Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2009/2218(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

A7-0140/2010

Dibattiti :

PV 17/05/2010 - 19
CRE 17/05/2010 - 19

Votazzjonijiet :

PV 18/05/2010 - 8.18
CRE 18/05/2010 - 8.18
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0174

Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 18 ta' Mejju 2010 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

9. Spegazzjonijiet tal-vot
Vidjow tat-taħditiet
Minuti
  

Oral explanations of vote

 
  
  

Report: Rui Tavares (A7-0125/2010)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Ik heb tegen het verslag Tavares gestemd, omdat de invoering van een gemeenschappelijk hervestigingsprogramma de zoveelste stap is naar een volledig geuniformiseerd Europees asielbeleid.

Men hoeft geen helderziende te zijn om nu al te kunnen voorspellen dat men met zo'n geuniformiseerd beleid zal komen tot een grote toename van het aantal asielzoekers in de lidstaten. Bijzonder stuitend is de overweging in het verslag dat de invoering van een gemeenschappelijk hervestigingsprogramma de illegale immigratie minder aantrekkelijk zou maken. Dit hypocriete pseudo-argument komt keer op keer terug wanneer er in dit Parlement over teksten wordt gestemd inzake immigratie of asiel. De mensen wordt hiermee een rad voor ogen gedraaid. Illegale immigratie gebeurt in landen als België gewoon door mensen die na hun asielprocedure in de illegaliteit duiken en daarna beloond worden met een regularisatie.

Dat soort zaken moet worden tegengegaan en een gemeenschappelijk hervestigingsprogramma biedt daarvoor geen enkele oplossing.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Přijali jsme směrnici, která bezpochyby otevře další cestu pro výzkum energetické účinnosti budov a přispěje k úsporám díky zateplování budov. Ovšem problémem jsou zejména staré budovy a ne pouze panelové domy. Včera kolega Marian-Jean Marinescu zmínil speciální fond. Otázkou jsou další zdroje v době krize. Proto je nutné lépe využít současné zdroje – jsou to 4 % pro rok 2010 až 2014.

 
  
  

Report: Carlos Coehlo (A7-0126/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Já jsem chtěla ještě vystoupit ke zprávě o uprchlickém fondu, proto jsem se hlásila. Chtěla bych říct, že hlasovací zařízení ukázalo, že jsem se zdržela. Ale já zde chci prohlásit, že podporuji společnou odpovědnost za důstojnější podmínky pro legální azylanty a že jsem byla pro. A naopak samozřejmě musíme účelněji bojovat s nelegální migrací.

A nyní tedy k bodu Schengen, jestli mohu. Dnes jsme odhlasovali další kroky pro spuštění druhé verze Schengenského informačního systému, který posílí bezpečnostní záruky pro všechny Evropany žijící v jednotném prostoru bez hranic.

Nicméně na ideu Schengenu a evropské pospolitosti vrhá vážný stín praxe německé a rakouské policie, kdy řada českých občanů je nucena absolvovat nadbytečné, podrobné a důstojnost degradující kontroly na vnitřních hranicích. Na tento problém jsem mimo jiné upozornila před dvěma lety v interpelaci Evropskou komisi a situace není dodnes uspokojivě vyřešena. Dochází tak k jasnému porušení pravidel a českým občanům, včetně podnikatelů a pracovníků, je omezován volný pohyb, což patří mezi základní svobody garantované i Listinou základních práv Evropské unie.

 
  
  

Report: Rui Tavares (A7-0131/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE). - Una politica migratoria, signor Presidente, che voglia essere equa e realistica implica necessariamente l'adozione di un regime comune europeo in materia di asilo e deve anche prevedere un programma di reinsediamento efficace, solido e sostenibile. Mi preme qui sottolineare che il reinsediamento non persegue soltanto una finalità umanitaria, ma anche uno scopo di natura politica ed economica, cioè quello di sollevare i paesi terzi dall'onere di accogliere un gran numero di rifugiati e quello non meno importante di ripartire costi e responsabilità finanziarie.

Riteniamo tuttavia che una sola linea di bilancio e un sostegno finanziario non siano sufficienti; esortiamo quindi gli Stati membri a promuovere la creazione di ulteriori meccanismi di finanziamento privato, incoraggiando un partenariato pubblico-privato con le ONG e con altri partner sociali, quali organizzazioni religiose ed etniche, al fine di contribuire alla promozione del volontariato in tale settore. Nel quadro delle nuove prospettive finanziarie, ad esempio ci parrebbe opportuno prevedere una dotazione finanziaria specifica ad hoc, magari attraverso la forma di un nuovo fondo ad esso dedicato.

Proponiamo infine quindi un forte impegno da parte tutti i soggetti coinvolti per offrire ai rifugiati, specialmente a quelli più vulnerabili, l'accesso ad alloggi adeguati, all'istruzione e ai corsi di lingua, all'assistenza sanitaria, all'assistenza psicologica, nonché l'accesso al mercato del lavoro, indispensabile per garantire loro un'effettiva integrazione.

 
  
  

Recommendation for second reading: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Jsem ráda že, zpráva Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví dostala tak širokou podporu při dnešním hlasování. Jsem si vědoma, že zajistit pro ženy podnikatelky srovnatelné sociální podmínky, jako mají zaměstnankyně, je především odpovědností členských států. Nicméně tato zpráva dává jasné mantinely, kterými by se měly země řídit. Nepovažuji to za porušení subsidiarity, ale pokud má někdo pochybnosti, může iniciovat přezkoumání. Díky Lisabonské smlouvě to mohou učinit i vnitrostátní parlamenty. Jsem zvědavá, zda toho kritici využijí, či budou jen do nekonečna planě mluvit.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Aš balsavau už šį pranešimą ir manau, kad svarbu pažymėti, jog moterims Europos Sąjungoje vidutiniškai už kiekvieną dirbtą valandą mokama vis dar mažiau – 17,4 proc. mažiau nei vyrams. Per pastaruosius 15 metų šis skirtumas sumažėjo tik nežymiai, o kai kuriose šalyse net padidėjo. Aš pritariu Parlamento raginimams rengti reguliarius pranešimus apie darbo užmokesčio skirtumus Europos Sąjungoje, ir pritariu visoms priemonėms, kurios padeda mažinti moterų diskriminaciją Europos Sąjungoje.

 
  
  

Report: Toine Manders (A7-0122/2010)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Odhlasovali jsem kontroverzní návrh, protože ho náš výbor IMCO rozšířil a obohatil o zavedení označování země původu i v Evropské unii. Italští kolegové podali na dnešní plenární zasedání další návrhy mimo jiné na rozšíření nařízení i na obuv. Velice a dlouhodobě tuto myšlenku podporuji, ale musí to být kvalitně připraveno Evropskou komisí. Jde totiž o dořešení technických definic, které Parlament nemůže sám dobře dopracovat. Proto jsem pro to nezvedla ruku, ale současně žádám Komisi, aby se hned pustila do práce a předložila návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Morten Løkkegaard (ALDE). - Fru formand! Jeg vil bare sige, at jeg stemte imod de dele af betænkningen, som handler om "Made in"-ordningen, fordi jeg ikke finder det godtgjort, at der er tale om, at fordelene er større end ulemperne. Jeg synes, at der er tale om tendens til protektionisme, og det har jeg svært ved at stemme for. Så derfor stemte jeg imod de dele.

 
  
  

Report: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR). - Pani Przewodnicząca, zdecydowałem się poprzeć tę inicjatywę dającą szansę rozwoju niektórych obszarów w Europie. Należy zwrócić uwagę na fakt, że takimi obszarami peryferyjnymi pod kątem ekonomicznym stają się również pewne obszary w samej Europie. Dlatego też takie programy mają między innymi na celu rozwój terenów w Europie i mam nadzieję, że będą go stymulowały właśnie poprzez rolnictwo, jak i poprzez rybołówstwo.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Madam President, I would like to express my concern regarding the situation of banana producers in the Canary Islands, Guadeloupe, Martinique and Madeira, which the Treaty include among the outermost regions.

Their situation has been made more difficult especially since the EU, within the World Trade Organisation, concluded an agreement with Latin American countries on lowering tariffs for banana imports from that region. I would like to draw attention to the fact that in 2006 the EU reformed its common market organisation for bananas. It committed budgetary funds for aid to banana producers in those regions. Since the reform, the EU has committed EUR 208 million each year to supporting banana producers in the Canaries, the French Antilles, Madeira and, to a lesser extent, in the Azores.

Although we should welcome such support, for many banana producers this support will not be enough. So I would like to urge the competent institutions to adopt the necessary measures to ensure that traditional branches of the economy in the EU are not compromised for more strategic trade goals.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Madam President, I support this report because it addresses the issue of diversity and our agricultural policy between the regions. However, I want to comment on the winding-up remarks made by Commissioner Cioloş. He responded to concerns expressed on the reopening of talks with the Mercosur countries and, while his words brought some comfort to those who listened – because he said he would ensure that the interests of EU farming and the EU farm model would be safeguarded – I am afraid I was not reassured.

It is very clear from the Commission’s own papers that European Union beef producers, poultry-meat producers and pigmeat farmers will be adversely affected if a deal is done. We are having this reopening of talks at a time when we are reforming agricultural policy. The budget is under threat. We may not have a sufficient budget and yet we are facing further disruption of farm prices and incomes. It does not make sense, and I hope the Commissioner hears these views.

 
  
  

Report: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Támogatom ezt a jelentést, hiszen leegyszerűsíti azt a hatalmas mennyiségű adminisztratív és bürokratikus terhet, ami jelenleg a gazdálkodókon van. Nagyon bízom abban, hogy a jelentés nyomán újfajta kapcsolat alakul ki azon hivatalnokok között, akik felelősek a tagállamokban, különösen a posztkommunista országokban, így Magyarországon, a közös agrárpolitika megvalósításáért és a gazdálkodók között, és vége lesz annak a fajta folyamatosan büntető, bírságoló, terrorizáló szokásnak, ami eddig érvényben volt, és egyfajta együttműködés alakul ki végre a hivatalnokok és az ügyfelek között. Nagyon fontosnak tartom, hogy a felelősség ne csak a gazdálkodók oldalán álljon fönn, akiknek minden apró-cseprő dologért eddig bírságokat kellett fizetniük, hanem legyen felelőssége az államnak is, amikor a hivatal például késedelmesen fizet ki a gazdálkodónak járó kifizetést és ezek legyenek bírói úton is érvényesíthető követelések a gazdák, mint ügyfelek részéről.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Ho votato a favore della relazione Ashworth perché ritengo che una semplificazione e uno snellimento delle procedure burocratiche relative alla PAC, politica agricola comune, siano non solo auspicabili, ma necessarie per far sì che gli agricoltori europei ne possano sfruttare appieno i benefici e non incorrere, come spesso accade, in difficoltà e lungaggini amministrative.

Ritengo inoltre ampiamente condivisibile la volontà di assicurare una legislazione più chiara e più comprensibile, sia per le autorità competenti che per gli agricoltori, di eliminare tutte le norme superflue e di promuovere lo scambio di buone prassi fra gli Stati membri e le autorità locali.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Frau Präsidentin! Die Gemeinsame Agrarpolitik muss immer wieder auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden, denn unnötige bürokratische Regelungen kosten uns und vor allem unsere Landwirte viel Zeit und Geld. Dinge, die nicht sinnvoll und angemessen sind, müssen abgebaut und vereinfacht werden. Das gilt insbesondere für die oftmals sehr komplizierten und umstrittenen Cross-Compliance-Vorschriften.

Unser erklärtes Ziel ist es, die Agrarpolitik einfacher und transparenter zu machen. Die Bauern in der Europäischen Union sollen wieder mehr Zeit auf dem Feld als am Schreibtisch verbringen dürfen. Ich hoffe sehr, dass die Kommission diese wichtige Botschaft unseres Berichtes beachtet und umsetzt.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Madam President, I voted for this report, like many others who are actively engaged with farmers in their region. One of the key things we hear about all the time is the bureaucracy involved in the industry. So a key aspect of the new CAP must be a reduction in the amount of red tape and bureaucracy. Legislation must be meaningful to farmers and we must not restrict farmers from food production. However, not only streamlining of legislation is important but also flexibility for Member States and, most importantly, with the Commission and the European Court of Auditors.

The European Court of Auditors has shown little to no flexibility, or indeed common sense, when applying penalties. This legislation needs urgent attention, and more common sense is needed. A financial review is also needed to assess the cost of farm inspections and the amount of money recovered in penalties, to see if this is actually value for money for the taxpayer.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Madam President, I think when we introduced decoupling few of us realised the implications of making cross compliance part of the package with farmers now needing to comply with, I think it is over 17 different directives. Perhaps we should ask ourselves in this House how well we legislate for simplification.

However, there is one particular area that I want to comment on, and that is the area of inspections. We have the overarching inspection for cross compliance by competent authorities, but farmers are increasingly facing other levels and layers of inspections from processors, from retailers, from all sorts of groups; we need a little bit of coordination and not duplication of inspections. They do not add any value or any degree of safety or security to the final product, but they add a huge amount of bureaucracy and frustration for the producers who are required to meet and greet all of these inspectors. I welcome this report.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää esittelijää Richard Ashworthia tästä hänen erinomaisesta mietinnöstään. Minun mielestäni on nyt erittäin suurta aihetta kiinnittää huomiota siihen, että voidaan yksinkertaistaa näitä maatalouden prosesseja Euroopan unionin alueella. Voidaan sanoa, että tällä hetkellä tukiviidakko on sellainen, että tavallinen talonpoika niin pohjoisessa kuin itäisessä Suomessakin, ylipäätään eri puolella Eurooppaa, ei tahdo siitä selvitä. Sen vuoksi me tarvitsemme selkeitä ja toimivia malleja, ymmärrettäviä malleja. Me tarvitsemme myös luottamusta sekä viljelijäväestön että hallinnon välillä, jotta asioita voidaan viedä eteenpäin.

Tällä hetkellä tämä Euroopan unionin maatalouspolitiikka on sellainen sekametelisoppa, kun 27 erilaista maata ja 27 erilaista kulttuuria kohtaa, että on vaikea nähdä selkeää tulevaisuutta muuten kuin että me yksinkertaistamme ja selkeytämme järjestelmiä. Tämä Ashworthin mietintö on hyvä linjaus tätä suuntausta kohden, ja toivon, että me voimme jatkaa tällä tiellä: selkeitä, yksinkertaisia ohjeita ja ohjeistuksia maatalouteen myös tulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). - Madam President, I think it is refreshing to have a report coming before Parliament today starting with the word ‘simplification’. Of course that in itself should not be necessary but it suggests that until now it has been too complicated.

Anything involving an educational approach to a particular topic should involve simplification rather than complication. We have had too much complication up until now, as anybody who has attended farmers’ meetings will know. Farmers are driven absolutely berserk by the amount of forms they have to fill in and the overbearing inspectorate they have to endure.

So I welcome this proposal. Of course it also has to be said that what you do with forms is not actually going to decide how you farm your land. It is the way the farmers treat their animals and the way they farm their land that is going to give us the traceability, accountability and food security and quality that we need.

So this is a step in the right direction. I hope we see many of them and in due course eliminate the need for the word ‘simplification’ to be introduced, because it should be there automatically.

 
  
  

Report: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, äänestin mietinnön puolesta, mutta tärkeässä 34 artiklassa, tarkistuksen 5 kohdalla, äänestin väärin. On todella tärkeää, että tätä hiilijalanjäljen määrää selvitetään ja että selvitetään myös sen kustannukset. Olisi korkea aika siirtyä yhteen parlamentin istuntopaikkaan, ja olen todella iloinen, että Iso-Britannian uusi hallitus on ottanut ohjelmaansa sen, että tämä asia nostetaan esille. Toivon, että muutkin jäsenvaltiot tarttuvat siihen. Kysymys on ympäristöasiasta, kysymys on kustannuksista. Niin kauan kun Euroopan parlamentilla on mahdollisuus käyttää tällaiseen ralliin niin paljon rahaa kuin nyt käytetään, me emme tiedä mitään taloudellisesta kriisistä.

 
  
  

Recommendation for second reading: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sonia Alfano (ALDE). - Allora, per quanto riguarda la relazione Ţicău io ho votato a favore della posizione comune per l'aggiornamento della direttiva sull'efficienza energetica nel settore dell'edilizia, perché l'obiettivo è quello di far partire dalla fine del 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione che abbiano un bilancio energetico pari a zero e deve essere perseguito con forza dalle Istituzioni europee. C'è un impegno comune da parte dell'Europa, forte è la convinzione che per il futuro prossimo non bisognerà produrre più energia bensì utilizzare meglio quella prodotta.

Il risparmio energetico e l'efficienza energetica rappresentano a tutti gli effetti una fonte di produzione di energia, non dobbiamo attendere dieci anni per muoverci in questa direzione, bisognerebbe che gli Stati membri si impegnassero da subito nel raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica utilizzando quelle risorse finanziarie destinate ad oggi alla produzione di maggiori quantità di energie.

Ricordo in particolare lo scellerato avvio del programma nucleare in Italia a danno e a rischio della salute dei cittadini e dell'ambiente con un enorme dispendio di risorse pubbliche e per produrre tra non meno di vent'anni quella quantità di energia di cui non avremmo bisogno se investissimo sin da subito le stesse risorse sull'efficienza energetica. Investimenti verdi, non scorie radioattive per i nostri figli!

Passo adesso alla dichiarazione di voto per la relazione Rühle.

 
  
  

Report: Heide Rühle (A7-0151/2010)

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). - L'ho votata favorevolmente perché ritengo importante che il Parlamento sostenga la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina relativa agli appalti pubblici. Questo renderà più agevole il lavoro sia delle amministrazioni che delle imprese e in particolare di quelle medio-piccole, che verranno facilitate a partecipare alle gare.

Ritengo fondamentale il riferimento all'utilizzo degli appalti pubblici come strumento per incoraggiare percorsi di sviluppo sostenibile attraverso l'introduzione di criteri ambientali e sociali all'interno dei bandi. Penso inoltre che sia dovere di questo Parlamento e delle Istituzioni europee, specie con riferimento agli appalti pubblici, quello di promuovere in maniera insistente una sempre più completa e ampia trasparenza rispetto all'utilizzo del denaro pubblico attraverso tutti i mezzi possibili, soprattutto Internet.

Il controllo da parte dei cittadini rappresenta un apporto fondamentale per un utilizzo dei fondi pubblici che sia nell'interesse reale della collettività e per combattere, come ci ricorda la commissione per lo sviluppo regionale, l'elevata corruzione a livello di autorità locali e regionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Veřejné zakázky patří bohužel také k největším příkladům, kde vzniká korupce. Ráda jsem podpořila zprávu paní Heide Rühle volající po zjednodušení veřejných zakázek. Ale současně upozorňuji, že dokud Evropská komise nezavede veřejný portál s informacemi o okolnostech podezřelých zakázek z fondů Unie, mnoho se toho nezmění. Soutěž nebude efektivní, spravedlivá a dostupná pro malé a střední podnikatele. Jde mi o monitoring a analýzy, o referenční cenu za např. jeden km dálnic, zveřejňování skutečných vlastníků vítězných firem, včetně dceřiných firem holdingů a také jména opakovaných vítězů, aby to mohla prověřit média a veřejnost.

 
  
  

Report: Franziska Keller (A7-0140/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Madam President, I also wanted to speak on energy efficiency but apparently the rule is that, if there are no amendments, no oral explanation may be made, so I will put in a written one.

On the Keller report I want to be very clear that I reject it on the basis of paragraphs 44 and 45 and recital I. I regard paragraph 44 as deeply disturbing.

Also, where does this Parliament sit? Last year and the year before we pressed the Commission to take action to assist dairy farmers across the European Union who were in a dire situation. The Commission responded with export refunds as an emergency measure. The only people who complained to me about it were from New Zealand, which is not a developing country. I think that to put these paragraphs into this otherwise good report does a disservice to this Parliament and to our producers across the European Union, who are struggling. We are reducing production in Europe. That has a consequence for the developing world. We need to heed it.

 
  
MPphoto
 

  President. − Mrs McGuinness, you were exactly right on the Rules. I had thought that Mrs Alfano was going to carry on in a similar vein to Mrs Jäätteenmäki, but in fact that report should not have had any explanations of vote. You are correct.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). - Madam President, I just want to say that I agree with my colleague Ms McGuinness. We had difficulties with some of the proposals here and for that reason we did not go with the EPP line, which we would normally like to do. I think Ms McGuinness has explained why. I fully understand and also concur with what she said, so I hope that the EPP will understand as well.

 
  
  

Report: Hella Ranner (A7-0130/2010)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Voorzitter, ik heb het verslag Ranner gesteund, omdat het een goede oplossing biedt voor de problematiek van de rij- en rusttijden in het wegvervoer. Die oplossing ligt in het harmoniseren van de wetgeving en in de interpretatie daarvan. Dat vindt u terug in paragraaf 17 zoals die is geamendeerd.

De Europese Commissie moet in samenwerking met Corte, Tispol en Euro Contrôle Route werken aan een artikelsgewijze handhavingsinterpretatie van de wetgeving. Ook moet deze interpretatie duidelijk en bekend worden bij alle handhavers op de Europese wegen.

Voorts benader ik graag de geamendeerde paragraaf nr. 27. Ik roep alle chauffeurs op gebruik te maken van het meldpunt disproportionele handhaving bij Euro Contrôle Route. Chauffeurs, het moet anders in Europa op het gebied van de rij- en rusttijden en dus moet daar bewijs voor worden geleverd. Meldt derhalve uw klachten bij het loket van Euro Contrôle Route.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signora Presidente, la relazione del collega sottolinea in maniera precisa come ci siano ancora delle notevoli discrepanze nel trattamento delle gravi infrazioni delle norme in materia sociale nel trasporto stradale tra i vari Stati membri. Sono pertanto favorevole alle misure proposte nel testo in questione per ciò che riguarda l'armonizzazione e l'equiparazione delle infrazioni e delle relative sanzioni a livello europeo e all'eventuale istituzione di uno strumento di coordinamento a livello dell'Unione europea.

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
  

Request for consultation of the European Economic and Social Committee - Towards a European road safety area: strategic guidelines for road safety up to 2020

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Nach wie vor passieren noch immer viel zu viele Unfälle auf den Straßen Europas. Das hat zum einen mit dem steigenden Verkehrsaufkommen, aber auch mit der Überforderung der Verkehrsteilnehmer durch beruflichen oder privaten Stress, Übermüdung, aber auch schlichtweg einem Wirrwarr an Verkehrsschildern und Reklamewänden und Co. zu tun. Nicht vergessen werden darf auch, dass der Schwerverkehr gerade bei Unfällen mit Schwerverletzungen bzw. Todesfolge einen negativen Beitrag leistet.

Im Sinne der Umwelt gilt es einerseits, Lippenbekenntnisse wie die Güterverlagerung auf die Schiene endlich umzusetzen, aber auch intelligente Verkehrsregelungen wie Ampelphasen einzusetzen. Verkehrsberuhigte Zonen, Fahrverbote in den Innenstädten usw. sind noch nicht hinreichend erforscht und sollten daher nicht großflächig eingesetzt werden. Auf manche Problematiken wird einfach zu wenig eingegangen, weshalb ich dagegen gestimmt habe.

 
  
  

Recommendation for second reading: Jean Lambert (A7-0118/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Esta proposta insere-se no quadro dos esforços legislativos envidados pela União no sentido de criar um Sistema Europeu de Asilo. Este Gabinete Europeu de Apoio deverá, assim, prestar uma assistência especializada aos Estados-Membros e contribuir para a aplicação de uma política europeia comum de asilo coerente e de alta qualidade.

A criação deste novo Gabinete será, sem dúvida, uma mais-valia para o reforço da confiança mútua e da partilha de responsabilidades entre os Estados-Membros. Deverá facilitar o intercâmbio de informações, análises e experiências entre eles, organizar acções de formação e desenvolver cooperações concretas entre as administrações encarregadas da análise de pedidos de asilo. É importante que se faça face às divergências significativas no processo de tomada de decisão dos 27 Estados-Membros no que diz respeito aos pedidos de protecção internacional e se consiga alcançar uma certa convergência na maneira como os Estados-Membros analisam e dão resposta a esses pedidos.

Apoio a proposta da relatora no sentido de se incluir a prestação de apoio em matéria de reinstalação. Concordo que o financiamento desta nova agência, nas suas primeiras fases, seja assegurado pelas alterações orçamentais necessárias ao Fundo Europeu para os Refugiados.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. As questões que se prendem com as matérias da imigração e, especialmente, com as do direito de asilo são particularmente sensíveis. A concessão ou não deste direito a cidadãos extracomunitários pode ter implicações dramáticas na vida destes e, por isso, reclama seriedade, atenção e particular humanidade. Creio ser de elementar bom senso que nem a política de portas abertas, sem critério que restrinja o acesso ao espaço da União, é admissível, nem a política de proibição absoluta de entradas é tolerável. É necessário um justo equilíbrio que procure conciliar os legítimos interesses e preocupações dos nacionais dos Estados-Membros com as necessidades daqueles que os procuram.

A este propósito, a criação de um Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo pode constituir um passo importante no sentido da adopção de melhores práticas, do estreitamento de relações de confiança entre os Estados e na consequente melhoria no intercâmbio de informações.

Não obstante, não posso deixar de frisar que os Estados-Membros não podem deixar de continuar a dispor de margem quanto à admissão ou não daqueles que querem acolher-se dentro das suas fronteiras e que a UE não deve escamotear que os Estados que a integram não têm interesses absolutamente convergentes nesta matéria.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo tem como objectivo prestar a assistência especializada que contribua para a aplicação de uma política europeia comum de asilo coerente e de alta qualidade. Este gabinete permite desenvolver a confiança mútua e a partilha de responsabilidades e será responsável pela coordenação do intercâmbio de informações e outras acções em matéria de reinstalação desenvolvidas pelos EstadosMembros. Enquanto promotora dos valores da dignidade humana, que constituem elementos basilares da liberdade, da democracia e do desenvolvimento sócio-económico, a União Europeia deve assumir, no contexto do actual panorama mundial, uma intervenção pioneira e exemplar também em matéria de asilo. A criação de um gabinete europeu de apoio aos estados-membros nesta área de intervenção com cidadãos de países terceiros será determinante para a aplicação de uma política europeia comum de asilo, reforçando a co-responsabilidade e a solidariedade dos estados-membros numa actuação coerente e condigna com os valores e princípios do projecto de construção europeia. Apelo para que, de forma célere sejam assegurados os mecanismos e recursos necessários para a concretização do Gabinete de Apoio.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai apporté ma voix à la création du Bureau européen de soutien en matière d'asile en espérant qu'il permettra d'apporter une plus-value certaine à un système européen d'asile aujourd'hui nettement insuffisant. Certes, j'aurais aimé que le mandat de ce Bureau soit plus ambitieux et constitue l'instrument par lequel une solidarité obligatoire entre les Etats membres se mette enfin en place, pour en finir avec la loterie du droit d'asile. Ce vœu restera pieux tant que des procédures communes d'asile ne seront pas adoptées. Ce Bureau aura au moins le mérite de contribuer - du moins je l'espère - à une meilleure identification des enjeux et problématiques de l'asile, afin d'assurer la meilleure protection aux personnes victimes de persécutions et qui cherchent refuge dans nos pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Am votat în favoarea constituirii Biroului European de Sprijin pentru Azil întrucât, în cazul statelor membre al căror sistem de azil naţional este supus unor presiuni, Biroul sprijină punerea în aplicare a unor mecanisme de solidaritate menite să favorizeze o mai bună repartizare a beneficiarilor de protecţie internaţională din statele membre în cauză către alte state membre, asigurându-se totodată faptul că sistemele de azil nu fac obiectul unui abuz. Este salutar faptul că Biroul European de Sprijin pentru Azil va coordona acţiunile comune de asistare a statelor membre care se confruntă cu situaţii specifice, precum fluxuri mari de resortisanţi din ţări terţe care au nevoie de protecţie internaţională.

Este esenţial să aliniem atât legile, cât şi practicile ce ţin de azil. Biroul European de Sprijin pentru Azil va identifica bunele practici, va organiza formări la nivel european şi va îmbunătăţi accesul la informaţii exacte despre ţările de origine. De asemenea, consider că printre activităţile Biroului European de Sprijin pentru Azil ar trebui să figureze şi elaborarea de orientări în vederea facilitării unei evaluări mai corecte a cererilor de azil, precum şi monitorizarea respectării şi aplicării legislaţiei comunitare în cauză.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Siamo convinti del valore aggiunto che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo rappresenterà per lo sviluppo della fiducia reciproca, della condivisione delle responsabilità, politiche ed economiche. Gli Stati membri dell'UE devono ancora trovare un accordo finale sul trattamento da riservare ai rifugiati, sul profilo delle persone cui riconoscere tale status e, soprattutto, devono superare le riserve di alcuni governi sulla questione degli eventuali costi.

Quest'Ufficio avrà il compito di fornire assistenza specializzata, avrà un ruolo di coordinamento, di scambio di informazioni e di azioni relative al reinsediamento dei profughi. Gestirà programmi di formazione rivolti ai responsabili nazionali del settore, contribuendo a una maggiore armonizzazione delle diverse prassi nazionali. Fondamentale sarà la prerogativa riservata a noi deputati di nominare il suo direttore esecutivo.

Ritengo doveroso sottolineare la nostra richiesta di apportare le necessarie modifiche al bilancio del Fondo europeo per i rifugiati, allo scopo di assicurare un adeguato finanziamento alla nuova agenzia. La maggiore questione politica resta il rapporto tra solidarietà umana e ripartizione degli oneri finanziari: l'UE è chiamata a sostenere efficacemente quegli Stati che sono maggiormente colpiti dai flussi migratori e da un numero elevato di richiedenti asilo, con pressioni specifiche e spesso sproporzionate rispetto alla loro dimensione nazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Em matéria tão sensível, relacionada com os direitos do homem, a criação de um Gabinete Europeu de apoio em matéria de Asilo é importante por permitir, ao nível da UE, uma assistência especializada, que ajude na definição de uma política europeia comum de asilo coerente e de qualidade. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Das Unterstützungsbüro für Asylfragen könnte eine durchaus sinnvolle Einrichtung werden, dann nämlich, wenn es bei der Rückführung eine koordinierende Tätigkeit übernimmt und so die Rückführungsmaßnahmen beschleunigt. Demzufolge wäre auch die Unterstützung bei der Neuansiedlung hilfreich. Im vorliegenden Bericht kommt dieses für mich wichtige Ziel aber nur untergeordnet zum Ausdruck. Stattdessen enthält er viele bürokratische Vorschläge, die einen aufgeblähten Apparat und eine schleppende Vollziehung der Maßnahmen erwarten lassen. Ich habe mich daher der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Esprimo sostegno alla proposta volta alla creazione di un Ufficio Europeo di sostegno in materia di asilo. Quest'Ufficio, inizialmente finanziato attraverso il Fondo europeo per i rifugiati, avrà il compito di fornire assistenza specializzata necessaria all'attivazione di una politica comune in materia di asilo e coordinerà gli scambi di informazioni e di azioni relative al reinsediamento dei profughi. In attuazione dei principi di trasparenza e di controllo democratico, spetterà al Parlamento europeo la nomina del suo direttore esecutivo. La solidarietà intracomunitaria si attuerà sulla base di un accordo fra gli Stati membri e con il consenso dell'interessato. Plaudo, poi, alla Istituzione del forum consultivo, voluto grazie alla spinta di noi deputati, volto ad assicurare uno stretto dialogo tra l'Ufficio di sostegno e le diverse parti interessate.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Δώσαμε σήμερα το πράσινο φώς για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Τα οφέλη είναι πολλαπλά. Η Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα συντελέσει καθοριστικά στην ολοκλήρωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ασύλου. Θα θέσει ταχέως σε λειτουργία έναν επιχειρησιακό οργανισμό που θα συντονίζει και θα ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου προωθώντας την προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων εθνικών πρακτικών. Η υπηρεσία θα συμβάλει επίσης στη σύγκλιση των κανονιστικών ρυθμίσεων που ισχύουν στην ΕΕ στον τομέα του δικαιώματος ασύλου. Έχοντας υπόψη όλα αυτά τα οφέλη, αλλά και την συναίνεση που έχουν επιδείξει τόσο τα κράτη μέλη όσο και τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου, υπερψήφισα με μεγάλη χαρά την πρόταση για την δημιουργία του.

 
  
  

Recommendation for second reading: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), per iscritto. − Sebbene il voto favorevole a questa relazione sia un atto dovuto, visto che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona si sono resi necessari alcuni adeguamenti concernenti la base giuridica e gli atti delegati, vorrei sottolineare l'importanza che riveste l'efficienza energetica nel campo dell'edilizia nel raggiungimento entro il 2020 dell'obiettivo UE della riduzione del 20% del consumo energetico e delle emissioni di CO2 e dell'aumento del 20% della produzione di energia da fonti rinnovabili. Come noto, infatti, nei centri urbani gli obiettivi in materia di efficienza energetica e il taglio delle emissioni dipende soprattutto dal miglioramento dell' efficienza energetica degli edifici esistenti e di quelli in costruzione.

Tuttavia ritengo che la direttiva fissi degli obiettivi molto ambiziosi che le amministrazioni comunali faranno fatica a raggiungere senza l'apporto di strumenti di finanziamento, anche di fonte comunitaria. Penso soprattutto all'enorme opera di recupero energetico dello stock di edifici già esistenti come quello dell'edilizia popolare, il cui rinnovo energetico (che aiuterebbe le famiglie a ridurre le spese delle bollette) richiederà un notevole impegno economico da parte dei comuni.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce texte ambitieux vise à favoriser la construction/rénovation des bâtiments selon des normes plus respectueuses de l’environnement car plus économes en énergie. J’ai voté avec détermination pour son adoption. L’Union européenne marque par ce type d’initiative son rôle de leader en ce qui concerne le développement durable. Cette directive est un bon compromis entre incitation et contrainte en matière de construction éco-responsable.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O sector da construção é responsável por 40% do consumo energético e por 35% das emissões na UE. A presente legislação estipula que, até 2020, os novos edifícios tenham um consumo quase nulo de energia e que edifícios existentes renovados cumpram requisitos mínimos de desempenho energético. Esta legislação irá, assim, contribuir para a redução da dependência energética europeia, para a diminuição das emissões de CO2, para a melhoria da qualidade do ar, interior e exterior e para aumentar o bem-estar nas cidades. O incentivo ao melhor desempenho energético dos edifícios representa também uma oportunidade de requalificar as nossas cidades, contribuindo para o turismo, para a criação de emprego e crescimento económico sustentável na UE. A requalificação requer, no entanto, um aumento do investimento público e privado. Estamos perante um investimento público de proximidade com efeito directo na criação de emprego e no envolvimento das PMEs, um programa de requalificação das cidades será um programa adequado ao relançamento da economia. Apelo, por isso, à Comissão e aos Estados Membros que utilizem os fundos estruturais na requalificação ambiental e energética dos edifícios, servindo de catalisador ao financiamento privado e que, em conjunto, encontrem o modelo de financiamento adequado à remodelação dos edifícios existentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Nous passons 50 % de notre vie dans notre logement. Aujourd’hui, 30 % des logements existants en Europe sont malsains, même s’il existe une grande disparité entre les différents États membres. Il est donc important non seulement de promouvoir de nouvelles constructions durables mais aussi de rénover durablement. Je salue cette nouvelle législation qui aidera les consommateurs à réduire leur facture énergétique et l'ensemble de l'UE à atteindre son objectif climatique de réduction de consommation d'énergie de 20 %, en 10 ans. Les États membres devront adapter leur code du bâtiment afin que tous les bâtiments construits dès la fin de 2020 soient conformes à des normes énergétiques élevées. Les bâtiments existants devront, si possible, être améliorés. Pour le Mouvement démocrate, la question du logement est aussi celle de l’urbanisme et de la qualité du bâti. Nous devons donner la priorité à la manière dont nos lieux de vie sont conçus. Il faut donc inciter à la réhabilitation du patrimoine bâti, par exemple par une modulation des taxes foncières en fonction des performances énergétiques des bâtiments. Nous appelons donc les États membres à mettre en place une fiscalité réorientée pour susciter chez chaque acteur des comportements plus écoresponsables.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Consider acest report ca fiind benefic pentru viitorul energetic al Uniunii Europene, atât timp cât obiectivele trasate sunt fezabile şi în concordanţă cu situaţia financiară din toate statele membre. Obiectivele adoptate de către Consiliu în 14 aprilie 2010 referitoare la necesitatea reducerii diferenţelor majore dintre statele membre în materie de eficientizare termică a clădirilor, precum şi ţinta propusă de a face ca toate clădirile să aibă un consum zero de energie până în 31 Decembrie 2020, prin efectuare unor paşi graduali de către statele membre în 2015 şi 2018, sunt salutare. Comisia şi Consiliul trebuie să ia însă în considerare faptul că multe din statele membre se confruntă încă cu recesiunea economică şi vor avea nevoie de sprijin financiar şi logistic pentru atingerea obiectivelor propuse. Comisia trebuie să aibă în vedere pentru viitor elaborarea unui plan de intervenţie financiară prin alocarea de fonduri pentru dezvoltare care să vină în sprijinul statelor membre ce nu reuşesc să aloce fondurile necesare, în special pentru lucrările de reabilitare. Această măsură trebuie percepută în folosul cetăţeanului, întrucât acesta este cel care suportă o parte din cheltuielile de reabilitare.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente a recomendação relativa ao desempenho energético dos edifícios porque apresenta propostas ambiciosas e exequíveis para a redução em 20% do consumo energético e das emissões de CO2 nos sectores não abrangidos pelo sistema de transacção de direitos de emissão até 2020. Esta Directiva terá efeitos directos na vida dos cidadãos europeus, uma vez que vai ajudar os consumidores a baixar as suas despesas energéticas e, ao mesmo tempo, pode contribuir para a criação de milhões de empregos em toda a UE através dos investimentos previstos para a melhoria da eficiência energética e a utilização de energias renováveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Em 2008 a Europa comprometeu-se a alcançar, o mais tardar até 2020, uma redução de 20% do consumo de energia e a assegurar 20% do seu consumo de energia a partir de fontes renováveis. A melhoria da eficiência energética dos edifícios é a maneira mais eficaz de reduzir em 20% o consumo energético e as emissões nos sectores não abrangidos pelo sistema de transacção de direitos de emissão. Para além disso, os edifícios eficientes permitem, em média, uma economia de energia de 30% em relação aos edifícios convencionais.

A 13 de Novembro de 2008 a Comissão apresentou a sua proposta de alteração da Directiva 2002/91/CE relativa ao desempenho energético dos edifícios. Estas alterações terão impactos significativos na vida dos cidadãos europeus, visto que terão consequências imediatas nos edifícios em que estes habitam e criará a necessidade de investigação e desenvolvimento de tecnologias mais eficientes no sector da construção. Para além disso, esta estratégia será criadora de empregos e contribuirá para um crescimento sustentável. Sendo que a redacção actual tem por base o acordo alcançado entre o Parlamento Europeu e o Conselho, em Novembro de 2009, apoio a proposta da relatora.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A adopção desta directiva relativa ao desempenho energético dos edifícios constitui um passo importante para a redução das emissões de CO2 e da dependência energética da Europa. São factores cada vez mais decisivos para a qualidade de vida dos cidadãos europeus e para a competitividade da nossa economia e da nossa organização social. Considerando que o sector da construção é responsável por 40% do consumo energético e por 35% das emissões totais de CO2, a auto-suficiência energética dos novos edifícios e a melhoria do desempenho energético de edifícios renovados revestem-se de uma importância decisiva para que a União Europeia possa atingir o objectivo de, até 2020, obter uma redução de 20% do consumo de energia e aumentar em 20% o recurso a fontes renováveis de energia e a eficiência energética. Além de ajudar os consumidores particulares e os serviços públicos a baixar as despesas energéticas, espera-se que a aplicação desta nova legislação ajude a combater crise no sector da construção civil e seja um contributo para o desenvolvimento de políticas de requalificação urbana, que terão um impacto positivo ao nível da melhoria da qualidade de vida e de bem-estar dos cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A melhoria do desempenho energético dos edifícios assume particular importância no aumento da eficiência energética global na UE e na redução das emissões de GEE. Se a União Europeia quiser cumprir os objectivos que propõe, visando reduzir em 20% o consumo energético, em assegurar 20% do consumo de energia a partir de fontes renováveis e em aumentar a eficiência energética em 20% no horizonte 2020, terá de apostar bastante no melhor desempenho energético dos edifícios.

O acordo político alcançado entre o Parlamento e o Conselho resulta na clarificação de aspectos técnicos, requisitos mínimos do desempenho energético consoante a idade do edificado com ou sem renovação, valorizando o papel das autoridades locais e regionais e o apoio às autoridades públicas na aplicação de recomendações.

Mas mantemos algumas preocupações no que respeita ao papel reforçado da Comissão na avaliação dos planos nacionais e relatórios de inspecção, assim como nas adaptações ao Tratado de Lisboa, as quais centralizam mais poder na Comissão por via dos denominados actos delegados.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), na piśmie. − Podstawowe czynniki kształtujące efektywność energetyczną to: 1. Konwersja jednego rodzaju energii w drugi tak, by można było wykonać konkretną pracę użytkową. Im dłuższy łańcuch przemian, tym większe straty. W praktyce chodzi głównie o strumień energii cieplnej uwalnianej z pierwotnych źródeł energii, której duża część przechodzi do środowiska. Można ten efekt zmniejszyć w procesach kogeneracyjnych, których sprawność może osiągać nawet ok. 90%. 2. Opór elektryczny, tzw. opór Ohma, istotny przy przesyle energii elektrycznej. 3. Opór cieplny. Mały opór jest istotny w wymiennikach ciepła, zaś duży funkcją małego przewodnictwa ciepła przez materiały izolacyjne. Wykorzystanie tych materiałów izolacyjnych (np. styropian, wełna mineralna, beton komórkowy) w istotny sposób zmniejsza zapotrzebowanie mieszkalnictwa na energię cieplną. Jest ono aktualnie duże, równe ok. 40% całkowitej ilości użytkowanej energii. 4. Tarcie w procesach antyfrykcyjnych, np. w łożyskach, lub frykcyjnych, np. w hamulcach, dotyczy głównie pojazdów i samolotów (turbulencje). Straty tarcia to ok. 30% energii całkowitej.

Byłem za przyjęciem regulacji bez poprawek, gdyż straty energii w mieszkalnictwie są – obok strat konwersji – największe, zaś oszczędności pomogą ludziom ubogim. W przypadku Polski termomodernizacja, obok kogeneracji, może przynieść korzyści gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Powinien w tym zakresie istnieć pewien priorytet realizacyjny, gdyż nowe regulacje często hamują implementację wcześniejszych.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai approuvé les projets de directives révisées sur la performance des bâtiments car je pense qu’il est nécessaire que les nouvelles constructions s’inscrivent dans une logique d’économie d’énergie, et que des normes contraignantes s’appliquent dans ce domaine, afin qu’elles soient respectées de façon efficace partout. Les bâtiments publics donneront l’exemple dès 2018, ce qui pourra donner plus de poids et de légitimité aux autorités publiques dans leurs campagnes d’information aux citoyens. Ces textes prévoient également que l’économie d’énergie soit un élément fondamental dans la rénovation des bâtiments ; je souhaite donc que ces mesures donnent une nouvelle impulsion aux PME et que les Etats membres renforcent les programmes de formation pour la main d’œuvre chargée de la mise en œuvre de l’efficacité énergétique des bâtiments. De même, en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des produits consommateurs d’énergie, j’estime nécessaire que les consommateurs aient connaissance des caractéristiques énergétiques des produits qu’ils achètent.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A questão da eficiência energética é determinante no âmbito da "Estratégia 2020". Com esta aprovação é dado um passo muito importante para a redução dos consumos energéticos ao longo dos próximos anos, tendendo para edifícios com um consumo quase nulo de energia até 2020. O esforço tem que ser feito não só quando da construção dos novos edifícios mas também quando se proceda a grandes obras de remodelação nos edifícios já existentes. Determinante será também que bom exemplo possa ser dado na edificação pública. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Leicht durchführbare energiesparende Maßnahmen wurden in den vergangenen Jahren bereits vielfach umgesetzt, wie hoch tatsächlich noch das leicht – also ohne extrem aufwendige Sanierungen – erreichbare Energieeinsparpotential ist, lässt sich schwer abschätzen. Das Ganze darf jedenfalls nicht dahingehend ausarten, dass großartig energieeffizient renovierte Gebäude leer stehen, weil die Miete exorbitant steigt. Generell darf selbst im Namen des Klimaschutzes bei Renovierungen nicht unzulässig ins Eigentumsrecht der Bürger eingegriffen werden.

Energiesparlösungen sind zum Teil sehr kostenintensiv und nicht immer komplett ausgereift, da darf nicht einfach etwas vorgeschrieben werden, sondern es gilt mit Förderungen Anreize zu setzen. Angesichts bevorstehender Lohn- und Sozialkürzungen gilt es doppelt und dreifach zu checken, dass die neuen Vorschriften den einfachen Häuslbauer oder -besitzer nicht in den Ruin treiben. Die Auswirkungen des Energievorhabens sind nicht klar abschätzbar, weshalb ich dagegen gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − ES nustatė, kad pastatų sektorius – vienas iš daugiausiai turinčių energijos taupymo galimybių. Pastatuose, kuriuose energija vartojama efektyviai, vidutiniškai sutaupoma 30 proc. energijos, palyginti su įprastiniais pastatais. Naujosiose ES valstybėse, taip pat ir Lietuvoje, daugelyje daugiabučių iššvaistoma apie 60 proc. šilumos energijos. O tokių daugiabučių vien Lietuvoje yra virš 35 tūkstančių. Jų gyventojai ne tik moka milžiniškas sumas už šildymą, bet ir yra atsakingi už tonas išskiriamų CO2 išlakų. Konservatorių vyriausybė Lietuvoje nesugeba pradėti pastatų apšiltinimo. Po beveik dvejų metų pažadų, kad renovacijos netrukus prasidės, nebuvo atnaujintas nei vienas pastatas.

Balsavau už šią rekomendaciją dėl pastatų energetinio naudingumo, nes ji iškelia „artėjimo prie beveik nulinių energijos sąnaudų pastatuose“ tikslą. Tai garantuos, kad ES pastatai laikui bėgant taps energetiškai tvarūs. Įgyvendami šią direktyvą prisidėsime prie to, kad ES iki 2020 m. penktadaliu sumažintų energijos vartojimą. Investicijos siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą sukurs milijonus darbo vietų ir prisidės prie ES ekonomikos augimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Esprimo il mio sostegno alla raccomandazione volta a migliorare il rendimento energetico nell'edilizia. Rendimento energetico, significa non solo risparmio energetico, ma anche riduzione delle emissione di CO2 e gas serra. Per raggiungere quest'obiettivo si dovrebbe limitare la dispersione di energia in campo immobiliare, aumentata anche a causa di una tecnologia che ha spostato i costi energetici dalla costruzione al mantenimento. La ricerca nel settore delle costruzioni si sta orientando verso il "green building".

Oggi i maggiori progetti si concentrano nei territori dei Paesi temperati, dove la diffusione di queste tecnologie consente già di ipotizzare, in un breve futuro, delle "città sostenibili". Nei Paesi mediterranei le nuove tecnologie non si stanno diffondendo con la stessa rapidità. Anche se in queste zone il problema della dispersione di calore é meno rilevante, gli edifici non hanno una maggiore sostenibilità ambientale.

Infatti, l'utilizzo crescente d'impianti di condizionamento, sempre più diffusi nelle abitazioni, comporta un elevatissimo impiego di energia. E' pertanto necessario che l'Unione europea attui campagne informative e agisca tramite il ricorso ai fondi comunitari, incentivi e campagne informative, l'impiego e la ricerca sulle nuove tecniche produttive.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η επίτευξη του στόχου 20-20-20 έως το 2020, δηλαδή μείωση κατά 20% στην κατανάλωση ενέργειας, η αύξηση του μεριδίου 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%, απαιτεί συντονισμένες και στοχευόμενες ενέργειες τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη. Ειδικότερα, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να μειωθούν κατά 20% η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ (Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών). Συγκεκριμένα, στα ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια μπορεί να επιτευχθεί κατά μέσο όρο 30% περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας από ό,τι στα συμβατικά. Επιπρόσθετα, τα ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια χρησιμοποιούν λιγότερο νερό και έχουν μικρότερο κόστος συντήρησης και παροχής κοινωφελών υπηρεσιών. Υπερψήφισα λοιπόν την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, γιατί αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών, δεδομένου ότι επηρεάζει άμεσα τα κτίρια στα οποία ζουν και τα οποία χρησιμοποιούν. Επιπλέον, οι επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα δημιουργήσουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στη οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ ενώ, ταυτόχρονα, θα συμβάλουν και στην εξοικονόμηση αναγκαίων οικονομικών πόρων που αυτή τη στιγμή σπαταλούνται για τη συντήρηση ενεργοβόρων κτιρίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Sectorul clădirilor este responsabil de aproape jumătate din emisiile de CO2 neincluse în sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii şi are un mare potenţial de reducere, cu costuri negative sau scăzute, a acestor emisii. Noua directivă privind eficienţa energetică a clădirilor stabileşte un set de indicatori/ cerinţele minime în cazul performanţei energetice a clădirilor noi, astfel încât acestea să ajungă, până în 2020, la un consum de energie aproape egal cu zero, energia provenind în mare parte din surse regenerabile, precum şi aplicarea acestor cerinţe clădirilor existente.

Este esenţială informarea cetăţenilor asupra acestor cerinţe şi încurajarea lor ca şi la renovarea clădirilor să introducă sisteme inteligente de contorizare (să înlocuiască sistemele de apă caldă şi climatizare cu alternative eficiente din punct de vedere energetic, precum pompele de căldură reversibile). Pentru stimularea măsurilor legate de eficienţa energetică, se va asigura o finanţare parţială din bugetul Uniunii. Statele membre trebuie să ia măsuri adecvate pentru implementarea rapidă a acestei directive. Am votat acest raport deoarece noua legislaţie îi va ajuta pe consumatori să îşi reducă valoarea facturilor la energie, iar UE va putea astfel să atingă obiectivul de reducere a consumului de energie cu 20% până în 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. − Mi voto a favor de esta importante Directiva se debe a la necesidad de mejorar la eficiencia energética de los edificios, uno de los ámbitos con mayor potencial para contribuir a los objetivos generales de la UE de aumentar en un 20 % la eficiencia energética para el año 2020. Según el texto, acordado entre el Parlamento Europeo y el Consejo, antes de finalizar el año 2020, todos los edificios nuevos deberán tener un consumo energético nulo, produciendo tanta energía como consuman. Los edificios públicos deberán dar ejemplo, cumpliendo con esta normativa antes del 31 de diciembre de 2013. El presupuesto de la UE financiará parte de los costes de las reformas. Además, los inmuebles existentes deberán cumplir unos estándares más elevados de eficiencia energética calculados por los Estados miembros a partir de un marco común establecido en la Directiva. El indicador para medir la eficiencia energética de los edificios deberá ser incluido en los anuncios publicitarios de venta o alquiler que aparezcan en los medios de comunicación. Otra novedad importante es la exigencia de incluir contadores inteligentes y sistemas de control y gestión orientados al ahorro energético. La Directiva será revisada antes del año 2017.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – Le vote d'aujourd'hui sur les règles de l'Union européenne pour la performance énergétique des bâtiments représente une avancée majeure en matière d'efficacité énergétique. Cependant, nous déplorons fermement que la législation ne prenne pas en compte les exigences de rénovation des bâtiments existants, qui représentent pourtant 40% de la consommation d'énergie et 36% des émissions des gaz à effet de serre en Europe. Au lieu de mettre en place une politique ambitieuse d'efficacité énergétique en investissant massivement dans la rénovation des bâtiments, l'UE se concentre uniquement sur les nouvelles constructions. Elle laisse passer l'occasion de créer des millions d'emplois, de réduire notre dépendance énergétique vis-à-vis de nos voisins et de lutter de manière significative contre le changement climatique.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − De bouwsector is een sector met een enorm potentieel aan mogelijkheden voor energiebesparing. De sector is verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en 35% van het totaal aan broeikasgasemissies.

Verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen is de meest effectieve manier om het energieverbruik en de emissie-uitstoot te verminderen.

Het akkoord dat voorligt verdient onze volle steun. Uiterlijk op 31 december 2020 moeten alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal zijn. Alle overheidsgebouwen zelfs al twee jaar eerder. Ook bij de renovatie van oudere gebouwen gelden voortaan minimumeisen inzake energieprestaties. Bijna energieneutrale gebouwen zijn gebouwen met een zeer hoge energieprestatie. De dicht bij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die zij verbruiken, dient daarenboven in zeer aanzienlijke mate geleverd te worden uit hernieuwbare energiebronnen.

Het is een goede zaak dat de richtlijn aandacht besteedt aan het verschaffen van financieringsinstrumenten om deze overgang te bewerkstelligen. De lidstaten moeten uiterlijk op 30 juni 2011 een lijst opstellen met maatregelen om de doelstellingen van deze richtlijn te verwezenlijken. Tenslotte moet de Commissie de werking van de richtlijn tijdig evalueren. Dat gebeurt uiterlijk op 1 januari 2017. Deze richtlijn betekent een belangrijke bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering.

 
  
  

Report: Rui Tavares (A7-0125/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Stokholmo programa numato, kad būtų sukurta patikima ir tvari bendra prieglobsčio politika Eropos Sąjungoje. Tačiau norint įgyvendinti bei užtikrinti prieglogsčio politikos tikslus yra būtina skatinti valstybes nares savanoriškai dalyvauti bendroje ES pabėgėlių perkėlimo programoje, todėl Europos Parlamentas siekia, kad kuo daugiau valstybių narių būtų suteikta galimybė dalyvauti ES pabėgėlių perkėlimo programose. Europos Parlamentas palaiko Komisijos pasiūlymą ir mano, kad pabėgėlių perkėlimas turėtų būti vienas pagrindinių ES išorės prieglobsčio politikos aspektų. Jis turėtų būti toliau plėtojamas, o jo mastas turėtų būti plečiamas, kad taptų veiksminga ES taikoma apsaugos priemone.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, con il voto favorevole a questa relazione l'Europa ha fatto un passo avanti per dotarsi di una politica comune di asilo. Sarà così possibile garantire in modo migliore i diritti umani e al contempo contenere l'immigrazione clandestina.

In materia di migrazione e di integrazione, infatti, l'UE dovrà far sentire la propria voce assumendosi l'onere di definire regole europee e contribuire alle spese sostenute dei paesi UE che sono interessati da flussi migratori. Tuttavia, il reinsediamento non può e non deve prescindere da un'azione comune di contrasto alla clandestinità, che può essere svolta non solo in accordo con i paesi frontalieri, ma direttamente in quei paesi da dove partono i "futuri clandestini".

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − Resettlement of refugees is a process in which it is possible for these individuals to be resettled following a request by the UNHCR where it is deemed that there is a need for such individuals to receive international protection. This is one of the eligible criteria under the ERF. This process can be an ideal solution for those persons whose safety cannot be adequately guaranteed by nations of first asylum.

I am in agreement with the conclusions that have been made by the rapporteur and have therefore decided to vote in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Só através de uma política comum de asilo e de um programa conjunto de reinstalação é que poderemos prosseguir uma verdadeira política de direitos humanos na UE. A reinstalação é, sem dúvida, uma das soluções duráveis para os refugiados cuja protecção não possa ser garantida nos países de primeiro asilo. É importante que se disponibilizem os fundos adequados, embora apenas uma linha orçamental não possa ser considerada como uma verdadeira política de reinstalação.

Não tenho dúvidas da importância que reveste esta alteração ao Fundo dos Refugiados, permitindo preencher uma lacuna que existe em vários Estados Membros e melhorando a sua capacidade de acolhimento. Verifico com agrado que o número de Estados-Membros que participam neste programa cresceu nos últimos anos, sendo importante que consigamos incentivar os restantes a participar nele. Este instrumento de reinstalação deve continuar a ser desenvolvido e ampliado pela UE, de forma a consagrar uma protecção o mais eficaz possível.

A Comissão terá, assim, a capacidade de definir anualmente as prioridades comuns da UE quanto às pessoas a reinstalar, que poderão recair sobre regiões geográficas, nacionalidades ou categorias específicas de refugiados a acolher, embora concorde que deva ser garantida flexibilidade, para dar resposta a situações de emergência.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Presiunea fluxurilor migratoare se accentuează şi există o serie de state-ţintă pentru migraţie, a căror îngrijorare în faţa acestui fenomen trebuie înţeleasă. De aceea este important să funcţioneze Programul de reinstalare, care ar permite o repartizare echitabilă a responsabilităţii de a respecta obligaţiile internaţionale privind protecţia refugiaţilor, precum şi uşurarea sarcinii ţărilor împovărate de numărul mare de refugiaţi pe care îi găzduiesc.

Un lucru pozitiv l-ar reprezenta operaţionalizarea, în cursul acestui an, a Biroului European de Sprijin pentru Azil, care poate oferi sprijin statelor membre pentru punerea în aplicare a iniţiativelor de reinstalare. Indiferent de statul în care se va produce reinstalarea, lucrul cel mai important este acela de a li se oferi refugiaţilor acces imediat la cursuri de limbă şi de cultură ale ţării respective, cât şi alte facilităţi de ordin spiritual şi, la nevoie, consiliere psihologică.

Cred că durabilitatea trebuie să fie principala calitate a unui astfel de program, căruia i se asigură prin această decizie o perspectivă bugetară pe termen mai lung. Beneficiarii sunt deja persoane traumatizate de ruperea de cultura şi de tradiţiile ţării din care provin. Ei trebuie să-şi construiască o nouă identitate, proces traumatizant, care nu trebuie accentuat de precaritatea şi nesiguranţa viitorului lor.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A necessidade de reinstalação de refugiados vem assumindo uma importância crescente numa Europa que não se deseja fechada ao exterior nem cega àquilo que acontece fora dela. A capacidade de acolhimento e a solidariedade com aqueles que mais sofrem são duas características europeias de inspiração cristã e que conviria reabilitar em toda a sua plenitude sem descurar, no entanto, os limites legítimos que são definidos pelos seus Estados-Membros. Na verdade, as prioridades anuais comuns da UE em termos de regiões geográficas, mas também de categorias específicas de refugiados a acolher, não podem deixar de ter em conta as necessidades dos Estados e as suas circunstâncias particulares, devendo ser estimulada a sua participação em acções de reinstalação.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Uma das «acções elegíveis» para o Fundo Europeu para os Refugiados (FER) é a reinstalação. O Programa de Estocolmo defende que a UE deve actuar em parceria e cooperar com países terceiros que recebam grande número de refugiados. A Comissão Europeia define anualmente as prioridades comuns da UE quanto às pessoas a reinstalar, devendo essa definição permitir a flexibilidade suficiente para acorrer a situações de emergência. Deve-se dar atenção, nomeadamente às vítimas de sistemas culturais, sociais e políticos mais repressores e discriminatórios. O número dos Estados-Membros que participam nos programas de reinstalação da UE tem crescido continuamente devendo ser ampliado ao maior número de Estados-Membros. Saliento o impacto positivo do escalonamento de valores financeiros a disponibilizar nos apoios à reinstalação, com um montante mais elevado no primeiro e no segundo ano do processo, face aos custos mais elevados que acarreta naturalmente a criação de mecanismos e estruturas, a par da importância de garantir condições para assegurar a melhor sustentabilidade e qualidade do processo de reinstalação de refugiados.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Au regard d'un score bien peu fameux, l'Europe doit davantage contribuer à l'effort de réinstallation des réfugiés dont l'existence se trouve menacée dans les pays qui les ont accueillis. C'est pour inciter les Etats membres à se joindre à ce mouvement de solidarité collective, que j'ai voté en faveur de ce rapport qui vise à encourager l'accueil et la réinstallation de réfugiés en Europe. Les bonnes intentions ne suffisent plus, il faut passer des mots aux actes, et donner en particulier la priorité aux enfants et femmes exposés à la violence ou à l'exploitation, aux mineurs non accompagnés, aux personnes victimes de torture, ou encore aux personnes gravement malades.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Actualmente apenas 10 Estados Membros da UE, entre eles Portugal, aceitam a reinstalação de refugiados. A reinstalação de refugiados é um procedimento em que os Estados Membros acolhem nacionais de países terceiros ou os apátridas que são transferidos de um país terceiro para um estado da UE, na sequência de um pedido do ACNUR, com base na necessidade de protecção internacional dessas pessoas. Com esta aprovação pretende-se que um maior número de EM proceda à reinstalação de refugiados. Para isso os EM que o façam pela primeira vez terão uma majoração, nos dois primeiros anos, no valor da assistência financeira. Deverá ser dada prioridade à reinstalação de crianças e mulheres em risco de violência ou exploração psicológica, física ou sexual, menores não acompanhados, pessoas com necessidades médicas especiais, sobreviventes de violência e tortura e pessoas com necessidade de reinstalação de emergência por razões legais e de protecção, independentemente das prioridades geográficas que a UE tenha definido para determinado período.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Zu den förderfähigen Maßnahmen des Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF) gehört auch die Neuansiedlung von Flüchtlingen aus Drittländern. Der Ausdruck „Neuansiedlung“ bezeichnet den Prozess, bei dem Drittstaatsangehörige oder Staatenlose auf Ersuchen des UNHCR, das auf ihr Bedürfnis nach internationalem Schutz gestützt ist, aus einem Drittstaat in einen Mitgliedstaat überstellt werden, in dem sie sich a) in der Eigenschaft als Flüchtlinge oder b) in einer Eigenschaft, die nach dem nationalen und Unionsrecht dieselben Rechte und Vergünstigungen gewährt wie die Flüchtlingseigenschaft, aufhalten dürfen.

Die im Bericht dazu vorgeschlagenen Maßnahmen werden dazu führen, dass die EU, die jetzt schon mit dem Problem der Massenzuwanderung zu kämpfen hat, noch attraktiver für Migranten wird. Die Zahlen des UNHCR bestätigen dies. Während im Jahr 2008 durch die EU ungefähr 5 000 Personen neu angesiedelt wurden, besteht derzeit weltweit bei 750 000 Personen diese Notwendigkeit. Ich habe daher gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. In zahlreichen Mitgliedstaaten, darunter auch in meinem Heimatland Oesterreich, sind die Kapazitäten zur Aufnahme neuer Flüchtlinge bereits jetzt überstrapaziert und die Bevölkerung wehrt sich zu Recht gegen neue Erstaufnahmezentren und ähnliche Einrichtungen. Umso unverständlicher ist der Bericht zum Europäischen Flüchtlingsfonds, der eine Förderung der Neuansiedlung von Flüchtlingen in der EU anstrebt. Ich habe daher gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, il problema dei rifugiati è un problema europeo e non può essere lasciato alla gestione degli Stati nazionali, in considerazione anche delle differenze geografiche ed economiche. Vedo pertanto con favore, la creazione a livello dell'Unione Europea, di un Fondo.

La creazione di tale Fondo deve avere una doppia valenza, sia a sostegno dei rifugiati che arrivano nei nostri Paesi, spesso sulle nostre coste, in cerca di aiuto, sia a sostegno di quegli Stati, che data la loro posizione geografica, risultano essere i maggiori riceventi di questi disperati. Il problema infatti, è e deve essere un problema europeo e non può essere lasciato alla gestione di alcuni Stati. Mi auguro che il Fondo sia soltanto l'inizio di un cammino volto ad approcciare l'intera questione in un'ottica più europea e di solidarietà.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Biorąc pod uwagę potrzebę przyjścia z pomocą uchodźcom na terenie Europy, decyzje Parlamentu Europejskiego w tej sprawie uważam za wyjątkowo ważne. Głównym celem Funduszu jest wspieranie czynności podejmowanych przez państwa członkowskie, które niejednokrotnie wiążą się z dodatkowymi działaniami finansowymi. Mają one na celu zapewnienie godziwych warunków do życia uchodźcom, a także regulację prawną ich pobytu na terenie krajów Unii. Uważam, że konieczne jest zwiększenie pomocy finansowej krajom, które angażują się w pomoc uchodźcom.

Nie możemy dawać podstaw do zarzutów, które mówią, że jako kraje wysokorozwinięte, zamiast chronić uchodźców za wszelką cenę, staramy się zabezpieczyć przed ich napływem. Uchodźcy przybywający do Europy z krajów Trzeciego Świata, niejednokrotnie borykający się z ogromnymi problemami, takimi jak przemoc, brak środków do życia i dostępu do opieki medycznej, powinni zostać otoczeni przez kraje członkowskie jak najlepiej zorganizowaną opieką.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − Vážené kolegyne a kolegovia, vo výbore bolo predložených na hlasovanie viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré chceli upozorniť na význam cirkví a spoločenstiev veriacich pri riešení problematiky utečencov. Všetky tieto pozmeňovacie návrhy boli zamietnuté. Keď liberálni a ľavicoví politici tvrdia, že každodenná práca s utečencami je dostatočne zabezpečená mimovládnymi organizáciami a prostriedkami zo štátneho rozpočtu, svedčí to o ich krátkozrakom cynizme a pokrytectve. V reálnom živote platí pravý opak. Nie je snáď pravda, že štáty sa často dostávajú pod paľbu kritiky za to, že v utečeneckých táboroch vládnu nedôstojné podmienky? Nebolo by namieste otvorene pomenovať pokrytectvo štátov ako Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko alebo Malta? Pri prijímaní utečencov a starostlivosti o nich vlády zlyhávajú. Vraciame ich naspäť, pretože bieda tých najchudobnejších sa bohatej Európe protiví. Kvôli politickej korektnosti ignorujeme, že v najväčšej biede prijímacích táborov, tam, kde politicky korektné mimovládne organizácie svoj boj už vzdali, so zanietením pracuje už len nenápadná katolícka rádová sestra. Vďaka Maltézskemu rádu, Jesuit Refugee Service a mnohým kresťanským organizáciám uznávajú vlády svoj záväzok riešiť osud utečencov. Kresťanské organizácie sú tŕňom v oku v našom svedomí. Za to im patrí naša vďaka – a to aj vtedy, keď je ich financovanie z rozpočtu EU len veľmi obmedzené a nemôžu byť ani len spomenuté v iniciatívnej správe k tejto téme.

 
  
  

Report: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le rapport sur le système d’information Schengen et sa modernisation, contribue à cette magnifique avancée d’une libre circulation intra-européenne. Face aux mouvements croissants de personnes entre les Etats membres de l’espace Schengen ainsi qu’à son élargissement, il est nécessaire d’améliorer le traitement des données pour s’assurer que l’exercice de cette liberté se fasse en toute sécurité. Le rapport Coelho contribue à la recherche d’une plus grande efficacité de la circulation de l'information mais aussi au nécessaire respect des libertés individuelles dont l’Union européenne est garante. J’ai logiquement voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Šio pasiūlymo tikslas – užtikrinti perėjimą iš Šengeno informacinės sistemos, kurios dabartinė forma yra SIS 1+, į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II). Iš tikrųjų tenka apgailestauti, kad šios sistemos veiklos pradžia yra vilkinama. Europos Parlamentas dėjo visas pastangas, kad ši sistema pradėtų kuo greičiau veikti ir kad SIS II įgyvendinimo procesas būtų visiškai skaidrus, tačiau reikia siekti visų institucijų pritarimo. Svarbu pažymėti, kad Komisija turėtų taikyti alternatyviąją programą, jei SIS II projektas nepavyktų, taip pat Parlamentas turėtų būti įtrauktas į sprendimo dėl perėjimo priėmimo procesą. Komisija Europos Parlamentą turėtų išsamiai informuoti apie bandymų rezultatus prieš pereinant prie naujosios sistemos SIS II, tuo pačiu suteikiant Parlamentui galimybę pateikti nuomonę.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − Prior to the migration to the new SIS it is necessary that the appropriate tests be carried out and that the necessary safeguards are in place. While I believe that the above should be carried out in a professional and thorough manner I also share the rapporteur’s disappointment with regards to the extended delays that are impeding migration to the new system.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Voto globalmente a favor das alterações propostas a este Regulamento. A fase de migração de dados é a ultima tarefa a realizar no âmbito do mandato de desenvolvimento do SIS II. Justifica-se, assim, a necessidade de atribuir à Comissão Europeia um mandato válido para o desenvolvimento do sistema, até este iniciar operações. Perante os consideráveis atrasos já verificados e elevados custos associados ao projecto SIS II, entendo que a cláusula de caducidade deverá ser mantida. O novo mandato atribuído á Comissão deve ser definido em função da data prevista para a entrada em funcionamento do SIS II, finais de 2011.

A Comissão deve, no entanto, poder dispor de alguma flexibilidade para poder prolongar as datas através do processo de comitologia, de modo a adaptar o quadro legal a um cenário alternativo, caso o SIS II não tenha êxito. A incapacidade da Comissão em fixar uma data provável para a entrada em funcionamento do SIS II é inaceitável pois dele depende uma maior garantia de segurança, liberdade e justiça no espaço europeu, e levanta dúvidas quanto à forma pouco transparente como o processo tem vindo a ser gerido.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A especial sensibilidade desta matéria justifica que o relatório tenha sido atribuído a um dos membros da câmara que mais se tem dedicado a esta temática, o colega Carlos Coelho, a quem saúdo pelo trabalho desenvolvido. Lamentando os atrasos que este processo sofreu, partilho da sua cautela quanto ao sucesso do processo de migração e do seu entendimento quanto ao direito do Parlamento Europeu a ser informado sobre os desenvolvimentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Le "feuilleton" de la migration du SIS I vers le SIS II n'a que trop duré. C'est dans ce contexte que j'ai voté en faveur de ce rapport pour rappeler la nécessité de respecter les échéances fixées et mettre fin à ce qui peut être considéré, après de nombreux résultats infructueux, comme une gabegie, étant donnés les moyens déployés pour atteindre, mais sans succès à ce jour, l'objectif de ladite migration. La balle est dans le camp de la Commission, mais en tant qu'autorité budgétaire le Parlement européen doit user de ses pouvoirs et se réserver le droit de demander à la Cour des Comptes européennes de procéder à un audit approfondi sur la gestion du projet et les incidences financières d'un échec sur le budget communautaire.

c

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je vois de timides avancées dans les amendements de la commission LIBE que contient ce rapport. Celui-ci demande en effet que le Parlement européen soit associé aux décisions et indique que son avis favorable est nécessaire avant tout passage à la deuxième mouture du Système d’information Schengen. Mais ce rapport n’en est pas moins inacceptable. On ne peut impunément avaliser la possibilité de passer au Système d’information Schengen II, nouvel outil au service du "tout sécuritaire".

Ce système permettra de regrouper des données de plus en plus nombreuses sur les personnes, et ce pour des motifs dont la validité est sujette à interprétation. Quelle validité attribuer à la suspicion de la volonté de commettre un acte terroriste? Pire, l’accès à ces données pourrait être donné aux Etats-Unis! À l’heure de la crise, l’eurocratie régnante continue de nous construire une Europe de la concurrence et du tout sécuritaire. Il est pourtant plus que jamais temps de construire l’Europe des solidarités et de la coopération dont nous avons besoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Wir haben ein Schengener Informationssystem, das funktioniert und ausbaufähig ist, und wir haben ein Millionenprestige-Projekt, das anscheinend baden geht. Es ist an der Zeit, das Millionengrab nicht weiter zu schaufeln, sondern zu retten, was zu retten ist. Wenn die EU dann tatsächlich noch weitere Millionen ausgeben will, dann sind diese in den Grenzschutz zu stecken bzw. müssen diese den autochthonen Familien zugute kommen. Statt quasi ein „Kopfgeld“ für die Flüchtlingsaufnahme auszuschreiben, ist die Genfer Flüchtlingskonvention endlich genau anzuwenden, und die gilt nun einmal nicht für das Heer an Wirtschaftsflüchtlingen.

Und schließlich brauchen wir kein neues Asyl-Büro, das den Asyldschungel und das Dickicht an EU-Agenturen, die Millionen verschlingen, nur noch weiter ausbaut. Bis wir ein funktionierendes Schengener Informationssystem haben, darf der Schengenraum nicht ausgeweitet werden. Die neuen Vorschläge sind nicht nur schlecht durchdacht, sondern schlichtweg kontraproduktiv, deshalb habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il mio più ampio sostegno alla relazione del collega Coelho. Il Sistema di informazione Schengen si è rivelato da subito un ottimo e valido strumento per la gestione e il controllo all'interno dell'Unione Europea. Tuttavia, nel corso del suo sviluppo e date anche le ulteriori esigenze registrate, si è reso necessario un aggiustamento e un adeguamento.

La proposta del relatore si pone proprio in questo ordine di idee: la migrazione al sistema di seconda generazione non è più rinviabile o procrastinabile. Necessitiamo di strumenti efficaci ed efficienti per il coordinamento dei dati e per il controllo di coloro che entrano e viaggiano all'interno del sistema Schengen. Pertanto, sottolineo come il relatore, la necessità che la Commissione ponga in atto il nuovo sistema SIS di seconda generazione nel più breve tempo possibile.

 
  
  

Report: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − Prior to the migration to the new SIS it is necessary that the appropriate tests be carried out and that the necessary safeguards are in place. While I believe that the above should be carried out in a professional and thorough manner I also share the rapporteur’s disappointment with regards to the extended delays that are impeding migration to the new system.

In addition, I feel that it is necessary for the Court of Auditors to be asked to take an in depth look into the management of this matter.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O aumento do número de Estados-Membros veio complicar seriamente o processo de transição e migração entre os Sistemas de Informação de Schengen e o Sistema de Informação de Schengen de segunda geração. O Parlamento vem reclamando, e bem, informações precisas e actualizadas sobre o desenvolvimento deste dossier. Faço votos para que a migração opere do modo mais eficaz possível e que esta mudança não desguarneça, em nenhuma circunstância, a segurança europeia e venha a revelar-se satisfatória.

 
  
  

Report: Rui Tavares (A7-0131/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi Bendrijoje pabėgėlių problema išlieka itin aktuali. Šiuo metu Europos Sąjungoje pabėgėlių perkėlimo klausimas nėra tinkamai koordinuojamas ir kasmet pabėgėlius perkelia tik 10 valstybių narių , kas mažina perkėlimo, kaip ES išorės politikos priemonės , strateginį panaudojimą. Sveikinu Komisijos sprendimą įkurti Europos prieglobsčio paramos biurą, kuris galės suteikti valstybės narėms paramą įgyvendinant perkėlimo iniciatyvas kartu užtikrinant politikos koordinavimą Bendrijos lygmeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – L'UE participe beaucoup moins que les États-Unis ou le Canada à l'accueil et à la réinstallation des réfugiés de pays tiers. J'ai voté le rapport d'initiative du Parlement européen sur la création d'un programme européen commun de réinstallation des réfugiés. Celui-ci demande à ce qu'un programme ambitieux et durable de réinstallation soit mis en place au sein de l'UE et propose une aide financière aux États membres prêts à y participer.

Ce rapport marque également notre désaccord avec la vision du Conseil. Ce dernier veut se fonder essentiellement sur la nationalité des réfugiés pour décider qui a la priorité pour être réinstallé. Nous souhaitons qu'au-delà de l'origine géographique des réfugiés, une catégorie "réfugiés vulnérables" soit mise en place (enfants et femmes exposés à la violence et à l'exploitation, mineurs non accompagnés, personnes nécessitant des soins médicaux, victimes de tortures, etc.). Ces derniers doivent toujours être prioritaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. É fundamental que a União Europeia tenha uma política de migração justa e realista. Congratulo-me, por isso, com um programa de reinstalação eficaz, de qualidade e sustentável, que proporcione uma solução duradoura aos refugiados que não podem regressar ao seu país de origem. O programa de reinstalação pode contribuir para tornar a imigração ilegal menos atractiva para os refugiados que procuram entrar na União Europeia. O êxito de uma iniciativa de reinstalação eficaz passa necessariamente pelo acesso às ofertas de emprego, no caso dos adultos, e pela integração escolar imediata, no caso dos menores. Por esta razão, é fundamental o acesso fácil a serviços de orientação educativa e profissional. As medidas de acompanhamento devem ser levadas a cabo por várias entidades do sector público (por exemplo, municípios) e da sociedade civil, como ONGs, instituições de beneficência, escolas e serviços sociais, sendo essencial promover a cooperação entre estas entidades. Apelo a que os Estados-Membros promovam a criação de mecanismos de financiamento privado e iniciativas público-privadas mais generalizadas com o intuito de sustentar o programa de reinstalação europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. É positivo que o número de Estados-Membros a participar nestes programas de reinstalação tenha vindo a aumentar nos últimos anos. Porém, apenas 10 Estados-Membros procedem anualmente à reinstalação de refugiados, sem qualquer tipo de coordenação entre eles, nem uma estratégia comum de reinstalação da UE. É importante que exista solidariedade entre os Estados-Membros e uma partilha equitativa de responsabilidades no cumprimento das obrigações internacionais.

Um programa de reinstalação europeu que seja eficaz e sustentável trará benefícios para os refugiados reinstalados, para os Estados-Membros e para a própria UE, consagrando-lhe um papel de relevo na área humanitária internacional. É desejável uma abordagem multilateral, com um envolvimento de todos os actores relevantes ao nível local e internacional, sem esquecer o papel fundamental da ACNUR.

Um programa de reinstalação eficaz da UE deve providenciar protecção e soluções duradouras e a criação de mecanismos de cooperação e coordenação entre os Estados-Membros, deverá permitir um intercâmbio das melhores práticas, criar uma estratégia comum e reduzir os custos das operações de reinstalação. Apoio a proposta do relator - Rui Tavares, que cumprimento pelo excelente relatório - de criar uma unidade de reinstalação que permita levar a cabo essa coordenação e facilitar os processos de reinstalação.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně. − Návrh nařízení týkající se programu EU pro řízení a regulaci znovuusídlování řeší prioritně usídlování a adaptaci uprchlíků v novém prostředí. Humanitární katastrofy či jiné nepředvídatelné události mohou vyvolat vlnu uprchlictví, na kterou je třeba umět v rámci EU společně reagovat. Zásadně však odmítám uprchlictví z důvodu politického azylu v rámci EU. Neumím si představit, že by bylo v některém z členských států EU právně umožněno perzekuovat občana z politických důvodů. Účast měst a obcí na programu znovuusídlování by měla být za všech okolnosti založena na dobrovolné bázi stejně jako účast členských států.

V řadě zemí je vyšší podíl cizinců na místní populaci již tradicí, pro řadu jiných je ovšem něčím novým. Abychom předešli fóbiím a strachu z cizinců v některých státech či regionech, měl by být jejich zájem či nezájem o účast respektován. Dále by bylo vhodné z důvodu souladu a komplementarity programu EU pro znovuusídlování s dalšími politikami EU v oblasti azylu koordinovat navržený program v rámci EASO. Přes uvedené výhrady zprávu jako celek podporuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A reinstalação de refugiados tem-se mostrado necessária sempre e quando os países terceiros de acolhimento não dispõem de condições para que aqueles aí se estabeleçam em segurança e com capacidade de subsistência. Neste tocante, é sentida pelas diversas entidades que actuam no terreno a necessidade de combater este problema à escala europeia e o programa conjunto de reinstalação proposto pela Comissão poderá ser o meio adequado para lhe fazer face. Independentemente do modelo que, afinal, venha a vingar, é evidente a urgência de uma maior cooperação entre Estados-Membros e com os Estados de primeiro acolhimento de modo a poder ser dada uma resposta duradoura, sustentável e articulada a este grave problema humanitário.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Il ne faudrait pas que les citoyens européens se laissent leurrer par le titre de ce rapport: par réinstallation, on n'entend pas une quelconque aide au retour de personnes immigrées, mais l'accueil, sur le territoire de l'UE, sur recommandation du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés de personnes ayant déjà trouvé un premier asile dans un pays tiers. Premier pays d'asile ou de refuge qui, pour une raison ou une autre, ne leur convient pas ou ne convient pas aux Nations unies. C'est une nouvelle incitation formidable à l'immigration socio-économique déguisée, sous couvert de demande de protection internationale, alors qu'un Bureau européen d'appui en matière d'asile sera de plus en plus chargé d'organiser la répartition, nolens volens, des demandeurs à travers l'UE. Comment faire confiance à l'ONU et aux premiers pays d'accueil pour organiser un quelconque contrôle? Comment tolérer qu'une agence européenne impose à des États qui ils doivent accepter sur leur territoire, et sous quel statut? Il y a dans le monde, selon le HCR, 750 000 personnes qui pourraient prétendre à une réinstallation. Faudra-t-il tous les recevoir chez nous, sur ordre de cette organisation? C'est complètement irresponsable!

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Actualmente apenas 10 Estados Membros da UE, entre eles Portugal, aceitam a reinstalação de refugiados. Há que alterar esta realidade e encontrar soluções e incentivos para que um maior número de EM possa proceder á reinstalação de refugiados. A criação deste programa traduz um passo importante nesse sentido. Por outro lado vai contribuir para melhorar o nível da participação da UE na reinstalação à escala global, tendo assim um impacto positivo sobre a ambição da UE de protagonizar um papel destacado nos assuntos humanitários mundiais e na cena internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi di esprimere il mio appoggio alla relazione del collega Tavares. Come per quanto sottolineato in merito alla creazione del Fondo europeo per i rifugiati, sono necessari un'azione e un approccio europei al problema.

Ritengo, in tal senso, più che opportuna un'armonizzazione delle procedure per la concessione dello status di rifugiato. Non possiamo, infatti, avere disparità a livello europeo in merito a tale definizione. Un concetto comune eviterebbe sia la "migrazione" all'interno degli Stati Europei dei rifugiati, sia una gestione più adeguata. Un programma comune, quindi, mi sembra andare nella giusta direzione. Un programma di reinsediamento UE efficace dovrebbe, infine, fornire protezione e soluzioni durature tanto per le situazioni dei rifugiati che si protraggono nel tempo, quanto per la necessità di risposte rapide e adeguate in situazioni di emergenza o di urgenza imprevista.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η έγκριση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επανεγκατάστασης προσφύγων από τρίτες χώρες σε κράτη μέλη της ΕΕ αποτελεί βήμα προς την σωστή κατεύθυνση και βεβαίως υπερψήφισα την σχετική έκθεση στην οποία και υπήρξα εισηγητής για λογαριασμό του ΕΛΚ. Πράγματι, η οικοδόμηση αλληλεγγύης μεταξύ της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών για θέματα προσφύγων είναι πολύ σημαντική. Οφείλουμε όμως σύντομα με τόλμη να αναδείξουμε την ίδια αλληλεγγύη και εντός της Ε.Ε. με την δημιουργία προγράμματος εσωτερικής επαναπροώθησης προσφύγων προκειμένου να αμβλυνθούν οι δυσανάλογες πιέσεις που υφίστανται κάποια κράτη μέλη σε σχέση με άλλα. Το πιλοτικό πρόγραμμα στην Μάλτα αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Dobrze, że został ustanowiony wspólny unijny program przesiedleń. Liczba uchodźców wymagających przesiedlenia rośnie, w przeciwieństwie do liczby miejsc przygotowanych na ich przyjęcie. Tymczasem państwa goszczące uchodźców często należą do państw biedniejszych i ich zasoby nie pozwalają na przyjęcie dużej liczby ludzi. Przesiedlenie należy traktować jako ostateczność – jedyne rozwiązanie, w przypadku kiedy uchodźca nie może powrócić do swojej ojczyzny, ani też znaleźć bezpiecznego schronienia w państwie trzecim. Państwa członkowskie powinny przyjąć bardziej ambitny program, zapewniający jakość i skuteczność przesiedleń.

Należy wspierać tworzenie mechanizmów finansowania prywatnego i podejmowania częstszych inicjatyw publiczno-prawnych w celu wzmocnienia europejskiego programu przesiedleń. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na zasoby ludzkie potrzebne w obecnym i przyszłym programie przesiedleń UE tak, aby wprowadzić procedurę, która umożliwi dobre praktyki dotyczące adaptacji i integracji uchodźców w społeczeństwie przyjmującym.

Celem jest ustanowienie wspólnego unijnego programu przesiedleń, aby dzięki zacieśnionej współpracy rządów państw UE zwiększyć ilość przesiedleń osób i poprawić ich sytuację w UE. Należy dołożyć wszelkich starań, aby więcej państw Unii włączyło się w unijny program przesiedleń, dający początek politycznej i praktycznej współpracy państw Unii na rzecz stałej ochrony cudzoziemców.

 
  
  

Reports: Rui Tavares (A7-0125/2010 - A7-0131/2010), Carlos Coelho (A7-0126/2010 - A7-0127/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted yes to these reports, as agreed also with the rapporteurs during our debates in the Committee on Civil Liberties.

 
  
  

Report: Maria Badia i Cutchet (A7-0141/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Badia i Cutchet (S&D), por escrito. − El informe, que espero sea votado por una amplia mayoría de sus Señorías, es una evaluación sobre los avances en el ámbito europeo en materia de políticas educativas y de formación durante el período 2007-2009. El informe aborda también los retos identificados por la iniciativa «New skills for new jobs». El resultado nos muestra unas carencias todavía demasiado importantes en lo que a formación de nuestros jóvenes se refiere, tanto en preparación para los nuevos sectores económicos como en su capacitación para desarrollarse en una Europa y en un mundo cada vez más abiertos e interdependientes. La Estrategia 2020 refleja la importancia de la formación y la educación para afrontar con éxito los retos sociales y económicos que la próxima década nos exige. Por ello, en la situación de crisis económica de la UE, quiero destacar la importancia de preservar, en los presupuestos tanto nacionales como de la Unión, las partidas destinadas a políticas de educación y formación.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Palaikiau šį pranešimą, nes manau, kad ES būtina gerinti švietimo ir mokymo kokybę. Gaila, tačiau Lisabonos strategijoje nustatytos gairės nebus įgyvendintos iki 2010 m. pabaigos. Nepaisant pastaraisiais metais padarytos pažangos daug Europos piliečių vis dar neturi pakankamai gebėjimų, o trečdalis turi labai žemą išsilavinimą. Neramina ir tai, kad vis daugiau jaunų žmonių anksti palieka mokyklas ir vėliau neįgyja jokios kvalifikacijos. Manau, kad labai svarbu kuo greičiau pradėti vykdyti politiką, kuria būtų siekiama pakelti švietimo ir mokslo kokybės lygį valstybėse narėse. Europos Komisija, kartu su valstybėmis narėmis ir darbdaviais turėtų glaudžiai bendradarbiauti su švietimo ir mokymo programų rengėjais, užtikrinant aukštesnį švietimo lygį ir platesnį jų taikymo pobūdį bei atitikti profesinių sektorių ir darbo rinkos poreikius.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Il mio voto favorevole alla relazione sull'attuazione del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010" è motivato dalla presenza nella relazione di alcuni passaggi davvero importanti, che auspico possano trovare concretamente applicazione nell'ambito delle politiche comunitarie e successivamente pieno recepimento da parte degli Stati membri.

Parlo soprattutto dei punti che riguardano la formazione professionale e il collegamento tra processi formativi e necessità del mercato del lavoro. Da questo punto di vista, per il futuro tanto del nostro sistema scolastico quanto del nostro sistema economico, composto quasi esclusivamente di PMI, fa quindi ben sperare veder riconosciuta la necessità che si rafforzi il legame tra istituti, soprattutto di formazione professionale, e mondo delle imprese.

Senz'altro positiva è l'idea che si debba incoraggiare la creazione di forme di partenariato tra le realtà produttive nazionali e locali da una parte e mondo della formazione dall'altro: questo consentirebbe alla scuola di coordinare con maggiore successo i programmi formativi con le reali esigenze del territorio e del mondo economico che ne è espressione, senza tener conto che ciò peraltro aiuterebbe la scuola a mitigare l’annosa questione del reperimento di risorse adeguate a offrire ai giovani una formazione di qualità e di immediata spendibilità professionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes dabar labai tinkamas metas peržiūrėti švietimo ir mokymosi tikslus, kurie buvo nustatyti Lisabonos strategijoje, ir įvertinti, kas nepasisekė šioje srityje. Džiugu, kad naujoje strategijoje „Europa 2020“ vienas iš svarbiausių tikslų yra pagerinti švietimo lygį, sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių ir padidinti aukštąjį ar lygiavertį išsilavinimą turinčių asmenų dalį. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad dėl sparčios informacijos ir naujų technologijų plėtros švietimo aplinka tampa vis sudėtingesnė bei įvairesnė ir būtina prisitaikyti prie naujų poreikių kintančiame pasaulyje. Todėl būtina mokyklose ir universitetuose reformuoti bei tobulinti mokymo planus, atsižvelgiant į besikeičiančios rinkos poreikius. Antra, raginu dėti daugiau pastangų, siekiant didinti raštingumą ir socialiai nuskriaustų žmonių gebėjimų lavinimą. Vienas iš svarbiausių šios programos tikslų – tai modernizuoti profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą. Vadinasi, būtina palaikyti ryšius su verslo pasauliu ir suteikti naujas patrauklesnes kvalifikacijos perspektyvas ir judumo galimybes profesinėse mokyklose besimokantiems asmenims. Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas didelį dėmesį atkreipė į tai, kad reikia palengvinti neįgalių asmenų integraciją švietimo ir mokymosi srityse. Taip pat pritariu, jog būtina skirti tinkamą finansavimą, siekiant užtikrinti neįgaliųjų integraciją mokymosi srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O ensino e a formação de qualidade são essenciais para o desenvolvimento pessoal dos indivíduos, a igualdade e a luta contra a exclusão social e a pobreza, a cidadania activa e a coesão social. É fundamental melhorar a qualidade do ensino e da formação para todos os estudantes, a fim de obter melhores resultados e competências. Só desta forma se conseguirá implementar uma agenda social renovada em favor das oportunidades, do acesso e da solidariedade, contribuindo para a criação de mais e melhores postos de trabalho. A mobilidade entre as instituições de ensino superior, o mundo empresarial e o ensino e a formação profissionais deve ser promovida de modo a promover a aquisição de competências, o espírito empresarial, os conhecimentos interculturais, o pensamento crítico e a criatividade. Apelo ainda aos Estados-Membros que modernizem a agenda do ensino superior e, em particular, que coordenem os currículos com as necessidades do mercado de trabalho.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. As políticas de ensino e formação profissional têm assumido uma importância crescente no seio da União desde a adopção da Estratégia de Lisboa. Saúdo, por isso, em termos globais este relatório e muito especialmente a comunicação da Comissão Competências Essenciais para um Mundo em Evolução. Preocupa-me, contudo, o desfasamento entre os níveis de competências adquiridos durante o percurso escolar e as exigências do mercado de trabalho na Europa.

Para o sucesso da iniciativa Novas Competências para Novos Empregos, em muito contribuirá uma aposta clara na formação profissional e aprendizagem ao longo da vida, bem como o desenvolvimento transversal de competências-chave, como as competências digitais, cívicas, desportivas, artísticas, a capacidade de aprendizagem, o espírito empreendedor e a sensibilidade cultural.

Considero, por isso, fundamental para que as próximas gerações colmatem o actual gap de competências adquiridas/necessidades do mercado de trabalho, que o ensino pré-escolar seja de qualidade elevada, como instrumento de aquisição precoce de competências essenciais; o ensino básico e secundário centrados no desenvolvimento de competências mais específicas, como o domínio de línguas estrangeiras e adaptado às necessidades das comunidades onde as escolas se inserem e o ensino superior coordenado com as necessidades do mercado de trabalho, empresas e sociedade em geral.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre competências essenciais para um mundo em evolução: aplicação do programa de trabalho «Educação e Formação para 2010». Apesar de algumas melhorias, ainda estamos longe de alcançar os objectivos estabelecidos pela Estratégia de Lisboa em matéria de educação e formação. Este relatório analisa e avalia o que correu mal e apresenta soluções para os desafios que ainda falta superar, entre eles, a melhor articulação entre os sistemas de ensino, a formação profissional e os sistemas de aprendizagem ao longo da vida.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Tendo tido responsabilidades governativas na área da Educação no meu país, é com profundo desgosto que o vejo continuamente mal classificado em praticamente todos os indicadores relativos a estas matérias. Temo que estes resultados desfavoráveis se devam, em boa medida, a uma ideologia da aprendizagem que parece perpassar a comunicação da Comissão e a resolução do Parlamento nas quais nem por uma única vez se pode ler as palavras “mérito”, “rigor”, “esforço”, “concentração” e “disciplina” e em que a “transmissão de conhecimentos” e a “memorização” são vistas como realidades menos importantes que a “dimensão das aptidões e atitudes assente em competências essenciais”.

Seria útil que os governos deixassem de se preocupar com as estatísticas e enfrentassem de vez a raiz do problema deixando de lado métodos palavrosos e desresponsabilizantes de todos os actores do processo educativo e as camuflagens estatísticas e adoptassem métodos centrados, sobretudo, nos conteúdos científicos e nos processos cognitivos, na aprendizagem e no ensino efectivos e menos na enunciação de lugares-comuns tão ocos quanto bem intencionados. Face ao teor globalmente positivo do enunciado da resolução votá-la-ei positivamente não sem deixar registada a minha discordância de fundo para com esta interpretação do que deve ser um sistema educativo.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. As questões da educação e da formação são evidentemente da maior importância, tendo em conta o incessante desenvolvimento científico e tecnológico e a crescente incorporação do conhecimento científico e técnico nos processos produtivos. É neste quadro que o relatório em discussão considera "essencial implementar políticas que apostem no incremento da qualidade do ensino e da formação", preocupação que naturalmente partilhamos.

Mas ao fazê-lo não sublinha, nem refere sequer, como se exigia, a importância da escola pública na prossecução deste objectivo, nem as consequências do desinvestimento na escola pública, como a exclusão de muitos jovens do acesso ao ensino e formação. Ao invés, opta antes por referir um equívoco e ambíguo reforço da "cooperação entre o sector público e o privado". No que respeita ao ensino superior, o processo de Bolonha não apresenta nenhuma solução para a melhoria necessária das formações, antes pelo contrário, representou em países como Portugal um enfraquecimento da formação, nomeadamente no sistema público.

Não podemos deixar de registar e denunciar a defesa que é feita da flexibilidade, empurrando os jovens para o trabalho precário, incerto, intermitente e mal pago. Temos também divergências quanto à concepção do voluntariado como forma de substituição de postos de trabalho, agudizando a exploração dos jovens que pretendem entrar no mundo do trabalho.

 
  
MPphoto
 
 

  Emma McClarkin (ECR), in writing. − I and my British Conservative colleagues can agree with much of this report. We remain supportive of attempts to develop lifelong learning strategies and to promote vocational education and training (VET) and the better integration of key competences such as foreign language learning, mathematics and science. And we believe that the most important element is to ensure that labour markets are flexible enough to ensure that young people can gain employment.

However, we cannot support the reference in this report for all migrant children to be taught in their mother tongue. It is our belief that this will be extremely unworkable, costly and inefficient, particularly in schools which have children from many diverse linguistic backgrounds and would do little to foster integration of migrants into local communities. In addition, education policy is and should remain the preserve of individual nation states. For this reason we voted against this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Na sequência da estratégia de Lisboa em 2000, têm vindo a ser postas em prática uma série de iniciativas destinadas a alcançar o objectivo estratégico definido pelo Conselho Europeu de "tornar a Europa na economia baseada no conhecimento mais dinâmico e competitivo do mundo em 2010". A aposta na Educação e Formação é fundamental devendo tratar-se de melhorar a qualidade e eficácia dos sistemas de ensino na Europa, apostando na formação dos professores e formadores, facilitando a todos o acesso aos sistemas de educação e formação, tornado o processo de aprendizagem mais atractivo, e abrindo ao mundo exterior os sistemas de educação e formação, promovendo ainda uma maior ligação com o mundo do trabalho. A uniformização de objectivos num Quadro Europeu de Competências foi um importante passo para o alcance das metas propostas para 2010, que no entanto não foram alcançadas em toda a sua plenitude. Numa perspectiva de revisão e avaliação do trabalho feito até agora, este documento torna-se ainda mais importante se for encarado numa perspectiva de preparação de estratégias de recuperação para o alcance dos objectivos inicialmente propostos para o sector da educação, tendo em conta a nova proposta de enquadramento estratégico da cooperação europeia neste sector: Educação e Formação 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Bildung ist wichtig, aber de facto ist gute Ausbildung bzw. Weiterbildung schon seit langem kein Garant mehr für Beschäftigung, geschweige denn für gute Jobs. Statt gegebenenfalls Geld in entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen zu stecken, sollen mit allen möglichen Kartenlösungen Billig-Qualifizierte in die EU verfrachtet werden, und Übergangsfristen im Arbeitsmarkt werden als unnütz abgetan. Im Zusammenhang mit den genannten Rahmenbedingungen ist das Bildungsprogramm nicht ausreichend, weshalb ich dagegen gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, il riconoscimento che l'istruzione e la formazione sono essenziali per il successo della società della conoscenza e dell'economia di domani non è più un mito. Queste rappresentano le basi della nostra società e le fondamenta per il futuro nostre e delle prossime generazioni.

L'istruzione (prescolare, primaria, secondaria e superiore) e la formazione professionale di qualità sono indispensabili per rispondere alle sfide che deve affrontare l'Europa anche in virtù della strategia UE2020. Sono d'accordo con l'impianto della comunicazione che cita diverse strategie che potrebbero essere attuate, quali il sostegno dello sviluppo delle competenze degli insegnanti, l'aggiornamento dei metodi di valutazione e l'introduzione di nuove forme di organizzazione dell'apprendimento. Esprimo il mio appoggio e faccio i complimenti alla relatrice per la sensibilità dimostrata nel redigere il testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τις βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010». Το κείμενο παρουσιάζει μια σφαιρική προσέγγιση για την αναβάθμιση και προσαρμογή της εκπαίδευσης στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η αναζήτηση των αιτιών που οδήγησαν στην αποτυχία του στόχου της διαδικασίας της Μπολόνια για την σύγκλιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών, η σημασία προσαρμογής των εκπαιδευτικών συστημάτων έτσι ώστε να προετοιμάσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες για την έξοδο από την οικονομική κρίση και την επαναφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και η σημασία της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αποτελούν σημεία κλειδιά για το εκπαιδευτικό σύστημα του αύριο. Για αυτόν τον λόγο είχα καταθέσει στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικές τροπολογίες οι οποίες και υπερψηφίστηκαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I am very glad that today we adopted the report led by my Catalan colleague from the S&D Group, Maria Badia i Cutchet, on the very important issue of seeing education and training as key competences for a changing world.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport et je tiens à rappeler l'importance des savoirs de base que doit acquérir tout Européen. Le nombre de jeunes ne sachant pas lire correctement à l'âge de 15 ans ne fait qu’augmenter (21,3% en 2000 et 24,1% en 2006.) Avec une stratégie européenne centrée sur des emplois de qualité et une économie intelligente, ce déficit de connaissances est une machine à marginaliser une frange toujours plus grande de la population! Les Etats membres doivent maintenant intégrer dans leurs programmes éducatifs cette priorité d'acquisition de connaissances de base (lecture, écriture, mathématiques) avant de spécialiser leurs élèves. De plus l'importance de l'apprentissage des langues étrangères est cruciale. En tant que professeur d'anglais, je suis particulièrement sensible à cet apprentissage. Le retard pris par certains pays européens dans l'enseignement de langues étrangères ferme de nombreuses portes aux étudiants, alors que les professions s'internationalisent de plus en plus. Enfin, l'adaptation des modèles éducatifs aux nouveaux métiers de l'économie verte ou de l'économie numérique est un défi majeur pour l'éducation en Europe. L'aide à la "formation continue" est, pour cette raison, la clé de parcours professionnels flexibles et adaptés aux métiers d'avenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), na piśmie. − Z przyjemnością i nadzieją na szybką implementację założeń programu „Edukacja i szkolenia 2010” poparłam sprawozdanie na ten temat. Jako nauczyciel akademicki, profesor z wieloletnim doświadczeniem, zwracam szczególną uwagę na konieczność stworzenia większej mobilności między instytucjami szkolnictwa wyższego, światem biznesu oraz kształceniem i szkoleniem zawodowym.

Współczesne szkolnictwo wyższe powinno kompleksowo przygotowywać studentów do wejścia na rynek pracy. Oprócz rzetelnej wiedzy, coraz większego znaczenia nabierają takie kompetencje jak przedsiębiorczość, zrozumienie międzykulturowe, kreatywność. Decydują one o sukcesie zawodowym na równi z przygotowaniem merytorycznym.

Dlatego bardzo ważna jest edukacja także pod tym kątem. Konieczne jest także podjęcie skuteczniejszych działań na rzecz zwiększenia reprezentacji kobiet w nauce i badaniach naukowych. W tej sprawie zwróciłam się już od Komisji Europejskiej z prośbą o opinię oraz rozważenie możliwości stworzenia specjalnych programów na rzecz wyrównywania szans kobiet w nauce.

Biorąc pod uwagę alarmujące dane dotyczące kwalifikacji Europejczyków — w tym m.in. fakt, iż 77 mln osób, czyli prawie trzecia część europejskiej populacji w wieku 25-64 lat, nie ma żadnych formalnych kwalifikacji lub bardzo niskie — uznaję to sprawdzanie za niezwykle istotne dla promocji nauki oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W związku z tym apeluję do państw członkowskich UE i Komisji o skuteczną realizację założeń tego programu.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Edukacja pełni ważną funkcje społeczną, otwiera drzwi i rysuje perspektywy na lepszą przyszłość. Dlatego musimy dołożyć wszelkich starań, by pomóc w kształceniu młodzieży poprzez unijne programy i stypendia w połączeniu z krajowymi rozwiązaniami. W erze globalizacji, zwiększonej konkurencji i szybko zachodzących zmian istotne jest uczenie się przez całe życie.

Dzięki wymianom studentów, takim jak np. Erasmus, nasza młodzież nie tylko pogłębia swoje umiejętności merytoryczne, ale także poszerza swoje horyzonty. Poznając nowe kultury, języki, nawiązując międzynarodowe kontakty prowadzi do tworzenia solidniejszych więzi wewnątrz Europy i pomaga w tworzeniu europejskiej tożsamości. Ambicją Europy jest znajdowanie się w czołówce, jeżeli chodzi o badania i rozwój, innowacyjność oraz nowe rozwiązania technologiczne pomagające w lepszym gospodarowaniu zasobami energii.

Nadzieja leży w młodzieży, dlatego musimy traktować tę grupę priorytetowo. Młodzi ludzie, kończąc studia, mają trudności z wejściem na rynek pracy, gdyż pracodawcy bardzo często kładą nacisk na doświadczenie zawodowe, którego młodzi ludzie nie posiadają na tym etapie życia. Z tego względu musimy promować dialog między uczelniami i przedsiębiorstwami, dostosować kierunki studiów do zapotrzebowań na rynku pracy oraz kłaść nacisk na staże i praktyki, które ułatwią znalezienie zatrudnienia.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Gerbiami ponai ir ponios, visoje Europoje veržiami diržai – kaip skausminga griežta priemonė – pradeda veikti. Aukos ir kompromisai jau tapo kasdienybe daugumoje ES sektorių, tačiau svarbu (ypatingai ekonominio sunkmečio laikotarpiu), kad neapleistume savo įsipareigojimų tokiose esminėse politikos srityse kaip antai švietimas. Švietimas yra tai, dėl ko verta pakovoti, kaip parodė istorija – ar tai būtų kaip nacių okupuotos Europos pogrindinėse švietimo įstaigose, ar disidentų „skraidančiame universitete“ Stalino laikais. Pasaulinė ekonominė krizė reiškia, jog vėl esame priversti prisitaikyti. Profesinis švietimas ir mokymas turi būti pritaikytas darbo rinkos poreikiams. Europos raštingumo rodiklis turi būti pagerintas – šioje srityje Europa stipriai atsilieka nuo JAV ir Japonijos. Mes turime užpildyti spragą. Svarbu ne tik pakelti jaunų žmonių raštingumo, mokėjimo skaičiuoti ir skaitmeninių sugebėjimų lygį, bet taip pat suaugusių bedarbių, priklausančių žemesnei socialinei ekonominei klasei. Mokymasis visą gyvenimą – nuo lopšio iki karsto – taip pat taip vadinamosios „antrojo šanso“ programos ribotų gebėjimų suaugusiems yra svarbios ne tik ekonomikos bei darbo rinkos paspartinimui, bet ir socialinei įtraukčiai bei aktyviam pilietiškumui. Mūsų pareiga kelti mokymo kokybės lygį visoje Europoje bei kurti patrauklesnį švietimo įvaizdį. Tai – ilgalaikė kova, tačiau verta kovoti.

 
  
  

Report: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Administrarea şi conducerea societăţilor comerciale este un domeniu care, deşi a beneficiat de o reglementare constantă, ridică noi preocupări, mai ales în contextul actualei crize. Astfel, responsabilizarea managerilor şi nu numai, mă refer aici la administratori, este absolut necesară în contextul în care ne propunem reducerea riscurilor sistemice. În cazul unor corporaţii activând în ramuri strategice ori având o cifră de afaceri importantă sau o cotă de piaţă semnificativă, problemele financiare pe care le poate avea o astfel de corporaţie depăşesc evident simplul interes al acţionarilor, intrând în zona cunoscută de „părţi interesate”, adică creditorii, angajaţii, consumatorii, industria respectivă sau statul.

În acest context, amendamentul subsemnatului referitor la responsabilizarea membrilor consiliului de administraţie al acestor corporaţii prin obligarea unei fracţiuni dintre membrii acestuia de a fi profesionişti vine în sprijinul reducerii riscurilor sistemice deoarece, în prezent, simpla calitate de reprezentant al acţionarului nu mai este satisfăcătoare atâta vreme cât, aşa cum arătam, interesul pentru sănătatea financiară şi stabilitatea anumitor corporaţii depăşeşte interesul strict investiţional sub forma participării la capitalul social. De asemenea, pentru a încuraja implicarea societară a acţionariatului acestor corporaţii, în multe cazuri pasiv atunci când fracţiunea de capital deţinută este prea mică, ar trebui reglementat votul electronic.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O bom governo de empresas e a deontologia da sua gestão é uma questão primordial, em particular no contexto actual em que, por violação de alguns destes princípios, muitos accionistas sofreram perdas dos seus investimentos. Bons gestores, responsáveis e que sigam uma conduta ética são o centro de um processo de decisão equilibrado que leva a que as empresas se tornem competitivas. Quando falamos de regulação de determinadas práticas deontológicas não podemos esquecer o princípio da autonomia privada e que deve haver um limite até onde certas práticas deverão ser reguladas.

Considero fundamental que haja, também, uma maior participação e responsabilização dos accionistas para que os bons administradores e as boas empresas sejam premiadas pelo mercado e que os gestores menos éticos sejam punidos, para que as suas práticas não sejam lesivas dos direitos dos accionistas nem tenham um impacto negativo em todo o mercado.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A recente crise financeira veio reforçar a necessidade de olharmos para as questões deontológicas relacionadas com a gestão de empresas de uma forma mais responsável. Os aspectos ligados com a estrutura de remunerações e a governação em matéria de remunerações de administradores e dirigentes de empresas cotadas, têm que se reger por princípios éticos e deontológicos, que não permitam situações como as vividas no passado recente, com a distribuição de prémios de gestão em empresas que logo a seguir abriram falência, ou revelaram tremendas dificuldades.. A UE, deve ter um modelo produtivo, social e ambiental perspectivado para o longo prazo e respeitador dos interesses de todos, empresas, accionistas e trabalhadores. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il mio appoggio alla relazione del collega Lehne. La recente crisi finanziaria ha mostrato la necessità di analizzare questioni legate alle politiche retributive degli amministratori di azienda. Mi trovo d'accordo con l'approccio del relatore quando suggerisce un metodo basato su provvedimenti vincolanti con l'obiettivo di evitare che la parte variabile della remunerazione (bonus, stock, ecc...) provochi politiche d'investimento troppo rischiose e lontane dall'andamento dell'economia reale.

In tal senso, appare necessaria un'azione legislativa, che consenta di risolvere il problema delle disparità nelle norme nazionali in materia di retribuzione per le società, in particolare in casi di fusioni transfrontaliere. Soprattutto per quanto riguarda il settore finanziario è necessario porre al centro la questione deontologica e non soltanto da un punto di vista morale, ma anche e soprattutto sociale. In tal senso occorre porre in essere linee guida uniformi e globali.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Ich habe für den Initiativbericht über berufsethische Fragen in der Unternehmensführung gestimmt, weil ich vor allem die Forderung des EU-Parlaments zur Förderung von Frauen in Führungspositionen und die Aufforderung an die EU-Kommission, einen entsprechenden Vorschlag zur Einführung einer Regelung bei der Besetzung von Unternehmensorganen sowie bei der Besetzung sonstiger Gremien und Stellen vorzulegen, unterstütze. Gleichzeitig bedauere ich aber, dass mein Änderungsvorschlag, dies verpflichtend zu machen, nicht in die endgültige Entschließung aufgenommen wurde.

Hier hätte ich mir gewünscht, dass das Europäische Parlament ambitioniertere Forderungen stellt. Im Zusammenhang mit der Vergütungspolitik möchte ich außerdem auf die in der Realität herrschenden gravierenden Unterschiede hinweisen und unterstreichen, dass die in den europäischen Richtlinien verankerten Grundsätze des gleichen Entgelts und der Gleichbehandlung von Männern und Frauen zu achten und zu fördern sind. Ich trete dafür ein, dass diese Grundsätze verpflichtend für alle Mitgliedsstaaten werden und die Möglichkeit einer entsprechenden Sanktionierung bei Nicht-Einhaltung geschafft werden sollte.

 
  
  

Report: Georgios Papanikolaou (A7-0113/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, ho appoggiato la relazione del collega perché sono consapevole che le conseguenze della crisi economica e finanziaria abbiano già raggiunto e colpito anche il tessuto sociale ed in particolare i giovani europei, esponendoli a tassi di disoccupazione preoccupanti.

Ritengo, pertanto, che sia preciso dovere delle istituzioni europee predisporre una strategia ben definita che possa, da un lato, sfruttare i programmi di formazione e di mobilità già esistenti (come Comenius, Erasmus e Leonardo da Vinci) e, dall'altro, accrescere la corrispondenza tra l'offerta di formazione, le competenze e la domanda e le esigenze del mercato del lavoro, in modo da migliorare e assicurare quel passaggio necessario dalla fase della formazione professionale a quella occupazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi mums visiems , formuojantiems šiandienos politiką , tenka didelė atsakomybė už jaunimą ir ateities kartas . Europos Sąjunga turi svarbių priemonių , susijusių su jaunimo politika, tačiau valstybės narės nepilnai šias priemones išnaudoja, perkelia ir integruoja. Neramu dėl to, kad daugėja darbo neturinčių, nepakankamai užimtų ir užimtumo garantijų neturinčių jaunuolių, ypatingai dabartinės ekonominės ir finansinės krizės sąlygomis . Labai svarbu, kad jaunimo aspektas būtų įtrauktas į Lisabonos strategiją po 2010 m. ir į ES 2020 strategiją. Taip pat pritariu pasiūlymui nacionaliniuose ekonomikos atkūrimo planuose , įtrauktuose į kovos su ekonomikos ir finansų krize planus , numatyti tinkamas jaunimui skirtas priemones ir užtikrinti geresnę jaunuolių integraciją į užimtumo rinką.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione, alla quale do il mio voto favorevole, contiene riflessioni e suggerimenti interessanti per lo sviluppo di politiche costruttive che mirino a responsabilizzare i giovani nella società odierna.

Oggi molte sono le sfide che questi devono affrontare per farsi strada nel mondo dell'occupazione e nell'inserimento sociale. Sono d'accordo con l'osservazione di fondo presente nella relazione: il Parlamento potrebbe essere un utile strumento di implementazione delle strategie europee sulla gioventù, viste la sua origine democratica e la sua conseguente capacità di raccogliere nel territorio e negli Stati membri le istanze dei giovani e portare all’attenzione dell'Europa sulle loro esigenze.

Ribadisco, come in altri interventi precedenti, l'importanza di raccordare il percorso formativo alle realtà produttive locali: solo così aiuteremo i giovani di oggi e di domani a entrare più facilmente e con maggiore soddisfazione nel mercato del lavoro, che oggi rimane il primo problema per milioni di giovani in Europa, soprattutto nel corso dell'attuale crisi economica, che ha portato il tasso di disoccupazione giovanile a più del 20%.

Sono pienamente d’accordo anche nel sottolineare la rilevanza sociale e umana, di cui la relazione fa giustamente menzione, della partecipazione dei giovani al volontariato, come fattore di crescita personale e collettiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes ES jaunimo strategijos rengimas ir įgyvendinimas yra labai svarbus, ypatingai šiuo metu, kada ekonominė ir finansinė krizė neigiamai paveikė jaunimo užimtumą ir vis toliau kelią pavojų jų ateities gerovei. Kadangi Europos ateitis yra jaunimas, mūsų pareiga yra jam padėti, taikant gerai parengtą jaunimo strategiją. Taigi, pirmiausia, valstybės narės turi užtikrinti visiems vaikams ir jaunuoliams teisę gauti valstybinį išsilavinimą bei visiems suteikti vienodas švietimo galimybes, nepriklausomai nuo jų socialinės kilmės ir finansinės padėties. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad, kaip ir nustatyta naujoje strategijoje „Europa 2020“, būtina kuo skubiau imtis priemonių, mažinant mokyklos nebaigusių mokinių skaičių. Tik sudarę palankesnes visų jaunuolių mokymosi sąlygas ir užtikrinę visiems teisę mokytis ir studijuoti, sudarysime jaunimui galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad reikalinga parengti konkrečias politikos kryptis, vykdant užimtumo politiką ir kovojant su jaunimo nedarbu. Labai svarbu skatinti jaunimo verslumą ir suteikti jaunimui palankesnes sąlygas naudotis mikrokreditų ir mikrofinansų priemonėmis.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A crise económica tem tido um grande impacto na vida dos jovens. Congratulo-me, por isso, com uma estratégia renovada para a juventude que coloca o bem-estar das gerações futuras na agenda política. Sendo o triângulo do conhecimento um elemento-chave para o crescimento e a criação de emprego, sublinho a importância da criação de oportunidades para os jovens na educação e no emprego, através de uma maior interacção entre o ensino, a investigação e a inovação. Os deputados ao Parlamento Europeu desempenham um papel crucial na promoção das políticas europeias de juventude nos Estados-Membros. Chamo a atenção para o problema do abandono escolar e para a necessidade de assegurar que uma percentagem mais elevada de jovens complete o período de escolaridade obrigatória.

Por outro lado, o Parlamento Europeu tem um papel fundamental na formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de estratégias para a juventude. É fundamental que os programas e os fundos comunitários reflictam as ambições da Europa para a juventude e que estas políticas, programas e acções da UE sejam coordenadas tendo em vista uma estratégia da UE para a juventude.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. − I voted in favour because, though the EU Strategy for Youth is by its nature a wide-ranging and all-encompassing document, it is crucial to reassert that any new strategy must place education at the centre of its ambition and policy. In the past such an education policy would have correctly placed its emphasis on the need for all students in the EU to complete primary and second-level education. Thankfully, we have now come to the point where we can afford to cast our attention towards more ambitious goals. In the past two decades or so many initiatives have been trialled which have been aimed at getting those from demographic groups traditionally disinclined towards university to attend third-level institutions. Some of these initiatives have been more successful than others, but in general it remains the same social groups who make up the overwhelming majority of third-level students. This cannot be allowed to continue. If we are to truly address the poverty which remains but often goes unremarked in the EU, an effective system by which less-inclined areas of society start to become truly represented at third level must be achieved.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Apoio o relatório do Deputado Georgios Papanikolaou sobre "Uma Estratégia da UE para a Juventude - Investir e Mobilizar". Subscrevo o apelo aos Estados-Membros para aplicarem, na íntegra, as disposições do Tratado de Lisboa em matéria de política de juventude, nomeadamente o objectivo de estimular a participação dos jovens na vida democrática, de conferir uma especial atenção aos atletas mais jovens e da aplicação efectiva da Carta dos Direitos Fundamentais.

Realço a importância dos programas Comenius, Erasmus e Leonardo da Vinci na elaboração de políticas europeias no domínio da educação e da formação. Insto a Comissão a atribuir prioridade aos instrumentos que melhoram as qualificações dos jovens e aumentam as oportunidades de trabalho e, especialmente, o desenvolvimento do Erasmus-1ºemprego. Concordo com o prosseguimento da luta contra as drogas, o álcool, o tabaco e outros tipos de dependência (incluindo os jogos de azar).

Sublinho o papel da informação dos jovens no domínio da educação sexual e da protecção da saúde. Sublinho a importância do voluntariado e, como a JSD sempre defendeu, a atribuição aos jovens de responsabilidades como protagonistas na concepção e execução das políticas de juventude ao nível europeu, nacional, regional e local.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. O investimento em políticas de juventude é essencial para o futuro das sociedades europeias, em particular numa altura em que o número de jovens na população global continua a decrescer. Foi com agrado que recebi o "Relatório Europeu sobre a Juventude" onde pela primeira vez se coligem dados sobre a situação dos jovens na Europa, bem como as três prioridades estabelecidas pela Comissão para a Juventude.

A criação de mais oportunidades para os jovens na educação e no emprego, um maior acesso e estímulo à participação dos jovens na sociedade, assim como a promoção da inclusão social e solidariedade entre os jovens, são vectores fulcrais para uma politica de juventude europeia eficaz e capaz de contribuir para o desenvolvimento de uma mentalidade europeia. Contudo, a existência de diferentes definições de "Juventude" nos diversos Estados-Membros, aliada ao facto de a política de juventude estar abrangida pelo princípio da subsidiariedade, evidenciam as debilidades de uma eficaz implementação dos instrumentos de política de juventude. Para produzir resultados concretos, uma Renovada Cooperação Europeia para a Juventude necessita, a par da urgência do reforço do Método Aberto de Coordenação, de uma forte vontade e de um grande compromisso político por parte dos Governos dos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre "Uma Estratégia da UE para a Juventude – Investir e Mobilizar". A crise económica está a hipotecar, pelo menos no imediato, o futuro profissional de milhões de jovens em toda a União Europeia, essencialmente pelas dificuldades acrescidas de ingresso no mercado de trabalho. Para não corrermos o risco de desperdiçar o talento dos jovens, é urgente garantir que as medidas relativas à formação assegurem um melhor ajustamento entre as competências e as exigências do mercado de trabalho, promovendo-se desta forma a autonomia e independência económica dos jovens.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Num momento em que a Europa atravessa a maior e mais grave crise económico-financeira das últimas décadas, é fundamental que a Estratégia da União Europeia para a Juventude, que agora se discute, se centre nos problemas que a crise trouxe e que afectam, especialmente, os jovens. Destes, realçamos a elevada taxa de desemprego entre os jovens, a dificuldade de entrada no mercado de trabalho, as baixas remunerações, a desadequação dos saberes formais, aprendidos na escola e nas universidades às exigências da vida laboral, e a dificuldade em conciliar o início, sempre exigente, da vida profissional com a vida familiar.

Estas são preocupações que devem estar presentes em qualquer estratégia europeia para a Juventude. Deve-se, assim, procurar encontrar políticas e estratégias que permitam aos jovens europeus uma melhor e mais rápida adaptação aos desafios do século XXI, em especial num contexto de crise. Realço, especialmente, a importância de medidas que dêem a devida importância à educação, que visem a aquisição de novas competências e o estímulo da criatividade e do empreendedorismo. Por último, considero que, para conseguir atingir os objectivos propostos, é necessário reforçar a coordenação entre os vários agentes envolvidos na prossecução da Estratégia para a Juventude.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A aposta na Juventude faz-se através de um bom sistema de educação, que dê prioridade absoluta aos problemas de abandono escolar precoce e de analfabetismo, e que apoie a igualdade de acesso de todos os jovens ao ensino e a uma formação de elevada qualidade a todos os níveis. Defende-se ainda a promoção de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Dadas as elevadas taxas de desemprego a que a juventude europeia está sujeita e atendendo ao facto dos jovens com poucas habilitações serem mais facilmente afectados pelo desemprego, é imprescindível garantir aos jovens a melhor formação possível, que lhes permita obter um acesso rápido e uma permanência a longo prazo no mercado de trabalho. O primeiro emprego é muito importante. Por esse facto, propusemos um “erasmus primeiro emprego” o que foi aprovado. Aguarda-se que a Comissão europeia dê seguimento a esta proposta. A UE deveria informar, desenvolver, e implementar melhor os instrumentos que já tem à sua disposição. A juventude deve ser chamada a participar mais, nomeadamente, na construção da sociedade de reciclagem, no objectivo de combate às alterações climáticas que já têm tido aliás a colaboração e a generosidade da juventude.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Consideramos que este relatório adopta uma perspectiva correcta na abordagem dos problemas da juventude, como algo transversal a vários sectores da sociedade. Ao fazê-lo, identifica em diversas áreas - educação e formação; emprego; saúde; bem-estar e ambiente; participação; cultura e outras - problemas específicos, como sejam o abandono escolar, o desemprego, a insegurança laboral e a precariedade, os estágios não remunerados, a fuga de cérebros, a degradação ambiental, a toxicodependência, a exclusão social, entre outros.

Se o relator apresenta algumas propostas para resolver estes problemas que nos parecem justas, e merecem o nosso acordo, outras há que nos parecem claramente insuficientes, outras ainda ambíguas e algumas mesmo contraditórias. Não podemos aceitar, por exemplo, que uma Estratégia UE2020 "mais direccionada para os jovens", possa significar adoptar como solução "estratégica" para a juventude a flexibilidade e a precariedade laboral, ou o trabalho intermitente - conceitos presentes na referida estratégia - com o argumento da competitividade e de uma possível saída para a crise.

Tal como noutros domínios, exige-se também aqui uma harmonização feita pelo progresso social e não nivelando por baixo condições de vida e de trabalho da juventude. Alguns países, como é o caso de Portugal, têm constitucionalmente consagrado um amplo conjunto de direitos da juventude, que importa efectivar e não restringir.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Disoccupati, precari, stagisti. Che prospettive hanno di fronte i nostri giovani? Che aspettative di vita? Come possono sentirsi, costretti a rimanere in casa mantenuti dai genitori, senza poter neppure ipotizzare una famiglia? Lavorando a singhiozzo, spesso sottopagati, con mansioni ben inferiori al loro livello di scolarizzazione. Senza prospettive di pensione. Cosa riserverà loro il futuro?

Signor presidente, onorevoli colleghi, i giovani stanno pagando il conto più pesante della crisi.

Sono disillusi e spaventati dalla possibilità di essere tagliati fuori dal mercato del lavoro. E’ inutile nascondersi dietro alle buone intenzioni, alle promesse. I giovani chiedono fatti. E noi abbiamo il dovere di dare risposte concrete.

Dobbiamo investire, dobbiamo dare certezze, offrire opportunità. Il mondo del lavoro sta cambiando, dobbiamo creare le condizioni perché i giovani siano i primi ad adattarsi al cambiamento, sfruttando le nuove tecnologie, intraprendendo percorsi scolastici adeguati alle nuove esigenze.

Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi, dobbiamo mettere i giovani al centro delle nostre politiche europee. Se i giovani non hanno futuro è l’intera società a non avere futuro. 

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. − I voted in favour of the report on the new youth strategy, as I believe that the future of Europe is the young people today. We need to take action now to ensure that young people are best prepared for their life ahead and best equipped to face the challenges.

I urge the Member States to take the new youth strategy seriously and implement the proposed measures vigorously. The youth strategy needs to feed into the personal and professional development of each young person in Europe by providing them with the means to learn at home and abroad, through formal, non-formal and informal learning. The strategy should also serve to empower young people and increase their participation in society.

Furthermore, no policy can truly function without cross-sectoral implementation. All relevant actors across sectors need to work together to make the strategy a success. Although youth policy in Europe is carried out at national level, we need to learn from each other and set examples. Making the national reports public is a crucial step in getting closer to our young citizens, but also in learning from each other through best practices and from possible challenges.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Criza economică globală reprezintă doar unul dintre factorii care contribuie la modificarea comportamentului şi condiţiilor de viaţă ale tinerilor europeni, lucru care trebuie să constituie un semnal de alarmă atât pentru statele membre, cât şi pentru Uniune în ansamblul său.

De o bună perioadă de timp, asistăm în Europa la fenomenul scăderii demografice, cu consecinţe dramatice asupra economiilor şi sistemelor de solidaritate socială. Este îngrijorător că tinerii se căsătoresc tot mai târziu şi au tot mai puţini copii, la o vârstă înaintată. În acelaşi timp, nu li se asigură condiţii suficiente pentru dezvoltarea competenţelor şi participarea activă la societate.

Educaţia, ocuparea unui loc de muncă, incluziunea socială și sănătatea reprezintă preocupări majore ale generaţiilor tinere, dar şi provocări pentru statele membre. Tocmai de aceea, am votat pentru proiectul de raport elaborat de colegul meu, domnul Papanikolaou. Am convingerea că amendamentele pe care le-am propus vor contribui semnificativ la elaborarea de politici destinate tinerilor, asigurându-le independenţă în luarea deciziilor, sprijinind iniţiativele private ale acestora, accesul egal la educaţie pentru tinerii defavorizaţi şi, mai apoi, inserţia pe piaţa muncii.

Consider că parteneriatul cu mass-media pentru popularizarea programelor şi proiectelor europene pentru tineret este un element esenţial în atingerea obiectivelor noastre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A estratégia da UE para a juventude tem ganho cada vez mais importância, e hoje em dia, tendo em conta que os jovens constituem 20% da população total, deve ser encarada como uma das prioridades políticas. Os objectivos são claros e definidos e prendem-se com áreas tão importantes como a criação de mais oportunidades de emprego ou o incentivo a uma participação mais activa por parte dos jovens na sociedade. Na actual conjuntura de crise financeira e económica que vivemos, combinada com o problema do envelhecimento, os jovens são ao mesmo um dos grupos mais vulneráveis. Assim defendo uma aposta cada vez maior em políticas de juventude ao nível da União Europeia. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Gerade die Jugend ist besonders stark von der momentanen Krise betroffen. Angesichts der steigenden Jugendarbeitslosigkeit ist es wichtig, die Bildungschancen zu verbessern. Während wir auf EU-Ebene noch über Förderungen reden, wird in den EU-Staaten bereits der Rotstift an den Unis angesetzt.

Und wenn man der Jugend wirklich helfen will, dann gilt es auch dem Phänomen des „ewigen Praktikanten“ Einhalt zu gebieten. Die vorliegenden Maßnahmen sind bestenfalls eine Absichtserklärung, werden aber angesichts der Rahmenbedingungen in dieser Krisenzeit kaum ausreichen, um tatsächlich etwas zu bewirken. Deshalb habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, kadangi ir pati esu to paties jaunimo, kuriančio ES ateitį, dalis, ir man ne vis vien, kokia ateitis laukia manęs ir mano bendraamžių. Šiuo metu viena pagrindinių jaunimo problemų mano šalyje Lietuvoje, o ir kitose ES valstybėse, yra nedarbas, apie dabartinį jaunimą jau verčiantis kalbėti kaip apie šių laikų prarastąją kartą. Kita egzistuojanti problema – švietimo sistemos ir darbo rinkos poreikių neatitikimas. Nors ir pritariame Komisijos komunikatui dėl jaunimo strategijos, man neramu, kad ji, kaip ir daugelis kitų mūsų priimamų strategijų, gali likti tik popieriniais paraginimais. Mes, Europos Parlamentas, kitos ES institucijos, valstybės narės ir be strategijų turime suprasti, kad jei jaunimu rūpinamasi nebus dabar, ir visos kitos mūsų strategijos, įskaitant ir „ES 2020“, gali likti neįgyvendintos, nes tiesiog neliks, kas galėtų jas įgyvendinti. Todėl raginu Komisiją, kitas atsakingas institucijas ir valstybes nares kuo greičiau imtis konkrečių veiksmų, kad ši strategija virstų realybe.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Głosowałem za rezolucją Parlamentu Europejskiego nr. A7-0113/2010 w sprawie dokumentu „Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania – strategia UE na rzecz młodzieży” (2009/2159 (INI)), ponieważ formułowanie strategii na rzecz młodzieży ma dziś niezwykłe znaczenie. Przed młodą częścią społeczeństw europejskich stoi wiele wyzwań, z którymi w najbliższym czasie będą musiały się zmierzyć. Kryzys gospodarczy czy starzenie się społeczeństwa to niewątpliwie ważne i palące kwestie, w głównej mierze dotyczące tych, którzy będą budowali przyszłość. To co powinniśmy a tak na prawdę musimy zaoferować tym wszystkim ludziom, za kilka lat, ale też dzisiaj, wchodzących w dorosłe życie, to równe szanse i równy dostęp. Niestety jest wielu młodych i zdolnych, którzy z różnych przyczyn zostali z tyłu. My powinni dać im tę drugą szansę. Takie rozwiązania jak wsparcie finansowe dla osób, które skończyły studia są konieczne dla płynnego przejścia na rynek pracy. Niestety stopa bezrobocia wśród młodzieży jest duża a nierówności na rynku pracy się utrzymują. Problemów jest zdecydowanie więcej niż te, które wymieniłem. Dlatego w pełni zgadzam się ze sprawozdawcą, że to „sprawozdanie stanowi kolejny krok w nieustających działaniach: działaniach, które są naszym obowiązkiem – wiecznym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.” Tego się od nas dziś oczekuje i to powinniśmy realizować.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Concordo con l'impianto espresso dal collega Papanikolaou. L'elaborazione di una nuova strategia dell'UE per la gioventù è di fondamentale importanza. La nuova strategia per la gioventù dovrebbe quindi avere come obiettivo principale un utilizzo più efficace degli strumenti esistenti e la promozione della loro conoscenza. È possibile realizzare dei progressi esortando i governi a una maggiore cooperazione in materia, indipendentemente dalle differenze esistenti nelle politiche nazionali per i giovani.

Si tratta di un fattore essenziale per offrire un avvenire promettente alle future generazioni di cittadini europei. La crisi economica colpisce profondamente i giovani e rappresenta una minaccia per la loro prosperità futura. Inoltre, l'invecchiamento della popolazione inciderà fortemente sul loro avvenire. In considerazione delle molteplici pressioni cui sono sottoposti i giovani, del conseguente dovere di sostenerli mediante un'efficace strategia per la gioventù, e del fatto che la politica a favore della gioventù è soggetta al principio di sussidiarietà e che gli Stati membri cooperano in tale ambito su base volontaria, è di fondamentale importanza che la nuova strategia superi i punti deboli di quella precedente e fornisca risultati concreti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), in writing. − Educating young people is a crucial task because if mistakes are made, and they are not corrected in time, they tend to have generational consequences and are liable to be repeated, thus bringing about further degradation. The trouble with our ‘Strategies’ is that, once elaborated, we become obsessed with implementation, thus neglecting the need to revisit and adjust them regularly.

The current ‘Strategy on Youth’, essentially elaborated before the current crisis, is already facing a number of challenges: how to protect the young from the negative psychological impact of the current crisis; how to prepare them for tomorrow’s world, not today’s; how to ensure equal opportunity to education irrespective of income; how to separate ‘mobility’ from ‘brain drain’; and how to balance ‘virtual bonding’ through the net with actual bonding and team spirit through collective action.

These are ‘strategic’ challenges, which need ‘strategic’ attention from decision makers in all EU countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport, car son but est de favoriser la citoyenneté active, l'inclusion sociale et la solidarité de tous les jeunes. En matière de politique de la jeunesse, où la subsidiarité est la règle, nous devons inciter les Etats membres à définir des objectifs et des agendas communs, à améliorer leur coopération et leurs échanges de bonnes pratiques. Lorsque l'on sait qu'en Europe, 1 jeune de 15 ans sur 4 ne sait pas lire correctement, il y a urgence. Alors que nous sommes en train de discuter le Budget 2011, le décalage entre les ambitions du rapport que nous venons de voter et la réduction de 3.4% du budget de "Jeunesse en action" m'interpelle. Pourquoi réduire un programme qui vise justement à développer le sens de la citoyenneté, de la solidarité et de la tolérance des jeunes Européens? J'espère donc que la Stratégie 2020, qui se base sur une économie intelligente, durable, et inclusive, se traduira par des engagements financiers ambitieux pour l'éducation et la formation de la jeunesse, car en ces moments de crise systémique, la survie de l'UE à moyen terme n'est possible qu'avec une jeunesse instruite et mobilisée par le projet européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), na piśmie. − Z pełnym przekonaniem i pewnością jej powodzenia poparłam strategię UE na rzecz młodzieży. To jeden z kluczowych obszarów działania Komisji Kultury i Edukacji, w której pracuję. Konieczna jest poprawa sytuacji młodzieży oraz jej szans edukacyjnych i zawodowych. W tym aspekcie kluczowe są trzy kwestie.

1. Młodzież w UE, w tym w Polsce, z powodzeniem korzysta ze wspólnotowych programów, takich jak Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci. Dlatego bardzo ważne jest zwiększenie na nie dotacji oraz uznanie ich za podstawę rozwoju wieloletnich strategii UE na rzecz młodzieży. W przyszłości programy te powinny otrzymywać większe wsparcie finansowe. Inwestowanie w naukę młodzieży to najlepsza z możliwych form wykorzystania unijnego budżetu. Apeluję także o ulepszenie i pełne wdrożenie programu Erasmus Mundus.

2. Jako socjalistka podkreślam także konieczność stworzenia młodym ludziom równych szans w dostępie do edukacji. Konieczne są dotacje dla tych, których nie stać na ukończenie szkół wyższych. Istotna jest także pomoc i ułatwienia dla młodzieży w dostępie do rynku pracy.

3. W kontekście wejścia w życie traktatu lizbońskiego wskazuję na obowiązki państw członkowskich dotyczące implementacji strategii, a obejmujące m.in. zachęcanie młodych ludzi do udziału w życiu demokratycznym, zwrócenie szczególnej uwagi na młodych sportowców obojga płci oraz egzekwowanie przepisów karty praw podstawowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Przyjęte przez Parlament Europejski sprawozdanie w sposób integralny porusza wielowymiarową kwestię młodzieży, która czasem wydaje się być niedostatecznie wyeksponowana lub zepchnięta na dalszy plan. Dzisiejsi młodzi ludzie będą tworzyć przyszłą Europę, dlatego musimy zadbać o ich należyty rozwój i pomóc im w jak najlepszym korzystaniu z możliwości, jakie oferuje Unia. Młodzież jest swoistą wartością dodaną – wnosi świeżość i innowacyjność, może urzeczywistnić społeczną wizję Europy opierającą się na tolerancji, różnorodności i równości. Sprawa młodzieży nabiera jeszcze większej wagi w kontekście obecnej sytuacji – kryzysu gospodarczego i uwarunkowań demograficznych Europy.

Młodzież jest bardziej podatna na negatywne skutki, jakie niesie ze sobą obecna sytuacja gospodarcza. Bezrobocie wśród tej grupy jest prawie dwa razy większe, niż u ogółu siły roboczej, a sytuacja finansowa często zmusza młodych ludzi do rezygnacji z kształcenia, co w rezultacie może prowadzić do ubóstwa i wykluczenia.

W kontekście starzejącego się społeczeństwa należy znaleźć instrumenty, które zachęcą młodych ludzi do zakładania rodzin. Często z decyzją taką zwleka się z powodu niekorzystnej sytuacji finansowej, problemów ze znalezieniem pracy lub pogodzenia jej z życiem w rodzinie. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, ramy współpracy w zakresie młodzieży powinny być bardziej klarowne i skonkretyzowane. Kwestia młodzieży jest zagadnieniem przekrojowym i wymaga zaangażowania wielu obszarów polityki.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), na piśmie. − Przyjęta dziś rezolucja odnosząca się do komunikatu Komisji o strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży pokazuje słuszny kierunek oparty na zintegrowanym podejściu do problemów i potrzeb młodych ludzi. Oczekujemy, iż uwzględnianie interesów młodzieży i przyszłych pokoleń podczas formułowania strategii politycznych na wszystkich szczeblach politycznych zapewni skuteczne i efektywne rozwiązanie najbardziej pilnych kwestii. Chociażby utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia w tej grupie społecznej wskazuje na brak rozwiązań strukturalnych, np. błędy systemów edukacyjnych, które kształcą młodych ludzi w oderwaniu od potrzeb rynków pracy.

Młodzież należy zachęcać do aktywności w społeczeństwie obywatelskim, angażować w politykę, pobudzać do inicjatyw. Musimy stworzyć im warunki do kreatywności w dziedzinie kultury, wzbudzać zainteresowanie sztuką i nauką oraz nowymi technologiami. Z drugiej strony powinniśmy zapewnić młodym ludziom ochronę przed dyskryminacją, prowadzić kampanie promujące proekologiczne postawy, nie zapominając o walce z narkomanią i innymi uzależnieniami, na które młodzi ludzie są szczególnie narażeni. Dlatego dziś z radością poparłam rezolucję przygotowaną przez posła Georgiousa Papanikolaou.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Cei 96 milione de tineri europeni cu varsta intre 15 si 29 ani reprezinta aproximativ 20% din populatia Uniunii. Datorita crizei economice rata somajului in randul tinerilor a ajuns la 20% la inceputul anului, iar rata abandonului scolar la 17%, acest fenomen afectand in principal tinerii din mediul rural. De asemenea tinerii sunt tot mai mult expusi contractelor de munca cu caracter temporar, reducand astfel sansa acestora de a avea o stabilitate financiara si a-si achizitiona o locuinta. Tinerii reprezinta viitorul si ar trebui sa ii implicam mai mult in procesul de adopatare de decizii la nivel european. Ei sunt cei care ar trebui sa proiecteze si sa actioneze, alaturi de noi, pentru dezvoltarea societatii in care traim. Solicit Comisiei si Statelor Membre sa adopte urgent o strategie si masuri concrete pentru o mai buna implicare a tinerilor in societate. Aceste masuri ar trebui sa vizeze accesul nediscriminatoriu la educatie pentru dobandirea competentelor necesare gasirii unui loc de munca care sa le asigure un trai decent, asigurarea de servicii accesibile pentru ingrijirea copilului pentru a putea reconcilia viata de familie cu viata profesionala si sprijin pentru incadrarea tinerilor pe piata fortei de munca si pentru asigurarea de locuinte sociale pentru tineri.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Pasaulinė ekonominė krizė sudavė skaudų smūgį mums visiems. Liūdniausia, jog stipriausią smūgį patyrė tie, nuo kurių priklauso mūsų ateitis. Keleto pastarųjų metų finansinis cunamis pavertė daugumą jaunų žmonių bedarbiais ar nepakankamai užimtais. Remiantis šiuo pranešimu, daugumoje ES šalių nedarbo rodiklis jaunų žmonių tarpe išaugo beveik dvigubai procentais, lyginant su visa dirbančia žmonija. Dabar mes turime progą krizę paversti galimybe. Mes esame skolingi ateinančiai europiečių kartai.

Mano šaliai, Lietuvai, bei daugumai jos kaimynių, svarbu užkirsti kelią vis didėjančiam kvalifikuotų darbuotojų, „smegenų“ nutekėjimui. Kaip jau sufleruoja pranešimo pavadinimas, to galima pasiekti investuojant ir suteikiant galimybių. Investavimo požiūriu švietimas ir užimtumas yra pagrindinės sritys. Reikia palengvinti sklandesnį perėjimą tarp švietimo ir darbo rinkos. Tačiau šios esminės investicijos turės ribotą poveikį, jei mes nesuteiksime mūsų jaunimui galimybių. Mes turime skatinti mūsų jaunimą tapti aktyvesniais piliečiais tiek socialiai, tiek politiškai. Balsuotojų rodiklis jaunimo tarpe yra labai žemas Rytų Europoje, todėl būtina atgaivinti jų susidomėjimą politiniu procesu.

Pilietinė visuomenė bei atitinkamos nevyriausybinės organizacijos gali paremti ES interesus, pvz., projektas „Mano balsas“ pasitelkus inovacines interneto technologijas prisidėjo prie jaunų žmonių politinio informavimo. Be to, būtina užmegzti konstruktyvų dialogą su jaunais žmonėmis bei jaunimo organizacijomis Europoje, išlaisvinti nuo biurokratinių mazgų bei techninio žargono.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I supported the report on a European Youth Strategy as I believe it will prove vital in getting young people into full-time employment over the coming years. With 5.5 million Europeans under the age of 25 out of work, it is clear that an effective strategy to combat the problem is needed.

The problem of youth unemployment is not only due to the economic crisis; employers are looking for people with professional experience. I fully agree with the suggestion that higher education should be more effectively linked with the labour market. Cooperation between Member States is key to dealing with the problems of youth unemployment, which can have both heavy social and economic costs.

 
  
  

Recommendation for second reading: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Il était important de renforcer la protection des femmes exerçant une activité indépendante. Le rapport de madame Lulling sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante va dans ce sens. Il prévoit un congé maternité de 14 semaines et un rattachement du conjoint aidant à la sécurité sociale : ce qui n’était pas le cas précédemment. Le Parlement européen se fait une fois de plus le garant de la protection des femmes dans leur activité. Partageant cette vision, j’ai voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Tendo em conta a necessidade de revogação da Directiva 86/613/CEE relativa à aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma actividade independente, esta proposta de alteração representa um avanço significativo, assim como para a situação dos cônjuges dos trabalhadores independentes.

Relativamente à protecção social, propõe-se que quando exista num Estado-Membro um sistema de protecção social para os trabalhadores independentes, esse Estado-Membro tome as medidas necessárias para que os cônjuges possam beneficiar de uma protecção social em conformidade com o direito nacional. Apesar da protecção social dos cônjuges não ser obrigatória, esta proposta constitui um passo importante, visto que ainda em muitos Estados-Membros os cônjuges não usufruem de qualquer tipo de protecção social nem obrigatória, nem voluntária.

Finalmente, esta proposta prevê a protecção da maternidade. Não está previsto as trabalhadoras independentes ou as cônjuges auxiliares de trabalhadores independentes terem o memo período de licença de maternidade que aquele previsto para as trabalhadoras assalariadas. No entanto, poderão ter direito a uma indemnização apropriada para lhes permitir interromper as suas actividades durante pelo menos 14 semanas e/ou solicitar um serviço de substituição temporário. Por estas razões votei favoravelmente esta proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Siekiant įveikti ekonomikos nuosmukį, labai svarbu investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir socialinę infrastruktūrą, sudarant sąlygas moterims ir vyrams išnaudoti visas savo galimybes. Europos Sąjunga šiuo metu priartėjo prie Lisabonos strategijos tikslo – iki 2010 metų pasiekti 60 proc. moterų užimtumo lygį, tačiau moterų užimtumas valstybėse narėse yra labai netolygus. Todėl Komisija ir valstybės narės turi imtis veiksmingų priemonių, kad būtų kuo greičiau įgyvendinama direktyva dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo. Savarankiškai dirbančių moterų ir atitinkamai savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinių ar sugyventinių motinystės apsaugos klausimai labai svarbūs. Turi būti pripažinta, kad joms reikia skirti pašalpą, kad jos galėtų nutraukti savo veiklą pakankamam laikui, kad būtų galima užtikrinti tinkamą normalaus nėštumo eigą ir motinos fizinį atsigavimą po normalaus gimdymo, kad būtų suteikta moterims pakankama motinystės pašalpa. Todėl ypatingai pritariu pranešėjos nuomonei dėl šios direktyvos antro svarstymo pasiūlymų. Be to, Komisijos konsultacijose dėl naujos strategijos 2020 skiriamas nepakankamas dėmesys moterų ir vyrų lygybės klausimams. Būtina stiprinti bei integruoti lyčių lygybės dimensijos klausimus naujoje strategijoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com a aprovação da presente directiva que estabelece um enquadramento para a aplicação nos Estados-Membros do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma actividade independente ou contribuam para o exercício dessa actividade. A reduzida participação das mulheres no emprego independente constitui uma desigualdade, na medida em que as responsabilidades familiares parecem ter um impacto negativo no empreendedorismo das mulheres em comparação com o dos homens. No que diz respeito aos cônjuges colaboradores, a falta de cobertura de segurança social e o não reconhecimento do seu contributo para a actividade das empresas familiares confere a algumas empresas vantagens competitivas injustas, pelo que esta iniciativa garantiria igualdade de condições na Europa. É fundamental a adopção de medidas para colmatar as disparidades de género no empreendedorismo e para melhorar a conciliação da vida privada e profissional. Apelo a que os Estados-Membros assegurem, na prática, a plena igualdade entre homens e mulheres na vida profissional, tendo em vista a promoção de iniciativas de empreendedorismo entre as mulheres.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A Directiva de Dezembro de 1986 revelou-se ineficaz, tendo tido resultados práticos bastante insatisfatórios, de acordo com os seus relatórios de aplicação. Por essa razão, urge proceder ao reforço da protecção da maternidade das trabalhadoras independentes e garantir uma igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma actividade independente, incluindo os seus cônjuges auxiliares.

Na Europa, a actividade independente ocupa 16% da população activa, no âmbito dos quais apenas um terço são mulheres. Este número deve-se, sem dúvida, aos inúmeros obstáculos com que se deparam as mulheres empresárias, nomeadamente ao nível de conciliação da sua vida familiar e profissional. Porém, se a Directiva de 1986 não atingiu os seus objectivos, também a proposta actual se revela pouco ambiciosa.

Lamento que, para se poder alcançar um compromisso político ao nível do Conselho, se tenha reduzido o potencial desta Directiva. Pode-se, no entanto, considerar como um primeiro passo com vista a melhorar a situação actualmente existente no que diz respeito à protecção social concedida às trabalhadoras independentes e cônjuges auxiliares, com a criação de regras mínimas e em que, pela primeira vez, ao nível da União será reconhecido um direito a uma prestação de maternidade que permite uma interrupção de actividade por um período mínimo de 14 semanas.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic och Alf Svensson (PPE), skriftlig. − Röstförklaring Den svenska EPP-delegationen har igår 18/05/2010 röstat mot andrabehandlingsrekommendationen om rådets gemensamma ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av direktiv 86/613/EEG, A7-0146/2010. Det är angeläget att medlemsstaterna samarbetar för att tillförsäkra män och kvinnor likabehandling, så att flera kvinnor kan starta eget. Däremot anser vi inte att det är EU som ska fatta dessa jämställdhetspolitiska beslut, som får vittgående konsekvenser för medlemsstaternas statsfinanser. Det måste medlemsstaterna själva få göra. Dessutom anser vi inte att det är likabehandling av kvinnor och män när det enbart är egenföretagande kvinnor (och inte män) som ska garanteras förmåner och ledighet vid föräldraskap. Vi vill slutligen framhäva att ökad jämställdhet är en av EU:s stora utmaningar där Sverige bör kunna inspirera övriga länder i EU. I dagens ekonomiska kris är det av yttersta vikt att egenföretagare stöds och uppmuntras.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Au trecut mai bine de doi ani de la dezbaterea raportului privind situaţia femeilor din mediul rural, când pledam pentru actualizări necesare ale legislaţiei protecţiei sociale. Acum, Consiliul ne propune o nouă formă a directivei, dar şi restrângerea domeniului de aplicare doar la agricultură. Cred că nu există raţiuni pentru această limitare. Situaţia femeilor din mediul rural este foarte grea, mai ales în noile state membre, şi trebuie să facă obiectul unei preocupări constante şi aplicate. Dar nu putem omite, când vorbim despre activităţi independente, persoanele ce desfăşoară activităţi lucrative în artizanat şi meşteşuguri, în IMM-uri şi în sfera profesiilor liberale.

De asemenea, consider că trebuie evitate acele dispoziţii propuse de Consiliu ce ar putea permite statelor membre să limiteze accesul la sistemele de protecţie socială. Respectând principiile proporţionalităţii şi subsidiarităţii, directiva, in forma modificată de Parlament, asigură cadrul favorabil necesar atenuării disparităţilor dintre femei şi bărbaţi care desfăşoară activităţi independente. În acest sens, cred că sunt esenţiale, pe de o parte, protecţia maternităţii, prin dreptul la concediu pentru minim 14 săptămâni şi la alocaţia de maternitate, iar pe de alta parte, dreptul de a constitui juridic societăţi între soţi sau parteneri de viaţă.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Sendo um firme defensor do princípio da igualdade, não poderia pôr em causa iniciativas que ambicionem a protecção dos direitos das mulheres no âmbito laboral, como é o caso do presente relatório da minha caríssima colega. Como já anteriormente referi, "é necessário tratar homens e mulheres com equidade, conferindo-lhes os mesmo direitos, mas atendendo às suas necessidades especiais, o que no caso da mulher é flagrante em áreas como a protecção da maternidade e a conciliação entre a vida profissional e familiar (...)".

É, por isso, com satisfação que aqui encontro, entre outras, a preocupação com a protecção da maternidade das trabalhadoras independentes. De todo o modo, sendo também um fiel defensor do princípio da subsidiariedade, considero que muitas das matérias em análise devem permanecer na esfera de autonomia dos Estados.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. É de enaltecer os esforços que têm sido desenvolvidos pelo Parlamento Europeu para reforçar os mecanismos de justiça social e de igualdade de géneros na União Europeia. Para além de se tratar de um princípio inquestionável no mundo civilizado e nomeadamente numa Europa que se assume cultural e socialmente evoluída, assegurar a igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma actividade independente, nomeadamente no acesso a mecanismos de protecção social – com particular destaque no âmbito da maternidade – torna-se ainda mais premente e flagrante neste longo período de crise profunda a nível económico e social. Sublinho a preocupação para a eliminação de diferenças de tratamento entre sectores de actividade, face à reconhecida evolução tanto a nível organizacional, como de equipamentos e mecanismos de trabalho ou produção. No acesso a regimes públicos de protecção social devem existir critérios iguais para todos os trabalhadores, designadamente nas contribuições e regalias. Relevo ainda que esta recomendação vai seguramente reforçar os incentivos ao empreendedorismo empresarial feminino. A economia europeia tem ainda muito a ganhar e a evoluir com uma participação mais forte e abrangente das mulheres.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Particulièrement sensible aux questions d’égalité des genres et à l’égalité en général, dont celle des droits sociaux, je me félicite de l’adoption de ce rapport. En effet, il me semble primordial que les Etats membres garantissent une protection sociale aux femmes exerçant une activité indépendante et aux conjoints aidants, et que cette protection soit équivalente à celle des femmes salariées. Il s’agit à travers cette mesure de donner de l’élan à l’activité entrepreneuriale des femmes en Europe, encore trop hésitante ; et surtout de permettre à ces femmes de bénéficier du congé maternité au même titre que les femmes exerçant un autre type de profession. Le congé maternité doit être garanti dans tous les Etats-membres et pour toutes les femmes, quelle que soit leur activité. Puisque cette mesure est soumise au principe de subsidiarité, espérons que les Etats-membres feront le nécessaire pour que ces hommes et ces femmes puissent concilier au plus vite, et le plus facilement possible, vie familiale et vie professionnelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), írásban. − Szeretnék gratulálni Astrid Lulling képviselőtársamnak jelentése elfogadásához, amely fontos előrelépést jelent egy rendkívül régóta húzódó probléma megoldásában. Az önálló vállalkozók házas- és élettársainak helyzetét - akik alkalmazotti, vagy üzlettársi státusz nélkül járulnak hozzá a vállalkozási tevékenység folytatásához és nyereségéhez - az 1986-os tanácsi irányelv nem volt képes megnyugtatóan rendezni. Ezért időszerű volt hatályon kívül helyezni az említett jogszabályt és a segítő házastársak munkájának elismerését, valamint az őket megillető társadalombiztosítási védelemnek a vállalkozókéval azonos szintjét rögzítő új irányelvet alkotni.

A jelentéstevő és az Európai Parlament fontos eredménye továbbá, hogy az eredeti tanácsi javaslattal szemben az alkalmazási kör már nem korlátozódik csupán a mezőgazdaságban jövedelemszerzési céllal folytatott önálló vállalkozói tevékenységre, mivel ez a célcsoport például a kis- és középvállalkozásokban, vagy a kereskedelemben működöknek is többségét alkotják. Bár a tanács nem fogadta a jelentéstevő és a Parlament több fontos javaslatát, - így a házas- és élettársak egyező szintű szociális védelmét a tagállamokra hagyja, illetve biztosítja annak lehetőségét is, hogy a tagállamok a társadalombiztosítás bizonyos rendszereihez vagy szintjeihez kapcsolódó korlátozó szabályokat tartsanak hatályban - a tervezett irányelv összességében mégis jelentős lépést jelent.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, plaudo all’approvazione della proposta di direttiva sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma. Finalmente il Parlamento europeo si esprime sull’applicazione di questo principio simbolo di progresso sociale ed economico!

Sempre nel rispetto delle prerogative statali, ritengo doveroso non solo cristallizzare uno standard minimo di tutela della donna-madre lavoratrice autonoma, nonché coniuge coadiuvante e conviventi riconosciute, ma anche equipararne la tutela rispetto alla donna-madre lavoratrice dipendente.

L’auspicio è che all’enunciazione dei diritti segua di fatto il rispetto degli stessi e, che quindi gli Stati si impegnino ad introdurre misure adeguate soprattutto a tutela della maternità delle donne che esercitano un’attività autonoma e delle coniugi coadiuvanti. Occorre combattere qualsiasi forma di discriminazione sul lavoro così da sostenere l’emancipazione del genere femminile parallelamente a quella del genere maschile.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A proposta da Comissão visa assegurar a igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma actividade independente. Assim, estando já salvaguardados os direitos fundamentais de igualdade e protecção social, e indo as propostas de alteração ao texto original de encontro a uma melhoria geral no que toca à protecção dos cônjuges dos trabalhadores independentes, especificamente no que diz respeito ao subsidio de maternidade concedido às trabalhadoras independentes e cônjuges ou pessoas que vivam em união de facto, vejo a aprovação deste texto como um passo importante e muito positivo na aproximação com a actual legislação europeia para as trabalhadoras assalariadas. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą ne tik todėl, kad jis yra reikšmingas ir palies, manau, milijonus ES piliečių. Turiu daug pažįstamų menininkų, teisininkų ir kitų žmonių, besiverčiančių individualia veikla ir žinau, kad labai dažnai jiems padeda šeimos nariai, dažniausiai tai būna žmona ar vaikai. Tai, kad jie dabar turės teisę į socialinę apsaugą, be abejo, pagerins jų materialinę padėtį, nuotaikas ir paskatas dirbti. Lietuvai tai ypač svarbu, kadangi dabar, kai krizė ypač smogė Baltijos valstybėms, daugelio šeimų materialinė padėtis yra ant išgyvenimo ribos.

Negalime toliau iš šalies stebėti, kaip savarankiškai besiverčiančiose šeimose moterys ar vyrai patiria socialinę neteisybę. Šio pranešimo priėmimas – tai aiškus signalas ES valstybių vyriausybėms palaikyti savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinius, užtikrinti jiems teisę į pensiją, į apmokamas atostogas, į motinystės ar tėvystės atostogas, padėti jiems reintegruotis į darbo rinką.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Signora presidente, onorevoli colleghi, tengo a esprimere il mio appoggio alla relazione della collega Lulling. Le ragioni della proposta sono da ricondurre al fatto che nel settore del lavoro autonomo si registra ancora un divario di genere molto elevato, che rischia di acutizzarsi; inoltre, si ritiene di dover garantire ai coniugi coadiuvanti, che spesso contribuiscono in maniera sostanziale all’attività del lavoratore autonomo, una protezione sociale di cui sono totalmente sprovvisti in molti Stati membri.

La proposta, che si pone anche l’obiettivo di incentivare l’accesso delle donne al mercato del lavoro e di contribuire alla lotta contro il lavoro sommerso, introduce tre modifiche principali rispetto alla legislazione comunitaria vigente: viene modificata la definizione di “coniuge coadiuvante” per ricomprendervi anche le coppie non sposate, laddove riconosciute dalla legislazione nazionale; viene riconosciuto alle lavoratrici autonome e alle coniugi coadiuvanti il diritto a beneficiare, su richiesta, di un’indennità di maternità per un periodo non inferiore alle 14 settimane; viene riconosciuto al coniuge coadiuvante il diritto ad accedere, su richiesta, ad un regime di protezione sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Am votat acest raport deoarece am considerat că adoptarea directivei este de importanţă majoră la nivelul Uniunii Europene, având în vedere perioada de criză economică şi financiară pe care o traversăm. Ţinând seama că, în majoritatea statelor membre, soţii/soţiile colaboratoare nu beneficiază de securitatea socială a soţului/soţiei, am susţinut ca, în cazul în care un stat membru obligă lucrătorii independenţi să adere la un sistem de securitate socială, acesta să fie obligatoriu şi pentru soţii şi partenerii de viaţă colaboratori.

Este regretabilă poziţia Consiliului de a nu accepta ca afilierea soţilor/soţiilor şi a partenerilor de viaţă, colaboratori ai lucrătorilor independenţi la sistemele de protecţie socială să fie obligatorie, acolo unde acest statut le este recunoscut prin dreptul intern. Având în vedere că marea majoritate nu se afiliază, se ignoră astfel beneficiile sistemelor de securitate socială care acoperă cazurile de boală, invaliditate şi bătrâneţe.

Ca raportor alternativ în numele Grupului S&D, am susţinut ca lucrătoarele independente, soţiile şi partenerele de viaţă care decid să aibă copii să beneficieze de protecţie socială şi concedii plătite şi nu să li se taie din indemnizaţia pentru creşterea copilului, aşa cum face Guvernul României.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I am very glad of the fact that today the European Parliament adopted its position in 2nd reading on the Directive of the European Parliament and of the Council on the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed capacity and repealing Directive 86/613/EEC.

Women play an essential role in sustaining self-employed businesses as owners and assisting spouses or life partners. I welcome Parliament’s decision on the application of the principle of equal treatment between women and men for self-employed workers and their spouses as an important part of EU legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. − The ECR Group are strong proponents of working to bridge the gender gap for self-employed workers and their partners. We support the report’s aim, in that we would like to see all countries of the EU offering support and social protection to self-employed workers. However, we do oppose this legislation being made at EU level. The ECR Group has always defended the principle of subsidiarity and strongly believes that Member States should take the lead role in creating and driving employment legislation and social policy. For these reasons the ECR Group has abstained on amendments 1-17.

 
  
  

Report: Toine Manders (A7-0122/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, oggi il Parlamento ha ribadito la necessità di ottenere in tutta l'UE un elevato livello di tutela dei consumatori e l'importanza di armonizzare la normativa in materia di etichettatura dei prodotti tessili rendendola obbligatoria per tutti i capi di abbigliamento commercializzati in Europa. L'entrata in vigore di un futuro regolamento sulla denominazione di origine dei prodotti tessili nonché le informazioni sulle indicazioni riguardanti la composizione fibrosa, semplificheranno il quadro regolamentare già esistente, rendendolo trasparente, chiaro e a vantaggio dei consumatori e delle PMI.

Tramite le etichette i consumatori potranno fare scelte consapevoli sull'acquisto dei prodotti anche sulla base di considerazioni etiche, come la salute, l'impatto sull'ambiente, i diritti umani, le condizioni e le retribuzioni dei lavoratori impiegati nella fabbricazione dei prodotti tessili. Mentre le PMI come l'industria tessile in generale, potranno tutelare la qualità, il design, l'innovazione dei loro prodotti, tutto ciò a vantaggio della competitività sul mercato non solo europeo ma anche mondiale. L'etichettatura "Made in" permetterebbe non solo di ottenere informazioni supplementari sulle caratteristiche del prodotto, ma contribuirebbe inoltre a rafforzare l'economia sviluppando nuovi prodotti destinati a molteplici settori, l'occupazione, come anche la lotta alla contraffazione verso quei prodotti provenienti da paesi terzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – À l'heure de la mondialisation, alors que les produits sont de plus en plus souvent le résultat d'un passage sur une chaîne de production internationalisée, il est difficile de connaître la « nationalité » des produits. Parallèlement à ce phénomène, les consommateurs souhaitent eux pouvoir faire des achats en connaissance de cause, parfois en privilégiant des articles provenant de pays où les standards de qualités ou les normes sociales et environnementales sont supérieures. Dans ce contexte, j'ai décidé de voter en faveur de ce rapport car il propose de rendre obligatoire l'étiquetage du pays d'origine. Il s'agit selon moi d'une information essentielle qui doit toujours être communiquée au consommateur. Je soutiens également l'idée selon laquelle la Commission européenne devrait préparer d'ici deux ans un rapport, voire une proposition législative en vue de l'harmonisation des étiquettes des textiles. En effet, alors que nous partageons un même marché depuis des dizaines d'années, comment se fait-il que les systèmes de tailles et bien d'autres indications toutes aussi importantes soient encore divergentes selon les États membres ?

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį reglamentą, nes manau, kad jis suteiks daugiau aiškumo tiek tekstilės gamintojams , tiek ir vartotojams. Sveikintinas yra reglamento formos pasirinkimas, kuris sujungs šiuo metu galiojančias atskiras direktyvas ir taip sumažins valstybėms narėms tenkančią administracinę naštą perkeliant į nacionalinius teisės aktus techninio pobūdžio pakeitimus , kurių prireikia , kai į sąrašą įtraukiamas naujas tekstilės pluošto pavadinimas. Vis dėlto manau, kad laikas pradėti kalbėti apie tekstilės gaminių ženklinimo sistemos peržiūrą, kuri nesukeltų papildomos naštos gamintojams ir būtų aiškiai suprantama ir priimtina vartotojams, Todėl palaikau reglamente priimtus pasiūlymus, kad Komisija savo ataskaitoje turi išnagrinėti tokius klausimus kaip aprangos ir avalynės ženklinimą vienodo dydžio etiketėmis ES mastu , pavojingų ar alerginį poveikį turinčių komponentų nurodymą, ekologinio ir socialinio ženklinimo klausimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit.Aussi surprenant que cela puisse paraître, la mention "made in" que l'on trouve sur de nombreuses étiquettes de vêtements n'est pas aujourd'hui obligatoire et son utilisation varie complètement d'un État à l'autre. Saisis d'une proposition de règlement de la Commission qui portait sur le délai de commercialisation d'une nouvelle fibre textile, nous en avons profité pour remédier à ce problème d'étiquetage. En effet, en l'absence de législation européenne, le risque est de voir apparaître des produits fabriqués dans des pays tiers mais qui porteraient une inscription suggérant qu'ils ont été fabriqués en Europe. Le rapport demande également à la Commission de réfléchir à un étiquetage qui donnerait aux consommateurs l'accès à des informations sur les conditions sociales et environnementales de fabrication des produits qu'ils achètent.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Mi complimento con il relatore Manders per l'impegnativo lavoro fin qui svolto, volto a unificare tre complesse direttive. Tale relazione semplifica il quadro regolamentare esistente, assicurando, ad esempio, tempi rapidi per l'immissione di una nuova fibra sul mercato. Per le nostre PMI ciò significa risparmio in spese amministrative e più rapidi profitti dalla vendita di nuove fibre. Provvedimenti che incoraggiano l'innovazione, elemento - a mio giudizio - fondamentale per le aziende europee. Solo con prodotti innovativi e di qualità, infatti, si può superare l'agguerrita concorrenza mondiale e superare questo difficile momento di crisi.

Il testo tutela inoltre i consumatori, il cui interesse - tengo a ribadire - è al centro della nostre politiche. Le regole adottate, infatti, assicureranno ai cittadini europei norme più chiare e trasparenti, garantiranno loro anche l'opportunità di beneficiare in tempi brevi di prodotti innovativi. Sarà, infine, garantita in modo migliore la salute dei cittadini: attraverso una più dettagliata etichettatura, essi avranno la possibilità di conoscere l'origine di filati e prodotti affini.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com a presente proposta de regulamento que pretende simplificar e melhorar o quadro normativo em vigor, com vista a encorajar a inovação no sector têxtil e do vestuário, permitindo aos utilizadores de fibras e aos consumidores beneficiar mais rapidamente de produtos inovadores. A questão da simplificação é fundamental para promover a inovação na indústria europeia e para aumentar o nível de informações prestadas ao consumidor. É igualmente importante encontrar uma alternativa legislativa menos pesada, com procedimentos e custos menos onerosos para a transposição de directivas. A indústria beneficiará na redução do tempo entre a apresentação de um pedido e a capacidade de colocar o produto no mercado, traduzindo-se numa economia de custos administrativos e na possibilidade de comercializar mais cedo, aumentando os benefícios da venda.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, abbiamo finalmente adottato le norme sul MADE IN nel settore tessile. Il Parlamento si era già espresso positivamente per la proposta di regolamento del 2005, relativa all'indicazione del paese di origine per taluni prodotti importati da paesi terzi, bloccata in Consiglio. Non trattandosi di procedura di codecisione, però, non si è potuto fare molto di fronte alla contrarietà di taluni governi nazionali.

Questo voto, invece, rappresenta oggi un segnale politico forte da parte dell'Assemblea che rappresenta i cittadini europei che chiede con forza al Consiglio l'adozione di queste norme. Questo è un traguardo oggi più vicino, anche nel contesto del trattato di Lisbona.

Si tratta di un voto in prima lettura, ma è un risultato importante, frutto di un grande lavoro svolto in questi mesi con i colleghi di altre delegazioni nazionali e di altri gruppi politici. Questa nuova normativa tutela i consumatori europei che desiderano conoscere l'origine dei prodotti tessili e le PMI che li realizzano all'interno degli Stati membri. Ciò vuol dire che non potremo più indicare ad esempio MADE IN uno Stato membro un prodotto che è prodotto solo per il 25% in quel paese, oggi dovrà essere ivi prodotto almeno per il 50%.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Vi stöder i stort vår kollega Toine Manders betänkande om benämningar på textilier och märkning av textilprodukter. Vi är dock mycket kritiska till obligatorisk ursprungsmärkning eftersom vi är övertygade om att det skulle leda till höjda priser för Europas konsumenter och sämre villkor och ökade kostnader, särskilt för små och medelstora företag. Vi tror på frihandel och tycker därför att det är viktigt att inte skapa ökade tekniska handelshinder genom onödig reglering. Vi stöder istället ett frivilligt märkningssystem som bygger på konsumenternas efterfrågan av ursprungsmärkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Comissão aprovou, a 30 de Janeiro de 2009, uma proposta de um novo regulamento relativo às denominações têxteis e à correspondente etiquetagem de produtos. A proposta reúne toda a legislação existente sobre denominações e etiquetagem de produtos têxteis num único regulamento. Nas palavras do relator, a revisão agora proposta "é essencialmente um exercício técnico sem grandes implicações politicas".

Porém, sabemos que a concorrência a que os têxteis europeus estão sujeitos, sobretudo com os produtos vindos da China, exige que sejam tomadas medidas mais profundas, no futuro, em matéria de etiquetagem. Tal deverá ser a tarefa da Comissão, de ora em diante. Para além disso, os desafios hoje colocados à União Europeia exigem que o mercado interno seja aperfeiçoado e fortalecido. Para tal, devem ser feitos esforços no sentido de reduzir as barreiras à sua total concretização. A harmonização e simplificação das normas relativas às denominações têxteis cumprem esse objectivo, uma vez que clarificam a informação fornecida ao consumidor contribuindo, assim, para o aumento da competitividade do sector.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A correcta identificação do local e forma de fabrico e de características essenciais da composição do produto constitui uma prerrogativa fundamental para assegurar a confiança do consumidor e a defesa dos seus direitos, introduzindo simultaneamente um factor importante para promover a concorrência leal no mercado global do sector têxtil. Nesse contexto, a uniformização da metodologia da etiquetagem dos produtos têxteis beneficiará a competitividade da indústria têxtil e de vestuário europeia, e com particular destaque da indústria portuguesa. Destaco a necessidade de regras harmonizadas sobre a indicação de origem dos produtos têxteis importados de países terceiros e critérios precisos para a utilização da marca de origem ''Made in'' para os produtos fabricados na EU, e ainda a etiquetagem social de modo a que o consumidor esteja informado do respeito de normas de saúde e segurança e dos direitos humanos. Considero ainda importante a etiquetagem ecológica, relacionada com o desempenho ambiental dos produtos têxteis. A introdução destas regras mais transparentes e claras na etiquetagem – onde se incluem as informações sobre componentes não têxteis e de origem animal – permitirá ainda reforçar a capacidade do consumidor na diferenciação dos produtos e da sua qualidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos favoravelmente este relatório tendo em conta a sua linha geral, na defesa da indicação da denominação de origem e com a preocupação da defesa dos direitos dos consumidores, dos trabalhadores e da produção da indústria têxtil e de vestuário nos nossos países. Mas temos algumas divergências relativamente aos pormenores da etiquetagem, designadamente sobre os conteúdos demasiado pormenorizados relativamente às fibras, sobretudo quando envolvem pequenas e médias empresas, tendo em conta os custos que pode implicar.

Por isso, embora tenhamos votado favoravelmente no geral, há propostas de pormenor de que discordamos, e insistimos na necessidade da sua revisão, ou, no mínimo, da previsão de medidas de apoio, acautelando os problemas das pequenas e médias empresas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A denominação de origem dos produtos é muito importante para que os consumidores tenham a noção exacta da origem do que consomem. Não é correcto denominar um determinado produto como originário da UE, quando este apenas é embalado num país da UE, sendo as outras fases produtivas executadas em países que não pertencem à UE. As novas regras adoptadas vão contribuir para uma maior transparência no comércio internacional e para um melhor esclarecimento dos consumidores. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Einmal mehr verspricht das Bio-Etikett etwas ganz anderes, als tatsächlich enthalten ist – man denke nur an den „Organic-Cotton-Skandal“ oder an die Bio-Chemikalien-Pantoffeln der jüngsten Zeit. Zum einen entsteht auf diesem Bio-Markt erneut ein Etiketten- und Siegel-Wirrwarr – da könnte die EU endlich einmal sinnvoll vereinheitlichen, etwas, was sie doch sonst so gerne macht –, und zum anderen ist es an der Zeit, dass sich die EU der gentechnisch veränderten Baumwolle annimmt. Wenn man schon mit Studien über mögliche Auswirkungen schädlicher Stoffe wartet, dann sollte Gentechnik-Baumwolle in der Zwischenzeit wenigstens auf dem Etikett ausgewiesen sein.

Und es ist höchste Zeit, dass sich die EU auch um die „Radiofrequenz-Identifikation“ kümmert. Es geht nicht an, dass elektronische Etiketten ohne Wissen der Betroffenen an Textilien angebracht sind, entsprechende Etikett-Vorschriften lassen auf sich warten. Wenn Fußgänger an RFID-Kleidung sichtbar gemacht werden sollen, wird Überwachung auf Schritt und Tritt möglich. Da dies im Bericht auch so gesehen wird, habe ich dafür gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), per iscritto. − Sono favorevole alla relazione Manders sull'etichettatura di origine per i prodotti tessili in quanto risolve un problema che da tempo minaccia la libertà di scelta dei nostri consumatori. Il marchio di origine è essenziale per garantire trasparenza, sicurezza e informazione ai cittadini europei e per dare allo stesso tempo regole chiare e condivise alle nostre imprese.

Il problema resta però aperto per i prodotti tessili che provengono da paesi terzi, nostri partner commerciali. Invito quindi i colleghi a confermare il loro sostegno al regolamento per il marchio di origine in discussione alla commissione commercio estero che tutela i nostri consumatori e le nostre imprese non solo per i prodotti del tessile e dell'abbigliamento ma anche per quei settori delicati per la crescita economica europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − L’industria tessile europea ha reagito alle importanti sfide economiche degli ultimi anni avviando un difficile percorso di ristrutturazione, modernizzazione e innovazione tecnologica. Le imprese europee hanno migliorato la propria posizione sul mercato globale concentrandosi su vantaggi competitivi quali la qualità, il design e l’innovazione tecnologica dei prodotti con più elevati valori aggiunti. L’industria europea svolge un ruolo di primo piano a livello mondiale nello sviluppo di nuovi prodotti, tessili tecnici e non tessuti per nuove applicazioni, i prodotti per l’igiene, l’industria automobilistica o il settore medico.

Accolgo favorevolmente la proposta di regolamento della Commissione ritenendo che la stessa semplifica il quadro regolamentare esistente per lo sviluppo e la presa di nuove fibre ed ha il potenziale di incoraggiare l’innovazione nel tessile e il settore dell’abbigliamento, permettendo nel contempo agli utilizzatori di fibre ed ai consumatori di beneficiare più tempestivamente di prodotti dal carattere innovativo.

Esprimo infine, il più ampio sostegno alla regolamentazione sul "Made In", ritenendo quest’ultima indispensabile a garantire un adeguato livello di tutela del consumatore sulla composizione del prodotto da acquistare e sulla sua provenienza.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − We, as greens, have abstained on the final vote of this report mainly because some of the key amendments proposed by the PPE, Liberals and EFD were adopted. In summary, all these amendments go in the direction of widening ‘made-in’ provisions.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Je n'ai pas soutenu dans le rapport Manders "Dénominations des produits textiles et étiquetage y afférent", les amendements ayant trait au "made in" (47/49, 48, 12 et 67). Ces amendements visant à imposer le marquage d'origine pour les produits textiles importés de pays tiers (à l'exclusion de la Turquie et des Etats membres de l'EEE) ou à réglementer précisément les conditions du marquage d'origine volontaire des produits textiles fabriqués en Europe par le biais de ce règlement, reviendraient à mettre en péril l'adoption, dans des délais raisonnables, de cette législation importante. La proposition de règlement émise par la Commission européenne sur le marquage d'origine est toujours en discussion au Conseil et fait l'objet d'un rapport par la commission du commerce international.

Je ne suis pas contre la transparence et la traçabilité des produits au profit du consommateur. Néanmoins, en tant que députée au Parlement européen, nous avons la responsabilité de respecter certains cadres règlementaires. Selon moi, avant d'adopter la mention obligatoire "made in" sur l'étiquette des vêtements vendus en Europe, nous aurions dû, au préalable, nous assurer que le projet de règlement relatif au "made in" comportait toutes les garanties nécessaires, notamment dans ses modalités de mise en œuvre.

 
  
  

Report: Vital Moreira (A7-0058/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), in writing. − I have supported this document. The relations between the EU and Ukraine have always been very close and based upon a constructive dialogue. The Ukrainian economy, as the economies of the EU member states, has been hit by the international financial crisis which dramatically declined output, deteriorated fiscal position and raised external financial needs. Union macro-financial assistance of EUR 500 million should not merely supplement programmes and resources from the IMF and the World Bank but should ensure the added value of EU involvement. However, this assistance can only contribute to economic stabilisation in Ukraine if the main political forces ensure political stability in the country and establish a broad consensus on a rigorous implementation of the necessary structural reforms.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Makrofinansinė parama Ukrainai yra šiuo metu ypatingai reikšminga. Taigi ši pagalba gali padėti didinti ES įtaką Ukrainos politikos formavimui ir padėti Ukrainai įveikti dabartinę gilią ekonomikos krizę. Bendrijos finansinė parama rodo, kad Ukraina yra strategiškai svarbi kaip galima kandidatė prisijungti prie ES. Makrofinansinė pagalba būtų skiriama tuo metu, kai ES taip pat padeda mobilizuoti finansavimą, skirtą Ukrainos energetikos sektoriaus reformai remti. Komisija ir kitos susijusios institucijos rengia paramos Ukrainos valdžios institucijoms paketą, skirtą padėti rasti tvarų sprendimą dėl Ukrainos vidutinio laikotarpio dujų tranzito ir dujų mokėjimų įsipareigojimų. Nors nenumatoma siūlomos makrofinansinės pagalbos tiesiogiai sieti su šiuo paketu, ja būtų remiamos Ukrainos ekonomikai stabilizuoti reformos. Aš pritariu šiam sprendimui, kad Ukrainai reikia suteikti išskirtinę makrofinansinę pagalbą. Ukraina be šios paramos negalėtų toliau visapusiškai integruotis daugelyje ekonomikos sričių bei įgyvendinti savo tolimesnius tikslus.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Ucraina plăteşte acum preţul unei crize economice severe, dar şi al unei instabilităţi politice prelungite, care au făcut posibile derapajele de la angajamentele luate de autorităţile de la Kiev în faţa organismelor financiare internaţionale. Este important ca Uniunea Europeană să se implice în ajutorarea vecinului său de la graniţa estică, în condiţiile degradării situaţiei sociale pe fondul lipsei lichidităţilor ce asigură funcţionarea oricărui stat.

Ucraina trebuie să se bucure de stabilitate, iar împrumutul acordat de Comisia Europeană, cu acceptul legislativului comunitar, vine să confirme şi faptul că Kievul poate fi considerat un candidat la aderare. Însă, de data aceasta, Comisia Europeană trebuie să acorde o foarte mare atenţie mecanismelor de monitorizare a traseului împrumutului acordat Kievului.

În plus, Uniunea Europeană se află în poziţia de a cere Ucrainei să abordeze mai hotărât reforme esenţiale care să conducă la consolidarea statului de drept. Trecerea Ucrainei de la o economie controlată de stat la una de piaţă este un proces dificil şi dureros, mai ales pentru populaţie. Această tranziţie economică trebuie să fie dublată de eforturi de reformă instituţională. Ucraina trebuie să taie în carne vie, pe ambele planuri, oricât de dificil ar părea în acest moment.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com a aprovação da resolução legislativa que concede assistência macrofinanceira à Ucrânia pois permitir-lhe-á fazer face às consequências da crise financeira mundial, através da sustentabilidade da situação orçamental e das contas externas. Esta resposta ao pedido da Ucrânia é fundamental à estabilização económica, em conjugação com o actual programa do FMI, mas é necessário que a Ucrânia tome medidas adequadas de prevenção e de luta contra a fraude, corrupção e quaisquer outras irregularidades relacionadas com esta assistência, e que sejam previstos controlos a realizar pela Comissão e auditorias pelo Tribunal de Contas. Refiro, a esse propósito, o Memorando de Entendimento e o Acordo de Empréstimo a celebrar com as autoridades da Ucrânia que prevêem a adopção de medidas específicas a aplicar pela Ucrânia em matéria de prevenção e de luta contra a fraude, a corrupção e quaisquer outras irregularidades que afectem a assistência.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Foi com agrado que votei favoravelmente a proposta do Parlamento relativa à concessão de assistência macrofinanceira à Ucrânia. A Ucrânia, como país potencialmente candidato à adesão à União Europeia é um parceiro privilegiado e deve ser alvo de políticas específicas e orientadas para a resolução dos seus problemas concretos. Mas a assistência macrofinanceira da União Europeia à Ucrânia só contribuirá para a estabilização económica do país se o panorama político-partidário serenar e as forças políticas que se têm consumido ao longo dos últimos anos, demasiadamente, em guerrilhas de poder e influência internas estabelecerem um amplo consenso sobre uma implementação escrupulosa das reformas estruturais necessárias ao futuro do país.

É ainda absolutamente necessário que o Governo Ucraniano actue no sentido de acabar com a falta de independência do sistema judicial, sujeito a demasiada influência não só do poder político como dos agentes económicos. Sem uma justiça livre e independente não há Estado de Direito, os Direitos Humanos não estão garantidos, não há investimento estrangeiro, não há progresso. Os mecanismos que o Acordo de empréstimo vier a definir deverão ter estes factores em conta de forma a permitir um rigoroso controlo da sua aplicabilidade por parte das Instituições Comunitárias.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Printre statele europene care au fost afectate grav de criza economică mondială se numără şi Ucraina, ţară aflată în vecinătatea imediată a Uniunii Europene. Impactul nefast al crizei asupra economiei ucrainene pune în pericol nu numai stabilitatea internă, dar şi cea regională în ansamblu. Am votat în favoarea acordării unei asistenţe macrofinanciare Ucrainei, fapt deosebit de important pentru stabilizarea şi continuarea reformelor economice în această ţară.

Comisia şi celelalte instituţii implicate - Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Dezvoltare şi Banca Europeană pentru Investiţii trebuie să urgenteze elaborarea unui pachet de sprijin destinat Ucrainei pentru identificarea şi implementarea unei soluţii durabile în ceea ce priveşte reformarea economiei acesteia şi, în primul rând, a sectorului energetic.

Soluţionarea problemelor legate de tranzitul gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei este de importanţă strategică. Consider că includerea chestiunii tranzitului gazelor în Agenda de asociere Ucraina - Uniunea Europeană a fost bine-venită şi sunt convins că această cooperare trebuie consolidată, inclusiv prin găsirea unor noi modalităţi de conlucrare. Ucraina trebuie susţinută să continue reformele pentru a avansa pe calea integrării europene, acest lucru fiind în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene trasate în cadrul politicii europene de vecinătate.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. As recentes notícias de violência entre parlamentares ucranianos preocuparam toda a Europa e espelharam claramente a cisão daquela sociedade, a encruzilhada em que hoje se encontra e o papel incontornável da Rússia naquela região. Entendo que a União Europeia não pode deixar de apontar à Ucrânia o caminho europeu e, nesse sentido, a assistência macrofinanceira que agora lhe presta deve constituir mais um sinal de aproximação e de solidariedade num momento de particular debilidade social, económica e financeira.

Faço votos que a Ucrânia empreenda sem reservas um processo de convergência com a União Europeia, que o projectado Acordo de Associação entre em vigor e venha reforçar as relações e trocas bilaterais e que aquele percurso possa vir a redundar na adesão ucraniana ao nosso espaço comum. De igual modo, espero que a necessidade de ajudas deste tipo vá rareando e que a Ucrânia recupere a estabilidade política e consiga reequilibrar-se socialmente e renovar o seu tecido empresarial e persistir na opção pela democracia, pelos direitos humanos e pelo Estado de Direito.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A economia da Ucrânia foi fortemente abalada pela crise financeira internacional, registando um imenso declínio da sua produção industrial, uma deterioração da situação orçamental e um aumento das necessidades de financiamento externo. O apoio financeiro comunitário reflecte a importância estratégica do país enquanto potencial candidato à adesão à UE. Assim, voto favorável a concessão de assistência macro financeira à Ucrânia num montante máximo de 500 milhões de euros, sob a forma de empréstimo, com vista a apoiar o processo de estabilização económica do país e reduzir as necessidades da balança de pagamentos e as necessidades orçamentais identificadas no actual programa do FMI. Considero importante ajudar a repor os níveis socioeconómicos mínimos necessários da Ucrânia, bem como possibilitar a estabilização das suas contas públicas, criando desta forma perspectivas de crescimento e confiança política. Concordo ainda que se garantam mecanismos de controlo que aumentem a clareza, transparência e responsabilização da prestação de contas e que o Parlamento Europeu seja informado regularmente sobre os trabalhos do Comité Económico e Financeiro.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A assistência macro-financeira à Ucrânia, que agora se propõe, não constitui uma forma de ajuda genuína e desinteressada. Pelo contrário. O condicionar desta assistência às imposições do FMI e aos "princípios-chave e objectivos de reforma económica previstos na Agenda de Associação UE-Ucrância", significa, entre outras coisas: - O estabelecimento de "uma abrangente Área de Livre Comércio entre a UE e a Ucrânia"; - A obediência aos "objectivos da Política Externa e de Segurança Comum (PESC) da UE"; - A "intensificação da coordenação através de canais militares para abordar assuntos de interesse comum"; - A possível participação da Ucrânia na operação naval da UE Atalanta; - O estabelecimento na Ucrânia de "uma economia de mercado completa e funcional" e dos princípios de estabilidade macroeconómica definidos pela UE; - Uma troca de "melhores práticas" entre a UE e a Ucrânia sobre reforma do sistema de segurança social, com o objectivo de "melhorar a sustentabilidade do sistema de pensões da Ucrânia". É evidente, por tudo o que é explicitamente assumido e pelo muito que se pode ler nas entrelinhas, atendendo ao conhecido significado de muito do léxico comunitário acima enunciado, que o nosso voto não poderia ser outro que não contra. Expressando também desta forma a nossa solidariedade com o povo ucraniano.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), na piśmie. − Panie Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. To istotna decyzja, która oznacza, że pomożemy bardzo ważnemu sąsiadowi Unii Europejskiej i Polski.

500 milionów euro pożyczki to kwota, która pomoże Ukrainie w wychodzeniu z kryzysu finansowego. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że stabilizacja ekonomiczna Ukrainy i reforma ukraińskiego sektora energetycznego leżą w interesie Unii. To czy uda się te cele zrealizować zależy już od samych Ukraińców. Cieszę się, że pokazaliśmy dziś, iż chcemy współpracować i pomagać.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Am votat în favoarea asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană Ucrainei, deoarece cred că trebuie să fim solidari, inclusiv pentru depăşirea actualei crize economice. Ca ţară europeană vecină, care doreşte să adere în perioada următoare la UE, Ucraina trebuie să primească un semnal politic clar, care să încurajeze autorităţile în implementarea măsurilor de reformă convenite cu Uniunea.

Este totodată important pentru noi, europenii, să avem vecini prosperi, cu o politică internă stabilă, în acord cu standardele şi valorile europene. În acest sens, sperăm că împrumutul pe care UE îl acordă acestei ţări vecine va fi de ajutor întregii societăţi ucrainene, inclusiv celor peste o jumătate de milion de români din Bucovina de Nord, Maramureşul de Nord şi Basarabia de Sud. Desigur, Comisia Europeană trebuie să ia toate măsurile pentru ca această asistenţă financiară excepţională să fie folosită judicios, acolo unde este nevoie de ea, pentru a produce efectele scontate. Condiţiile acordării acestui ajutor trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele majore ale Agendei de asociere UE-Ucraina, iar modul în care se utilizează fondurile trebuie supus unui control european riguros, cu informarea periodică a Parlamentului European.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Il est intolérable que des prêts et des subventions européens soient soumis à des contraintes imposées par le FMI. Il est inadmissible que la Commission européenne se fixe comme tâche de vérifier que les politiques de la Banque mondiale et du FMI sont appliquées par les États qui en sont bénéficiaires, au mépris de la souveraineté populaire des Ukrainiens.

Je vote contre l’assistance macrofinancière présentée ce jour au Parlement européen. Je n’en suis pas moins solidaire du peuple d’Ukraine. Au contraire: je ne souhaite pas qu’il soit davantage victime qu’il l’est déjà du système néolibéral obsolète et dangereux que le FMI, la Banque mondiale et la Commission européenne lui imposent.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O processo de estabilização e relançamento da economia da Ucrânia conta com a assistência financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI). Perante o agravamento da situação e das perspectivas económicas, a Ucrânia solicitou a assistência macro financeira da União. O programa de assistência macro financeira é muito importante para ajudar ao equilíbrio financeiro de nações europeias que atravessaram a recente crise mundial e que foram prejudicadas pelas consequências dessa crise nos seus principais parceiros comercias. Os desequilíbrios financeiros são de ordem orçamental e da balança de pagamentos. Esta ajuda é importante para que a Ucrânia enfrente a crise de forma mais consistente. A UE deve ser assim um espaço de solidariedade. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Ukraine, ein großer und wichtiger Partner der EU unter ihren östlichen Nachbarländern, ist von der Weltwirtschaftskrise hart getroffen worden. Aus diesem Grunde ist der Bereitstellung einer Makrofinanzhilfe von bis zu 500 Millionen EUR in Form eines Darlehens gemäß dem Vorschlag der Kommission zuzustimmen. Diese Mittel wurden zur Deckung des allgemeinen Zahlungsbilanzbedarfs des Landes und seines vom Internationalen Währungsfonds (IWF) festgestellten Außenfinanzierungsbedarfs verwendet.

Die Ukraine soll bei der Stärkung ihrer langfristigen makroökonomischen Stabilität unterstützt werden, da sie ja auch ein wichtiger Handelspartner der EU ist. Es war für mich aber auch wichtig, dass die aus dem EU-Haushalt gewährte Hilfe nicht nur dem Programm des IWF, sondern auch den wichtigsten Grundsätzen und Zielen der EU-Politik gegenüber der Ukraine entspricht. Durch die Hilfe der EU werden auf der Grundlage einer positiven Konditionalität weitere erforderliche Strukturreformen in der Ukraine in Gang gesetzt. Ich habe daher für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto favorevole alla relazione del collega Moreira. L'assistenza macrofinanziaria proposta è volta a integrare il sostegno dell'FMI previsto nel quadro dell'accordo di stand-by, nonché il sostegno della Banca mondiale, che dovrebbe assumere la forma di prestiti concessi a favore della politica di sostegno al bilancio.

Il programma assistenza macrofinanziaria sarebbe complementare ad altri finanziamenti dell'Unione. L'aiuto finanziario dell'Unione riflette l'importanza strategica dell'Ucraina come candidato potenziale all'adesione all'UE. La concessione dell’AMF ha luogo in un momento in cui l’UE partecipa anche alla mobilitazione di finanziamenti per riformare il settore ucraino dell’energia. Concordo con la linea espressa dal relatore volta a migliorare la chiarezza, la trasparenza e la documentabilità del progetto di proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), in writing. − Nobody disputes that Ukraine is our “strategic partner” whose situation is of great interest to us. Today, Ukraine stands at a crossroads economically, given its difficult situation, and politically, with a new Government that favours closer relations with Russia. Helping Ukraine by making 500 million euro available is therefore the right decision strategically, which we will support. However, tactically, is there not a discrepancy between the level of financial support – a mere half billion compared to other schemes involving tens of billions in financial support – and the control over Ukraine’s economic policy we want to achieve in exchange?! The EU does of course have strict rules that beneficiaries of its financial support have to respect, no matter the sums of money they receive, but sometimes, especially when the level of that support is relatively low, maintaining the same high conditionality reflects a political inflexibility which only diminishes the effectiveness of this instrument, especially at a time when others are much more flexible in their support.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), in writing. − In my capacity of EURONEST Vice-President, I voted in favour of the macro-financial assistance for Ukraine. I hope it will be swiftly delivered in conformity with the conditions underlying the provision. I welcome in particular the involvement of the European Parliament in this decision-making process as a consequence of the enactment of the Treaty of Lisbon provisions. The macro-financial assistance for Ukraine is the first case to be decided under the new procedure. Meanwhile, the delay registered in the decision-making process due to the new procedure is regrettable.

I urge the EU institutions to build upon the experience of granting Ukraine macro-financial assistance and avoid further delays. Our Eastern Partners should be spared unnecessary delay. I refer in particular to the case of the Republic of Moldova and its pro-European Government, which is still waiting for the delivery of the EU macro-financial assistance. While the Republic of Moldova is in urgent need of assistance, the proposal of the European Commission is already unacceptably late. It will be submitted to the European Parliament only this week. I call upon all EU institutions to avoid further delay in deciding on the macro-financial assistance for the Republic of Moldova.

 
  
  

Report: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Nos 9 régions ultrapériphériques (les Açores, les Canaries, la Guadeloupe, la Guyane, Madère, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) sont un réel atout pour l'Union européenne. Leur éloignement handicapant leur développement, l'Union européenne doit adopter des mesures spécifiques compensatoires. Il est ainsi par exemple nécessaire qu'à La Réunion il soit possible de produire, pour la consommation humaine, du lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre. L'exception valable à Madère doit être étendue à La Réunion qui partage cette caractéristique d'un éloignement géographique très important. J'ai donc voté en faveur de ce rapport ayant pour but d'introduire, de prolonger ou d'adapter des dérogations existantes pour les Açores, les Îles Canaries, la Réunion et Madère dans les secteurs du sucre, du lait et du vin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. As regiões ultraperiféricas enfrentam desafios acrescidos em virtude da geografia, que as colocam longe do centro da União. Congratulo-me, por isso, com a aprovação de medidas específicas no domínio agrícola a favor destas regiões, no contexto da actual crise económica. Em particular, sublinho o carácter específico das regiões dos Açores e da Madeira e saúdo as principais medidas adoptadas, relacionadas com a introdução, extensão ou adaptação de algumas derrogações no sector do açúcar, do leite e do vinho. Importa salientar que é fundamental ter uma estratégia integrada para as regiões ultraperiféricas sem esquecer que cada uma delas tem a sua especificidade, importando encontrar as melhores respostas para cada uma das Regiões. Sublinho os vários instrumentos existentes na UE, tais como as estratégias regionais e a política de vizinhança e a importância de continuarmos a debater as orientações estratégicas para as RUP, de forma a sensibilizar os decisores para as especificidades e potencialidades destas regiões.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Il n’y a pas un Outre-mer mais des Outremer. Chaque île, chaque territoire a sa spécificité, son identité et ses problèmes. Le rapport que nous venons d'adopter va permettre l'introduction de certaines dérogations dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques. À titre d'exemple, les Réunionnais pourront désormais produire du lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d'origine communautaire et ainsi pallier à une production insuffisante de lait frais. Les Açores, pour leur part, bénéficieront d'une dérogation aux règles limitant les exportations de sucre vers l'UE, la production de betteraves sucrières constituant pour l'île l'alternative la plus viable à la sortie des quotas laitiers, tant pour l'économie que pour l'environnement. Ces dérogations aideront les régions ultrapériphériques. C’est une bonne chose. Et c’est pourquoi nous souhaitons qu’elles soient garanties sur le long terme. C’est ce que nous attendons de la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a proposta de regulamento que estabelece medidas específicas no domínio agrícola a favor das regiões ultraperiféricas da União Europeia. A aprovação deste relatório, para além de significar uma oportunidade à diversificação agrícola, restabelece mais possibilidades de reexpedição de produtos. Num período de crise económica este é um contributo decisivo para reestruturar e manter em regiões como os Açores não somente largas dezenas de postos de trabalho como também manter a actividade da fileira agro-industrial do açúcar.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A proposta da Comissão prevê alterações ao Regulamento (CE) n.º 247/2006 que estabelece medidas específicas no domínio agrícola a favor das regiões ultraperiféricas da União. Estas alterações relacionam-se com o sector do açúcar, do leite e do vinho. Saúdo a qualidade do trabalho dos relatores intervenientes. O quadro financeiro plurianual actual, e as próximas perspectivas financeiras, deve ter como um dos princípios basilares o princípio da solidariedade. Deste modo deve-se assegurar a coesão social e territorial. Ora todos sabemos as dificuldades naturais com que se debatem as regiões ultraperiféricas da União Europeia dadas as suas situações e condições geográficas o que tem consequentes reflexos negativos na sua actividade económica e no seu tecido produtivo As propostas de alteração vão de encontro a este princípio de solidariedade e por isso apoio-as.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O pressuposto, subjacente ao relatório, e explicitado no primeiro considerando da proposta de compromisso, de aceitação do fim das quotas leiteiras é para nós inaceitável, justificando o nosso voto contra. Com efeito, a concretizar-se (como o relatório aprovado admite, dando-o por adquirido), o fim das quotas leiteiras terá efeitos extremamente gravosos para o sector leiteiro açoriano e para toda a indústria de lacticínios local.

As consequências para a economia regional da supressão das quotas leiteiras - contra a qual nos batemos e bateremos - não seriam mitigadas com as medidas dirigidas à indústria transformadora do açúcar, tendo em vista o prolongamento da reexpedição, agora propostas. Sendo este um objectivo justo, ele é à partida enfraquecido quando se aceita - também aqui! - a supressão gradual desta medida no prazo de cinco anos.

No que respeita à Madeira, o processo de reconversão de vinhas está significativamente atrasado, podendo mesmo estar comprometido se não forem reforçados os incentivos - necessidade que é ignorada no relatório. Como ignoradas são também as consequências negativas para a região do chamado "Acordo de Genebra", relativo ao comércio de bananas. Um outro aspecto que importaria considerar é a possibilidade de apoio à dinamização de um mercado inter-ilhas para a comercialização das produções agrícolas locais.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur du texte final, poussé par l'urgence, car l'application de ces différentes dérogations pour la Réunion, les Açores, les Canaries et Madère était capitale pour permettre la sauvegarde d'emplois et la poursuite d'activités agricoles, notamment la production de lait à la Réunion. Cependant, j'ai voté contre le compromis proposé par la Commission européenne et le Conseil car ce dernier faisait des propositions bien en dessous des mesures que nous avions proposées et qui avaient été adoptées par la commission du développement régional et celle de l'agriculture.

Je regrette que les quotas d'exportation de sucre n'aient pas été maintenus à 3 000 tonnes pour les Açores, que la dérogation accordée à la Réunion pour la production de lait n'ait pas été envisagée pour les autres DOM français et que les garde-fous concernant la pérennisation des efforts accomplis par les producteurs de lait réunionnais n'aient pas été retenus par la Commission. Je remettrais l'ensemble de ces questions sur la table lors des négociations qui traiteront de la réforme du POSEI.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Obszary peryferyjne charakteryzują się zwykle małą liczbą ludności, niewielką powierzchnią, stagnacją i trudnymi warunkami gospodarczymi. Są to regiony silnie uzależnione od warunków klimatycznych i geograficznych oraz opierające swój dostęp do produktów i usług na współpracy ze stałym lądem Wspólnoty. Pomoc takim obszarom powinna być zagwarantowana na stałe, tak samo jak stałe są utrudnienia, które ludność obszarów peryferyjnych musi przezwyciężać. Aby zapewnić tym regionom rozwój przedsiębiorczości, stymulację aktywności zawodowej oraz taki sam poziom sektora rolnego jak w całej Europie, należy wprowadzić nowe – i kontynuować już istniejące – ustępstwa legislacyjne dostosowane do potrzeb konkretnych obszarów.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O desenvolvimento económico e social das regiões ultraperiféricas da União europeia é condicionado pela sua perifericidade, insularidade, superfície reduzida, clima e situação geográfica adversa e ainda uma dependência económica de um reduzido número de produtos. Estes factores conjugados, restringem severamente o seu desenvolvimento, daí que, e como está consagrado no Tratado de Lisboa no artigo 349°, se preveja a possibilidade de medidas específicas a favor das regiões ultraperiféricas, que devem ser colocadas em prática através de iniciativas oportunas que visem responder às suas necessidades específicas, nomeadamente no sector agrícola e pescas. As principais alterações relacionam-se com a introdução, extensão ou adaptação de algumas derrogações no sector do açúcar, do leite e do vinho. Tendo em conta todos estes condicionalismos que se apresentam e a crise internacional que nos assola votamos a favor destas medidas. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Głosowałem za rezolucją Parlamentu Europejskiego (A7-0056/2010), ponieważ drugi filar Wspólnej Polityki Rolnej, czyli polityka rozwoju obszarów wiejskich, jest niezwykle istotna dla poprawienia efektywności samej WPR, ale też dla ułatwienia gospodarowania na terenach nacechowanych utrudnieniami. Dokument przygotowany przez Sprawozdawcę jest bardzo potrzebny nie tylko nam, ale całej Unii Europejskiej. Musimy mieć wiedzę na temat gruntów, które ze względów niezależnych od właścicieli, są wyłączone poza efektywność i dobre wykorzystanie. Zgadzam się ze Sprawozdawcą w ocenie rozpoczętego w 2005 roku przeglądu kryteriów dotyczących klasyfikacji gospodarstw o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Kryteria wspierania tych obszarów, które zostały już wcześniej przygotowane, muszą dziś przejść modyfikację w celu dostosowania ich do faktycznych utrudnień. Warto też pamiętać o terenach, które wpisują się w określone kryteria, ale utrudnienia zostały już na nich zniesione dzięki zastosowaniu pewnych rozwiązań. To państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za identyfikowanie swoich obszarów i za kształtowanie programów pomocowych i rozwojowych. Oczywiście wszelkie te działania muszą być oparte o ramy wspólnotowości.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La proposta della Commissione, come migliorata dal relatore, prevede alcune modifiche alla precedente legislazione comunitaria nello specifico il regolamento n. 247 del 2006. Le modifiche principali riguardano l'introduzione, la proroga o l'adeguamento di alcune deroghe nei settori dello zucchero, del latte e del vino. Ritengo le modifiche proposte positive per le regioni ultraperiferiche interessate.

La situazione è molto difficile soprattutto in alcune zone che hanno risentito delle recenti crisi nei settori principali della loro economia (settore lattiero nelle Azzorre, barbabietola da zucchero, ecc.). Sarebbe pertanto opportuno incoraggiare una diversificazione delle attività economiche. Tuttavia, per incoraggiare tale diversificazione è necessario offrire ai produttori e ai trasformatori una prospettiva di lungo termine e consentire agli operatori economici di raggiungere un livello adeguato di attività industriale e commerciale. In ragione dell'impianto posto dal relatore e degli emendamenti presentati dai colleghi nella Commissione competente esprimo il mio parere favorevole alla relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Como relator do parecer da Comissão de Desenvolvimento Regional acerca do relatório do colega Luís Paulo Alves estou satisfeito com o caminho que começámos a trilhar com vista a um ajuste mais rápido e eficaz das quantidades máximas para a exportação de produtos abrangidos pelo regime de abastecimento a partir das regiões ultraperiféricas. Este dossier enquadra-se no artigo 349.º do Tratado de Lisboa que prevê ajudas para as regiões ultraperiféricas por estas enfrentarem dificuldades permanentes resultantes da sua situação geográfica, topografia e clima.

As disposições deste regulamento devem ir ao encontro das necessidades específicas destas regiões e às realidades do mercado local. Foi este o objectivo que tive em mente na redacção das minhas propostas que a Comissão Europeia se comprometeu a revisitar na revisão global deste regulamento que será feita ainda em 2010.

Preocupei-me ainda em salvaguardar o rendimento dos produtores madeirenses e açorianos de vinho de castas híbridas proibidas pela organização comum do mercado vitivinícola europeu possibilitando-lhes a continuação do seu cultivo para consumo familiar não estando assim obrigados ao seu arranque. Tal como esperava, o compromisso resultante do trílogo entre o Parlamento, a Comissão e o Conselho foi hoje confirmado pela larga maioria obtida em plenário.

 
  
  

Report: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le rapport Trüpel sur le Budget 2011 est une nouvelle étape dans la procédure d'adoption du budget du Parlement européen. Le Parlement a adopté en mars dernier les "orientations" pour 2011. Il s'agit ici d'adopter le "projet d'état prévisionnel", qui fait suite aux négociations qui ont eu lieu entre la commission des Budgets et le Bureau du Parlement, qui est l'organe responsable en la matière. J'ai soutenu ce rapport, qui prévoit notamment l'adoption de la deuxième tranche d'augmentation de 1.500 euros par mois de l'indemnité d'assistance parlementaire, le financement de l'entrée en fonction des 18 nouveaux députés, l'amélioration des services d'expertise fournis aux députés (départements thématiques, services de la Bibliothèque) et l'augmentation de 100 à 110 par an du nombre de visiteurs que chaque député peut parrainer financièrement. Ces différentes dispositions répondent aux nouvelles responsabilités du Parlement européen confiées par le traité de Lisbonne : désormais colégislateurs avec les ministres des Etats membres sur quasiment l'ensemble des compétences européennes, les députés doivent être en mesure de bénéficier d'une expertise technique pointue sur les dossiers législatifs, mais également de rendre compte aux citoyens de leur activité, en les accueillant notamment au Parlement à Strasbourg ou à Bruxelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Ehrenhauser (NI), schriftlich. Ich habe gegen den Bericht von Frau Trüpel gestimmt. Damit spreche ich mich deutlich gegen die Erhöhung der Sekretariatszulage und gegen jegliche Aufstockung des Beamtenpersonalstandes hier im Europäischen Parlament aus. Das Argument, wonach mit dem Vertrag von Lissabon mehr Arbeit für die EU-Abgeordneten entsteht, muss erst bewiesen werden.

Sollte dies der Fall sein, kann die Lösung in Zeiten von explodierenden Staatsschulden jedoch nur lauten: Mehr Effizienz und nicht mehr Bürokratie. Es gibt in diesem Hause ein enormes Potenzial zur Effizienzsteigerung und es wäre ein Leichtes, auch mit weniger Personal und finanziellen Mittel die Arbeitsleistung zu erhöhen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Como disse anteriormente, o Tratado de Lisboa aponta para um aumento do volume das matérias a serem tratadas pelo Parlamento Europeu em co-decisão. Para que o trabalho seja prosseguido de forma célere e eficaz são necessários os meios técnicos e logísticos adequados.

Assim, e tendo em conta também o futuro alargamento da União Europeia, bem como a necessidade de melhor comunicar aos cidadãos o trabalho desta Assembleia, é necessária a alocação de verbas que permitam, em 2011, um trabalho eficiente, de modo a que todo o processo legislativo comunitário não seja mais moroso por falta de meios desta Instituição.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Em coerência com as politicas que tenho vindo a defender, considero importante a adopção da política de orçamento base zero no início de cada legislatura. Deste modo, o orçamento do Parlamento passará a reflectir as necessidades reais e aumentará a transparência, o rigor orçamental e a eficiência. Sou ainda defensor da separação entre despesas fixas e despesas variáveis, sendo estas últimas justificadas através de uma análise custo/benefício. Esta análise custo/benefício é importante para melhores resultados e gestão de recursos. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, novas competências foram atribuídas e com a entrada de 18 novos deputados, torna-se necessário criar condições para que possam exercer o seu mandato de uma forma condigna e eficaz. Destaco que a excelência legislativa deve ser a principal prioridade do Parlamento, devendo a este ser afectados os recursos necessários para o seu bom funcionamento ainda mais nesta altura em que vivemos um momento de grande exigência onde as instituições europeias tem um papel fundamental perante os europeus e a sociedade em geral.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − We, as Greens, have voted in favour of the report by our colleague Helga Trüpel. All amendments tabled to the report were rejected. The estimates of the EP for the year 2011 are thus forwarded to the Commission for inclusion in the draft budget proposal for 2011. As to the assistants' allowance second tranche increase for 2011, this means that the appropriations are currently entered in reserve pending a detailed financial statement of all related costs. Parliament can come back to this issue at the first reading of the 2011 budget in September/October. As to the first tranche of the secretarial allowance increase for 2010, this will be voted tomorrow as part of the Maňka report on the amending budget No 1/2010. Here we are already in the budget procedure proper and the vote here will constitute the final result.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. − Zdążyliśmy przywyknąć do faktu, że budżet Parlamentu Europejskiego odzwierciedla skomplikowane kompromisy między PE a pozostałymi instytucjami Wspólnoty, a także – pośrednio – między Unią Europejską a państwami członkowskimi.

Przyszły rok może okazać się pod tym względem szczególnie trudny, jeżeli spojrzeć na rangę i skalę zadań czekających Parlament. Z jednej strony PE stanie bowiem przed koniecznością adaptacji do nowych warunków funkcjonowania, wynikających z wejścia w życie Traktatu z Lizbony i rozszerzenia UE o Chorwację – wystarczy wspomnieć o 18 nowych posłach, 68 dodatkowych stanowiskach oraz o 62 posadach związanych z chorwackim rozszerzeniem. Z drugiej strony, budżet PE nie wzrośnie w sposób znaczący w porównaniu z 2010 r. (5,5%), wywołując pytanie: jak pogodzić tę liczbę z nową rzeczywistością? W tym kontekście z radością przyjmuję, powtarzający się w sprawozdaniu, postulat rozważnego planowania wydatków.

Podobnie jak autorka dokumentu uważam, że należałoby: zrewidować wysokość dopłat skierowanych do rodzin pracowników, zwiększyć zatrudnienie w bibliotece jedynie po dokładnej analizie zapotrzebowania ze strony posłów i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom PE rozsądnym kosztem i w oparciu o zasadę otwartości wobec zwykłego obywatela. Parlament pozostaje zbyt zamkniętą instytucją i, w miarę możliwości, powinniśmy zwiększać finansowanie takich projektów, jak Dom Historii Europejskiej, czy wizyty w PE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa o Parlamento Europeu viu os seus poderes serem alargados o que, naturalmente, acarreta novas medidas para fazer face às acrescidas necessidades. Assim sendo, esta estimativa do Orçamento para 2011 representa um aumento de 5,8% relativamente ao exercício de 2010, numa tentativa de garantir que o Parlamento possa utilizar e desenvolver plenamente as suas prerrogativas.

O Orçamento para 2011 passará a ser de €1.710.547.354, em que 20,32% estará afecto à rubrica 5 (administração), o que permitirá conciliar os objectivos políticos com o respectivo financiamento. Esta proposta orçamental inclui disposições relativas à representação da Croácia, ao reforço para o serviço de secretariado aos deputados, ao aumento de postos de trabalho, ao alargamento do número anual de visitantes a convite dos deputados, à redução da pegada de carbono do Parlamento e ao financiamento da Casa da História Europeia e do Centro de Visitantes.

Este relatório reflecte um orçamento sensato, orientado para uma política de sustentabilidade do Parlamento Europeu, mas que não deixa de ter uma abordagem rigorosa quanto à utilização eficaz dos recursos disponíveis.

 
  
  

Report: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), in writing. − We voted against this report in accordance with UKIP principles and on the basis that we support legislation only where it limits the power of the EU or returns it to nation states. Any amendments which we felt unnecessarily harmed British farmers were not supported, as were any amendments that expanded EU control in this sector. UKIP will continue to defend the interests of British farmers against EU interference, as we feel the British agricultural sector is perfectly capable of running its own affairs, and already has high standards of both quality and safety. UKIP opposes the British taxpayer being forced to subsidise farms in other parts of Europe which compete with our own farmers. UKIP is committed to trade in agricultural produce under the terms of WTO rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Ní foláir an t-ualach riaracháin atá ar fheirmeoirí a laghdú agus ní mór an rómhaorlathas atá i gceist go minic le cúrsaí talmhaíochta a ghearradh siar. Ba chóir go mbeidh feirmeoirí in ann díriú ar an gcúram is mó atá orthu: táirgí atá ar ardchaighdeán a chur ar fáil.

Vótáil mé i bhfabhar fhorálacha na tuarascála seo maidir le deireadh a chur leis an dúbailt atá ann faoi láthair agus iad siúd maidir le solúbthacht a fheabhsú. Aontaím chomh maith leis an méid atá ráite sa Tuarascáil maidir le reachtaíocht na hearnála seo; is é sin le rá go mba chóir go mbeidh an reachtaíocht seo i gcomhréir leis an gcuspóir agus ní cóir reachtaíocht ar bith a thabhairt isteach go dtí go ndéantar measúnacht ar tionchar na reachtaíochta ó thaobh ualach airgeadais féideartha de. Ní foláir gearradh siar ar rómhaorlathas má tá earnáil talmhaíochta éifeachtach agus iomaíoch le baint amach san Eoraip.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, nes manau, būtina toliau tęsti dar 2005 m. pradėtą BŽŪP reglamentavimo ir nuostatų supaprastinimą. Ūkininkams ir kitiems žemės ūkio sektoriuje ekonominę veiklą vykdantiems subjektams turėtų būti sumažinta biurokratinė našta ir panaikinti reikalavimai, kurie nereikalingi, kad būtų pasiekti politiniai tikslai ir užtikrintas tinkamas mokesčių mokėtojų pinigų valdymas. Jei norime pagerinti žemės ūkio ekonomikos konkurencingumą, sukurti naujas arba išsaugoti jau esamas darbo vietas ir tinkamai vystyti kaimo vietoves, BŽŪP būtina supaprastinti. Kai kuriose valstybėse narėse užregistruojama itin daug klaidų pildant paraiškas, ir taip sudaromos kliūtys ūkininkams laiku gauti paramą. Valstybės narės turėtų nustatyti potencialiems paramos gavėjams skirtas schemas, kurios būtų paprastos, aiškios ir skaidrios , todėl raginčiau Komisiją įtraukti šį klausimą į dvišales diskusijas su valstybėmis narėmis.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − A tre anni dalla riforma della PAC, ci poniamo opportunamente il problema di come adeguare la nostra politica agricola alle sfide del presente. La relazione di iniziativa offre suggerimenti utili e condivisibili per raggiungere l’obiettivo di un’agricoltura che unisca qualità e competitività. Dobbiamo accogliere positivamente lo spirito di questa relazione, perché con questa il Parlamento chiede che nel 2013 la nuova PAC nasca all’insegna della semplificazione burocratica per gli agricoltori. Ogni misura che snellisca le procedure e gli oneri amministrativi che gravano sui produttori agricoli -non meno che sulle amministrazioni pubbliche interessate- e che non comprometta gli standard qualitativi della produzione è auspicabile. Una relazione come quella che stiamo votando, attenta alle necessità degli agricoltori e al loro bisogno di non essere ostacolati nell’attività da oneri burocratici eccessivi, sarà senz’altro utile contributo al processo di riforma della Politica Agricola comunitaria, che per ovvie ragioni si prospetta complesso e molto delicato per il futuro dell’economia europea e per la salvaguardia delle innumerevoli produzioni tradizionali dei nostri territori. Voto pertanto favorevolmente alla relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, da sempre il gruppo PPE ha a cuore il mondo agricolo, che consideriamo un settore fondamentale dell'economia europea. Tuttavia, i nostri agricoltori sono da troppo tempo oberati di oneri burocratici e amministrativi: è tempo di alleggerire il loro fardello.

Sono, infatti, convinto che una semplificazione delle procedure burocratiche da adottare con la riforma della PAC dal 2013 sia non solo auspicabile, ma anche necessaria. Ritengo perciò opportuno applicare regole più semplici per l'identificazione elettronica degli animali e creare una linea di assistenza telefonica in ogni Stato membro dell'UE per un miglior accesso all'informazione. È inoltre essenziale ristabilire un rapporto di fiducia tra autorità e agricoltori.

Questi ultimi, inoltre, non devono più trascorrere le loro giornate a compilare moduli e dichiarazioni, ma a coltivare i loro campi fornendo così prodotti agricoli migliori e conformi a standard più elevati. Ho votato, dunque, a favore tali provvedimenti, che si iscrivono in quel processo di semplificazione burocratica, sostenuta con audacia dal mio gruppo parlamentare, che offre una risposta concreta in tempi di crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Campbell Bannerman (EFD), in writing. − We voted against this report in accordance with UKIP principles and on the basis that we support legislation only where it limits the power of the EU or returns it to nation states. Any amendments that we felt unnecessarily harmed British farmers were not supported, as were any amendments that expanded EU control in this sector. UKIP will continue to defend the interests of British farmers against EU interference, as we feel the British agricultural sector is perfectly capable of running its own affairs, and already has high standards of both quality and safety. UKIP opposes the way CAP has historically been used in corrupt ways (e.g. phantom vineyards) or the way it is used to top-up the income of certain politicians in EU countries who own ‘farms’. UKIP also objects to being forced to subsidise farms in other parts of Europe, which compete with our own farmers. UKIP is committed to trade in agricultural produce, under the terms of WTO rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), in writing. − UKIP voted against the report on simplification of the CAP because, although the implementation of the report would make the policy more comprehensible, transparent and workable, simplifying farm inspection, adding to flexibility to payment arrangements and making it more farmer-friendly, to do so is to keep the CAP on track and potentially help to extend it for another generation! UKIP therefore voted against the resolution as a whole, especially as it is without legislative impact.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della relazione sulla semplificazione della politica agricola comune e mi congratulo con l'on. Ashworth e i relatori ombra per l'ottimo lavoro svolto. È necessario agire per semplificare le procedure e i requisiti burocratici imposti sulle aziende, così da ridurre i loro costi aumentando, allo stesso tempo, la loro competitività e la certezza del diritto. Spesso dimentichiamo che, sebbene producano un bene di prima necessità, anche le imprese agricole sono aziende la cui competitività risente di una burocrazia eccessiva.

È proprio per questo motivo che trovo importante una relazione come questa, che sottolinea i problemi che sorgono per via di condizionalità, o procedure, troppo complicate, proponendo anche soluzioni per semplificare e migliorare quello che rimane il programma più importante della nostra Unione, se non altro in termini finanziari. Credo che il Parlamento, votando in favore di questa relazione, abbia fatto un altro passo in avanti verso una PAC più moderna, efficiente, meno costosa, ma sopratutto in grado di garantire i bisogni alimentari europei non solo oggi ma anche negli anni a venire.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Agricultorii au fost întotdeauna cei mai fervenţi şi mai constanţi partizani ai construcţiei Uniunii Europene şi ei cred cu tărie că PAC rămâne o politică comună în adevăratul sens al cuvântului. Într-o lume globalizată, Uniunea Europeană, dotată cu o piaţă comunitară, trebuie să acţioneze unitar pentru garantarea securităţii aprovizionării cu alimente şi pentru promovarea resurselor regenerabile, să lupte contra schimbărilor climatice şi să intensifice cercetările în vederea utilizării optime a oportunităţilor oferite de acestea.

Eventualele reduceri de buget ale PAC ar produce perturbări sociale şi economice considerabile şi împiedicând agricultura să facă faţă provocărilor în viitor. Este important să înţelegem că veniturile agricultorilor sunt dependente de plăţile directe, chiar dacă numai acestea nu asigură un nivel de trai decent agricultorilor. Venitul agricol mediu în UE, cu toate plăţile directe incluse, nu reprezintă decât jumătate din salariul mediu acordat restului sectoarelor economiei.

Consider că reducerea plăţilor directe din cadrul primului pilon ar avea consecinţe devastatoare, nu numai pentru agricultori, dar în egală măsură pentru zonele rurale, pentru serviciile publice legate de producţia agricolă, pentru consumatori şi pentru societate, beneficiară în ansamblul său. Plăţile directe sunt, deci, esenţiale şi ele trebuie menţinute.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Votei, globalmente, a favor do esforço de simplificação da PAC que deve beneficiar os agricultores, permitindo que se concentrem na produção de alimentos seguros, de qualidade, mas igualmente as autoridades nacionais e da União, através da redução da carga burocrática associada à implementação da PAC.

A PAC tem uma importância vital para a UE, quer porque assegura a produção de alimentos seguros, quer pelas preocupações com a preservação do meio ambiente ou das zonas rurais, com vista a um efectivo desenvolvimento sustentável. Simplificar tem que significar maior responsabilidade de todos os agentes envolvidos.

Saliento, assim, positivamente a necessidade de transformar a PAC num instrumento mais simples, transparente e justo, destacando, desde já, a proposta de criação de um sistema uniforme de identificação dos animais com a possibilidade de autocertificação; com a redução das quotas de inspecção para limites inferiores aos actualmente definidos e com a questão da rastreabilidade da carne de ovinos e caprinos: refiro-me, em concreto, à proposta de identificação dos efectivos por rebanho. E a necessária reforma da PAC terá que finalmente, fazer a distinção entre o apoio aos agricultores individuais ou do seu movimento associativo e remeter para o mercado as grandes empresas agro-alimentares.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně. − Návrh zprávy o zjednodušení společné zemědělské politiky je jedním z dalších kroků ke zjednodušení a zefektivnění SZP. K posílení konkurenceschopnosti evropského zemědělství, zachování a vytváření dalších pracovních míst i k podpoře přirozeného rozvoje venkovských oblastí musíme ovšem činit mnohem více. V této souvislosti upozorňuji na problematiku přímých plateb v příhraničních regionech, kde dochází k nekalé hospodářské soutěži a diskriminaci na základě místa registrace zemědělských subjektů.

V regionech sousedících členských zemí s různou výší plateb se začíná masivně objevovat ekonomický kalkul plynoucí z různé výše těchto plateb ze strany některých zemědělských subjektů. Zemědělský subjekt pobírající vyšší platby v zemi svého původu hospodaří na území druhé země (s nižšími přímými platbami) za nižší výrobní náklady a odbyt se udává na opačné straně hranice. Tím jsou zemědělské subjekty země s nižšími přímými platbami diskriminovány a ekonomicky znevýhodňovány na místním trhu a zemědělskému subjektu členského státu s vyššími přímými platbami je pomocí politiky EU zajištěna ekonomická výhoda na trhu. Z těchto důvodů je třeba v rámci reformy SZP zohlednit následující souvislost pro platby, tj. místo výroby rovná se místu pro výpočet přímých plateb. I tímto pravidlem přispějeme k vytváření nového, tj. spravedlivého trhu v zemědělství. Předloženou zprávu podporuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por considerar que a simplificação da PAC é essencial para a competitividade da agricultura europeia, para a preservação de postos de trabalho e para o desenvolvimento sustentável das zonas rurais europeias. É necessário agilizar as regras de controlo e torná-las mais acessíveis aos agricultores, através da ajuda e aconselhamento por parte dos organismos nacionais, para garantir que a qualidade dos produtos agrícolas europeus não acarrete encargos desnecessários e dificuldades adicionais aos agentes ligados à actividade agrícola.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A simplificação legislativa é um objectivo fundamental para aproximar a Europa dos cidadãos. São precisas políticas simples e perceptíveis para quem não domina o léxico comunitário e não fala "europês". Nessa medida, uma política tão fundamental e estruturante como a PAC tem que ser compreendida pelos seus destinatários principais, no caso os agricultores europeus.

Deste modo, reconheço a razão ao relator quando este afirma, e bem, que "a nova PAC deve permitir que os agricultores se concentrem no objectivo central de fornecer alimentos seguros, de qualidade e de origem conhecida, ajudando-os ao mesmo tempo a fornecer bens públicos não comercializáveis". Faço votos para que a nova PAC possa ser mais simples, mais transparente e mais justa, mais direccionada para as necessidades dos agricultores e para o mercado, com procedimentos mais céleres e menos burocráticos (embora seguros e eficazes). A segurança jurídica não exige complexidade nem procedimentos morosos. Exige simplicidade e eficácia. Exactamente o que desejamos para a nova PAC.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Política Agrícola Comum deve, por um lado, assegurar um abastecimento adequado de alimentos seguros, e por outro, responder a desafios como a preservação das zonas rurais, regiões montanhosas, regiões desfavorecidas e a multifuncionalidade da agricultura europeia. A harmonização da legislação deve ser acompanhada da eliminação da redundância. Espera-se que o objectivo de redução de 25% dos encargos administrativos seja atingido até 2012. A Política Agrícola Comum deve ser simplificada o que tornará a nossa economia agrícola mais competitiva. Desta forma preservam-se e criam-se postos de trabalho e contribui-se para o desenvolvimento sustentável das nossas zonas rurais. A simplificação da PAC deve beneficiar, em primeiro lugar, os agricultores e não apenas as autoridades nacionais e os organismos de pagamentos dos Estados-Membros. Os agricultores devem ter acesso a sistemas funcionais que lhes permitam apresentar, na localidade em que residem, facilmente e sem burocracias, os pedidos de obtenção dos pagamentos directos. Esta simplificação deve ser acompanhada da simplificação da sua aplicação, devendo os Estados-Membros reduzir ao mínimo as formalidades burocráticas exigidas aos beneficiários, em especial no domínio do desenvolvimento rural. Exige-se mais flexibilidade. Assim defende-se a autorização de modalidades de pagamento mais flexíveis, antes da conclusão definitiva de todos os controlos.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório tem aspectos positivos, dos quais destacamos: considerar que a simplificação da PAC não deve resultar em menos apoio aos agricultores e no desmantelamento dos instrumentos tradicionais de gestão dos mercados; a necessidade de alteração das penalizações, nomeadamente quanto estas penalizações dizem respeito a incumprimentos que não são da responsabilidade do produtor; a simplificação dos processos de candidatura; as alterações muito positivas ao nível da identificação animal, nomeadamente ao nível da identificação dos ovinos e caprinos.

Todavia, a abordagem proposta pelo relator é significativamente orientada para o mercado, para a competitividade, para a "redução do excesso de proteccionismo", aprofundando um sentido de liberalização, com as consequências, desastrosas, bem conhecidas. Ademais, o documento continua a sustentar o actual modelo de distribuição das ajudas. Afirma que “a distribuição do pagamento único deve ser equitativa”, mas não propõe medidas concretas para se alcançar este objectivo.

Manifesta a sua convicção de que a actual definição de actividade agrícola para efeitos de pagamento único deve ser revista, mas nada propõe para a alteração do actual modelo em que se paga para não produzir. Em resumo, o relatório carece de propostas e medidas de alteração ao modelo da PAC em vigor, desde logo (mas não só) no que se refere à distribuição das ajudas.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I fully agree that the simplification of the CAP should not result in less support for farmers and should not lead to the dismantling of traditional market management instruments. Furthermore, I agree with a deferral on the obligation of electronic sheep tagging.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Uproszczenie zasad określających funkcjonowanie Wspólnej Polityki Rolnej jest niezwykle ważne. Nie należy sprowadzać tej polityki wyłącznie do rozdawnictwa pieniędzy. Osobiście chciałbym, aby większe środki zostały skierowane do indywidualnych rolników-inwestorów, którzy mogliby skuteczniej modernizować gospodarstwa i rozwijać produkcję. Natomiast zwiększanie finansowania płatności bezpośrednich to, moim zdaniem, utrwalanie biedy w najbardziej zacofanych regionach, wspieranie ludzi, którzy w rzeczywistości nie są związani z rolnictwem oraz hamowanie restrukturyzacji rolnictwa. Tylko dofinansowanie „prawdziwych” rolników, producentów zdrowej żywności i wysokiej jakości produktów może zapewnić Europie i światu bezpieczeństwo w tym obszarze.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard and Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), in writing. − I have voted against the Ashworth report on simplification of the CAP (A7-0051/2010), because of Paragraph 12. Farmers do not need more EU direct support, they need fairer prices for their products.

However, I do agree with the essence of the report. The CAP is overly complicated and unnecessarily burdensome on farmers, Member States and decentralized governments and authorities. There is a great need to relieve this administrative burden and reduce bureaucracy, especially in these times of crisis.

Furthermore, there should be a possibility of error correction for farmers who have, unintentionally or due to factors beyond their control, committed infringements and are penalised as a result of this, as well as a greater transparency regarding these penalties.  

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Politica agricolă comună reprezintă o componentă esenţială a Uniunii Europene, fie că vorbim despre asigurarea hranei pentru cetăţenii noştri, fie că vorbim despre conservarea şi protejarea zonelor montane, rurale, a regiunilor ultraperiferice sau a celor dezavantajate. Am votat în favoarea raportului, deoarece susţin necesitatea simplificării PAC. Este nevoie ca aceasta să fie orientată către rezultate şi să aibă o capacitate mai mare de reacţie. De asemenea, consider că este nevoie de o colaborare mai bună între statele membre şi autorităţile locale în ceea ce priveşte schimbul de bune practici. În acelaşi timp, agricultorii trebuie să fie bine informaţi şi să primească mai mult ajutor din partea autorităţilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'agricoltura è una delle principali risorse del territorio europeo, ma è anche il settore più vessato dalla pesante impalcatura burocratica dell'Unione. Non va sottaciuta, peraltro, l'incidenza dei fattori climatici e ambientali, che, per loro natura, sono difficilmente predeterminabili e che per i mutamenti globali in atto impegnano il mondo agricolo ad affrontare nuove e impegnative sfide.

In tale contesto, il Parlamento europeo ritiene indispensabile tener presente che l'obiettivo di una riduzione del 25% degli oneri amministrativi, prevista nel programma varato nel 2003, risulta insufficiente e anche poco ambizioso, considerato che lo stesso probabilmente verrà raggiunto prima della data fissata del 2012, nonché indicare alla Commissione e al Consiglio alcuni interventi urgenti per ridurre ulteriormente gli oneri che gravano sugli agricoltori.

Le proposte contenute nella risoluzione parlamentare hanno peraltro l'ambizione di anticipare la riconsiderazione della PAC alla luce della strategia EU 2020, passaggio indispensabile a garantire la crescita del settore, e a salvaguardare il mantenimento della dotazione finanziaria dello stesso, in previsione della prevedibile erosione delle risorse UE che si verificherà dal 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport a pour lui le mérite de rappeler que seul le service public garantit "l’indépendance et l’impartialité" des inspections et de mettre l’accent sur la notion de bien public agricole. L’insistance sur la traçabilité des denrées alimentaires a elle aussi son intérêt, bien qu’un étiquetage clair concernant l’empreinte écologique soit plus à même de sensibiliser l’ensemble des citoyens (producteurs et consommateurs) à l’importance de la relocalisation et de la qualité environnementale des productions.

La volonté qu’il affiche de simplifier les règles administratives de la PAC sont elles aussi intéressantes. Cependant, le fait que la PAC n'y soit envisagée que sous l'angle de la compétitivité et du néolibéralisme, dans la droite ligne des politiques mises en place par l’Union européenne ces dernières années, m’interdit de voter pour. Je m’abstiens donc sur ce texte, par bienveillance pour les progrès réalisés dans les intentions.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A simplificação da PAC é essencial para que se cumpra o objectivo de redução da carga administrativa no sector agrícola em 25% até 2010. A burocracia é um grave entrave para os agricultores, que ao perderem muito tempo com papeladas, descuram a sua actividade diária nos seus campos. Além disto as novas alterações irão também reduzir a carga administrativa suportada pelos agricultores em centenas de milhões de euros, com benefícios palpáveis, sobretudo se tivermos em conta a difícil situação económica em que vivemos. A simplificação das normas e dos mecanismos de controlo é fundamental para os agricultores, que devem garantir o fornecimento de alimentos a 500 milhões de cidadãos a um preço razoável. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport care conţine prevederi importante pentru eliminarea piedicilor birocratice care afectează agricultorii europeni, mai ales în această perioadă în care agricultura este puternic afectată de criza financiară. Doresc să mulţumesc colegilor care au votat în favoarea amendamentelor depuse de mine, păstrând astfel textul deja aprobat în comisie.

Mă refer în primul rând la amendamentul 49, care este legat de rata ridicată a erorilor la depunerea cererilor pentru plăţile directe, înregistrată în unele state membre, şi care subliniază că aceste erori se datorează în principal materialului ortofotografic utilizat şi nu agricultorilor. Mă refer, de asemenea, la amendamentul 65 referitor la amânarea obligaţiei de a identifica electronic ovinele şi caprinele începând cu 2010, din cauza costurilor prea mari în contextul crizei economice.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, la proposta per la semplificazione della PAC si inquadra nel più ampio processo di snellimento delle procedure burocratiche, da tempo avviato dalle amministrazioni dei diversi Stati membri dell'UE, per garantire ai cittadini servizi più rapidi e più accessibili.

Anche per il settore agricolo, tale azione di riforma si impone necessaria per dare agli agricoltori la possibilità di risparmiare tempo e denaro per accedere ai benefici previsti dal sistema della condizionalità e dei pagamenti diretti nonché di quanto attiene ad alcuni aspetti dello sviluppo rurale e ai metodi di identificazione degli animali allevati.

Nella fase attuale, nella quale il dibattito per la PAC post 2013 è ormai avviato, tale proposta di semplificazione rappresenta il banco di prova attraverso il quale evidenziare opportunità e minacce su cui costruire una proposta per l'agricoltura europea del futuro. In ragione di quanto sopra esposto, ho espresso il mio voto favorevole alla relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O relatório sobre a simplificação da PAC reflecte sobre um tema que tem preocupado fortemente os agricultores, principais destinatários da PAC, mas também os cidadãos europeus em geral que consideram a PAC de difícil compreensão devido à complexidade dos seus mecanismos. As medidas de simplificação são pois reconhecidas como necessárias e urgentes por todos, sendo determinante que venham a ter impacto directo, juntos os agricultores, e não apenas junto das administrações de cada Estado-Membro, como muito frequentemente se tem verificado. A eliminação dos mecanismos de gestão de mercado não pode ser apontada como uma das vias de simplificação.

Um dos problemas a ser corrigido pela simplificação deverá ser a necessidade de eliminação das discriminações ao nível do Regime de Pagamento Único nos vários (RPU) Estados-Membros, problemas derivados da ineficácia das administrações nacionais, como os controlos, prazos, pagamentos, etc., evitando que tenhamos uma PAC a várias velocidades, potenciadora de desigualdades, entre os agricultores dos vários Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. − Am votat raportul Ashworth pentru o politică agricolă comună mai simplă şi mai inteligibilă pentru fermieri. Administrarea politicii agricole comune este deseori mult prea complicată și, prin urmare, este extrem de important pentru întregul sector agricol ca aceasta să fie simplificată pentru a ușura viața agricultorilor. Normele propuse de Comisia Europeană sunt de multe ori foarte greu de pus în practică şi gradul de birocraţie din statele membre, în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei din domeniul agricol, este foarte ridicat. În mod special, legislația referitoare la identificarea animalelor trebuie revizuită pentru a fi mai flexibilă și mai puțin birocratică. Actualele dispoziții legislative din acest domeniu sunt mult prea rigide şi de multe ori contraproductive.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A simplificação da legislação da Política Agrícola Comum (PAC) é crucial para tornar a economia agrícola europeia mais competitiva, preservar e potenciar postos de trabalho e contribuir para o desenvolvimento das zonas rurais. Parece-me essencial que, cada vez que a Comissão proponha novos regulamentos neste âmbito, procure eliminar simultaneamente barreiras administrativas desnecessárias.

Quanto mais simples for a legislação, mais compreensível será para todos os interessados, sejam eles agricultores, autoridades nacionais e regionais ou organismos de controlo de aplicação de fundos. Desta forma, menos apoio e menos tempo necessitarão estes agentes na preparação de candidaturas, menores serão os erros cometidos, bem como os custos associados à monitorização dos financiamentos.

A simplificação é também necessária no controlo da utilização dos fundos e as auditorias aleatórias parecem-me a forma mais eficiente de o fazer. A aplicação de sanções deve ser transparente e proporcional, ter em conta a dimensão das explorações e as realidades locais nomeadamente das regiões ultraperiféricas, como é o caso da Madeira. É por este relatório ir de encontro aos aspectos atrás referidos que lhe dei hoje o meu voto de apoio em plenário. Cabe-nos, agora, garantir que, na reforma global da PAC, haja uma melhor coordenação entre a política agrícola e a política de coesão.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. − Glosując za przyjęciem niniejszego dokumentu daliśmy wyraz naszej determinacji w sprawie uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej. Proces ten jest niezbędny do zapewnienia właściwego poziomu konkurencyjności europejskiego sektora rolniczego. Jest oczywistym, że poprzez harmonizację uregulowań, zmniejszenie obciążeń biurokratycznych oraz ograniczenie kosztów mamy szansę na prostszą, sprawiedliwszą i bardziej zrozumiałą Wspólną Politykę Rolną. Należy jednak pamiętać, że docelowymi adresatami uproszczeń powinny być nie tylko władze i podmioty krajowe zarządzające sektorem rolniczym, ale przede wszystkim obciążeni nadmiarem przepisów rolnicy.

 
  
  

Report: Heide Rühle (A7-0151/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le rapport présenté par Mme Rühle est un rapport d'initiative visant à étudier les moyens d'améliorer les procédures de passation de marchés publics en Europe, afin d'obtenir un encadrement juridique plus stable et plus transparent. L'application incorrecte des règles de passation des marchés publics est en effet l'une des causes les plus fréquentes d'erreurs dans le versement des fonds structurels européens. J'adhère aux points principaux portés par ce rapport d'initiative : un appel à une meilleure coordination des procédures de passation de marchés publics au sein des différentes directions de la Commission européenne, un constat que les objectifs fixés par la révision en 2004 des directives concernant les marchés publics (clarification des règles et plus de sécurité juridique) n'ont pas encore été totalement atteints. J'approuve également la position du rapport selon laquelle les petites et moyennes entreprises souffrent particulièrement de la complexité de ces procédures, qui peut parfois les empêcher de prendre part à un appel d'offres par manque de moyens en termes d'aide juridique. J'ai donc voté en faveur de ce rapport et serai attentive à la bonne application dans nos Etats membres, et en France en particulier, des directives sur la passation de marchés publics déjà en vigueur.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Palaikiau šį pranešimą, kadangi tinkamai ir skaidriai veikianti viešųjų pirkimų sistema yra itin svarbi vidaus rinkai, kad būtų skatinama tarpvalstybinė konkurencija, inovacijos bei siekiama optimalios naudos valdžios institucijoms. Iki šiol nepavyko įgyvendinti tikslų, kurių buvo siekiama 2004 m. persvarstant viešųjų pirkimų direktyvas, ypač dėl viešųjų pirkimų taisyklių supaprastinimo ir dėl didesnio teisinio tikrumo užtikrinimo. Labai didelis bylų dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje skaičius Europos Teisingumo Teisme rodo, kad viešųjų paslaugų direktyvos nėra tinkamai įgyvendinamos valstybėse narėse,. Lisabonos sutartimi pirmą kartą Europos Sąjungos pirminėje teisėje pripažįstama regioninės ir vietos savivaldos institucijų teisė ir stiprinamas subsidiarumas. Įvertinant tai, kad viešųjų pirkimo teisės tikslas yra užtikrinti patikimą ir veiksmingą valstybės lėšų naudojimą ir suteikti galimybę suinteresuotoms įmonėms dalyvauti konkursuose sąžiningos konkurencijos sąlygomis, raginčiau Komisiją supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras siekiant padėti vietos valdžios institucijoms ir bendrovėms išvengti didelių laiko ir pinigų sąnaudų vien biurokratiniams klausimams spręsti ir užtikrinti daugiau galimybių MVĮ dalyvauti viešuosiuose pirkimuose lygesnėmis ir sąžiningesnėmis sąlygomis .

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Viešųjų pirkimų sričiai yra išleidžiama nemaža valstybių narių biudžeto lėšų dalis, todėl pritariu pranešėjos nuomonei, kad būtina imtis visų priemonių, jog viešosios lėšos būtų skaidriai panaudojamos ir prieinamos visuomenės kontrolei. Viešosios sutartys turi būti pasirašomos skaidriomis sąlygomis, visoms suinteresuotoms šalims suteikiant vienodas teises, o kainos ir projekto rezultatų santykį laikant pagrindiniu kriterijumi, siekiant, kad sutartis atitektų geriausiam pareiškėjui, o ne pareiškėjui, pateikusiam pigiausią pasiūlymą. Norint padidinti viešųjų pirkimų skaidrumą, būtina supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras, siekiant padėti vietos valdžios institucijoms ir bendrovėms išvengti didelių laiko ir pinigų sąnaudų vien biurokratiniams klausimams spręsti. Tokiu būdu taip pat smulkios ir vidutinės įmonės turės daugiau galimybių dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir galės juose dalyvauti lygesnėmis ir sąžiningesnėmis sąlygomis. Dėl globalizacijos procesų ypatingai svarbu, kad Komisija atkreiptų dėmesį dėl socialinių kriterijų taikymo procedūros, todėl būtinos yra gairės ar kita teikiama praktinė pagalba, kuri būtų ypatingai informatyvi įstaigoms ir kitoms viešosioms institucijoms rengiant tvarumą skatinančius viešuosius pirkimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com a presente resolução que pretende melhorar as regras de simplificação no domínio da adjudicação de contratos, contribuindo, simultaneamente, para a criação de uma maior segurança jurídica. As iniciativas europeias no domínio da adjudicação de contratos públicos exigem uma coordenação a nível europeu, para evitar incoerências e para evitar problemas jurídicos. É igualmente importante a clarificação jurídica das condições em que a legislação em matéria de adjudicação de contratos públicos se aplica às parcerias público-privadas institucionalizadas. Apelo a que a Comissão simplifique os procedimentos, para que tanto as autoridades locais como as empresas reduzam os custos e o tempo dedicado a questões burocráticas. Por outro lado, a simplificação dos procedimentos facilitará o acesso das PME e permitirá a sua participação em condições mais equilibradas e mais justas. As administrações públicas devem ser encorajadas a utilizar critérios ecológicos, sociais e outros na adjudicação de contratos públicos. Exorto a Comissão a explorar a possibilidade de utilizar os contratos públicos compatíveis com a defesa do ambiente como instrumento para promover o desenvolvimento sustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Em 2004 a Comissão levou a cabo uma revisão das Directivas relativas os procedimentos de adjudicação de contratos públicos que tinham por objectivo uma simplificação dos procedimentos, tendente a uma contratação pública mais transparente, mais eficiente, mais flexível e menos burocrática.

Como diz a relatora, "a principal missão dos serviços de aprovisionamento público consiste na compra, favorável em termos económicos e de custos, de bens e serviços para dar cumprimento à missão de serviço público. No entanto, os poderes públicos não são um operador económico como os demais, possuindo uma responsabilidade especial, na medida em que administram dinheiros públicos".

Mais uma vez sou forçado a referir que uma lei complexa não é a lei que melhor serve os interesses das partes. No caso da contratação pública, bem pelo contrário. Quanto mais complexos, pouco transparentes e morosos forem os procedimentos mais se promove a fraude à lei e, em último caso, a corrupção. É, portanto, imperioso que no processo de revisão das actuais directivas relativas aos contratos públicos se procurem encontrar regras mais simples e eficazes para regular um sector que representa cerca de 16% do produto interno bruto da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O volume de negócios anual do aprovisionamento público de bens e serviços na União Europeia eleva-se a mais de 16% do produto interno bruto, ou seja, acima de 1.500 mil milhões de euros. Num momento como o da actual crise económica, as directivas relativas aos contratos públicos não devem nem encarecer nem atrasar os processos de adjudicação. Os adjudicatários, sobretudo as pequenas e médias empresas, exigem certeza e segurança jurídica e processos céleres. Considero que a Comissão e os Estados-Membros em cooperação com as autoridades regionais e locais, deviam rever os vários conjuntos de regras aplicáveis aos contratos públicos, a fim de as unificarem e de simplificarem todo o quadro jurídico dos contratos públicos de modo a reduzir o risco de erros e a aumentar a eficiência na utilização dos Fundos Estruturais. Repare-se que grande parte das e irregularidades na execução de projectos europeus co-financiados pelos Fundos Estruturais e pelo Fundo de Coesão resultam da transposição imprópria das normas da UE. Entendo que a Comissão deve analisar a possibilidade de utilizar, mesmo após 2010, variantes aceleradas de procedimentos no âmbito dos Fundos Estruturais, de modo a que esses recursos não sejam desperdiçados pelos estados membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – Si je partage l'objectif du rapport d'inviter la Commission à simplifier les procédures de passation des marchés publics afin d’éviter aux pouvoirs locaux comme aux entreprises de devoir consacrer des ressources considérables en temps et en argent à des questions strictement bureaucratiques, je regrette la rédaction de la deuxième partie du paragraphe 9.

J'estime que cette interprétation d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne indiquant que les autorités locales peuvent coopérer sans jamais recourir au marché s'écarte du principe de neutralité. Cela risque d'être préjudiciable aux entreprises (à capitaux privés ou publics) qui se voient ainsi écartées d'éventuelles possibilités de concourir pour l'obtention de la fourniture de services publics à caractère économique.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Ce rapport apporte un certain éclairage en ce qui concerne les normes sociales et environnementales qui doivent pouvoir être intégrées aux appels d'offre ; il propose aussi des recommandations pour faciliter l'accès des PME aux marchés publics. Toutefois, il présente une lacune majeure en raison de l'absence explicite de toute référence à la nécessaire adoption d'un instrument juridique précisant la définition et le statut des concessions de services lors de la refonte des directives marchés publics. Nous ne pouvons pas nous contenter de la jurisprudence actuelle de la Cour de Justice sur les concessions de services publics, la nécessité d'une directive-cadre sur les services d'intérêt général se fait plus que sentir. Une clarification juridique est indispensable, dans l'intérêt de tous. C'est pourquoi je me suis abstenue sur le vote final de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Zamówienie publiczne na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej to około 15% jego PKB. Otwarcie rynku zamówień publicznych jest korzystne dla instytucji zamawiających: większe rynki dają bowiem więcej możliwości wyboru, a co za tym idzie niższe koszty i lepszą jakość. Niezwykle ważne jest, jak wydawane są pieniądze publiczne. Szczególnie teraz, gdy gospodarka pokryzysowa wymaga stymulacji, a państwa członkowskie mają problemy budżetowe. Jak słusznie zauważyła poseł sprawozdawca, obecnie obowiązujące przepisy są dosyć złożone, co jest szczególnym wyzwaniem dla władz lokalnych i regionalnych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto doprecyzowania wymagają jeszcze m.in. kwestie: partnerstwa publiczno-prawnego, planowania przestrzennego i koncesji na usługi.

Dlatego też przychylam się do głównych punktów raportu posłanki Ruehle, które wskazują na potrzebę większej przejrzystości prawnej w obszarze zamówień publicznych, a które nie wzywają do zmiany w chwili obecnej obowiązujących dyrektyw, ale do pogłębionej analizy istniejących utrudnień przez służby Komisji Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Achiziţiile publice deţin o cotă semnificativă din produsul intern brut al Uniunii Europene. Scopul acestora este achiziţionarea de bunuri şi servicii la cel mai bun raport preţ-calitate. Directivele europene din domeniul achiziţiilor încetinesc procesul de atribuire a contractelor, îl fac mai costisitor şi îngrădesc libertatea de acţiune a autorităţilor contractante. Din nefericire, tot mai multe state membre s-au confruntat cu astfel de probleme. Din acest motiv am votat în favoarea raportului, deoarece susţin cu tărie simplificarea şi modernizarea procedurilor. Este nevoie de o legislaţie simplificată şi unitară pentru toate statele membre. În acest mod vom elimina discrepanţele existente între normele aplicate de statele membre, vom elimina erorile şi vom eficientiza utilizarea banilor publici.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A adjudicação de contratos públicos é uma matéria muito delicada, que merece ser tratada de forma muito séria, pois estão em causa fundos públicos. Assim sendo estes devem ser transparentes e totalmente abertos ao controlo público, de forma a que decorram sem suspeições de qualquer ordem. Assim sendo a adjudicação de contratos públicos deve obrigatoriamente tratar de forma transparente e em igualdade todas as partes interessadas, tendo como critério principal a melhor relação entre o preço e a realização do projecto, por forma a que seja considerada a melhor proposta em termos globais e não aquele que eventualmente, apenas, tem o preço mais baixo. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Gli appalti pubblici rappresentano il circa il 18% del PIL comunitario, e quindi svolgono un ruolo fondamentale per il rilancio dell’economia e la ripresa dell’occupazione, con un impatto significativo anche sulle PMI, che spesso agiscono in qualità di ente subappaltatore.

Nel contesto attuale, nel quale l’interazione tra mercato interno e mercati internazionali è sempre più chiara, le compagnie europee corrono il grave pericolo di subire una concorrenza sleale da parte di aziende di paesi terzi (ad esempio la Cina) che godono di aiuti di Stato vietati alle imprese europee, e, non rispettando gli standard europei in materia di sicurezza e di diritti dei lavoratori, arrivando così a proporre costi decisamente più bassi e tempi di realizzazione più corti.

È necessaria un’azione coordinata a livello europeo per combattere questo fenomeno. Ricordo, in ultimo, l’importanza del rispetto del principio di reciprocità e proporzionalità. Ad esempio, le imprese cinesi hanno accesso al mercato europeo, senza che le imprese europee possano concorrere a gare di appalto in Cina. Plaudo al relatore per il lavoro svolto ed esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I am very glad the amendment proposed by the Socialists and Democrats group has been rejected, which has allowed our group, Greens/EFA, to vote in favour of the Rühle report.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), par écrit. – Je condamne la politique de l'autruche de ceux qui considèrent que la jurisprudence actuelle de la Cour de justice sur les concessions de services est satisfaisante et qu'il ne faut surtout pas légiférer. Les socialistes se sont battus et ont fait campagne depuis des années pour obtenir des directives-cadre protégeant les services d'intérêt général, et il n'est pas question pour nous de renoncer à cet engagement. La seule garantie à long terme pour les services publics, c'est une vraie législation européenne, pas des décisions de justice, si bien fondées soient-elles. On le voit avec les difficultés de transposition de la directive services par rapport aux services sociaux, seul un cadre spécifique peut apporter la sécurité juridique et la qualité de service. Les PME et les collectivités territoriales attendent clarté et sécurité juridique dans la passation de marchés publics comme les marchés publics de logements sociaux. Toutefois, nous n'avons pas non plus voulu voter contre ce rapport qui contient des éléments importants, notamment en ce qui concerne les normes sociales et environnementales qui doivent pouvoir être intégrées aux appels d'offre, des recommandations pour faciliter l'accès aux PME et un clair appel à la vigilance dans les contrats de partenariats public-privé.

 
  
  

Report: Franziska Keller (A7-0140/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Il est essentiel de mettre en cohérence les politiques européennes au service du développement. Cependant, ce rapport de Madame Keller a parfois tendance à être soit excessif, soit vague dans ses formulations. Très clairement, je dis « Oui » à la mise en cohérence des politiques européennes mais « Non » à la remise en cause des engagements pris par l'Union européenne (et par la France) dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce. Notre agriculture doit évoluer progressivement et en tenant compte des difficultés rencontrées par nos agriculteurs, acteurs incontournables de nos campagnes mais aussi de nos villes. J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană este cel mai mare donator de ajutor din lume, iar anul acesta se aşteaptă ca asistenţa pentru dezvoltare acordată statelor non-UE să ajungă la 69 de miliarde de euro, cu 20% mai mult decât în 2008. Uniunea Europeană a demonstrat că este consecventă cu angajamentele luate în faţa instituţiilor internaţionale. Ciocnirea politicilor europene privind dezvoltarea cu politicile sale comerciale este o realitate. Însă Uniunea Europeană s-a angajat ca toate politicile comunitare cu impact asupra ţărilor în curs de dezvoltare să ţină seama de obiectivele de dezvoltare asumate.

Spre deosebire de previziunile iniţiale, criza economică afectează în special ţările sărace şi multe dintre ele se bazează pe proiectele de dezvoltare derulate cu fonduri europene. Pe de altă parte, politicile de export şi de agricultură pe care UE le aplică în aceste state au un efect negativ asupra dezvoltării acestora. Avem de-a face, astfel, cu un efect nedorit – UE construieşte la nivel macro şi influenţează în mod negativ la nivel micro. În aceste condiţii, obiectivele asumate prin rezoluţia votată ieri în plen de Parlamentul European devin foarte importante şi ele trebuie asumate de toate instituţiile Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Face à situação de crise económica e humanitária que o mundo hoje atravessa, mais do que nunca é urgente que as políticas comunitárias de ajuda ao desenvolvimento se processem de forma coerente e uníssona entre si e em plena articulação com as demais políticas da União a nível comercial, ambiental, etc. Verifica-se actualmente que, não obstante o compromisso da UE em prol das políticas de desenvolvimento e o facto de ser o maior doador mundial de ajudas ao desenvolvimento, nem sempre existe uma articulação eficaz entre as suas políticas minando, em alguns casos, a consecução dos objectivos do Milénio.

Pretendemos, e bem, alterar este status quo. Devemos olhar a APD numa óptica de longo prazo, de congregação de sinergias entre todos os Estados-Membros e coerência entre políticas. Essa coerência deve ser realizada no sentido de contribuir para a satisfação das necessidades de desenvolvimento dos que precisam. Apoio, de modo global, este relatório do PE e considero fulcral que os agentes da UE envidem todos os seus esforços na redução dos entraves ao Desenvolvimento, na realização dos Objectivos do Milénio, na luta contra a pobreza e na garantia da efectividade prática dos direitos humanos, sociais económicos e ambientais nos países em desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE), skriftlig. − Röstförklaring Moderaterna har igår 18/05/2010 röstat mot betänkandet om en konsekvent politik för utveckling – Att upprätta den politiska ramen för en gemensam strategi på EU-nivå (2009/2218(INI)), A7-0140/2010. Det beror framförallt på att vi inte stödjer förslaget om att en internationell skatt på transaktioner ska införas. Ett införande av en tobinskatt skulle bara skada utvecklingsländerna och öka fattigdomen. Vi vill dock betona att det finns saker i betänkandet som vi sympatiserar med, till exempel att EU:s exportsubventioner för europeiska jordbruksprodukter har haft en katastrofal inverkan på utvecklingsländernas livsmedelstrygghet och på deras utveckling av en hållbar jordbrukssektor.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Un milliard quatre cents millions de personnes vivent avec moins d'un euro par jour dans le monde. L’Union européenne se doit d'agir contre cette réalité. Cela passe par une plus grande efficience et une meilleure efficacité des politiques de coopération et d’aide au développement. La réalisation des engagements en matière d'aide publique au développement (APD) reste insuffisante. Pour remédier à l'urgence du développement, nous demandons à la Commission de définir de manière urgente des sources de financement supplémentaires innovantes en matière de développement, comme une taxe sur les transactions financières internationales destinée à générer des ressources supplémentaires, afin de surmonter les pires conséquences de la crise. Dans le même esprit, il convient que les États membres réaffirment l’engagement pris au Sommet du Millénaire de consacrer 0,7 % du PNB à l'APD au cours de la prochaine décennie tout en tenant compte des capacités d’absorption et de bonne gouvernance des États destinataires. Enfin, la politique de développement européenne doit être articulée avec une régulation souple de la circulation des personnes, des biens et des capitaux avec les pays en développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Vi stöder rapportens syfte att EU:s politik ska vara konsekvent med unionens ambition att stödja utvecklingen i låg- och medelinkomstländer. I Kellers rapport beskrivs dock till exempel en utvecklad tjänstemarknad och tydliga konkurrensregler som hinder för att uppfylla millennieutvecklingsmålen. Detta gör att vi inte kan stödja rapporten i sin helhet. Tydliga spelregler är en förutsättning för att en marknadsekonomi ska fungera och handel med tjänster är en viktig del för att utveckla länders ekonomi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A União Europeia confronta-se muitas vezes com os paradoxos por si criados e com as incongruências que as políticas que desenvolve acarretam para os Estados-Membros e os seus cidadãos e, também, para Estados e povos terceiros. Como principal doador mundial, a União Europeia e os Estados que a integram devem procurar que a sua política de ajuda ao desenvolvimento seja não só eficiente mas coerente e consequente, o que nem sempre tem sucedido. São de saudar todos os esforços que privilegiem esta coerência e que procurem ter presentes as múltiplas necessidades dos povos a que as ajudas se destinam. A política comercial não pode ficar imune a este objectivo.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O tema deste relatório é de grande relevância, porquanto sabemos que, frequentemente, as políticas e a acção da UE em diversos domínios são incongruentes com os proclamados objectivos da "ajuda ao desenvolvimento". O relatório contém vários aspectos importantes e positivos, como sejam, entre outros: chamar a atenção para a persistência do drama da fome a nível mundial; assinalar a incongruência e ineficácia dos acordos de pescas face aos objectivos de cooperação e desenvolvimento proclamados; denunciar os efeitos das subvenções comunitárias às exportações; criticar a liberalização dos serviços, a introdução de normas de concorrência, os paraísos fiscais, a saída de capitais dos países em desenvolvimento para a UE motivadas por políticas incoerentes e a reduzida ajuda consagrada à agricultura, a criação de uma comunidade voluntária de patentes para os medicamentos relacionados com o vírus da SIDA/VIH. Infelizmente, a própria relatora acaba, também ela, por ser incoerente, designadamente ao defender um maior desenvolvimento de instrumentos como os acordos de livre comércio (ALC) e os chamados acordos de parceria económica (APE), ignorando que estes ameaçam os interesses dos países em desenvolvimento em diversos domínios, como tem ficado patente com as resistências de muitos deles a assinarem estes acordos, só vencidas, nalguns casos, com inaceitáveis pressões e chantagens por parte da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE), γραπτώς. – Αναγνωρίζω απολύτως τη σπουδαιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και της βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Καταψήφισα, ωστόσο, την Έκθεση KELLER λόγω των θέσεων που περιέχει σχετικά με τις επιπτώσεις των γεωργικών εξαγωγικών επιδοτήσεων της ΕΕ στον γεωργικό τομέα των αναπτυσσομένων χωρών, οι οποίες είναι απολύτως ανακριβείς.

Εξάλλου, η ΕΕ αποτελεί μία ιδιαιτέρως ανοικτή αγορά σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές προϊόντων αναπτυσσομένων χωρών ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της πρωτοβουλίας "Όλα πλην όπλων" και άλλων προτιμησιακών συμφωνιών. Σημειώνεται, σχετικά με τη δέσμευση των κρατών μελών του ΠΟΕ στο πλαίσιο της Υπουργικής Διάσκεψης στο Χονγκ Κονγκ (2005), ότι αφορά σε παράλληλη εξάλειψη των εξαγωγικών επιδοτήσεων και επιβολή πειθαρχιών σε όλα τα μέτρα εξαγωγικού ανταγωνισμού ισοδυνάμου αποτελέσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil es mir ein besonderes Anliegen ist, dass rechtlich bindende Sozial- und Umweltstandards in internationalen Freihandelsabkommen enthalten sein sollen. Für mich ist besonders wichtig, dass die Europäische Union das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft nicht nur innerhalb der EU anwendet, sondern auch nach außen trägt. Die Partner in den Freihandelsabkommen sollen gewisse Standards einhalten, ansonsten spreche ich mich dafür aus, Verhandlungen mit Staaten, die solche Standards nicht einhalten, zu stoppen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted enthusiastically in favour of Franziska Keller's report on Policy Coherence for Development, and I am very glad it was adopted by a majority vote. I deplore the negative vote of the EPP and ECR groups.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), skriftlig. − Vid Europaparlamentets omröstning om betänkandet ”Om en konsekvent politik för utveckling - Att upprätta den politiska ramen för en gemensam strategi på EU-nivå”, röstade jag emot. Att föra en ansvarsfull och effektiv politik för utveckling bör vara ett centralt fokus för Europaparlamentet. Det är någonting som jag tillsammans med många andra dagligen arbetar för i utvecklingsutskottet. Att EU tar med ena handen - till exempel genom jordbrukssubventioner som minskar utvecklingsländernas konkurrensmöjligheter - och sedan med andra handen ger bistånd för att "reparera skadan", är naturligtvis bakvänt och allt annat än ansvarsfullt. Debatten om en konsekvent EU-politik för utveckling är viktig och nyttig.

Det aktuella betänkandet innehåller dock delar som jag inte kan ställa mig bakom, exempelvis punkten om införande av skatt på finansiella transaktioner och användandet av den vagt definierade termen "miljörättigheter". Stora delar av betänkandet, som röstades igenom i plenum, är dock mycket bra, och min röst emot ska inte tolkas som ovilja att delta i arbetet för en konsekvent politik för utveckling. Tvärtom är det en process som jag är mycket mån om - och mån om att den sker på bästa sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je suis particulièrement satisfait de l'adoption du rapport sur la cohérence des politiques européennes pour le développement et "l'aide publique au développement plus" qui constitue un excellent rapport en vue d'un plus grand respect des pays en développement. Je salue en particulier l'adoption, à une courte majorité, du paragraphe 70 demandant à la Commission l'inclusion systématique de normes sociales et environnementales juridiquement contraignantes dans les accords commerciaux négociés par l'Union européenne. C'est une étape importante vers un commerce plus équitable. L'Union européenne doit donner l'exemple dans ce domaine.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Este relatório assume uma importância extrema face à actual conjuntura económica mundial, tentando proporcionar uma maior coerência política para que a União alcance as metas a que se propôs, como os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. A UE é o maior doador mundial de ajudas ao desenvolvimento (os últimos valores apontam para 49 mil milhões de euros) e a sua intervenção atenta tanto ao país como aos seus cidadãos, daí que se trate de uma política comunitária abrangente, com preocupações comerciais, ambientais e sociais.

É aqui exortada a necessidade de estimular o acesso de produtos provenientes destes países aos mercados europeus, sugerindo-se, entre outras, o desenvolvimento dos instrumentos comunitários com vista à redução das tarifas aduaneiras. No entanto, gostaria de expressar a minha preocupação quanto a algumas sugestões, uma vez que é necessário referir que poderão ter consequências para os produtores europeus, nomeadamente os provenientes de localizações geográficas merecedoras de especial atenção. A ajuda ao desenvolvimento e a erradicação da pobreza é uma necessidade de primeira ordem e que merece o meu total apoio, não obstante julgo que não deverão ser assumidos compromissos cuja concretização possa ser alcançada em prejuízo dos interesses dos nossos concidadãos, que não podem ser esquecidos ou subalternizados e para com quem temos obrigações especiais.

 
  
  

Report: Hella Ranner (A7-0130/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative du Parlement européen, qui répond à l'analyse de la Commission européenne sur les sanctions applicables en cas d’infraction grave à la réglementation sociale dans le transport routier. Il existe aujourd'hui des divergences entre les Etats européens, qui perturbent le fonctionnement équitable du marché intérieur et de la sécurité routière. La commission Transports du Parlement européen propose ici quelques pistes pour apporter des solutions. En particulier, le rapport propose une harmonisation des sanctions par le biais d'une catégorisation commune des amendes. Il appelle à la création d'un organe de coordination, chargé de travailler à l'amélioration de la coopération entre les Etats dans la mise en œuvre de la réglementation sociale, ainsi qu'à la formation d'organes d’inspection. Enfin, le rapport souligne la nécessité de fournir des informations suffisantes aux entreprises et aux conducteurs concernant la réglementation sociale pertinente et les sanctions applicables aux infractions en recourant à des supports imprimés, aux technologies de l’information et à des systèmes de transport intelligents. Soutenant pleinement ces propositions, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Sankcijų sistemos ES valstybėse narėse yra labai skirtingos, todėl ūkio subjektams, y ypač tarptautinių pervežimų sritis vairuotojams teisinė padėtis tapo sunkiai suprantama. Dabar galiojančiuose reglamentuose ir direktyvoje dėl kelių eismo socialinių taisyklių, valstybėms narėms palikta daug interpretavimo galimybių ir tai lėmė, kad šie teisės aktai valstybėse narėse įgyvendinami nevienodai. Lisabonos sutartyje numatyta galimybė suderinti valstybių baudžiamųjų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas. Manau, kad Komisija turi išnaudoti šią galimybę, parengti bei skatinti suderintus požiūrius į kontrolę ir imtis reguliavimo veiksmų šalinant kliūtis Europos vidaus rinkoje bei stiprinant kelių eismo saugumą. Siekiant kuo efektyviau užtikrinti socialinių taisyklių kelių transporte įgyvendinimą, Komisija turėtų parengti vienodą ir privalomą šio reglamento dėl vairavimo ir poilsio valandų trukmės išaiškinimą, į kurį turėtų atsižvelgti nacionalinės kontrolės institucijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Depuis 2006, un règlement européen oblige tous les transporteurs routiers qui circulent en Europe à respecter une même durée maximale de conduite journalière et à prendre des périodes de repos, afin de garantir la sécurité des routes européennes. Malheureusement, ces mesures sont loin d'être appliquées de façon optimale: les pénalités prévues dans le cas d'une infraction varient complètement d'un État à l'autre.

L'amende infligée à un conducteur qui dépasserait de plus de deux heures la durée maximale de conduite journalière est ainsi dix fois plus élevée en Espagne qu'en Grèce. En cas d'infraction grave, dans certains États, une peine de prison est applicable quand, dans d'autres, c'est simplement le permis de conduire qui est retiré! Ce manque d'harmonisation nuit à l'efficacité du règlement et fait peser une lourde incertitude juridique sur les transporteurs routiers.

J'ai voté le rapport de Mme Ranner qui demande à la Commission de proposer des peines minimales et maximales en cas d'infraction qui seraient harmonisées dans tous les États membres. Le rapport demande également qu'une brochure d'information simple et accessible soit créée pour informer les conducteurs de camion des risques qu'ils encourent en cas d'infraction.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Preocuparea Comisiei Europene în ceea ce priveşte absenţa unui sistem uniform de reglementare a sancţiunilor rutiere la nivelul statelor membre este legitimă. Aplicarea unor sancţiuni similare, cel puţin la nivelul celor non-financiare, tuturor conducătorilor auto din statele membre ar reduce confuzia încercată de multe dintre societăţile de transport sau de conducătorii auto persoane fizice ca urmare a diferenţelor legislative dintre statul de origine şi un terţ stat membru al UE, în care aceştia călătoresc.

Pe de altă parte, Comisia Europeană şi comisiile parlamentare de specialitate au dreptate atunci când spun că este prea devreme pentru a ne gândi şi la o uniformizare a sancţiunilor financiare aplicate contravenţiilor din trafic. Uniunea Europeană înregistrează discrepanţe semnificative în ceea ce priveşte situaţia economică a firmelor şi a populaţiei, iar amenzile pentru aceeaşi contravenţie în trafic nu pot fi egale ca nivel în toate statele membre. Uniformizarea normelor aplicate transportului de persoane ar conduce însă la o mai mare responsabilizare a companiilor de transport.

Armonizarea reglementărilor la nivelul tuturor statelor membre şi impunerea acestora cu fermitate, fără a lăsa la latitudinea fiecărui stat membru ce preia şi ce nu din recomandările europene, ar conduce şi la o mai mare siguranţă pe şoselele Europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. As infracções rodoviárias são um problema sério que coloca questões importantes de âmbito transfronteiriço. É por isso importante que a Comissão esteja atenta às realidades dos vários Estados-Membros, bem como aos ilícitos previstos nas diferentes legislações nacionais e as respectivas sanções e coimas. A este propósito a relatora defende que "um sistema penal eficaz, equilibrado e dissuasivo só pode basear-se em sanções claras, transparentes e comparáveis entre os Estados-Membros" e "exorta os Estados-Membros a encontrarem soluções legislativas e práticas tendentes a reduzir as diferenças, em parte, consideráveis presentes na natureza e na medida das sanções".

Se tendo a concordar com a importância de um sistema penal eficaz e equilibrado e com a colaboração dos Estados para a redução das diferenças no tratamento das infracções rodoviárias, tenho já maior dificuldade em entender que o legislador nacional possa perder competências em matéria penal e contra-ordenacional, em favor da harmonização comunitária da natureza das sanções e do montante das coimas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório efectuado pela Comissão Europeia resume diversos tipos de sanções existentes nos Estados-Membros e demonstra as diferenças entre os sistemas que cada Estado-Membro adopta nesta matéria, concluindo que a situação não é satisfatória. Convida, por isso, os Estados-Membros a aplicarem de forma harmonizada as normas sociais nos transportes rodoviários. A relatora do Parlamento Europeu propõe aumentar o esforço de harmonização nesta matéria, nomeadamente ao nível da "interpretação da aplicação da legislação social" e das sanções, através da sua "categorização", pretendendo assim "realizar o mercado interno dos transportes e aumentar a segurança jurídica".

A segurança rodoviária é sem dúvida uma matéria importante e a par dela a melhoria das condições de trabalho no sector dos transportes rodoviários, nomeadamente os tempos de condução e repouso. Reafirmamos que estes objectivos não serão necessariamente atingidos através de uma harmonização "genérica". Impõe-se uma harmonização sim, mas pelo progresso e não nivelando por baixo, como tem sido prática corrente sempre que se trata de "realizar o mercado interno". Impõe-se o incremento da prevenção rodoviária e da melhoria das condições de trabalho no sector dos transportes, garantindo desta forma mais segurança rodoviária em cada um dos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A segurança dos transportes rodoviária sempre foi uma preocupação da UE, a aprovação desta resolução é mais um passo para se acabar com as infracções graves às regras sociais nesse domínio. É necessário haver uma maior colaboração entre os estados membros, para criar uma rede de comunicação fácil a todos os profissionais do sector sempre que estes estão em serviço num estado membro diferente do seu. É também necessário um esforço financeiro para dotar a rede rodoviária europeia infra-estruturas adequadas nomeadamente com um número suficiente de serviços e lugares de estacionamento seguros, que permita aos condutores cumprirem efectivamente os períodos de condução e de repouso exigidos. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Statistiken belegen, dass gerade Schwerkraftfahrzeuge einen hohen Anteil an Verkehrsunfällen tragen. Da ist es umso wichtiger, dass das Fahrzeug tadellos in Ordnung ist. Die Aufmerksamkeit sinkt bei Übermüdung fast ebenso stark wie unter Alkoholeinfluss. Konsequenterweise gilt es im Namen der allgemeinen Sicherheit für eine Einhaltung dieser Vorschriften zu sorgen. Es ist wichtig, dass hier für Arbeitnehmer die gleichen Voraussetzungen gelten wie für Selbständige, damit nicht immer mehr Menschen in die Scheinselbständigkeit gedrängt und bis an oder über die Grenzen ihrer Belastbarkeit ausgenutzt werden.

Geldbußen sind aber oft nicht geeignet, um die Einhaltung der Ruhezeiten zu garantieren, das ist nur mit der Stilllegung eines Fahrzeugs möglich. Da eine Ausweitung dieser die Verkehrssicherheit fördernden Maßnahme nicht vorgesehen ist, habe ich dagegen gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, la relazione della collega Ranner, alla quale faccio i complimenti per il lavoro svolto, mette in luce non solo le differenze d'importo delle ammende tra gli Stati Membri, ma anche le differenze circa le tipologie di sanzioni, considerando tale situazione insoddisfacente per conducenti e imprese di trasporti.

Concordo con l'impostazione della relazione del Parlamento che sottolinea l'importanza, anche per il mercato interno, dell'attuazione completa delle norme sociali, se necessario attraverso controlli più frequenti, l'istituzione di uno strumento di coordinamento europeo e un'armonizzazione delle infrazioni e delle relative sanzioni. Solo infatti con la presenza di un assetto uniforme si potrà infatti garantire anche un rapido recupero delle somme legate alle infrazioni. Pertanto esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O presente relatório da minha colega na comissão parlamentar dos transportes é uma excelente iniciativa no sentido de resolver alguns dos problemas existentes ao nível das sanções aplicáveis no transporte rodoviário em caso de infracção grave. As regras aplicáveis em caso de infracção grave às disposições em matéria social variam consideravelmente em cada Estado-Membro, no que diz respeito ao montante das coimas e à natureza e à categorização das sanções, pelo que se torna necessária uma maior harmonização.

Saúdo as soluções propostas no documento para fazer face a tais divergências, nomeadamente com a necessária categorização harmonizada das infracções graves e com a implementação de um sistema de controlo, coordenado ao nível europeu por um órgão de características adequado, com a missão de melhorar a cooperação na implementação das regras sociais e de assegurar a formação dos órgãos de inspecção encarregues de aplicar essas regras.

Destaco também a importância de se desenvolver outras iniciativas no sentido de fornecer informação adequada sobre as regras no domínio social e de criar infra-estruturas adequadas e parques de estacionamento para garantir o respeito das normas. Pelas razões acima referidas, votei favoravelmente o documento trazido hoje a plenário.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza