Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2215(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0133/2010

Predkladané texty :

A7-0133/2010

Rozpravy :

PV 20/05/2010 - 3
CRE 20/05/2010 - 3

Hlasovanie :

PV 20/05/2010 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0192

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 20. mája 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

3. Únia pre Stredozemie (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Prvým bodom dnešného programu je správa (A7-0133/2010) pána Vincenta Peillona v mene Výboru pre zahraničné veci o Únii pre Stredozemie [(2009/2215(INI)]. Na štyri minúty odovzdávam slovo nášmu spravodajcovi.

 
  
MPphoto
 

  Vincent Peillon, spravodajca. (FR) Vážený pán predsedajúci, chcel by som začať vyjadrením srdečnej vďaky všetkým našim kolegom, ktorí na tejto správe spolupracovali. Je to naozaj kolektívne dielo. Dosiahli sme 28 kompromisov; kompromisov, ktoré neoslabili, ale, naopak, obohatili strategickú víziu, ktorú sme chceli zapracovať do tejto správy, do nášho záväzku voči Stredozemiu. Preto by som chcel vysloviť srdečnú vďaku pani Mariette Giannakouovej z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), pánovi Ivovi Vajglovi zo Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu, pani Hélène Flautrovej a spravodajkyniam stanovísk Výboru pre medzinárodný obchod, pani De Sarnezovej, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a pani Tzavelovej.

Pre nás bolo dôležité, aby všetci pochopili, že tu ide o otázky, ktoré majú pre Európu strategický význam. V skutočnosti to nie je len otázka myslenia si, že juh nás potrebuje. Aj my potrebujeme juh, hlavne v tomto období krízy. Ak chceme mať dlhodobú víziu, ak chceme v multipolárnom svete trvalo udržateľný rast, potom potrebujeme aj juh.

Čo sa toho týka, Európa si musí predsavziať, že z Únie pre Stredozemie vytvorí oblasť mieru, bezpečnosti a prosperity pre jej 800 miliónov obyvateľov, a musí túto prácu vnímať ako svoju dlhodobú prioritu. Práve táto spoločná vôľa nám dovolila zblížiť sa, pretože vieme, že hospodárske problémy, demografické problémy, geopolitické problémy, ktorým čelíme, ako aj sociálne a kultúrne problémy predpokladajú, že budeme schopní spolupráce s druhou stranou Stredozemia. Pre nás sú v stávke aj kultúrne a civilizačné otázky.

Vieme to. Parlament dva roky pracoval na založení Únie pre Stredozemie, pričom o týchto ťažkostiach vedel. Nevyhli sme sa riešeniu otázky konfliktov, ktoré sa odohrávajú na juhu, ale chceli sme veľmi dôrazne potvrdiť, že presne to bol prístup Únie pre Stredozemie, s konkrétnymi projektmi, rovnosťou medzi severom a juhom v rozhodovacích orgánoch a možnosťou priviesť napríklad k jednému stolu Izraelčanov a Palestínčanov. Bol to správny spôsob pomoci pri riešení konfliktov a navyše by sa od Únie pre Stredozemie nemalo žiadať naplnenie všetkých cieľov naraz. Mala by sa zamerať na tieto konkrétne činnosti.

V tomto projekte – a ja naozaj dúfam, že druhý samit vedúcich predstaviteľov štátov alebo vlád sa uskutoční v Barcelone 7. júna – sme my Európsky parlament chceli vyslať vedúcim predstaviteľom štátov a vlád jasný signál a povedať im, že k záväzku musia pristúpiť, lebo tento samit musí byť úspešný. Čo sa toho týka, zdôraznili sme prístupy, o ktorých si myslíme, že sú dnes potrebné. Predovšetkým musíme odstrániť isté prekážky, ktoré, samozrejme, zahŕňajú finančné a hospodárske podmienky.

Európsky parlament preto dúfa, že Európska únia prijme finančný záväzok primeraný aktuálnym výzvam, predovšetkým v zmysle toho, čo zostalo z finančného výhľadu na roky 2007 – 2013, a že vo finančnom výhľade na roky 2014 – 2020 sa záväzok EÚ zvýši tak, aby bolo možné dokončiť šesť hlavných projektov, ktoré máme na stole. Musíme zlepšiť hospodárske a právne prostredie. Musíme zlepšiť regionálnu integráciu v smere juh – juh. Okrem hospodárskych podmienok potrebujeme aj nové politické podmienky, a preto sme kládli dôraz na kultúrnu integráciu, vzdelávanie, kultúrne projekty a práva mužov a žien.

Na záver: Európa musí byť v tejto kríze prezieravá. Nesmieme obetovať dlhodobé ciele tým krátkodobým. Musíme prevziať svoju zodpovednosť. Európa potrebuje juh.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, som rád, že sa vám dnes môžem prihovoriť vo veci Únie pre Stredozemie a správy, ktorú pripravil pán Vincent Peillon. Tento cenný príspevok Európskeho parlamentu je veľmi dobre načasovaný, keďže definuje niekoľko hlavných úloh, ktoré má Únia pre Stredozemie v nasledujúcich mesiacoch pred sebou – a, mimochodom, pán Peillon, plne súhlasím s uvedením vašej správy do rozpravy.

Teraz, keď je Lisabonská zmluva v platnosti, má Európska únia posilnenú a súdržnejšiu inštitucionálnu identitu a mandát na to, aby na svetovej scéne konala efektívnejšie. Väčšina vlád stredozemských krajín sa zároveň pridŕžala ambiciózneho plánu hospodárskych reforiem a Európska susedská politika transformuje vzťahy medzi Európskou úniou a jej stredozemskými susedmi.

Od roku 2004 sa rozšíril profil a vzrástla intenzita politických kontaktov. Obchod zaznamenal dvojciferný rast, čomu napomohol plynulý proces liberalizácie a konvergencie právnych predpisov. Pomoc Európskej únie bola ušitá na mieru reformným potrebám partnerov a jej objem v aktuálnom finančnom rámci sa podstatne zvýšil.

Toto sme dosiahli v našich bilaterálnych vzťahoch. Avšak v Stredozemí, dokonca viac ako inde, musí naša sieť bilaterálnych vzťahov medzi Európskou úniou a jednotlivými susednými stredozemskými krajinami dopĺňať integráciu a spoluprácu juh – juh a vytvorenie ozajstnej regionálnej hospodárskej oblasti. Pre zvýšenie investícií a rastu a zníženie rozdielov v bohatstve medzi Európou a jej susedmi v Stredozemí môže byť regionálna integrácia rovnako dôležitá ako vnútroštátne reformy. Okrem toho môže zabezpečiť väčšiu konvergenciu našich spoločných hodnôt a demokratických postupov.

Integrácia juh – juh a projekty vnútroregionálnej integrácie, napríklad dohoda o voľnom obchode z Agadiru, sú tiež kľúčom k vytvoreniu piatich miliónov pracovných miest, ktoré sú každoročne potrebné na uspokojenie potrieb mladých obyvateľov regiónu. Založenie Únie pre Stredozemie v Paríži v roku 2008 dalo nový stimul euro-stredozemskému partnerstvu, podnietilo prijatie opatrení významných pre spoluvlastníctvo a spoločnú zodpovednosť prostredníctvom systému spolupredsedníctva, zameralo sa na konkrétne projekty a zabezpečilo odborný sekretariát na podporu regionálnej integrácie a oživenie investícií.

Ako už všetci vieme, jeho realizácia sa spomalila nárastom napätia na Blízkom východe, ale došlo k pokroku začatím mierových rozhovorov medzi izraelskými a palestínskymi orgánmi. Teraz sa vytvoril priestor pre opatrnú nádej, že politické podmienky v regióne by mohli viesť k väčšej spolupráci.

Na pozadí veľkých globálnych problémov, akými sú medzinárodná hospodárska a finančná kríza, zmena klímy a energetická bezpečnosť, sa Únia pre Stredozemie bude musieť zaoberať politickou situáciou na Blízkom východe, začať operatívnu činnosť sekretariátu Únie pre Stredozemie a zvážiť pokrok dosiahnutý partnerstvom od júla 2008.

Je to príležitosť na zásadnú zmenu nášho záväzku a politickej vôle vytvoriť v Stredozemí oblasť mieru, stability a spoločnej prosperity. Na dosiahnutie toho by sa partneri mali pozrieť konkrétne aj na budúci vývoj Únie a na to, čo môže priniesť, pokiaľ ide o projekty, pracovné miesta a rast.

Oblasť Stredozemia je mimoriadne dynamická a mladá generácia žiada viac pracovných miest a lepšie príležitosti. Žiadajú viac zodpovednosti a demokratické zastúpenie, lepšie školstvo a zjednodušenie mobility pre cestovanie a štúdium. Nie je vždy ľahké uspokojiť ich požiadavky, ale v konečnom dôsledku by mali mať osoh z našej spoločnej práce.

Ak zrealizujeme praktické projekty, napríklad prístup k vodným, potravinovým a energetickým zdrojom a vylepšeným kapacitám civilnej ochrany, bude to v záujme našich ľudí.

Únia pre Stredozemie je o postavení ľudí, podnikateľov, mimovládnych organizácií, univerzít a predovšetkým mladých ľudí na čelo občianskej spoločnosti, spolupráce a hospodárskeho rozvoja. Vyššia angažovanosť občanov by sa mala dosiahnuť aj prostredníctvom plnej účasti a angažovanosti volených zástupcov.

Preto je Komisia pevne presvedčená, že živý a silný parlamentný rozmer posilňuje demokratickú legitimitu tohto partnerstva. Úloha euro-stredozemského parlamentného zhromaždenia by sa mala naďalej upevňovať a jeho práca lepšie artikulovať iným orgánom partnerstva.

Všetci chceme, aby Únia fungovala, a všetci vieme, že bude posudzovaná podľa jej schopnosti priniesť konkrétne projekty pre tento región. Energetické prepojenia, námorné diaľnice spájajúce prístavy v južnom Stredozemí s európskymi prístavmi a plán pre odvetvie slnečnej energie v Stredozemí sú oblasti s veľkým potenciálom, pokiaľ ide o investície, tvorbu pracovných miest a posilnenie obchodných vzťahov. Ak chceme do tohto potenciálu načrieť, musí súkromný sektor pracovať ruka v ruke s veľkými finančnými inštitúciami. A aby sa tak stalo, potrebujeme jeden katalyzátor, ktorým je sekretariát Únie pre Stredozemie.

Po niekoľkých mesiacoch tvrdej práce 43 európskych a stredozemských partnerských krajín sa nám napokon podarilo schváliť právne postavenie sekretariátu, menovať generálneho tajomníka a schváliť predbežný rozpočet pre fungovanie sekretariátu. V centre našich vzťahov s našimi stredozemskými partnermi je túžba podporiť bezpečnosť, rast a stabilitu v regióne. No je tu tiež nezvratné presvedčenie, že sme účastníkmi ešte ambicióznejšieho projektu: budovania regiónu mieru a potvrdenia našich spoločných cieľov a hodnôt.

Som presvedčený, že spolu so záväzkom Európskeho parlamentu a s parlamentmi členských štátov Európskej únie a našich partnerov a so silným stimulom z euro-stredozemského parlamentného zhromaždenia túto úlohu dobre zvládneme.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez, spravodajkyňa Výboru pre medzinárodný obchod požiadaného o stanovisko. (FR) Vážený pán predsedajúci, barcelonský samit je bezpochyby neistý. Bezpochyby sa ozýva izraelsko-palestínsky konflikt, ale na tom nezáleží. Únia pre Stredozemie je jedinou možnou reakciou, ktorú máme k dispozícii na zrýchlenie rozvoja južných krajín, posilnenie prepojení medzi nimi a zlepšenie dialógu na oboch stranách Stredozemného mora. Región potrebuje posilniť svoj hospodársky rozvoj a dohody o kultúrnej výmene. Potrebuje konkrétne projekty pre budúcnosť, ktoré zmobilizujú energiu a zapoja väčšie množstvo krajín.

Vzhľadom na to by sme mali urobiť všetko na podporu súkromných a verejných investícií a Európska únia by mala byť aktívnejšia a mala by posilniť svoje postavenie investora. Pri príprave novej generácie dohôd o pridružení by tiež mala viac prihliadať na vplyv liberalizačného procesu.

Napokon, dohoda z Agadiru by sa mala rozšíriť s cieľom zlepšiť rozvoj výmenných vzťahov v smere juh – juh. Čo sa týka poľnohospodárskej politiky, mala by zachovať potrebu potravinovej zvrchovanosti a, ako všetci vieme, energetika je kľúčový sektor. Je dôležité, aby boli na prvom mieste zrealizované projekty v záujme týchto krajín s cieľom reagovať na ich potreby a prispieť k ich rozvoju napriek problémom, alebo lepšie povedané, v ich dôsledku. Opätovné uvedenie Únie pre Stredomorie do činnosti je naliehavejšie ako kedykoľvek predtým.

 
  
MPphoto
 

  Niki Tzavela, spravodajkyňa Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko. (EL) Vážený pán predsedajúci, v našej správe o euro-stredozemskom trhu sme potvrdili, že odporúčame údržbu a rozvoj základných infraštruktúr, ktoré hospodárstvo robia jednotným a súdržným, a je zaujímavé, že teraz, v čase hospodárskej krízy, súčasná hospodárska situácia celkom jasne naznačuje, že na juhu existujú kohézne a spoločné menovatele. Musíme to mať na pamäti pre istý budúci vývoj.

Moja správa kladie osobitný dôraz na skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorý vo veľmi krátkom čase môže byť hnacou silou hospodárstva euro-stredozemského trhu – nie iba na zásobovanie, ale aj na predaj – a oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktorá je ďalšou formou hospodárstva v euro-stredozemskej oblasti, ale skôr krátkodobejšou. Ešte poznámka: stratégia a politika Únie sú veľmi dobre zdokumentované, pokiaľ ide o energetiku severnej Európy. Máme, pán komisár, obrovskú slabinu v politike a stratégii pre energetiku južnej Európy.

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Marietta Giannakou, v mene poslaneckého klubu PPE. (EL) Vážený pán predsedajúci, chcela by som zablahoželať pánovi Peillonovi a spravodajkyniam z iných výborov pani De Sarnezovej a pani Tzavelovej k ich správam. Správa o Únii pre Stredozemie je dôležitá, pretože sa zameriava na neodkladné a konkrétne ciele. Ich výsledky môžu byť veľmi konkrétne, pretože Parlament prostredníctvom správy žiada konkrétne rozpočty, ktoré majú byť vyčlenené prostredníctvom finančného výhľadu, na pomoc sekretariátu Únie pre Stredozemie v Barcelone a, samozrejme, na rôzne rozpory, ktoré existujú, aby nezasiahli ciele Únie ako také, ktorými sú rast, lepšie osobné a ľudské práva, kultúrna výmena, energetické otázky a čokoľvek, čo môže spojiť národy žijúce v stredozemskej oblasti.

Samozrejme, Rada a španielske predsedníctvo, ktoré, domnievam sa, má osobitný záujem o Úniu pre Stredozemie, tu dnes chýbajú a musím povedať, že ma to prekvapuje, lebo Rada si mala vypočuť všetko, čo spravodajcovia a pomocní spravodajcovia povedali, a všetko, čo tu bolo zdôraznené, inými slovami, že toto je úsilie, ktoré prekonáva určité ťažkosti, ktoré zabránili, aby programy pokročili tak, ako mali.

Konflikt medzi Palestínou a Izraelom nemôže, samozrejme, byť vyriešený prostredníctvom Únie pre Stredozemie, ale prítomnosť funkcionárov na sekretariáte dáva dôvod na nádej, že konflikty nevyvolajú tlak na naše úsilie posunúť Úniu pre Stredozemie ďalej na základe kritérií, ktoré už boli opísané.

Pre Úniu pre Stredozemie je osobitne dôležité vyslať posolstvo o demokratickom rozvoji, rovnosti medzi mužmi a ženami a snahách o občiansku spoločnosť aj v krajinách severnej Afriky.

 
  
MPphoto
 

  Raimon Obiols i Germà, v mene skupiny S&D. (ES) Vážený pán predsedajúci, čo sa mi na tejto správe najviac páčilo – a k čomu by som chcel jej autorovi pánovi Peillonovi zablahoželať – je, že je presná a konkrétna. Keby sa presnosť tejto správy rozšírila o svoj predmet, ktorým je Únia pre Stredozemie.

Je to preto, lebo prinajmenšom možno povedať, že Únii pre Stredozemie v súčasnosti vážne chýba prehľadnosť. Myslím si, že vedúci predstavitelia, ktorí sa majú stretnúť – dúfame – 7. júna v Barcelone, urobia dobre, keď sa budú pridržiavať priorít vytýčených v správe pána Peillona.

Po prvé, politický kontext. Únia pre Stredozemie nemôže pokračovať tak, že ju bude blokovať alebo paralyzovať konflikt na Blízkom východe, ale zároveň ho nemôže ignorovať. Musí pozitívne prispieť k vyriešeniu konfliktu do takej miery, v akej je schopná.

Po druhé, dobré projekty sa musia pripraviť profesionálnym a inteligentným spôsobom.

Po tretie, musia sa nájsť primerané zdroje a finančné záväzky.

Po štvrté, je potrebné pokročiť vo vytváraní pozitívneho vzťahu, ktorý sa bude vyhýbať prekážkam a konfliktom a ktorý namiesto toho bude hľadať synergie medzi Úniou pre Stredozemie a stredozemskými štruktúrami Európskej únie.

Musíme sa snažiť objasniť tieto štyri hlavné body, tieto štyri hlavné úlohy, a zaviazať sa k nim. Som presvedčený, že táto správa je dobrým nástrojom, dobrým strategickým plánom na nájdenie tejto dohody.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl, v mene skupiny ALDE. (SL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár Füle, najskôr by som chcel poďakovať spravodajcovi pánovi Peillonovi za jeho konštruktívnu, otvorenú a kreatívnu angažovanosť, ktorej výsledkom je táto správa. Dúfam, že bude zaujímať nielen tých z nás, ktorí ju pomohli vytvoriť, ale rovnako aj ostatných. Správa sa zaoberá regiónom, ktorý bol v minulosti dynamickým centrom kultúrneho a duchovného života, ako aj hospodárskych a obchodných inovácií. Dnes je, žiaľ, zdrojom početných problémov, ktoré sa týkajú nás všetkých a tiež zvyšku sveta a ktoré by sme chceli vidieť vyriešené.

Únia pre Stredozemie je dôležitý projekt, ale, žiaľ, nepokročil tak rýchlo, ako by sme si želali. Rád by som videl založenie sekretariátu v Barcelone, za ktorým by nasledoval rýchly pokrok v realizácii prioritných projektov. Projekty musia byť hnacou silou alebo cieľom práce Únie pre Stredozemie. Zároveň však musíme uznať, že existuje niekoľko pretrvávajúcich problémov politického charakteru, predovšetkým palestínska otázka a nedefinovaný štatút Západnej Sahary, a že prekážali potrebnému pokroku. Z toho dôvodu potrebujeme vynaložiť úsilie na zintenzívnenie dialógu, viac tolerancie a budovanie sebavedomia v regióne.

V tomto smere by Európsky parlament určite mohol zohrať dôležitú a aktívnu úlohu a dúfam, že všetky zúčastnené strany privítajú tento Parlament ako jedného z hráčov, ktorí môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

Napokon mi dovoľte dodať, že je nevyhnutné, aby sme náležitú pozornosť venovali budúcim generáciám, aby sme podporili výmenu študentov v rámci štátov Únie pre Stredozemie a aby sme podporili univerzitu EMUNI, účasť vyšších inštitúcii a akademické a kultúrne fóra. Pomôže nám to pozdvihnúť úroveň vzájomného porozumenia a prepojenia.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou, v mene skupiny Verts/ALE. (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Únia pre Stredozemie nebola pre našu budúcnosť nikdy taká dôležitá ako dnes. V správe o Únii pre Stredozemie sme sa spolu pokúsili podporiť rôzne vízie pre stredozemskú oblasť. Únia je viac ako len obyčajná zóna voľného obchodu – je založená na spoločnej civilizácii ľudí, ktorí majú spoločné základné hodnoty.

Rada by som hovorila o najvážnejšej prekážke našich ambícií v Stredozemí – násilí, ktorému sú vystavení Palestínčania, ktorých Izrael okupuje, vyhosťuje a zabíja, kým Európe sa v tomto konflikte nedarí prevziať svoju historickú zodpovednosť a naozaj konať za mier tým, že uzná Palestínsky štát v súlade s medzinárodným právom, na ktorom sú založené naše demokracie.

Budúci týždeň oficiálna parlamentná delegácia navštívi pásmo Gazy s cieľom pochopiť, prečo pomoc dosahujúca stovky miliónov eur, ktoré Európania posielajú Palestínčanom, neprichádza do škôl a nemocníc v Gaze, ktorú som ja navštívila v januári. Bola som šokovaná a zdesená, keď som sa dozvedela, že predseda Výboru pre zahraničné veci, bez informovania či už členov výboru – ku ktorým patrím aj ja –, alebo podpredsedov tejto delegácie, sa na pokyn izraelského veľvyslanectva rozhodol necestovať na návštevu Gazy s parlamentnou delegáciou.

Bojkotovaním návštevy parlamentnej delegácie v Gaze predseda nášho výboru diskredituje celý Parlament, ktorý schválil uznesenie o správe pána Goldstona, v ktorom odsudzuje skutočnosť, že kontakty s obyvateľmi Gazy boli zablokované izraelskou armádou, a žiada, aby táto blokácia bola ihneď zrušená. Nesmieme zabudnúť na toto uznesenie a stanovisko Parlamentu.

V tejto situácii žiadam, aby pán Albertini rezignoval ako predseda Výboru pre zahraničné veci, ktorého som členkou, za to, že nezvládol splniť požiadavky vyplývajúce z jeho funkcie.

Aký zmysel má financovanie a kontrola volieb, ak potom odmietneme uznať tých, ktorí uprednostnili hlasovaciu urnu pred zbraňami?

A nakoniec, ďalšou prekážkou naozaj bratskej Únie pre Stredozemie sú obete, ktoré sa utopili na ceste z južnej strany, čiastočne pre skutočnosť, že hranice EÚ sú pre nich úplne zatvorené. Naša súčasná migračná politika už nie je prípustná. Musíme byť schopní zabezpečiť, aby mobilita občanov z juhu bola rovnaká ako naša vlastná mobilita na juh, ako odporúča Rozvojový program OSN. Musíme byť verní svojmu projektu a svojim hodnotám. Naše deti nám za to poďakujú a my budeme hrdými zástupcami našich občanov.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, v mene skupiny GUE/NGL. (ES) Vážený pán predsedajúci, Únia pre Stredozemie čelí ozajstným prekážkam a od Európskej únie, od všetkých inštitúcií a Parlamentu žiadam rozhodnosť, podstatne viac rozhodnosti, pokiaľ ide o snahu o prekonanie týchto prekážok.

Prvou a najvýznamnejšou prekážkou – o tom niet pochýb a iní poslanci už o tomto probléme hovorili – sú konflikty: palestínsky konflikt, navzdory postoju izraelskej vlády, ktorá systematicky porušuje medzinárodné právo a dohody, ktoré sama podpísala, akou je napríklad dohoda z Annapolisu o osídľovaní; západosaharský konflikt a vojenská okupácia severnej časti Cyperskej republiky. Toto sú očividné prekážky pre inštitúcie, ktorých želaním je taký vzťah medzi oboma brehmi Stredozemného mora. Kým sa tieto konflikty nevyriešia, predstavujú ozajstnú bariéru.

Skupina, ktorú zastupujem, žiada väčší záväzok, väčšiu energiu v odpovedi všetkým tým, ktorí sú zodpovední za porušovanie medzinárodného práva.

Nemali by sme však ani zabúdať, že druhým problémom, ktorému čelíme, je problém hospodárskej a sociálnej nerovnováhy, ktorá v Stredozemí existuje. Som presvedčený, že akékoľvek riešenie, ktoré sa snaží zaoberať touto nerovnováhou vo vzťahu k obchodu tým, že jednoducho a priamo navrhuje dohody o voľnom obchode, nie je správnou cestou. Správnou cestou by bolo zohľadniť túto nerovnováhu a pokúsiť sa dosiahnuť obchodné dohody založené na komplementarite a solidarite. Ide o to, že mnohé z krajín ležiacich na pobreží Stredozemného mora sa nachádzajú v podmienkach absolútnej chudoby a totálneho nedostatku.

Avšak, a na tom trvám, potrebný je väčší záväzok zo strany Európskej únie v reakcii na súčasné pálčivé konflikty. Hovorím o Palestíne a Západnej Sahare. Existujú dokonca konflikty, ako napríklad konflikt v Západnej Sahare, kde Európska únia vôbec nič nerobí. Nielenže nič nerobí, ale rozvíja vzťah rozšíreného štatútu, z ktorého sa v súčasnosti teší Maroko, a snaží sa, v prípade Izraela, o zmenu dohody o pridružení na dohodu o rozšírenom štatúte.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos, v mene skupiny EFD. (EL) Vážený pán predsedajúci, musím zablahoželať spravodajcovi pánovi Peillonovi k cennej správe, ktorú nám predložil. Všetci vieme, že stredozemská oblasť je bodom, kde sa stretajú mnohé kultúry. Zároveň je však aj nervovým centrom a kotlom, ktorý vrie už veľa rokov. Zmena klímy, hospodárska a finančná kríza, imigrácia, znečistenie, nadmerný lov rýb a poškodenie prírodného prostredia sú len niektoré z problémov, ktoré na Európanov a Neeurópanov žijúcich v stredozemskej oblasti doliehajú.

Osobitný význam treba pripísať otázke nezákonného prisťahovalectva a účinnej hraničnej kontroly v krajinách v stredozemskej oblasti, hlavne v Grécku a Taliansku, ktoré sú vstupnou bránou do Európskej únie pre nezákonných prisťahovalcov. Na hraniciach týchto krajín sa každý deň vedie zápas. Treba tiež venovať pozornosť posilneniu energetického sektora a využitiu obnoviteľných zdrojov energie a programu pre odvetvie slnečnej energie v Stredozemí na stimuláciu hospodárskeho rastu v krajinách južného Stredozemia.

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Louis Bontes (NI). (NL) V roku 2008 francúzsky prezident Nicolas Sarkozy vyhlásil, že sníva o Únii pre Stredozemie. Táto Únia mala dať nový impulz cieľom euro-stredozemskej spolupráce, cieľom, ktoré sa zakladajú na vzájomnom uznávaní spoločných hodnôt, akými sú demokracia, princípy právneho štátu, dobrá správa a dodržiavanie ľudských práv.

Čudujem sa, ako môžete hovoriť o spoločných hodnotách, keď v krajine ako Mauritánia sa nedá hovoriť o náboženskej slobode, lebo tam už vyše tisíc rokov prevláda islam. Podľa svojej ústavy je Sýria oficiálne ľudová demokracia a socialisticky orientovaný unitárny štát. V skutočnosti je však Sýria diktatúrou. Maroko okupuje Západnú Saharu a v Tunisku sú pravidelne porušované ľudské práva. Mohol by som pokračovať dlhým zoznamom týchto krajín, ale musím si dať pozor na limitovaný rečnícky čas.

Sú toto tie krajiny, s ktorými chceme mať viac kultúrnej výmeny? Sú toto tie krajiny, s ktorými chceme vytvoriť zónu voľného obchodu, po ktorej by mala nasledovať podpora voľného pohybu osôb cez Stredozemné more? Výsledkom toho bude ešte viac islamu v Európe. Nemôžeme dovoliť, aby sa z Európy stala Eurábia – ani teraz, ani nikdy! Skôr než sa tento sen zmení na nočnú moru, musíme tento proces zastaviť.

V roku 1995 sme mali v súvislosti s oblasťou Stredozemia iný sen, ktorý dostal podobu Barcelonskej deklarácie, a potom sme to v roku 2005 urobili zase. Okrem toho, že to európskych daňových poplatníkov stálo niekoľko miliárd, tieto projekty nič nepriniesli. Prestaňte plytvať peniazmi daňových poplatníkov a prestaňte snívať! Všetka česť pánovi Albertinimu za to, že sa k tomu statočne postavil. Má podporu mojej skupiny.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). (IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, región Euromed predstavuje pre politiku EÚ strategickú oblasť. Nemôžeme sa zaoberať základnými otázkami ako životné prostredie, náboženské hodnoty, kultúra, infraštruktúra, poľnohospodárstvo, energetika, bezpečnosť a migračné toky bez zodpovednej asistencie tretích krajín hraničiacich so Stredozemným morom.

Napriek tomu má rámec spolupráce pred sebou ešte dlhú cestu. Mohli by sme povedať z Barcelony do Barcelony a ďalej. Európska únia musí zintenzívniť svoju angažovanosť v procese obnovenia a overenia jednotlivých dohôd o pridružení s tretími krajinami hraničiacimi so Stredozemným morom a musí poskytnúť prostriedky na veľké strategické projekty, tie pre infraštruktúru a pre prístavy.

Na druhej strane musíme odhodlane chrániť porovnateľné výrobné sektory na oboch brehoch Stredozemného mora, hlavne poľnohospodárstvo, aby sme zabezpečili trvalo udržateľný rozvoj a regulačný rámec, ktorý bude čo najjednoznačnejší. Preto dúfame, že riadiaca úloha EÚ, pokiaľ ide o stredozemské krajiny, sa posilní tak, aby uplatnila základnú zásadu, a to spoluprácu, ktorá predstavuje politický i podnikateľský úspech, v systéme podporenom zárukami na ochranu jednotlivcov.

Chcel by som tiež navrhnúť pani Benarabovej-Attouovej: môžete napadnúť pána Albertiniho, ktorý je silným vodcom výboru, ale v jeho prítomnosti tak, aby sa mohol brániť. To je základným prvkom každého demokraticky zvoleného zhromaždenia.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, myslím, že prijatím tejto správy urobíme mimoriadne dôležitý krok vpred a bude to veľmi užitočné s ohľadom na barcelonský samit 7. júna, samit, ktorý, ako vieme, bude určite ťažký v súčasnej patovej situácii, v ktorej sa ocitli rokovania Izraelčanov a Palestínčanov, a tiež z dôvodu rôznych neistôt a ťažkostí týkajúcich sa definovania administratívnej štruktúry nového sekretariátu.

Čeliac týmto problémom je správa pána Peillona pripravená jediným možným spôsobom zdôrazňujúc na jednej strane, že konflikty nesmú brániť konkrétnemu pokroku smerom k viacstrannej spolupráci v určitých sektoroch, a na druhej strane priznávajúc, že Únia pre Stredozemie nebude plne úspešná dovtedy, kým sa tieto konflikty nevyriešia.

Ozajstná úloha preto teraz zahŕňa jasný, pevný politický záväzok, ktorý musí vzísť z barcelonského samitu, ktorý nakoniec umožní štruktúram novej inštitúcie fungovať a zaviazať sa k poskytovaniu finančných prostriedkov potrebných na veľké projekty, ktoré sú jej hlavným cieľom. Európa si musí uvedomiť, že potrebuje nasmerovať svoje politické a hospodárske úsilie a svoje vlastné záujmy na juh, pretože práve tu môže nájsť riešenia na mnohé problémy, ktoré ju v súčasnosti sužujú.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE). (IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, nezávislý výskumník Gabriele Del Grande už roky na internete zverejňuje počty ľudí, ktorí zomreli v snahe dostať sa na druhú stranu Stredozemného mora na člnoch riadených a organizovaných zločineckými skupinami. Jeho úzkostlivé zaznamenávanie dosiahlo počet 4 200 obetí, z ktorých 18 zomrelo v marci tohto roka. To je ozajstný masaker.

Starší správca cintorína v meste Lampedusa už roky dobrovoľne decentným spôsobom pochováva každé telo z tých niekoľkých, ktoré sa podarí nájsť, s krížom a kvetom. Títo dvaja európski občania konajú aj za nás, konajú, aby odčinili naše politické zlyhanie. Ich spontánne snahy zdôrazňujú naliehavú potrebu novej politickej architektúry a materiálu, na rozdiel od nútených vrátení na more, ktoré používa talianska vláda porušujúc medzinárodné právo, čo len zvyšuje ľudské zúfalstvo.

Únia pre Stredozemie by preto mala predstavovať novú ľudskosť majúc na pamäti, že máme málo času. Dnes je vyše polovica obyvateľov od Maroka po Turecko mladšia ako 18 rokov. Stredozemie je preto predurčené na rýchle zmeny.

 
  
MPphoto
 

  Takis Hatzigeorgiou (GUE/NGL). (EL) Chcel by som začať poďakovaním pánovi Peillonovi za urobenú prácu. Správa vyzýva členské štáty Únie pre Stredozemie, aby začali otvorený dialóg v rámci vzájomného rešpektu a porozumenia presadzovaním ľudských práv a slobôd, a to je niečo, čo podporujeme. Zároveň však neobsahuje žiadny konkrétny návrh na boj s existujúcimi politickými problémami, ktoré sužujú túto oblasť. Rozumiem logike pána Peillona za tým, čo hovorí, čo môže byť považované za užitočné pre naštartovanie Únie pre Stredozemie. Na druhej strane zatváranie očí a predstieranie, že sa napríklad v Gaze nič nedeje, je obrovskou chybou, ktorá nám bráni odstrániť problémy.

Znepokojuje ma, že v Európskej únii sa pomaly učíme s problémami žiť, namiesto toho, aby sme ich riešili. Musíme sa stať aktívnejšími v základných otázkach, ktoré sa nás týkajú. Chýba akákoľvek zmienka o tom, že Izrael by sa mal pustiť do okamžitého, spravodlivého a realizovateľného riešenia palestínskej otázky. Chýba akákoľvek zmienka o tom, že Turecko by malo ukázať nevyhnutný rešpekt voči všetkým členským štátom Únie pre Stredozemie bez výnimky. Zmienka o potrebe stiahnuť turecké okupačné vojská z členského štátu EÚ je nevyhnutný prejav rešpektu – povedal by som minimálny – voči európskemu právu.

Stredozemné more omýva brehy niekoľkých tisícov miest a obcí rôznych kultúr, ktoré už vyše desaťtisíc rokov spája rovnaké more. Len jedno mesto z týchto tisícov miest a obcí na brehoch Stredozemného mora, len jedno mesto je neobývané. Namiesto toho, aby ho obývali ľudia, obývajú ho potkany, jaštery a hady. Ľudské príbytky spolu s ich spomienkami boli poškodené. Zostali iba sny tisícov ľudí, z ktorých viacerí zomreli ako utečenci. To najmenej, čo môžeme urobiť pre život, je vrátiť mesto Famagusta jeho obyvateľom. Toto mala byť základná požiadavka v správe o Únii pre Stredozemie, lebo pracujeme na zjednotení, nie rozdelení Stredozemia.

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). – Vážený pán predsedajúci, správy z vlastnej iniciatívy sú zvyčajne len táraniny, ale keď sa prijmú, sú vyjadrením politickej vôle Európskeho parlamentu.

Táto správa navrhuje založenie únie 17 neeurópskych krajín s parlamentným zhromaždením a sekretariátom, ktorý by financoval projekty naozaj ambiciózneho charakteru. Financovanie týchto programov by stálo veľa miliárd eur, ktoré by, samozrejme, platili európski občania. Nehovorí sa, odkiaľ by tieto peniaze pochádzali. Nie je dovolené, aby realita narúšala fantáziu.

Táto správa je naozaj bláznivá! Ale skôr než ju vysmejeme, by sme nemali zabudnúť, že podľa Lisabonskej zmluvy má Európska únia zákonné právo podpisovať také zmluvy, aké sa navrhujú v tejto správe. Táto správa navrhuje založenie Únie neeurópskych krajín, ktoré by sa neskôr mohli pričleniť k Únii. O tom táto správa v skutočnosti je.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Vážený pán predsedajúci, keď bola pred takmer dvoma rokmi Únia pre Stredozemie založená, zámerom, ako vieme, bolo, aby bola prepojená na Barcelonský proces s cieľom vytvoriť bližší vzťah medzi stredozemskými krajinami a EÚ. Tento proces sa však zjavne zastavil pre konflikt medzi arabskými štátmi a Izraelom. EÚ uzavrela s Izraelom dohodu o pridružení a poskytla finančnú pomoc vrátane 440 miliónov EUR na obnovu pásma Gazy. Občania EÚ sa právom pýtajú, prečo sa ich dane pumpujú do pásma Gazy, keď sa tam všetko pravidelne bombarduje, a žiadajú, aby z toho boli vyvodené závery. Je tiež možné, že z tejto pomoci profituje Hamas.

Za všetky tie roky EÚ neuspela vo funkcii nezávislého sprostredkovateľa pre pásmo Gazy. Teraz samitu Únie pre Stredozemie v Barcelone, ktorý je naplánovaný na začiatok júna, hrozí kolaps pre konflikt medzi Izraelom a arabskými štátmi. Predovšetkým v časoch krízy je podľa mňa dôležité hodnotiť plány opatrnejšie a ak treba, odložiť ich na policu. V období krízy si nebudeme môcť dovoliť projekty, ktoré sú iba o prestíži, alebo tie, ktoré sú jednoducho čiernymi dierami na peniaze.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE). (FR) Vážený pán predsedajúci, v nadväznosti na Barcelonský proces je Únia pre Stredozemie príležitosťou pre rozvoj našich vzťahov s krajinami na východe a juhu stredozemskej oblasti. Ako zdôrazňuje výborná správa pána Peillona, nemôžeme zanedbať ani potenciál tohto regiónu, ani riziká, ktoré s ním súvisia.

Majme aspoň duchaprítomnosť na priznanie toho, že od bombardovania Gazy a s pokračujúcou kolonizáciou palestínskych území bola Únia pre Stredozemie zatlačená do kúta. Politický aspekt je zablokovaný. Dokonca si nie sme istí, či sa plánovaný samit v Barcelone v júni vlastne uskutoční. Neprekvapilo by ma, ak by sme sa v nadchádzajúcich dňoch alebo hodinách dozvedeli, že bol odložený na neurčito. Avšak nemali by sme sa vzdávať. Európska únia by pri hľadaní politického riešenia mala prevziať väčšiu zodpovednosť. Nemôžeme dovoliť Spojeným štátom monopolizovať riadenie politickej krízy v tomto regióne, v našom regióne, a uspokojiť sa so spoluúčasťou na jeho vývoji. Naša bezpečnosť a rast závisia od rozvoja a stability Stredozemia, a preto je Únia pre Stredozemie ešte vždy najlepším nástrojom, ktorý máme k dispozícii.

 
  
MPphoto
 

  Maria Eleni Koppa (S&D). (EL) Vážený pán predsedajúci, na úvod by som chcela zablahoželať pánovi spravodajcovi k jeho veľmi komplexnej správe. Únia pre Stredozemie môže znamenať rozhodujúci prínos k vytvoreniu vyvážených euro-stredozemských vzťahov a k posilneniu dôvery medzi krajinami v tejto oblasti. Stredozemie by malo byť oblasťou pokoja, stability a bezpečnosti, kde sa budú plne dodržiavať demokratické zásady a ľudské práva. Medzi stredozemskými krajinami existujú sociálne a hospodárske rozdiely. Problém je dokonca väčší v dôsledku hospodárskej krízy. Ide o dosiahnutie skutočného zblíženia medzi Úniou a stredozemskými krajinami prostredníctvom rastu, spolupráce a obchodu. Energetická bezpečnosť, boj proti zmene klímy a prímorské prostredie sú tiež oblasti, v ktorých sa vyžaduje úzka spolupráca.

Únia pre Stredozemie, samozrejme, nie je rámcom pre riešenie regionálnych konfliktov. Avšak pestovanie ducha spolupráce, politického dialógu a spoločného úsilia na plnenie konkrétnych cieľov nesmierne napomôže vybudovanie dôvery, ktorá je potrebná, ak sa majú nájsť realizovateľné riešenia. Ale aby sa toto všetko mohlo stať a aby bola Únia pre Stredozemie úspešná, sú potrebné vhodné finančné zdroje a tentoraz nesmieme byť ľahostajní.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD). (NL) Veľmi pekne ďakujem, že ste ma sem pretlačili, keďže ma zdržala mimoriadna schôdza rozšíreného predsedníctva Výboru pre zahraničné veci. Ďakujem vám za pochopenie.

Vážený pán predsedajúci, odsek 5 správy pána Peillona právom spočíva na potrebe spravodlivého a trvalého riešenia arabsko-izraelského konfliktu. Spravodajca žiada Európsku úniu a všetky členské štáty Únie pre Stredozemie, aby tejto veci venovali maximálne úsilie. Ako predseda izraelskej delegácie veľmi podporujem takéto mierové snahy, ale myslím si, že budú efektívne len vtedy, keď budú splnené dve podmienky, a to: a) navrhované riešenie založené na vytvorení dvoch štátov bude jasne chápané ako spolunažívanie židovského, teda izraelského, a palestínskeho štátu, a b) členské štáty EÚ a Únie pre Stredozemie budú presadzovať ovzdušie vzájomnej dôvery medzi konfliktnými stranami na Blízkom východe. Spoločný boj proti endemickému zlu antisemitizmu, v akejkoľvek podobe (vrátane antisionismu), tu zastáva centrálnu pozíciu. Mohli by ste na vašom sekretariáte zamestnať rovnaký počet Izraelčanov a Palestínčanov, ale aj tak by sme museli spoločne bojovať za nadobudnutie vzájomnej dôvery. To je skúška ohňom.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). (ES) Vážený pán predsedajúci, úvodné vysvetlenie: podľa mňa mali dnes v tejto rozprave vystúpiť zástupcovia predsedníctva Rady alebo možno súčasného francúzskeho spolupredsedníctva Únie pre Stredozemie. Ich neprítomnosť je hlboko poľutovaniahodná.

Dámy a páni, prioritou Európskej únie je zabezpečiť, aby jej najbližší susedia vytvorili oblasť mieru, prosperity, slobody a bezpečnosti. Malo by to byť základným cieľom Únie pre Stredozemie, ktorá, dúfam, bude mať budúci mesiac svoj druhý samit.

Chcel by som zablahoželať pánovi Peillonovi a poďakovať mu predovšetkým za nezaujatý a mimoriadne konštruktívny prístup.

Napriek blízkosti Európskej únie k južným brehom Stredozemného mora existujú značné rozdiely, ktoré nás rozdeľujú hospodársky, politicky, sociálne, demograficky, kultúrne atď. Niektoré z týchto nerovností sú spôsobené vážnymi nedostatkami v našich susedných štátoch.

Je veľmi dôležité podporiť úzky dialóg a spoluprácu v rámci Únie pre Stredozemie a presadiť hlavné spoločné projekty, s ktorými súhlasí, ako aj bilaterálny rozmer zmlúv o pridružení na posilnenie vzťahu medzi oboma brehmi a na to, aby sme tieto nerovnosti boli schopní obmedziť. Aby sme toto dosiahli, musia aj naši susedia uskutočniť reformy. Nečinnosť nemôže byť možnosťou výberu.

V krátkosti by som chcel spomenúť tri ďalšie body. Po prvé, je veľmi dôležité, aby sekretariát Únie pre Stredozemie v Barcelone čo najskôr naplno fungoval.

Po druhé a úzko spojené s predchádzajúcim bodom, Únia pre Stredozemie sa nesmie stať rukojemníkom konfliktov, ako napríklad toho na Blízkom východe. Únia pre Stredozemie môže uľahčiť riešenie, ale to neznamená, že bude prostriedkom riešenia, ani by týmito konfrontáciami nemala byť blokovaná.

Po tretie a na záver, Únia pre Stredozemie musí tiež venovať osobitnú pozornosť tomu, čo je známe ako kapitola 4 euro-stredozemskej spolupráce: migrácii, bezpečnosti, sociálnej integrácii a spravodlivosti.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Dovoľte mi ospravedlniť Radu. Zástupcovia Rady tu dnes nemohli byť, pretože je štvrtok ráno a rozprava o tejto správe bola pôvodne naplánovaná na pondelok.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). (DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som vás požiadať o zvolanie trialógu, aby tu vždy vo štvrtok ráno mala Rada zástupcu. V prípade niektorých predsedníctiev Rady, a nebudem ich menovať z dôvodu skromnosti, tu jej zástupca bol aj vo štvrtok popoludní. Myslím, že Rada by mala byť prítomná na väčšine plenárnych zasadnutí.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďakujem, urobím to. Jednoducho som sa snažil vysvetliť, čo povedala Rada. Urobím to. Ďakujem veľmi pekne.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D). – (ES) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, v mene Výboru pre zahraničné vzťahy sa chcem poďakovať pani De Sarnezovej za spôsob, akým s nami pracovala.

Dnes viac ako kedykoľvek predtým existuje potreba Únie pre Stredozemie, podpory veľkých projektov a inštitucionálneho rozvoja. Dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme hľadať odpovede na otázky súvisiace s krízou, výskumom, zmenou klímy, vodou, novými energetickými modelmi, trvalo udržateľným rozvojom. Preto musíme podporiť a zavŕšiť hospodárske vzťahy v tejto oblasti, pomocou krátkodobých a strednodobých opatrení, zóny voľného obchodu, odstránenia colných bariér a otvorenia trhov v smere sever – juh a juh – juh.

Na barcelonskom samite španielske predsedníctvo ponúkne príležitosť na novú dohodu, novú situáciu, novú spoluprácu, demokratizáciu, hospodárske a sociálne riešenia. Barcelonský samit nás môže dostať do postavenia, ktorým môžeme prevziať vodcovstvo v Stredozemí.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE). (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, blízkosť ľudí zo Stredozemia sa dnes vníma predovšetkým, ako zdôraznil pán Rinaldi, v zmysle závažného javu prisťahovalectva.

Európska únia by to mala považovať za prioritný faktor, lebo migračné toky môžu a aj spôsobili problémy na ľudskej, sociálnej, kultúrnej a hospodárskej úrovni, ktoré budú mať vplyv na blízku budúcnosť dvoch protiľahlých brehov Stredozemného mora. Vzájomnú blízkosť stredozemských národov je vidieť aj v hospodárskej a sociálnej spolupráci v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a medzi Európskou úniou a stredozemskými krajinami.

V tomto ohľade nám naša prítomnosť zakorenená v tomto regióne na všetkých úrovniach musí umožniť prevziať vedúce postavenie, aby sa Únia pre Stredozemie vyhla opakovaniu barcelonských rozporov. Koľko chýb sa urobilo, koľko krát sme si mysleli, že ideme dopredu, a pritom sme vlastne išli dozadu?

Preto to, čo potrebujeme v prvom rade, je začať sociálny, kultúrny a ľudský dialóg založený na vzájomnom porozumení a presadení pozitívnych hodnôt, o ktoré sa opiera naša civilizácia, ale tento nevyhnutný faktor závisí od úspešnej spolupráce, predovšetkým na hospodárskej úrovni.

V skutočnosti rozširovanie dohôd a obchodu pomohlo a bude naďalej pomáhať rastu vyvážených hospodárskych a sociálnych vzťahov medzi zúčastnenými stranami. Okrem toho, povedané politickou terminológiou, musíme sa naďalej usilovať o vytrvalé hľadanie dialógu v oblasti bezpečnostnej politiky, aby sme medzi dotyčnými stranami rozvinuli silnejšie vzťahy.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dodržiavajte svoj rečnícky čas. Je 10.57 hod. a o 12.00 hod. máme hlasovanie.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, nadchádzajúci samit vedúcich predstaviteľov štátov alebo vlád 7. – 8. júna v Barcelone je nepochybne významnou príležitosťou pre praktické uvedenie Únie pre Stredozemie do činnosti. Predstavuje preto výnimočnú príležitosť položiť trvalé základy skutočnej a silnejšej spolupráce pre mier a bezpečnosť.

Presne z toho dôvodu musíme túto príležitosť naplno využiť na vytvorenie rozvojovej stratégie a na to, aby sme mohli definovať projekty schopné revitalizovať túto oblasť a podporiť hospodársky rast. Dúfam, že toto stretnutie posilní iniciatívy ako Slnečnou energiou za mierDesertec, ktoré sú významnými nástrojmi na vytvorenie vzájomne závislého regionálneho trhu s energiou.

Napokon, Únia pre Stredozemie musí oživiť vedecký a technický výskum a inovácie a použiť už existujúce výskumné inštitúty na zvýšenie konkurencieschopnosti miestnych podnikov, ktoré sú prislabé na to, aby zvládli problémy svetového trhu. Som presvedčený, že rast Únie môže upevniť jednotu Európy.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). (RO) Chcel by som povedať, že takmer dva roky po založení Únie pre Stredozemie je čas, aby sme tento nový federalizovaný projekt zhodnotili a tiež uvažovali o jeho vyhliadkach budúceho vývoja. Z tohto uhla pohľadu si myslím, že správa, ktorú vypracoval pán Peillon, je vítaná, a aj ja by som sa chcel pridať ku kolegom poslancom a autorovi zablahoželať.

Hľadiac do budúcnosti na barcelonský samit v júni si myslím, že je pre nás veľmi dôležité opakovane potvrdiť záväzok Parlamentu zabezpečiť, aby bol tento projekt úspešný v oblasti, ktorá, ako všetci vieme, sa nachádza na križovatke troch kontinentov a ktorá je pre Európu jasne dôležitá z geostrategického a kultúrneho hľadiska. Trochu ma znepokojuje skepticizmus pána Baudisa vzhľadom na možnosť, že by bol tento samit preložený na neskôr. Dúfam, že k tomu nedôjde a že využijeme všetky inštitucionálne zdroje, ktoré máme k dispozícii, na zabezpečenie pokroku. Bude ho sprevádzať nielen príležitosť na úvahu, ale aj inštitucionálny úspech, lebo Únia pre Stredozemie musí prekonať politické slepé uličky a inštitucionálne problémy v procese realizácie šiestich strategických projektov, ktoré stelesňujú samotný základ inštitúcie.

Životnosť a dôveryhodnosť Únie pre Stredozemie závisia od jej schopnosti fungovať. Aby to dokázala, potrebuje nielen primerané finančné zdroje na realizáciu projektov a chod sekretariátu, ale myslím si, že je potrebná aj väčšia angažovanosť občianskej spoločnosti a vnútroštátnych a parlamentných skupín, ako aj Euro-stredozemského parlamentného zhromaždenia (EMPA) na zabezpečenie demokratickej legitimity Únie pre Stredozemie.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, jednou z politických priorít Európskeho parlamentu musí byť práca na tom, aby po dvoch rokoch patovej situácie od parížskeho samitu v roku 2008 nadchádzajúci barcelonský samit plne uspel. Sú viaceré ciele, ktoré dnes už boli spomenuté, od riešenia nezákonného prisťahovalectva po boj proti porušovaniu ľudských práv, ale je tu tiež významné hospodárske hľadisko: Stredozemie ponúka obrovský potenciál počnúc obnoviteľnými zdrojmi energie.

Podľa toho musíme dať plnú podporu Plánu pre odvetvie slnečnej energie v Stredozemí a priemyselným iniciatívam ako Desertec a angažovať podnikateľov a univerzity s cieľom vypracovať projekty praktickej spolupráce. Mierový proces, ktorý je prioritou, musí sprevádzať proces hospodárskeho rozvoja práve na zabezpečenie potrebnej sociálnej súdržnosti, ktorá môže napomôcť predchádzanie konfliktov.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN VIDAL-QUADRAS
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Únia pre Stredozemie je nepochybne tiež odvážny medzikultúrny projekt, úspech ktorého závisí okrem iného od ochoty prekonávať rozdielne kultúrne a spoločenské tradície. Rozdielnosť kultúr vedie k vzájomnému obohateniu, ak sú jej podnety vnímané otvorene ako príležitosť a nie ako hrozba. Jednou z týchto príležitostí je prístup k rodovej rovnosti v spoločnosti. Ide o oblasť, ktorá sa v tomto regióne považuje za citlivú. Únia pre Stredozemie musí práve preto venovať tejto problematike primeranú pozornosť, a to nielen vzhľadom na záväzky ministerskej konferencie v Marakeši z novembra 2009 podporiť rodovú rovnosť de iure aj de facto, posilniť úlohy žien v spoločnosti vrátane ich účasti na verejnom živote či bojovať proti násiliu na ženách. Ide o jednu z kľúčových oblastí, ktorá môže uvoľniť a ponúknuť obrovský ľudský potenciál pre celý región, ktorému to prinesie jedine zisk. Dvojité štandardy a nechuť k zmenám, ktoré sa často opierajú najmä o zámienku zvykov a tradícií, preto nie je možné akceptovať, ale mali by sme ich, naopak, odmietnuť ako prekážku rozvoja v oblasti Stredozemia.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, myslím si, že Európska únia musí projektu Únie pre Stredozemie poskytnúť z hľadiska politického aj finančného väčšiu podporu. Samit 43 vedúcich predstaviteľov štátov alebo vlád v rámci Únie pre Stredozemie sa uskutoční 7. júna v Barcelone a ako Európsky parlament musíme dúfať, že toto stretnutie bude pre zriadenie inštitúcií Únie pre Stredozemie a pre realizáciu projektov znamenať úspech. Ako tieňová spravodajkyňa Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko som pozornosť upriamila na aspekty, ktoré považujem za dôležité. Takými sú vytvorenie stredozemskej zóny voľného obchodu, zapájanie výskumného a vzdelávacieho sektora, rozširovanie širokopásmovej a informačnej technológie a tiež rast príležitostí pre malé a stredné podniky. Pokiaľ ide konkrétne o posledný bod, malé a stredné podniky a rozvoj podnikania sú už teraz jedným zo strategických sektorov. Hlavné projekty musia od európskych a medzinárodných finančných inštitúcií dostať primeranú podporu a nové projekty by sa následne mali pokúsiť zapojiť čo najviac európskych partnerov.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Vážený pán predsedajúci, návrh prezidenta Sarkozyho na vznik Únie pre Stredozemie bol vyvrcholením francúzskeho predsedníctva v EÚ. Zdá sa, že odvtedy stratil niečo zo svojho lesku. Nemusí to byť zlá vec, pretože sama EÚ v rámci vlastnej susedskej politiky rozhodne a úspešne rozvíja svoju južnú dimenziu. Prichádza to po takmer dvoch desaťročiach rozvíjania barcelonského procesu a jeho politického aparátu.

Európski daňoví poplatníci sa oprávnene veľmi pochmúrne pozerajú na duplicitu v činnosti a plytvanie prostriedkami a vzhľadom na všetky tieto súperiace procesy nastal istý zmätok. Nech už bude osud Únie pre Stredozemie na samite 8. júna akýkoľvek, nesmieme dovoliť, aby zaostala východná dimenzia Európskej susedskej politiky. Je smutné, že domnelé zhromaždenie Euronest sme nerozvinuli rovnako ako zhromaždenie Euromed, ktoré už aktívne pôsobí dlhý čas. Vyplýva to v zásade z problémov v súvislosti s účasťou Bieloruska.

Na záver chcem povedať, že naša skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (skupina ECR) plne podporuje pána Albertiniho, predsedu Výboru pre zahraničné veci, v tom, aby upustil od vedenia návštevy Blízkeho východu. Je to kontroverzná otázka, o ktorej sa dnes ráno diskutovalo na schôdzi rozšíreného predsedníctva. Budeme teda proti akémukoľvek hlasovaniu o nedôvere predsedovi Výboru pre zahraničné veci zo strany Skupiny socialistov.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, Stredozemie bolo kolískou európskej kultúry a jej hnacou silou tisíce rokov, a preto veľmi vítam tento spoločný prístup.

Oblasť Stredozemia je však aj mostom pre takmer neobmedzené prisťahovalectvo do EÚ. Podľa nášho názoru je jeden z najdôležitejších problémov v oblasti Stredozemia, inými slovami nezákonné prisťahovalectvo, súčasťou šiestich hlavných strategických projektov, a preto je naliehavo potrebné, aby sme ho začlenili. Jedine spoločný prístup v krajinách Stredozemia vrátane krajín severnej Afriky môže pomôcť spomaliť prílev nezákonného prisťahovalectva. Toto je jediný spôsob, ako teraz na začiatku zamedziť prílivu utečencov. Okrem boja proti organizovanému pašovaniu ľudí sa musí EÚ čoraz viac venovať aj boju proti chudobe, zvyšovaniu informovanosti a poskytovaniu informácií v krajinách, z ktorých prisťahovalci pochádzajú. Týmto ľuďom, ktorí chcú migrovať, je potrebné jasne vysvetliť, že európske ulice nie sú vydláždené zlatom, že Európa nedokáže poskytnúť pracovné miesta, blahobyt a útočisko všetkým a že mnohé z týchto traumatických ciest sa končia väzbou a deportáciou.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, napriek vytvoreniu Únie a konaniu samitu vedúcich predstaviteľov štátov alebo vlád nám ešte stále chýba jasná definícia euro-stredozemskej politiky a dlhodobá strategická vízia rozvoja a stabilizácie tejto oblasti.

Stredozemie má však obrovský potenciál: vodami Stredozemného mora teraz prechádza jedna tretina svetovej námornej dopravy, ktorá prichádza z Číny, Ázie, európskych krajín, Indie a vstupuje do našich vôd cez Suezský prieplav. Pobrežné krajiny Blízkeho východu a Afriky sú pokrokové rozvíjajúce sa krajiny a v niektorých zásadných oblastiach vrátane migračných tokov majú pre nás zásadný význam.

Preto je potrebné, aby sme lepšie definovali operačnú štruktúru inštitúcií Únie pre Stredozemie a poskytli sekretariátu finančné prostriedky a kritériá pre členstvo a realizáciu projektov. Kľúčové body zahŕňajú poľnohospodárstvo, dopravu, námorné diaľnice, nadnárodné koridory, obnoviteľnú energiu a solárny plán. Slovami Paula Moranda, francúzskeho diplomata a spisovateľa, Stredozemie je predovšetkým protipúštnou civilizáciou. Dovoľte mi zdôrazniť tieto slová.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Vážený pán predsedajúci, nechám bokom najdôležitejšiu otázku dnešného dopoludnia, ktorou je, ako majú európski daňoví poplatníci zaplatiť celý aparát a sekretariát, o ktorom sa dnes dopoludnia v Parlamente hovorilo a ktorý bol navrhnutý. Chcem vyjadriť svoj názor, že niet pochýb o tom, že stabilita v Stredozemí je pre širšiu Európsku úniu jednoznačne prospešná.

Pomoc Európskej únie však prináša aj zodpovednosť tých istých krajín, ktoré chcú využívať podporu inštitúcií a výhody lepších hospodárskych príležitostí. Chcem sa veľmi rýchlo zamerať na jednu oblasť, a tou je, že marocké orgány tento rok odmietli tisíce ton zemiakov na sadenie zo Severného Írska. Ide o obchod, ktorý prebiehal viac ako 20 rokov, a o zemiaky, ktoré skôr, ako opustili našu krajinu, prešli kontrolou v súlade s normálnymi predpismi, no marocké orgány ich odmietli na základe iného režimu.

Chápem a rešpektujem to, že pán komisár De Gucht sa touto vecou zaoberá, chcem však zdôrazniť, že ľudia, ktorí chcú čerpať výhody, musia niesť aj zodpovednosť.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, bola to skutočne dobrá a podnetná diskusia. Súhlasím s tými, ktorí tvrdia, že sme stratili veľa času, a to najmä budovaním sekretariátu. K tomu prejdem o chvíľu.

Ešte stále sú pred nami veľmi dôležité otázky: ako dosiahnuť, aby sa Únia pre Stredozemie nestala rukojemníkom aktivít v súvislosti s procesom na Blízkom východe, ako zaistiť, že sa samit uskutoční a že bude predstavovať impulz, o ktorom ste hovorili, a ako vyriešiť problém medzivládneho prístupu voči prístupu Spoločenstva, pokiaľ ide o Úniu pre Stredozemie. Vyslovím päť veľmi stručných pripomienok.

Najprv by som chcel vyjadriť svoje uznanie španielskemu predsedníctvu. Počas uplynulých mesiacov sme sa spolu so španielskym predsedníctvom veľmi usilovali. 4. marca sme spoločne inaugurovali sekretariát a španielske predsedníctvo teraz veľmi usilovne pracuje na tom, aby sa mohol uskutočniť barcelonský samit.

Po druhé chcem povedať, že je veľmi dôležité, aby sekretariát svoju prácu nielen začal, ale aby tiež dostával financie. Doteraz ho financuje len Komisia. Vyšleme tam odborníka, ktorý zabezpečí, aby bol projekt v súlade s politikou EÚ. Sekretariát by mal byť malý – približne 40 ľudí, plus-mínus – a mal by byť nástrojom, ktorý nám umožní vytvárať čoraz viac projektov, z ktorých budú môcť členovia Únie pre Stredozemie ťažiť.

V tejto súvislosti je tiež dôležité povedať, že sa bude konať viacero odvetvových stretnutí, ktoré tiež prinesú svoj osoh. Budúci týždeň sa koná stretnutie ministrov financií v Marseille a nasledujúci mesiac stretnutie ministrov poľnohospodárstva v Káhire.

Zatiaľ čo Únia pre Stredozemie je veľmi dôležitou súčasťou našej susedskej politiky, hlavná časť našej práce s týmito krajinami spočíva v dvojstrannom vzťahu, v ktorom by mnohí z južných partnerov chceli dosiahnuť zvýhodnené postavenie. Zvýhodnené postavenie, tak ako to chápem ja, znamená aj väčšie záväzky od našich zahraničných partnerov vrátane tých v oblasti ľudských práv a mobility, čo sú tiež veľmi dôležité otázky. Súhlasím s váženými poslancami, ktorí nás vyzývali, aby sme zabezpečili väčšiu súčinnosť medzi dvojstrannými a viacstrannými prístupmi.

Na záver chcem povedať, že sme odhodlaní spolupracovať s Európskym parlamentom. Jednou z ďalších príležitostí bude diskusia o susedskom balíku, kde budeme hodnotiť dvojstranný aj viacstranný rámec nášho susedstva.

 
  
MPphoto
 

  Vincent Peillon, spravodajca.(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, chcel by som vysloviť tri stručné poznámky.

Po prvé, nezabúdame brať ohľad na nikoho, najmä nie na ľudí, ktorí môžu byť obeťami, ale myslíme si, že súcit, morálne pobúrenie a urážky politiku nevytvoria.

Po druhé, samozrejme, neignorujeme konflikty na Cypre či na Sahare, ani, samozrejme, na palestínskych územiach. Naozaj sme si však pri spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a pri rôznych rokovaniach, ktoré sa uskutočnili, mysleli, že tieto otázky mala vyriešiť Únia pre Stredozemie? Nie je možné byť všetkým pre všetkých a zmätok v hlave nie je receptom na účinnosť.

Po tretie, chcem povedať, že aj mňa mrzí, že tu nie je Rada. Nie je dobrým znakom, keď zistíte, že takýto nedostatok politickej vôle nám dáva príčinu domnievať sa – a v tom má Dominique Baudis pravdu –, že samit, ktorý sa má konať 7. júna, visí na vlásku. Nech je, ako chce, Parlament prevezme svoju zodpovednosť. Ľudia, ktorí po bratovražedných vojnách, ktoré nás rozdeľovali, tvorili Európu, to robili s dlhodobou víziou a so zápalom pre význam konkrétnej politiky. V tejto správe chceme dosiahnuť rovnaký prístup k Stredozemiu.

Keďže Európa prežíva agóniu veľkej krízy, musíme dokázať definovať stratégiu rastu, ako som už spomínal. Musíme tiež zabezpečiť, že sa neuzavrieme do seba. Keď sa uzavriete do seba, keď prerušíte kontakty s okolitým svetom, začínate zomierať. Preto si myslím, že toto kolektívne dielo je dôležité, a dúfam, že vedúci predstavitelia štátov alebo vlád, ktorí v poslednej dobe nekonali v súlade so svojou historickou zodpovednosťou, budú počúvať a venovať tomu pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne.(RO) Únia pre Stredozemie a Východné partnerstvo sú dve iniciatívy na spoluprácu, ktorých zámerom je konsolidovať susedskú politiku Európskej únie. Myslím si, že je potrebné, aby Európsky parlament pozorne monitoroval vývoj týchto iniciatív, najmä v súčasnosti, keď dochádza k predefinovaniu svetovej geopolitickej a hospodárskej rovnováhy. Táto iniciatíva pomôže podnietiť vhodnú atmosféru dôvery v oblasti dosahovania spoločných cieľov, či už hospodárskych, kultúrnych, vzdelanostných alebo cieľov týkajúcich sa regionálnej bezpečnosti.

Chcem zdôrazniť, že skutočný pokrok v silnej regionálnej spolupráci je možné dosiahnuť len prostredníctvom realizácie rozsiahlych projektov a vedenia dialógu na každej úrovni. Okrem šiestich vymedzených strategických investičných sektorov by sa podľa mňa mali nové projekty realizovať v oblastiach, ako je potravinárstvo, poľnohospodárstvo a kultúra.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), písomne. – (IT) Barcelonský proces sa zastavil z politických dôvodov, a to v prvom rade z dôvodu regionálnych konfliktov v stredozemskej oblasti, no po formálnej stránke ešte stále existuje, ako to dokazujú veľké integračné projekty, ktoré Únia podporuje z vlastných prostriedkov, a pokrok pri definovaní inštitucionálnej štruktúry Únie pre Stredozemie. Od svojho založenia v Neapole v roku 2003 vykonávalo Euro-stredozemské parlamentné zhromaždenie svoje činnosti spočívajúce v koordinácii a demokratickej kontrole realizácie týchto projektov, ktoré sa spájajú s niekoľkými veľkými úlohami, ktoré región čakajú: vyčistenie mora, doprava, obnoviteľná energia, vzdelávanie, malé a stredné podniky a civilná ochrana. Chýba však politická hnacia sila, ktorá by dostala euro-stredozemskú stratégiu do pohybu. Uznesenie o Únii pre Stredozemie je dôležitý politický krok, ktorý po viac ako dvoch desaťročiach investovania množstva energie do rozširovania smerom na východ upozorňuje Radu, Komisiu a členské štáty na to, že je potrebné, aby si poopravili svoj geopolitický pohľad a postavili podporu vzťahov s krajinami v stredozemskej oblasti do jadra zahraničnej politiky EÚ, ktorá by mala začať prijatím spoločného stanoviska ku konfliktu na Blízkom východe.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), písomne. (FR) Táto správa o Únii pre Stredozemie je známkou záujmu Európskeho parlamentu a jeho vloženia sa do dialógu medzi dvomi brehmi Stredozemného mora. Otvorenie sídla Únie pre Stredozemie v Barcelone a vymenovanie jej prvého generálneho tajomníka predstavujú dôležité kroky pre vymedzenie projektov, ktoré sa majú v rámci tejto Únie realizovať. Únia pre Stredozemie však napriek tomu čelí rôznym politickým napätiam. Jej rozvoju ešte stále bráni izraelsko-palestínsky konflikt: prerušenie procesu po udalostiach v Gaze, bojkot predchádzajúceho samitu v Istanbule – existuje množstvo príkladov. V tejto ťažkej situácii vážne dúfame, že druhý samit Únie pre Stredozemie plánovaný na 7. júna v Barcelone bude pre Úniu a úlohy, ktoré má plniť, novým podnetom a dodá im novú dynamiku. Niet pochýb, že ak sa pretrvávajúce regionálne konflikty nevyriešia, budú túto úlohu sťažovať. Žiadame však vedúcich predstaviteľov štátov alebo vlád členských štátov Únie pre Stredozemie, aby konali v súlade so svojou politickou a historickou zodpovednosťou. Stretnutie v Barcelone bude znamením nášho záväzku voči Stredozemiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE), písomne.(DE) Únia pre Stredozemie, ktorá vznikla takmer pred dvomi rokmi na základe barcelonského procesu a pod vedením Francúzska, ešte stále čelí mnohým problémom. Politický dialóg medzi EÚ a jej južnými susedmi sa neobmedzuje len na témy migrácie a hospodárskych dohôd. Zahŕňa aj oblasti, ako je obmedzenie katastrof, energetika a životné prostredie.

Stredozemské oblasti vážne postihuje nedostatok vody a sucho. V roku 2007 žila jedna tretina Európanov v regiónoch, kde bol nedostatok vody. Problém je ešte vypuklejší v krajinách Maghrebu, ktoré nemajú potrebné technické ani finančné prostriedky na účinnejšie využívanie vody. V prípade náhlych, silných zrážok, môžu potopy spôsobiť ešte väčšie škody, keďže v týchto regiónoch sú problémy s infraštruktúrou.

Voda je základom pre všetok život, a preto je nevyhnutné, aby sme posilnili našu finančnú a hospodársku spoluprácu. Projekty, ktoré zlepšujú ochranu životného prostredia, je možné realizovať len na základe lepšej spolupráce medzi krajinami v stredozemskej oblasti.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia