Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 19. mai 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

6.8. Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2011 (hääletus)
PV
  

Muudatusettepanek 4

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). – Austatud juhataja! Mis puudutab töökorralduslikku küsimust, siis kas võite kinnitada, et hääletamisega muudatusettepaneku 4 poolt õnnestub vähendada mitmeid kordi Strasbourgi külastamise arvu, kuid samas täidetakse meie lepingust tulenevat kohustust pidada 12 istungjärku?

(Aplaus)

 
  
 

Muudatusettepanek 2

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE).(DE) Austatud juhataja, head kolleegid! Hääletusnimekirjast näen, austatud juhataja, et kavatsete kuulutada muudatusettepaneku 2 vastuvõetamatuks. Sooviksin paluda teil see uuesti läbi vaadata! On õige, et lepingu artikkel 229 nõuab, et Euroopa Parlamendi istungjärk toimuks märtsi teisel teisipäeval. See aga ei ole vastuolus minu fraktsiooni tehtud muudatusettepanekuga.

Minu fraktsiooni muudatusettepaneku eesmärk on nihutada Strasbourgi nädal 10. nädalalt 11. nädalale. See ei takista teid pidamast täiskogu istungjärku märtsi teisel teisipäeval. Tahame, et Strasbourgi nädal oleks 11. nädal, kuid see ei tähenda, et meie muudatusettepanek oleks vastuvõetamatu. Sooviksin paluda teil see uuesti läbi vaadata!

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. - Olete lugenud mu mõtteid, Klaus-Heiner Lehne, sest kavatsesin toimida just nii, nagu ootasite.

Muudatusettepanek 4

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Minu sõnavõtt on väga lühike, austatud juhataja! Arvan, et ebaselgele sõnastusele vaatamata oleks tulnud muudatusettepanek 4 kuulutada vastuvõetamatuks, sest see on vastuolus lepingutega ja, mis veelgi enam, lepingute tõlgendusega, mis anti väga selgesti Luksemburgis Euroopa Liidu Kohtu otsuses, milles sätestatakse, et praeguse osaistungjärkude arvu Strasbourgis peab säilitama. Mõistan, et mõned parlamendiliikmed ei pruugi sellega nõustuda, kuid sellele vaatamata väljendavad lepingud seda täiesti selgesti ja Luksemburgi kohtu otsus on võrdselt selge sellest õiguslikust võimalusest lähtuvalt.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. - Pean teid enne hääletamist teavitama, et presidentuur arvab, et muudatusettepanek 2 rikub Euroopa Liidu toimimise lepingut ning kuulutab seetõttu muudatusettepaneku 2 vastuvõetamatuks.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 229 sätestatakse, et Euroopa Parlament – tsiteerin, „tuleb kutsumiseta kokku märtsikuu teisel teisipäeval”. Esimeeste konverents on kinnitanud 2011. aasta ajakava ettepaneku, mis sisaldab osaistungjärguperioodi 7.–10. märts, täites nõnda Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 229.

Muudatusettepanekus 2 pakutakse välja, et see osaistungjärguperiood lükataks edasi järgmisele nädalale. Kui parlament peaks muudatusettepaneku kinnitama, rikuksime artiklit 229. Seega on see kuulutatud vastuvõetamatuks.

– Enne hääletust muudatusettepaneku 3 üle

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE).(DE) Austatud juhataja! Andestust, aga nii lihtne see ei ole. Olete tsiteerinud artiklit 229 täiesti õigesti, kuid see ei ole meie muudatusettepanekuga vastuolus. Artikkel 229 viitab konkreetsele päevale, mis on märtsi teine teisipäev. Meie muudatusettepanek viitab Strasbourgi nädalale tervikuna, mis koosneb neljast päevast. Seetõttu peab olema vastuvõetav nihutada täiskogu istungjärgu nädal Strasbourgis 10. nädalalt 11. nädalale. See ei takista kedagi pidamast täiskogu istungjärku Brüsselis märtsi teisel teisipäeval. Nagu isegi ütlete, on lepingu tingimused sellised.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. - Klaus-Heiner Lehne, muudatusettepanek tõstatab küsimuse, mis võib täiesti mitmeti tõlgendatav olla. Kodukord näeb ette, et nendel juhtudel jääb kohalduva tõlgenduse osas viimane sõna presidentuurile. Põhjustel, mida selgitanud olen, on presidentuur otsustanud kuulutada muudatusettepaneku 2 vastuvõetamatuks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 229 rikkumise tõttu. On selge, et mis tahes muu tõlgendus väärib lugupidamist. Ometigi peab presidentuur otsuse tegema ja see on selline.

 
  
  

Enne hääletust

 
  
MPphoto
 

  Potito Salatto (PPE).(IT) Austatud juhataja! Palun vabandage, et kasutan võimalust, et konstateerida, et on vaja sekkumist, et Strasbourgi ja Euroopa pealinnade vahel tagataks komplikatsioonideta otselennuühendused nendele, kes on hetkel sunnitud Strasbourgi jõudmiseks kolm või neli lendu ette võtma. Palun, et astuksite vajalikke samme.

(Aplaus)

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika