Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 19. maj 2010 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Izid vrhunskega srečanja 7. maja 2010 in srečanje odbora ECOFIN - Kakšen je politični pomen strategije EU 2020 v sedanji finančni in gospodarski krizi? - Posledice finančne in gospodarske krize za strategijo EU 2020 in za njeno upravljanje - Kakšen je politični pomen strategije EU 2020 v okviru sedanje finančne in gospodarske krize? (razprava)
 4.Časovni razpored prihodnjih delnih zasedanj
 5.Dobrodošlica
 6.Čas glasovanja
  6.1.Zahteva za posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom - državljanska pobuda (glasovanje)
  6.2.Zahteva za posvetovanje z Odborom regij - državljanska pobuda (glasovanje)
  6.3.Evropski sklad za begunce za obdobje 2008–2013 (sprememba odločbe št. 573/2007/ES) (A7-0117/2010, Claude Moraes) (glasovanje)
  6.4.O navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, ki vplivajo na rabo energije, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) (A7-0128/2010, Anni Podimata) (glasovanje)
  6.5.Sprememba proračuna št. 1/2010: Oddelek I - Parlament (A7-0158/2010, Vladimír Maňka) (glasovanje)
  6.6.Razrešnica 2008: splošni proračun EU, Svet (A7-0096/2010, Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  6.7.Standardi kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev (A7-0106/2010, Miroslav Mikolášik) (glasovanje)
  6.8.Koledar zasedanj Evropskega parlamenta - 2011 (glasovanje)
  6.9.Aditivi za živila razen barvil in sladil (goveji in/ali svinjski trombin) (B7-0264/2010 ) (glasovanje)
  6.10.Akcijski načrt o darovanju in presajanju organov (2009–2015) (A7-0103/2010, Andres Perello Rodriguez) (glasovanje)
  6.11.Institucionalni vidiki pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (A7-0144/2010 , Ramón Jáuregui Atondo) (glasovanje)
  6.12.Pregledna konferenca o Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča v Kampali (Uganda) (B7-0265/2010 ) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 10.Uresničevanje sinergij med namenskimi sredstvi za raziskave in inovacije po Uredbi (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Sedmem okvirnem programu za raziskave in razvoj - Uresničitev enotnega trga za potrošnike in državljane - Dolgoročna vzdržnost javnih financ za okrevajoče gospodarstvo - Prispevek kohezijske politike k doseganju lizbonskih ciljev in ciljev strategije EU 2020 (razprava)
 11.Dialog med univerzami in podjetji: Novo partnerstvo za posodobitev univerz (razprava)
 12.Finančna pomoč Skupnosti v zvezi z razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji „Program Kozloduj” (razprava)
 13.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)
 14.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 15.Zaključek seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (782 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1821 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov