Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 20 май 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

6. Промяна в дневния ред
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. - Госпожи и господа, тази сутрин беше проведено заседание на Председателския съвет. Заседанието приключи преди 10 минути. Обсъдихме много задълбочено въпросите във връзка с организацията на гласуването по резолюциите относно стратегията „Европа 2020“. Както всички вие добре знаете, тази стратегия е предназначена да донесе на нашите граждани работа, благоденствие и стабилност в целия Съюз за цяло десетилетие. Поради това тя е от критична важност за бъдещото положение в Европейския съюз, както и извън Съюза, тъй като можем да бъдем силни единствено ако сме силни отвътре.

Във връзка с разискването по време на заседанието на Председателския съвет бяха изложени аргументи в полза на гласуването по нашите резолюции относно стратегията „Европа 2020“ днес, тъй като бихме искали да ги приемем възможно най-скоро, за да можем да участваме отговорно в обсъждането на тази тема с другите европейски институции. Бяха изложени обаче и аргументи, според които ние се нуждаем от стратегия, която да приемем с голямо мнозинство. Ако искаме да повлияем върху положението в Съюза, трябва да организираме голямо мнозинство в подкрепа на резолюциите.

Съществуват опасения, че днес може и да не се постигне такова мнозинство. Така че, от една страна, ние се нуждаем от тази стратегия възможно най-бързо, а от друга, искаме силна резолюция. Ето от какво се нуждаем.

Във връзка с това отговорно разискване между председателите на нашите политически групи аз реших да внеса предложение за отлагане на разискването. Това е в съответствие с член 140 от нашия Правилник за дейността.

Подчертавам отново: решението е много важно, защото осъзнаваме, че се нуждаем от резолюцията бързо, но от резолюция, която има силна подкрепа, а това са много важни въпроси.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, от името на групата PPE.(FR) Г-н председател, благодаря за Вашето изявление. Бих искал да добавя, че нашите унгарски приятели са в същото положение по отношение на наводнението като полските ни приятели. Ето защо мислим по същия начин и за нашите унгарски съграждани, както за полските ни съграждани.

(Ръкопляскания)

Подкрепям Вашето изложение. В положение на криза демократичните сили трябва да се обединяват. Именно с тази мисъл предложих на Председателския съвет преди сесията в Страсбург да отложим това решение за юни, тъй като бях забелязал някои несъответствия и двусмислици. Не получих мнозинство на Председателския съвет, все пак сме демократичен парламент, и затова се опитахме да подготвим тази резолюция.

Вчера по обяд, по време на обсъжданията в съответните групи, осъзнахме, че времето не достига. Не искам да кажа, че работата е била претупана, защото това би означавало да не признаем свършеното от нашите служби, заместник-председатели и отговорниците за подготвянето на този документ. Ние казахме пред всички или пред някои от ръководителите на делегации, че може би ще бъде най-добре за образа на Парламента, ако оттеглим текста и гласуваме следващия път; нека подчертая, че кризата няма да е свършила през юни. Обсъдихме този въпрос и се споразумяхме председателите на големите групи да поискат отлагане на гласуването за юни.

Martin Schulz единствен ми каза, че преди всичко се нуждая от мнозинство в групата, но всеки се нуждае от мнозинство в групата. Поради това ние в нашата група не обсъждахме изменения вчера вечерта, нито сме обсъждали резолюцията днес, тъй като групата подкрепя отлагането, за да бъде намерено решение, което Парламентът смята за необходимо с оглед на нашите съграждани.

Междувременно получихме писмо от Ги Верхофстад, и именно това ни подтикна да решим да поискаме обикновено триседмично отлагане. В тази кризисна ситуация ви моля да го дадете, за да може Парламентът да покаже на нашите съграждани, че е силен орган, а ние сме отговорни мъже и жени.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Г-н Schulz иска да се изкаже срещу предложението.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, от името на групата S&D.(DE) Г-н председател, в началото на своето изказване г-н Daul спомена трудното положение в Унгария. Днес много страни срещат проблеми. Например в Словакия хората пострадаха много от наводнения. Ние засвидетелстваме силната си солидарност с гражданите на всички държави, засегнати от подобни изпитания, включително Унгария, Полша и Словакия.

Г-н председател, Вие и г-н Daul описахте положението в Председателския съвет както вчера, така и тази сутрин. Нямам какво да добавя по процедурните въпроси. Същевременно бих искал да обясня от името на г-н Cohn-Bendit, г-н Bisky и от мое име, че ние не гласувахме за Вашето предложение за отлагане на гласуването тази сутрин на Председателския съвет, тъй като смятаме, че следва и всъщност можем да гласуваме днес.

Налице беше желание за приемане на такава резолюция в Парламента на по-широка основа и с по-голямо мнозинство, отколкото през февруари. Случилото се през последните няколко дни не е свързано с процедурата, а със съдържанието. Едно нещо обаче е съвсем ясно. Имаше изместване спрямо съдържанието, което беше спечелило всеобщ консенсус през февруари, и това не е изненадващо, като се вземе предвид сериозната криза. Възможни са няколко различни решения. Има решения, които някои намират за добри, и това е основателно от гледна точка на демокрацията, има ги и нашите решения, които се отличават от първите и които според нас са по-добри. Не можем да стигнем до изтощение в търсене на консенсус. Сега е времето да заемем твърда позиция. Вие можете да заемате твърди позиции, и ние също ще направим това. Опитахме се да намерим консенсусно решение, но нищо не се получи. Ето защо сега следва да се опитаме да получим мнозинство за едната или другата позиция.

Ако се получи мнозинство в подкрепа на отлагането, трябва да заявя сега, че ние в Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, разбира се, ще останем открити за нови преговори. Началната точка за тези преговори обаче ще бъде текстът, който внесохме днес с нашите колеги от групата на Зелените/Европейски свободен алианс. И така, г-н председател, аз съм на мнение, че следва да гласуваме днес.

 
  
  

(Парламентът приема искането)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Бих искал също така да благодаря на г-н Daul и на г-н Schulz за това, че привлякоха вниманието към факта, че днес има наводнение и в други части от Европа. Напълно прави сте и ние дължим израз на нашата солидарност на всички засегнати държави и всички народи в Европа, които днес са изправени пред опасност.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE).(EN) Г-н председател, наводненията в Полша идват от Чешката република, където в първия си етап причиниха огромни щети. Чешката република също е част от Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Председател. — Госпожи и господа, аз говорих за това преди малко, когато благодарих на г-н Daul и г-н Schulz. Благодаря и на Вас, г-н Březina, за това, че привлякохте вниманието към това. Има опустошителни наводнения. Благодаря Ви много.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н WIELAND
Заместник-председател

 
Правна информация - Политика за поверителност