Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0162(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0058/2010

Ingivna texter :

A7-0058/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2010 - 8.13
CRE 18/05/2010 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0169

Debatter
Tisdagen den 18 maj 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

8.13. Makroekonomiskt stöd till Ukraina (A7-0058/2010, Vital Moreira) (omröstning)
PV
  

Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira, föredragande.(EN) Fru talman! Det är bara en kort förklaring av vad vi ska rösta om.

I november förra året här i Strasbourg när vi diskuterade godkännandet av fyra tidigare förslag om makrofinansiellt stöd för andra länder lovade kommissionen oss att enligt Lissabonfördraget och fram till antagandet av ramförordningen om makrofinansiellt stöd kommer alla framtida enskilda förslag till sådant stöd att omfattas av medbeslutande av parlamentet och rådet. Nu endast sex månader senare har ni framför er inte bara ett förslag till ett medbeslutande beslut utan även en förstabehandlingsöverenskommelse med rådet. I försöket att nå fram till den uppgörelsen arbetade vi med en mycket snäv tidsram. Därför vill jag framföra mitt erkännande och mitt tack till det spanska ordförandeskapet, rådet och kommissionen samt även till skuggföredragande i utskottet för internationell handel och alla inblandade för deras positiva och konstruktiva inställning.

Enligt det föreslagna beslutet ska Ukraina kunna få ett lån på upp till 500 miljoner euro för att finansiera sitt betalningsbalansunderskott och möta externa finansieringsbehov. Detta lån ska komplettera IMF-stödet och EU-stödet på 110 miljoner euro som överenskoms redan 2002 men som ännu inte har betalats ut.

Under våra informella trepartsförhandlingar insisterade parlamentet på att behålla hänvisningarna till vissa utbetalningsvillkor som var viktiga för oss, bland annat effektivitet, insyn och redovisningsskyldighet för stödet. Vi framhöll också vikten av att parlamentet hålls ordentligt informerat om det faktiska genomförandet av stödet.

(Applåder)

Genom att skydda våra institutionella privilegier motstod vi också krav på att införa en förvaltningskommitté för att genomföra åtgärder så att slutligen en rådgivande kommitté …

(Talmannen avbröt talaren.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy