute de noua normă din Tratatul de la Lisabona.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Domnule preşedinte, trebuie să o felicit neapărat pe raportoare pentru raportul său excelent. Este un fapt ştiut că sancţiunile, tipurile de sancţiuni şi modul de clasificare a acestora – şi doresc să subliniez acest aspect – variază foarte mult de la un stat membru la altul. Tocmai de aceea raportul pune în evidenţă acest lucru, iar raportoarea afirmă pe bună dreptate la sfârşitul raportului că este nevoie de măsuri concrete armonizare din partea Comisiei.

În Grecia, accidentele sunt numeroase şi dese, se comit multe încălcări şi, evident, dacă nu reuşim să coordonăm legislaţia la nivel european, dacă nu reuşim să armonizăm practicile şi, în ultimă instanţă, să ne asigurăm că efectuarea controalelor la nivel european este mai concretă şi mai bine coordonată, atunci, din nefericire, nu vom putea limita această problemă uriaşă.

Pentru Grecia în special, aceasta este o temă extrem de delicată şi tocmai de aceea consider că acest raport va constitui un excelent punct de pornire pentru acţiuni viitoare.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, vicepreşedinte al Comisiei.(FR) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, mai întâi aş dori să mulţumesc – atât personal, cât şi în numele colegului meu, dl Kallas, pe care îl înlocuiesc – doamnei Ranner pentru raportul prezentat referitor la un aspect deosebit de important al normelor sociale în transportul rutier.

Raportul iniţial al Comisiei sublinia diferenţele foarte importante între amenzile aplicabile în statele membre în cazul unor încălcări grave ale normelor sociale în transportul rutier. Sancţiunile variază în funcţie de tipul de încălcare, de clasificarea nivelului de gravitate şi de nivelul amenzilor. De exemplu, un şofer care depăşeşte durata maximă de conducere zilnică riscă o amendă care poate fi de zece ori mai mare în Spania decât în Grecia.

Comisia salută decizia Parlamentului de a da curs raportului elaborat de aceasta. Parlamentul subliniază cât de nesatisfăcătoare este situaţia actuală, în măsura în care şoferii şi companiile de transport ar putea crede în mod greşit că a comite o infracţiune într-un stat membru este mai puţin grav decât în altul. Evident, acest lucru ar putea prejudicia siguranţa rutieră şi concurenţa. Aşadar, raportul Parlamentului aduce o contribuţie valoroasă la eforturile Comisiei de coordonare a aplicării armonizate a normelor în vigoare.

Raportul Parlamentului sugerează, printre altele, stabilirea unor sancţiuni minime şi maxime pentru fiecare încălcare a normelor sociale şi subliniază că articolul 83 din Tratatul de la Lisabona oferă posibilitatea stabilirii unor reguli minime în materie de sancţiuni, după cum a afirmat raportoarea. Comisia va examina în curând cu cea mai mare atenţie în ce măsură şi sub ce formă pot fi folosite aceste noi dispoziţii din tratat pentru îmbunătăţirea aplicării normelor sociale în transportul rutier.

Vă sunt recunoscător pentru acest raport deosebit de constructiv şi vă pot asigura că problemele ridicate şi sugestiile formulate de Parlamentul European vor fi examinate de Comisie.

 
  
MPphoto
 

  Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc mâine (marţi, 18 mai 2010).

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), în scris.(PL) Discuţia de astăzi ne-a determinat să conştientizăm variaţiile semnificative privind sancţiunile pentru încălcări grave ale normelor sociale în transportul rutier, aşa cum figurează acestea în legislaţiile celor 27 de state membre ale UE. Prin urmare, cred că elaborarea unei broşuri multilingve care să ofere şoferilor şi întreprinderilor de transport informaţii clare despre normele sociale în diferitele state membre este o idee deosebit de valoroasă. Broşura ar putea conţine o listă a sancţiunilor estimate care pot fi impuse unui şofer pentru încălcarea unei anumite norme. Alt punct interesant este folosirea tehnologiei RDS-TMC în loc de GPS pentru ca şoferii să fie informaţi în timp real cu privire la sancţiunile în vigoare în ţara în care se află aceştia la momentul respectiv.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate