Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 18. května 2010 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Složení Parlamentu: viz zápis
 4.Členství v politických skupinách: viz zápis
 5.Opravný rozpočet č. 1/2010 – oddíl I – Parlament - Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2011 – oddíl I – Parlament (rozprava)
 6.Evropský uprchlický fond na období 2008 až 2013 (změna rozhodnutí Rady č. 573/2007/ES) – Přechod ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (změna nařízení (ES) č. 1104/2008) – Přechod ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (změna rozhodnutí 2008/839/SVV) – Vytvoření společného programu EU pro znovuusídlování (rozprava)
 7.Zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (změna nařízení (ES) č. 247/2006) (rozprava)
 8.Hlasování
  8.1.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem – Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: strategické směry pro bezpečnost silničního provozu do roku 2020 (hlasování)
  8.2.Zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (A7-0118/2010, Jean Lambert) (hlasování)
  8.3.Energetická náročnost budov (přepracované znění) (A7-0124/2010, Silvia-Adriana Ţicău) (hlasování)
  8.4.Evropský uprchlický fond na období 2008 až 2013 (změna rozhodnutí Rady č. 573/2007/ES) (A7-0125/2010, Rui Tavares) (hlasování)
  8.5.Přechod ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (změna nařízení (ES) č. 1104/2008) (A7-0126/2010, Carlos Coelho) (hlasování)
  8.6.Přechod ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (změna rozhodnutí 2008/839/SVV) (A7-0127/2010, Carlos Coelho) (hlasování)
  8.7.Vytvoření společného programu EU pro znovuusídlování (A7-0131/2010, Rui Tavares) (hlasování)
  8.8.Klíčové schopnosti pro měnící se svět: provádění pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010 (A7-0141/2010, Maria Badia i Cutchet) (hlasování)
  8.9.Deontologické otázky vztahující se k řízení podniků (A7-0135/2010, Klaus-Heiner Lehne) (hlasování)
  8.10.Strategie EU pro mládež – investování do mládeže a posílení jejího postavení (A7-0113/2010, Georgios Papanikolaou) (hlasování)
  8.11.Rovné zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné (A7-0146/2010, Astrid Lulling) (hlasování)
  8.12.Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami (A7-0122/2010, Toine Manders) (hlasování)
  8.13.Makrofinanční pomoc Ukrajině (A7-0058/2010, Vital Moreira) (hlasování)
  8.14.Zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (změna nařízení (ES) č. 247/2006) (A7-0054/2010, Luís Paulo Alves) (hlasování)
  8.15.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2011 – oddíl I – Parlament (A7-0134/2010, Helga Trüpel) (hlasování)
  8.16.Zjednodušení SZP (A7-0051/2010, Richard Ashworth) (hlasování)
  8.17.Nový vývoj v oblasti veřejných zakázek (A7-0151/2010, Heide Rühle) (hlasování)
  8.18.Soudržnost politik ve prospěch rozvoje a koncepce oficiální rozvojové pomoci plus (A7-0140/2010, Franziska Keller) (hlasování)
  8.19.Sankce v případě vážného porušení sociálních předpisů v silniční dopravě (A7-0130/2010, Hella Ranner) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Jakostní a bezpečnostní normy pro lidské orgány určené k transplantaci – Akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů (2009-2015) (rozprava)
 13.Institucionální aspekty přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod – Revizní konference Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, která se bude konat v ugandské Kampale (rozprava)
 14.Stockholmský akční plán (rozprava)
 15.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Komisi)
 16.Zásada subsidiarity a univerzálnost sociálních veřejných služeb v EU (rozprava)
 17.Bezpečnostní a preventivní opatření na ropných plošinách EU na volném moři (rozprava)
 18.Krize způsobená sopečným popelem (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1157 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (2420 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí