Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0138(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0054/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0054/2010

Keskustelut :

PV 18/05/2010 - 7
CRE 18/05/2010 - 7

Äänestykset :

PV 18/05/2010 - 8.14
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0170

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 18. toukokuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

7. Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (asetuksen (EY) N:o 247/2006 muuttaminen) (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Esityslistalla on seuraavana Luís Paulo Alvesin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 muuttamisesta (KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)) (A7-0054/2010).

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves, esittelijä.(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, muistuttaisin siitä, että me keskustelemme ensimmäisestä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnöstä, johon sovelletaan Lissabonin sopimuksen tavanomaista lainsäädäntömenettelyä. Hetki on historiallinen ja jos tämä parlamentti äänestää siten kuin ehdotan, se antaa Euroopan unionin maatalouden jaetun toimivallan uudelle kaudelle parhaan mahdollisen alun.

Se tekee niin juuri yhteislainsäätäjänä syrjäisimpien alueiden kanssa, mikä osoittaa käytännössä tahdon rakentaa unionia, jota koheesio vahvistaa, aktiivisen solidaarisuuden hengessä kunnioittaen osien erityispiirteitä ja eroja ainoana toimivana tienä yhteisen Eurooppa-hankkeen rakentamisessa.

Se tekee niin antamalla perusasetuksia, joilla edistetään sokerialan selviytymistä Azoreilla – olen siihen erityisen tyytyväinen koska olen kotoisin alueelta – sillä ala on vuosisatoja vanha. Lisäksi se edistää maatalouden tervettä monipuolistamista alueella, joka, kuten tiedämme, antaa korvaamattoman panoksen Portugalin maitoalalle. Meidän on vahvistettava alaa ja tehtävä siitä kestävää.

Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsen Cioloşia ja komission korkeita virkamiehiä, joiden kanssa teimme yhteistyötä ja neuvottelimme, avoimuudesta ja joustavuudesta, jota he osoittivat. Puheenjohtajavaltio Espanja on tehnyt kaikkensa, jotta yhteinen tahtomme päästä sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä toteutuu. Kiitän luonnollisesti myös muiden poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan sihteeristön erinomaisia virkamiehiä, joiden yhteistyön ansiosta saavutimme tuloksen, jota pidän erittäin myönteisenä.

Korostaisin myös Azorien maatalousjärjestön sekä aluehallituksen ja tasavallan hallituksen ratkaisevaa panosta; ne osallistuivat tiiviisti ja toimivat merkittävässä roolissa, kun etsittiin ratkaisuja Azorien sokerikysymykseen.

Ehdotus neuvoston asetukseksi jätettiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa 2. lokakuuta, aikana, jolloin Lissabonin sopimuksen voimaantulosta ei ollut tietoa. Se odotti edelleen jäsenvaltioiden ratifiointia. Siinä yhteydessä komission ja neuvoston alkuperäinen ajatus oli se, että ehdotus hyväksytään yksinkertaistetulla menettelyllä ilman tarkistuksia ja että se tulee voimaan 1. tammikuuta 2010.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan ja huolimatta muiden poliittisten ryhmien ja neuvoston näkemyksestä, että ehdotuksen pitäisi edelleen noudattaa yksinkertaistettua menettelyä – koska ne katsoivat, ettei ehdotus kaivannut tarkistuksia ja että sen pitäisi tulla voimaan nopeasti – Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä ja minä ymmärsimme, että parlamentin on ilmaistava mielipiteensä Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja omaksuttava toisen lainsäätäjän roolinsa.

Teimme sen oikeaan aikaan, koska sen seurauksena on avautunut uusia mahdollisuuksia. Ensin aluekehitysvaliokunta antoi panoksensa ja Teixeiran lausunnon – onnittelen ja kiitän häntä avusta jota hän tarjosi koko prosessin ajan – ja siten tuli minun mietintöni, jossa esiteltiin uusia mahdollisuuksia Azorien sokerialalle, ja sitten oli vielä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kollegoiden tuki.

Totean vielä tässä ensimmäisessä puheenvuorossani, ettemme saaneet kolmikantaneuvottelujen omaksumassa sitoumuksessa hyväksyttyä aluekehitysvaliokunnan sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan esittämiä tarkistuksia, joita minä kannatin. Olin elintärkeää saada aikaan sitoumus ensimmäisessä käsittelyssä, millä turvataan jo saavutetut parannukset sekä nopea voimaantulo, jottei vaaranneta sen taannehtivuutta tämän vuoden tammikuusta. Koska komissio kuitenkin jo valmistelee tarkistusasiakirjaa POSEIsta, saamme varmasti pian uuden tilaisuuden keskusteluun.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Olemme vaihtaneet nimen kuvaruudulla, kuten olette havainneet. Valitettavasti asiasta vastaava komission jäsen ei päässyt tänne ajoissa, mitä pidän valitettavana, sillä tällä hetkellä ei ole tuhkapilveä ja kello on jo 11.00.

Ehkä komission pitäisi jossain vaiheessa keskustella siitä, että asiasta vastaavien komission jäsenten pitäisi olla täällä. Sekin on yksi puitesopimuksen aiheista. Olen varma siitä, että Cecilia Malmström edustaa komissiota hyvin.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, kiitos ymmärtävästä suhtautumisestanne. Pyydän anteeksi kollegani Dacian Cioloşin puolesta. Hän on myöhässä ja yrittää päästä tänne niin pian kuin mahdollista keskustelemaan teidän kanssanne. Hän on pyytänyt minua kiittämään esittelijää Luís Paulo Alvesia ja Euroopan parlamentin varjoesittelijöitä erinomaisesta työstä, jota on tehty ehdotuksen hyväksymiseksi.

Hyväksyminen on tärkeää, koska kyseessä on ensimmäinen teksti, joka hyväksytään maatalouden ja maaseudun kehittämisen tavanomaisella lainsäädäntömenettelyllä sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat tehneet erinomaista yhteistyötä viime kuukausina, ja sillä on luotu edellytykset ehdotuksen nopealle hyväksymiselle ensimmäisessä käsittelyssä.

Kollegani, komission jäsen Cioloş ja hänen yksikkönsä ovat oppineet paljon tästä ensimmäisestä kokemuksesta, ja se on luonut erinomaisen perustan tulevalle työlle. Asetuksen hyväksyminen on erittäin tärkeää syrjäisimmille alueille, koska siinä annetaan teknisiä yksinkertaistuksia sekä poikkeuksia monille aloille: Kanariansaarten, Madeiran ja Réunionin maitoalalle, Azorien sokerialalle ja Madeiran ja Azorien viinialalle.

Azorien tapauksessa katson, että vallitsevat olosuhteet oikeuttavat uuden ja yhteisen ponnistuksen meiltä kaikilta – kansalaisilta, aluehallituksilta, kansallisilta hallituksilta ja Euroopan unionilta – jotta maataloustoiminnan monipuolistamista voidaan helpottaa kyseisellä alueella. Monipuolistamisen täytyy todellakin olla yksi painopiste syrjäisimmillä alueilla, joille myönnetään perussopimuksessa erityisasema niillä esiintyvien haittojen takia. Monipuolistamisella pitää mahdollistaa paikallinen kehitys, jolla alueille luodaan vakautta ja hyvinvointia. Kun Portugalin viranomaisilta on saatu vahvistus sitoutumisesta Azorien sokerijuurikasalan tukemiseen, voin tukea tulevaisuudessa jatkuvaa poikkeusta, joka on myönnetty jo aikaisemmin Azorien sokerialan hyväksi.

Kuuntelen asiaa koskevat kommenttinne ja yritän parhaan kykyni mukaan vastata kysymyksiinne kollegani puolesta.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

 
  
MPphoto
 

  Nuno Teixeira, aluekehitysvaliokunnan lausunnon valmistelija.(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, aluksi onnittelen esittelijää, kollegaani Luís Paulo Alvesia hänen työstään, erityisesti siitä miten hän onnistui yhdistämään saamansa eri tekstit, joissa ajetaan eri syrjäisimpien alueiden etuja.

Aluekehitysvaliokunnan lausunnon valmistelijana olen tyytyväinen siihen, että esittelijä hyväksyi täysin kaikki ehdotetut tarkistukset ja että aluekehitysvaliokunta äänesti niiden kaikkien puolesta. Kyse on ehdotuksista, joilla pyritään objektiivisesti parantamaan ja korjaamaan voimassa olevan asetuksen näkökohtia, jotka ovat puutteellisia ja vanhentuneita. Korostaisin kyseisistä näkökohdista sitä, että POSEIsta tukea saaneiden tuotteiden vientiä ja kuljetusta koskevat maksimimäärät lasketaan tällä hetkellä vuosien 1989–1991 keskiarvojen perusteella.

Jos oletetaan, että mietintö hyväksytään, toivon, että komissio ja neuvosto voivat lukea Euroopan parlamentin kannan ja olla käyttämättä POSEI-järjestelmää koskevien asetusten mahdollista tulevaa tarkistusta verukkeena olla hyväksymättä parlamentin kantaa ja ehdotettuja tarkistuksia, jotka ovat erittäin tärkeitä kyseisille alueille.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves, PPE-ryhmän puolesta.(PT) Koska haitat ovat luonteeltaan pysyviä, syrjäisimmät alueet odottavat Euroopan unionin hakevan parhaita olosuhteita, joissa ne voivat toteuttaa taloudellista toimintaansa.

Azorien kaltaisilla alueilla, jotka ovat erittäin riippuvaisia maataloudesta, siihen on kiinnitettävä erityishuomiota. Tässä yhteydessä olemme tyytyväisiä mietintöön syrjäisimpien alueiden maatalouden erityistoimista. Versio, josta maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta ja aluekehitysvaliokunta äänestivät, oli varsin tyydyttävä; versio, joka on syntynyt kolmikantaneuvotteluissa, heikentää vääjäämättä työoloja sokerialalla, jonka vientituki laskee lähes symboliseksi.

Aikana, jolloin maatalouden monipuolistaminen saa osakseen hyväksyntää yhtenä keinona alan toistuvien kriisien minimoimiseksi, on valitettavaa, että mietinnössä ei ilmaista luottamusta ja kannustusta, joka sokerijuurikastuotanto ja siihen liittyvä teollisuus São Miguelissa tarvitsisi.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă, S&D-ryhmän puolesta.(RO) Onnittelen aluksi esittelijää tavoitteista, jotka hän antaa syrjäisimpien alueiden maataloudelle. EU:n syrjäisimpien alueiden maataloustukijärjestelmä on tärkeä mekanismi maatalouden jatkumiselle ja maaseudun ylläpitämiselle.

Kannatan nykyistä toimenpidettä, jolla kyseisten alueiden rajoja tarkistetaan, jotta voidaan poistaa epäjohdonmukaisuudet niiden rajoissa. Yhdenmukaisten perusteiden soveltaminen yksinkertaistaa mielestäni syrjäisimpien alueiden korvausjärjestelmän täytäntöönpanoa Euroopan unionissa ja lisää näiden tukijärjestelmien avoimuutta ja edunsaajien yhdenmukaista kohtelua. Tiedämme kaikki, kuinka keskeinen asema maataloudella on paikallistaloudessa.

Tässä mielessä on mielestäni tarkoituksenmukaista toteuttaa Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vahvistaa maatalouden kilpailukykyä ja edistää monipuolistamista. Tuen syrjäisimpiä alueista koskevan järjestelmän perustavoitteita ja hyväksyn ne täysin. Pidän järjestelmää olennaisena, ja se on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi maatalouden jatkumiselle kyseisillä alueilla.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner, ALDE-ryhmän puolesta.(FI) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan onnitella ja kiittää esittelijä Paulo Alvesia erinomaisesta työstä tämän mietinnön osalta. Ryhmämme voi täysin tukea tätä kompromissia, sillä on hyvin tärkeä ja selvä asia, että EU:n syrjäisimpien alueiden taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen vaikuttaa hyvin voimakkaasti syrjäinen sijainti, vaikeat ilmasto- ja maantieteelliset olosuhteet sekä taloudellinen riippuvuus harvoista tuotteista ja palveluista. Erityisesti nyt kriisiaikoina on hyvin tärkeää, että kiinnitämme huomiota Euroopan alueiden tasapainoiseen kehittämiseen sekä alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden saavuttamiseen.

Unionin ja meidän on puolestaan huolehdittava siitä, että meillä on omavaraista maataloustuotantoa kaikkialla Euroopassa. Tämä on tärkeä turvallisuus- ja luonnon monimuotoisuuteenkin liittyvä kysymys. Nämä mietinnön esittämät toimenpiteet on nyt hyvin tärkeää saada konkreettisesti käytäntöön ja luoda näin pysyviä ja ennen kaikkea pitkän tähtäimen tuloksia kaikkialla Euroopassa ja myös Euroopan periferisillä alueilla.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson , ECR-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, onnittelen aluksi esittelijää erinomaisesta työstä. Ryhmäni pystyi myös tukemaan sopimusta kolmikantaneuvotteluissa ja katson, että siellä löytyi hyvä kompromissi.

EU:n syrjäisimmille alueille pitäisi antaa tukea, jota ne mahdollisesti tarvitsevat korvatakseen sijaintinsa ja sen mukanaan tuomat vaikeudet. Kyseisillä alueilla on pysyviä haittoja, ja meidän on tunnustettava se. Talouskriisi ja maitoalan kriisi ovat vaikuttaneet kyseisiin alueisiin suhteettomasti verrattuna muuhun EU:hun, ja siksi kyseisiin alueisiin on kiinnitettävä erityishuomiota.

Tunnen erityistä myötätuntoa Azorien tilannetta kohtaan. Siellä maitoala on erittäin tärkeä ja on ollut vakavissa vaikeuksissa. Se, että Azorien sallitaan viedä suhteellisen pieni määrä sokeria EU:hun, on ollut hyvä päätös kyseisen alueen taloudelliselle tulevaisuudelle.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(PT) Arvoisa puhemies, sokerin jälleenviennin pitkittämisen oikeuttaminen malleilla, joita nyt ehdotetaan, poistamalla vähitellen maitokiintiöjärjestelmä, on vaarallista eikä sitä voida hyväksyä. Poistamisella – jota vastaan me olemme taistelleet ja taistelemme vastedeskin tukemalla maidontuottajien taistelua – on erittäin vakavat seuraukset tuotantoalalle, joka on elintärkeä Azorien taloudelle. Toisin kuin on ehdotettu, kyseisiä seurauksia ei voida lievittää toimilla, joita ehdotetaan sokerijalostusteollisuudelle; ei varsinkaan nyt kun on ehdotettu myös sen vaiheittaista poistamista. Mitä jää jäljelle näiden viiden vuoden jälkeen?

Toisaalta on tärkeää ottaa huomioon se, että viiniköynnösten muuttamista koskeva prosessi on huomattavasti aikataulua jäljessä, erityisesti Madeiralla, ja se voi jopa vaarantua, jos kannustimia ei vahvisteta. Rajoitukset, jotka koskevat syrjäisimpiä alueita, ovat pysyviä. Siitä syystä kyseisten alueiden erityisluonteen tunnustamisesta on käytännössä seurattava pysyviä tukitoimia eikä erillisiä ja ajallisesti rajoitettuja tukitoimia. On tärkeää säilyttää unionin tuki maatalousalalle syrjäisimmillä alueilla; nykyisessä sosiaalis-taloudellisessa ilmastossa se on entistä tärkeämpää.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE).(ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, käsittelemme uudistusta, joka on yksinkertainen mutta erittäin tärkeä syrjäisimmille alueille. Se on sitä erityisesti aikana, jolloin kriisi koskettaa kaikkia, mutta vaikuttaa kyseisiin alueisiin perustavanlaatuisella tavalla, sillä niillä on pysyviä rakenteellisia haittoja, mikä merkitsee sitä, että ne tarvitsevat näitä muutoksia.

Aion puhua Kanariansaarista. Kanariansaarten tapauksessa tärkein muutos koskee teollisiin prosesseihin tarkoitettujen maitopohjaisten valmisteiden tarjontaa. Puhumme rasvattomasta maitojauheesta, joka sisältää kasvisrasvaa. Se on perinteisen tuote paikallisille kuluttajille, ja sitä on myyty Kanariansaarilla yli 40 vuotta. Suurin ponnistuksin ja lukuisista vaikeuksista huolimatta perustettiin paikallinen teollisuus, joka luo työpaikkoja ja luonnollisesti lisäarvoa. Korostan sitä, koska näinä aikoina, erityisesti saarillamme, joilla vallitsee korkea työttömyys, pienteollisuuden tukeminen ei ole vain tarpeellista vaan suorastaan velvollisuus.

Ehdotuksen mukaan kyseisen tuotteen tuotanto säilytetään. Sitä käytetään paikalliseen kulutukseen vuosittain vain 800 tonnia. Se poistaisi siirtymäluonteen toimenpiteeltä, jolla ei ole juuri mitään merkitystä maailmanlaajuisesti, ja siksi se vakauttaisi kyseistä alaa.

Kuten totesin aikaisemmin, syrjäisimmillä alueilla on huomattavia haittoja, mutta niitä on pidettävä EU:lle mahdollisuutena. Eri assosiaatiosopimukset, joita käsitellään ja joista keskustellaan tällä hetkellä, kuten vapaakauppasopimus Kolumbian ja Perun ja muiden kuten Mercosurin kanssa, ja joita koskevat neuvottelut käynnistyvät pian, ovat selvä uhka maatalousalallemme. Ajattelen nyt monia tuotteita: tomaatteja, banaaneja ja karja-alaa.

Olen sanonut tämän monta kertaa: kyseisillä sopimuksilla on saavutettava tasapaino, jossa kaikki antavat hieman periksi, jolloin kaikki voittavat. Mitään tuotetta tai tiettyä alaa ei saa kuitenkaan pakottaa kantamaan sopimusten kustannuksia.

Lopuksi onnittelen esittelijää Luís Paulo Alvesia ja kiitän komissiota ja neuvostoa, jotka yhdessä parlamentin kanssa ovat onnistuneet tekemään sopimuksen ensimmäisissä maataloutta koskevissa kolmikantaneuvotteluissa.

 
  
MPphoto
 

  Patrice Tirolien (S&D).(FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kun tämä teksti tuli aluekehitysvaliokunnan käsiteltäväksi, onnistuin tuomaan esiin ajatuksen, että ennastetun maidon tuotannon Martiniquella ja Guadeloupella sallivaa poikkeusta jatketaan Madeiralla toimivaksi osoittautuneen kestävän kasvun mallin mukaan.

Valitettavasti kannasta ei päästy yksimielisyyteen viimeisissä kolmikantaneuvotteluissa. Se on valitettavaa kahdesta syystä. Ensinnäkin sisällön osalta maidon tuotanto Ranskan merentakaisissa departementeissa tarjoaisi monia mahdollisuuksia, joita ei pidä jättää käyttämättä: karjatalouden vahvistaminen, omavaraisuus peruselintarvikkeiden alalla ja työpaikkojen luominen. Toiseksi muodon osalta koko parlamenttimme ei päässyt sopimukseen ehdotuksestani, koska se halusi hyväksyä tekstin ensimmäisessä käsittelyssä epävirallisella menettelyllä, jota minä vastustan.

Oli miten oli, työmme POSEI-asetuksen parissa jatkuu hyvin pian tämän asetuksen väliarvioinnissa. Sitten pyydän vielä kerran poikkeusta muille Ranskan merentakaisille departementeille.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olen tyytyväinen siihen, että unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavia maatalousalan erityistoimenpiteitä koskevasta mietinnöstä on keskusteltu niin sopuisasti tässä parlamentissa.

Toimin viime vaalikaudella sokerimarkkinoiden uudistuksesta vastaavana varjoesittelijänä. Silloin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta vieraili Réunionin saarella, jossa kävin pienellä sokeriruokoa viljelevällä maatilalla. Ilman meidän tukeamme kyseinen pientila ei selviytyisi. Mantereelta kotoisin olevana henkilönä havaitsin myös, että unionin syrjäisimpien alueiden maanviljelijät elävät erityisolosuhteissa.

Meidän on varmistettava tietyillä säännöillä ja poikkeuksilla, että tarjoamme kyseisille maanviljelijöille kaikilla kyseisillä Euroopan unionin alueilla tulevaisuudennäkymiä, ja se, että he voivat taata elintarvikkeiden turvallisuuden – ainakin suurimmalta osin – kyseisillä alueilla. Meidän kaikkien on autettava varmistamaan, että maataloudella on tulevaisuudennäkymiä – myös näillä säännöillä ja poikkeuksilla – ja että paikallisen väestön toimitusvarmuus turvataan. Mietintö siinä muodossa kuin se nyt on laadittu, tarjoaa hyvät edellytykset kyseisten tavoitteiden saavuttamiselle. Sydämelliset kiitokset kaikille niille, jotka ovat osallistuneet sen laatimiseen.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, syrjäisimpiin alueisiin liittyy sosiaalis-taloudellisia ja rakenteellisia erityispiirteitä, joihin vaikuttavat niiden etäisyys markkinoilta, niiden eristyneisyys, niiden pieni pinta-ala, niiden pinnanmuodostus, niiden vaikea ilmasto ja niiden taloudellinen riippuvuus tietyistä tuotteista. Niillä on kolme erityisen tärkeää maatalouden alaa: sokerijuurikkaan, maitotuotteiden ja viinin tuotanto.

Kyseisten alueiden talousjärjestelmä riippuu kunkin edellä mainitun alan tuotantojärjestelmän oikeasta hoidosta, mutta vaaditaan paljon työtä palauttamaan tasapaino, joka on kadonnut ajan mittaan, ja varmistamaan poikkeukset, joita tarvitaan asianmukaisten markkinavälineiden soveltamiseen.

Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olemme huolestuneina seuranneet neuvotteluja Mercosur-maiden kanssa. Jos niitä ei tueta asianmukaisilla korvaavilla toimilla, sopimus voi vaarantaa syrjäisimpien alueiden lisäksi myös monia EU:n maatalouden aloja.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL).(FR) Arvoisa puhemies, minun on sanottava, että sokeria koskeva kompromissi, joka neuvoteltiin kolmikantaneuvotteluissa, ei vastaa sitä, mitä ehdotimme aluekehitysvaliokunnassa ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa, ja olen siitä todella pahoillani.

Réunionin saaren osalta teksti on kuitenkin tärkeä maanviljelijöille, jotka odottavat maidolle annetun poikkeuksen nopeaa täytäntöönpanoa. Heille se takaa alan kestävän kehityksen. Olisin kuitenkin pitänyt parempana sitä, että valiokunnassa suositellut turvalausekkeet olisi säilytetty.

Vielä maidosta, olen siitä samaa mieltä kuin kollegani Patrice Tirolien. Olisimme halunneet teettää tutkimuksen Martiniquesta ja Guadeloupesta, jotta ala olisi voitu säilyttää kyseisillä alueilla. Tämä kysymys palaa kuitenkin joka tapauksessa käsiteltäväksi POSEI-neuvotteluissa, ja me saamme sitten uuden tilaisuuden puhua siitä.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, olemme vuosien ajan tarkkailleet ilmiötä, joka näyttää jättävän Euroopan unionin voimattomaksi, eli sitä, että valtava määrä maatiloja lopettaa toimintansa, mikä heikentää EU:n jäsenvaltioiden omavaraisuutta. Ilmiö vaikuttaa selvästi eniten epäsuotuisiin alueisiin, kuten syrjäisimpiin alueisiin, mutta myös vuoristojen maanviljelijöihin, joita meillä on Itävallassa.

Valitettavasti ilmiö on seurausta yhteisestä maatalouspolitiikasta, jota on arvosteltu vuosia, jota uudistetaan jatkuvasti ja joka ei siitä huolimatta toimi kunnolla. Olemme kuitenkin saavuttaneet käännekohdan. Kriisitilanteissa – aiheuttavatpa niitä arvoaan menettävä euro tai vain se, että islantilainen tulivuori on lamauttanut lentoliikenteen ja siten helposti pilaantuvien tuotteiden tarjonnan – jäsenvaltioiden on luotettava itseensä. Havaitsimme sen äskettäin, kun Venäjä katkaisi taas kaasutoimitukset.

Kun tilanne vaikeutuu, kaikki riippuu valtion omavaraisuudesta, ja se on säilytettävä EU:ssa, epäsuotuisilla alueilla ja syrjäisimmillä alueilla. Uskon, että se voidaan toteuttaa vain jos maatalous kansallistetaan tietyssä määrin uudelleen.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE).(PT) Arvoisa puhemies, aloitan puheenvuoroni unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavia maatalousalan erityistoimenpiteitä koskevassa keskustelussa onnittelemalla esittelijää ja kaikkia, jotka ovat työskennelleet asian eteen. Sanoisin myös, että tarkistukset, jotka ovat usein teknisiä ja yksityiskohtaisia, eivät johda merkittäviin muutoksiin.

Kuitenkin kun kiinnitetään huomiota sokeriin ja sokerin tuotantoon Azoreilla, sitä kiinnitetään myös syvempään ongelmaan. Syrjäisimmillä alueilla kuten Azoreilla, joilla sain äskettäin tilaisuuden vierailla, on erittäin vahva yhteys maatalousalaan. Erityisesti Azoreilla maitokiintiökysymys on erittäin tärkeä. Maidontuotanto ja sen sääntely ovat erittäin olennaisia kysymyksiä sadoille tuottajille ja monille Azoreiden asukkaille, ja juuri siitä syystä haluan juuri nyt tässä salissa kiinnittää huomiota tarpeeseen löytää ratkaisuja kyseisten alueiden erityistilanteeseen.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen nähdessäni mietinnön, jolla edistetään maataloutta EU:n syrjäisimmillä alueilla. On selvää, että maantieteellinen sijainti, etäisyys markkinoilta ja muut tekijät aiheuttavat monia vaikeuksia. Myös talouskriisillä on ollut vaikutuksensa. Hintojen vaihtelu on ollut huomattavaa ja sillä on ollut haitallinen ja itse asiassa epävakauttava vaikutus maatalouteen syrjäisimpien alueiden lisäksi kaikilla EU:n alueilla. Halusin vain sanoa komissiolle tänään yhden asian, joka on se, että komission on oltava varovainen omissa toimissaan, jottei se aiheuta haittaa EU:n maanviljelijöille ja maatalousalalle.

Tuonti on vaikuttanut voimakkaasti Pohjois-Irlannin maito- ja naudanliha-alaan. Se on aiheuttanut hintojen vaihtelua ja suuria taloudellisia menetyksiä maanviljelijöille. Kävin viime viikolla maatalousnäyttelyssä Pohjois-Irlannissa. Se on alueen suurin näyttely, ja maanviljelijä toisensa jälkeen ilmaisi erittäin vakavan huolensa asenteesta, jolla komissio avaa kauppaneuvottelut Mercosurin kanssa. Komission ja meidän täällä parlamentissa on oltava erittäin varovaisia, jotta emme uhraa EU:n maatalousalaa saadaksemme niin kutsuttuja "voittoja" muilla aloilla.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - (EN) Arvoisa puhemies, kannatan ehdotuksia syrjäisimpien alueiden auttamiseksi. Ensinnäkin maatalous on ennen kaikkea ala, jota tuo ruokaa pöytään – ilman sitä me kaikki kuolisimme – mutta myös kyseiset alueet kuolisivat ilman maataloutta, taloudellisesti ja todennäköisesti tyhjentymällä ihmisistä. Niinpä kannatan kaikkia ehdotuksia kyseisten alueiden auttamiseksi.

Haluan yhtyä niihin, jotka ilmaisivat huolensa Mercosur-ehdotuksista. Ne voisivat aiheuttaa valtavaa haittaa syrjäisimmille alueille, ja itse asiassa kaikille alueille.

Minun mielestäni Euroopan unionin on toimittava voimakkaammin ja oikeudenmukaisemmin omia maanviljelijöitä kohtaan. Meidän ei ole koskaan ollut tarkoitus toimia poliisina unionin maanviljelijöille ja hyvänä haltijakummina muun maailman maanviljelijöille. Niin nyt on käymässä: Euroopan unioniin tuotavia elintarvikkeita koskevista säännöistä tehtäisiin löyhempiä ja niitä koskevaa avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta vähennettäisiin verrattuna unionissa tuotettuihin elintarvikkeisiin, ja se olisi epäoikeudenmukaista syrjäisimmille alueille ja kaikille alueille.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, komission jäsen. (FR) Arvoisa puhemies, suokaa anteeksi että olen myöhässä mutta halusin kovasti osallistua tähän keskusteluun, koska se on minulle ensimmäinen ja koskee ensimmäistä päätöstä, joka tehdään yhteispäätösmenettelyllä maatalouden alalla. Kiitän vielä kerran Luís Paulo Alvesia ja kaikkia parlamentin yksikköjä erittäin yhteistyöhaluisesta ja tehokkaasta tavasta, jolla ne ovat tehneet työtä komission ja neuvoston kanssa tätä päätöstä varten.

Halusimme nopean päätöksen juuri siksi, että mietinnön toimia voidaan soveltaa nopeasti kyseisillä alueilla. Joitakin päätöksiä sovelletaan jopa taannehtivasti. Siksi – ja vastaan nyt myös Patrice Tirolienille – emme ole esittäneet muita tarkistuksia. Itse asiassa, kuten muidenkin ehdotusten kanssa, olisimme tarvinneet lisää perusteluja ja analyysejä, jotta olisimme saaneet selville miten ne pitäisi esittää. Halusimme edetä nopeasti, ja keskustelin asiasta monta kertaa Luís Paulo Alvesin kanssa. Olen siksi tyytyväinen nähdessäni kuinka paljon tukea tämä ehdotus saa ja toivon, että voimme toimia parlamentin kanssa tulevaisuudessa samalla tavalla muissakin asioissa. Olen varma, että voimme tehdä niin.

Maataloudesta vastaavana komission jäsenenä voin vakuuttaa kaikille puhujille, että Mercosurin kanssa käytävät neuvottelut on mainittu useaan kertaan. Voin vakuuttaa teille, kuten tein keskusteluissa komission yksiköiden kanssa neuvottelujen alussa, että pidän tarkasti huolta siitä, että kyseiset neuvottelut jatkuvat EU:n maatalouden etujen mukaisesti. Meidän on tietysti käsiteltävä neuvotteluja laajemmin rajoittamatta niitä maatalouteen, mutta voin vakuuttaa teille, että tulevina kuukausina ja vuosina varmistan neuvotteluissa, että EU:n maatalousmalli, joka perustuu laatuun, monimuotoisuuteen ja maankäyttöön, säilytetään joko neuvottelujen tuloksilla tai toimilla, jotka toteutetaan neuvottelujen jälkeen.

Kysyttiin myös sitä, miksi meidän pitäisi vähentää määriä, miksi emme valitse määriä, joita on sovellettu tähän saakka Azorien sokeriin. Tässä tapauksessa sovimme Portugalin viranomaisten ja Azorien paikallisviranomaisten kanssa nimenomaan, että perustetaan taloudellinen väline, jonka auttaa kyseistä alaa selviytymään kilpailusta taloudellisten investointitoimien avulla. Olen tyytyväinen tukeen, jonka olen havainnut, ja sitoumuksiin, joita Portugalin hallitus on tehnyt tukeakseen alaa, ja toivon, että tällä tavoin voimme tarjota vaihtoehdon Azorien tuottajille.

Andreas Mölzer totesi, ettei yhteinen maatalouspolitiikka ole tarpeeksi voimakasta, ettei se toimi hyvin ja että se on kansallistettava uudelleen. Esittäisin teille yksinkertaisen pyynnön: katsokaa kuinka paljon maanviljelijät saavat nykyään tuloja, katsokaa kuinka suuri osa siitä on tukea yhteisestä maatalouspolitiikasta ja miettikää sitä, miten maanviljelijät tulisivat toimeen, jos meillä ei olisi yhteistä maatalouspolitiikkaa. Se ei merkitse sitä, etteikö yhteistä maatalouspolitiikkaa pitäisi mukauttaa. Sitä on mukautettava vähitellen, jotta voidaan ottaa huomioon juuri ne muutokset, joita EU:n maatalous kohtaa. Voin vakuuttaa teille, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa vuonna 2013 otetaan paremmin huomioon nykyiset realiteetit. Tietysti se rajoittuu resursseihin, joita neuvosto ja Euroopan parlamentti antavat maatalouspolitiikalle. Toivon, että kyseiset resurssit liittyvät suoraan tavoitteisiin, joita EU:lla ja sen kansalaisilla on maatalouden alalla. En pidä uudelleenkansallistamista ratkaisuna, koska minun mielestäni jäsenvaltioilla ei olisi keinoja varmistaa erityistoimien toteuttamista syrjäisimmillä alueilla, jos meillä ei olisi yhteistä maatalouspolitiikkaa ja yhteisön lähestymistapaa.

Lopetan puheenvuoroni toivomalla, että kun tarkistamme POSEI-asetusta voimme edistyä joissakin tänään mainituissa kohdissa ja että yleisesti kaikissa yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevissa päätöksissä voimme toimia yhtä tehokkaasti kuin tämän asetuksen yhteydessä.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves, esittelijä.(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, korostaisin jälkimmäisessä puheenvuorossani sitä kuinka tärkeää on päivittää asetus (EY) N:o 247/2006. Muutos, joka on tapahtunut sen jälkeen kun asetus hyväksyttiin vuonna 2006 – lainsäädännön ja sen soveltamisen alalla sekä itse tilanteessa – edellyttää tarkistusten tekemistä niin että päivitettyä versiota voidaan edelleen käyttää tärkeänä välineenä tiettyjen unionin maatalouden politiikanalojen mukauttamisessa syrjäisimpien alueiden erityispiirteisiin, kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 ja 107 artiklassa todetaan.

Luettelen lyhyesti saavutetut parannukset. Kanariansaarilla on pidennetty väliaikaisesti poikkeusta, jolla sallitaan maitopohjaiset valmisteet, joita pidetään "paikallisille kuluttajille suunnattuina perinteisinä tuotteina". Réunionilla voidaan nyt tuottaa iskukuumennettua maitoa, joka on ennastettu maitojauheesta ja joka alittaa Maailman kauppajärjestön rajat. Siihen liittyy myös maitojauhetta koskevien rajojen poistaminen. Madeiralla samaa poikkeusta jatketaan käyttäen näitä malleja, ja tuottajien suoria hybridiviinejä voidaan kuluttaa alueella. Azoreilla sokerin jälleenvientiä koskeva poikkeus palautetaan ja sitä jatketaan määrän ja ajan osalta; alue hyötyy myös viiniä koskevista säännöksistä, jotka mainittiin Madeiran kohdalla.

Näitä toimia sovelletaan taannehtivasti 1. tammikuuta 2010 alkaen. Se ei haittaa millään tavoin vapaata kilpailua sisämarkkinoilla ja tukee huomattavasti taloutta kyseisillä alueilla, joiden luonnolliset haitat tekevät niistä haavoittuvia syvällisen kriisin aikana. Lopuksi mainitsisin, että maatalouden monipuolistamiseksi annetun mahdollisuuden ohella tämän mietinnön hyväksyminen merkitsee sitä, että tiettyjen tuotteiden jälleenvientikielto poistetaan. On tärkeää muistaa myös se, että hyväksymällä mietinnön edistämme ratkaisevasti useiden kymmenien työpaikkojen uudelleenjärjestelyä ja säilyttämistä Azoreilla sekä teknistä osaamista, joka liittyy maatalouden sokerialaan, erittäin vaikean talouskriisin aikana.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Olen iloinen voidessani kertoa Luís Paulo Alvesille ja kaikille muille, että 8–10 päivän kuluttua järjestetään syrjäisimpiä alueita käsittelevä laaja konferenssi, jota puheenjohtajavaltio Espanja tukee. Euroopan parlamentin puhemies on nimittänyt minut puhujaksi konferenssin avajaisiin puheenjohtaja Barroson, Rodríguez Zapateron ja Kanariansaarten aluehallituksen puheenjohtajan ohella.

Aion todellakin käyttää tämän keskustelun tuloksia ja Alvesin mietintöä innoituksen lähteenä puheelle, jonka pidän siellä.

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tänään klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjallinen.(RO) Euroopan unionin saarilla ja syrjäisimmillä alueilla on tällä hetkellä monia ongelmia. Siksi tarvitaan erityistoimia niiden tulevan sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi. Suhtaudun myönteisesti Euroopan parlamentin ja komission ehdottamiin lisätoimiin, joilla pyritään parantamaan maatalouden asemaa syrjäisimmillä alueilla. Erityisesti niissä otetaan huomioon Azorien ja Madeiran ongelmat.

Maito on Azorien tärkein maataloustuote. Koska osassa Euroopan unionin jäsenvaltioita on ollut äskettäin maitokriisi, kyseisten saarten maataloutta on kuitenkin muutettava. Olen siitä samaa mieltä esittelijän kanssa, jonka mielestä sokerijuurikas on paras vaihtoehto maidontuotannolle taloudellisen tehokkuuden ja ympäristönsuojelun kannalta. Korostaisin kuitenkin sitä, että mahdollisimman suuri osa sokerijuurikkaasta on lähetettävä Eurooppaan.

Lopuksi korostaisin sitä, että nykyisen talouskriisin takia vuoden 2013 jälkeisen kauden rahoituskehyksessä solidaarisuuden on oltava pääperustana ja siinä on myös pyrittävä saavuttamaan korkeat normit alueellisen ja sosiaalisen koheesion alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – (Istunto keskeytettiin klo 11.35 ja sitä jatkettiin klo 12.05.)

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö