Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

14. Πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης.

Η προηγούμενη συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά υπερβήκαμε τον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, και γι’ αυτό ζητώ από όσους πρόκειται να μιλήσουν να τηρήσουν τον προβλεπόμενο χρόνο.

 
  
MPphoto
 

  Diego Lopez Garrido, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. (ES) Κυρία Πρόεδρε, ο ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκαταλέγεται στις προόδους που έχουν σημειωθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, της συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, της συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της εσωτερικής ασφάλειας. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και για ένα από τα αποτελέσματα που προσέγγισαν περισσότερο αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν μπορεί να επιτύχει, το οποίο έχει σχέση με το κοινό.

Οι πολίτες της Ένωσης θεωρούν ότι αυτή ακριβώς η πτυχή των πολιτικών της προσθέτει περισσότερη αξία στις σημαντικότερες πτυχές της καθημερινής τους ζωής, στην απόλαυση των ελευθεριών τους, για παράδειγμα στην ασφάλεια. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Υπήρξαν ακόμη και μερικές αποφάσεις που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στο πλαίσιο αυτού του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας –όταν ο χώρος ήταν πρακτικά διακυβερνητικός– οι οποίες αφορούν το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως: τη διερεύνηση εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου σε εθνικό επίπεδο.

Για παράδειγμα, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 και της 8ης Μαΐου 2003 θέσπισαν τη δυνατότητα των κρατών μελών να συνεργάζονται σε εθνικό, διακυβερνητικό επίπεδο για τη δίωξη αυτών των εγκλημάτων που ευτυχώς –και όλοι θυμόμαστε την περίπτωση του στρατηγού Pinochet– αποτελούν μάλιστα μέρος της νομοθεσίας ορισμένων κρατών μελών.

Για παράδειγμα η Ισπανία, καθώς και άλλες χώρες, διαθέτει αυτό που αποκαλείται οικουμενική δικαιοσύνη, που σημαίνει ότι εγκλήματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά ακόμη και αν έχουν διαπραχθεί εκτός μιας χώρας, μπορούν να εκδικαστούν εκεί, εάν αυτό είναι δυνατό, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται υπέρβαση της ιερής αρχής της εδαφικότητας στο ποινικό δίκαιο. Αυτή η αρχή παραβλέπεται στην πράξη από ορισμένα κράτη όπου εγκλήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα ειδεχθή και άκρως επιζήμια για την αξιοπρέπεια της ίδιας της ανθρωπότητας μπορούν να διωχθούν ακόμη και εκτός της επικράτειας στην οποία διαπράχθηκαν.

Μία πτυχή αυτού του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι αυτό που ονομάζεται πρόγραμμα της Στοκχόλμης, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η Συνθήκη της Λισαβόνας ανοίγει ήδη αυτόν τον χώρο όχι μόνο στο διακυβερνητικό πεδίο αλλά και στο πεδίο που αφορά αυστηρά και ξεκάθαρα την ΕΕ. Σαφώς χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την κοινοτική μέθοδο και επομένως παρέχει στο Κοινοβούλιο και στο Δικαστήριο ηγετικούς ρόλους τους οποίους δεν διέθεταν προηγουμένως.

Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι άκρως σημαντικό, γι’ αυτό και χαιρετίζουμε την έγκρισή του από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2009 και στη συνέχεια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο καθορίζει ένα σαφές πρόγραμμα εργασιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της και τοποθετεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του για τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Είναι, επομένως, ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θεσπίζει –και επιτρέψτε μου να αναφερθώ και πάλι στην προηγούμενη συζήτηση– την υποχρέωση των κρατών μελών να συνεργάζονται με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της δίωξης εγκλημάτων γενοκτονίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, έτσι ώστε αυτά να μην παραμένουν ατιμώρητα. Αυτό περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης που εγκρίθηκε στα τέλη του προηγούμενου έτους υπό τη σουηδική Προεδρία.

Επομένως, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί και να παρουσιαστεί λεπτομερώς. Εν προκειμένω, αναγνωρίζουμε τη σημασία της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρώπης – Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης», όπου παρουσιάζονται πρωτοβουλίες οι οποίες θα συμβάλουν στην εφαρμογή του προγράμματος.

Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης μάς δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε προηγούμενα επιτεύγματα και να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις, αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι μια νέα εποχή. Από θεσμική άποψη, πρόκειται ίσως, σε μεγαλύτερο βαθμό, για πραγματική επανάσταση –αν μου επιτρέπετε να μιλήσω τόσο εμφατικά– επειδή είναι μια πραγματική νομική και θεσμική επανάσταση το γεγονός ότι ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που προηγουμένως ανήκε εξ ολοκλήρου στο διακυβερνητικό πεδίο μεταφέρεται τώρα σαφώς στο πεδίο της ΕΕ. Αυτό διαμορφώνεται αρχικά στο σημαντικό πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία που έχει το Κοινοβούλιο ως συννομοθέτης, ως θεσμικός εταίρος, σε σχέση με την πλειονότητα των μέτρων τα οποία πρόκειται να εγκρίνουμε την επόμενη πενταετία.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, το γνωρίζετε ήδη, όμως επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω εν συντομία το σχέδιο δράσης της Επιτροπής με τίτλο «Για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρώπης», ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης. Το εν λόγω σχέδιο δράσης αποτελεί έναν οδηγό για πολύ συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας.

Αλλά πρώτα επιτρέψτε μου να κάνω ένα βήμα πίσω: τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων και μηνών απέδειξαν ότι υπάρχει κοινή συναίσθηση της επείγουσας ανάγκης να αντιμετωπιστεί η οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Ευρώπης, καθώς και η πολύ σαφής προσδοκία των πολιτών μας ότι η ΕΕ πρέπει να ενεργήσει με ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Θα θυμάστε την έγκριση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής στα τέλη Μαρτίου, το περιεχόμενο του οποίου απέδειξε ότι η Επιτροπή όχι μόνο έχει την πρόθεση, αλλά αναλαμβάνει ήδη δράση. Επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη να διαμορφώσει η ΕΕ ένα πρόγραμμα δράσης με βάση τα αιτήματα των πολιτών το οποίο τοποθετεί τους ανθρώπους στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης. Το σχέδιο δράσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων αποτελεί την πρώτη στρατηγική πρωτοβουλία της νέας Επιτροπής για την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος εργασίας· ακολουθεί κατά γράμμα τις εντολές, καθώς και την ευρύτερη φιλοσοφία, του προγράμματος της Στοκχόλμης και λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις και τις υποδείξεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η πρόκληση που συνίσταται στη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, με την παράλληλη ολοκλήρωση και εγγύηση της ασφάλειας στην Ευρώπη, αντιμετωπίζεται εδώ με ολοκληρωμένο, κατά την άποψή μας, τρόπο. Η δέσμη των πρωτοβουλιών που καθορίζονται αποτελεί έναν χάρτη πορείας –έναν χάρτη πορείας για μια ελεύθερη και ασφαλή Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να διαχωριστεί η ελευθερία από την ασφάλεια: είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος· και οι δύο έχουν σχέση με τους πολίτες, και αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να εξοικειωθούν περισσότερο με την Ευρώπη.

Το σχέδιο δράσης θα μας καθοδηγήσει στην προσπάθεια να καταλήξουμε σε μια φιλόδοξη δέσμη πολύ συγκεκριμένων μέτρων σε ένα πεδίο όπου η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης θα είναι ιδιαίτερα ορατή στους πολίτες μας. Αποτελεί επίσης ένα ηχηρό μήνυμα που επαναλαμβάνει αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως, ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι δράσεις για τους πολίτες. Δεδομένου ότι όλες αυτές οι δράσεις είναι αλληλοσυνδεόμενες, απαραίτητες και συνεπείς με το μέγεθος της φιλοδοξίας που καθορίστηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, πρέπει να επιτύχουμε αυτό το φιλόδοξο αποτέλεσμα το ταχύτερο δυνατόν σύμφωνα με τις προσδοκίες των πολιτών.

Επίσης, γι’ αυτόν τον λόγο το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να θεωρεί ότι αυτό το σχέδιο δράσης είναι οριστικό και αμετάκλητο· ενδέχεται να υπάρξουν αναπάντεχα γεγονότα, και αν υπάρξουν αναπάντεχα γεγονότα, η Επιτροπή θα κάνει ασφαλώς χρήση του δικαιώματος πρωτοβουλίας της προκειμένου να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων. Γι’ αυτό σκοπεύουμε –και αυτό θα είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο– να υποβάλουμε μια ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος της Στοκχόλμης το 2012, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα συνεχίσει να ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Ωστόσο, όπως έχει ήδη ορθώς αναφέρει ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, το εν λόγω σχέδιο δράσης δεν αφορά μόνο αυτά που πρόκειται να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορά επίσης σε μεγάλο βαθμό και αυτά που πρόκειται να πράξουν τα κράτη μέλη: πώς τα κράτη μέλη θα αναλαμβάνουν τις πρωτοβουλίες τους όταν διακυβεύεται η επικουρικότητα· πώς θα εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εθνικό τους δίκαιο· και πώς θα συνεργάζονται με άλλα κράτη μέλη.

Επομένως, το εν λόγω σχέδιο δράσης θα αποτελέσει τελικά επιτυχία μόνο αν όλα τα θεσμικά όργανα διαδραματίσουν τον ρόλο τους, και είμαι απολύτως βέβαιη ότι το Κοινοβούλιο θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε γρήγορα στον σωστό δρόμο.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για την έγκαιρη παρουσίαση ενός πολύ συγκεκριμένου σχεδίου δράσης με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαίων πολιτών. Συμμετείχα ενεργά στις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο διότι πιστεύω πραγματικά ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση μιας Ευρώπης με επίκεντρο τον πολίτη: μιας Ευρώπης για τους πολίτες, με τους πολίτες.

Καλώ, συνεπώς, την Επιτροπή να παραμείνει προσηλωμένη στο όραμα του προγράμματος της Στοκχόλμης όταν θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την επόμενη πενταετία. Το εγκριθέν πρόγραμμα επιτυγχάνει μια καλή ισορροπία παρέχοντας ασφάλεια στους πολίτες ενώ παράλληλα σέβεται τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και την ακεραιότητά τους, και ενισχύει την ενεργό συμμετοχή τους.

Σχετικά με το σχέδιο δράσης, επικροτώ ιδιαίτερα τα μέτρα που παρουσιάστηκαν πρόσφατα με στόχο την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της παιδικής κακοποίησης, καθώς και την ενίσχυση της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων –για να αναφέρω μερικά. Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μια στρατηγική για την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά των γυναικών. Θα επιθυμούσα, ωστόσο, να μπορούσε να είχε υποβληθεί αυτή η πρόταση νωρίτερα απ’ ό,τι προβλεπόταν, κυρία Επίτροπε.

Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των πολιτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στα έγγραφα. Ευελπιστώ ότι τα μέτρα θα παρουσιαστούν με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη.

Τέλος, ανυπομονώ να συνεχίσω τη συνεργασία με τους συναδέλφους μου στο Κοινοβούλιο, καθώς και με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, προκειμένου να δημιουργηθεί πραγματικά ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και να καταστεί πραγματικότητα.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (HU) Θα ήθελα να προβώ σε ορισμένες γενικές και σε ορισμένες ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο. Φυσικά θεωρούμε ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι πολύ σημαντικό. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο το σχέδιο ήταν κάπως απογοητευτικό, καθώς οι φιλοδοξίες του δεν αντικατοπτρίζουν πραγματικά τη σημασία την οποία του απέδωσε το Κοινοβούλιο ή το μέγεθος της πλειοψηφίας με την οποία ψήφισε επί τροπολογιών για ορισμένα θέματα. Διαπιστώνουμε ότι τα σημαντικότερα ή πολλά σημαντικά σημεία στο σχέδιο αναβλήθηκαν έως το 2013-2014, και όσον αφορά το τρέχον έτος, μπορούμε ήδη να διαπιστώσουμε καθυστέρηση ως έναν βαθμό. Φαίνεται επίσης ότι αποτελεί γενικό πρόβλημα το ότι η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις διεθνείς συνθήκες δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Παρόλο που η ανατροφοδότηση έχει βελτιωθεί σημαντικά, όπως η ανατροφοδότηση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το SWIFT και το TFTP, εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία τα οποία δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Θα ήθελα να υποβάλω μερικές συγκεκριμένες προτάσεις: εκφράζουμε τη λύπη μας διότι η ρητορική μίσους δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο νομοθεσίας, αλλά μόνο οι εκθέσεις και η απόφαση πλαίσιο σχετικά με την εφαρμογή συγκαταλέγονται μεταξύ των σχεδίων. Επίσης, η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι αρκετά κατηγορηματική. Γνωρίζουμε ότι η εφαρμογή σχετίζεται με το κατά πόσον οι άνθρωποι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Σε σχέση με τη μετανάστευση, θα ήθελα να αναφέρω ότι η συνεργασία έχει αρχίσει, αλλά φαίνεται να υπάρχει ανεπαρκές επίπεδο φιλοδοξίας. Υπάρχουν δύο άλλα σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο αφορά την αμοιβαιότητα στο πλαίσιο των θεωρήσεων, όπου απαιτούνται νέες, αποτελεσματικές λύσεις λόγω τόσο της επαναφοράς της υποχρέωσης θεώρησης όσο και των ανισοτήτων. Το δεύτερο αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, όπου είναι σημαντικό να τεθεί τέρμα στη διάκριση που εξακολουθεί να υφίσταται σε βάρος των νέων κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κυρία Πρόεδρε, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι αδιαμφισβήτητα φιλόδοξο, αλλά πρέπει ακόμη να εγκρίνουμε ένα σχέδιο δράσης που θα το εφαρμόζει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Η αποτελεσματικότητα δεν σημαίνει μόνο ένα κατάλληλο χρονοδιάγραμμα, αλλά αφορά και το περιεχόμενο της νομοθεσίας που θα εγκρίνουμε τα επόμενα έτη, καθώς και τα θεσμικά όργανα στα οποία θα βασίζεται μελλοντικά.

Αν θέλουμε να είναι πιο συνεκτική η Ένωση, πρέπει να επιδιώξουμε ένα επίπεδο εμπιστοσύνης και αμοιβαίας αναγνώρισης στον δικαστικό χώρο ή στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας, παρόμοιο με την αρχή που διέπει την ενιαία αγορά της ΕΕ. Προκειμένου να το επιτύχουμε, πρέπει να μεταβάλουμε τις απόψεις μας σχετικά με τις νομικές μας παραδόσεις, τις οποίες δεν θα πρέπει πλέον να αντιλαμβανόμαστε, να χρησιμοποιούμε ή να καταχρώμεθα έτσι ώστε να μας εμποδίζουν να έχουμε ελάχιστα πρότυπα, ειδικότερα στο ποινικό δίκαιο.

Οι πολίτες μας απαιτούν και αξίζουν καλύτερη προστασία έναντι της τρομοκρατίας και έναντι του οργανωμένου ή του διασυνοριακού εγκλήματος. Είναι καθήκον μας να παρέχουμε αυτήν την προστασία, αλλά πρέπει να το πράττουμε σεβόμενοι πλήρως τα δικαιώματα όχι μόνο των θυμάτων, αλλά και των κατηγορουμένων. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να ισχύουν ελάχιστα δικονομικά πρότυπα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και αν χρειαστεί να δείξουμε τόλμη για να το επιτύχουμε, θα το πράξουμε. Θα δείξουμε τόλμη όταν αναθέσουμε περισσότερες εξουσίες στη Eurojust ή όταν πρέπει να προστατεύσουμε τα δεδομένα των πολιτών μας ή όταν θα πρέπει να προβούμε σε κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το άσυλο.

Η πολιτική Ομάδα μου είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί εποικοδομητικά με την Επιτροπή και το Συμβούλιο και, ταυτόχρονα, να αγωνιστεί με συνέπεια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (EN) Κυρία Πρόεδρε, καθώς ακούμε την Επίτροπο και τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου να μιλούν για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα.

Πλησιάζουμε τώρα στο τέλος της ισπανικής Προεδρίας, καθώς απομένουν πέντε εβδομάδες. Στην αρχή, ακούσαμε περίφημες ιδέες από την ισπανική Προεδρία σχετικά με το άσυλο, τη μετανάστευση, την οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη χειραφέτηση των γυναικών, αλλά οφείλω να πω ότι, καθώς απομένουν πέντε εβδομάδες, αναρωτιέμαι πού είναι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και οι προτάσεις.

Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έκαναν το έργο τους όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση, και πραγματικά περιμένουμε από το Συμβούλιο να αναλάβει δράση. Δεν είναι μόνο –όπως είπε η Επίτροπος Reding– τα επιμέρους κράτη μέλη που πρέπει να εφαρμόζουν τους νόμους τους. Το Συμβούλιο είναι αυτό που πρέπει να προτείνει ιδέες σχετικά με το Δουβλίνο, την οδηγία για την υποδοχή, το σύστημα Eurodac και την οδηγία για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για το καθεστώς των προσφύγων. Πραγματικά τις περιμένουμε.

Η οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων είναι κάτι επί του οποίου ψήφισε η Ολομέλεια, και οι Πράσινοι πραγματικά την περιμένουν. Απευθύνομαι στην Επιτροπή για το θέμα αυτό: η ισότητα και η καταπολέμηση των διακρίσεων είναι, φυσικά, θεμελιώδη στοιχεία στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, αλλά γιατί η Επιτροπή δεν επέλεξε να καταστήσει προτεραιότητα τις σχέσεις συμβίωσης μεταξύ ομοφύλων γι’ αυτό το σχέδιο δράσης; Είπατε ότι οι άνθρωποι θα τοποθετηθούν στο επίκεντρο. Η οργάνωση των σχέσεων συμβίωσης μεταξύ ομοφύλων τοποθετεί τους ανθρώπους στο επίκεντρο. Θα μπορούσατε να μου δώσετε μια εξήγηση ως προς αυτό;

Όσον αφορά τη Europol, στην προ της Λισαβόνας εποχή, η Europol υπόκειτο σε έναν ελάχιστο έλεγχο από το Κοινοβούλιο, και αυτό εξακολουθεί να ισχύει, αν και τώρα έχουμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Για παράδειγμα, η αρμοδιότητα για την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες βασίζεται σε αποφάσεις του Συμβουλίου που ελήφθησαν πριν από δύο χρόνια. Κυκλοφορεί η φήμη ότι η Europol συζητεί τώρα μια συνθήκη με το Ισραήλ, και ποιος ξέρει ποιες άλλες χώρες προσεγγίζονται με στόχο την υπογραφή συνθηκών. Η Συνθήκη της Λισαβόνας δίνει στο Κοινοβούλιο έναν νέο ρόλο, και θα ήθελα η Επιτροπή να αναλάβει δράση επ’ αυτού.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, 170 μέτρα σε πέντε χρόνια, αριθμοί που είναι υπερβολικά φιλόδοξοι για ένα πρόγραμμα το οποίο στερείται πραγματικού περιεχομένου, ιδίως όσον αφορά ορισμένα ζητήματα.

Όσον αφορά τη μετανάστευση, το πρόγραμμα είναι τόσο αδύναμο ώστε να προκαλεί αμηχανία, όταν κοιτάζουμε πέρα από τα επίσημα έγγραφα: τι νόημα έχουν οι υποσχέσεις ενίσχυσης των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών αν δεν υπάρχει στη συνέχεια πολιτική στρατηγική; Μια πραγματικά χρήσιμη στρατηγική η οποία πρέπει να βασίζεται σε ορισμένα σταθερά σημεία: την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης κατά μήκος των νότιων συνόρων, τη διασφάλιση ότι οι αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης κατανέμονται μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών κρατών, μια πολιτική συμφωνιών με τρίτες χώρες, και ιδίως η αναγνώριση ότι η μετανάστευση δεν αποτελεί πόρο σε περίοδο κρίσης.

Η αρχική ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου μάς ενημερώνει ότι το 20% και πλέον των νέων ανθρώπων στην Ευρώπη είναι άνεργοι. Σε μια ήπειρο όπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι, η Επίτροπος που είναι αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις δηλώνει ότι το ζήτημα της μετανάστευσης πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη. Αντιθέτως, αυτό που πραγματικά απαιτείται είναι συνδυασμός λογικής και ρεαλισμού: σήμερα η προτεραιότητά μας είναι να δώσουμε δουλειά στους πολίτες μας! Όλα τα υπόλοιπα είναι ανθρωπιστική ρητορική που δεν βοηθά τους μετανάστες να ενσωματωθούν, και ασφαλώς δεν βοηθά τους πολίτες μας.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). (ES) Κυρία Πρόεδρε, μιλάμε για περισσότερες από 360 δράσεις σε πέντε χρόνια. Κατά την άποψή μου, η παρουσίαση του σχεδίου δράσης θα έπρεπε να διαρκέσει περισσότερο στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές η δυνατότητα να συζητήσουν και, το σημαντικότερο, να τροποποιήσουν τις προτάσεις.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα: η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης· η παρακολούθηση της χρηματοδότησης των τρομοκρατών και το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (TFTP)· ο συντονισμός του Κοινού Κέντρου Αντιμετώπισης Κρίσιμων Καταστάσεων (SitCen), της Europol και της Eurojust στο πλαίσιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος· καταπολέμηση της χρήσης του Διαδικτύου για σκοπούς τρομοκρατίας· τροποποίηση του κανονισμού του Frontex· και η βιωσιμότητα της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συστήματος φύλαξης των συνόρων. Πέρα από αυτά που έχω αναφέρει, έχουν ειπωθεί πολύ περισσότερα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα στα οποία θα άρμοζε διαφορετικό κοινοβουλευτικό σχήμα.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με την προστασία των θυμάτων αξιόποινων πράξεων το σχέδιο προτείνει μόνο ένα μέτρο: τη δημιουργία ενός συνολικού μέσου για την προστασία των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Πιστεύω –και αυτό θα ήταν τροπολογία την οποία δεν μπόρεσα να καταθέσω λόγω των κανόνων– ότι η δημιουργία ενός ειδικού μέσου για την προστασία των θυμάτων της τρομοκρατίας θα πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή είναι η άποψή μου.

Τέλος, κυρία Reding, όσον αφορά τη Europol, θα ήθελα να μάθω γιατί μια απόφαση του Συμβουλίου πρόκειται να αντικατασταθεί από έναν κανονισμό της Europol έως το 2013.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Υπάρχουν διάφοροι τομείς στο σχέδιο δράσης του προγράμματος της Στοκχόλμης για τους οποίους θα ήθελα να μιλήσω, και καθώς πρέπει να προχωρήσουμε, θα αναφέρω αυτούς τους προβληματικούς τομείς.

Θεωρώ ασφαλώς ότι το κοινό σύστημα ασύλου της ΕΕ είναι ένας προβληματικός τομέας, πράγμα για το οποίο έχουμε συζητήσει εδώ μαζί αρκετές φορές, όπου αφενός η Επιτροπή κάνει λόγο για την ανάγκη επιτυχούς ενσωμάτωσης των νόμιμων διακινούμενων εργαζομένων ή μεταναστών στο κοινό σύστημα, αλλά αφετέρου το σχέδιο δράσης επιδεικνύει ελάχιστη φιλοδοξία σε αυτήν την κατεύθυνση.

Επίσης, φαίνεται ότι δεν αναμένουμε πρόταση για μια ενιαία διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου έως το 2014, και συνεπώς ούτε αμοιβαία αναγνώριση των δικαιωμάτων των προσφύγων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Τα σχέδιά σας είναι, ωστόσο, πολύ συγκεκριμένα στον τομέα του περιορισμού της εισροής και της κυκλοφορίας των μεταναστών ή των διακινούμενων εργαζομένων, για παράδειγμα των εποχιακών εργαζομένων.

Επομένως, για να συντομεύσω, δεν αναμένεται σύντομα ένα προοδευτικό και δίκαιο κοινό σύστημα ασύλου, και το σχέδιο ορίζει μάλλον κατασταλτικά μέτρα.

Θα ήθελα να αναφέρω τουλάχιστον δύο ακόμη τομείς. Ο πρώτος είναι το θλιβερό γεγονός ότι, ακόμη και κατά τα λεγόμενα της ίδιας της Επιτροπής, η πρόοδος σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των σχέσεων καταχωρισμένης συμβίωσης μεταξύ ομοφύλων στο πλαίσιο της ΕΕ δεν αποτελεί προτεραιότητα, και ο παραμερισμός αυτού του θέματος με ανησυχεί πραγματικά.

Ο τελευταίος τομέας τον οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι τα δικαιώματα των επιχειρήσεων. Το σχέδιο δράσης της Στοκχόλμης αναφέρει συχνά τους πολίτες και τα δικαιώματά τους, αλλά τονίζει σαφώς την ελευθερία των επιχειρήσεων χωρίς επαρκείς ρυθμίσεις, πράγμα το οποίο προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford (ALDE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, κατά την άποψή μου, το καλύτερο σημείο του σχεδίου δράσης είναι ο κατάλογος με τα πέντε συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με τα δικαιώματα του ατόμου στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών που περιέχει ο χάρτης πορείας ο οποίος υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης.

Μιλώ ως εισηγήτρια επί του πρώτου εξ αυτών των μέτρων σχετικά με τη διερμηνεία και τη μετάφραση για τους κατηγορουμένους, όπου λέω με χαρά μου ότι πέτυχα προσωρινή συμφωνία με την ισπανική Προεδρία μόλις σήμερα το πρωί και ευελπιστώ ότι τα αντίστοιχα θεσμικά μας όργανα θα στηρίξουν αυτό το αποτέλεσμα.

Ευχαριστώ πραγματικά την Επίτροπο Reding για τη σθεναρή της στήριξη, καθώς βασιστήκαμε σε μεγάλο βαθμό στην πρόταση της Επιτροπής, και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής συνέβαλαν τα μέγιστα, επομένως την ευχαριστώ προσωπικά.

Επιτέλους, αν και με μια δεκαετία καθυστέρηση, οικοδομούμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη για την αμοιβαία αναγνώριση. Η στήριξή μου προς το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης περιορίζεται από την απογοήτευση, ακόμη και την οργή μου, για ορισμένες κακοδικίες και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί επί του παρόντος, όπως στις υποθέσεις των Gary Mann και Andrew Symeou με τις οποίες ασχολούμαι. Αν είχαμε εφαρμόσει αυτά τα μέτρα πριν από μια δεκαετία, πιστεύω ότι δεν θα συνέβαιναν αυτές οι κακοδικίες.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE).(MT) Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ με όσους λένε ότι η Κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά, η ενιαία αγορά, είναι ίσως το μεγαλύτερο εγχείρημα που ανέλαβε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι αυτό το εγχείρημα, το οποίο ευνοεί τους ευρωπαίους πολίτες, είναι το επόμενο μεγάλο καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ενδιαφέρον το ότι η ενιαία αγορά ξεκίνησε το 1992, την ίδια χρονιά κατά την οποία εγκρίναμε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ που εισήγαγε την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Μέσω αυτού του σχεδίου δράσης, δημιουργούμε τώρα έναν χώρο στο πλαίσιο του οποίου μπορεί να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Αυτό μπορεί να γίνει σε διάφορους τομείς: ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα, πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να αποτελέσει παράδειγμα σε διάφορους τομείς, συγκεκριμένα στην εμπορία ανθρώπων, στην καταπολέμηση της παιδοφιλίας, στα δικαιώματα των παιδιών, στο ηλεκτρονικό έγκλημα και, φυσικά, σε ζητήματα μετανάστευσης και ασύλου.

Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι το εν λόγω εγχείρημα απαιτεί τρία πράγματα: πρώτον, μια πολιτική σφραγίδα θα του προσδώσει σημασία και νόημα για τους πολίτες μας. Δεύτερον, τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, διότι υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί τομείς όπου δεν μπορεί να εκχωρηθεί το δικαίωμα στην εφαρμογή της επικουρικότητας. Τρίτον, προθεσμίες: αυτές πρέπει να τηρούνται στο εν λόγω σχέδιο δράσης, διαφορετικά δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D).(ES) Κυρία Πρόεδρε, ως πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, υπήρξα μαζί με τον κ. Casini και τον κ. Berlinguer συντάκτης του ψηφίσματος σχετικά με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι δήλωσα τότε πως το πρόγραμμα της Στοκχόλμης δεν επρόκειτο να διευκολύνει το Κοινοβούλιο στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, αλλά αντιθέτως θα το δυσκόλευε πολύ περισσότερο.

Θέλω να πω εδώ ότι ορισμένες από τις απαιτήσεις του εγκριθέντος ψηφίσματος δεν αντικατοπτρίζονται, καθώς δεν διατυπώνονται σαφώς στο σχέδιο δράσης που προτείνει η Επιτροπή. Συνεπώς, καθώς γνωρίζω τους περιορισμούς της κοινοβουλευτικής συζήτησης και της κοινοβουλευτικής παρέμβασης στη συζήτηση για το σχέδιο δράσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι παράγραφοι 148 έως 150 του κοινοβουλευτικού ψηφίσματος περιείχαν ορισμένες συγκεκριμένες υποδείξεις σχετικά με εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα.

Πολλές από αυτές έχουν αναφερθεί, από την προστασία των θυμάτων έως τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς που σχετίζονται με το Σένγκεν, τη Europol, τη Eurojust, τον Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και τους επικείμενους νέους κανονισμούς της, αλλά υπήρχαν και ορισμένες ρυθμίσεις σχετικά με ουσιαστικά και θεμελιώδη προβλήματα, όπως η προστασία των δεδομένων και η ρήτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Η αλληλεξάρτηση της προστασίας των δεδομένων και της ασφάλειας έχει ασφαλώς συζητηθεί στο Κοινοβούλιο, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (TFTP), και η συζήτησε ανέδειξε την ανάγκη να δεσμευθεί και η ίδια η Ευρώπη για την επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

Αυτό που έχει, ωστόσο, πραγματική σημασία είναι ότι η Επιτροπή έχει τώρα μπροστά της πέντε χρόνια εργασίας, προκειμένου να εφαρμόσει σταδιακά κάθε κρίκο του σχεδίου δράσης για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Καλώ, συνεπώς, την Επιτροπή να εργαστεί πραγματικά πολύ σκληρά από κοινού με το Κοινοβούλιο, ώστε να λάβει υπόψη όλες τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 148 και 150 του ψηφίσματος, έχοντας υπόψη ότι αν η Επιτροπή δεν εργαστεί επιμελώς και σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, το τελευταίο θα επαγρυπνεί και θα υποβάλει προτάσεις. Θα συνεργαστεί, ασφαλώς, και με το Συμβούλιο, που μπορεί να εγκρίνει πρωτοβουλίες οι οποίες θα αξίζει ενδεχομένως να εξεταστούν και να συζητηθούν από το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Lopez Garrido, θα ήθελα με τη σειρά μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συζήτηση σχετικά με αυτό το σχέδιο δράσης, τον χάρτη πορείας, όπως το αποκάλεσε η κ. Reding, για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης. Ασχολείται με πολλά θεμελιώδη ζητήματα, και αντί να συντάξω έναν τυχαίο κατάλογο στον ελάχιστο χρόνο που διαθέτω, θα επικεντρωθώ απλώς σε εκείνα τα σημεία που θα προκαλέσουν κάποια απογοήτευση –ένα επί του τύπου και ένα επί της ουσίας– για να μιλήσω για το εν λόγω θέμα.

Όσον αφορά τον τύπο, όπως έχουμε πει σε αυτήν τη συζήτηση, καθορίσαμε οι ίδιοι ορισμένες πολύ ακριβείς προθεσμίες για την εφαρμογή των μέτρων, και θα ήθελα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναλάβουμε συγκεκριμένη δράση, έτσι ώστε να μην εκφράζουμε απλώς υποκριτική αφοσίωση σε ιδανικά.

Προς τον σκοπό αυτόν, όσον αφορά την ουσία, πρέπει να ασχοληθούμε με δύο κύρια σημεία, προκειμένου να καταστήσουμε επιτυχημένη αυτήν την εφαρμογή. Πρέπει να καθορίσουμε ορισμένες προτεραιότητες. Επί της ουσίας, η κ. Reding μίλησε για προστιθέμενη αξία. Προτείνω να προωθήσουμε ορισμένα σημεία τα οποία θεωρούμε πιο επείγοντα από άλλα: πρώτον, σχετικά με τη νομική συνεργασία, έτσι ώστε να συμβαδίζουμε από νομική άποψη, φυσικά με ένα είδος Erasmus για δικαστικούς, αλλά γιατί όχι ένα είδος Erasmus για όλους τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα, καθώς και ένα άλλο για τους αστυνομικούς;

Στη συνέχεια, το δεύτερο σημείο επί της ουσίας, και βασική προτεραιότητα, είναι η λήψη κάθε δυνατού μέτρου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, την προστασία τους, και την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, της παιδικής πορνογραφίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (S&D). - Η μεγάλη λέξη που λείπει από τα προγράμματα μετανάστευσης είναι η λέξη «αλληλεγγύη». Ψηφίσαμε σήμερα για την επανεγκατάσταση δικαιούχων ασύλου από τρίτες χώρες στην Ευρώπη, αλλά το πρόγραμμα της Επιτροπής αρνείται να προωθήσει αντίστοιχη πρόβλεψη για εγκατάσταση αιτούντων άσυλο από μια χώρα της Ευρώπης στην άλλη, ή χρήματα. Πού πήγε η αλληλεγγύη;

100.000 και πάνω λαθρομετανάστες έρχονται στην Ελλάδα από την Τουρκία κάθε χρόνο. Τί γίνεται με τη συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας για την επιστροφή των μεταναστών αυτών; Καρκινοβατεί, και δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου στο πρόγραμμά σας. Τί γίνεται με τη συμφωνία που διαπραγματεύεται η FRONTEX σήμερα με την Τουρκία; Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν θα αμφισβητεί άμεσα ή έμμεσα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, άρα της Ευρώπης, συνοριακά;

Και τέλος, φυσικά, η μεγάλη υποχρέωση αλληλεγγύης προς τους ίδιους τους μετανάστες, που λέγεται «ένταξη μεταναστών». Χωρίς την ένταξη μεταναστών, κυρία Επίτροπε, δεν υπάρχει πιθανότητα 40 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι ήρθαν και βρίσκονται ανάμεσά μας, να μπορέσουν να ζήσουν ισότιμα μαζί μας. Δημιουργούμε πιθανές ωρολογιακές βόμβες. Χρειάζονται προγράμματα, χρειάζονται χρήματα, και δεν τα έχει αυτήν τη στιγμή η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D).(ES) (Αρχίζει να μιλά με κλειστό μικρόφωνο) Θεωρώ ότι μια Ευρώπη όπου έχουν εξαφανιστεί τα σύνορα και όπου εντείνεται ολοένα και περισσότερο η υπερεθνική εγκληματικότητα πρέπει να έχει μεγαλύτερη φιλοδοξία από την άποψη της ανταπόκρισης στο πρόβλημα της υπερεθνικής εγκληματικότητας.

Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία όσον αφορά τον αστυνομικό συντονισμό, με άλλα λόγια τη Europol· τον δικαστικό συντονισμό, με άλλα λόγια τη Eurojust· την ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή· την εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων στο πλαίσιο ποινικών ερευνών· την ενοποίηση του ποινικού δικονομικού δικαίου· και όσον αφορά τη σύγκλιση των αντίστοιχων ποινικών νομικών συστημάτων.

Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι υπάρχει ελάχιστη φιλοδοξία και υπερβολική εθνική αντίσταση, και σας προτρέπω, ιδίως στο Συμβούλιο, να υπερβείτε την τάση των κρατών μελών υπέρ της εθνικής κυριαρχίας και να ενοποιήσετε τα ποινικά δικονομικά μας συστήματα, προκειμένου να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά η ανασφάλεια και η υπερεθνική εγκληματικότητα.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ευκαιρία που παρέχει το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι ασφαλώς σημαντική: ένας μεγάλος αριθμός θετικών δράσεων τις οποίες πρέπει να εφαρμόσει η Επιτροπή, διαμορφώνοντας έναν πραγματικά κοινό χώρο για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια.

Η επίτευξη αυτών των στόχων, ωστόσο, απαιτεί μια μέθοδο συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, και μεταξύ αυτών των οργάνων και των κρατών μελών, που αποτελούν απαραίτητο μέσο πραγματικής συνεργασίας. Ζητήματα όπως η ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια αμεροληψίας, η αξιοπρέπεια των ανθρώπων στις σημερινές υπερπλήρεις φυλακές, η κοινωνική πρόνοια για τα άτομα που έχουν απεξαρτητοποιηθεί από τα ναρκωτικά, η αναζωογόνηση των οργανισμών, η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος σε διασυνοριακό επίπεδο, καθιστούν στ’ αλήθεια απαραίτητη αυτήν την πραγματική συνεργασία.

Οι δραστηριότητες του Κοινοβουλίου μας επικεντρώνονται προφανώς σε αυτήν την πρόκληση, και επίσης παρέχουν ισχυρά και σαφή κίνητρα για την Επιτροπή και για άλλα κοινοτικά θεσμικά όργανα, καθώς και για τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η λαίδη Sarah Ludford εξέφρασε ορισμένες ανησυχίες όσον αφορά κακοδικίες σε σχέση με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, στις υποθέσεις των Andrew Symeou και Gary Mann. Αυτό και αν είναι σχήμα λιτότητας! Το ίδιο το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αποτελεί κακοδικία. Η έκδοση έχει καταλήξει να είναι απλή γραφειοκρατική διαδικασία. Αφαιρέθηκε από τα βρετανικά δικαστήρια η ικανότητά τους να προστατεύουν βρετανούς πολίτες από άδικη σύλληψη και φυλάκιση όταν εκδίδονται σε ξένη χώρα. Το γνωρίζω διότι παραβρέθηκα στο εφετείο στην υπόθεση του Andrew Symeou όταν δύο ανώτεροι δικαστές δεν κατόρθωσαν να αποτρέψουν την έκδοση του κ. Symeou, αν και ήταν προφανές σε όλους στο δικαστήριο ότι τα αποδεικτικά στοιχεία είτε ήταν ανύπαρκτα είτε είχαν χαλκευθεί από την αστυνομία. Αλλά φυσικά, αυτό είναι το θέμα, διότι το δικαστήριο δεν επιτρέπεται να εξετάσει τα στοιχεία· δεν έχει το δικαίωμα. Η λαίδη Sarah και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες μπορούν να χύνουν τώρα κροκοδείλια δάκρυα για υποθέσεις όπως του κ. Symeou, αλλά πρέπει να φέρουν την ευθύνη για την ανθρώπινη δυστυχία που προκάλεσαν.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, πράγματι με ικανοποίηση ψηφίσαμε στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης τις διατάξεις που αναφέρονται στην αλληλεγγύη για τα θέματα μετανάστευσης και για τα θέματα αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Διαβάζω στο πρόγραμμα δράσης, ότι το 2011 θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός από την Επιτροπή που θα αξιολογεί τα εθνικά συστήματα ασύλου, προκειμένου να μπορέσει να συνδράμει καλύτερα τα κράτη μέλη σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει το καθένα, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν.

Παράλληλα, σήμερα, δώσαμε το πράσινο φως στο Κοινοβούλιό μας, στην έναρξη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου στη Μάλτα. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο: θα έχει σχέση η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου με αυτόν τον μηχανισμό και, μέσω αυτού του μηχανισμού, με την αξιολόγηση που θα γίνει; Προβλέπεται πρόγραμμα εσωτερικής επανεγκατάστασης προσφύγων προκειμένου να εξομαλυνθούν οι ανισότητες στις πιέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη μέλη;

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στον μηχανισμό για την αξιολόγηση της διαφθοράς στα κράτη μέλη –τον μηχανισμό που προβλέπεται στο σχέδιο δράσης. Έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, η οποία αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα, και έχουμε το σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης. Και τα δύο κάνουν λόγο για μια αξιολόγηση των προσπαθειών που καταβάλλονται για την καταπολέμηση της διαφθοράς στα κράτη μέλη. Συνεπώς, χρειαζόμαστε ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευση από τα κράτη μέλη, προκειμένου να εφαρμοστεί ένας τέτοιος μηχανισμός. Το λέω αυτό επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι έως τώρα οι εγχώριες προσπάθειες, αν μη τι άλλο, δεν υπήρξαν αποτελεσματικές σε όλα τα κράτη μέλη.

Δεύτερον, η προθεσμία για την ανακοίνωση στο σχέδιο δράσης σχετικά με την πολιτική της Ένωσης και τον μηχανισμό για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι το 2011. Θα ήθελα να προτείνω να γίνει πριν από το τέλος του 2010. Αυτό θα ανταποκρινόταν καλύτερα στην ανάγκη καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ένωση, καθώς η διαφθορά θεωρείται επίσης ένα από τα αίτια της οικονομικής κρίσης. Συνεπώς, θα ήταν ένα μέτρο για την καταστολή και την πρόληψή της.

 
  
MPphoto
 

  Diego Lopez Garrido, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. (ES) Κυρία Πρόεδρε, αυτό που βρίσκεται πραγματικά στο επίκεντρο της παρούσας συζήτησης για τον ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι κάτι που νομίζω ότι ορθώς ειπώθηκε από τον κ. Busuttil όταν μιλούσε σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

Εδώ συζητούμε για το περιεχόμενο αυτής της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, που πρέπει να εμβαθύνουμε. Αυτό είναι ασφαλώς ένα από τα σημεία εστίασης της νέας πολιτικής φάσης που αρχίζει στην Ευρώπη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και φυσικά υπήρξε ένα από τα σημεία εστίασης της ισπανικής Προεδρίας.

Υπήρξε μια σαφέστατη και άμεση ερώτηση επ’ αυτού προς το Συμβούλιο από την κ. Sargentini, σχετικά με το τι έχει πράξει η ισπανική Προεδρία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και τι υπάρχει για το μέλλον.

Την ευχαριστώ γι’ αυτήν την πολύ άμεση ερώτηση, και θα προσπαθήσω να οργανώσω την απάντησή μου γύρω από ορισμένα σημεία που έχουν όλα σχέση με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και το περιεχόμενο των δικαιωμάτων, των ελευθεριών, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης: με λίγα λόγια, το καθεστώς των ευρωπαίων πολιτών τον 21ο αιώνα.

Όσον αφορά τις ελευθερίες, μιλούσαμε νωρίτερα για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρόκειται για μια από τις προτεραιότητες της ισπανικής Προεδρίας. Παραπέμπω στη διεξοδική συζήτηση που είχαμε προηγουμένως.

Πιστεύω επίσης ότι, σε σχέση με τις ελευθερίες και τα δικαιώματα, πρέπει να μιλήσουμε για την οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα στη διερμηνεία και τη μετάφραση σε ποινικές διαδικασίες. Όπως γνωρίζετε, η εν λόγω οδηγία είναι υπό εκπόνηση.

Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει γενική πρόταση σχετικά με την πολύ συγκεκριμένη οδηγία την οποία ανέφερε η κ. Sargentini: την οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Πρόκειται για μια πολύ φιλόδοξη και πολύ σημαντική οδηγία. Η Προεδρία του Συμβουλίου την στηρίζει, φυσικά, και αναμένουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Τα ζητήματα σχετικά με τα θύματα αποτελούν μέλημα και προτεραιότητα της ισπανικής Προεδρίας, ιδίως τα θύματα βίας που συνδέεται με το φύλο. Θα ήθελα να σας πω ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Σχετικά με την οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, εργαζόμαστε για την επίτευξη κοινής θέσης τον Ιούνιο. Διεξάγονται επίσης εργασίες σχετικά με μια νομοθετική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της βίας που συνδέεται με το φύλο: η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, η οποία συζητείται επί του παρόντος σε διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές: στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Η βία που συνδέεται με το φύλο είναι αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη μάστιγα που υπάρχει με τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» (EPSCO) ενέκρινε επίσης τον προηγούμενο μήνα το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη βία κατά των γυναικών και τη γραμμή βοήθειας για τα θύματα.

Όσον αφορά τα ζητήματα ασφάλειας, η στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου. Σε συνάρτηση με αυτό, έχει εγκριθεί το καταστατικό για τη μόνιμη επιτροπή επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Υπήρξαν συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε θέματα ασφάλειας, και άλλες συμφωνίες είναι σε εξέλιξη: η δήλωση του Τολέδου για την ασφάλεια και την πολιτική αεροπορία· το ζήτημα του SWIFT, που είναι πολύ γνωστό στο Κοινοβούλιο, σχετικά με το οποίο υπάρχει εντολή για τη διαπραγμάτευση πολιτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες το συντομότερο δυνατόν. Εργαζόμαστε επίσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες επί μιας κοινής δήλωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και μιας συμφωνίας για την προστασία των δεδομένων.

Όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα του αστικού δικαίου, ευελπιστούμε να συμφωνήσουμε επί του κανονισμού Ρώμη III, νομοθεσία που ισχύει για τους γάμους.

Σε σχέση με το θέμα της μετανάστευσης και του ασύλου, που αναφέρθηκε επίσης σε πολλές ομιλίες, θα πρέπει να πω ότι στην ισπανική Προεδρία οφείλεται η πρώτη αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η οποία θα εκπονηθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή. Ταυτόχρονα, επίσης σε συνεργασία με την Επιτροπή, είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα επιστροφών για ασυνόδευτους ανηλίκους.

Επίσης, σε σχέση με το άσυλο, οι επιχειρήσεις του Frontex συνεχίζονται, και διεξάγονται εργασίες σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους πρόσφυγες και με την επανεγκατάσταση προσφύγων, και επίσης με ορισμένες χώρες όσον αφορά προγράμματα επαναπατρισμού.

Επιπλέον, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες, που αναμένεται να είναι έτοιμο το 2011: η έκθεση Tavares του Κοινοβουλίου προβλέπει ότι αυτό θα έχει εγκριθεί έως τότε. Συνεπώς, υπάρχουν διάφορες σημαντικές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη σε σχέση με τη μετανάστευση.

Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτήν την απάντηση μια συζήτηση την οποία συνεχίζει η Επιτροπή με πολύ εποικοδομητικό τρόπο –συγκεκριμένα η Επίτροπος Reding– σχετικά με την ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή, που προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο, όπως αναφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας, να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, που είναι φυσικά ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Θα ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρον σε μεταγενέστερο στάδιο, προκειμένου να μπορούμε να διώκουμε διεθνικά εγκλήματα. Πρόκειται επίσης για μια συζήτηση που έχει δρομολογήσει η ισπανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτά είναι ορισμένα από τα συγκεκριμένα στοιχεία που δρομολογούνται ή έχουν δρομολογηθεί κατά τη διάρκεια της ισπανικής Προεδρίας, σε συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε ότι είναι απολύτως σημαντικό να έχουμε αξιοπιστία όσον αφορά την οικοδόμηση μιας ανοικτής, ασφαλούς Ευρώπης που προστατεύει τους πολίτες της. Αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο επιθυμεί να συνεχίσει η ισπανική Προεδρία, μαζί με την τριάδα των Προεδριών που θα ασκήσουν οι εταίροι μας: το Βέλγιο και η Ουγγαρία. Αυτή είναι η πρόθεση της ισπανικής Προεδρίας, και φυσικά βασιζόμαστε στη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία και έχουμε.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, όλοι μιλούν για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Πρόκειται για ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο με μερικές εκατοντάδες ευχές. Θα ήθελα όλοι να μιλήσουν για την πραγματικότητα. Πώς αντιμετωπίζονταν αυτές οι ευχές του χριστουγεννιάτικου δέντρου πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας; Κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι πολίτες και η βούληση, οι επιθυμίες και οι προσδοκίες τους· στον τρίτο πυλώνα, όπου οι υπουργοί Εσωτερικών δεν ρωτούσαν ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε την Επιτροπή, και όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είχε τη δυνατότητα να επέμβει.

Από εκεί ξεκινάμε: από μια εξωφρενική κατάσταση. Όπου οι αποφάσεις de minimis δεν εκτελούνταν ούτε σε εθνικό επίπεδο, όπου οι πολίτες δεν είχαν τα μέσα ούτε τους μηχανισμούς να προσφύγουν στο δικαστήριο, να διαμαρτυρηθούν και να αναζητήσουν δικαιοσύνη.

Ευτυχώς, τώρα έχουμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν υπάρχει πλέον τρίτος πυλώνας. Υπάρχουν οι προτάσεις της Επιτροπής, η συναπόφαση, η εφαρμογή σε επίπεδο κράτους μέλους, ο έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι τα πράγματα δεν μπορούν πλέον να γίνονται αμέσως. Οι κανόνες και οι προτάσεις πρέπει να ακολουθούν τον κανονικό τρόπο, σύμφωνα με τον οποίο εσείς οι βουλευτές ζητήσατε από την Επιτροπή να διεξάγει το έργο της.

Πρώτον, μια διεξοδική ανάλυση του τι είναι εφικτό, τι είναι καλό, τι έχει προστιθέμενη αξία. Δεύτερον, δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να γνωρίζουμε αν οι ιδέες που θα καταθέσουμε θα γίνουν δεκτές από την κοινωνία των πολιτών, από τη βιομηχανία, από τα κράτη μέλη, από τα εθνικά κοινοβούλια, που αποτελούν πλέον παράγοντα σε όλα αυτά τα ζητήματα και διεξάγουν τον έλεγχο της επικουρικότητας. Και στη συνέχεια, εκτιμήσεις των επιπτώσεων, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν αυτό που πράττουμε είναι το ενδεδειγμένο. Και μόνο τότε έχουμε την τελική πρόταση από την Επιτροπή.

Αν θέλετε να συνεχίσει η Επιτροπή να ενεργεί όπως έκανε τα τελευταία χρόνια, απλώς πείτε το, και θα παρουσιάζω μια πρόταση κάθε εβδομάδα. Και ξέρετε τι θα συμβεί με αυτές τις προτάσεις; Πρώτα θα μπλοκαριστούν στα εθνικά κοινοβούλια, και ορθώς, επειδή πρέπει να παρουσιάζουμε σοβαρές προτάσεις βασισμένες σε νομικές υποθέσεις ότι αυτό που κάνουμε είναι αποτελεσματικό, είναι εφικτό και μπορεί να εφαρμοστεί στα κράτη μέλη.

Δεν θέλω για την πρώτη πρόταση που θα κάνουμε να ασκηθεί προσφυγή στο Δικαστήριο και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα ήθελα να μας καθοδηγήσω όλους με τέτοιον τρόπο ώστε οι πολίτες να κατανοήσουν ότι η προστιθέμενη αξία των όσων κάνουμε εδώ τους ωφελεί πραγματικά στην πράξη. Ναι, ως Επίτροπος αρμόδια για θέματα γυναικών, έχω ακούσει το παρόν Κοινοβούλιο να συζητά το τι πρέπει να κάνουμε, κυρίως προκειμένου να προσφέρουμε στις γυναίκες σε όλα τα κράτη μέλη μας τη νομική ασφάλεια ότι όταν θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα βίας, θα τους αποδίδεται δικαιοσύνη, και όχι την ψευδαίσθηση της ελπίδας ότι θα λάβουν δικαιοσύνη ενώ στη συνέχεια δεν θα οδηγούνται πουθενά και δεν θα καταλήγουν σε αποτέλεσμα. Συνεπώς, εδώ πρέπει πραγματικά να συνεργαστούμε.

Υπάρχουν εκατοντάδες μέτρα που πρέπει να εναρμονιστούν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, που πρέπει να τα ξετρυπώσουμε και να τα φέρουμε στο φως, που πρέπει να προσαρμοστούν στους πραγματικούς κανόνες δικαίου –εκατοντάδες μέτρα που δεν έχουν αποτέλεσμα.

Το ένταλμα σύλληψης: η κ. Ludford μόλις μίλησε γι’ αυτό. Φυσικά δεν εφαρμόζεται στα κράτη μέλη, διότι το οικοδόμημα γύρω από την αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, που βρίσκεται στη βάση της αμοιβαίας αναγνώρισης, δεν έχει ανεγερθεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά χωρίς αμοιβαία εμπιστοσύνη. Λυπάμαι, δεν μπορώ να επιβάλω με διάταγμα την αμοιβαία εμπιστοσύνη στους δικαστές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πρέπει να οικοδομήσουμε αυτήν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μέσω της νομοθεσίας και μέσω των μέτρων που θα ενισχύσουν τα δικαιώματα των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη μας, έτσι ώστε και οι δικαστές να εφαρμόζουν τους κανόνες που προσδοκούσαμε και, ναι, σημειώνουμε ταχεία πρόοδο ως προς αυτό.

Ένα σχέδιο δράσης, λοιπόν, η συνάδελφος δεν βρίσκεται πλέον εδώ, αλλά ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το 2011, ένα ολοκληρωμένο κείμενο σχετικά με την προστασία των θυμάτων, κάθε είδους θυμάτων –κατά την άποψή μου δεν υπάρχει ένα θύμα εδώ, ένα θύμα εκεί και μια τρίτη κατηγορία θυμάτων, αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα θύματα κάθε είδους.

Ναι, εργαζόμαστε σχετικά με την προστασία δεδομένων· όταν ευτυχώς εσείς, το Κοινοβούλιο, είπατε όχι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν τα πράγματα πριν από την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν θα συνεχίσουμε έτσι πλέον και, ναι, κύριε πρόεδρε της επιτροπής, γνωρίζετε ότι η επιτροπή σας και οι άλλες επιτροπές είναι πλήρως ενσωματωμένες στον τρόπο με τον οποίο προχωρούμε.

Θα έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί: πολύ τεχνικά ζητήματα, που θα έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι· θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες αυτά που κάνουμε. Διότι αυτό είναι επίσης μέρος του συνόλου, και δεν είναι το ευκολότερο μέρος του όλου ζητήματος.

Ναι, πρέπει να λάβουμε μέτρα, για παράδειγμα για την παράνομη μετανάστευση και το άσυλο και, όπως διαπιστώσατε, η συνάδελφός μου, η Cecilia Malmström, έχει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την παράνομη μετανάστευση, τους συνοριακούς ελέγχους, τη νόμιμη μετανάστευση. Ναι, θα ήταν σημαντικό αν το Κοινοβούλιο μπορούσε, σε συνεργασία με το Συμβούλιο, να εγκρίνει τις υφιστάμενες προτάσεις, τη δέσμη μέτρων για το άσυλο, την πρόταση για την απλή άδεια, το κοινό πρόγραμμα επανεγκατάστασης, την αμοιβαία αναγνώριση και το μόλις εγκριθέν σχέδιο δράσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Πάρα πολλά πράγματα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το θέμα δεν είναι ποιος θα κάνει τι, διότι ορισμένα πράγματα απλώς δεν μπορούν να γίνουν. Ορίστε ένα παράδειγμα: ρωτήσατε για την οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Η οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, λυπάμαι που το λέω, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί με ομοφωνία και εκκρεμεί στο Συμβούλιο. Συνεπώς, τι θέλετε να κάνω –όχι εγώ, διότι εκκρεμούσε πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου– εφόσον η Επιτροπή έθεσε την καταπολέμηση των διακρίσεων επί τάπητος, και η ομοφωνία εμποδίζεται στο Συμβούλιο; Επομένως, μιλήστε στο Συμβούλιο· μιλήστε με αυτούς που έχουν παγώσει το θέμα.

Ομόφυλα ζευγάρια: λοιπόν, γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρόκειται για την αρχή της επικουρικότητας, ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα ομόφυλα ζευγάρια Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεμβαίνει στο θέμα της διασυνοριακής μεταχείρισης αυτών των ομόφυλων ζευγαριών. Αλλά δεν μπορώ να κάνω το έργο της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Ελλάδας και του Λουξεμβούργου· αυτό πρέπει να γίνει μόνο από τα εν λόγω κράτη μέλη. Μπορώ να διαπιστώσω ότι δεν υφίστανται διακρίσεις αν αυτοί οι άνθρωποι, απ’ όπου και αν προέρχονται, ασκούν τα δικαιώματά τους στη διασυνοριακή κινητικότητα, και αυτό πρόκειται να κάνουμε.

Έχουμε ήδη αρχίσει να το διαπιστώνουμε αυτό, όσον αφορά την κινητικότητα, τα δικαιώματα των πολιτών, τη συνεργασία μεταξύ των νομικών συστημάτων, την εξάλειψη των συνόρων που υφίστανται ακόμη στην ενιαία αγορά, η οποία, λυπάμαι που το λέω, δεν είναι ενιαία αγορά όσον αφορά τους πολίτες. Γι’ αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα· έχω διαβάσει την έκθεση του Mario Monti. Υπάρχουν πολλά στοιχεία στην εν λόγω έκθεση, τα οποία δείχνουν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ξέρετε ποιο είναι το Ευαγγέλιό μου; Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε από ένα από τα μέλη σας, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και όλα τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.

Αυτό που σας προτείνω τώρα είναι να τα πάρουμε, ένα ένα, και να τα επιλύσουμε, ένα ένα, σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Όταν καταθέτω πρόταση, και έχετε δει πώς γίνεται, θα έχετε τόσες πολλές προτάσεις που θα πρέπει να εργάζεστε και τη νύχτα – δεν ξέρω αν αυτό επιτρέπεται βάσει των κανόνων εργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν θα ενδιαφερθώ για τα ανθρώπινα δικαιώματά σας ως βουλευτών του Κοινοβουλίου. Θα εργαστούμε έως ότου επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα –υπάρχουν εκατοντάδες προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν και δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Χρειάζομαι την ιδιαίτερα εποικοδομητική βοήθειά σας. Ξέρω ότι θα την έχω αυτήν τη βοήθεια, αλλά βοηθείστε με να επεξεργαστώ το ένα στοιχείο μετά το άλλο, ακόμα και αν πρέπει να είναι ένα στοιχείο την εβδομάδα. Θα βρίσκεται στο τραπέζι σας. Είμαι διατεθειμένη να έρχομαι στις επιτροπές σας όσο συχνά και αν με καλείτε, κυρία Πρόεδρε, και θα τα συζητήσουμε όλα, ένα στοιχείο κάθε φορά. Σε πέντε χρόνια, με τη βοήθειά σας, θα έχουμε αλλάξει αυτήν την ήπειρο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου