Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 19. toukokuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.7. toukokuuta 2010 pidetyn huippukokouksen ja ECOFIN-kokouksen tulokset - Mikä on EU 2020 -strategian poliittinen merkitys nykyisen rahoitus- ja talouskriisin yhteydessä? - Rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset EU 2020 -strategiaan ja sen hallintoon - Mikä on EU 2020 -strategian merkitys tämänhetkisen rahoitus- ja talouskriisin puitteissa? (keskustelu)
 4.Istuntokalenteri:
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Äänestykset
  6.1.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö - Kansalaisaloite (äänestys)
  6.2.Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö - Kansalaisaloite (äänestys)
  6.3.Euroopan pakolaisrahaston perustaminen vuosiksi 2008–2013 (päätöksen N:o 573/2007/EY muuttaminen) (A7-0117/2010, Claude Moraes) (äänestys)
  6.4.Energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittaminen merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin (uudelleenlaatiminen) (A7-0128/2010, Anni Podimata) (äänestys)
  6.5.Lisätalousarvio nro 1/2010: Pääluokka I – Euroopan parlamentti (A7-0158/2010, Vladimír Maňka) (äänestys)
  6.6.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, neuvosto (A7-0096/2010, Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  6.7.Elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimukset (A7-0106/2010, Miroslav Mikolášik) (äänestys)
  6.8.Euroopan parlamentin istuntokalenteri - 2011 (äänestys)
  6.9.Elintarvikkeiden muut lisäaineet kuin väri- ja makeutusaineet (naudan ja/tai sian trombiini) (B7-0264/2010) (äänestys)
  6.10.Elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskeva toimintasuunnitelma (2009–2015) (A7-0103/2010, Andres Perello Rodriguez) (äänestys)
  6.11.Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen koskevat institutionaaliset näkökohdat (A7-0144/2010, Ramón Jáuregui Atondo) (äänestys)
  6.12.Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön tarkistussääntö Kampalassa, Ugandassa (B7-0265/2010) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Euroopan aluekehitysrahastosta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1080/2006 tutkimukseen ja innovointiin osoitettujen varojen sekä seitsemännen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelman välisen synergian aikaansaaminen – Kuluttajille ja kansalaisille tarkoitetut yhtenäismarkkinat – Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys elpyvässä taloudessa – Koheesiopolitiikan osuus Lissabonin ja EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa (keskustelu)
 11.Korkeakoulujen ja yritysten välinen vuoropuhelu (keskustelu)
 12.Yhteisön rahoitustuki Bulgariassa sijaitsevan Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1-4 poistamiselle käytöstä – "Kozloduy-ohjelma" (keskustelu)
 13.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla):
 14.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 15.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (853 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1879 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö