Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2010. május 18., Kedd - StrasbourgHL kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3.A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 4.A képviselőcsoportok tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 5.01/2010. sz. költségvetés-módosítás: I. szakasz - Parlament - A 2011-es évre tervezett bevételek és kiadások - I. szakasz - Parlament (vita)
 6.Európai Menekültügyi Alap létrehozása a 2008–2013-as időszakra (az 573/2007/EK tanácsi határozat módosítása) - A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő áttérés (a 1104/2008/EK rendelet módosítása) - A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállás (a 2008/839/IB határozat módosítása) - A közös uniós letelepítési program létrehozása (vita)
 7.Egyedi mezőgazdasági intézkedések az Unió legkülső régiói részére (a 247/2006/EK rendelet módosítása) (vita)
 8.Szavazások órája
  8.1.A Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem - Egy európai közúti biztonsági térség felé: Közúti biztonsági stratégiai iránymutatások 2020-ig (szavazás)
  8.2.Az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozása (A7-0118/2010, Jean Lambert) (szavazás)
  8.3.Az épületek energiateljesítménye (átdolgozás) (A7-0124/2010, Silvia-Adriana Ţicău) (szavazás)
  8.4.Európai Menekültügyi Alap létrehozása a 2008–2013-as időszakra (az 573/2007/EK tanácsi határozat módosítása) (A7-0125/2010, Rui Tavares) (szavazás)
  8.5.A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő áttérés (a 1104/2008/EK rendelet módosítása) (A7-0126/2010, Carlos Coelho) (szavazás)
  8.6.A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállás (a 2008/839/IB határozat módosítása) (A7-0127/2010, Carlos Coelho) (szavazás)
  8.7.A közös uniós letelepítési program létrehozása (A7-0131/2010, Rui Tavares) (szavazás)
  8.8.Kulcskompetenciák a változó világban: az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram megvalósítása (A7-0141/2010, Maria Badia i Cutchet)
  8.9.A vállalatirányítással kapcsolatos deontológiai kérdések (A7-0135/2010, Klaus-Heiner Lehne) (szavazás)
  8.10.Az EU ifjúsági stratégiája – befektetés és az érvényesülés elősegítése (A7-0113/2010, Georgios Papanikolaou) (szavazás)
  8.11.Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód (A7-0146/2010, Astrid Lulling) (szavazás)
  8.12.A textiltermékek elnevezése és ehhez kapcsolódó címkézés (A7-0122/2010, Toine Manders) (szavazás)
  8.13.Az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás (A7-0058/2010, Vital Moreira) (szavazás)
  8.14.Egyedi mezőgazdasági intézkedések az Unió legkülső régiói részére (a 247/2006/EK rendelet módosítása) (A7-0054/2010, Luís Paulo Alves) (szavazás)
  8.15.A 2011-es évre tervezett bevételek és kiadások - I. szakasz - Parlament (A7-0134/2010, Helga Trüpel) (szavazás)
  8.16.A KAP egyszerűsítése (A7-0051/2010, Richard Ashworth) (szavazás)
  8.17.Új fejlemények a közbeszerzésekben (A7-0151/2010, Heide Rühle) (szavazás)
  8.18.Az EU-politikák fejlesztési célú koherenciája és a „hivatalos fejlesztési támogatás plusz” koncepció (A7-0140/2010, Franziska Keller) (szavazás)
  8.19.A közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok súlyos megsértése tekintetében megállapított szankciók (A7-0130/2010, Hella Ranner) (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 12.Az átültetésre kerülő emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági normák - A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv (2009-2015) (vita)
 13.Az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására irányuló megállapodás intézményi vonzatai - A Római Statútumot felülvizsgáló kampalai (Uganda) konferencia (vita)
 14.Stockholmi cselekvési terv (vita)
 15.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 16.A szubszidiaritás elve és a szociális jellegű közszolgáltatások egyetemessége az EU-ban (vita)
 17.A nyílttengeri olajfúrótornyok biztonsága és megelőző intézkedések az EU-ban (vita)
 18.A vulkáni hamu okozta válság (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 20.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (1230 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (2618 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat