Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2679(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0264/2010

Teksty złożone :

B7-0264/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 19/05/2010 - 6.9
CRE 19/05/2010 - 6.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0182

Debaty
Środa, 19 maja 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

6.9. Dodatki do żywności inne niż barwniki i substancje słodzące (trombina wołowa lub wieprzowa) (B7-0264/2010) (głosowanie)
PV
  

- Przed głosowaniem:

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen, w imieniu grupy S&D.(DE) Nie musimy korzystać z okrężnej drogi w przypadku tego głosowania. Możemy zadecydować bezpośrednio. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności rekomendowała wprowadzenie przez zgromadzenie plenarne zakazu sklejania różnych kawałków mięsa, zatem zakazu stosowania trombiny jako dodatku.

Stek musi pozostać stekiem, a szynka – szynką. Jestem pewien, że właśnie tego domagają się wyborcy wszystkich posłów do tej Izby. Dlatego proszę głosować za przyjęciem naszej poprawki, aby nie włączać do naszego rozporządzenia żywnościowego trombiny jako dodatku.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso, w imieniu grupy PPE. (ES) Panie przewodniczący! Trombina jest dodatkiem, który może być stosowany do sklejania mięsa, ponieważ to fakt, że jej stosowanie nie powoduje żadnych problemów technologicznych lub zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. W rzeczywistości stosuje się ją już w niektórych krajach.

W przedłożonej poprawce do załącznika stwierdza się, że mięso z dodatkiem trombiny może być sprzedawane w opakowaniach jednostkowych i oznaczonych; dzięki temu nie będzie się oszukiwać konsumentów, co jest podstawową zasadą rozporządzenia.

Bez względu na to chciałabym zapytać Komisję, czy może potwierdzić, że produkty zawierające trombinę nie mogą być uznawane za podróbki dzięki odpowiedniej etykiecie, zwłaszcza w ramach obecnej analizy proponowanego rozporządzenia w sprawie dostarczanej klientom informacji o żywności.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, komisarz. – Panie przewodniczący! W ramach rozważań dotyczących dopuszczenia trombiny jako dodatku do żywności, Komisja we współpracy ze wszystkimi państwami członkowskimi dokładnie zbadała wszystkie cztery wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie dodatków do żywności. Obejmują one: kwestię bezpieczeństwa; istnienie rozsądnego zapotrzebowania technologicznego; kwestie informacyjne; oraz zalety i korzyści dla konsumentów.

W odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny EFSA dokonała oceny produktu i doszła do wniosku, że ten dodatek nie stwarza żadnych wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa. W odniesieniu do higieny nie mogę zgodzić się z opinią, że w tym przypadku ryzyko zanieczyszczenia jest większe, niż w przypadku innych produktów, na przykład mięsa mielonego.

Po drugie stwierdzono istnienie rozsądnego zapotrzebowania technologicznego na ten produkt. Preparat enzymatyczny pełni funkcję stabilizatora w końcowym produkcie mięsnym. Ta funkcja technologiczna została bezpośrednio wymieniona w przyjętym przez Parlament rozporządzeniu o dodatkach do żywności.

Po trzecie aspekty informacyjne, a w szczególności wyrażone w sprawozdaniu poważne obawy, że produkt wprowadzałby konsumentów w błąd. Ponieważ dokładnie znamy związane z tym ewentualne zagrożenia, nasz wniosek obejmuje następujące restrykcyjne wymogi – które, nawiasem mówiąc, są bardziej restrykcyjne niż zwykle wymaga się w przypadku dodatków żywnościowych. Po pierwsze, produkt może być sprzedawany konsumentom końcowym wyłącznie w opakowaniach jednostkowych. Po drugie produkt musi być dodatkowo oznaczony, a w pobliżu nazwy handlowej musi znaleźć się określenie „połączone części mięsne”. Po trzecie na liście składników należy wymienić nazwę enzymu i poinformować o jego pochodzeniu zwierzęcym. Chciałbym podkreślić, że te wymogi w zakresie etykietowania są bardziej restrykcyjne, niż te, które mają zastosowanie do produktów, do których w tym samym celu dodano inne składniki, na przykład proteiny krwi i zatwierdzone dodatki, ale w przypadku których nie wymaga się dodatkowych oznaczeń.

Jeżeli zaproponowane zostaną bardziej restrykcyjne wymogi etykietowania, zostaną one rozważone. Przedmiotowy preparat enzymatyczny jest już obecnie stosowany w niektórych państwach członkowskich jako czynnik wspomagający przetwarzanie bez jakichkolwiek wymogów etykietowania. Nasz wniosek wyjaśnia sytuację i zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania wymaganych przepisów w zakresie oznaczania. W rezultacie konsumenci będą lepiej poinformowani. Ponadto konsumenci, zwłaszcza potrzebujący większego wsparcia, zyskają dzięki dostępności tańszych produktów mięsnych, ponieważ cenne fragmenty mięsa pochodzące z procesu przetwarzania zostaną lepiej wykorzystane.

Moim zdaniem przedmiotowy dodatek jest przykładem wynalazku w przemyśle żywnościowym, który będzie korzystny dla konsumentów. Nie widzę powodu dla jego zakazywania i mam zdecydowaną nadzieję, że uznają państwo przytoczone przeze mnie całkowicie uzasadnione powody, dla których należy go zatwierdzić. Złożyłem Parlamentowi obietnicę; nie będę mówił obywatelom, co mają jeść. Ale powiem im, co jedzą. Moje stanowisko jest zgodne z tą obietnicą.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności