Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 18 mei 2010 - Straatsburg Uitgave PB

1. Opening van de vergadering
Video van de redevoeringen
Notulen
  

(De vergadering wordt om 9.05 uur geopend)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid