Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 18 maj 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

20. Avslutande av sammanträdet
Anföranden på video
Protokoll
 

(Sammanträdet avslutades kl. 23.50.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy