Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2010. május 19., Szerda - Strasbourg HL kiadás

6.8. Az Európai Parlament 2011. évi üléseinek naptára (szavazás)
Jegyzőkönyv
  

- A 4. módosításról:

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR) . – Elnök úr, egy ügyrendi kérdéssel kapcsolatban kérdezem, hogy meg tudja-e erősíteni, hogy a 4. módosításról szóló szavazás eredményeképpen csökkenni fog strasbourgi üléseink száma, ugyanakkor teljesíteni tudjuk a 12 ülés megtartására vonatkozó, szerződés szerinti kötelezettségünket?

(Taps)

 
  
 

- A 2. módosításról:

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE) . – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Elnök úr, a szavazólista alapján úgy látom, hogy Ön elfogadhatatlannak szándékozik nyilvánítani a 2. módosítást. Arra kérném, hogy gondolja át ezt. Az igaz, hogy a szerződés 229. cikke előírja, hogy az Európai Parlament minden március második keddjén üljön össze. Ez azonban nem áll ellentétben a képviselőcsoportom által benyújtott módosítással.

A képviselőcsoportom által előterjesztett módosítás arra irányul, hogy a strasbourgi üléshetet a 10. hétről rakjuk át a 11.-re. Ez nem akadályozza meg, hogy március második keddjén plenáris ülésre kerüljön sor. Azt szeretnénk, hogy a 11. hét legyen a strasbourgi üléshét, de ez nem jelenti azt, hogy módosításunk elfogadhatatlan. Arra szeretném kérni Önt, hogy vizsgálja felül ezt a kérdést.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. - Lehne úr, Ön olvas a gondolataimban, mert pontosan úgy akartam eljárni, ahogy Ön jelezte.

- A 4. módosításról:

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI) . – (FR) Elnök úr, nagyon röviden szeretnék hozzászólni ehhez. Úgy gondolom, hogy a félreérthető fogalmazás mellett a 4. módosítást azért is kellett elfogadhatatlannak nyilvánítani, mert ellentétben áll a szerződésekkel, sőt mi több a szerződések értelmezésével, amely az Európai Unió luxembourgi székhelyű Bírósága által hozott ítéletben egyértelműen benne foglaltatik, amely előírja, hogy a strasbourgi ülések jelenlegi számát fenn kell tartani. Megértem, hogy egyes képviselőtársaim nem értenek ezzel egyet, mindazonáltal a szerződések – a luxembourgi Bíróság ítéletével együtt – teljesen világosan fogalmaznak ebben a kérdésben a mostani jogi rendelkezések szerint.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. - A szavazás előtt tájékoztatnom kell Önöket arról, hogy az Elnökség véleménye szerint a 2. módosítás sérti az Európai Unió működéséről szóló szerződést, és ezért elfogadhatatlannak nyilvánítja a 2. módosítást.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 229. cikke kimondja, hogy az Európai Parlament, idézem, „Minden március második keddjén külön összehívás nélkül ül össze”. Az Elnökök Értekezlete jóváhagyta a 2011. évi ülések naptárára vonatkozó javaslatot, amely magában foglalja a március 7–10. közötti ülésszakot, így összhangban van az Európai Unió működéséről szóló szerződés 229. cikkével.

A 2. módosítás indítványozza, hogy ezt az ülésszakot át kell helyezni a következő hétre. Ha a Parlament jóváhagyná ezt a módosítást, megsértenénk a 229. cikket. Következésképpen elfogadhatatlannak nyilvánítottuk ezt a módosítást.

- A 3. módosításra vonatkozó szavazás előtt:

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE) . – (DE) Elnök úr, sajnálom, de ez nem ilyen egyszerű. Ön teljesen pontosan idézte a 229. cikket, amely azonban nem áll ellentétben a módosításunkkal. A 229. cikk egy konkrét napot, azaz március második keddjét említi. A mi módosításunk az egész strasbourgi üléshétre vonatkozik, amely négy napból áll. Ezért elfogadhatónak kell lennie annak, hogy ezt a strasbourgi üléshetet a 10. hétről a 11.-re tegyük át. Ez nem akadályozza meg, hogy március második keddjén Brüsszelben plenáris ülés megtartására kerüljön sor. Ahogy azt Ön is idézte, ezt mondja ki a szerződés.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. - Lehne úr, ez a módosítás olyan kérdést vet fel, amely nagyon eltérő értelmezésekre ad lehetőséget. Az eljárási szabályzat úgy rendelkezik, hogy ilyen esetekben az Elnökség mondja ki a végső szót a megfelelő értelmezést illetően. Az általam kifejtett okok miatt az Elnökség úgy határozott, hogy elfogadhatatlannak nyilvánítja a 2. módosítást, mivel sérti az Európai Unió működéséről szóló szerződés 229. cikkét. Természetesen minden egyéb értelmezést tiszteletben kell tartani. Mivel azonban az Elnökségnek kell határoznia, az Elnökség így határozott.

 
  
  

- A szavazás előtt:

 
  
MPphoto
 

  Potito Salatto (PPE) . – (IT) Elnök úr, elnézést kérek, hogy ezt az alkalmat arra használom fel, hogy kifejtsem, hogy beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy Strasbourg és az európai fővárosok között bonyodalmak nélküli, közvetlen légi járatokat biztosítsunk azok számára, akik jelenleg három vagy négy átszállással kénytelenek Strasbourgba repülni. Kérem, tegyen megfelelő intézkedéseket!

(Taps)

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat