Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 18 maj 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

1. Öppnande av sammanträdet
Anföranden på video
Protokoll
  

(Sammanträdet öppnades kl. 9.05.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy