Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0162(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0058/2010

Predkladané texty :

A7-0058/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2010 - 8.13
CRE 18/05/2010 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0169

Rozpravy
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8.13. Makrofinančná pomoc Ukrajine (A7-0058/2010, Vital Moreira) (hlasovanie)
PV
  

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira, spravodajca. – Vážená pani predsedajúca, toto je len stručné vysvetlenie problematiky, o ktorej sa chystáme hlasovať.

V novembri minulého roka sme tu v Štrasburgu rokovali o schválení štyroch predchádzajúcich návrhov makrofinančnej pomoci, ktoré sa týkali iných krajín. Komisia nám vtedy sľúbila, že na základe Lisabonskej zmluvy a až do prijatia rámcového nariadenia o makrofinančnej pomoci budú všetky ďalšie jednotlivé návrhy takejto pomoci podliehať spolurozhodovaciemu postupu Parlamentu a Rady. Teraz, iba o šesť mesiacov neskôr, nemáte pred sebou len návrh, ktorý bol predmetom spolurozhodovacieho postupu, ale aj dohodu s Radou v prvom čítaní. Pri pokuse o dosiahnutie tejto dohody sme mali veľmi prísny časový harmonogram. Chcel by som preto vyjadriť svoje uznanie a poďakovať španielskemu predsedníctvu, Rade a Komisii, ako aj tieňovým spravodajcom vo Výbore pre medzinárodný obchod a všetkým, ktorí sa zapojili do tejto činnosti, za ich pozitívny a konštruktívny prístup.

Na základe navrhnutého rozhodnutia mohla Ukrajina dostať pôžičku do výšky 500 miliónov EUR na financovanie svojho deficitu platobnej bilancie a splniť vonkajšie finančné potreby. Uvedená pôžička by dopĺňala podporu zo strany MMF a pomoc EÚ vo výške 110 miliónov EUR, ktorá bola schválená v roku 2002, ale ešte nebola vyplatená.

Počas našich neformálnych trojstranných rokovaní trval Parlament na zachovaní odkazov na niektoré podmienky na vyplatenie, ktoré pre nás boli dôležité, ako napríklad účinnosť, transparentnosť a zodpovednosť pomoci. Trvali sme tiež na tom, že je dôležité, aby bol Parlament nepretržite náležite informovaný o skutočnom čerpaní pomoci.

(potlesk)

Pri ochrane našich inštitucionálnych právomocí sme tiež odmietali požiadavky na zavedenie postupu riadiaceho výboru pre vykonávacie opatrenia, aby nakoniec poradný výbor…

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia