Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2679(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0264/2010

Indgivne tekster :

B7-0264/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/05/2010 - 6.9
CRE 19/05/2010 - 6.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0182

Forhandlinger
Onsdag den 19. maj 2010 - Strasbourg EUT-udgave

6.9. Andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (thrombin af kvæg og/eller svin) (B7-0264/2010) (afstemning)
PV
  

- Før afstemningen:

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen, for S&D-Gruppen.(DE) Hr. formand! Det er ikke nødvendigt at gå en omvej med denne afstemning. Vi kan stemme med det samme. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed har anbefalet, at vi forbyder, at man klistrer forskellige stykker kød sammen, og derfor kan det ikke tillades at anvende thrombin som tilsætningsstof.

En bøf skal være en bøf, og en skinke skal være en skinke. Jeg er sikker på, at det er, hvad alle medlemmernes vælgere ønsker. Jeg beder Dem derfor om at stemme for vores ændringsforslag om ikke at medtage thrombin som et tilsætningsstof i forordningen om fødevarer.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso, for PPE-Gruppen. (ES) Hr. formand! Thrombin er et tilsætningsstof, der kan bruges til at klistre kød sammen med, da der hverken er teknologiske eller fødevaresikkerhedsmæssige problemer forbundet med dets anvendelse.

I den foreslåede ændring til bilaget hedder det, at kød forarbejdet med thrombin kan sælges færdigpakket og mærket. Forbrugeren bliver således ikke vildledt, hvilket er det grundlæggende princip i beslutningsforslaget.

Men under alle omstændigheder vil jeg spørge kommissæren, om Kommissionen kan love, at produkter, der indeholder thrombin, ikke kan betragtes som efterligninger som følge af en passende etiket især i forbindelse med den aktuelle behandling af forslaget til forordning om fødevareinformation til forbrugerne.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, medlem af Kommissionen.(EN) Hr. formand! Da man overvejede at tillade thrombin som tilsætningsstof til fødevarer, samarbejdede Kommissionen med alle medlemsstaterne, og man overvejede omhyggeligt de fire krav, der er indeholdt i forordningen om fødevaretilsætningsstoffer, nemlig sikkerhedsaspektet, om der er et rimeligt teknologisk behov, informationsaspektet og fordele og ulemper for forbrugerne.

Hvad angår sikkerhed og hygiejne evaluerede EFSA produktet og konkluderede, at dette tilsætningsstof ikke frembød sikkerhedsproblemer. Med hensyn til hygiejne er jeg ikke enig i, at risikoen for smitte i dette tilfælde er højere end for andre produkter, f.eks. hakkekød.

For det andet er det blevet fastslået, at der er et rimeligt teknologisk behov for dette produkt. Enzympræparatet virker som stabilisator i det endelige kødprodukt. Denne teknologiske funktion blev tydeligt forklaret i den forordning om fødevaretilsætningsstoffer, som Parlamentet vedtog.

For det tredje skal jeg nævne informationsaspektet og især den bekymring, der er kommet til udtryk i betænkningen om, at produktet kan vildlede forbrugeren. Da vi er helt klar over, at dette er en mulig risiko, indeholder vores forslag en række strenge krav, som – sagt i forbifarten – går længere end det, der sædvanligvis gælder for fødevaretilsætningsstoffer. For det første kan produktet kun sælges færdigpakket til slutforbrugeren. For det andet skal der tilføjes en ekstra mærkning på produktet, og oplysningen "sammensat kød" skal være anbragt i nærheden af produktnavnet. Derfor vil forbrugeren være velunderrettet om produktets beskaffenhed. For det tredje skal enzymets navn og hvilket dyr, det stammer fra, nævnes under ingredienserne. Jeg skal understrege, at disse krav til mærkning er strengere end de krav, der gælder for produkter, hvortil der er tilsat andre ingredienser som f.eks. blodprotein og tilladte tilsætningsstoffer med samme formål for øje, men hvor der ikke kræves ekstra mærkning.

Hvis man foreslår strengere mærkningskrav, vil de blive taget i betragtning. Det pågældende enzympræparat anvendes allerede i flere medlemsstater som et hjælpemiddel i forarbejdningen uden ekstra mærkningskrav. Vores forslag klargør situationen, og det forpligter medlemsstaterne til at anvende de krævede mærkningsregler. Som et resultat heraf vil forbrugerne være bedre informeret. Desuden vil forbrugerne og især dem, der har brug for støtte, nyde godt af billigere kødprodukter gennem en bedre udnyttelse af gode kødstykker, der bliver tilovers i kødforarbejdningsprocessen.

Dette tilsætningsstof er efter min mening et eksempel på en udvikling inden for fødevaresektoren, som er til gavn for forbrugerne. Jeg kan ikke se, at der er grund til at forbyde det, og jeg håber, at De vil forstå de gyldige grunde, jeg har anført. Jeg har forklaret, hvorfor det bør godkendes. Jeg har givet Parlamentet et løfte. Jeg ønsker ikke at fortælle folk, hvad de skal spise. Men jeg vil fortælle dem, hvad de spiser. Mit standpunkt er i overensstemmelse med det løfte.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik