Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 18 ta' Mejju 2010 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 4.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi: ara l-Minuti
 5.Baġit ta' emenda 01/2010: Taqsima I - Il-Parlament - L-estimi tad-dħul u tal-infiq għas-sena 2011 - Taqsima I - Il-Parlament (dibattitu)
 6.Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perjodu 2008-2013 (emenda tad-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE tal-Kunsill) - Il-migrazzjoni mis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (emenda tar-Regolament (KE) Nru 1104/2008) - Il-migrazzjoni mis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (emenda tad-Deċiżjoni 2008/839/ĠAI) - It-twaqqif ta' programm konġunt dwar ir-risistemazzjoni (dibattitu)
 7.Miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 247/2006) (dibattitu)
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Talba għall-konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew - Lejn żona Ewropea ta'sikurezza fit-toroq: linji gwida strateġiċi għas-sikurezza fit-toroq sal-2020 (votazzjoni)
  8.2.It-twaqqif ta' Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (A7-0118/2010, Jean Lambert) (votazzjoni)
  8.3.Ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (tfassil mill-ġdid) (A7-0124/2010, Silvia-Adriana Ţicău) (votazzjoni)
  8.4.Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perjodu 2008-2013 (emenda tad-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE tal-Kunsill) (A7-0125/2010, Rui Tavares) (votazzjoni)
  8.5.Il-migrazzjoni mis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (emenda tar-Regolament (KE) Nru 1104/2008) (A7-0126/2010, Carlos Coelho) (votazzjoni)
  8.6.Il-migrazzjoni mis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (emenda tad-Deċiżjoni 2008/839/ĠAI) (A7-0127/2010, Carlos Coelho) (votazzjoni)
  8.7.It-twaqqif ta' programm konġunt dwar ir-risistemazzjoni (A7-0131/2010, Rui Tavares) (votazzjoni)
  8.8.Kompetenzi ewlenin għal dinja li qed tinbidel: L-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ 2010 (A7-0141/2010, Maria Badia i Cutchet) (votazzjoni)
  8.9.Kwistjonijiet deontoloġiċi marbuta mal-ġestjoni tal-kumpaniji (A7-0135/2010, Klaus-Heiner Lehne) (votazzjoni)
  8.10.Strateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ – Investiment u Responsabilizzazzjoni (A7-0113/2010, Georgios Papanikolaou) (votazzjoni)
  8.11.Trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom (A7-0146/2010, Astrid Lulling) (votazzjoni)
  8.12.Ismijiet ta' tessuti u l-ittikkettjar relatat tal-prodotti tat-tessuti (A7-0122/2010, Toine Manders) (votazzjoni)
  8.13.Għajnuna makrofinanzjarja lill-Ukraina (A7-0058/2010, Vital Moreira) (votazzjoni)
  8.14.Miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 247/2006) (A7-0054/2010, Luís Paulo Alves) (votazzjoni)
  8.15.L-estimi tad-dħul u tal-infiq għas-sena 2011 - Taqsima I - Il-Parlament (A7-0134/2010, Helga Trüpel) (votazzjoni)
  8.16.Simplifikazzjoni tal-PAK (A7-0051/2010, Richard Ashworth) (votazzjoni)
  8.17.Żviluppi ġodda fl-akkwisti pubbliċi (A7-0151/2010, Heide Rühle) (votazzjoni)
  8.18.Il-Koerenza tal-Politiki tal-UE għall-Iżvilupp u l-kunċett ta’ 'Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp u iktar' (A7-0140/2010, Franziska Keller) (votazzjoni)
  8.19.Penali għal ksur serju ta' regoli soċjali fit-trasport bit-triq (A7-0130/2010, Hella Ranner) (votazzjoni)
 9.Spegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 12.L-istandards tal-kwalità u s-sikurezza ta' organi umani maħsuba għat-trapjant - Pjan ta' azzjoni dwar id-Donazzjoni tal-Organi u t-Trapjant (2009-2015) (dibattitu)
 13.Aspetti istituzzjonali tal-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali - Il-Konferenza ta' Analiżi dwar l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali f'Kampala, l-Uganda (dibattitu)
 14.Pjan ta' Azzjoni ta' Stokkolma (dibattitu)
 15.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)
 16.Il-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-universalità tas-servizzi pubbliċi soċjali fl-UE (dibattitu)
 17.Miżuri ta' sigurtà u ta' prevenzjoni fuq il-pjattaformi taż-żejt fil-baħar fl-UE (dibattitu)
 18.Il-kriżi kkawżata mill-irmied tal-vulkan (dibattitu)
 19.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 20.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1369 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1528 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza