Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

6.8. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2011 (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
  

- Επί της τροπολογίας 4:

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). (EN) Κύριε Πρόεδρε, επί διαδικαστικού θέματος, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η υπερψήφιση της τροπολογίας 4 θα επιτύχει τη μείωση του αριθμού των επισκέψεών μας στο Στρασβούργο αλλά, ταυτόχρονα, θα πληροί και την υποχρέωσή μας σύμφωνα με τη Συνθήκη να πραγματοποιούμε δώδεκα συνόδους;

(Χειροκροτήματα)

 
  
 

- Επί της τροπολογίας 2:

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βλέπω από τον κατάλογο ψηφοφορίας ότι εσείς, κύριε Πρόεδρε, προτίθεστε να χαρακτηρίσετε την τροπολογία 2 μη παραδεκτή. Θα ήθελα να σας ζητήσω να επανεξετάσετε το θέμα αυτό. Είναι αλήθεια ότι το άρθρο 229 της Συνθήκης απαιτεί η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λαμβάνει χώρα τη δεύτερη Τρίτη του Μαρτίου. Ωστόσο, αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την τροπολογία που κατέθεσε η Ομάδα μου.

Η τροπολογία της Ομάδας μου στοχεύει στο να μετατεθεί η εβδομάδα του Στρασβούργου από την εβδομάδα 10 στην εβδομάδα 11. Αυτό δεν σας εμποδίζει να διεξάγετε τη σύνοδο Ολομέλειας τη δεύτερη Τρίτη του Μαρτίου. Θέλουμε η εβδομάδα του Στρασβούργου να είναι η εβδομάδα 11, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η τροπολογία μας είναι μη παραδεκτή. Θα ήθελα να σας ζητήσω να επανεξετάσετε το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Αυτό ακριβώς υπολόγιζα να κάνω, κύριε Lehne, διότι επρόκειτο να προχωρήσω όπως ακριβώς το είχατε προβλέψει.

- Επί της τροπολογίας 4:

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι, παρά την ασαφή της διατύπωση, η τροπολογία 4 πρέπει να χαρακτηριστεί μη παραδεκτή διότι έρχεται σε αντίθεση με τις Συνθήκες και, πολύ περισσότερο, με την ερμηνεία αυτών των Συνθηκών η οποία έχει δοθεί σαφέστατα σε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, η οποία προβλέπει ότι πρέπει να διατηρηθεί ο σημερινός αριθμός περιόδων συνόδου στο Στρασβούργο. Κατανοώ ότι ορισμένοι βουλευτές μπορεί να διαφωνούν με αυτό αλλά, παρά ταύτα, οι Συνθήκες το καθιστούν απολύτως σαφές, και η απόφαση του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου είναι εξίσου σαφής σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει αυτήν τη στιγμή.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Οφείλω να σας ενημερώσω πριν από την ψηφοφορία ότι η Προεδρία πιστεύει ότι η τροπολογία 2 παραβιάζει τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, χαρακτηρίζει την τροπολογία 2 μη παραδεκτή.

Το άρθρο 229 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και παραθέτω: «συνέρχεται σε ετήσια σύνοδο αυτοδικαίως τη δεύτερη Τρίτη του Μαρτίου». Η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε πρόταση επί του χρονοδιαγράμματος για το 2011 η οποία περιλαμβάνει περίοδο συνόδου από τις 7 έως τις 10 Μαρτίου, σύμφωνα και με το άρθρο 229 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τροπολογία 2 προτείνει αυτή η περίοδος συνόδου να αναβληθεί για την επόμενη εβδομάδα. Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει την τροπολογία αυτή, παραβιάζουμε το άρθρο 229. Κατά συνέπεια, χαρακτηρίζεται μη παραδεκτή.

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 3:

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι, αλλά το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Ορθότατα αναφερθήκατε στο άρθρο 229, αλλά δεν έρχεται σε σύγκρουση με την τροπολογία μας. Το άρθρο 229 αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη ημέρα, που είναι η δεύτερη Τρίτη του Μαρτίου. Η τροπολογία μας αφορά την εβδομάδα του Στρασβούργου ως σύνολο, που αποτελείται από τέσσερις ημέρες. Ως εκ τούτου, πρέπει να είναι παραδεκτή η μετάθεση αυτής της εβδομάδας της Ολομέλειας στο Στρασβούργο από την εβδομάδα 10 στην εβδομάδα 11. Αυτό δεν εμποδίζει κανέναν να διεξαγάγει σύνοδο Ολομέλειας στις Βρυξέλλες τη δεύτερη Τρίτη του Μαρτίου. Όπως λέτε και εσείς ο ίδιος, αυτοί είναι οι όροι της Συνθήκης.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Κύριε Lehne, η τροπολογία αυτή θέτει ένα ερώτημα το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες. Ο Κανονισμός ορίζει ότι στις περιπτώσεις αυτές η Προεδρία έχει τον τελευταίο λόγο όσον αφορά την εφαρμοστέα ερμηνεία. Για τους λόγους που εξήγησα, η Προεδρία αποφάσισε να χαρακτηρίσει την τροπολογία 2 μη παραδεκτή, επειδή παραβιάζει το άρθρο 229 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία είναι σεβαστή. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Προεδρία πρέπει να αποφασίσει, αποφάσισε κατ’ αυτόν τον τρόπο.

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Potito Salatto (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη που δράττομαι αυτής της ευκαιρίας για να αναφέρω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει παρέμβαση ώστε να εκτελούνται απευθείας αεροπορικές συνδέσεις χωρίς επιπλοκές μεταξύ του Στρασβούργου και των ευρωπαϊκών πρωτευουσών για όσους σήμερα αναγκάζονται να παίρνουν τρεις ή τέσσερις πτήσεις για να φθάσουν στο Στρασβούργο. Θα σας ζητούσα να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα.

(Χειροκροτήματα)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου